.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK. Verhalen van het Bos: f 2.450,- Rolstoel-driedaagse bewoners Randhof Kindervakantieweken Borsele Brisbane Kindervakantiewerk in Goes en 's-Heer Arendskerke van 7 tot en met 11 augustus h de gemeente Borsele zullen in onbewoond eiland. Het zal een hele klus worden om dit eiland in twee dagen bewoonbaar te kindervakantieweken maken. Om te beginnen zijn daar worden georganiseerd. De kin- ongeveer 100 schipbreukelingen dervakantieweken zijn bedoeld voor kinderen die op de basis school zitten. Zij kunnen zich uit nodig om te overleven. Er moe- leven op het gebied van spel en sport. De programma's in de dor pen zien er als volgt uit: BAARLAND, ELLEWOUTS- DIJK, HOEDEKENSKERKE EN den gebruikt! excursie in Manteling Op 1 na mooiste Manta komt uit Heinkenszand TUSSENHAVEN Gouden Muilstraat werd Vuilstraat - OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING - EN UHHH... - OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING OFTEWEL - OPRUIMING - OPRUIMING -OPRUIMING - OPRUIMING vanaf Stadswandelingen Goes leiden soms tot verrassende situaties A JACOBS MEUBELPLEIN ROOSENDAAL kJ Woensdag 26 juli 1995 DE BEVELANDER 5 Topform portemonnee voor voor postkantoor Wandelen in de omgeving Zomeravond- wandelingen in Waterwingebied Campingdienst met Gospelgroep op 'Scheldeoord' Baarland Gospelconcert Je regelt 't op het *7- iedere smaak, voor elke ^llll 'r r 1 OPRUIMING meubelen INTERIEUR WAARBORG De "oude" honden, Asley en Brenda, hebben beiden een nieuw baas je gevonden! Nou de rest nog.... zoals een Rottweiler, een grote bas taard Herder X Labrador, een kruising van een Husky en een lief, vaaks Boerenfoksje zijn ook nog op zoek naar een lief baasje. En dan natuurlijk de vele mooie volwassen katten, die nu al langer in het asiel zitten. Speciaal vragen we uw aandacht voor een spierwitte, niet dove, kat van 12 jaar. Ze is een hele lieve en aanhankelijke kat, maar men vindt ze te oud? Dat ons asiel er niet alleen is voor honden en katten hebben we de afgelopen weken gemerkt. Door het warme weer kwamen er ook vogels in de moeilijkheden. Postduiven, die op de lange weg van Frankrijk naar Nederland te vermoeid zijn om door te vliegen en vaak van het Oosterscheldewater hebben gedronken. Die worden ziek naar het asiel gebracht. Met een paar dagen rust en goed voedsel vliegen ze meestal verder naar hun baasjes. De jonge vogeltjes, "uit het nest gevallen" die men in de tuin gevonden heeft, worden opgepakt en naar het asiel gebracht. Wij adviseren om ze toch weer op de zelfde plaats terug te zetten, want dan hebben ze nog de meeste kans om als "wilde" vogel op te groeien. Een Ransuil die wat versuft bij de Zeelandhallen werd gevonden, bleek een paar uurtjes later dusdanig bij zijn positieven te zijn gekomen, dat we hem gewoon weer los konden laten, anders had hij naar het Vogelasiel in Middelburg gemoeten. Over vogels gesproken.... bij het Goese meer is een "vogeleiland" ontstaan. Op het eiland hebben Kokmeeuwen, Visdiefjes en Kluten gebroed, terwijl er vlakbij in de singel die het kwelwater afvoert, twee nesten Bergeenden rondzwemmen. En daar brengen ook enkele koppels Kluten hun jongen groot. De mogelijk heid vanuit hun tuin de vogels te observeren. Ook bij de Goese Golf vinden vogels een rustige plaats om te broeden, in de resten van het "Goese Diep" waar de ontwerpers van de golfbaan, een aantal prach tige oevers met bomen hebben aangelegd, zijn ook al veel watervo gels waargenomen. BENT U UW HUISDIER KWIJT OF IS ER BIJ U EEN KA T OF HOND AAN KOMEN LOPEN, MELD DIT DAN BINNEN DRIE DAGEN, GEEF DE BESCHRIJVING VAN HET DIER DOOR AAN AMIVEDI TEL. 01102 - 42401. de week van 7 tot en met 11 augustus weer op verschillende plaatsen Vrijdag 11 augustus: 10.30 uur: start met de voorbe reidingen voor de voorstelling die om 14.00 uur begint 12.00 uur - 13.00 uur: het brou wen van heksensoep 13.00 uur: de laatste voorberei dingen voor de optocht 14.00 uur: kinderen maken in zelf gemaakte kostuums een rondgang door het dorp. 10.00 uur: opening en start acti viteiten 12.00 uur -12.30 uur: lunck pau ze, zelf eten meenemen 12.30 uur: vervolg activiteiten 15.00 uur - 15.30 uur: sluiting activiteiten. voor nodig in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Al deze hulp is ten hutten en vlotten gebouwd worden, er is kleding nodig en er moet ook eten gevonden wor den. Kortom alle hulp kan wor- De verschillende werkgroepen van de kindervakantieweken in de Borsele worden ondersteund door het Borsels orgaan voor Samenleving opbouw (B.O.S.). Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat de kinderen zich in ieder geval in de laatste week van de vakantie niet hoeven te vervelen. Vrijdag 11 augustus: 9.00 uur - 12.30 uur: kinderen gaan met de bus naar de speel tuin in Nieuwdorp 19.00 uur - 20.30 uur: optocht ter afsluiting door het dorp. Donderdag 10 augustus: 10.00 uur-12.30 uur; 18.00 uur- 21.00 uur: groot circus voor en door kinderen gemaakt. Sluiting met vuurwerk. Woensdag 9 augustus: 10.00 uur -12.30 uur; 14.00 uur - 16.00 uur: er komt een echte goochelaar optreden en de kin deren krijgen een ijsje. Dinsdag 8 augustus: 10.00 uur, 16.00 uur: kinderen blijven barbecuen. Op 31 juli, 1en 2 augustus wordt in Huize Randhof een roltoer- driedaagse gehouden voor de bewoners. Ook dit jaar wordt er weer drie avonden achteréén een wandeling gemaakt in de omgeving. Evenals andere jaren hebben weer veel vrijwilligers, personeelsleden en familieleden zich beschikbaar gesteld om één of meerdere avonden een bewo ner te laten genieten van het mooie weer en de omgeving. Het vertrek staat elke avond gepland met mijn groep tegen twee dingen op. Bij het oversteken van het Stoofplein merkten enkele deelnemers op dat het niet overal in Goes zo proper was als het wel leek. Op genoemd plein was het gras wel 30 a 40 cm hoog, vermoedelijk doodgespoten en nu leek het plein meer op een hooiwei. Het was een zeer onverzorgd gezicht. Ik heb dat goedgepraat door op te merken dat dit nog wel opgeruimd zou worden, maar toch! Nog erger werd het toen ik mijn gasten op een leuke straatnaam wilde attenderen nl. de Gouden Muilstraat, de verbinding tussen Vlasmarkt en Magdalenastraat. Ook aldaar een grote rommel en iemand had daar iets op gevonden door de poten van de letter M weg te werken waardoor het straatje nu de 'Gouden Vuilstraat' heet getui ge de foto's. Op deze wijze Goes promoten is niet zo leuk. Toch gaat het Gilde de Bevelanden door met zijn stadswandelingen op elk gewens te dag en uur, voor grote en kleine groepen zelfs voor een persoon alleen'. Telefonische afspra ken kunnen gemaakt worden op nummer 01100 -28084. Voor groepen van meer dan 10 perso nen geldt een speciale prijs. Voor individuele deelname geldt f 2,50 p.p. te nemen aan een soepmaaltijd op Kasteel Westhove (17.30 - 18.30 uur)/ De kosten hiervoor om 18.00 uur vanuit de hal van Huize Randhof. Bij thuiskomst staat de koffie klaar, terwijl de laatste avond er een koffiestop is ingelast. Dankzij de medewer king van de fa. van Os, fa. Jere- miasse en Ter Valcke, die voor de ontbrekende rolstoelen zor gen, kan dit jaarlijkse evenement weer plaatsvinden. Mocht de zomer op deze avonden verstek laten gaan, dan wordt de roltoer uitgesteld naar een later tijdstip in augustus. dig verbouwd, zowel van binnen als van buiten. Zo ligt in het voor onder de 6-cilinder van de Opel Commodore 2.8 Itr. Deze ver bouwing werd goedgekeurd door de R.D.W. in Lelystad. De auto is helemaal kaal en blank geweest alvorens te worden voorzien van van de Oertijd. Vanaf maandag middag 7 augustus tot en met donderdag 10 augustus worden hier op het terrein van familie Joosse, Landweg 15, hutten gebouwd, spelletjes gespeeld, stokbrood gebakken en geknut seld. Maandagavond wordt in de zaal van Poelwijck 'de Flinsto- nes' gedraaid. Op dinsdag en woensdag blijven de kinderen tussen de middag eten (zelf meenemen). Maandag en don derdag is er een middag- en avondprogramma. Kosten hier zijn 12,50 voor maandag - don derdag of 3,50 per dag. Kinde ren die alleen naar de film komen betalen ook 3,50. Aanmelden bij het begin van de week (7 augustus 13.00 uur). Natuurlijk gebeurt er nog veel meer dan wat hier beschreven is, dus schrijf je in en doe mée. Voor meer informatie kunt u con tact opnemen met Maria Vreeke, tel. 01193-9418. 'S HEER ABTSKERKE: In 's Heer Abtskerke worden dit jaar op donderdag 10 en vrijdag 11 augustus vakantiedagen ge organiseerd. Beide dagen duren van 10.30 uur tot 15.00 uur. De kosten bedragen 3,-. Het hele gebeuren vindt plaats in de speeltuin, bij slecht weer in 'Ire ne'. De kinderen moeten een lunchpakket en wat te drinken meenemen, en op de eerste dag ook klein gereedschap zoals een hamer, zaag etc. Het thema in 's Heer Abtskerke is 'Toveren, Magie'. Het programma ziet er als volgt uit: Donderdag 10 augustus: 10.30 uur: start met het bouwen van een dorp 12.00 uur - 13.00 uur: het zelf toveren van pannekoeken 13.00 uur -15.00 uur: het afbou wen van het dorp. Vraag naar onze 2750 andere bestemmingen. 'S-GRAVENPOLDER: In 's-Gravenpolder worden twee dagen voor de jeugd georgani seerd. Deze dagen zijn dinsdag 8 augustus en woensdag 9 augustus. Het thema tijdens deze week is 'onbewoond eiland'. De kapitein van een schip is met een aantal beman ningsleden aangespoeld op een Woensdag 9 augustus: 9.00 uur: start activiteiten, oud ste kinderen maken vlotten en gaan er mee varen 11.00 uur: kindertheater, Clown Nelly 12.00 uur: naar huis 16.30 uur: voorbereiding avond programma met de kinderen 17.15 uur: start barbecue 18.15 uur: de kinderen laten d.m.v. playback, een lied of toneel zien waar ze de afgelopen Westhavendijk 140 Goes/ tel. 01100-12473 /A aUjlk\ih Cpeningstijden Dierenasiel "Tussenhaven" Dinsdag t/m vrijdag 10.00 u -11.30 u, 13.00 u -15.30 u. Zaterdag 10.00 u -13.00 u. Zondag en maandag gesloten. (De Openingstijden van het asiel zijn gewijzigd, door gebrek aan belangstelling vervallen de woensdagavond openingsuren). Adres: Westhavendijk 140 4463 AE Goes Tel. 01100-12473. vliegeren 12.00 uur: stokbrood bakken 13.00 uur: het opruimen van het zigeunerkamp 15.00 uur: naar huis 19.30 uur: kampvuur. gehouden De kosten zijn f 6,- voor drie dagen, eten en drinken moetje zelf mee nemen. Het fes- volgt uit: tijn vindt plaats op het sportveld Dinsdag 8 augustus: te Baarland. Dit heeft de werk groep als thema 'zigeuners' gekozen. Het programma ziet er als volgt uit: Dinsdag 8 augustus: 9.30 uur: inschrijving 9.45 uur: bouwen van het zigeu ner kamp, zaag, nijptang en hamer zelf mee te nemen 13.00 uur: het versieren van het zigeunerkamp 16.00 uur: naar huis 19.00 uur: jonge kinderen: ren je rot, oudere kinderen: dropping. Woensdag 9 augustus: 10.00 uur: verschillende spelen 14.00 uur: clown Nelly 15.00 uur: knutselen. Donderdag 10 augustus: 10.00 uur: vliegers maken, en dagen mee zijn bezig geweest. Contactpersoon voor deze week is Jannie van Schaik: 01103 - 1938. In het Waterwingebied Oranje zon worden in vakantietijd zomeravondwandelingen geor ganiseerd door de VVV en de stichting Educatief Toerisme Zeeland. De wandelingen zijn op 26 juli (heden), 2, 9, 16 en 23 augustus a.s. Vertrek steeds om 19.00 uur vanaf het parkeerter- ■ein Kon. Emmaweg teVrouwen- oolder. Prijs volwassenen zes gulden per persoon, houders gastvoordeelkaart f 4,50 en kin deren beneden de 12 jaar gratis. Kaarten bij de VVV Domburg en VVV Oostkapelle, tel. 01188- 1342 en 2910. De Gospelgroep 'Foundation' uit Nieuwdorp verleent zondag avond 30 juli haar medewerking aan een campingdienst op de camping 'Scheldeoord' in Baar land. De groep zal een aantal geestelijke liederen ten gehore brengen en ook de samenzang begeleiden. Ook de aanwezige kinderen zullen actief aan de dienst kunnen meewerken. De dienst wordt geleid door Ds. P. Siderius, Ned. Hervormd predi kant te Hoedekenskerke. Hij zal een korte toespraak houden. De plaats is weer de grote zaal van het Partycentrum en de aan- vangtijd 19.00 uur. Iedereen is deze avond weer hartelijke wel kom. een donker diep-blauwe kleur. Er werden ook veel nieuwe en aan gepaste onderdelen gemon teerd. Het onderstel werd gron dig aangepakt; nieuwe extra gro te geventileerde schijven, spe ciale remklauwen, gele sportkom rondom, enz. De gospelgroep Foundation geeft zaterdagavond 19 juli a.s. een concert bij Camping Linda aan de Oostelijke Kanaalweg te Wemeldinge. Aanvang half acht, toegang gratis en voor de kinde ren is er een leuke attentie. speurtocht en een afsluitend kampvuur met barbecue. Op dinsdagochtend gaan alle kinde ren naar de bioscoop waar 'Zwa- nenprinses' wordt gedraaid (Nederlands gesproken). Daar naast wordt in Goes-Oost nog een nachtje gezamenlijk gesla pen, gaat Zuid met kleuters naar de speeltuin, wordt in West een smurfenrace gehouden, en sluit de Goese Polder de week af met een optreden van een eigen smurfenband. Kosten voor de hele week zijn overal hetzelfde, nl. 16,50 per dag 3,50 (behal ve dinsdag i.v.m. de film 5,-). Inschrijven vindt maandagmor gen plaats (7 augustus '95), Zuid, Oost en West, 9.30 uur; Goese Polder tussen 9.00 en 10.00 uur. In 's-Heer Arendskerke staat het kindervakantiewerk in het teken Contactpersoon voor deze dagen is Marijke Reuvers, tel. 01103-2218. Ook weer zo'n zin om eens wat anders te doen dan zwemmen? Genoeg binnen/buiten ge speeld? Dan is er goed nieuws! In de week van 7 tot 11 augustus wordt er op verschillende plaat sen in Goes weer kindervakan tiewerk georganiseerd voor kin deren van de basisscholen. Wat? Waar? In Goes is het thema: Ga je mee naar Smurfenland? Dit wordt georganiseerd in Goes- Zuid (wijkcentrum de Pit, Appel- straat 2a), Goes-West (wijkcen trum de Westkant, Evertsen- straat 15), Goes-Oost (wijkcen trum Jan Ligthart, Bergweg 12), Goese Polder (de Spinne, Spin- ne 14-01). Het programma is niet overal precies hetzelfde maar vaste onderdelen zijn: een- smurfendorp bouwen, waterspel- letjes, een playbackshow, een Voor beide activiteiten geldt aanmelden bij het 'i Museum, telefoon 01188-2620. Contactpersoon voor deze dagen is Ellen Van Loenhout: 01106 - 2949. Goes, Grote Markt 14-16, tel. 01100 - 51333 OUDELANDE: Wanneer je mee wilt doen kun je In deze plaatsen wordt op dins- je opgeven op 8 augustus bij de dag 8 augustus, woensdag 9 start op het terrein bij het jeugd- augustus en donderdag 10 werkgebouw, maar vol is vol. Er augustus het kindervakantiewerk is plaats voor maximaal 120 kin deren. De kosten zijn 10,- per kind. Het programma ziet er als Sinds begin deze zomer beschikt Goes weer over een eigen Stadsgidsendienst. Deze is opgezet in samenwerking met het Gilde 'De Bevelanden' en biedt belangstellenden de mogelijkheid om onder deskundigde leiding een stadswandeling te maken. Die wandelingen kun nen de oplettende gids en wandelaar soms ver rassingen opleveren. De heer Ed Janssens, één der initiatiefnemers tot de stadswandelingen en gids, werd door één van de deelnemers aan de wandelingen door de binnenstad erop geatten deerd, dat de Gouden Muilstraat niet helemaal intact is. De naam van de straat werd veranderd in Gouden Vuilstraat. De heer Janssens vertelt: 'Tijdens één van mijn stadswandelingen liep ik Mc V -^3 Slechts een half uurtje rijden vanaf Goes. A58 richting Breda, afslag Roosendaal-Oost, schuin t.o. McDonalds/McDrive. HEINKENSZAND: Dit jaar is het de 15e keer dat in Heinkenszand het kindervakan tiewerk wordt georganiseerd. Reden voor een extra groot feest. Het feest duurt van 7 augustus tot en met 11 augustus en wordt gehouden op het terrein van de scouting. Het thema is dit jaar 'circus'. Alles wat te maken heeft met circus zal aan de orde komen. De leeftijd van deelname is 5 tot en met 12 jaar. Het maxi maal aantal kinderen is 120. Opgeven moet je van te voren doen op het volgende adres: Julianastraat 8. Doe dit in ieder geval voor 26 juli. De kosten zijn voor leden van Watervliet: 1e kind: 12,50, 2e kind: 10,-, 3e kind gratis. Voor niet-leden gel den de volgende prijzen: 1 e kind: ƒ20,-, 2e kind: 15,-, 3e kind gratis. Kinderen moeten een eigen hamer meenemen. Het programma ziet er als volgt uit: Maandag 7 augustus: 10.00 uur - 12.30 uur; 13.30 - 16.00 uur: werken aan het the ma. In de mooie 'Manteling' tussen ,nen en 5,50 voor kinderen, Domburg en Oostkapelle ligt, inclusief entree museum. Voor beschermd tegen de wind, het afgaand aan de rondleiding kasteel Westhove en het bestaat de mogelijkheid om deel Zeeuws Biologisch Museum, gevestigd in de Orangerie. Deze plek ademt de sfeer van de geschiedenis, van Floris V tot de zijn 10,- p.p. excl. drankjes, renovatie en herstructurering van het park van dit moment. Bovendien is het gebied van gro- vóóraf te natuurwetenschappelijke Zeeuws Biologisch waarde, en, ondanks het feit dat het jaarlijks zeer veel bezoekers trekt, is er een gevarieerde fauna en flora waar te nemen. Genoeg redenen om dit jaar een flink aantal geleide wandelingen te organiseren, zodat veel bezoe kers kennis kunnen maken met de cultuurhistorie en de natuur van Westhove. De rondleidingen hebben elk een thema. Op 2 augustus a.s. kunt u mee doen met de rondleiding 'Verhalen van het bos'. Deze rondleiding gaat over geschiedenis, anekdotes maar ook over de natuur die z'n eigen verhalen vertelt. Aanvang: 18.30 uur tot 20.00 uur. Prijs: 6,50 voor volwasse- Dezer dagen vond de natio nale verkiezing plaats van de mooiste Opel Manta van ons land. Wim Vis ser uit Hein kenszand, monteur in de werkplaats van Autobedrijf Akkermans te Goes, boekte daar een mooi succes. Zijn Manta werd aangewezen als de op 1 na mooiste, een tweede plaats dus. Het gold de klasse Man ta A Exclusive. Dit evenement werd georganiseerd door de Opel Mantaclub Nederland en gehouden in Vierhouten. In 1993 won hij al eens een keer de der de prijs. Maar dit jaar versloeg hij met maar enkele punten verschil bijna iedereen. De Manta is al 10 jaar in Wim's bezit en werd gron-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 5