Bewoners van Ter Weel Tovaal introduceert nu ook cricket in Goes Serviceflat De Schakel SPORT Bevelanden CULTUUR KORT Zeeuwse Sportraad biedt hulp in vakantieperiode Ook in de vakantieperiode staat de Zeeuwse Sportraad klaar om ondersteuning en advies te geven. In het bijzon der aan sport- en andere organisaties zoals bijvoor beeld wijkverenigingen, speeltuinorganisaties en kin dervakantiewerk die in de vakantieperiode iets willen ondernemen op het gebied van spel en sport. Jeugdpromotieteam in Goes op pad voor makelaars ADO sponsor van wedstrijd V.V. Arendskerke-Sparta 600 Scouts op Zee-Land Kamp aan 't Veerse Meer viert zilveren jubileum gast bij vv Goes-Ajax in ’t kort Expositie Creavant bij PZZ Kloetinge i Nieuw initiatief van Goese Rugbyclub Rommelmarkt te Kamperland FT I 1 IK MOET NU AL DE GLASBAK IN V EN IK HEB NOG NIETS VAN DE WERELD GEZIEN. MOET JE VRAGEN OF ZE BRHLEGLAZEN VAN JE MAKEN. DE BEVELANDER 15 Woensdag 26 juli 1995 't V I Galerie Trés Unique Renovatie Vissen Orgelconcerten Trajekt Zuster-serviceflats Uitwisseling De wedstrijd Torenconcerten Open huis Bonte Koe Prestatieloop GLASBAK In Galerie Trés Unique aan het Schuttershof 31 te Goes is tot en met 2 september a.s. een expo sitie ingericht van Shona Sculp ture uit Zimbabwe en beeldende kunst uit Malawi. De tentoonstel ling is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00-17.00 uur, donderdag tot 21.00 uur en zaterdag van 09.00-16.00 uur. Dit jaar werd een grondige reno vatie van serviceflat De Schakel afgerond. Niet alleen de buiten kant kreeg een nieuwe uitstraling door het schildewerk en het aan brengen van nieuwe gevelpane- len, balkons e.d., maar ook de binnenkant onderging een ware metamorfose. Een aantal appartementen werd reeds gerenoveerd en de alge mene ruimten ondergingen een druk nagepraat over het evene ment. Iedereen was het erover eens dat Ajax weliswaar beter had Zeeland. Ze ontmoeten de 600 Zeeuwse scouts op het Abdij- plein in Middelburg, waar een ontvangst door het Provinciebe stuur en een massale picknick op het programma staan. Vervol gens zal de burgemeester van Middelburg de 1.100 scouts uit nodigen om de Middelburgse kermis te openen. De Jamboree scouts brengen daarna nog een bezoek aan Delta Expo alvorens terug te keren naar Dronten. gespeeld, maar dat Goes toch een aantal kansen had gehad waarin ze hadden kunnen sco ren. Makelaarskantoor Sinke Kome- jan, dat onder meer een vesti ging heeft in Goes, heeft de voet- De H.V.K.K. uit Kapelle hield op 15 juli haar vrije wedstrijd voor leden in het Schelde-Rijnkanaal. De opkomst was matig, de vangst was slecht. Uitslag: 1e: G.J. Lepoeter, 46 cm; 2e: J.P. Lepoeter, 41 cm; 3e: H. Hamelink, 36 cm; 4e: Herwe gen, 34 cm; 5e: L. van 't West- einde, 32 cm; 6e: Mevr, van 't Westeinde, 31 cm; 7e: J. Dron- kers, 30 cm; 8e: C. Visser, 30 cm; 9e: Jac. Eversdijk, 28 cm en 10e: Ad Nieuwdorp, 27 cm. Volgende wedstrijd (beker) is op 9 september van 14.15 - 17.15 uur in de Westerschelde. naamste regels en technieken van de cricketsport onder de knie te krijgen en op zondag 30 juli wordt op sportpark Het Schenge de eerste cricketwedstrijd op Goese bodem gespeeld tussen twee teams van de Goese Rug byclub Tovaal. Beide teams wor den versterkt met enkele ervaren cricketspelers. In het team 't Hoekje maakt de sterke Engelse slagman Steve Woolgrove zijn opwachting, terwijl 't Varkentje soring van deze wedstrijd zijn betrokkenheid met zowel het dorp als de voetbalvereniging 's- Heer Arendskerke onderstrepen. Op de foto schudden de heer P. Otte en Peter Kamstra, lid van V.V. Arendskerke, elkaar de hand na ondertekening van het sponsorcontract. wordt versterkt met de bekende Nederlandse bowler Willie Dries sen. Driessen werkte onlangs nog een trainingsstage af in India, het cricketland bij uitstek. 'Famous Artist School' uit de jaren zestig. Beide Noorhollan- ders hebben zich enkele jaren geleden bij de groep aangeslo ten. Thans ziet men door het krachti ge gebruik van kleuren en het spel in compositie bij de expo santen de uitstraling van de warmte in de schildering waar door men enigszins de invloed herkent van Kirsten Geisler, con ceptueel kunstenares en zeer bekend met onder andere haar warme foto's. De toegang is gra tis. ADRESSEN EN OPENINGSTIJDEN EXPOSITIES Museum voor Zuid- en Noord-Beveland, Singelstraat 13, Goes. Dins dag t/m vrijdag 10.00 -17.00 uur; zaterdag 13.00 - 16.00 uur; zondag en maandag gesloten. Lunchcafé Stadhuis, Grote Markt, Goes. Dinsdag t/m zaterdag 09.00 - 18.00 uur. Openbare Bibliotheek, Oostwal 34, Goes. Gewijzigde openingstijden van 3 juli t/m 2 augustus: dinsdag 10.00-12.00 uur; woensdag 10.00 - 12.00/18.30 - 20.00 uur; donderdag 10.00 -12.00/18.30 - 20.00 uur; vrijdag 10.00 - 12.00 uur; zaterdag 10.00 - 12.00 uur; zondag en maandag gesloten. Galerie Van den Berge, Wijngaardstraat 3-1, Goes. Woensdag t/m zaterdag 13.00- 17.00 uur. Galerie llona, Dorpsstraat 23-25, Kattendijke. Zaterdag 14.00 - 17.00 uur. Galerie Bekenes, Dorpsstraat 8 en 10, Kattendijke. Zaterdag 14.00 - 17.00 uur en op afspraak. Galerie 'De Hoekweide', Nazareth 4, Wolphaartsdijk. Donderdag en zaterdag 12.00 - 17.00 uur, vrijdag 12.00 - 20.00 uur. 'Mi Parti', PromoArt galerie voor toegepaste vormgeving, Plein 30, 's Heer-Hendrikskinderen. Donderdag t/m zondag 11.00 - 16.30 uur. Gezondheidscentrum 'Magnolia, Goes. Maandag t/m vrijdag 08.00 - 16.45 uur. Gezondheidscentrum 'De Pijlers', Van Dusseldorpstraat 1-11, Goes. Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur; zondag 10.00- 11.30 uur - 16.00 - 18.00 uur. Oosterscheldeziekenhuis, 's-Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes. Dagelijks geopend. Psychiatrische Zorgvoorzieningen Zeeland, Oostmolenweg 101, 4481 PM Kloetinge. Tijdens kantooruren geopend. Stadskantoor, Oostsingel 2, 4461 KC Goes. Tijdens kantooruren geopend. Belangstellenden kunnen vanaf 14.00 uur bij het clubhuis van de Goese Rugbyclub Tovaal te recht. Voor informatie kan men zich wenden tot Jan Moelker, Havenweg 13 in Nieuwdorp. Telefoon: 01196-12580. EXPOSITIES 23 juni t/m 18 september, Museum voor Zuid- en Noord-Beveland, Kastelen van de Bevelanden (info: 01100 - 28885). 30 juni t/m 16 augustus: Oosterschelde-Ziekenhuis, Tentoonstelling “Promising Painters of Indonesia today” (info: 020-6732268). 8 juli t/m 29 juli: Tentoonstelling 'Bloemen en Indonesische land schappen'. Aquarellen en pastels van Nelly den Engelsman, (info: 01192 - 2489). 9 juli t/m 2 september: Galerie 'Mi Parti', Zomerexpositie (info: 01100 - 3189). 14 juli t/m 20 augustus: Galerie 'De Hoekweide', Schilderijen, aqua rellen en schetsen van Wim Vaarzon-Morel. (info: 01198 - 1152). hele jaar, Galerie llona, Naïeve schilderijen van llona Schmit en sie raden van U. en S. Zöllner - Krumme (info: 01192 - 1242). hele jaar: Galerie Jan Boer, Olieverven van Jan Boer (info: 01198 - 2031). Tijdens de Bourgondische Krab benfoor die op 27, 28 en 29 juli a.s. te Bergen op Zoom wordt gehouden, zijn er dagelijks orgel concerten in de Gertrudiskerk. Ze duren elk een half uur en wor den verzorgd om 16.00 en 20.15 uur. Steeds worden de concer ten gegeven aan het uit 1864 daterende Ibach-orgel. Tevens zal Anko Vleugel enkele werken laten horen aan het historische koororgel uit het jaar 1700. In Fort Rammekens onder Rit- them wordt van 28 juli tot en met 6 augustus een bijzonder projekt gebracht door Trajekt. Het gaat om een doorlopende reeks tafe relen, beelden en gebeurtenis sen. Trajekt is actief tussen 13.00 en 19.00 uur. Behalve De Schakel, exploiteert Stichting Serviceflats Zeeland nog twee serviceflats. Serviceflat De Horst in Goes en Serviceflat Residentie Terneuzen in Terneu- zen. Bij elkaar beheert de stichting 350 service-appartementen en biedt daarmee huisvesting en dienstverlening aan zo'n 450 senioren. Iedere serviceflat heeft een dag en nacht bewaakte receptie met een alarm- en oproepsysteem. De bewoners kunnen op verzoek dagelijks gebruik maken van een warme maaltijd en huishoudelijke hulp. zwembad. Het multifunctione le opblaasbare bad van 3 meter doorsnede is ideaal voor een sportactiviteit. Met 4.000 balletjes of evenwichts- balk in korte tijd een nieuw spectaculair onderdeel van een evenement. Ook voor hulpmaterialen zoals stop watches, terreinafzetting en dergelijke kan men bij de sport- en speluitleencentrale terecht. De Zeeuwse Sportraad ver huurt ook een compleet pak ket Vlaamse Volksspelen en vele andere sport- en spelma terialen. Ook kan de organisatie van sportevenementen aan de Sportraad uitbesteed. Bij alle activiteiten worden de hoog ste eisen gesteld aan kader, die bij voorkeur een beroeps opleiding in de sport en recre- atiebranche hebben genoten. Serina Mansfield uit Nieuw Zee land komt in augustus naar Nederland in het kader van een AFS-uitwisselingsprogramma. Door deze organisatie wordt voor haar een gastgezin gezocht in Zeeland en dan met name in Goes. Het gaat om een verblijf van een jaar. Het 17-jarige meis je wil gedurende dat jaar nader kennis maken met de Neder landse taal en cultuur. Inl. via het ASF-kantoor te Amsterdam, tel. 020-6269481. Wat de wedstrijd zelf betreft, deze begint op dinsdag 1 augus tus a.s. om 19.00 uur op het veld van de V.V. Arendskerke. De ontmoeting wordt geleid door scheidsrechter Rien van Haat ten. Sparta heeft een heel moei lijk seizoen achter de rug en heeft zich ternauwernood kun- Vanaf de St. Jacobstoren en Stadhuistoren te Vlissingen wor den deze zomer meerdere Torenconcerten gegeven. De eerstvolgende zijn op 29 juli a.s. door Henk Groeneweg en op 12 augustus a.s. door Jos D'Hollan- der. De twee concerten begin nen om 14.30 uur en worden gegeven vanaf de Stadhuisto ren. algehele face-lift. Onlangs werd een wintertuin aangelegd om de bewoners ook in het voor- en najaar te kunnen laten genieten van de zonne-uurtjes. Een vol waardige jeu-de boulesbaan behoort ook tot de nieuwe voor zieningen. Daarmee moet De Schakel ook voor de komende generaties een moderne, aan trekkelijke woonvorm blijven. Op maandag, 7 augustus, gaan de Zeeuwse scouts een dag rondkijken en genieten op de Wereld Jamboree. Verdere gezamenlijke programma-onder- delen van het Zee-Land-Kamp zijn de officiële opening van het Zee-Land-Kamp door de Burge meester van Veere op 2 augus tus, een feestavond op zaterdag, 5 augustus, een bezoekmiddag op zondag, 6 augustus, waarop tevens de receptie plaats vindt van het jubilerende Scoutcen- trum Zeeland. Daarnaast worden door de groepen zelf en in de meld. Naast de spullen van rom melmarkt zijn er ovenverse wafels, mossels en de 'Brat- wurst' en saté's. Ook is er weer de verkoop van antieke spullen bij aanbod. Dit jaar is er tevens een stand met spotgoedkoop materiaal op gebied van voetbalkleding, zo wel voor dames als heren. Er wordt doorlopend een verloting gehouden met mooie en lekkere prijzen. De rommelmarkt begint 13.00 uur en gaat door tot 's avonds 20.00 uur. zogenaamde 'Zeeuwsche Week' van dinsdag 1 augustus tot en met vrijdag 4 augustus. Het hoogtepunt van de feestweek vormt een uitgebreide rondvaart met een diner aan boord van een nostalgische raderstoomboot, De Nederlanden. Deze boot werd door de Provinciale Stoom- bootdiensten tussen 1905 en 1933 ingezet voor de veerdienst tussen onder andere Vlissingen- Breskens. De boot werd in 1990 geheel gerenoveerd en zoveel mogelijk in oude stijl terugge bracht. Maar de Sportraad biedt nog meer. De ervaring heeft geleerd dat het organiseren van een sportdag veel werk met zich meebrengt. Om u daarbij te helpen heeft de Sportraad een serie activitei- tenwijzers. Daarin praktische tips voor de organisatie van sportevene menten en een beschrijving van bijvoorbeeld tennisspe len, grote evenementen, volksspelen, bos- en natuur- spelen en de diverse wandel en fietstochten. De sector Verhuur en Organi satie van de Zeeuwse Sport raad is beschikbaar voor iedereen die iets sportief wil organiseren. De Sport en Speluitleencentrale is dage lijks geopend van 15.00 tot 17.00 uur. Voor reserverin gen, informatie of advies, 01180-40700. In Engeland is het gebruikelijk dat rugbyspelers zich tijdens de zomerstop bezig houden met cricket. Veel rugbyclubs hebben dan ook een cricketafdeling. Via contac ten met Engelse rugbyclubs zijn ook een aantal rugby-ers van de Goese Rugbyclub Tovaal enthousiast gemaakt voor deze in Engeland razendpopulaire sport. Al enige weken wordt er fanatiek getraind om de voor- 'creatief avant-garde'. Alle leden zijn rond de vijftig jaar. Een deel van hen exposeert in Kloetinge. Mieke Röllich-Jagt, Loekie Hes- selt van Dinter en Marie-José Gosset zijn opgeleid door de Haarlemse beeldhouwer Gerrit van Ee. De kleurschakering, die zij gebruiken is door hem beïn vloed, terwijl de compositie her kenningspunten heeft van Henk Ames. Jos van den Bel heeft een opleiding op de tekenacademie gevolgd. Albert Röllich is gevormd door de Amerikaanse Zondag 30 juli a.s. organiseren de gezamenlijke kerken en het leger des heils weer een gezelli ge open huis-middag. Gast van deze middag is dhr. Burger; hij zal voorlezen uit het boek van Kousemaker, verhalen in Zeeuws dialect, leder is van har te welkom vanaf 14.00 uur tot 16.30 uur in de Bonte Koe op de beestenmarkt te Goes. Pastor P. Verbeek zal deze middag namen de pastores aanwezig zijn. De toegang is gratis. Wie vervoer nodig heeft kan bellen naar: 50405 of 12814. Reeds enkele weken maken de reclameborden richting Kamper land de duizenden toeristen er op attent, dat woensdag 2 augustus de jaarlijkse rommel markt van V.V. 'Bevelanders' wordt gehouden. Als om 13.00 de poorten van het sportcomplex open gaan, zullen de mensen zich weer op de kramen kunnen storten om superkoopjes te ver overen. Op het trainingsveld staan weer tientallen kraampjes met allerlei waren die door de voetbalvereniging zijn verza- gens de heer Anthony Sinke van genoemd kantoor uitstekend en De atletiekvereniging Dynamo '70 uit Middelburg houdt op woensdag 2 augustus a.s in samenwerking met de VVV de Halve Maan een prestatieloop in Oostkapelle. De start van deze prestatieloop is om 19.00 uur bij de sporthal 'Halve Maan' aan de Torenstraat. De route gaat voor namelijk over verharde en half verharde beboste wegen aan de noordkant van Oostkapelle. Deelnemers kunnen de looprou te - 4,5 km- 12 of 3 keer afleg gen. Het inschrijfgeld bedraagt 3,50 per deelnemer, tot 12 jaar 2,50. men is voornemens de C1-junio ren vaker in te schakelen voor wervende activiteiten, zoals kort baljeugd van SSV ingeschakeld geleden gebeurde tijdens de om promotie te voeren. Het Goese braderie. Vorig jaar werd Jeugdpromotieteam doet het vol- het promotieteam al ingezet als Carry-boy in de nieuwe Edah- supermarkt te Goes. Met name Dinsdag 1 augustus jl. speelt de betaald voetbalvereniging Spar ta uit Rotterdam in en tegen 's- Heer Arendskerke. De wedstrijd tegen Sparta is voor 's-Heer Arendskerke het startsein voor het nieuwe seizoen in de 2e klas se van het zaterdagvoetbal. Auto Demontagebedrijf Otte uit 's- Heer Arendskerke is sponsor van deze wedstrijd. Het bedrijf op het industrieterrein Eindewe- ge heeft zich onlangs hier geves tigd. Het bedrijf is gespeciali seerd in het ophalen en het milieuvriendelijk verwijderen van autowrakken. Hiernaast kunt u bij A.D.O. terecht voor reparaties en aan- en verkoop van gebruik te auto's. De heer Otte eigenaar van dit bedrijf wil door de spon- EVENEMENTEN IN GOES PERIODE 27 JULI T/M 3 AUGUSTUS 1995 27 juli: Grote Kerk, 19.30 - 20.30 uur, Zomeravondbespelingen bei aard door D. van Dijk. 29 juli: Grote Kerk, 20.00 uur, Orgelconcert (Bachherdenking) door Kees van Eersel. 25-28 juli: Sportpunt Zeeland, Zeeuwse Rijwiel- en Toervierdaagse. 1 augustus: R.K. Kerk, 11.00 uur, Toeristenconcert Zeeuwse Koor school. 1 augustus: Grote Kerk, 12.30 uur, Marktconcert door Kees van Eer sel. 4 juli t/m 26 augustus: Stadhuis, dagelijks 11.00 - 17.00 uur (niet op zo. en ma.), Rondleidingen in het stadhuis op ieder heel uur. 3 augustus: Grote Kerk, 19.30 - 20.30 uur, Zomeravondbespelingen beiaard door H.G. van Putten. Van zaterdag 4 augustus tot en met 29 september zijn in de expositieruimte van de Stichting Psychiatrische Zorgvoorzienin gen Zeeland aan de Oostmolen weg 101 te Kloetinge werken van de kunstenaarsgroep Creavant uit Heemstede te bezichtigen. Creavant bestaat uit acht kunste naars, die ieder op geheel eigen wijze, met gevoel, levenswijs heid en ervaring schilderen. Het werk is kleurrijk en vertoont het temperament van de moderne oudere. Dat zit ook in de naam van de groep, die is afgeleid van Bij de sport- en speluitleen centrale kan tegen geringe vergoeding van alles geleend worden om van een sportdag een succesdag te maken. Bij voorbeeld voor de organisatie van een spannende zes kamp, een luchtkussen, een wedstrijd met loopski's, een wereldbal van 2 meter door snede die zowel op land als water voor veel vertier zorgt. Spanning en plezier met het ballenbad, modderbad of Karsten Decorte en Dominic Schijf, terzijde gestaan door Daniëlle Schrik waren toen actief om klanten te helpen met het dragen van de boodschappen. Het drietal (zie foto) werd door Sinke Komejan ingezet op de Goese braderie. nen handhaven in de eredivisie. De doelstelling voor het nieuwe seizoen is eindigen in de mid denmoot. De selectie van Sparta heeft weinig wijzigingen onder gaan. De spits van het vorig sei zoen is vertrokken naar Enge land, maar de gebroeders Ge rard en Dennis de Nooijer afkom stig uit Oost-Souburg zijn geble ven. De selectie van V.V.A heeft geen enkele wijziging ondergaan in vergelijking met het succesvol verlopen seizoen in de 2e klasse van het zaterdagvoetbal. De wedstrijd tegen Sparta is voor V.V.A. de eerste wedstrijd in de voorbereiding naar het nieuwe seizoen. De toegangskaartjes kosten 5,-, kinderen tot 12 jaar kunnen gratis naar binnen. Van 1 t/m 10 augustus wordt aan het Veerse Meer het Zee-Land- Kamp gehouden. Ruim 600 scouts uit Zeeland, België, Enge land en Duitsland kamperen op de terreinen van het Scoutcen- trum te Veere, dat dit jaar precies 25 jaar bestaat. In dezelfde periode vindt te Dronten de Wereld-Jamboree plaats, waar aan 25.000 scouts vanuit de hele wereld deelnemen, Plezier, ont moeting, samenwerken, vriend schap en een beter begrip voor elkaar zijn sleutelwoorden die horen bij dergelijke internationa le scoutingevenementen. Het jubileum van het Scoutcentrum Zeeland en het bieden van een internationaal kamp aan de Zeeuwse scouts die niet deelne men aan de Wereld Jamboree waren de redenen om dit Zeeuw se Scoutingevenement te orga niseren. Overigens is er wel een relatie tussen het Zee-Land-kamp en de Wereld Jamboree. Op vrijdag 5 augustus brengen 500 Jambo- ree-deelnemers een bezoek aan Op donderdag 3 augustus a.s. is het 25 jaar geleden dat service flat De Schakel in gebruik werd genomen. Deze flat, inmiddels een begrip in Goes en omgeving, ligt aan de 's-Gravenpolderse weg, naast de watertoren. De Schakel biedt zelfstandig wonen voor senioren met dienstverle ning, zoals dagelijks warme maaltijden en huishoudelijke hulp, op maat. In 1970 was deze woonvorm nog niet zo groot, maar al snel wer den de toen 113 appartementen verhuurd. In de loop der jaren bleek het aantal 1-kamerappar- tementen, in totaal 74 stuks, te veel te zijn en het aantal 2- en 3- kamerflats te klein. Men kreeg meer behoefte aan grotere appartementen. Om op die vraag te kunnen ingaan, werden een aantal 1 -kamerappartementen samengevoegd. Een proces wat nog steeds gaande is. Hierdoor zijn er meer 2- en 3-kamerappar- tementen ontstaan, verhuurd aan in totaal ongeveer 110 bewoners. Het 25-jarig jubileum zal gevierd worden tijdens een Zes bewoners van verpleeg huis Ter Weel in Rilland kij ken met veel plezier terug op hun bezoek aan de wed strijd Goes- Ajax, die afge lopen woens dagavond plaatsvond op sportveld Schenge. Dankzij de wel willende mede werking van de organisatoren kregen de bewoners en hun begelei ders een uitste kende plaats toegewezen, waarvandaan de favoriete spe lers van minuut tot minuut gevolgd kunnen worden. Na afloop van de wedstrijd werd nog subkampen ook allerlei program ma's georganiseerd en is er een aktiviteitenaanbod waaraan op individuele basis kan worden deelgenomen met bezigheden als: kanovaren, vlottenbouwen, abseilen, surfen, primitief koken, fiets- en puzzeltochten, krea- doe, meerdaagse trektocht, etc. Dagelijks verschijnt er een Kampkrant en wordt er een Kampjournaal opgenomen en getoond. In de Toko kunnen de Zee-Land-Kampdeelnemers terecht voor een natje-en-droog- je, scoutinginsignes ruilen en elkaar ontmoeten. Aan de orga nisatie van het Zee-Land-Kamp is ruim een jaar voorbereiding vooraf gegaan door ca. 75 per sonen. Het kamp is mede mogelijk gemaakt door de medewerking van de Provincie Zeeland, gemeente Veere, Recreatie schap Het Veerse Meer, Staats bosbeheer en een groot aantal bedrijven en instellingen die via sponsoring of in natura een bij drage verlenen. SNCF I WW J8 I

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 15