.WAT EEN STREEK .WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK Van der Poel Interieur uitgebreid en vernieuwd 06-11 ibM Bij aankoop van een komplete bril 50,- korting of een zonnebril op sterkte kado. AOC Zeeland start met MEDISCHE DIENST Toeristenconcerten door De Zeeuwse Koorschool deeltijd MBO-opleiding 1 Meidenrockband 'Bitchcock' OPRUIMING - OPRUIMING OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING - OFTEWEL - OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING ©ttlc® Kampman lange vorststraat 57 goes, tel. 01100-30214 in Café 'De Vrijbuiter' EN UHHH... Commerciële promotie Cosmetica-parfumerie Eerste geslaagden nieuwe opleiding Esthética JACOBS MEUBELPLEIN ROOSENDAAL Woensdag 19 juli 1995 13 DE BEVELANDER ïTiveAnieuanb bfaee/tni&iiuiS voor 22 en 23 juli 1995 Tópform voor voor In september voor volwassenen Kinderrommel- markt in Goes Tel. 01198-1126 01134-2262 01107-1433. te AIS ELKE SECONDE TELT VREDESBURO Beach Party met muziek en limbo te Hoedekenskerke iedere smaak, voor elke portemonnee M ALARM fifths Xi KlwhbL OPRUIMING meubelen HUISARTSEN: TANDARTSEN: APOTHEEK: VERLOSKUNDIGEN DIERENARTSEN: HOMEOPATEN KRUISWERK Het een voor In over een onderwerp uit de parfu- merie-cosmeticawereld die op het examen mondeling gepre senteerd en verdedigd zal wor den. Aan deze opleiding werd in het cursusjaar 1994-1995 mede werking verleend door bekende merken als Lancaster, Langome, Guerlain, Shiseido, Nina Ricci, Chanel, Biotherm, La Prairie, Clarins etc. Deze merken heb ben nu reeds aangegeven hun medewerking te zullen voortzet ten, daar het belang van een der gelijke opleiding duidelijk onder kend wordt. De eerste zes exa menkandidaten ontvingen hun De jongens van de Zeeuwse Koorschool geven in de zomer maanden juli en augustus weke lijks toeristenconcerten in Goes en Middelburg. Deze concerten vinden iedere dinsdag van 4 juli tot en met 8 augustus plaats in de RK Maria Magdalenakerk te Goes. In Middelburg concerten de jongens in de Koorkerk (onder De Lange Jan) van don derdag 6 juli tot en met 3 augus tus. De concerten vangen aan om 11.Ot) uur en besluiten om 12.00 uur. De toegang tot de toe ristenconcerten is gratis. Tijdens de concerten wordt muziek uit proeven. Uiteraard is een live- optreden de ultieme weg om de vier muzikantes beter te leren kennen, en te ondervinden dat ze met hun eigenzinnige, rauwe en zeer melodieuze rockuitstra- ling hebben. Uitstraling van ple zier, energie en muzikaliteit; nét wat je zocht! 'Bitchcock' wordt gevormd door: Annemiek van Grondel - gitaar, zang, Lya Spijk- stra - bas, zang, Yolanda Nagel- maeker - gitaar en Gerrie van den Akker - drums. Het optreden van 'Bitchcock' begint 's avonds even na tienen. Net daarvoor zijn de dames te gast in het Radio Goes Rockpro- gramma 'Barracuda' (elke vrij dagavond om 22.00 uur) waarin wederom een nummer van hun nieuwe demo, een mini-interview en hun persoonlijke favorieten in de Rock Top 3 (of deze keer: Top 4?) Het optreden in Café 'De Vrijbui ter', St. Jacobstraat 46 te Goes is gratis toegankelijk! Spreekuren zaterdag- en zondag morgen van 10.00-11.00 uur. dr. J.H. Stam, Frans den Hollanderlaan 16, Goes, tel. 06-527 713 98. Goes en Kloetinge: De praktijk van dr. Buijs, dr. Posthu mus, dr. Schut, dr. Slager, dr. v.d. Werft wordt waargenomen: dr. S. Buys, Van Dusseldorpstraat 3, Goes. Tel. 01100-15462. De praktijken van de huisartsen Kei zer, Kooiman, Oortman, Schruer, Van der Stoep en Thijssen worden waargenomen van vrijdag 18.00 tot zaterdag 19.00 uur door dr. M.J. Oortman, J.Q.C. Lenshoeklaan 10, Kloetinge, tel. 01100 - 31805, van zaterdag 19.00 tot zondag 19.00 uur door dr. D.P. Keizer, Frans den Hol landerlaan 29, Goes. Tel. 01100- 16405. Spreekuur voor spoedgevallen van 10.00 tot 10.30 uur en van 17.00 tot 17.30 uur. Heinkenszand, 's-Heer Arendsker- ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. G.A.C. Aarnoutse, Havenweg 16, Nieuw dorp. Tel. 01196-12327. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Mier- mans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. C.T. Miermans, Kloe- tingseweg 3, 's-Heer Abtskerke. Tel. 01103-2089 b.g.g. 01106-3074. Hansweert, Schore en Yerseke: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag De Voorstad, v. Dusseldorpstr. 1, Goes. Tel. 01100-27104. Openingstijden voor dringende ge vallen: op zaterdag van 08.30-17.30 uur; op zondag van 10.00-11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. REGIO ZEELAND L.H. Moseman. Tel. 01194 - 9663. Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan dagochtend 08.00 uur. Verschelling, tel. 01100-32698. MAATSCHAPPELIJK WERK: 01100 - 49480. Werkd. van 8.30- 12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gok- spreekuur do. 16.30-18.30 uur. Bui ten kantooruren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulpdienst 01180-15551 OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Regio Zeeland. Tel.: 01107 - 1680 of 01112-2286. DRANKPROBLEMEN? Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post- bOs 2157 4460 MD Goes of BEL: 01103-2829/01195-5849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur 01100-12350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Eigenhaardstr. 2, 4331 HS Middel burg, 01180-12280. DIABETES INFORMATIE POST OCG OUDERS VAN HOMOSEXUELE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 01103-1437 en 01106-3112. INTERIEUR w WAARBORG ons zijn huis volledig kan laten inrichten, aldus Gijs van der Poel die ook een eigen afdeling heeft die bij de klant vloerbedekking vakkundig legt en gordijnen hangt. Een ander onderdeel van de activiteiten is een mooie col lectie verlichting, zowel staand als hangend. Wie het open huis tijdens de her opening mocht hebben gemist, kunnen we aanraden eens bin nen te stappen in de vernieuwde zaak om zich nader te oriënte ren. diploma's op 6 juli j.l. uit handen van Dhr. G, Ruiter, directeur van Lancaster B.V., die Esthética uit gebreid complimenteerde met het initiatief van deze nieuwe opleiding, de opzet en organisa tie van het examen en het niveau van de kandidaten. Ook de kan didaten werden lovend toege sproken. Volgens dhr. Ruiter mag deze kleine, maar zeer selecte groep rekenen op een succesvolle carrière in de cos metica- en parfumeriebranche. Bij de foto: De heer G. Ruiter van Lancaster reikte de eerste diploma's uit. Opnieuw zal Café 'De Vrijbuiter' te Goes binnenkort een Amster damse meidenrockband presen teren aan een ieder die ze wil horen en zien. 'Bitchcock' is de naam van het vrouwelijke vier span en op vrijdag 21 juli a.s. zijn ze in Goes. Met genoegen kun nen zij al terugkijken op een jaar lijkse tour naar Zwitserland en Oostenrijk, maar uiteraard ook Nederland. Naast hun eigen optredens, kreeg de band loven de kritieken als voorprogramma van bijvoorbeeld 'Babes in Toy- land', 'Killdozer' en 'Hole'. Een clip voor VPRO's TV-Nomaden, interviews voor lokale tv- en radiostations en een derde prijs in de finale van de 'Parel van de Betuwe' van vorig jaar zijn enke le voorbeelden van de gestage ontwikkeling van deze eigenwij ze vrouwenband. Hun nieuwste visitekaartje bestaat in de vorm van een demo-tape met maar liefst 8 nummers, waaruit veel afwisseling en creativiteit is te Leger des Heils ZONDAG 23 juli: Heiligingssamen- komst om 10.00 uur, o.l.v. majoor J. de Heer, ‘s Avonds geen dienst. TELEFOONCIRKELS GOES EN NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en infor matie: Stichting Welzijn voor Oude ren, tel. 01100-23723. Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 01100-11167 /C. van Duin, tel. 01100-28072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN. Wij zijn open maandag van 13.30- 16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 01100-32233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 01100-35000. HOBBY WERKPLAATS DE"BEVELANDEN” Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpl.: di. 22.00 uur. Spreekuur voor dringende en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hob- gevallen: van 11.00-11.15uurenvan 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. P. Pol derman, Zeeburg 1, Yerseke. Tel. 01131-3520. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waarde en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-1115 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. J.W. Kuyl, Vinkenissestraat 2, Rilland- Bath. Tel. 01135-1343. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. Bakx, Park- laan 1Kapelle, tel. 01102-41264. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende woensdag en gevallen: van 11.00711.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, 's-Gravenpolder, Ovezande en 's-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargeno men door: dr. H.H.M. Zwartelé, Wer- rilaan 43, 's-Heerenhoek. Tel. 01105- 1280. Noord-Beveland: AOC-Zeeland start in september een deeltijd MBO-opleiding voor volwassenen. Het is niet voor het eerst dat volwassenen een mid- debare agrarische opleiding vol gen aan het AOC. Enkele jaren geleden was de animo zo groot dat gedurende 3 opeenvolgende jaren een aparte groep kon worden gevoerd die in de avonduren de lessen volg de. Daarna is het aantal aanmel dingen, ondanks tevredenheid van de cursisten over de kwaliteit van de opleiding, een aantal jaren gering geweest. Op dit moment blijkt er opnieuw belang stelling te zijn voor deze oplei ding. Inmiddels is de structuur van de opleiding ingrijpend ver anderd. Vroeger werkte men met aparte vakken, tegenwoordig worden certificaten aangeboden. Dit maakt het mogelijk dat niet perse in groepen hoeft te worden gwerkt, maar dat cursisten een individuele leerweg volgen. Dit Café-restaurant Westerschelde te Hoedekenskerke organiseert zaterdag 22 juli a.s een beach party. De zaak die afgelopen voorjaar een nieuwe eigenaar kreeg in de persoon van de heer en mevr. Brederode, wil regel matig live-optredens brengen. 'Want', aldus de eigenaar, 'we willen de zaak graag in de regio wat meer naamsbekendheid geven. Er zijn de laatste jaren nogal veel wisselingen van eige naar geweest en we willen graag dat veel mensen de weg naar de zaak opnieuw weten te vinden'. De Beach Party van komende zaterdag wordt gegeven op de parkeerplaats van Westerschel de. Er komt onder meer een Steelband en tevens is er een Limbo Dance shpw. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 's nachts 01.00 uur. Verder staat er voor 26 juli, eveneens bij café- restaurant Westerschelde te Hoedekenskerke, een country- avond gepland. verschillende eeuwen ten geho re gebracht. Een keuzeprogram ma staat iedere uitvoering garant voor een afwisselend en nieuw concert waarin gregoriaans, muziek uit de middeleeuwen, barok, rococo en romantiek, maar ook muziek uit deze eeuw en folksongs uit de hele wereld wordt gezongen. Dit repertoire vindt u terug op de cd's en mc's die na afloop van ieder concert te koop zijn. De concerten staan onder leiding van de dirigent, organist en initiator van De Zeeuwse Koorschool, de heer Evert Heijblok. Het is woensdag 26 juli niet alleen Kinderfeest in de bin nenstad van Goes, ook kan de jeugd in de vakantie nog snel wat geld verdienen met een Kinderrommelmarkt, welke die dag gehouden wordt op het Kolveniershof. De markt is geopend tussen 10.00 en 16.00 uur onder de boom bij C A. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen eraan meedoen. De organisatie is in handen van de Winke liersvereniging Kolveniers hof en St. Adriaanstraat in samenwerking met de Scouting. Tussen 8.00 en 10.00 uur woensdag 26 juli kan de jeugd zich aanmel den voor de markt. Scouts zorgen dan dat je ter plekke een plaatsje krijgt. Inl. Gall Gall (Ferry Roquas) tel. 01100-30666 en C A (Jan Rijneveld) tel. 01100-31434. woninginrichting te brengen. De heer Van der Poel, die negen jaar geleden de zaak startte, vertelt: "Je kunt onze collectie omschrijven als meer eigentijds klassiek. Erg modern vind je bij ons niet. In de loop der jaren hebben we een grote en vaste klantenkring gekregen". Van der Poel Interieur heeft haar klanten in Yerseke en wijde omgeving. Belangrijke pijler van het succes van de zaak is vakmanschap en persoonlijke advisering. "Je kunt wel stellen dat men bij Voor grote en kleine huisdieren Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen door: dr. A. Mossel man, Hogenakker 8, Kruiningen. Tel. 01130-81233. Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: dr. M.P.C. Karelse, 's-Heer Hendriks-’ kinderendijk 118, Goes. Tel. 01100- 20656. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: De praktijk wordt afwisselend door de dierenartsen L. Huiskens-Corne- lisse en S. Verhoeven waargeno men. Molenlaan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zon nebloemstraat 53, Goes, tel. 01100- 21270. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening aan alle Zeeuwse gehandicapten. Heren gracht 52, Middelburg. Tel. 01180- 23592 van 's morgens 9.00-12.00 uur. 's Middags 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de dichtstbijzijnde pastor. N.V.S.H. Tel. 01650 - 49961 of landelijk 070 - 3469709. VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: tel. 033- 620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418, 1400 AK Bussum. SPEEL-O-THEEK 'DE WISSELPLAATS’: voor kinderen die zich "anders” ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Lenie Marinussen, Kapelseweg 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 01100- 15231, b.g.g. 11850. STICHTING THUISZORG EN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK "DE BEVELANDEN" Zonnebloemstraat 53, Goes, 01100- 21270, op werkdagen van 08.30- 12.30 u. en 13.30-17.30 u., buiten kantooruren: 01180-28743 Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 01131-3520.. Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00- 10.00 uur, 01135-1800. Kapelle: fysiotherapie de Hond, w.dag: 14.00- 15.00 uur, 01102-42925. Heinkens zand: wijkgebouw, v.dag 09.00- 09.30 uur, 01106-1615. Kortgene: wijkgebouw, w.dag 9.00-9.30 uur, 01108-1378. ASTMA Aangepaste bewegingsoefeningen en zwemmen voor mensen met Cara o.l.v. fysiotherapeut van het Astma- fonds, 01102-43296. NPV THUISZORG N. Eggebeen 01198 - 1491 b.g.g. 01100-33990. FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 01180- 27311. KONTAKT BORSTKANKERPATIËNTEN Iedere dinsdag tel. spreekuur van 11.00-12.00 uur. Tel. 01100-21270. Elke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spr. uur borst- prothesen in Magnolia, k. 70, 14.00- 16.00 uur. ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 1, 4461 EV Goes, biedt alle kansen om sterk reke ning te houden met de vooroplei ding en de bijbehorende vrijstel lingen en wensen van de cursis ten. De opleiding is bedoeld voor hen die het diploma Zelfstandig Beroepsoefenaar Plantenteelt (akkerbouw en fruitteelt) of Vee houderij of Groene Ruimte willen behalen. De opleidingsduur is sterk afhan kelijk van het studietempo van de cursist. De opleidingsduur zal variëren van 1 tot 3 jaar. Indien men beschikt over een MBO-, HAVO- of HBO-opleiding kan voor meerdere certificaten vrij stelling worden verleend. Belangrijk voor deze studie is dat men beschikt over een praktijk- bedrijf (stagebedrijf of eigen bedrijf) in de gewenste sector. Op dinsdag 29 augustus om 20.00 uur wordt een informatie avond gehouden in het AOC- Zeeland Stationspark 39 Goes. (Warande) en Kruiningen (Burg. Vogelaarstraat) van 18.30 - 19.00 uur. Inlichtingen over cursussen en dieet advies via tel. 01100-49200 (tijdens kantooruren). WIJKVERPLEGING St. Thuiszorg Nederland is 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 01100 - 29003. STICHTING PROVINCIALE KRAAMZORG ZEELAND Kraamcenrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal in- schrijfbur., tel. 01100 - 49249: ma. t/m vr. van 9.00 uur - 16.00 uur. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middelburg, tel. 01180-28555. Ook in het weekend. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 01100-49400. Infectieziektenbestrijding. Melding en adviezen geslachtsziek ten, tel. 01180-34085. T uberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 01184- 18395. Spreekuur rijdende bus: Goes: "Ter Valcke” (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1 e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen Vragen over jeugd- en schoolge- zondheidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel. 01100-49420. HUMANISTISCHE UITVAARTBEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of begrafenis voor buitenkerkelijken. Aanvragen via tel. 01180-14251 CROHN EN COLITIS ULCEROSA VER. NEDERLAND AFD. ZEE LAND. Voor informatie bellen met: 01102- 42591 of 01188-2836. ALZHEIMER VERENIGING 'ROND DE SCHELDE’. Als dementie ook in uw omgeving voorkomt en u er over wil praten of informatie wil omtrent dementie bel dan de Alzheimer Stichting. Tele foonnummer: 05129-1202 (dag en nacht bereikbaar). REUMAPATIËNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen met 01100- 14812 of 01180-29487. Dezer dagen werden de eer ste diploma's uitgereikt aan de deelnemers aan de nieuwe cursus die in september vorig jaar van start ging bij Esthética Opleidingen. Dit instituut met vestigingen in Goes en Breda startte toen met de opleiding Commerciële Promotie Cos metica en Par fumerie, gaat om primeur Nederland, deze opleiding worden theorie en praktijk van de schoonheidsverzorging gecom bineerd met branche artikelken- nis van de parfumerie, uitgebrei de theorie en praktijk van ver- koopkunde en merken- en pro- duktenkennis. Verder wordt rui me aandacht geschonken aan marketing en taalvaardigheden. In de opleiding zijn twee stage periode opgenomen in de parfu merie speciaalzaak: een periode rond kerst, met als thema geuren en een periode in het voorjaar met als thema huidverzorging. In de loop van de opleiding werken de leerlingen aan een scriptie Van der Poel Interieur her opende dezer dagen te Yer seke zijn ver nieuwde zaak. De winkel aan de Noordzand- straat 9, waar voorheen ook een hoeden zaak was ge vestigd, is uit gebreid. Eige naar Gijs van der Poel en echtgenote mochten veel gelukwensen in ontvangst nemen. Te recht, want de nieuwe zaak, die sfeervol wonen hoog in het vaandel heeft staan, heeft een mooie facelift ondergaan. Als gevolg van de jongste ver bouwing en het wegvallen van de hoedenzaak, kon worden uit gebreid naar de benedenverdie ping, waar nu ook de afdeling woningtextiel is te vinden. De vernieuwde zaak is zeer royaal van opzet. Er is naar gestreefd om het sfeervolle element in de collec ties nog sterker te benadrukken. Van der Poel Interieur probeert verder zo compleet mogelijke Slechts een half uurtje rijden vanaf Goes. A58 richting Breda, afslag Roosendaal-Oost, schuin t.o. McDonalds/McDrive. by electronica: di. van 18.30 tot 21.00 uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00- 1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 01100-20563/ 15496/30955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 01100-23837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 01180-15551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreek uren: Middelburg: op maandagmid dag en donderdagavond, uitsl. op afspraak via 01180-37120. Goes: Zonnebloemstraat 53, maandag 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur vrijdag van 13.30- 17.00 uur. Telef. bereikbaar op werk dagen van 9.00-17.00 uur op 01100- 50908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 01180-38080. Bereikbaar: 14.00- 20.00 uur. PATIËNTENVER. SAMEN BETER: Centraal tel.nr. 01140-20069/15420 of 01106-3309. Dit nummer kunt u bellen voor hulp, informatie en klach ten met betrekking tot de gezond- De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, heidszorg. dr B.J.H. Hasken, drW.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waarge nomen door: dr. B.J.H. Hasken, K. Nieuwstraat 4, Kamperland. Tel. 01108-1338 en dr. J.A. Kersseboom, Ooststraat 15, Kortgene. Tel. 01108- 1319. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. BUREAU VERTROUWENSARTS inzake KINDERMISHANDELING Tel. 01180-28800. CLIËNTENBOND AFD. ZEELAND, BOND VOOR PSYCHIATRISCHE EN (EX-)PSYCHIATRISCHE PA TIËNTEN Joannaplantsoen 2, 4462 AV te Goes, tel. 01100-50465. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054,4460 MB Goes. Tel. 01100-49389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; Onder steuning patiëntenorganisaties; Be langenbehartiging patiënten consu menten in de gezondheidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 01100-13930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11 YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzofre- ne mensen. Tel. 01100-12221 of 01148-2217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GEHANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 01188-3404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aan sluitingen op het Bejaarden- en Ge handicapten alarm. Kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Het Clarahofje, Maarten- broersweg 82, Hansweert. Tel. 01130-83698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50- plussers beschikbaar voor iedereen, 01100-28084. JONGEREN ADVIES INFORMATIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of vragen over sociale wetgeving, huis vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44,4461 BB Goes, tel. 01100-51850. Open van ma. t/m vr. 1,1.00-17.00 uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP Telefoon 21576, 's morgens van 9.00 tot 11.30 uur, 5 dagen in de week. WIJKINFO-WINKEL ”DE GOESE POLDER” Voor vragen-hulp bij (pers.) proble- men-adviezen. Op het gebied van de woonomg., discriminatiebestr., uitke ringen, vrijwilligerswerk, voeding en konsumentenzaken. Ook voor jonge ren. De Spinne 11-66/67, tel. 01100- 51254 (ook op do.av.). KRUISVERENIGING RONDOM DE OOSTERSCHELDE Voor wijkverpleging en intensieve thuiszorg: 24 uur per dag bereikbaar via tel. 01100-51177. Spreekuren en uitleen verpleegarti- kelen op werkdagen tussen 13.00 en 13.30 uur. Uitleen verpleegartikelen ’s avonds in Goes (Beukenstraat van 18.30 - 19.30 uur; in Heinkenszand T. ■1 'W

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 13