Het ongewone leven van Hans Nooy (4Z)1 IV VI Litouws» ensemble maakt 20-50% KORTING KLEURENFOTO'S IN ELKE KLASSE VOOR ELKE PRIJS l-UUR FOTOSERVICE STANDAARDPRINT: 0,99 Kleurenfoto's M tournee door Benelux BAD BOYS Z6 ugustus weekblad voor zuid- en noord beveland Gezelschap 10 dagen gast in Goes GRAND THEATER GOES 01100-15165 FILMPROGRAMMA VANAF 27 JULI T/M 2 AUGUSTUS F, I p 'i V vJbV Woensdag 26 juli 1995 - 47e jaargang no. 30 VERSCHOORE r V (Van een onzer redacteuren) Vrijdag Zaterdag Zondag Golfoorlog Op de vlucht met koffiemolens. FOTOl KONINGSTRAAT 9 GOES TEL01100-27101 WATCHA GONNA DO? 101 DALMATIËRS zaterdag, zondag, woensdag Ook voor Nepal. Berber en Kelims MARTIN LAWRENCE/WILL SMITH from Don Simpson and Donderdag20.00 u. Vrijdag19.00 u. Zaterdag19.00 u. Zondag19.00 u. Maandag, dinsdag....20.00 u. Woensdag20.00 u. Catweezle KATTENDIJKE GOES -- Ruzie met de overheden, pro vocerend gedrag jegens autoriteiten, als eerste Nederlan der ontvoerd uit Gretna Green, een zwaar verkeersonge luk, een periode van vrijwilligerswerk tijdens de Golfoor log in Israël, drie wanhoopsvluchten naar Indonesië. Koffiemolens 'Klappers' Golfslag Wf 0 0® ^F Als keukenprins.... fc k AB X -I Jr Ik wil afwijken 14.00 uur In 1986 werd hij bijna het slacht offer van een afwijking (een ver- keersafwijking) van een ander. Op de beruchte weg van Rilland naar Bath werd de auto van de Goese opticien Kees de Jonge van rechts gegrepen door een bezopen Belg. Hans Nooy zat als meerijder naast de opticien. Hij kreeg de Belgische auto 'vol naar binnen'. Hij lag een maand in coma. Niemand gaf een cent voor zijn leven. Zelfs niet de meest optimistische arts. Wie de verhalen uit het leven van Hans Nooy (47) kent, kan haast niet geloven, dat ze zich in slechts één mensenleven heb ben afgespeeld. En dan verge ten we nog twee opzienbare hobby's: hij heeft een tic van kof fiemolens. En van flitspuiten. Maar moeder Nooy, dominant als geen ander, klopte in het Schotse dorp tijdig op de cara- vandeur en sleurde (met hulp Op 18-jarige leeftijd (toen hij in Santpoort op kamers woonde) trok hij met een Zeeuws-Vlaam- se verpleegster die in Santpoort werkte, naar het Schotse dorpje Gretna Green. Om er te trouwen. "Mijn ouders waren tegen. Haar ouders interesseerde het niks. Dus was Gretna Green de uit komst. Als je er drie weken had gewoond, kon je er trouwen". nog moeilijk. Gebruikt nog medi cijnen. Moet af en toe dotteren. Maar hij ziet ook positieve kan ten. "In het ziekenhuis ga ik af en toe nog gedag zeggen op de intensive care. Gelukkig wel. Veel patiënten die daar terecht komen, kunnen dat niet meer". Maar de kennismaking met Zee land (via zijn verpleegster) was duidelijk gemaakt. En toen hij serieus werk ging zoeken, kwam hij dan ook in Zeeland terecht. Baantjes als verkoper en etaleur leidden uiteindelijk tot een eigen bedrijf in Goes, De Tinnen Kroe- se. "Ik kwam terecht in een psychia trische inrichting in Jeruzalem, waar oudere joden woonden die beschadigd uit de concentratie kampen gekomen waren. Ik had de zorg voor 9 patiënten en ik moest maar één ding doen: als Het vreselijke ongeluk bij Rilland luidde echter ook het einde in van zijn winkel. Hij kon het uitein delijk niet meer volhouden en moest de winkel sluiten. Op klei ne schaal ging hij verder in het Ambachtencentrum in de Hol- landsche Hoeve. winkelier met die lange, rossi ge, onverzorgde baard die zowat een halve meter vanaf zijn kin omlaag hing. Catweez- le, vonden velen. Onder zijn collega's deed hij zich kennen als een man van zotte invallen. Zo choqueerde hij het college van b. en w. behoorlijk, toen hij bij de opening van de Interieurbeurs in de Veilinghallen een halfnaakte zeemeermin vóór, zijn stand posteerde. Behalve zijn winkel liep uitein delijk ook zijn huwelijk stuk. Zijn vrouw vertrok naar Wal cheren, zijn twee dochters ook. De verstandhouding bleef echter goed. En nu? Nu lijkt de onrustige avonturier Hans Nooy in wat vlakker water te varen. Hij begon een winkel in Steenwijk (Ov.), opende opnieuw een winkeltje in Goes (nu in het Papegaaistraat- je) en leerde in Nederland een Balinees vrouwtje kennen dat (o ironie) hier op vakantie was. Een huwelijk staat op stapel. Wellicht "Ik heb er 24 uur per dag gewerkt, zeven dagen per week, vier weken lang. Het was de mooiste tijd in mijn leven. Ik vond het een eer om voor die mensen te mogen zorgen. Bang? Nee, nooit! Ik heb het gezien als een opdracht van Onze Lieve Heer. Dan hoef je niet bang te zijn". "Het was vluchten. Vluchten om plezier te maken. Ik heb daar nooit spijt van gehad. Java is een prachtig eiland, met zeer gast vrije mensen". er 's nachts luchtalarm was, moest ik ze allemaal meenemen naar een kamer, ze een gasmas ker opzetten en de deuren en ramen van de kamer goed dicht- sealen. Soms was er wel drie maal per nacht gasalarm "Vroeger stormde ik bijvoorbeeld woest vanuit mijn winkel naar buiten, als iemand zijn fiets voor mijn etalage zette en bij een ander ging winkelen. Dan zette ik die fiets pesterig een eind ver derop. Klantvriendelijk was het niet, maar wat een ander van me dacht, interesseerde me geen hol. Heeft me nóóit geïnteres seerd. En nóg niet. Ik geniet gewoon van mijn leven. Ik heb mijn tin, en laat me verder maar". Afsluitend: "Het ongeluk en mijn levenservaringen hebben me rij ker gemaakt. Innerlijk rijker. Ik ga tegenwoordiger veel bewuster te werk. Ik wil méér genieten". 21.30 u. 21.30 u. 21.30 u. kyenhof, in Bredene, België; zondag 6 aug., 16.00 uur: Groote Markt, Sluis; maandag 7 aug., 15.30 uur: Epernay-plein, Mid- delkerke, België; dinsdag 8 aug., 19.00 uur: op de markt in West- kapelle; woensdag 9 aug., 12.00 uur: Openluchttheater in Amster dam; donderdag 10 aug., van 11.00 - 15.00 uur: voor stadhuis in Barneveld. Voor nadere informatie over de voorstellingen en het ensemble kan men contact opnemen met G.H.M. van Damme, Postbus 306, 4460 AS Goes, tel. 01100- 31755, fax. 01100-28130. Middelburg Lange Geere 28 (naast ANWB-kantoor) Goes Grote Markt 7 Leuke flikken maar licht ontvlambaar PERZISCHE- EN OOSTERSE TAPIJTEN SAROUK Er is voor honderd miljoen dollar aan heroïne gestolen uit het politiebureau in Miami. Voor de detectives Lowrey, een rokkenjager, en Burnett, een brave huisvader, begint nu een race tegen de klok om, de heroïne terug te vinden. Lowrey en Burnett duiken de onderwe reld van Miami in, kogels en 'bad guys' ontwijkend. Een keiharde actiefilm Jerry Bruckheimer the producers of "BEVERLY HILLS COP" and "TOP GUN" Lauhsns Guls en Dick Maas presenteren Ook hier waren 'afwijken' en 'anders doen' de steekwoor den. Zijn winkel aan de Lange Vorststraat was de enige die destijds een gevel had van stijlvol, Engels, onverwoest baar, massief mahoniehout. Even opvallend als het exteri eur en het interieur van zijn tinwinkel was zijn eigen uiter lijk. Wie Hans Nooy niet kent, kende destijds in elk geval die Autoriteiten hadden het vaak bij hem 'gedaan'. In het gemeente- kantoor van Goes (toen nog in het oude ziekenhuis aan de Oostwal) wilde hij ooit burge meester Huber confronteren met een emmer troep die de gemeentelijke vuilnisauto elke week voor de deur van zijn tin winkel naar buiten perste. De burgemeester was er niet. Daar om keerde Hans de emmer met vloeibaar afval maar om in de hal van het gemeentekantoor. Publi citeit verzekerd Staande in de punt van zijn V- vormige keuken, die als de boeg van een schip het voor malige gymnastieklokaal van de gewezen lagere school insteekt, overziet hij als een kapitein zijn mooie verzame ling oude koffiemolens, die keurig in het gelid aan de korte muur hangen. Hij heeft er 125. Waarom verzamelt een vent oude koffiemolens? "Tja, een keuken moetje inrichten. Toen we hier kwamen wonen, had ik er een paar. Die heb ik aan de muur geschroefd. Gaandeweg zijn er méér bijgekomen. Ik kon het verzamelen niet laten". "De zaken staan niet meer voorop. Ik heb me in het verle den te veel door mijn zaken laten opslokken. Het was ple zierig hoor, het was mijn boterham, maar ik doe het nu toch allemaal wat kalmer aan. Door het ongeluk, door mijn levenservaringen. Misschien is het ook wel een kwestie van leeftijd. Ik weet het niet". In zijn woning aan de Dorps straat in Kattendijke (de voorma lige lagere school, die hij onwaarschijnlijk mooi en smaak vol verbouwde) kreeg hij vaak gezelschap van deelnemers aan •cursussen die hij er gaf. Maar rond de Kerst van 1993 zat hij zó slecht 'in zijn vel', dat hij naar Indonesië vluchtte. Hij ging er op zoek bij een goede kennis. Zoe kend naar rust, naar evenwicht, naar vergetelheid. Tweemaal herhaalde hij die manoeuvre. Tot aan het bijna fatale ver keersongeluk bij Rilland was het leven van Hans Nooy al niet vrij geweest van andere 'klappers'. Zijn Zandvoortse ouders stuurden hem naar een internaat in Nijmegen, waar hij bij de fraters maristen zijn mulo-opleiding deed. Naar eigen zeggen werd hij er ver giftigd met een sterk egoïsti sche en individualistische levenshouding. "Je moest er knokken om overeind te blij ven. Vechten voor je hachje. Vechten zelfs voor je eten, tus sen 400 andere jongens. Anders had je niks te bikken". Er was in Israël veel behoefte aan helpende handen. Veel jonge Israëli's moesten het leger in. Veel vrijwilligers vluchtten weg. De Palestijnse gastarbeiders mochten het land niet meer in. Een heleboel werk werd niet meer gedaan. "Ik hoorde bij de eerste drie buitenlandse vrijwilligers, die het land in mochten. Op voor waarde dat ik mijn baard zou afscheren, want anders kon ik geen gasmasker opzetten". "Hij laat zich de mond niet snoe ren", zegt de één van hem. "Vreemde, impulsieve man", zegt een ander. "Ik wil anders dan een ander zijn. Ik wil afwij ken. Daar heb ik plezier in", zegt hij zelf. van de sterke arm) zoon Hans rechtstreeks het vliegtuig naar Nederland in. "Ik was de allereer ste Nederlander, die ooit op die manier uit Gretna Green werd ontvoerd omdat zijn ouders tégen waren Het verdere programma ziet er al9 volgt uit: Donderdag 3 aug., 19.00 uur: Dorpsstraat in Oostkapelle; zaterdag 5 aug., 20.00 uur: Tur- Het was in die periode van zijn leven, dat in het Midden-Oosten de Golfoorlog uitbrak. De geal lieerden bevrijdden Koeweit, maar Israël leed wekenlang onder de terreur van de Scud- raketten. "Ik voelde me verplicht om naar Israël te gaan. Om te helpen, 't Kon me niet schelen waarmee. Ik vond het mijn chris tenplicht". nog dit jaar. Maar ja, die papier winkel Een huwelijk zal ook betekenen, dat hij zijn superdeluxe woning in Kattendijke zal moeten verlaten. "Ik kan het iemand die vers in Nederland komt wonen, niet aandoen dat ik haar de hele dag in dit huis laat zitten, terwijl ik aan het werk ben. Ik denk, dat we in Goes maar boven de winkel gaan wonen". Toch redde hij het. Eenzijdig ver lamd kwam hij in een rolstoel thuis. Volkomen onbenaderbaar voor zijn omgeving. Absoluut onuitstaanbaar. "Ik kon het niet accepteren, die verlamming. Ik werd een lastpost voor mijn omgeving. Maar juist die dwar- sigheid, die koppigheid, dat niet- willen-accepteren is mijn redding geweest. Dat heeft me erdoor heen geholpen". Nu, negen jaar later, is de scha de nog niet geheeld. Hij loopt Het lijkt wel, of er écht een beet je rust in het leven van Hans Nooy gekomen is. Zijn leven was altijd woelig en spraakmakend. Maar de spetterende branding lijkt intussen een tuttig golfslag- badje geworden. Hij ontkent het niet. "Ik ben een stuk rustiger geworden, toleranter ook. Ze krij gen me niet meer zo gauw kwaad. Vroeger zat in om niks op de kast. Nu draai ik me om. Ik blijf wel een vreemde vogel hoor, een apart figuur. Maar ik ben niet meer zo direct, zo impulsief". Dat lijkt ook te gelden voor zijn flitspuiten, die aan de andere korte muur hangen. Andermaal: "Ik weet niet waarom. Dat stukje muur was leeg, en het lege moest eraf. Daarom heb ik die spuiten er maar opgehangen. Anders dan anders, weetje nog? Het zijn natuurlijk zeldzame din gen geworden. Flitspuiten wer den twintig jaar geleden in Euro pa verboden. Ze zijn er bijna niet meer. Ik heb er nu twintig. D'r komt er zelden één bij". Hulst 's-Gravenhofplein 8 Terneuzen Noordstraat 6 (25 m. naast HEMA) In de periode van 2 tot en met 10 augustus maakt het Litouwse jongerenensemble 'Pynimelis' een tournee door Nederland en België. Het gezelschap heeft, zoals we eerder meldden, Goes als standplaats. Dit dankzij bemiddeling van de Stichting Zeeuwse Klederdracht en de medewerking van gastzin- nen, waar de jongeren van het folkloregezelschap konden wor den gehuisvest. Gerard van Damme vertelt namens genoem de stichting: 'Het ensemble onder leiding van Ricardas Bakanauskas, zal de voorstellin- gen uitvoeren met 40 dansers, muzikanten en zangers. Tijdens de voorstellingen zijn er muziek- cassettes en ansichtkaarten van het ensemble verkrijgbaar.' De tournee door Nederland en Bel gië wordt woensdag 2 augustus a.s. geopend met een optreden op camping 'De Schotsman' onder Kamperland, aanvang 19 uur. onisrvu tyff^ een film van d,ck AIaas Nillï FPijda Com hm Vrijbwghi di Coningh Sm an ot Walu Tatjana Si/aic Hf KAAN PAfSCHIf» SCAAtm Hf UI» SMDt» SWAKT Lou LANDUt llllllOOSIKOII 8IRIHOU! (lisiimnui *llRI8»Mte«WUYH UUftCMOl MMlOIS««taHIWi mwftftiiiniM wnusinhtunuraciisi «iMeti*JIIIIRSSCHAAf BOMiteHAISVAIIDOKGIB ■Ml Ki MMS tOM«MliUSiaui0ll •hwMpNKWlMMEUIi; 'MKIMMS t a3.T.'L'~_ Cf w- «MK» «MK2» I L

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 1