WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK Deelnemers Wereld-Jamboree Excelsior- en Confetti- rommelmarkt in Goes Zeeuwse finale van kinder Toeristische snuffel- Haarmode Goes brengt een sfeervolle ambiance markt te Vlissingen te gast bij scouts Goes songfestival VARA 1995 Schoonheidssalon Jessica op nieuwe lokatie te Kloetinge Carmen Truckenbrodt toont Nu naast Haarstudio Avance Jachthuisstraat Bij aankoop van een komplete bril f 50,- korting of een zonnebril op sterkte kado. op-t tea Kampman lange vorststraat 57 goes, tel. 01100-30214 MEDISCHE DIENST Nieuwe salon in de Wijngaardstraat beelden in de tuin Kapelle Hf Woensdag 2 augustus 1995 DE BEVELANDER 13 I F voor 5, 6 en 8 aug. 1995 haar zaak Of twee onder Ontmoeting vernieuwend HUISARTSEN: TANDARTSEN: APOTHEEK: VERLOSKUNDIGEN DIERENARTSEN: HOMEOPATEN KRUISWERK A salon heren. wat voor zoals al de nu enzovoorts. De jongens en meis jes (13-18 jaar) krijgen elke dag een spectaculair aantal activitei ten aangeboden op en rond het Jamboree terrein. uitgevoerd, zowel qua idee als uitwerking. En het resultaat mag er zijn, getuige de veel enthou siaste reacties. In de afgelopen jaren heeft Haarmode Goes een trouwe en brede klantenkring opgebouwd. Uitbreiding in de ruimte was dan ook gewenst. De nieuwe damessalon heeft zes plaatsen, de aparte herensalon twee zetels. Zoals gezegd is veel werk gemaakt van een sfeervolle ambiance. Zo heeft de zaak fraaie mahonie houtentafels, er is gewerkt met warme kleuren, en de beide salons doen vooral ook huiselijk door Albert Heijn, Restaurant De Stadsschuur, Bakkerij De Soete Inval en Pitmandruk, allen te Goes. Edelsmid, Zetter, Ontwerper Diamantexpert, Edelsteenkundige Vlasmarkt 10 Goes de vakantie net uw zolder of schuur opgeruimd of heeft u andere bruikbare spullen staan dan nemen ze die graag van u in ontvangst. U kunt de spullen inleveren op dinsdag-, woens dag- of vrijdagavond in klubge- bouw Edisonstraat 17 te Goes. Mocht het brengen voor u een probleem zijn dan komt men gro tere hoeveelheden graag bij u ophalen. U kunt hiervoor kontakt opnemen met sekretaris Ankie Verstelle tel. 01100-28453 of u kunt naar het klubgebouw bellen op eerder genoemde avonden; het nummer is 01100-33528. Het geld is hard nodig om het Goese jeugdkorps beter te maken dan het al is. KRUISVERENIGING RONDOM DE OOSTERSCHELDE Voor wijkverpleging en intensieve thuiszorg: 24 uur per dag bereikbaar via tel. 01100-51177. Spreekuren en uitleen verpleegarti- kelen op werkdagen tussen 13.00 en 13.30 uur. Uitleen verpleegartikelen 's avonds in Goes (Beukenstraat van 18.30 - 19.30 uur; in Heinkenszand (Warande) en Kruiningen (Burg. Vogelaarstraat) van 18.30 - 19.00 uur. Inlichtingen over cursussen en dieet advies via tel. 01100-49200 (tijdens kantooruren). REGIO ZEELAND J. v. Dam. Tel. 01188 - 3607. De Zeeuwse Apotheek, Grote Markt 10, Goes. Tel. 01100-15255. Openingstijden voor dringende ge vallen: op zaterdag van 08.30-17.30 uur; op zondag van 10.00-11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan dagochtend 08.00 uur. M. Verschel- ling, tel. 01100-32698. Spreekuren zaterdag- en zondag morgen van 10.00-11.00 uur. dr. B. Rijksen, Vroonlandseweg 9, Kapelle, 01102-43669. WIJKVERPLEGING St. Thuiszorg Nederland is 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 01100 - 29003. STICHTING PROVINCIALE KRAAMZORG ZEELAND Kraamcenrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal in- schrijfbur., tel. 01100 - 49249: ma. t/m vr. van 9.00 uur -16.00 uur. MAATSCHAPPELIJK WERK: JbjJDHHaaDHVH Ook dit jaar houden het show- korps Excelsior en het jeugd korps Confetti een rommelmarkt in Goes. De rommelmarkt zal gehouden worden op 2 septem ber of bij zeer slecht weer op 16 september op de Grote Markt in Goes. Van de opbrengst van deze rommelmarkt worden weer nieuwe instrumenten en o.a. schoenen voor het snel groeien de jeugdkorps Confetti gehou den. Op deze rommelmarkt zullen zowel Excelsior als Confetti ver schillende optredens verzorgen. Echter, deze rommelmarkt kan alleen een succes worden als er veel spullen zijn. Daarom vraagt men uw medewerking. Heeft u in Op zaterdag 5 augustus a.s. zal voor de derde en tevens laatste keer dit zomerseizoen te genie ten zijn van de voordelige aan biedingen en vele attrakties op de toeristische snuffelmarkt, die speciaal voor de op Walcheren vakantie houdende toerist wordt georganiseerd. Evenals de vorige toeristische snuffelmarkten, op 8 en 22 juli jl. zal de toeristische snuffelmarkt van 5 augustus a.s. worden gehouden op het Stadhuisplein te Vlissingen. Op deze zeer groots opgezette openlucht rommelmarkt zullen zo'n 150 marktkramen bemand worden door hoofdzakelijk parti culiere kooplui die op een ont spannen manier proberen hun overtollige huisraad voor een redelijke prijs van de hand te doen. Wat er precies te koop zal Tijdens de Jamboree Day Hol land Tours krijgen zij gelegen heid om Nederland beter te leren kennen. De ontmoeting met hun gasthe ren, de Nederlandse scouts, vormt daarbij een hoogtepunt. Scouting is een internationale jeugdorganisatie met ruim 32 miljoen leden. Gastheer Scou ting Nederland is met 125.000 leden in ons land de grootste jeugdvereniging. De Jamboree Day Tours zijn tevens bedoeld om de sfeer van internationale verbondenheid van de Wereld Jamboree uit te dragen naar alle delen van ons land. De Jambo ree wordt na bijna zeven jaar van voorbereiding door duizenden vrijwilligers op 2 augustus ge opend door Koningin Beatrix. De Wereld Jamboree is van 3 tot 9 augustus open voor publiek (informatie 06 - 916 816 95). De ontmoeting in Goes is gesteund Goes en Kloetinge: De praktijk van dr. Buijs, dr. Posthu mus, dr. Schut, dr. Slager, dr. v.d. Werff wordt waargenomen: dr. R. Posthumus, Van Dusseldorpstraat 3, Goes. Tel. 01100-30318. De praktijken van de huisartsen Kei zer, Kooiman, Oortman, Schruer, Van der Stoep en Thijssen worden waargenomen van vrijdag 18.00 tot zaterdag 19.00 uur door dr. B.J.M. Schruer, Patijnweg 30, Goes. Tel. 01100-14373, van zaterdag 19.00 tot zondag 19.00 uur door dr. B.J.M. Schruer, Patijnweg 30, Goes. Tel. 01100-14373. Spreekuur voor spoedgevallen van 10.00 tot 10.30 uur en van 17.00 tot 17.30 uur. Heinkenszand, ’s-Heer Arendsker- ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en'10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. A.P. v.d. Vlugt, Veerweg 6, Wolphaarts dijk. Tel. 01198-1231. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Mier- mans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. C.T. Miermans, Kloe- tingseweg 3, 's-Heer Abtskerke. Tel. 01103-2089 b.g.g. 01106-3074. Hansweert, Schore en Yerseke: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-1115 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. A.J. de Wijs, Zeeburg 1, Yerseke. Tel. 01131-3520. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waarde en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. A. Plai- sier, Burg. Vogelaarstraat 2, Kruinin gen. Tel. 01130-81566. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. J.A. de Jong, Biezelingsestraat 57, Kapelle, tel. 01102-41290. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, 's-Gravenpolder, Ovezande en 's-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargeno men door: dr. A. Korstanje, Lange- weg 40, 's-Gravenpolder, 01103- 1747. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waarge nomen door: dr. J.A. Kersseboom, Ooststraat 15, Kortgene. Tel. 01108- 1319 en dr. B.J.H. Hasken, K. Nieuw- straat 4, Kamperland. Tel. 01108- 1338. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. Tot en met 16 september is in Kapelle een tentoonstelling te zien van beelden van Carmen Truckenbrodt. Ze zijn opgesteld in de siertuin van galerie De Bock aan de Vroonlandseweg 19. De expositie is geopend op vrijdag en zaterdag van 10.00 - 17.00 uur en op afspraak. Car men Truckenbrodt is in 1948 in Coburg geboren en woont al geruime tijd in ons land, in Eind hoven. Carmen volgde haar opleiding bij de Brabantse beeld houwer Lucien van der Berden bij wie ze het ambachtelijke beeldhouwen leerde. Zij werkt sterk op haar gevoel en volgt haar intuïtie, zulks in samen spraak met de steen. 'Ik luister naar de steen', zegt ze zelf. Zel den is een beeld van tevoren tot in de details bedacht, soms heeft zij een grondvorm in gedachten die ze al doende uitwerkt. Car men maakt nooit een kleimodel of werktekening, 'omdat dan het spontane verloren gaat'. De eer ste inspiratie voor de vorm van een beeld ontstaat vaak uit de steen zelf. Uit respect voor het - voor haar levende - materiaal king aan de bovenbenen. De nailstyling geschiedt met behulp van fiberglass. Dus altijd mooie nagels die niet breken of splijten. Ook kunt u uw eigen nagels ver stevigen.” Jessica werkt met Dermaprime schoonheidsprodukten en Edou ard Pinaud Maquillage. Beide produkten zijn Hypo-allergeen, dierproefvrij en op natuurlijke basis. En om het pakket te com pleteren kan men bij Jessica ook terecht voor zonverzorging. Voor grote en kleine huisdieren Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen door: dr. A. Mossel man, Hogenakker 8, Kruiningen. Tel. 01130-81233. Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: dr. M.P.C. Karelse, 's-Heer Hendriks- kinderendijk 118, Goes. Tel. 01100- 20656. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: De praktijk wordt afwisselend door de dierenartsen L. Huiskens-Corne- lisse en S. Verhoeven waargeno men. Molenlaan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. aan. Wie even moet wachten, wordt dus absoluut niet gestraft met een cleane onpersoonlijke wachtkamer. Haarmode Goes wil ook in de nieuwe opzet het accent blijven leggen op kwali teit. Jolanda Wolters en haar drie medewerksters bereiken dat onder meer door het volgen van cursussen, door nieuwe trends in de haarmode te blijven volgen, maar ook te zorgen voor een goede persoonlijke service. Haarmode Goes blijft ook in de nieuwe zaak werken met beken de produkten van Schwarzkopf en het natuurprodukt Nexus. worden aangeboden kan tevoren nooit worden voorspeld. Dit is een van die aantrekkelijke ele menten aan de snuffelmarkt. In ieder geval zal men er kunnen vinden: antiek, curiosa, rommel, snuisterijen, kleding, hoeden, petten, fietsen, gereedschap, speelgoed, postzegels, munten, schilderijen, meubilair, schoe nen, strips en boeken, grammo foonplaten enz. enz. Tevens is er voor de bezoeker gezorgd voor het natje en droog je, zoals een hamburgertje, Viet namese loempia, frietje, pilsje of chocolademelk, een oliebol of een ijsje. Kortom het is een markt voor jong en oud. De toeristische snuffelmarkt op het Stadhuisplein te Vlissingen is zaterdag 5 augustus a.s. voor het publiek geopend van 11.00 tot 18.00 uur. geen geapplikeerd in de huid, met een direkt zichtbaar resul taat. Aan te bevelen bij een rijpe re huid, of na veel zon, of een huid met een tijdelijk vochttekort. In de maand augustus een oog- collageenbehandeling bij een standaardbehandeling cadeau. Verder kunt u terecht voor pedi cure, manicure, nailstyling en lichaamsbehandelingen. Verras send resultaat met de aroma- wikkelmethode, na de eerste behandeling al 2 tot 6 cm afslan- probeert zij het karakter van de steen te handhaven. Uit haar beelden blijkt vooral door de steeds naar boven uitlopende punt haar drang naar vrijheid en ruimte evenals haar affiniteit met het (zon) licht. In de zomer put ze haar scheppingsdrang uit het licht wat haar omgeeft zodat haar beelden op een prachtige manier de kracht van het leven uitstralen, terwijl de beelden die Carmen's winters maakt nog meer naar boven wijzen alsof ze het zonlicht naar zich toe wil trek ken. Tientallen buitenlandse scouts van de Wereld Jamboree bezoe ken op donderdag 3 augustus de Gemeente Goes. Zij zijn hiervoor uitgenodigd door de plaatselijke scouts van de Frans Naerbout- groep en de Gosaha- en Hertog van Beierengroep, die hun bui tenlandse vrienden een geva rieerd programma aanbieden. Het kleurrijke gezelschap, afkomstig uit tal van verschillen de landen, wordt onder meer om 11.00 uur officieel op het gemeentehuis ontvangen door de Burgemeester. Tijdens hun 6- uur durend verblijf trekken zij op met onze plaatselijke scouts, die hen iets laten zien van de Neder landse cultuur, de woon-situatie en de omgeving. De achttiende Wereld Jamboree wordt van 1 tot 11 augustus gehouden in Dren ten (Flevoland). Aan deze vier jaarlijkse internationale ontmoe ting voor scouts uit de gehele wereld nemen ruim 21.000 jon geren en zesduizend medewer kers deel, afkomstig uit 150 lan den. Voor de Jamboree verrijst momenteel (naast Walibi-Flevo) een speciale tenten-stad van 300 hectare met eigen zieken huis, theater, zwembad, zeilvloot De Zeeuwse finale van het VARA Kindersongfesti- val vindt plaats op vrijdag 4 augustus, tijdens het Zomerfestival, in het Arsenaaltheater in Vlissingen. Het evenement wordt gepresenteerd door Inge Diepman. Een deskundige jury beoordeelt de kin deren op zangprestatie, presentatie en tekstvast- heid. De beste deelnemer gaat door naar de lande lijke finale die 22 oktober a.s. in Hoorn gehouden wordt. Het Kindersongfestival, dat door de VARA-vereni- ging wordt georganiseerd, is inmiddels zijn vierde seizoen ingegaan. Kinderen, die geboren zijn tus sen 1982 en 1986, werden tijdens audities in de gelegenheid gesteld te laten horen hoe goed zij liedjes uit het bekende 'Kinderen voor Kinderen repertoire konden vertolken. De vijftien beste deel nemers uit de provincie Zeeland zijn straks te horen in Vlissingen. De winnaar of winnares verte genwoordigt Zeeland in de landelijke finales. De deelnemers worden begeleid door een orkestband en kunnen zich laten bijstaan door een achter grondkoortje van maximaal vier kinderen. De VARA zal, net als vorig jaar, tijdens de landelijke finale opnamen maken die later dit jaar te zien zijn op tv. Het Kindersongfestival staat overigens los van het televisieprogramma 'Kinderen voor Kinde ren'. VARA Kindersongfestival, provinciale finale Zeeland, vrijdag 4 augustus om 19.30 uur in het Arsenaaltheater, Arsenaalplein 7, Vlissingen. Entree: 10,- Bij de foto: Inge Diepman die de Zeeuwse finale presenteert, (foto Floris Andrea) Haarmode Goes heeft kort geleden nieuwe geopend, liever: salons één dak. Een salon dames, Haarmode Goes die had aan Opril, en ook een aparte voor "Maar veel belangrijker is, we hebben geprobeerd er vooral een gezellige zaak met veel sfeer van te maken. Een haarmode- zaak waar onze klanten zich thuis kunnen voelen", aldus ver telt Jolanda Wolters, die een zevental jaren geleden Haarmo de Goes aan de Opril in Goes opende. Op de nieuwe lokatie heeft Haarmode Goes veel meer ruimte gekregen. Het pand is gevestigd aan de Wijngaard straat 19, een druk punt met veel parkeerruimte in de binnenstad. Het bestaande pand onderging een ingrijpende facelift. Die werd door Jolanda met familie en vrienden voor een groot deel zelf Leger des Heils Zondag 6 augustus, 10.00 uur: ma joor en mevrouw Drijver; 19.00 uur: dienst op camping Scheldeoord in Baarland. TELEFOONCIRKELS GOES EN NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en infor matie: Stichting Welzijn voor Oude ren, tel. 01100-23723. VREDESBURO Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 01100-11167 C. van Duin, tel. 01100-28072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN Wij zijn open maandag van 13.30- 16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 01100-32233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 01100-35000. HOBBY WERKPLAATS DE"BEVELANDEN" Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpl.: di. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hob by electronica: di. van 18.30 tot 21.00 uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00- 1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 01100 - 20563 15496 30955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 01100-23837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 01180-15551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreek uren: Middelburg: op maandagmid dag en donderdagavond, uitsl. op afspraak via 01180-37120. Goes: Zonnebloemstraat 53, maandag 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur woensdag en vrijdag van 13.30- 17.00 uur. Telef. bereikbaar op werk dagen van 9.00-17.00 uur op 01100- 50908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 01180-38080. Bereikbaar: 14.00- 20.00 uur. PATIËNTENVER. SAMEN BETER: Centraal tel.nr. 01140-20069/15420 of 01106-3309. Dit nummer kunt u bellen voor hulp, informatie en klach ten met betrekking tot de gezond heidszorg. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zon nebloemstraat 53, Goes, tel. 01100- 21270. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening aan alle Zeeuwse gehandicapten. Heren gracht 52, Middelburg. Tel. 01180- 23592 van 's morgens 9.00-12.00 uur. 's Middags 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de dichtstbijzijnde pastor. N.V.S.H. Tel. 01650 - 49961 of landelijk 070 - 3469709. VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: tel. 033- 620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418, 1400 AK Bussum. SPEEL-O-THEEK 'DE WISSELPLAATS'; voor kinderen die zich "anders” ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Lenie Marinussen, Kapelseweg 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 01100- 15231, b.g.g. 11850. STICHTING THUISZORG EN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK "DE BEVELANDEN” Zonnebloemstraat 53, Goes, 01100- 21270, op werkdagen van 08.30- 12.30 u. en 13.30-17.30 u., buiten kantooruren: 01180-28743 Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 01131-3520. Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00- 10.00 uur, 01135-1800. Kapelle: fysiotherapie de Hond, w.dag: 14.00- 15.00 uur, 01102-42925. Heinkens zand: wijkgebouw, v.dag 09.00- 09.30 uur, 01106-1615. Kortgene: wijkgebouw, w.dag 9.00-9.30 uur, 01108-1378. ASTMA Aangepaste bewegingsoefeningen en zwemmen voor mensen met Cara o.l.v. fysiotherapeut van het Astma- fonds, 01102-43296. NPV THUISZORG N. Eggebeen 01198 - 1491 b.g.g. 01100-33990. FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 01180- 27311. KONTAKT BORSTKANKERPATIËNTEN Iedere dinsdag tel. spreekuur van 11.00-12.00 uur. Tel. 01100-21270. Elke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spr. uur borst- prothesen in Magnolia, k. 70, 14.00- 16.00 uur. ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 1, 4461 EV Goes, 01100 - 49480. Werkd. van 8.30- 12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gok- spreekuur do. 16.30-18.30 uur. Bui ten kantooruren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulpdienst 01180-15551. MAKCDEREGI' OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Regio Zeeland. Tel.: 01107 - 1680 of 01112-2286. DRANKPROBLEMEN? Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEL: 01103-2829/01195-5849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur 01100-12350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Eigenhaardstr. 2, 4331 HS Middel burg, 01180-12280. STICHTING WERKGELEGENHEID ALLOCHTONEN ZEELAND Hulpverlening aan allochtonen op het gebied van wonen, werk, vrije tijd, etc. (tevens ook klussendienst voor part.). Dag. geopend. P. Krugerstraat 190, Vlissingen, tel. 01184-15011, fax 01184-11167. DIABETES INFORMATIE POST Tel. 01198-1126 01134-2262 01107-1433. OCG OUDERS VAN HOMOSEXUELE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 01103-1437 en 01106-3112. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middelburg, tel. 01180-28555. Ook in het weekend. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 01100-49400. Infectieziektenbestrijding. Melding en adviezen geslachtsziek ten, tel. 01180-34085. T uberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 01184- 18395. Spreekuur rijdende bus: Goes: "Ter Valcke” (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1 e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen Vragen over jeugd- en schoolge- zondheidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel. 01100-49420. HUMANISTISCHE UITVAARTBEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of begrafenis voor buitenkerkelijken. Aanvragen via tel. 01180-14251 CROHN EN COLITIS ULCEROSA VER. NEDERLAND AFD. ZEE LAND. Voor informatie bellen met: 01102- 42591 of 01188-2836. ALZHEIMER VERENIGING 'ROND DE SCHELDE’. Als dementie ook in uw omgeving voorkomt en u er over wil praten of informatie wil omtrent dementie bel dan de Alzheimer Stichting. Tele foonnummer: 05129-1202 (dag en nacht bereikbaar). REUMAPATIÊNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen met 01100- 14812 of 01180-29487. BUREAU VERTROUWENSARTS inzake KINDERMISHANDELING Tel. 01180-28800. CLIËNTENBOND AFD. ZEELAND, BOND VOOR PSYCHIATRISCHE EN (EX-)PSYCHIATRISCHE PA TIËNTEN Joannaplantsoen 2, 4462 AV te Goes, tel. 01100-50465. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054, 4460 MB Goes. Tel. 01100-49389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; Onder steuning patiëntenorganisaties; Be langenbehartiging patiënten consu menten in de gezondheidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 01100-13930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11. YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzofre- ne mensen. Tel. 01100-12221 of 01148-2217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GEHANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 01188-3404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aan sluitingen op het Bejaarden- en Ge handicapten alarm. Kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Het Clarahofje, Maarten- broersweg 82, Hansweert. Tel. 01130-83698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50- plussers beschikbaar voor iedereen, 01100-28084. JONGEREN ADVIES INFORMATIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of vragen over sociale wetgeving, huis vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44, 4461 BB Goes, tel. 01100-51850. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP Telefoon 21576, 's morgens van 9.00 tot 11.30 uur, 5 dagen in de week. WIJKINFO-WINKEL "DE GOESE POLDER” Voor vragen-hulp bij (pers.) proble- men-adviezen. Op het gebied van de woonomg., discriminatiebestr., uitke ringen, vrijwilligerswerk, voeding en konsumentenzaken. Ook voor jonge ren. De Spinne 11-66/67, tel. 01100- 51254 (ook op do.av.). Schoonheids salon Jessica, tot voor kort gevestigd aan de dr. W. Dreeslaan te Goes, zit vanaf heden op een nieuwe lokatie. Het nieuwe adres luidt: Jachthuisstraat 5 te Kloetinge, naast Haarstu dio Avance van Jacqueline de Witte. Jessica is wel iswaar een zelfstandige salon, niette min is zij van oordeel dat er voordelen aan de nieuwe si tuatie vastzitten. Ze vertelt: “In deze combinatie kunnen bijvoor beeld bruidje en bruidegom bij Avance en mij terecht voor hun totale verzorging.” Zowel de haarstudio als schoonheidssalon richten zich op de behandeling van dames én heren. Naast de standaardbehandeling, kan men bij Jessica terecht voor onder meer collageen- en acné-behan- delingen. Ze vertelt: “Bij de collageenbe handeling wordt oplosbaar colla-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 13