SPELREGELS DOELGROEPENSCHEMA W O O N B O N Woningaanbod Woningstichting Borsele 12 SENIOREN WON ING EN EN 4 APPARTEMENTEN aan de Blikhoek te 's-Heerenhoek IIS wonlnastichtina bonele woningstichting oorseic Heinkenszand tel. 01106-2010 Heinkenszand tel. 01106-2010 fax 01106-2081 Mr. Dr. Meslaan 1 fax 01106-2081 Mr. Dr. Meslaan 1 BORSELE HEINKENSZAND OVEZANDE ELLEWOUTSDIJK LEWEDORP 's-GRAVENPOLDER NIEUWDORP 's-HEERENHOEK WONINGEN VOOR OUDEREN Garage* Starter* °l I I I I I I Doorstromer DE BEVELANDER advertentienr.: 5050101 advertentienr.: 5050221 advertentienr.: 5050071 advertentienr.: 5050021 advertentienr.: 5050131 advertentienr.: 5050231 advertentienr.: 5050061 advertentienr.: 5050041 advertentienr.: 5050141 DER verschijnt. advertentienr.: 5050051 BELANGRIJK OM TE WETEN advertentienr.: 5050161 advertentienr.: 5050251 advertentienr.: 5050151 advertentienr.: 5050111 advertentienr.: 5050191 advertentienr.: 5050121 advertentienr.: 5050201 aan advertentienr.: 5050261 Woonwerkverkeer advertentienr.: 5050241 advertentienr.: 5050091 hoekwoning met Huursubsidie advertentienr.: 5050211 GROEP A 18 tot 23 jaar 1 persoon tot 1.900,- Woonplaats B 18 tot 23 jaar 1 persoon vanaf 1.900,- C 18 tot 23 jaar 2 of meer personen D 18 tot 23 jaar 2 of meer personen vanaf 2.600,- WSB E 23 tot 65 jaar 1 persoon F 23 tot 65 jaar 1 persoon vanaf 2.500,- G 23 tot 65 jaar 2 of meer personen uur. H 23 tot 65 jaar 2 of meer personen vanaf 3.300,- I 65 jaar of ouder 1 persoon J 65 jaar of ouder 1 persoon vanaf 2.100,- Heinkenszand K 65 jaar of ouder 2 of meer personen tot 2.800,- Postadres: Postbus 30 L 65 jaar of ouder 2 of meer personen vanaf 2.800,- 4450 AA HEINKENSZAND Wanneer u geen uitnodiging voor een gesprek van ons heeft ontvangen dan komt u dus niet in aanmerking voor de woning. U kunt dan weer reageren op de nieuwe advertentie die in de BEVELAN- Het verkrijgen van huursubsidie is afhan kelijk van uw belastbaar inkomen. Als u wordt uitgenodigd voor een gesprek zult u hierover nader worden ingelicht. Wanneer u op het moment dat u gaat huren jonger bent dan 23 jaar, moet u er rekening mee houden dat bij een huurprijs boven 524,17 géén huursubsidie wordt verstrekt. Onze openingstijden zijn: Maandag t/m donderdag: tussen 8.15 uur en 12.15 uur en tussen 13.00 uur en 17.00 Medische en sociale urgentie Voor een urgentie komen alleen inwoners van de gemeenten binnen de regio Rondom de Oosterschelde in aanmerking, die minimaal 1 jaar in deze regio wonen. Urgenties worden slechts zelden afge- de regio rondom de Oosterschelde en het Sloegebied heeft, maar niet in die regio of in Walcheren woont. Er is sprake van woonwerkverkeer als u een dienstverband van minimaal 18 uur in geven. Sociale urgentie wordt bijvoorbeeld niet afgegeven voor: - echtscheiding waarvoor nog geen von nis van de rechtbank is afgegeven; - relatiebreuk; - vrijwillige verkoop van de eigen woning; - gezinsuitbreiding. De medische urgentie wordt op verzoek van de WSB en op kosten van de woning zoekende, beoordeeld door hiervoor door de WSB aangewezen artsen. De aanbieding Als u in aanmerking komt voor de woning, nodigen wij u uit voor een persoonlijk gesprek. Hier controleren wij alle gege vens. Kloppen alle gegevens dan bieden wij U de woning in principe aan. U dient dan binnen 3 dagen een beslissing te nemen. U bent niet als eerste geselecteerd? Let dus goed op welke categorie er aan gegeven staat in de advertentie. Het heeft geen zin om als starter te reageren op een woning bedoeld voor doorstromers of omgekeerd. U bent op zoek naar een woning in de Gemeente Borsele en u wilt zelf bepalen naar welke woning u wilt verhuizen en op welk tijdstip. Woningstichting Borsele geeft u die keus. Hoe werkt het? Op deze pagina staan de woningen die binnenkort bij de WSB voor verhuur vrijko men. Bij elke woning staat aangegeven aan welke voorwaarden u minimaal moet vol doen om in aanmerking te komen voor die woning. Per woning is dit afhankelijk van leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling. Heeft u belangstelling voor een woning en voldoet u aan de voorwaarden, vul dan de woonkeuzebon volledig in. Uw bon moet uiterlijk maandag volgend op de plaat sing, vóór 12.00 uur in ons bezit zijn. Wanneer u meer dan één woning ziet waarop u wilt reageren dan kan dat. Per advertentiepagina kunt u op maximaal drie verschillende woningen reageren. U kunt hiervoor heel eenvoudig een kopie van de bon maken, invullen en opsturen. Per bon mag u maximaal één woning vermelden. Doorstromers U behoort tot deze categorie als u nu reeds zelfstandige huisvesting heeft en uw woning vrijkomt bij het aanvaarden van een andere woning. Als doorstromer heeft degene die het langst op het huidige adres woont voorrang. Woont u op dit moment bijvoorbeeld al 10 jaar in uw huidige woning, dan heeft u voorrang op iemand die nog maar 5 jaar geleden zijn of haar huidige woning heeft betrokken. Ook hier geldt weer de uitzondering voor mensen met een medische of sociale urgentie en mensen met woonwerkverkeer. Wie krijgt de woning aangeboden? Aan de hand van een aantal regels bepaalt de WSB wie als eerste voor de betreffende woning in aanmerking komt. Hierbij maken wij onderscheid tussen star ters en doorstromers. Starters U behoort tot de categorie starters als u op dit moment nog geen zelfstandige huis vesting heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u nog bij uw ouders woont of wanneer er sprake is van relatiebreuk (beëindiging samenwoning of echtschei ding). In het algemeen heeft bij de starters dege ne met de hoogste leeftijd voorrang. Een uitzondering wordt gemaakt voor woning zoekenden met een medische of sociale urgentie en degenen die in de regio rond om de Oosterschelde en het Sloegebied werken, maar niet in die regio of in Walcheren wonen (woonwerkverkeer). Van Steestraat 29 huurprijs: 627,82 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep B C D F G J K LEEFTIJD HOOFDBEWONER SAMENSTELLING HUISHOUDEN TOTAAL INKOMEN BRUTO P. MND. Diepeneestraat 19 huurprijs: 566,86 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep B D E F G J K STARTER/DOORSTROMER beschikbaar: 05 juli 1995 Diepeneestraat 6 huurprijs: 686,95 eengezinswoning 4 slpkm bestemd voor: groep D F G H I J K L STARTER/DOORSTROMER beschikbaar: 05 juli 1995 Dregmansstraat 40 huurprijs: 686,95 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep D F G H I J K L STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: HR-combiketel beschikbaar: 05 juli 1995 Burg, van Horsighstraat 44 huurprijs: 495,02 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep BCDEFGJK STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: hoekwoning beschikbaar: 15 augustus 1995 W de Goedestraat 28 huurprijs: 557,03 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep E t/m L STARTER/DOORSTROMER beschikbaar: 1 augustus 1995 STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: HR combiketel beschikbaar: 05 juli 1995 Emmastraat 42 huurprijs: 681,84 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep D F G H I J K L STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: HR combiketel beschikbaar: 1 augustus 1995 Mezehof 1 huurprijs: 686,54 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep D F G H I J K L STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: hoekwoning met HR combi- ketel beschikbaar: 1 augustus 1995 huurprijs: 406,52 benedenwoning 1 slpkm bestemd voor: groep A t/m H STARTER/DOORSTROMER beschikbaar: 1 augustus 1995 Havenweg 59 huurprijs: 565,83 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep BCDEFJKL STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: combi ketel beschikbaar: 5 juli 1995 Pr. Margrietstraat 12 huurprijs: 783,85 eengezinswoning 4 slpkm bestemd voor: groep F G H J L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 15 juli 1995 Constantijnstraat 6 huurprijs: 613,84 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep E t/m L STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: voorzien van combi ketel beschikbaar: 15 juni 1995 Mauritsstraat 36 huurprijs: 783,85 eengezinswoning 4 slpkm bestemd voor: groep F G H J L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 15 augustus 1 995 advertentienr.: 5050011 Mr. Dr. Messtraat 27 huurprijs: 427,54 bovenwoning 1 slpkm bestemd voor: groep E t/m L DOORSTROMER/STARTER bijzonderheden: lift aanwezig bijzon der geschikt voor ouderen beschikbaar: 21 juni 1995 Past. Fransestraat 16 huurprijs: 453,47 bejaarden bovenwoning bestemd voor: groep I t/m L DOORSTROMER bijzonderheden: lift aanwezig, bijzon der geschikt voor ouderen beschikbaar: 1 augustus 19 95 advertentienr.: 5050181 alle vermelde huurprijzen zijn inclusief het lidmaatschap van het glasfonds, rioolontstoppings- en gotenfonds en servicefonds. Eendvogelstraat 12 huurprijs: 791,25 eengezinswoning 4 slpkm bestemd voor: groep F G H J L DOORSTROM E R/STA RTE R bijzonderheden: 2e toilet op verd. beschikbaar: 5 juli 1995 Spreeuwehof 4 huurprijs: 686,95 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep D F G H I J K L STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: HR combiketel beschikbaar: 1 augustus 1995 Mauritsstraat 45 huurprijs: 645,31 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep E t/m L STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: Luchtverwarming beschikbaar: 21 juni 1995 Pr. Willem Alexanderstr. 21 huurprijs: 705,17 eengezinswoning 4 slpkm bestemd voor: groep D F G H J L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 21 juni 1995 Mr. Dr. Messtraat 31 huurprijs: 427,54 bejaarden bovenwoning bestemd voor: groep I t/m L DOORSTROMER bijzonderheden: lift aanwezig bijzon der geschikt voor ouderen beschikbaar: 15 juli 1995 advertentienr.: 5050031 Woensdag 5 juli 1995 2 1 O) i T- I Pr. Christinastraat 17 huurprijs: 702,75 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep D F G H J K L STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: lucht- verwarming beschikbaar: 5 juli 1995 Everingestraat 13 huurprijs: 520,17 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep BCDEFGJK advertentienr.: 5050171 STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: HR combiketel beschikbaar: 22 juli 1995 Langeviele 29 huurprijs: 583,45 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep E t/m L STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: HR-combiketel en Schoolplein 3 een slaapkamer op de begane grond beschikbaar: 1 augustus 1995 Pr. Margrietstraat 87 huurprijs: 686,95 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep D t/m K STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: hoekwoning zolder met vaste trap beschikbaar: 5 juli 1995 Woningzoekenden kunnen hun verzoek om in aanmerking te komen voor een urgentie richten aan het Hoofd Woondiensten van de WSB. 21 vrijdag: tussen 8.15 uur en 11.30 uur. Kantoor: Mr.Dr. Meslaan 1 OPGELEVERDE NIEUWBOUW SENIORENWONING Westsingel 3 huurprijs: 683,00 seniorenwoning bestemd voor: groep F t/m L DOORSTROMER bijzonderheden: seniorenwoning met 1 sl. kamer op beganegrond en. 2e sl.kamer op verd. beschikbaar: 05 juli 1995 advertentienr.: 5050081 Zo ja, datum woonachtig sinds Pr. Christinastraat 11 huurprijs: 702,75 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep D F G H J K L DOORSTROMER/STARTER bijzonderheden: hoekwoning met hetelucht- verwarming beschikbaar: 5 juli 1995 woningstichting borsele Voorgevel Telefoon Voorletters tot 2.600,- Bruto gezinsinkomen/maand* fl. Advertentienummer Adres tot 2.500,- tot 3.300,- tot 2.100,- Handtekening: Aan de Blikhoek te 's-Heerenhoek wordt door de WSB momenteel een projekt gerealiseerd van in totaal 12 woningen en 4 appartementen. Het geheel is gelegen in het centrum van het dorp naast "de Jeugdhoeve" en de R.K. kerk. Op de begane grond bevin den zich 12 seniorenwoningen gelegen rondom een algemene tuin. De wonin gen zijn bereikbaar via een gesloten centrale hoofdingang en om de tuin lopende gang. Voor de bewoners is er tevens een uitgang aan de kerkzijde via de hal van het Kruisgebouw dat samen met de woningen wordt gerealiseerd. De huurprijzen van de seniorenwonin gen variëren van 678,- tot 755,- per maand excl. servicekosten. Indien u zich als kandidaat voor deze woningen aan wilt melden dient u de in deze advertentie opgenomen Woonbon volledig ingevuld aan de Woningstichting Borsele toe te zenden. Bij het advertentienummer moet u dan invullen "de Blikken". De huurprijzen van de appartementen variëren van 681,- tot 701,- per maand excl. servicekosten. Inlichtingen betreffende dit projekt kunt u tijdens kantooruren verkrijgen bij de afdeling Woondiensten van de WSB. Op de verdieping bevinden zich 4 appartementen met een eigen toegang. nee ja o nee Zo ja, aantal km woon- werkverkeer ja a nee I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I km i i .Voorletters I I I I I 1 I - I Achternaam i Geb.Datum I Adres j Postcode j Naam Partner Geb.Datum partner Totaal aantal personen i i i i i J Zelfstandige woonruimte ja i i I Economische binding* Urgentieverklaring* i i Plaats: i Datum: i Onjuist of onvolledig ingevulde bonnen kunnen niet in behandeling worden genomen. Genoemde gegevens zullen door alle adverteerders als basisgegevens worden gebruikt. i Opsturen naar: Woningstichting Borsele, Postbus 30,4450 AA Heinkenszand Zie toelichting/aankruisen wat van toepassing is

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 21