WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK Hoekman Boekhandel Plus Maaien, dorsen en stoppelbewerking in 's H-Arendskerke Woninginrichting Pot Axel nu iedere zondagmiddag open Yerseke bestaat 15 jaar Litouws gezelschap zoekt verkoeling in zwembad Voorverkoop van start concert Dubliners Bij aankoop van een komplete bril 50,- korting of een zonnebril op sterkte kado. MEDISCHE DIENST Op bezoek bij Zeeuwse biologische bedrijven Politie op Beveland gaat meer controleren in Stenge Heinkenszand Twee weken lang groot feest öp-tï.cq Kampman lange vorststraat 57 goes, tel. 01100-30214 Ochtend gast bij Sportpunt Zeeland Excursies Zeeland Studiecentrum Na reeks dodelijke ongelukken Woensdag 9 augustus 1995 DE BEVELANDER 11 stteeAnieutv S bheefcnieru&S voor 12 en 13 aug. 1995 ►inaHaaowpt Bingo-middag Foto's in Lunchcafé Orgelconcerten P -- f z_z z, In de grensstreek is het al heel MARCDEREGT natuurlijk HUISARTSEN: TANDARTSEN: APOTHEEK: VERLOSKUNDIGEN DIERENARTSEN: HOMEOPATEN KRUISWERK Het bestuur van wijk Goes-Oost organiseert op 16 aug. om 13.30 uur in haar wijkgebouw Jan Ligt- hart een gezellige middag met een gratis bingo. Voor leden boven de 18 jr.; toegang op ver toon lidmaatschapkaart. Woninginrichting Pot B.V. in Axel is nu iedere zondag geopend van 13 tot 18 uur. lang gebruikelijk dat meubelza ken op zondag open zijn. Pot wil zijn dienstverlening nog beter afstemmen op de wensen van de consument en tevens haar con- de, directeur van Sportpunt Zee land te Goes, om een duik te komen nemen in het zwembad. Deze geste werd zeer op prijs gesteld, gezien de uitlatingen van de heer Ricardas Bakanaus- kas na afloop van het bezoek In Lunchcafé Stadhuis te Goes is in de maand augustus een expositie ingericht van foto's van Oene Ribbens uit Middelburg. Het gaat om een serie land schappen in Zeeland en de titel van de tentoonstelling luidt dan ook "Het Zeeuwse Landschap". Tevens hangen er foto's en ver zen van de in Goes geboren dichter Gerrit Knoester. Te zien van dinsdag tot en met zaterdag. Edelsmid, Zetter, Ontwerper Diamantexpert, Edelsteenkundige Vlasmarkt 10 Goes Spreekuren zaterdag- en zondag morgen van 10.00-11.00 uur. dr. J.T. Casteleijn, v.d. Spiegelstraat 35, Goes, tel. 06-53 25 71 31. REGIO ZEELAND J. v. Dam. Tel. 01188-3607. Steeds meer consumenten kiezen ervoor om een deel van hun voedselpakket samen te stellen met biologische produkten. Zeker nu grootgrutters investeren in deze markt en de produk ten in goede conditie in supermarkten aanbieden. Nu de markt 'vragend' is, is er ruimte voor telers om biologisch te gaan pro duceren. Hierbij moet niet gedacht worden aan massale omschakeling, maar kan gedacht worden aan de omschakeling van enige tientallen telers. Ervaring wijst uit dat alleen produ centen die daadwerkelijk geloven in deze richting van landbouw het op den duur redden. Op 17 augustus verzorgt Zeeland Stu diecentrum een excursiemiddag en -avond naar enige Zeeuwse biologische bedrijven. De bedoeling van de excursie is dat de keuze voor biologische landbouw (of de oriëntatie daarop) gefundeerder gemaakt kan worden. De excursie start om 13.30 uur op het fruitbedrijf van de familie Corstanje te Oostkapelle, daarna worden twee bedrijven bezocht in West-Zeeuws-Vlaan- deren, nl. het bedrijf van de familie Quist te IJzendijke en de familie Haverbeke-Peeters. Voor een lunch wordt gezorgd. Uw eigen bijdrage voor de excursie bedraagt 30,-. Aanmelden voor de excursie kan bij Zeeland Studiecentrum, tel. 01177- 2292, vraag naar Adrie Vermeulen. U ontvangt na aanmelding een excursieprogramma. De Voorstad, v. Dusseldorpstr. 1, Goes. Tel. 01100-27104. Openingstijden voor dringende ge vallen: op zaterdag van 08.30-17.30 uur; op zondag van 10.00-11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan dagochtend 08.00 uur. Y. Oyévaar, tel. 01100-51404. 29003. STICHTING PROVINCIALE KRAAMZORG ZEELAND Kraamcenrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal in- schrijfbur., tel. 01100 - 49249: ma. t/m vr. van 9.00 uur -16.00 uur. ten, tel. 01180-34085. T uberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 01184- 18395. Spreekuur rijdende bus: Goes: "Ter Valcke" (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1 e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. KRUISVERENIGING RONDOM DE OOSTERSCHELDE Voor wijkverpleging en intensieve thuiszorg: 24 uur per dag bereikbaar via tel. 01100-51177. Spreekuren en uitleen verpleegarti- kelen op werkdagen tussen 13.00 en 13.30 uur. Uitleen verpleegartikelen 's avonds in Goes (Beukenstraat van 18.30 - 19.30 uur; in Heinkenszand (Warande) en Kruiningen (Burg. Vogelaarstraat) van 18.30 - 19.00 uur. Inlichtingen over cursussen en dieet advies via tel. 01100-49200 (tijdens kantooruren). WIJKVERPLEGING St. Thuiszorg Nederland is 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 01100 - Leger des Hells Zondag 13 augustus, 10.00 uur: hier kapt. M. v. Dalen of kapt. E. v. Triest; andere kapitein plus muziekkorps naar camping De Meerkoet in Wol- phaartsdijk; 19.00 uur: dienst op camping De Roompot in Kamper land. TELEFOONCIRKELS GOES EN NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en infor matie: Stichting Welzijn voor Oude ren, tel. 01100-23723. VREDESBURO Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 01100-11167 C. van Duin, tel. 01100-28072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN Wij zijn open maandag van 13.30- 16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 01100-32233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 01100-35000. HOBBY WERKPLAATS DE"BEVELANDEN” Albert Joachimkade 36, Goes. Ope- MAATSCHAPPELIJK WERK: foor kunt tegenkomen. Nu kijkt de familie Hoekman dan ook dankbaar terug op de afgelopen 15 jaar. Ze willen dit graag vieren met diegenen die dit, menselij kerwijs gesproken, mogelijk heb ben gemaakt: alle klanten uit Yerseke e.o. Er is dan ook onder de noemer '15 doldwaze dagen' een scala aan activiteiten en acties bedacht, zoals een dobbelsteen- kortingactie met in ieder geval 5 en mogelijk 15% korting op alle schoolartikelen m.u.v. school boeken, een Parkerpenkraam met voordeelaanbiedingen en gratis graveren op 11 augustus, kinderen kunnen eveneens op 11 augustus van 13.00- 18.00 uur voor 2,50 een ritje maken op een kameel. Een fotograaf zal hiervan een mooi plaatje schie ten. Deze foto kan dan een week later gratis in de boekhandel worden afgehaald. currentiepositie verbeteren. In verband met deze zondagopen- stelling is het personeelsbestand van Woninginrichting Pot met 6 mensen uitgebreid. aan de fraaie Goese zwemac- commodatie. De gasten ontvingen verder een tas van Sportpunt Zeeland en voor enkele jarigen binnen de groep was er een speciaal T- shirt. OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Regio Zeeland. Tel.: 01107- 1680 of 01112-2286. DRANKPROBLEMEN? Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEL: 01103-2829/01195-5849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur 01100-12350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Eigenhaardstr. 2, 4331 HS Middel burg, 01180-12280. STICHTING WERKGELEGENHEID ALLOCHTONEN ZEELAND Hulpverlening aan allochtonen op het gebied van wonen, werk, vrije tijd, etc. (tevens ook klussendienst voor part.). Dag. geopend. P. Krugerstraat 190, Vlissingen, tel. 01184-15011, fax 01184-11167. DIABETES INFORMATIE POST Tel. 01198-1126 01134-2262 01107-1433. OCG OUDERS VAN HOMOSEXUELE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 01103-1437 en 01106-3112. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middelburg, tel. 01180-28555. Ook in het weekend. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) ningstijden: Hobby houtwerkpl.: di. Goes: Magnolia 2, tel. 01100-49400. The Dubliners komen weer naar Nederland. Het inmiddels traditionele bezoek aan ons land zal plaatsvinden in okto ber. In deze periode geeft deze oudste en beroemdste folk groep uit Ierland maar liefst dertien concerten, waarmee alle delen van ons land wor den aangedaan. Op zaterdag 14 oktober a.s. zijn The Dubli ners te zien en te horen in De Stenge te Heinkenszand. De aanvang is om 20.15 uur. De belangrijkste ambassadeurs van de Ierse folk verzorgen tij dens deze tournee een avond vullend programma. Daarin komen hun melancholieke bal lades en opgewekte "jigs reels" ruimschoots aan bod, terwijl eveneens podiumsuc- cessen als "The Wild Rover", "Seven Drunken Nights" "The Black Velvet Band" en "The Irish Rover" niet zullen ontbre ken. Per slot van rekening dankt de groep met name aan deze nummers haar wereld faam. Een populariteit, die The Dubliners overigens tot op de dag van vandaag schijnbaar moeiteloos weten te continu eren. Toegangskaarten kosten ƒ45,- (excl. evt. bespreekkos- ten) en zijn vanaf 11 augustus a.s. verkrijgbaar bij de volgen de voorverkoopadressen: Goes: VVV, Stationsplein 3, tel. 01100-20577; Heinkens zand: De Stenge, Stengeplein 1, tel. 01106-1865. De Oldtimer Trekker en Motoren club Midden-Zeeland organi seert zaterdag 19 augustus weer een ouderwetse maai-, dors- en stoppelbewerkingsdag in 's-Heer Arendskerke. Liefhebbers van nostalgie en traditie kunnen tus sen 10.00 en 17.00 uur een kijk je gaan nemen op het bedrijf van C. op 't Hof aan de Noordzakweg 24 onder 's-Heer Arendskerke. Daar wordt de dag namelijk gehouden. De officiële opening wordt verricht door wethouder mevr. Elenbaas Murre van de loop plaats in de gemeente Borsele, Kruiningen en op Noord-Beveland. Bij dit laat ste ongeval kwamen 4 inzit tenden om het leven. In april waren de fatale ongevallen in Borsele, 2 x in Kruiningen en in een geval in Noord- Beveland, waar bij dit laat ste ongeval plaats vond en 1 x op het eiland Tholen. In vergelijking met het aantal dodelijke ongevallen over hetzelfde tijdsbestek in 1994 is er sprake van een sterke toename. Toen vonden er 5 ongevallen plaats met dode lijke afloop in genoemde gemeenten, te weten, 1 x in Kruiningen, 1 x op Noord- Beveland en 3 x in de gemeente Borsele. Over het hele jaar 1994 vonden er in de Bevelanden 6 ongevallen met dodelijke afloop plaats. gemeente Borsele. Mocht het zaterdag de negentiende augus tus slecht weer zijn, dan heeft men als uitwijkmogelijkheid zaterdag 26 Augustus a.s. Er zal gemaaid worden met ver schillende zelfbinders, zowel links als rechts snijdende machi nes. De graanschoven worden met handkracht op een wagen geladen en daarna naar de dors machine vervoerd om daar ge dorst te worden. Ook zal er tarwe gedorsen worden: met de getrokken maaidorser maar ook met een van de eerste zelf rij dende maaidorser. Wat de stop pelbewerking betreft, daar wor den diverse ploegen in werking gesteld, zowel de getrokken rondgaand met de bekende rup strekker er voor, maar ook de een-scharige hef- of kantelploeg. Dit alles met de oude trekkers van de jaren 1940 tot 1960. Voor grote en kleine huisdieren Goes, ’s-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen door: dr. B.J. Boer, Schuitweg 1's-Gravenpolder, 01103 -3050 Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: dr. M.P.C. Karelse, 's-Heer Hendriks- kinderendijk 118, Goes. Tel. 01100- 20656. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: De praktijk wordt afwisselend door de dierenartsen L. Huiskens-Corne- lisse en S. Verhoeven waargeno men. Molenlaan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. tot 11.30 uur, 5 dagen in de week. WIJKINFO-WINKEL "DE GOESE POLDER” Voor vragen-hulp bij (pers.) proble- men-adviezen. Op het gebied van de woonomg., discriminatiebestr., uitke ringen, vrijwilligerswerk, voeding en konsumentenzaken. Ook voor jonge ren. De Spinne 11-66/67, tel. 01100- 51254 (ook op do.av.). de Noordzandstraat 34 betrok ken. Het assortiment werd uitge breid met kantoorapparatuur, meer boeken, CD's, fotocame ra's en nog meer kado-artikelen. Veel meer dus dan je in een gewone boekhandel zou ver wachten. De naam veranderde dan ook in Hoekman Boekhan del Plus. De kantoorafdeling ging al snel een eigen leven leiden. Als gevolg van vele positieve reacties en een groeiende klan tenkring werd in 1993 besloten tot het opstarten van een tweede zaak, die zich volledig speciali seerde in complete kantoorin richting: Hoekman Kantoormeu bilair Kantoormachines. Te genwoordig voorziet Hoekman dan ook menig kantoor in en bui ten Zeeland van bijvoorbeeld kwaliteitsmeubilair, faxen, pa pierversnipperaars, kluizen, schrijfbenodigdheden; kortom alles wat je in een modern kan- Aan de Noordzandstraat 34 te Yerseke is het van 8 augustus t/m donderdag 24 augustus groot feest. Dan viert Hoekman Boekhandel Plus het feit dat 15 jaar geleden voor het eerst de deuren van de boekhandel, toen nog Boekhandel 'dê Wijngaard' geheten en gevestigd aan de Wijngaardstraat, open gingen voor het publiek. Er is vanaf augustus 1980 nogal wat veranderd. Het aanvankelij ke assortiment bestaande uit theologische, naslag- en lees boeken werd al snel uitgebreid met kantoor- en schoolbenodigd- heden. Later kwamen er kaarten en kleine kado-artikelen bij. Ook werden er toen heel wat boeken door heel Nederland verzonden, waarbij vooral de boeken over Yerseke en haar visserij gretig aftrek vonden. Al snel groeide Boekhandel Hoekman uit z'n jas je en werd het huidige pand aan Tijdens de zomerse warmte van vorige week was het Litouws folkloristisch ensemble Pynime- lis gast in Goes. Tussen de optredens door wer den de leden van de groep uitge nodigd door de heer D. v.d. Vel- afspraak via 01180-37120. Goes: Zonnebloemstraat 53, 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur woensdag en vrijdag van 13.30- Goes en Kloetinge: De praktijk van dr. Buijs, dr. Posthu mus, dr. Schut, dr. Slager, dr. v.d. Werff wordt waargenomen: dr. S. Buys, Van Dusseldorpstraat 3, Goes. Tel. 01100-15462. De praktijken van de huisartsen Kei zer, Kooiman, Oortman, Schruer, Van der Stoep en Thijssen worden waargenomen van vrijdag 18.00 tot zaterdag 19.00 uur door dr. M.J. Oortman, J.Q.C. Lenshoeklaan 10, Kloetinge, tel. 01100 - 31805, van zaterdag 19.00 tot zondag 19.00 uur door dr. M.J. Oortman, J.Q.C. Lens hoeklaan 10, Kloetinge, tel. 01100 - 31805. Spreekuur voor spoedgevallen van 10.00 tot 10.30 uur en van 17.00 tot 17.30 uur. Heinkenszand, 's-Heer Arendsker ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. Har- ten-Heilig, Clara's Pad 12, Heinkens zand. Tel. 01106-1234. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Mier- mans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. C.T. Miermans, Kloe- tingseweg 3, 's-Heer Abtskerke. Tel. 01103-2089 b.g.g. 01106-3074. Hansweert, Schore en Yerseke: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. P. Pol derman, Zeeburg 1, Yerseke. Tel. 01131-3520. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waarde en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-1115 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. J.W. Kuyl, Vinkenissestraat 2, Rilland- Bath. Tel. 01135-1343. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. M.B. Rieme ijer, Parklaan 1, Kapelle. Tel. 01102- 41264. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, 's-Gravenpolder, Ovezande en 's-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargeno men door: dr. J. Geldof/J. de Graaf, Korteweg 23, Driewegen. Tel. 01195-5275. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waarge nomen door: dr. W.J. Klein Wassink, Havelaarstraat 28, Colijnsplaat. Tel. 01199-5304 en dr. H. van der Veen, Ooststraat 30, Wissenkerke, 01107- 2565. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hob- Infectieziektenbestrijding. by electronica: di. van 18.30 tot 21.00 Melding en adviezen geslachtsziek- uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00- 1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 01100 - 20563 15496 30955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 01100-23837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 01180-15551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreek uren: Middelburg: op maandagmid dag en donderdagavond, uitsl. op Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen Vragen over jeugd- en schoolge- maandag zondheidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel. 01100-49420. HUMANISTISCHE UITVAARTBEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of 17.00 uur Telef. bereikbaar op werk- begrafenis voor buitenkerkelijken, dagen van 9.00-17.00 uur op 01100- 50908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 01180-38080. Bereikbaar: 14.00- 20.00 uur. PATIËNTENVER. SAMEN BETER: Centraal tel.nr. 01140-20069/15420 of 01106-3309. Dit nummer kunt u bellen voor hulp, informatie en klach ten met betrekking tot de gezond heidszorg. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zon nebloemstraat 53, Goes, tel. 01100- 21270. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening aan alle Zeeuwse gehandicapten. Heren gracht 52, Middelburg. Tel. 01180- 23592 van 's morgens 9.00-12.00 uur. 's Middags 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de dichtstbijzijnde pastor. N.V.S.H. Tel. 01650 - 49961 of landelijk 070 - 3469709. VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: tel. 033- 620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418, 1400 AK Bussum. SPEEL-O-THEEK 'DE WISSELPLAATS’: voor kinderen die zich "anders” ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Lenie Marinussen, Kapelseweg 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 01100- 15231, b.g.g. 11850. STICHTING THUISZORG EN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK "DE BEVELANDEN” Zonnebloemstraat 53, Goes, 01100- 21270, op werkdagen van 08.30- 12.30 u. en 13.30-17.30 u„ buiten kantooruren: 01180-28743 Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 01131-3520. Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00- 10.00 uur, 01135-1800. Kapelle: fysiotherapie de Hond, w.dag: 14.00- 15.00 uur, 01102-42925. Heinkens zand: wijkgebouw, v.dag 09.00- 09.30 uur, 01106-1615. Kortgene: wijkgebouw, w.dag 9.00-9.30 uur, 01108-1378. ASTMA Aangepaste bewegingsoefeningen en zwemmen voor mensen met Cara o.l.v. fysiotherapeut van het Astma- fonds, 01102-43296. NPV THUISZORG N. Eggebeen 01198 - 1491 b.g.g. 01100-33990. FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 01180- 27311. KONTAKT BORSTKANKERPATIËNTEN Iedere dinsdag tel. spreekuur van 11.00-12.00 uur. Tel. 01100-21270. Elke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spr. uur borst- prothesen in Magnolia, k. 70, 14.00- Telefoon 21576, 's morgens van 9.00 16.00 uur. ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 1, 4461 EV Goes, 01100 - 49480. Werkd. van 8.30- 12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gok- spreekuur do. 16:30-18.30 uur. Bui ten kantooruren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulpdienst 01180-15551 Aan vragen via tel01180-14251 CROHN EN COLITIS ULCEROSA VER. NEDERLAND AFD. ZEE LAND. Voor informatie bellen met: 01102- 42591 of 01188-2836. ALZHEIMER VERENIGING 'ROND DE SCHELDE’. Als dementie ook in uw omgeving voorkomt en u er over wil praten of informatie wil omtrent dementie bel dan de Alzheimer Stichting. Tele foonnummer: 05129-1202 (dag en nacht bereikbaar). REUMAPATIËNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen met 01100- 14812 of 01180-29487. BUREAU VERTROUWENSARTS inzake KINDERMISHANDELING Tel. 01180-28800. CLIËNTENBOND AFD. ZEELAND, BOND VOOR PSYCHIATRISCHE EN (EX-)PSYCHIATRISCHE PA TIËNTEN Joannaplantsoen 2, 4462 AV te Goes, tel. 01100-50465. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054, 4460 MB Goes. Tel. 01100-49389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; Onder steuning patiëntenorganisaties; Be langenbehartiging patiënten consu menten in de gezondheidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 01100-13930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11. YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzofre- ne mensen. Tel. 01100-12221 of 01148-2217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GEHANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 01188-3404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aan sluitingen op het Bejaarderi- en Ge handicapten alarm. Kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Het Clarahofje, Maarten- broersweg 82, Hansweert. Tel. 01130-83698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50- plussers beschikbaar voor iedereen, 01100-28084. JONGEREN ADVIES INFORMATIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of vragen over sociale wetgeving, huis vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44, 4461 BB Goes, tel. 01100-51850. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP In het kader van gericht ver keerstoezicht zal in de maand augustus op de Bevelanden scherp worden gecontroleerd op het rijden onder invloed, door rood licht rijden, snelheid en draagplicht gordel. Deze extra inspanning is ingege ven door het grote aantal verkeersdoden in het eerste halfjaar van 1995, nl. 15. De politie hoopt door deze con troles het rijgedrag van de weggebruikers te beïnvloe den zodat de veiligheid op de weg daardoor wordt ver groot. Deze actie, die een repres sief karakter draagt, is op initiatief van het R.O.V.Z., ontwikkeld door de werk groep GVT OSB-zuid. In maart van dit jaar vond een ongeval met dodelijke af- Op donderdag 10 augustus a.s. hoopt de organist Dirk Jansz. Zwart de vijfde orgelbespeling van dit seizoen te geven in de Oude Hervormde Kerk van Drei- schor, waar, ook dank zij de fraaie acoustiek van het kerkge bouw, het orgel zo prachtig klinkt. Het programma voor deze avond bestaat uit composities van J.G. Walther, J.S. Bach en F. Mendelssohn. Uit de Franse school speelt Zwart enkele wer ken van César Franck en Ch. M. Widor. Van Nederlandse compo sities staan de variaties over 'Merk toch hoe sterk' van Cor Kee op het programma en koraalbewerkingen van Klaas Barthlema, Jan Zwart en de con- certgever. De aanvang is om 8 uur 's avonds (het concert duurt tot 9 uur).

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 11