WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK Bachconcert Grote Kerk Goes Powerjob: weer nieuw uitzendburo in Goes .WAT EEN STREEK Peerock Colijnsplaat met o.a. The Brandos Unieke positie in galerie Tres Unique in Goes Kenteken graveren tegen autodiefstal Het aantal autodiefstallen is in 1994 gestegen tot 40.000; meer dan een verdubbeling ten opzichte van 1990. Autodiefstal blijft voor de dader een eenvou dige manier van geld 'verdienen'. De meeste auto's zijn door een professionele autodief binnen enkele minuten op te breken. Criminele organisaties houden zich bezig met het uitvoeren naar het buitenland van grote aantal len gestolen wagens. Dit gebeurt meestal binnen enkele dagen of zelfs uren na de diefstal. op sterkte kado. Evangelische Boek- en Muziekwinkel te Goes Bij aankoop van een komplete bril 50,- korting of een zonnebril MEDISCHE DIENST wordt Pelgrim Intern op Lea Kampman 'aaBSk/ lange vorststraat 57 goes, tel. 01100-30214 Woensdag 26 juli 1995 DE BEVELANDER 13 bllfe&nwauib voor 29 en 30 juli 1995 Bingo Goes-Oost Expositie ABKZ VREDESBURO KONTAKT BORSTKANKERPATI ENTEN Tel. 01198-1126 01134-2262 01107-1433. F Foto: The Brandos i HUISARTSEN: TANDARTSEN: APOTHEEK: VERLOSKUNDIGEN DIERENARTSEN: HOMEOPATEN KRUISWERK een bu- branche biedt voldoende moge lijkheden voor onze organisatie om verder te groeien. Het grote aantal werkzoekenden in Goes en omgeving onderschrijft dat. Een aantal van hen heeft zich reeds laten inschrijven'. Powerjob heeft eveneens een vestiging in Nijme- Musekiwa, Farai Neukah en T. Mupotaringa. Ver der worden er gemengde druktechnieken geëxpo seerd van I. Muzond, hierbij is gebruik gemaakt van lijm en textiel, de werken werden afgedrukt op dik papier en zijn genummerd. Het derde onder deel van de expositie is houtsnijwerken H.G. Ban da en batiks van L. Malimbasa uit Malawi, vroeger Nyasaland. De expositie bij galerie Tres Unique toont de Shona beelden, druktechnieken, houtsnij werken en batiks tot en met 2 september. Galerie Trés Unique, Schuttershof 31, Goes tel. 01100 - 52573. Geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 - 17.00 uur. Donderdag tot 21.00 uur en zaterdag van 9.00 - 16.00 uur. KRUISVERENIGING RONDOM DE OOSTERSCHELDE Voor wijkverpleging en intensieve thuiszorg: 24 uur per dag bereikbaar via tel. 01100-51177. Spreekuren en uitleen verpleegarti- kelen op werkdagen tussen 13.00 en 13.30 uur. Uitleen verpleegartikelen 's avonds in Goes (Beukenstraat van 18.30 - 19.30 uur; in Heinkenszand (Warande) en Kruiningen (Burg. Vogelaarstraat) van 18.30 - 19.00 uur. Inlichtingen over cursussen en dieet advies via tel. 01100-49200 (tijdens kantooruren). REGIO ZEELAND M.C. van Haaren. Tel. 01180 25369. Apotheek De Spinne, De Spinne 11- 62/11 -64, Goes. Tel. 01100-28228. Openingstijden voor dringende ge vallen: op zaterdag van 08.30-17.30 uur; op zondag van 10.00-11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan dagochtend 08.00 uur. Y. Oyevaar, tel. 01100-51404. WIJKVERPLEGING St. Thuiszorg Nederland is 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 01100 - 29003. STICHTING PROVINCIALE KRAAMZORG ZEELAND Kraamcenrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal in- schrijfbur., tel. 01100 - 49249: ma. t/m vr. van 9.00 uur -16.00 uur. MAATSCHAPPELIJK WERK: Spreekuren zaterdag- en zondag morgen van 10.00-11.00 uur. dr. J.M.E. Adriaansen, Statenhof 4, Goes, tel. 06-527 713 98. Wijkvereniging Goes-Oost orga niseert donderdag 27 juli a.s. een bingomiddag in de Jan Lighthart, aanvang 13.30 uur. Alle leden en donateurs boven de 18 jaar zijn welkom om gratis enkele rondjes mee te spelen. Er wordt voor leuke prijzen ge zorgd, zo laat het bestuur weten. Toegang op vertoon van lidmaat schapskaart. De Amateur Beeldende Kunste naars Zeeland exposeren van 26 juli tot en met 25 augustus a.s. in de hal van het gemeentehuis van Kapelle. Het werk omvat schilde rijen en tekeningen. Te zien op werkdagen tussen 08.30 en 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Entree vrij. Op zaterdag 29 juli a.s. geeft de organist Kees van Eersel zijn tra ditionele Bach-concert op het Marcussen-orgel van de Grote of Maria Magdalenakerk te Goes. De concertgever heeft het pro gramma samengesteld uit wer ken van alle perioden uit het leven van Bach. Zo ontstaat een goed beeld van de ontwikkelin gen die hij heeft ondergaan. Het concert wordt geopend met de virtuose Toccata, Adagio en Fuga in C. Uit de rijpe 'Achtzehn Chorale' speelt van Eersel het ingetogen 'Von Gott will ich nicht lassen' en het aangrijpende 'An Wasserflüssen Babylon1 voor twee manualen en dubbelpe- daal. Curieus is de toonzetting van het Lutherse Te Deum waar in Bach alle inventiteit aanwendt onstuimige gitaarrock bezit een tijdloze klasse. De band maakte al 4 CD's en scoorde diverse Bill- boardnoteringen en bereikten de Nederlandse MEGA-top 50 met 'The Solution' en 'The Keeper'. The Brandos zijn momenteel bezig aan een uitgebreide toer door Europa en doet vrijdag 28 juli dus Colijnsplaat aan. De 8- koppige Schouwse Soul-forma- tie De Arrogantjes sluit het festi val af. Deze band was eigenlijk een gelegenheidsformatie voor Anywave, maar na optredens bij de Die Hard Jam Session en Anywave werd besloten verder te gaan. De Arrogantjes brengt covers van onder andere Marvin Gaye, Maceo Parker en Paolo Mendoza; volgens de organisa tie eeen waardige afsluiter van Peerock 95. De toegang bedraagt 15 gulden en de tent gaat om half zeven open. Vanaf zaterdag 22 juli wordt in galerie Trés Unique (Schuttershof 31, Goes) Een bijzondere expositie gehouden van Shona beeldhouwwerken, gemeng de durktechnieken uit Zimbabwe en houtsnijwer ken en batiks uit Malawi. De Shona beeldhouw kunst is ontstaan in de zestiger jaren tijdens de economische boycot van Rhodesië (Zimbabwe). In het zuidelijk deel van Afrika werd al reeds sinds honderden jaren gebeeldhouwd, terwijl in andere delen van Afrika hout het materiaal was om religie, emotie en de eigen belevingswereld uit te beelden. (Malawi). De hedendaagse beeldhouwkunst in Zimbabwe vangt voor zover bekend aan in 1958. Joram Maringa, een adviseur op landbouwgebied beeldhouwde in zijn vrije tijd in hout, hij vond ech ter een mooie steen en ging die bewerken. Na aangemoedigd te zijn door de blanke eigenaresse van de boerderij toonde hij zijn werk aan Mc. Ewen, directeur van de National Gallery in Salisbury (nu Harare), deze zag als groot kunstkenner zijn talent en kocht zijn eerste beeld. Hij gaf hem gereed schappen en moedigde hem aan. Mc. Ewen orga niseerde veel tentoonstellingen vanuit Europa naar het toenmalige Zuid-Rhodesië, waardoor hij natuurlijk ook kunstinvloeden overbracht. Kunste naars als Picasso, Matisse, Braque en Brancusi behoorden tot de kennissen van Mc. Ewen. De Zimbabweaanse kunst is ook door missie-activitei- ten bevorderd. Al het beeldhouwwerk uit Zimbab we wordt Shona Sculpture genoemd, ondanks het feit dat de culturele achtergrond van de kunstenaar niet gelijk is. Tegenwoordig komen er ook stagiai res van kunstacademies uit Nederland, Duitsland en Denemarken. Een belangrijke leefgemeen schap van kunstenaars is Tengenenge. Door het uitroepen van de onafhankelijkheid kon Tom Blo- mefield, een Zuid-Afrikaan van Ierse afkomst, de tabak van zijn plantage niet langer exporteren en nam toen het besluit kunstenaar te worden. In 1966 bouwde hij de beeldhouwersgemeenschap Tenge nenge op. Tengenenge betekent 'het begin van het begin' in de Shona taal. Inmiddels werken hier vele kunstenaars, ook uit Malawi, Angola en Mozambi que. Exposities vinden wereldwijd plaats, ook is er werk aangekocht door musea in Parijs, Londen, New York en Sydney. Trés Unique exposeert beel den van meer dan 20 verschillende kunstenaars, waaronder de internationaal doorgebroken K. Vrijdag 28 juli vindt op het voet balveld van Colijnsplaat het 2e Peerock-festival plaats. De orga nisatie is er dit jaar in geslaagd om de Amerikaanse band The Brandos naar het Bevelandse te halen. Verder treden op: de Mouthaans, Hé Muts, Bad Little Sis en De Arrogantjes. Om 19.00 uur openen de Mouthaans het festival, gevolgd door Hé Muts. Beide bands spelen een thuis wedstrijd. Bad Little Sis is de vol gende act op het programma. Dit Zeeuwse powerkwartet bestaat uit zeer gelouterde muzikanten die weten hoe je een tent op z'n kop zet. Opzwepende rockco- vers zorgen ervoor dat je niet stil kan blijven staan en de goed ver zorgde show doet de rest. Daar na is het de beurt aan The Bran dos. Deze band heeft zich dan wel genoemd naar de al hoogbe jaarde acteur Marlon Brando, de sprankelende combinatie van Ierse en Amerikaanse folk en Het graveren van het kenteken in alle ruiten van de auto is een goedkope en effectieve manier om autodieven te stoppen. Een gestolen auto wordt doorgaans met andere kentekenplaten en valse papieren doorverkocht. Als de auto met het kenteken is gegraveerd is dit niet mogelijk. De autodief zal eerst alle ruiten moeten vervangen omdat daar het originele kenteken instaat. Dit vervangen is een lastig en zeer kostbaar karwei. De winst marge van gestolen auto's is niet groot genoeg om dit te dekken. Een autodief zal daarom bij voor- om de toonformules steeds anders te harmoniseren. Bach als bewerker ontbreekt evenmin, het Vivaldi-concerto in A een staat nml op het programma. Als slotstuk heeft Karei van Eersel gekozen voor de zes-stemmige Ricercar uit 'Das Musikalische Opfer', een buitengewoon in drukwekkend stuk dat door zijn contrapuntische technieken en rijke harmonie van een dramati- Evangelische Boek- en Nederlandse, is de verscheiden heid aan boeken ook veel groter. In onderwerpen waar in het Nederlands nauwelijks iets te krijgen is, is er een grote keus aan Engelstalige boeken. Wij vinden de Engelstalige afdeling ook een meerwaarde voor onze winkel. Pelgrim Boeken Muziek is ook bekend om zijn actieve muziekbeleid; een uitge breid assortiment gospel- en lof- prijzingsmuziek wordt regelmatig ondersteund door acties. Een goed voorbeeld hiervan is een platentiendaagse die we in sep tember organiseren. Bij aankoop van een CD in de platentien daagse, bieden wij een verza- mel-CD aan voor slechts 2,50. Naast gospel- en lofprijzingsmu- ziek is er ook een interessant assortiment kerk- en koormuziek .voor handen. Tenslotte iets over het kaarten-, kleding- en kadoar- tikelenassortiment, we gaan dit assortiment uitbreiden met pro- keur geen gemerkte auto's te stelen. Bovendien zijn van een gestolen auto met kentekengra- vures de eigendomsgegevens ogenblikkelijk te controleren bij de Rijksdienst voor het Wegver keer. Voor een autodief betekent dit een groot risico en een ver hoogde pakkans. Het graveren van autoruiten is een gespecialiseerde activiteit van de firma Automark uit Lei den. Daarbij staan kwaliteit en netheid centraal. Automark gra veert alle ruiten van uw auto met het kenteken plus de NL landco de, inclusief 2 waarschuwingssti ckers en een bewijs van grave ren voor de verzekering. U kunt een reflecterende coating op de gravures laten aanbrengen, deze zorgt voor een optimale zichtbaarheid. Automark is aan wezig in Goes op 't Molenplein op donderdag 27 juli van 12.00 tot 18.00 en in Vlissingen bij het Miro Center-Albert Heyn aan de Gildeweg op vrijdag 28 juli van 10.00 tot 18.00 en zaterdag 29 juli van 09.00 tot 16.00 uur. U herkent Automark aan de gele tent. gen. Beide kantoren beschikken inmiddels over opdrachten in ver scheidene sectoren van de arbeidsmarkt. Het kantoor te Goes is geopend van 08.30 - 17.30 uur. Het verleent bemidde ling voor zowel vaste krachten als vakantiewerkers. Voor grote en kleine huisdieren Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen door: dr. B.J. Boer, Schuitweg 1's-Gravenpolder, 01103 -3050 Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: dr. Van Dijk, Simonswei 2, Heinkens zand. Tel. 01106-1290. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: De praktijk wordt afwisselend door de dierenartsen L. Huiskens-Corne- lisse en S. Verhoeven waargeno men. Molenlaan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. Goes en Kloetinge: De praktijk van dr. Buijs, dr. Posthu mus, dr. Schut, dr. Slager, dr. v.d. Werft wordt waargenomen: dr. J.A. v.d. Werff, Van Dusseldorpstraat 3, Goes. Tel. 01100-27451. De praktijken van de huisartsen Kei zer, Kooiman, Oortman, Schruer, Van der Stoep en Thijssen worden waargenomen van vrijdag 18.00 tot zaterdag 19.00 uur door dr. M.J. Kooiman, Van Hoogendorplaan 6, Goes. Tel. 01100-14450, van zater dag 19.00 tot zondag 19.00 uur door dr. van den Stoep, Oostsingel 130, Goes. Tel. 01100-15306. Spreekuur voor spoedgevallen van 10.00 tot 10.30 uur en van 17.00 tot 17.30 uur. Heinkenszand, 's-Heer Arendsker- ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. A.P. v.d. Vlugt, Veerweg 6, Wolphaarts dijk. Tel. 01198-1231. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Mier- mans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. C.T. Miermans, Kloe- tingseweg 3, 's-Heer Abtskerke. Tel. 01103-2089 b.g.g. 01106-3074. Hansweert, Schore en Yerseke: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. L. Breu kers, Lange Geer 21, Hansweert. Tel. 01130-81344. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waarde en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. J.D. Elzinga, Spoorlaan 2, Krabbendijke. Tel. 01134-1544. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. M.B. Rieme ijer, Parklaan 1Kapelle. Tel. 01102- 41264. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, 's-Gravenpolder, Ovezande en 's-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargeno men door: dr. W.J. Kronenberg, Molenstraat 15, Hoedekenskerke, tel. 01103-1747. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waarge nomen door: dr. W.J. Klein Wassink, Havelaarstraat 28, Colijnsplaat. Tel. 01199-5304 en dr. H. van der Veen, Ooststraat 30, Wissenkerke, 01107- 2565. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. sche kracht en verheven schoonheid is. Het concert begint om 20.00 uur. Toegang 7,50, CJP en 65+ 6,-, kinde ren 3,-. MARKTCONCERTEN Op dinsdag 1 en 8 aug. a.s. ver zorgt Kees van Eersel de laatste twee marktconcerten. Van 12.30 - 13.00 klinken wat lichter ver teerbare orgelklanken door de Grote Kerk. De toegang is vrij. Arbeidsbemid deling is duide lijk een groei markt. Er heb ben zich de laatste tijd in Goes diverse nieuwe uitzend bureaus geves tigd. Dezer dagen opende in Goes aan de Voorstad wederom dergelijk reau, te weten Powerjob. An ne Gooshou- wer, die vijftien jaar ervaring heeft in ar beidsbemidde ling en de bran che, heeft de leiding over de organisatie, die nu twee vestigin gen omvat. Het kantoor is geves tigd aan de Voorstad 23 te Goes en het team van Powerjob Goes wordt gevormd door Marco de Gooyer en Samantha Lam brechts. De leiding van Powerjob vertelt: 'de markt van de uitzend- Leger des Hells Zondag 30 juli, 10.00 uur: majoor C. Zürhaar. ‘s Avonds geen dienst. TELEFOONCIRKELS GOES EN NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en infor matie: Stichting Welzijn voor Oude ren, tel. 01100-23723. Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 01100-11167 C. van Duin, tel. 01100-28072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN Wij zijn open maandag van 13.30- 16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 01100-32233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 01100-35000. HOBBY WERKPLAATS DE"BEVELANDEN” Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpl.: di. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hob by electronica: di. van 18.30 tot 21.00 uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00- 1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 01100 - 20563 15496 30955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 01100-23837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 01180-15551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreek uren: Middelburg: op maandagmid dag en donderdagavond, uitsl. op afspraak via 01180-37120. Goes: Zonnebloemstraat 53, maandag 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur woensdag en vrijdag van 13.30- 17.00 uur. Telef. bereikbaar op werk dagen van 9.00-17.00 uur op 01100- 50908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 01180-38080. Bereikbaar: 14.00- 20.00 uur. PATIËNTENVER. SAMEN BETER: Centraal tel.nr. 01140-20069/15420 of 01106-3309. Dit nummer kunt u bellen voor hulp, informatie en klach ten met betrekking tot de gezond heidszorg. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zon nebloemstraat 53, Goes, tel. 01100- 21270. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening aan alle Zeeuwse gehandicapten. Heren gracht 52, Middelburg. Tel. 01T80- 23592 van 's morgens 9.00-12.00 uur. 's Middags 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de dichtstbijzijnde pastor. N.V.S.H. Tel. 01650 - 49961 of landelijk 070 - 3469709. VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: tel. 033- 620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418, 1400 AK Bussum. SPEEL-O-THEEK 'DE WISSELPLAATS’: voor kinderen die zich "anders” ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Lenie Marinussen, Kapelseweg 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 01100- 15231, b.g.g. 11850. STICHTING THUISZORG EN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK "DE BEVELANDEN” Zonnebloemstraat 53, Goes, 01100- 21270, op werkdagen van 08.30- 12.30 u. en 13.30-17.30 u., buiten kantooruren: 01180-28743 Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 01131-3520. Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00- 10.00 uur, 01135-1800. Kapelle: fysiotherapie de Hond, w.dag: 14.00- 15.00 uur, 01102-42925. Heinkens zand: wijkgebouw, v.dag 09.00- 09.30 uur, 01106-1615. Kortgene: wijkgebouw, w.dag 9.00-9.30 uur, 01108-1378. ASTMA Aangepaste bewegingsoefeningen en zwemmen voor mensen met Cara o.l.v. fysiotherapeut van het Astma- fonds, 01102-43296. NPV THUISZORG N. Eggebeen 01198 - 1491 b.g.g. 01100-33990. FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 01180- 27311. Iedere dinsdag tel. spreekuur van 11.00-12.00 uur. Tel. 01100-21270. Elke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spr. uur borst- prothesen in Magnolia, k. 70, 14.00- 16.00 uur. ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 1, 4461 EV Goes, 01100 - 49480. Werkd. van 8.30- 12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gok- spreekuur do. 16.30-18.30 uur. Bui ten kantooruren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulpdienst 01180-15551 De Evangelische Boek- en Muziekwinkel aan de Nieuw- straat 58 te Goes wordt met ingang van 29 juli a.s. onderdeel van Pelgrim Boeken en Muziek, een internationale organisatie onder de naam 'Jeugd met een opdracht'. Zaterdag 29 juli a.s. wordt de winkel in nieuwe opzet officieel geopend door loco-bur- gemeester M.L. 't Hart van Goes. En de daaropvolgende week zijn er diverse' openingsactiviteiten. Tevens worden de openingstij den uitgebreid. De nieuwe manager Richt-Jan Hamhuis vertelt over de opzet: 'We gaan in de bestaande winkel het één en ander veranderen: de winkel krijgt een nieuw jasje en wordt efficiënter ingedeeld. Hierdoor kunnen we het assortiment Nederlandstalige boeken uitbrei den en een omvangrijke Engels talige afdeling aan de winkel toe voegen. Achter deze Engelstali ge afdeling zit een duidelijke visie: omdat het Engelse taalge- dukten die nog niet eerder in bied veel groter is dan het Goes verkrijgbaar waren.' OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Regio Zeeland. Tel.: 01107 - 1680 of 01112-2286. DRANKPROBLEMEN? Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEL: 01103-2829/01195-5849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur 01100-12350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Eigenhaardstr. 2, 4331 HS Middel burg, 01180-12280. STICHTING WERKGELEGENHEID ALLOCHTONEN ZEELAND Hulpverlening aan allochtonen op het gebied van wonen, werk, vrije tijd, etc. (tevens ook klussendienst voor part.). Dag. geopend. P. Krugerstraat 190, Vlissingen, tel. 01184-15011, fax 01184-11167. DIABETES INFORMATIE POST OCG OUDERS VAN HOMOSEXUELE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 01103-1437 en 01106-3112. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middelburg, tel. 01180-28555. Ook in het weekend. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 01100-49400. Infectieziektenbestrijding. Melding en adviezen geslachtsziek ten, tel. 01180-34085. T uberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 01184- 18395. Spreekuur rijdende bus: Goes: "Ter Valcke” (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1 e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen Vragen over jeugd- en schoolge- zondheidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel. 01100-49420. HUMANISTISCHE UITVAARTBEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of begrafenis voor buitenkerkelijken. Aanvragen via tel. 01180-14251. CROHN EN COLITIS ULCEROSA VER. NEDERLAND AFD. ZEE LAND. Voor informatie bellen met: 01102- 42591 of 01188-2836. ALZHEIMER VERENIGING 'ROND DE SCHELDE’. Als dementie ook in uw omgeving voorkomt en u er over wil praten of informatie wil omtrent dementie bel dan de Alzheimer Stichting. Tele foonnummer: 05129-1202 (dag en nacht bereikbaar). REUMAPATIËNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen met 01100- 14812 of 01180-29487. BUREAU VERTROUWENSARTS inzake KINDERMISHANDELING Tel. 01180-28800. CLIËNTENBOND AFD. ZEELAND, BOND VOOR PSYCHIATRISCHE EN (EX-)PSYCHIATRISCHE PA TIËNTEN Joannaplantsoen 2, 4462 AV te Goes, tel. 01100-50465. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054, 4460 MB Goes. Tel. 01100-49389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; Onder steuning patiëntenorganisaties; Be langenbehartiging patiënten consu menten in de gezondheidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 01100-13930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11 YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzofre- ne mensen. Tel. 01100-12221 of 01148-2217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GEHANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 01188-3404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aan sluitingen op het Bejaarden- en Ge handicapten alarm. Kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Het Clarahofje, Maarten- broersweg 82, Hansweert. Tel. 01130-83698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50- plussers beschikbaar voor iedereen, 01100-28084. JONGEREN ADVIES INFORMATIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of vragen over sociale wetgeving, huis vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44,4461 BBGoes, tel. 01100-51850. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP Telefoon 21576, 's morgens van 9.00 tot 11.30 uur, 5 dagen in de week. WIJKINFO-WINKEL ”DE GOESE POLDER" Voor vragen-hulp bij (pers.) proble- men-adviezen. Op het gebied van de woonomg., discriminatiebestr., uitke ringen, vrijwilligerswerk, voeding en konsumentenzaken. Ook voor jonge ren. De Spinne 11-66/67, tel. 01100- 51254 (ook op do.av.).

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 13