.WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK een Nieuw buitenterras bij Eetcafé 't Kraaienest Slagerij Schrijver opent brood-afdeling Ballet Oosterscheldecollege 06-11 1 MEDISCHE DIENST M Treintaxi in zomer extra aantrekkelijk Op mooie lokatie aan Veerse Meer Kleurlenzen reeds vanaf/ 99, - per paar Een andere kleur ogen voor het weekend of de vakantie Kampman lange vorststraat 57 goes, tel. 01100-30214 Veelbelovende kunstenaars uit Indonesië in Oosterscheldeziekenhuis Schrijfmachines voor Litouwen stromen binnen A/a oproep in De Bevelander Expositie duurt tot 16 augustus F Je leert niet alleen op school Woensdag 5 juli 1995 9 DE BEVELANDER ■tlte/'knMUtt's sflceAmcuwS voor 8 en 9 juli 1995 -.LoaHaaoHvn I Tel. 01198-1126 01134-2262 01107-1433. X. VREDESBURO ALARM ALS ELKE SECONDE TELT 1 F W zuiver 1, HUISARTSEN: TANDARTSEN: APOTHEEK: VERLOSKUNDIGEN DIERENARTSEN: HOMEOPATEN KRUISWERK De Treintaxi werkt anders dan een gewone taxi. Er is sprake blijkt dat de mensen hun brood nog eerder willen hebben, dan zijn we best bereid om daar iets aan te doen en bijvoorbeeld al om half acht open te gaan", aldus de heer Schrijver. Overi gens kan men ook speciale bestellingen opgeven. Voor taart en gebak bijvoorbeeld. In dat cabedrijf De Boei in eigendom hadden. Met de opening van het nieuwe buitenterras is het voor bezoekers op zonnige dagen, zoals die kort geleden aanbra ken, nóg aantrekkelijker toeven. Eetcafé 't Kraaienest is niet alleen een gezellige plaats om een drankje te gebruiken, ook de keuken heeft enkele aantrekkelij ke specialiteiten te bieden, waar onder spare-ribs, mixed-grill, zeetong, paling in het groen en mosselen. Verder biedt men een speciaal kindermenu en 't Kraai enest leent zich ook uitstekend voor bruiloften en feestjes. Vanaf 1 juli is het eetcafé iedere dag geopend. In de winner zijn de openingstijden verlegd naar de weekends. Maar zover is het nog niet. Bij de foto: Kleuters dansen het sprookje 'Witje in kleuren land' REGIO ZEELAND A. van Schaik. Tel. 01184-78969. Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan dagochtend 08.00 uur. M. van Veen, tel. 01100-21670 (verloskundige). Spreekuren zaterdag- en zondag morgen van 10.00-11.00 uur. dr. R.W. de Bruin, Van Hallstraat 2, Goes, tel. 06-527 713 98. KRUISVERENIGING RONDOM DE OOSTERSCHELDE Voor wijkverpleging en intensieve thuiszorg: 24 uur per dag bereikbaar via tel. 01100-51177. Spreekuren en uitleen verpleegarti- kelen op werkdagen tussen 13.00 en 13.30 uur. Uitleen verpleegartikelen 's avonds in Goes (Beukenstraat van 18.30 - 19.30 uur; in Heinkenszand Apotheek De Spinne, De Spinne 11- 62/11-64, Goes. Tel. 01100-28228. Openingstijden voor dringende ge vallen: op zaterdag van 08.30-17.30 uur; op zondag van 10.00-11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. (Warande) en Kruiningen (Burg. Vogelaarstraat) van 18.30 - 19.00 uur. Inlichtingen over cursussen en dieet advies via tel. 01100-49200 (tijdens kantooruren). WIJKVERPLEGING St. Thuiszorg Nederland is 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 01100 - 29003. STICHTING PROVINCIALE KRAAMZORG ZEELAND Kraamcenrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal in- schrijfbur., tel. 01100 - 49249: ma. t/m vr. van 9.00 uur -16.00 uur. Goes en Kloetinge: De praktijk van dr. Buijs, dr. Posthu mus, dr. Schut, dr. Slager, dr. v.d. Werft wordt waargenomen: dr. H. Slager, Van Dusseldorpstraat 3, Goes. Tel. 01100-21344. De praktijken van de huisartsen Kei zer, Kooiman, Oortman, Schruer, Van der Stoep en Thijssen worden waargenomen van vrijdag 18.00 tot zaterdag 19.00 uur door dr. B.J.M. Schruer, Patijnweg 30, Goes. Tel. 01100-14373. van zaterdag 19.00 tot zondag 19.00 uur door dr. B.J.M. Schruer, Patijn weg 30, Goes. Tel. 01100-14373. Spreekuur voor spoedgevallen van 10.00 tot 10.30 uur en van 17.00 tot 17.30 uur. Heinkenszand, 's-Heer Arendsker- ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. D.P. van Driel, Vermetstraat 23, 's-Heer Arendskerke. Tel. 01106-1202. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Mier- mans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. J.A. Fortrie, Zangvo- gelstraat 86, Heinkenszand. Tel. 01106-3074. Hansweert, Schore en Yerseke: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. P. Pol derman, Zeeburg 1, Yerseke. Tel. 01131-3520. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waarde en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. A. Con- standse, Noordweg 14, Krabbendij ke. Tel. 01134-1444. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. Bakx, Park- laan 1, Kapelle, tel. 01102-41264. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15uurenvan 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, 's-Gravenpolder, Ovezande en 's-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargeno men door: dr. W.J. Kronenberg, Molenstraat 15, Hoedekenskerke, tel. 01103-1747. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waarge nomen door: dr. B.J.H. Hasken, K. Nieuwstraat 4, Kamperland. Tel. 01108-1338 en dr. J.A. Kersseboom, Ooststraat 15, Kortgene. Tel. 01108- 1319. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. MAATSCHAPPELIJK WERK: 01100 - 49480. Werkd. van 8.30- 12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gok- spreekuur do. 16.30-18.30 uur. Bui ten kantooruren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulpdienst 01180-15551. OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Regio Zeeland. Tel.; 01107 -1680 of 01112-2286. DRANKPROBLEMEN? Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEL: 01103-2829/01195-5849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur 01100-12350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Eigenhaardstr. 2, 4331 HS Middel burg, 01180-12280. DIABETES INFORMATIE POST OCG OUDERS VAN HOMOSEXUELE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 01103-1437 en 01106-3112. Edelsmid, Zetter, Ontwerper Diamantexpert, Edelsteendeskundige Vlasmarkt 10 Goes Goed nieuws voor wie een dag je uit gaat met de trein. In juli en augustus is het voor mensen die met z'n tweeën op pad gaan aan trekkelijk om eens een Treintaxi te proberen. Twee personen betalen samen 9,- voor een Treintaxi-rit vanaf of naar het sta tion. Het speciale actie-biljet is alleen te koop aan het NS-loket. De Treintaxi staat klaar op 82 NS-stations. Treintaxi maakt het bezoeken van een museum, attractiepark of familie in een andere plaats makkelijker. En iedereen die na een dagje uit per trein in Goes aankomt, kan zich Tot woensdag 16 augustus zijn in het Oosterscheldeziekenhuis ('s Gravenpolderseweg 114 te Goes) meer dan vijftig kunstwer ken tezien van elf jonge, veelbe lovende kunstenaars uit Indone sië. De tentoonstelling 'Promi sing Painters of Indonesia Today' is in samenwerking met de Stichting ApaMana tot stand gekomen. In veel werken is de tijd en de cultuur van de ouders of voorou ders van de kunstenaars terug te zien en wordt heimwee uitge drukt, naar wat verloren gaat. In de meeste kunstwerken schuilt een protest tegen de snelle ver anderingen, die veel mensen verwarren en verarmen. De meer abstracte werken hebben nog wel vaak Indonsiche motie ven als onderwerp, maar zijn in hun vorm meer universeel te noemen. Gewoonlijk wordt 'Indo- nesiche Kunst' geassocieerd met wajang, batik en andere expres- geval dient men dat 's avonds vóór zes uur te bestellen, zodat het de volgende ochtend vers kan worden afgehaald. Slagerij Schrijver hoopt met deze extra dienstverlening de bestaande clientèle een plezier te doen en uiteraard ook nieuwe klanten in huis te halen. van een beperkte wacht- en omrijtijd omdat de Treintaxi wordt gedeeld met andere pas sagiers. De Treintaxi rijdt van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Een rit naar het station moet minimaal een half uur voordat men wil worden opgehaald, aan gevraagd worden bij de Trein- taxi-centrale. Het telefoonnum mer van de Treintaxi-centrale is Goes is: 01100 - 33300. Normaal kost een Treintaxi-biljet 6,- per persoon. Het is te koop bij het NS-loket, de conducteur en in veel gevallen bij de Treintaxi- chauffeur. dansten de kleinste kinderen het sprookje 'Witje in kleurenland'. Na de pauze werden de bijna 400 toeschouwers getracteerd op een tribute to Margot Fon teyn. Dit deel van de uitvoering was een aubade aan de in 1991 overleden danspartner van Nureyev. Zij was gedurende vele jaren presidente van de Royal Academy of Dancing. Het werd een adembenemende voorstelling die werd gekenmerkt door afwisseling in kleding, sies van de oude hofkunsten van dit grote eilandenrijk in Azië. Dat er ook moderne, jonge kunste naars zijn, die niet of nauwelijks persoonlijke ervaringen met deze kunstvormen hebben, is onbekend. De kunstenaars zijn geboren in het onafhankelijke, moderne Indonesië en hebben een academische kunstopleiding genoten. Zij zijn getuige van hef tige, technische en economische veranderingen in hun land, die meestal verwestersing beteke nen. De werken variëren van hardboardsneden, gouaches en acryl op papier, acryl en olieverf op canvas, speciale batiks tot kunstfotografie. De tentoonstelling is alle dagen gratis te bezichtigen in de Expo gang op de begane grond van het ziekenhuis in Goes. Voor telefonische informatie: Stichting ApaMana in Amsterdam, mevrouw len de Vries, telefoon 020 - 7632268. "De response na het bericht van vorige week in De Beve lander was enorm. In enkele dagen tijds kregen we tiental len schrijfmachines aangebo den. Maar ook konden we bij sommige bedrijven PC's en andere apparatuur komen ophalen", aldus vertelt voor zitter Gerard van Damme van de Goese Volksdansvereni ging Vodago en de stichting Zeeuwse Klederdracht. Deze stichting bemiddelt bij het inzamelen van communica tiemiddelen voor scholen en verenigingsleven in de Litouwse stad Panevezys. Er is daar grote behoefte aan schrijfapparatuur, stencilma chines e.d. De oproep werd gedaan door een studente die afgelopen maanden in ons land studeerde en haar verblijf in Goes had. Ze scha kelde genoemde stichting in om haar te helpen bij het inzamelen van de schrijfma- Voor grote en kleine huisdieren Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen door: dr. B.J. Boer, Schuitweg 1's-Gravenpolder, 01103-3050 Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: dr. M.P.C. Karelse, 's-Heer Hendriks- kinderendijk 118, Goes. Tel. 01100- 20656. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: De praktijk wordt afwisselend door de dierenartsen L. Huiskens-Corne- lisse en S. Verhoeven waargeno men. Molenlaan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middelburg, tel. 01180-28555. Ook in het weekend. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 01100-49400. I nf ectiez i ektenbestrijd ing Melding en adviezen geslachtsziek ten, tel. 01180-34085. T uberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 01184- 18395. Spreekuur rijdende bus: Goes: "Ter Valcke” (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1 e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen Vragen over jeugd- en schoolge- zondheidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel. 01100-49420. HUMANISTISCHE UITVAARTBEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of begrafenis voor buitenkerkelijken. Aanvragen via tel. 01180-14251. CROHN EN COLITIS ULCEROSA VER. NEDERLAND AFD. ZEE LAND. Voor informatie bellen met: 01102- 42591 of 01188-2836. chines e.d., waar men in Litouwen grote behoefte aan heeft. Ook werden van ver schillende zijden andere hulpmiddelen aangeboden. Het is de bedoeling dat via de genoemde Goese stichting de spullen worden meegeno men naar festivals die deze zomers elders in Europa wor den gehouden. Via volks dansgroepen gaan ze dan mee naar Litouwen. Daar wordt alles op een centraal punt opgeslagen, waarna men gaat proberen om tot een zo goed en eerlijk moge lijke verdeling ervan te komen. Een heel directe vorm van ontwikkelingssamenwerking en uitwisseling dus. De heer van Damme over de nu al geslaagde bliksemactie: "We houden degenen die midde len beschikbaar stelden uiter aard via De Bevelander op de hoogte". Eetcafé 't Kraaienest aan de kop van de Landbouw- haven te Wol phaartsdijk heeft kort gele den haar nieu we buitenterras in gebruik ge nomen. Het is de afronding van een reeks veranderingen bij het fraai gelegen eta blissement dat een riant uit zicht biedt over één van de drukst bevaren stukjes Veerse Meer. 't Kraaienest biedt een pano ramisch uitzicht over het Veerse Meer en is gelegen aan de kop van de parkeerplaats naast de Landbouwhaven van Wolp haartsdijk. 't Kraaienest staat sinds kort onder leiding van Marian van Wilgenburg en Jan Eggebeen. Marian is ter plekke goed bekend, aangezien haar ouders voorheen het nabijgelegen hore- Afgelopen zaterdag was een spannende dag voor de meer dan honderd leerlingen van de balletafdeling van het Ooster- scheldecollege. In de Vroone (Kapelle) dansten ze een uitvoe ring in twee delen. Vóór de pauze werden stukken uitgevoerd op muziek van Strauss, Shostakovitz, Paco Pena, Tchaikovsky en Ennio Morricone. Klassiek ballet werd afgewisseld met tap-dance. Het tweede deel voor de pauze Natasja Vermeulen wil gastvrouw worden en Henry Bijl restaurant kok, vandaar dat ze momenteel een voorbereidende beroepsoplei ding volgen aan 'Groot Stelle' in Goes. Tijdens de laatste week vóór de zomervakantie waren ze uitgenodigd bij motel-restaurant De Cais son om nader kennis te maken met de dagelijkse, praktische gang van zaken in het echte bedrijfsleven. De ouders van Natasja hebben een eigen horecazaak in Yerseke en ze wil later ook in die richting gaan werken. Op school volgt ze de opleiding verzorging waar prak tijklessen worden gegeven in onder andere de grootkeuken. In het restaurant op school wordt gewerkt volgens het principe van de inzet- methode, de maaltijden worden met een trolley binnen gereden en op tafel gezet. Bij de Caisson leert Natasja nu a la carte te bestellen en dit werk, het opnemen van individuele bestellingen vindt ze leuker. Ze leert hier zowel bovenhands als onderhands te serveren. De ene techniek is op basis van 2 borden en de andere op basis van 3 bor den, afhankelijk van het soort product, de grootte en de zwaarte. Naast het serveren, glazen spoelen en pouleren, afwassen en tafels indekken leert ze ook organiseren en werken in team verband. Hen ry zijn broer is ook als leerling begonnen als restaurant De Caisson. Hij is nu assistent beheerder in een andere horeca gelegenheid. Hen ry staat in de keuken waar hij al wat mise-en-place werkzaamheden heeft gedaan, zoals: het schoonmaken van groenten, het snijden van groenten en vlees, salades maken en hapjes klaarzetten. Na zijn basisopleiding wil hij via een SVH opleiding verder leren en zoveel mogelijk diploma's zien te behalen. Stagebegeleider dhr. J. Lagaay vertelt dat er voor leerlingen met een basisopleiding consumptief meedere mogelijkheden zijn om verder te leren. Dit kan zowel via het leerlingstelsel alsook via de O.C.H. Onderwijs Centrum Horeca. Daar kan men officiële diploma's halen die door het Ministerie van Onder wijs zijn erkend en in heel Europa worden geaccepteerd. Na die opleidingen zijn er dan nog tientallen individuele cursussen waarbij men uiteindelijk kan werken naar het hoogst bereikbare in Nederland. goedkoop en comfortabel naar huis laten brengen. De Treintaxi komt in de plaatsen Biezelinge, Goes, 's-Gravenpolder, 's-Heer Abtskerke, 's-Heer Hendrikskin- deren, Heinkenszand, Kappelle, Kattendijke, Kloetinge, Nisse, Wilheminadorp en Wolphaarts dijk. De Treintaxi kan reizigers ook ophalen en naar het station brengen. Wie in dit geval gebruik wil maken van de actie, moet van tevoren een actie-biljet hebben gekocht. dansstijlen, decors en arrange menten. Na de voorstelling kreeg docente Edith Houberg een staande ovatie van de aanwezi gen. Daarnaast was het ovatio nele applaus ook bedoeld voor de vele vrijwilligsters achter het toneel. Daar was gedurende vele uren hard gewerkt om alles op rolletjes te laten verlopen. Leger des Hells ZONDAG 9 JULI: Heiligingssamenkomstom 10.00 uur, o.l.v. de korpsofficieren. Straatzang om 18.30 uur. TELEFOONCIRKELS GOES EN NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en infor matie: Stichting Welzijn voor Oude ren, tel. 01100-23723. Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 01100-11167 C. van Duin, tel. 01100-28072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN Wij zijn open maandag van 13.30- 16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 01100-32233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 01100-35000. HOBBY WERKPLAATS DE"BEVELANDEN” Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpl.: di. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hob by electronica: di. van 18.30 tot 21.00 uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00- 1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 01100 - 20563 15496 30955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 01100-23837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 01180-15551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreek uren: Middelburg: op maandagmid dag en donderdagavond, uitsl. op afspraak via 01180-37120. Goes: Zonnebloemstraat 53, maandag 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur woensdag en vrijdag van 13.30- 17.00 uur. Telef. bereikbaar op werk dagen van 9.00-17.00 uur op 01100- 50908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 01180-38080. Bereikbaar: 14.00- 20.00 uur. PATIËNTENVER. SAMEN BETER: Centraal tel.nr. 01140-20069/15420 of 01106-3309. Dit nummer kunt u bellen voor hulp, informatie en klach ten met betrekking tot de gezond heidszorg. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zon nebloemstraat 53, Goes, tel. 01100- 21270. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening aan alle Zeeuwse gehandicapten. Heren gracht 52, Middelburg. Tel. 01180- 23592 van 's morgens 9.00-12.00 uur. 's Middags 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de dichtstbijzijnde pastor. N.V.S.H. Tel. 01650 - 49961 of landelijk 070 - 3469709. VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: tel. 033- 620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418,1400 AK Bussum. SPEEL-O-THEEK 'DE WISSELPLAATS’: voor kinderen die zich "anders” ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Lenie Marinussen, Kapelseweg 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 01100- 15231, b.g.g. 11850. STICHTING THUISZORG EN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK "DE BEVELANDEN" Zonnebloemstraat 53, Goes, 01100- 21270, op werkdagen van 08.30- 12.30 u. en 13.30-17.30 u., buiten kantooruren: 01180-28743 Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 01131-3520. Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00- 10.00 uur, 01135-1800. Kapelle: fysiotherapie de Hond, w.dag: 14.00- 15.00 uur, 01102-42925. Heinkens zand: wijkgebouw, v.dag 09.00- 09.30 uur, 01106-1615. Kortgene: wijkgebouw, w.dag 9.00-9.30 uur, 01108-1378. ASTMA Aangepaste bewegingsoefeningen en zwemmen voor mensen met Cara o.l.v. fysiotherapeut van het Astma- fonds, 01102-43296. NPV THUISZORG N. Eggebeen 01198 - 1491 b.g.g. 01100-33990. FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 01180- 27311 KONTAKT BORSTKANKERPATIËNTEN Iedere dinsdag tel. spreekuur van 11.00-12.00 uur. Tel. 01100-21270. Elke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spr. uur borst- prothesen in Magnolia, k. 70, 14.00- 16.00 uur. ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 1, 4461 EV Goes, MARCDEREGT ALZHEIMER VERENIGING 'ROND DE SCHELDE’. Als dementie ook in uw omgeving voorkomt en u er over wil praten of informatie wil omtrent dementie bel dan de Alzheimer Stichting. Tele foonnummer: 05129-1202 (dag en nacht bereikbaar). REUMAPATIËNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen met 01100- 14812 of 01180-29487. BUREAU VERTROUWENSARTS inzake KINDERMISHANDELING Tel. 01180-28800. CLIËNTENBOND AFD. ZEELAND, BOND VOOR PSYCHIATRISCHE EN (EX-)PSYCHIATRISCHE PA TIËNTEN Joannaplantsoen 2, 4462 AV te Goes, tel. 01100-50465. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054,4460 MB Goes. Tel. 01100-49389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; Onder steuning patiëntenorganisaties; Be langenbehartiging patiënten consu menten in de gezondheidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmeldirig: tel. 01100-13930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11 YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzofre- ne mensen. Tel. 01100-12221 of 01148-2217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GEHANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 01188-3404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aan sluitingen op het Bejaarden- en Ge handicapten alarm. Kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Het Clarahofje, Maarten- broersweg 82, Hansweert. Tel. 01130-83698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50- plussers beschikbaar voor iedereen, 01100-28084. JONGEREN ADVIES INFORMATIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of vragen over sociale wetgeving, huis vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44,4461 BB Goes, tel. 01100-51850. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP Telefoon 21576, 's morgens van 9.00 tot 11.30 uur, 5 dagen in de week. WIJKINFO-WINKEL "DE GOESE POLDER” Voor vragen-hulp bij (pers.) proble- men-adviezen. Op het gebied van de woonomg., discriminatiebestr., uitke ringen, vrijwilligerswerk, voeding en konsumentenzaken. Ook voor jonge ren. De Spinne 11-66/67, tel. 01100- 51254 (ook op do.av.). Slagerij Schrij ver aan de Vogelzangweg te Goes is eind vorige week gestart met de verkoop van brood, gebak e.d. Dit om tegemoet te komen aan de wensen van veel klanten in dit deel rond de Voorstad van Goes, waar kort gele den twee bak kers kort achter elkaar hun win kel sloten en de bewoners van dit stads deel dus 'bro deloos' dreigden te worden. Slagerij Schrijver heeft een deel van de bestaande zaak ingericht als broodboetiek. Brood en gebak worden geleverd door bakkerij Jan Rijk uit Heinkens zand. Het brood in vele variëtei ten kan 's morgens al vanaf acht uur worden afgehaald. "Maar als

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 9