LAATSTE KOOPJES TOT WEL 70% KORTING profiteer nu Wij willen iedereen bedanken LAATSTE WEEK Opruiming Fa. W. Rijk n\ PROFITEER NU VAN DE Si!» BOUWVAK KORTING Ï39ES 10,- 49,- TUINSETS MET SUPER HOGE KORTINGEN SUN SHINE KWALITEITSKUSSENS 4 halen 3 BETALEN en 4 halen 2 BETALEN Maar dat is handig!! 6.95 2.95 5.95 O.A. BAD- EN STRANDKLEDING, NACHTKLEDING EN ONDERMODE 1.49 1.49 0.85 Gemeente Noord-Beveland INFORMATIERUBRIEK OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN Aquarius Gemini Mosgroen tuinset VERHUUR en VERKOOP van nieuwe en gebruikte BABY-ARTIKELEN Kom vrijblijvend langs! Tuinset Ambassador Club Ook elke zaterdag open tot 13.00 uur VERSGEBAK OP BESTELLING /UW ITZX I nu 799,' nu 1095,- 4.95 4.95 1.50 Nu 10," Nu 10," HOUTHANDEL DE JONGE 5 DE BEVELANDER Woensdag 2 augustus 1995 o. O. 0)Q 1.50 LANGEVIELE 11-13, MIDDELBURG OPRIL GROTE MARKT 13, GOES DE BOUWMATERIALENHANDEUBOUWMARKT DIE MET U MEEDENKT KINDERAFDELING BOUWPLANNEN HERENAFDELING SPORTAFDELING Wijngaardstraat 19 Goes Tel. 01100-31678 V TIJDENS DE BOUWVAK-VAKANTIE OPEN! OVERHEMDEN vanaf PANTALONS vanaf... wij verhuren o.a. EASY-BOB autostoeltje (0-10 kg) v.a. f 60,- voor 9 maanden!! voor de hartverwarmende reacties, mooie bloemen en planten en aardige attenties, tijdens onze opening in de Wijngaardstraat. Jolanda en Gé Wolters Saskia, Angelique en Monique y2 prus ESTHÉTICA OPLEIDINGEN GOES Engelse Stijlmeubelen Gordijnen Draperieën Luxe Cadeaus Plaatmateriaal b.v. Underlayment 42,50 p/plaat Kozijnhout: Merantie geprofileerd 25,- p/m Een gedeelte van wat wij kunnen leveren tegen scherpe prijzen Vurehout - Plaatmaterialen - Velux dakramen - Gevelsteen - Kalkzandsteen - Betonnetten - Eterniet golfplaten - Kozijnhout - Deuren - etc. Alles voor uw barbecue: SHASLICKS-SATÉ-SPARE RIBS - LAMSVLEES - DRUMSTICKS- ENTRECÖTE-BURGERS enz. SAUZEN- MARINADES -STOKBROOD!! VERHUUR BARBECUES of GEHEEL VERZORGD Dagelijks vanaf 8 uur VERS WARM BROOD (14 soorten) van echte bakker Jan Rijk uit Heinkenszand ook STOKBROOD KADETTEN- PUNTBROODJES - APPELFLAPPEN BOLUSSEN - GEVULDE KOEKEN enz. DAMESAFDELING Kleedjes i Parasols VLEESWAREN SCHOUDERHAM ZIGEUNERROLLADE BOTERHAMWORST PALINGWORST SELLERY SALADE RUNDVLEES KROKETTEN per stuk 5 HALEN 4 BETALEN KANT EN KLAAR KIP OF VARKENSSATÉ enkel opwarmen TIJGER BRUIN SPECIALE Dorpsstraat 76, Heinkenszand JEANSAFDELING Wilhelminastraat 23 4424 BB Wemeldinge 01192-2525 BOUW BERGING ZWANENLAAN 3 TE KAMPERLAND Kussen voor hoge stoelen nu 25," VERBOUWEN UITBREIDEN SATURNUSLAAN 29 TE KAMPERLAND Kuipstoel kussens 4 voor 59,- y/oetenbank kussens Parasols 250 cm 0 van 199’" i voor 99,95 Liqbedkussens I van 149,- I i voor 79,50 Hoge stoel kussens D O r*l o o NASI-BAMIVLEES 500 gram TIJGER BRUIN van 1.70 voor DEALER VAN: GOES 4 Ei (ook voor horeca scherpe groothandelsprijzen) UITVERKOOP Alle BLOUSES Alle T-SHIRTS La Pagajo NU Alle DAMESJACKS KOLBERTS vanaf KOSTUUMS vanaf TRAININGSPAKKEN elk tweede stuk TENNISROKJES DAMES-SPORT SHIRTS y2 PRUS .14 PRUS J/zPRUS 1/2 PRUS Koning straat 1 01100- 51064 4 Stoelen a 49,95 4 Kussens a 29,- 1 Ovale tafel a 129, 1 Parasol a 99,- van 540,- als beste getest Consumentengids 1994 LAMICOLOR HORMANN VN-PCI POUJOLAT ISOBOUW Openingstijden: maandag 13.00 - 17.30 uur Dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.30 uur Donderdag koopavond (GEVELBEKLEDINGSPLAAT) (KANTEL- EN SECTIONALDEUREN) (TEGELLIJMEN ETC.) (KACHEL ELEMENTEN RVS ETC.) (ISOLATIE EN DAKELEMENTEN) BOERENPATÉ (grove) 100 gram Alle KINDERJACKS Alle KINDERKLEDING elk tweede stuk T-SHIRTS, SWEATSHIRTS, enz. enz. .14 PRUS 29,- ....- 20% ANTIEKVEILING 22 en 23 augustus a.s. in de Schouwburg te Middelburg. Inbreng van dinsdag tot en met zaterdag. Veilinghuis B. Witte, Vlasmarkt 11, Middelburg. Tel./Fax: 01180-14105 nu 200 grami KEUZE UIT 4 soorten (4x50 gram) 100 gram 15 soorten vlees in blik voorradig deze week dond. vrijd. zat van 1.70 voor Tevens vragen wij te koop/ter bemiddeling: gebr. baby-art. o.a. complete baby-kamers, commodes, boxen, kinderstoelen, buggy’s, enz. Het juiste adres voor een kachel - geyser stortbak of toilet ZUIDWEG 01100-16806 (16524) f 15,- 25,- 75,- 250,- Nu start verkoop showmodel ^£weia Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 27 juni jl. de volgende verordeningen heeft vastgesteld: 1. Verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften. 2. Verordening ambtelijke bijstand raadsleden. De onder 1genoemde verordening regelt de instelling van een deskundigencommissie, die adviseert over ingediende bezwaar- en beroepschriften aan het betreffende bestuurs orgaan. De onder 2. genoemde verordening regelt de ondersteuning van individuele raadsleden door het ambtelijk apparaat van de gemeente. -Tuin-Meubelcentrum J.A. v.d. Goeskade 49, GOES, 01100-27107 MAGERE VARKENSFILET lapjes of stuk, 500 gram.. PROCUREURLAPJES of stuk 500 gram gratis gemarineerd GEKRUIDE SPEKLAPJES 500 gram Alle LEE SPIJKERJACKS14 PRUS Alle LEE SPIJKERBROEKEN (dames) maat 28 ....1/2 PRUS SPIJKERBROEKEN vanaf49,- LEVI’S501 159,95ƒ129,95 Burg. Vermetstraat 21 Lewedorp 01196-14027 voor399,- Modern modulair vakonderwijs: Schoonheidsverzorging - Stivas Voetverzorging - Sepvo Ondernemersvaardigheden Studiefinanciering Alleen bij Esthética, de enige door de branche erkende vak school voor Zeeland Mevrouw E. van Brunner heeft een bouwplan ingediend dat voorziet in de bouw van een berging bij de woning Zwanenlaan 3 te Kamperland. Realisatie van de beoogde planopzet heeft evenwel tot gevolg dat de ingevolge de bestemmingsplanvoorschriften voor zomerhuizen de berging op de zijdelingse perceels- grens wordt gesitueerd. Burgemeester en wethouders achten de bouw van de berging uit planologisch oogpunt echter aanvaardbaar en overwegen daaraan dan ook medewerking te verlenen. Daarvoor dient wel toepassing te worden gegeven aan het bepaalde in artikel 3, lid 4, sub c, en 5 van het bestemmingsplan "2e Totale Herziening Schotsman-Ruiterplaat". Voordat over het verlenen van de ingevolge bovengenoemd artikel mogelijk zijnde vrij stelling voor het overschrijden van de perceelsgrensafstand een beslissing wordt geno men ligt het bouwplan, ingaande donderdag 3 augustus 1995, gedurende twee weken (derhalve tot en met maandag 17 augustus 1995) voor belanghebbenden ter gemeente secretarie (afdeling Grondgebied), Hoofdstraat 79 te Kortgene, ter inzage. Eventuele bedenkingen tegen het voorgestane bouwplan kunnen gedurende de hierbo ven genoemde termijn schriftelijk kenbaar worden gemaakt bij het college van burge meester en wethouders van Noord-Beveland, Hoofdstraat 79 te Kortgene. Kortgene, 2 augustus 1995 De burgemeester van Noord-Beveland, M.L. Everaers Openingstijden: woe. 13.00-17.00 vrij. 13.00-18.00 19.00-21.00 zat. 10.00-12.00 13.00-17.00 rn®* 1 5j8tf. 4 Hartman Ambassador a 110,-’ 1 Ovale tafel met zwaar decorblad a 289,- 4 Kussens a 99,-, 1 Parasol 250 cm a 299,- Van 1424,- 10-delige superset Bouwaanvragen verbouw woning Dorpsstraat 44 te Wissenkerke; bouw garage le Deltaweg 5 te Kats. Bouwvergunningen plaatsen dakkapel Perziklaan 1 te Kortgene; plaatsen deur Hoofdstraat 71 te Kortgene; verbouw dorpshuis/kerkelijk centrum Voorstraat 20 te Wissenkerke; vergroten woning Neptunuslaan 28 te Kamperland. Ingediende meldingen bouw tuinhuisje Zandkreekstraat 1 te Wissenkerke; bouw berging Wilhelminastraat 4 te Wissenkerke. Positief afgewerkte meldingen uitbreiden woning Weststraat 15 te Kortgene; bouw berging Satumuslaan 4 te Kamperland. Informatie omtrent de in deze rubriek genoemde bouwplannen kan worden verkregen bij mw. I. Wattel ter gemeentesecretarie, afdeling grondgebied, Hoofdstraat 79 te Kortgene, tel. 01108-1553. Kortgene, 2 augustus 1995 De heer P.J. Leendertse heeft een planopzet overgelegd, welke voorziet in het verbou- wen/uitbreiden van de woning Satumuslaan 29 te Kamperland, kadastraal bekend gemeente Wissenkerke, sectie R, nummer 529. De voorgestane opzet voldoet niet aan de uitgangspunten van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "2e Totale Herziening Schotsman-Ruiterplaat", maar is wel in over eenstemming met een nog door de gemeenteraad vast te stellen herziening daarvan. Wij overwegen de voor realisatie van de planopzet vereist zijnde vrijstelling van het voomoemde bestemmingsplan, c.q. de daarvoor benodigde bouwvergunning, dan ook te verlenen met toepassing van de artikelen 19 en 10a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en 50, lid 5 van de Woningwet. Voordat over het verlenen daarvan een beslissing wordt genomen ligt bedoelde opzet, ingaande donderdag 3 augustus 1995, gedurende twee weken voor een ieder ter gemeen tesecretarie (afdeling Grondgebied), Hoofdstraat 79 te Kortgene, ter inzage. Eventuele bedenkingen tegen het verlenen van voomoemde vrijstelling/vergunning kun nen gedurende de hierboven genoemde termijn schriftelijk kenbaar worden gemaakt bij ons college, Hoofdstraat 79, 4484 CD te Kortgene. Onderhavige woning is tevens gesitueerd binnen de geluidszone rond de in de nabijheid gelegen vestiging van Pit-Beton. Bij opvulling van de thans nog voor deze vestiging bestaande zoneruimte, zal de maxi maal toelaatbare geluidsbelasting op de gevel van de woning Satumuslaan 29 van 50dB(A) met 3dB(A) wordt overschreden. Ingevolge artikel 47 van de Wet Geluidhinder kan het college van gedeputeerde staten van Zeeland worden verzocht een hogere toelaatbare geluidsbelasting van 53 dB(A) vast te stellen. Wij zijn voornemens een dergelijk verzoek te doen. Alvorens daartoe over te gaan ligt het ontwerp van het onderzoek met de daarbij beho rende stukken eveneens gedurende de hiervoor genoemde termijn op bovengenoemde lokatie voor een ieder ter inzage. Eventuele opmerkingen ten aanzien van het ontwerp dienen binnen bedoelde termijn schriftelijk bij ons college kenbaar te worden gemaakt. Tevens wordt een ieder in de gelegenheid gesteld opmerkingen ten aanzien van het bedoelde ontwerp-verzoek te maken in een op woensdag 16 augustus om 09.00 uur te houden openbare zitting ter gemeentesecretarie, Hoofdstraat 79 te Kortgene. Kortgene, 2 augustus 1995 Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland. de burgemeester, M.L. Everaers de secretaris, mr. F.G.A.G. Weijmans 3 HAMBURGERS gepaneerd2.95 VERSE KIPPEPOTEN 1000 gram5.95 Ambassador Club fauteuils Volkunststof tafel a 110,- 4 Bijpassende kussens Bijpassende parasol 149,- SUPERKOOPJE KOMPLEET met 1 5jaar Nijverheidsstraat 35 's-Heer Arendskerke 01106-3700 Industrieterrein Eindewege blauw 4 Volkunststof Hartman

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 5