Postcodeloterij met Roadshow present WEER NAAR SCHOOL VOOR DE VAKANTIE Parket BRADERIE 10.00 KOFFERS 15.00 AANBIEDINGEN Merk: Langmoen in 19.00 en 25.00 nu 1 09*00 TEL. 01100 - Aanbiedingen zijn geldig t/m 29 juli 1995 uiiiiiiiiiiii Maple-nordic.../ 99,- per m2 Beuken-nordic 99,- per m2 Eiken-natuur 99,- per m2 en vele aanbiedingen in Delsey Samsonite Carlton Nylon sport en reistassen met veel vakken in verschillende maten nu Schoolrugtassen in canvas vanaf in koskin Schooltassen van zwaar tuigleer met 3 grote vakken en 2 voorvakken 42 cm breed, Sterke lederen riemen nu uitzoeken Beste lamelparket ter wereld GOES - Radio Goes tijdens braderie Traditionele strokenparket - Dit systeem wordt zwevend gelegd Vernoemd parket is op voorraad leverbaar Op Op Kom dus vlug met de braderie naar het Goese Lederwaren Huis daar treft u tientallen aanbiedingen in koffers, tassen en paraplu's Vele aanbiedingen in schoolrugtassen van Bag-Sac Daniël Ray Kipling Enrico Bernetti i Koffers van nylon met wielen en voorrits- vak in vele maten: 65 cm 70 cm 75 cm Sportieve ceintuurs leer met leuke gespen nu uitzoeken 9 DE BEVELANDER Woensdag 12 juli 1995 .bKEN t^ES SCHOENEN 129.00 i^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! in kleine maten: 60 cm 55 cm 50 cm if nu 39.00 nu 45.00 nu 49.00 nu 35.00 nu 29.00 nu 25.00 Sterke nylon rugtassen 29.00 nu 25.00 nu 39.00 Jac. Valckestraat 11, Goes (gelegen bij de Stenen Brug) Tel.: 01100-12041 Fax: 01100-50158 10 11 s Sr Wt Dradwie, oe^e. 13-14-15 20 25 Goes Lederwaren "Vorig jaar speelden veel activi teiten zich af rond het stadshart. We hebben er nu naar gestreefd de braderie echt naar het cen trum van de stad te halen. En ik denk dat we in die opzet goed geslaagd zijn", aldus vertelt Edwin Moens, die voor de twee de maal een groots opgezette Goese Braderie heeft georgani seerd. Deze braderie begint mor gen, donderdag 13 juli en duurt tot en met zaterdag. Drie dagen festiviteiten dus in Goes, waarbij de Goese Middenstands Centra le haar onmisbare medewerking verleent. De Goese Braderie is vorige week al royaal aangekondigd middels een extra braderie-uit- gave, die in een oplage van 50.000 stuks is verspreid in Mid den- en Noord-Zeeland. De eer ste editie van de herboren Goe se Braderie was volgens de organisatie vorig goed voor zo'n 50.000 bezoekers. "Ik verwacht LANGE VORST 85 LANGE VORST 83 15160 dMM ren. Er is bijvoorbeeld een grote spijkerbroeken-hangwedstrijd, galerie Trés Unique brengt bij zondere kunst, er worden Zeeuwse mosselen gepresen teerd en meerdere zaken bren gen leuke en orginele aanbiedin gen in beeld. Een onderdeel van de Goese Braderie dat ongetwijfeld ook veel publiek zal krijgen is de CDi- show welke vrijdag tussen 14.00 en 21.00 uur wordt gehouden nabij het complex van Vroom en Dreesmann. Het gaat om een kijk- en doespektakel voor alle leeftijden. Ook wordt tijdens de braderie een lasershow gege ven. Deze vindt plaats in een vijf tien meter hoge tent in de omge ving van New Inn. De show is op donderdag en vrijdag. En uiter aard zal ook de Goese horeca op gepaste wijze inhaken op de Goese Braderie 1995, waarvoor een recordbelangstelling wordt verwacht. Evenals vorig jaar zal ook dit jaar Radio Goes een bijdrage leveren aan de bra derie. Vanuit een stand voor de Rabo bank zullen, in samenwerking met Post Audio Company uit Kapelle, op twee braderiedagen live uitzendingen wor den verzorgd en wel op: donderdag van 09.00 uur tot 21.00 uur vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur Ook op de markt zal men van het pro gramma kunnen meegenieten. Op zaterdag wordt het programma, wat ook in het teken zal staan van de bra derie, uitgezonden vanuit de Radio Goes studio op de Grote Markt. Vol gens de braderie-coördinator van Radio Goes, Ronny Platschorre, zal er geprobeerd worden nog meer luiste raars te bereiken dan vorig jaar, toen Radio Goes voor de eerste keer live vanaf de braderie uitzendingen ver zorgde. Dit jaar kan men van Radio Goes muziek, sfeer-opnames en inter views door reporters in de stad, groet jes en nog veel meer verwachten. Radio Goes is in de ether te ontvangen op 105.5 en op de Goese kabel op 94.5. Radio Goes is telefonisch te bereiken op nummer 01100 - 12345 en te faxen op nummer 01100 - 50888. er eerlijk gezegd dit jaar nog meer. De voortekenen zijn in ieder geval goed", aldus Edwin Moens die méér nog dan vorig jaar bij de opzet de medewerking kreeg van de ondernemers in de binnenstad. Dat heeft er onder meer toe geleid, dat Goes deze week twee koopavonden kent, de ene op donderdag (zoals gebruikelijk) en de tweede vrij dagavond. De hele Goese bin nenstad zal tijdens de braderie autovrij zijn. Maar wie zijn auto elders wegzet, zal zich allerminst hoeven te vervelen, want het programma rond de braderie mag er in alle opzichten zijn. Zo komt de Postcodeloterij met Roadshow donderdag (de ope ningsdag) naar Goes. Men kan live meespelen met de Postco- de-loterij. De grote wagen van de Roadshow bezoekt deze zomer plaatsen in ons land, waar belangrijke festiviteiten plaats vinden. Zo ook Goes, waar een groot podium zal worden opge bouwd. Kandidaten uit het publiek kunnen donderdag in Goes meespelen. De gastvrouwen van de Postco- de-loterij verwelkomen u bij de Roadshow. Zij vertellen u hoe u mee kunt doen aan het Road- show-spel en welke prijzen u kunt winnen. Ook kunt u bij hen terecht voor al uw vragen over de Postcode-loterij, de prijzen en de goede doelen. Door mee te spelen in de Postcode-loterij steunt u mens en natuur. De Goese Braderie 1995 wordt aangekondigd als zijnde nog professioneler van opzet dan vorig jaar. Een groot aantal standhouders zal tijdens de bra derie de Grote Markt innemen. Maar ook de overige bekende winkelstraten in de Goese bin nenstad zullen zijn ingenomen door kramen en kraampjes. "Er zijn naar schatting om en nabij de 250 deelnemers aan de bra- derie", aldus meldt de organisa tie, die zich dit jaar tijdens wist te verzekeren van de medewerking van enkele belangrijke sponsors. Hoofdsponsor van de Goese Braderie is Autobedrijf Van Strien te Goes, Volkswagen en Audi-dealer, die voor deze gele genheid een fraaie nieuwe Audi Cabriolet voor de verhuur heeft ingezet. En verder biedt dit bedrijf ook andere aantrekkelijke attracties tijdens de braderieda gen. In de vorige week versche nen Braderie-krant stond al het nodige te lezen over de Goese Braderie 1995. Bijvoorbeeld dat de Klokstraat de zestiger jaren nieuw leven inblaast. Dat gebeurt middels muziek uit de jaren zestig, een happy hour tij dens de braderie, gezellige ter rassen, popcorn-stands en der gelijke. Het nog vrij nieuwe winkelgebied Schuttershof zal zich tijdens de Goese Braderie royaal presente- Huis St. Adriaanstraat 2, Goes RIAL Twee koopavonden deze week tijdens de Goese Braderie Si

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 9