Provincie Zeeland Vervoer van deur tot deur Fundament van de Munt 1.98 2.98 3.95 3.50 4.98 1.98 4.98 4.98 DEN INDEZONNIGE LINOLUXOPRUIMING! VOOR BODEMPRIJZEN ^jERSMARCK M. Ijzerman en zoon i s - INSPRAAK Woeidag 12 juli 1995 15 DE BEVELANDER BANANEN per kg centrale verwarming en loodgieterswerk NECTARINES 10 stuks JONAGOLD 5 kg SBi GLASHANDEL ’’MOERSTEE” BADDOEKEN DEKBEDSETS DEKBEDDEN RADIO - TV - VIDEO DEN OUDEN HOESLAKENS STRANDLAKENS KUSSENS KEUKENSETS MOLTONHOEZEN PLAIDS RADIO - TV - VIDEO DEN OUDEN T V Ook repareren wij aan huis en berekenen geen voorrijkosten Subsidie bedrijfs verzamelgebouwen Donderdag, vrijdag en zaterdag a.s. O U D E N D E N D E N V R A D I O Af sluiten R A D I O O U D E N Nu volop vers zomerfruit o.a. rode kruisbes, witte kruisbes, witte bessen, zwarte bessen, kersen, frambozen, bramen, jostia bessen, tay bessen, aardbeien enz. enz. NIEUWE ZEEUWSE AARDAPPELEN 5 kg GOLDEN DELICIOUS 5 kg NIEUWE ZEEUWSE UIEN 5 kg Abdijstraat 2 Biezelinge tel. 01102-41746 Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 01100-33796 01180-33830 Dealer van nieuwe SONY, ITT, PHILIPS KTV en video apparatuur Gespecialiseerd in REPARATIES van KLEUREN TV-, VIDEO HI-FI APPARATUUR en VIDEO-KAMERA’S GALIA MELOENEN 3 stuks RODE BESSEN doos 500 gram... Nieuwe Kerkstraat 29. Kapelle-Biezelinge 1 Telefoon 01102-41688 Gehandicapten en ouderen in de Oosterschelderegio kunnen sinds 1 januari gebruik maken van de teletaxi, een vorm van openbaar vervoer. Maar dan wel geschoeid op een individuele leest. Voor gehandicapten geldt dat ze een keuring moeten ondergaan volgens de Wet Voorzieningen gehandicapten (W.V.G.). Ouderen moeten een leeftijd hebben van tenminste 60 jaar. ‘"M Opril Grote Markt 12 Goes Korte Delft 4 Middelburg Nieuws De put waarin het fundament ligt Ouderen en gehandicapten kunnen vaak goedkoop reizen met de beltaxi Pasjeshouders moeten min- INSTALLATII SER 9.95 i 19.95 10 - 50% korting Badmanen 4.95 Washandjes 4 voor 10.00 35.00 29.95 39.95 35.00 49.95 9.95 4 voor 10.00 39.95 winkelen zonder parkeerproblemen GLAS Een kruidentuintje aanleggen en dan stuiten op een zestien- de-eeuws fundament. Dat ge beurde vorige week op het zo geheten Muntplein in de abdij van Middelburg. Historicus M.P. de Bruin ver moedt dat het gaat om de fun dering van een gebouw van de Munt, die in 1580 werd opge richt. Het gebouwtje waar de Zeeuwse munt werd geslagen, staat afgebeeld op een prent uit de zeventiende eeuw. Voor 1580 heette het plein Pand- hof. Deskundigen gaan er vanuit dat daar vroeger een kruidentuin lag. En dat is de reden waarom er mensen aan werk waren. Op het huidige Muntplein komt weer een kruidentuin oude stijl. Daarvoor was het nodig eerst de bestrating weg te halen en vervolgens een dikke laag zand. En in een histori sche omgeving als die van de Mid- delburgse Abdij is het op zich niet vreemd als je bij graafwerk stuit op een oude muur of fundering. De put waarin de fundering ligt is weer dichtgegooid en de aanleg van de kruidentuin hervat. De gemeente Borsele kan wat GS betreft een subsidie tege moet zien van 30.000,- uit het sociaal economisch ont wikkelingsfonds van de provin cie. Het bedrag is bedoeld als bijdrage in de kosten die de gemeente maakt voor de bouw en exploitatie Historama Als de kruidentuin eenmaal is aan gelegd, heeft Historama er weer een bezienswaardigheid bij. De kloostergangen waarin Historama een beeld geeft van de ontwikke- Een gedeelte van de Vierlingweg in de gemeente Reimerswaal kan wat GS betreft worden onttrokken aan het openbaar verkeer. Het gaat om een stukje onverharde weg vanaf de Dwarsweg richting Volckerdorp. Het stuk weg is haast niet meer als weg herken baar en eigenlijk maakt er nie mand meer gebruik van. Het waterschap Noord- en Zuid-Be- veland, de officiële beheerder van de weg, heeft GS gevraagd de onttrekking formeel te regelen. 8 September zullen PS de knoop doorhakken. Historama is 's zomers dagelijks te bezichtigen van 10.00 tot 18.00 uur (zondag's van 12.00 tot 18.00 uur). De toegang kost 6,-. Kinderen van 5 t/m 11 jaar, 65-plussers en groepen van meer dan 20 personen mogen voor 4,- p.p.- naar binnen. Baby's, beuters, peuters en kleuters tot vier jaar mogen gratis mee. ling van de 850 jaar oude abdij en het leven van de vroegere monnik- ken liggen om het Muntplein. van twee nieuwe bedrijfsverzamel gebouwen op het bedrijfsterrein 's-Gravenpolder. Het gaat om een totale investering van 1,4 mln. De gemeentelijke bemoeienis be loopt een bedrag van 186.000,-. Dat is het renteverlies dat de ge meente lijdt op leningen aan initia tiefnemers. GS is goed te spreken over het Borselse beleid voor de vestiging van bedrijfsverzamelgebouwen. De gemeente biedt op deze ma- nier prima huisvesting aan onder meer startende ondernemers. Ver der ontstaat zo een concentratie van bedrijven en dat biedt weer mogelijkheden voor netwerkcon- tacten en gemeenschappelijk ge bruik van voorzieningen. Het dagelijks provinciebestuur stelt vervolgens vast dat bedrijfsverza melgebouwen een versterking zijn voor het midden- en kleinbedrijf, een voor Zeeland waardevolle economische bedrijfstak. In de Oosterschelderegio, dat zijn de twaalf gemeentes van de Beve- landen, Schouwen-Duiveland en Tholen, mogen de gebruikers van de teletaxi onbeperkt reizen tot acht zones buiten de Oosterschel deregio. En dat maakt behalve heel Walcheren, Zeeuwsch Vlaan deren en Goeree Overflakkee ook een flink deel van West-Brabant bereikbaar. Dit 'onbeperkte' ge bruik is in tegenstelling tot de mo gelijkheden van de gebruikers van de teletaxi in de regio Walcheren. Die zijn gebonden aan een maxi mum aantal kilometers per jaar. Het onbeperkte gebruik is wel een beetje een gok vinden ze bij het samenwerkingsverband Welzijns zorg Oosterscheldergio omdat pas aan het eind van het jaar is te Pasje en strippen WVG-ers betalen voor een rit één gulden per zone, ouderen een rijksdaalder. Wie van de teletaxi gebruik wil gaan maken, moet eerst naar het gemeentehuis om een pasje aan te vragen. Wie ou der is dan zestig jaar krijgt het pasje zonder meer; WVG-ers wor den eerst gekeurd. zeggen wat het echt heeft gekost. Maar de verwachtingen zijn posi tief omdat tot nu toe het aantal rit ten binnen de raming blijft. Vossen - sportbaddoek 70 x 140 ass. dessins 34.05 stens een uur voor vertrek hun rit aanmelden bij de centrale in Goes. Die registreert de rit ten, het pasnummer en de plaats van bestemming. Op die manier zijn er combinatieritten te maken en is meteen te zeg gen om hoeveel zones het gaat en wat de rit gaat kosten. Afrekenen gebeurt met een speciale strippenkaart die te koop is in de postkantoren. Tot nu toe zijn in de Oosterschel deregio ongeveer 1.600 pasjes uitgegeven: tweederde deel aan WVG-ers en een derde aan oude ren. Teletaxi maakt ieder maand 14.95 25.00 Wie wil kan reageren op het voor ontwerp van het Plan jeugdhulp verlening Zeeland 1996 -1999. Dat kan op twee manieren: schrif telijk of mondeling De schriftelijke reacties moeten voor 11 september in het bezit zijn van GS van Zeeland, postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Mondeling reageren kan ook: dins dag 29 augustus, aanvang 19.30 uur in de filmzaal van het informa tiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg. Wie van de gele genheid om mondeling te reage ren gebruik wil maken moet wel eerst even bellen met dhr. P.W. Moerdijk, tel. 01180-31441. Nieuwe regeling De gemeentes in de Oosterschel deregio kozen voor het collectief vervoer toen de WVG werd inge voerd. In het verleden ontvingen gehandicapten jaarlijks een vast bedrag als tegemoetkoming in de vervoerskosten. Dat gebeurde op grond van de AAW. Met de komst 79.95 149.00 169.00 79.95 129.00 149.00 26.95 35.95 41.95 26.95 35.95 44.95 49.95 29.95 54.95 ters rijden dan wanneer hij of zij voor eigen vervoer zou moeten zorgen. En verder is het voor de zelfde prijs ook mogelijk rolstoe lers te vervoeren. Behalve over het 'Vervoer van deur tot deur' bevat de Nieuws brief berichten over de verlenging van het teletaxi-experiment, het grensoverschrijdend openbaar vervoer, Middelburgse plannen om meer aandacht te geven aan voet gangers en fietsers en over de on rust onder NS-reizigers. De nieuwsbrief is verkrijgbaar bij het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Mid delburg, tel. 01180 - 31400. 79.95 139.00 179.00 65.00 99.00 119.00 199.00 299.00 349.00 Ouden Biezelingsestraat 6 Tel. 01102-41573 4421 BM Kapelle Fax 01102-41484 Donna Wild-flowers 140x 200 460.00 200 x 200 399.00 240 x 200 339.00 matiecentrum van de provin cie, Abdij 9 in Middelburg, tel. 01180-31400. Seahorse 90 x 180 49r95 Velours 80 x 160 46rOO Mickey Mini 75 x 140 44rö0 Gastendoekjes 30 x 50 9t54 Vossen 60 x 11034r94 nu 2 stuks Jersey 16 kleuren 90 x 200 59-95 140 x 200 49r95 160x200 44695 180x200 54t95 90 x 220 55r95 180 x 220 59r95 (voor waterbedden) Stretch 90 x 200 59r95 140x200 59t95 180x 200 46t96 Cinderella-bloem 140 x 200/220 139.00 200 x 200/220 159.00 240 x 200/220 179.00 Lin-O-Lux omkeerdessin 140 x 200 4995 200 x 200 *9-95 240 x 200 9995 Halfdons 15% 60 x 70 *9t95 Zomerzijde dekbed heerlijk koel 140 x 200 109.00 200 x 200 189.00 240 x 200 539:00 Synthetisch dekbed tijk: 100 katoen nu halve prijs!! 140 x 200 429.00 200 x 200 499:00 240 x 200 239.00 65% Eendedons Europese topkwaliteit 140x 200 349.00 200 x 200 479.00 240 x 200 589.00 ook in extra lang 100% katoen, geruit 140 x 180 59r95 50 x 100 assorti 19,95 11,95 Comforel synth. 60 x 70 6995 -EDRUF' KAPELLE TEL 01102-44179 5 x D /Elias 1495 199 5 Werkdoekjes De Fruitschuur Vakmensen in elektronica ongeveer 3.600 ritten. Hiervoor is ciële grenzen kan een gehandicap- een contract afgesloten met ZWN- te op deze manier meer kilome- taxi bv. terschappen in Zeeland samen om te komen tot een verantwoord mo- Vandaar dat is gezocht naar alter- biel Zeeland. natieven en het combineren van taxiritten. Binnen de huidige finan- Nieuwsbrief Het artikel 'Vervoer van deur tot deur' is ontleend aan de Nieuws brief vervoerregio Zeeland. Binnen de vervoerregio werken de provin- van de WVG is het oorspronkelijke cie Zeeland, Rijkswaterstaat Zee- bedrag gehalveerd met als gevolg land, de gemeentebesturen en wa- dat er voor iemand individueel minder mogelijkheden overbleven. aantal tijden gereserveerd: dins dag 12 september van 14.00 tot 17.30 uur, woensdag 13 septem ber van 8.30 tot 13.00 uur en donderdag 14 september van 8.30 tot 11.00 uur. In het tele foontje vooraf moeten de onder werpen worden opgegeven waar over men wil overleggen. Exemplaren van het vooront- Een telefoontje naar dit nummer is werp Plan jeugdhulpverlening ook noodzakelijk voor uitvoerders Zeeland 1996 - 1999 zijn gra- van jeugdhulpverlening die met de tis verkrijgbaar bij het infor- verantwoordelijke gedeputeerde willen overleggen over het voor- ontwerp. Voor dit overleg zijn een Abdij DeVlijt LMI'IX kapelle biezelinge 39.95 59.95 79.95 ‘4 F J BB

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 15