Op kamp in Zeeland SPORT Bevelanden in ’t kort CULTUUR KORT Snelle beslissers kunnen nu geld verdienen in onze van belle Edwin de Regt (11) vangt kanjer van 1 kg De Poeljeugd zesde bij Nederlands schoolkorfbal Kermiskoers voor trimmers vrijdag a.s. te Heinkenszand Tovaaloprichters verslaan selectie Si PROFITEER NU! ALARM 106-11 ALS ELKE SECONDE TELT Emiel Joosse persoonlijk kampioen Zuid-Beveland fl/K^11 Heftruck Service De Vlieger sponsor wegwedstrijd Wolphaartsdijk Grote paling uit de Westsingel BANKSTELLEN, FAUTEULS, SLAAPKAMERS, EETKAMERS EN WANDKASTEN GAAN NU DE DEUR UIT MET EXTRA GROTE KORTINGE Jeugdschutters in actief PZZ-loop te Goes Glas, hup in de giasbak Woensdag 5 juli 1995 DE BEVELANDER 17 Kunst in de Cirkel Windhonden-ren Galerie Bekenes Bibliotheken in gemeente Kapelle President Rooseveltlaan 772 Vlissingen Telefoon 01184- 16188 Origami cursus voor beginners in Rilland Bijdrage Juliana Fonds voor de serie Manhuis- Dorpshuis Rilland Rommelmarkt - -r Landbouw op Omroep Expositie raadhuis Manhuistuinconcert Kunst en Water Li i teit Nederland. de beginfase het door garde uitgeraasd en trokken de SHOW IM MODELLEN V A In de periode van 21 juli tot en met 11 augustus is in de wijk Paauwenburg te Vlissingen een Op zaterdag 8 juli a.s. organi seert de Zeeuwse Windhonden Renvereniging "De Zeelandia- ren". Alle 1e finalisten krijgen dan een eredek omgehangen. De wedstrijden beginnen om 12.00 uur; de finales worden om 15.30 uur gelopen. De toegang is gratis. Deze ren zal worden gelopen op de wedstrijdbaan van de vereni ging, in het rekreatiegebied De Oude Zeedijk te Goes (naast de atletiekbaan). sors van hét Zeeuwse atletiek- evenement op het gebied van de lange afstand. koers is Dorpsstraat-Stenevate- Kraaiendijk-Clara's pad. Start en finish zijn bij het v.d. Biltplein. Op de foto van links naar rechts: Liggend: Nikki Hollestelle, Lien- neke Rouw, Denise de Leeuw, Melissa de Jonge, Marjolein Bosma. Staand: Jill Otte, Petra Rijn, San der Harinck, Nicky Aalders, Gert- Jan Vis, Remco de Dreu, Jan Kees Rouw, Resy Hollestelle en Janneke de Dreu. voor de trylijn gestuit door Arno Witkam. i i i i i i i EXPOSITIES 23 juni t/m 18 september Museum voor Zuid- en Noord-Beveland: Kastelen van de Bevelanden (info: 01100- 28885). 30 juni t/m 16 augustus Oosterscheldeziekenhuis: Tentoonstelling "Promising Painters of Indonesia Today" (info: 020 - 6732268). 9 juli t/m 2 september Galerie "Mi Parti": Zomerexpositie (info: 01100 -31819). hele jaar Galerie Ilona: Naïeve schilderijen van Ilona Schmit en sie raden van U. en S. Zöllner - Krumme (info: 01192 - 1242). hele jaar Galerie Jan Boer: Olieverven van Jan Boer (info: 01198 - 2031). Van 8-29 juli exposeert in Gale rie Bekenes in de Dorpsstr. te Kattendijke, Nelly den Engels man uit Colijnsplaat aquarellen en pastels. Haar onderwerpen haalt zij uit de natuur. Er zijn wer ken met bloemen en landschap pen, waaronder een aantal van mooie plekjes op Noord-Beve land. De Galerie is geopend op zaterdag van 14 tot 17 uur, ande re dagen op afspraak. De toe gang is vrij. Foto: De heren de Vlieger en Goedegebuur (rechts) onder tekenen de sponsor-overeen- komst. (foto: Willem Mieras) Goese Rugbyclub Tovaal kan men zich wenden tot Jan Woel- ker, Havenweg 13 te Nieuwdorp. Telefoon: 01196-12580. ADRESSEN EN OPENINGSTIJDEN EXPOSITIES Museum voor Zuid- en Noord-Beveland, Singelstraat 13, Goes. Dins dag t/m vrijdag 10.00- 17.00 uur; zaterdag 13.00- 16.00 uur; zondag en maandag gesloten. Lunchcafé Stadhuis, Grote Markt, Goes. Dinsdag t/m zaterdag 09.00 -18.00 uur. Openbare Bibliotheek, Oostwal 34, Goes. Gewijzigde openingstijden van 3 juli t/m 2 augustus: Dinsdag 10.00-12.00 uur; woensdag 10.00 -12.00/18.30-20.00 uur; donderdag 10.00-12.00/18.30 - 20.00 uur; vrijdag 10.00 - 12.00 uur; zaterdag 10.00 - 12.00 uur; zondag en maandag gesloten. Galerie Van den Berge, Wijngaardstraat 3-1, Goes: Woensdag t/m zaterdag 13.00-17.00 uur; Galerie llona, Dorpsstraat 23-25, Katten dijke: zaterdag 14.00- 17.00 uur. Galerie llona, Doorpsstraat 23-25, Kattendijke, zaterdag 14.00 - 17.00 uur. Galerie Bekenes, Dorpsstraat 8 en 10, Kattendijke: Zaterdag 14.00 - 17.00 uur en op afspraak. Galerie De Hoekweide', Nazareth 4, Wolphaartsdijk: Donderdag en zaterdag 12.00 - 17.00 uur; vrijdag 12.00 - 20.00 uur. 'Mi Parti', PromoArt galerie voor toegpaste vormgeving, Plein 30, 's Heer Hendrikskinderen: Donderdag t/m zondag 11.00 - 16.30 uur. Gezondheidscentrum 'Magnolia', Magnolia, Goes: Maandag t/m vrij dag 08.00 - 16.45 uur. Gezondheidscentrum 'De Pijlers', Van Dusseldorpstraat 1-11, Goes: Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur; zondag 10.00 - 11.30 uur; 16.00- 18.00 uur. Oosterscheldeziekenhuis, 's-Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes, dagelijks geopend. Psychiatrische Zorgvoorzieningen Zeeland, Oostmolenweg 101, 4481 PM Kloetinge. Tijdens kantooruren geopend. Stadskantoor, Oostsingel 2, 4461 KC Goes, tijdens kantooruren geo- oend. EVENEMENTEN IN GOES PERIODE 7 JULI T/M 13 JULI 1995 9 juli Manhuistuin, 12.00 - 13.00 uur: Concert "Oosterlands Fanfare" o.l.v. Jaap Knuist. 11 juli R.K. Kerk, 11.00 uur: Toeristenconcert Zeeuwse Koorschool. 11 juli Grote Kerk 12.30 uur: Marktconcert door Kees van Eersel. 4 juli t/m 26 augustus Stadhuis dagelijks 11.00 -17.00 uur (niet op zo. en ma.): Rondleidingen in het stadhuis op ieder heel uur. 13 juli Grote Kerk 19.30 - 20.30 uur: Zomeravondbespelingen bei aard door K. Theunissen. 13, 14 en 15 juli Binnenstad: Braderie. VERKOOP’ In verband met de zomervakan ties hebben de bibliotheken van Kapelle en Wemeldinge de ope ningstijden aangepast. De open- stellingstijden 's middags zijn overgeheveld naar de ochten den. Beide bibliotheken zijn maandagochtend dicht. Edwin de Regt (11) uit het Oostmolenpark in Goes/Kloetinge heeft vorige week een kanjer van een paling gevangen in het water van de Westsin gel. Dat gebeurde voor de deur van het landbouw centrum. De enorme vis had een lengte van 72 cm en woog maar liefst 1 kilo. Edwin viste met een hen gel zonder dobber. Hij is een enthousiaste sport- hengelaar. Het kostte hem veel moeite om de heftig tegenspartelende paling op het droge te krijgen. Omdat hij gewend is om gevangen visjes terug te zetten, had hij geen leefnet bij zich. Een oudere mede-hengelaar leende hem een plastic zak. Zodoende kon hij ook de familie en vrienden over tuigen van zijn zeldzame vangst. Bij de foto: Edwin de Regt met zijn bijzondere vangst: een paling van 1 kilo. Op woensdag 5 juli organiseert AV'56 de PZZ loop rond de terreinen van het Psychiatrisch Ziekenhuis Zeeland. De start vindt plaats om 19.30 uur en de afstanden zijn, 1 tot 6 kilometer. De deelname staat open voor iedereen. Inschrij ven kan vanaf 18.30 uur. De kosten bedragen 3,50. Voor KNAU leden 2,50. De start is bij de hoofdingang van het PZZ aan de Oostmolenweg te Kloetinge. Er is kleedruimte aanwezig. Zowel trimmers, wedstrijdlopers als recreatie- lopers zijn van harte welkom. Bij voldoende belangstelling, start er begin oktober in het Dorpshuis Luctor et Emergo in Rilland, een cursus Origami en wel op de maandagavond en/of openluchtkunst-project te zien onder de naam "Kunst in de Cir kel". Exposanten zijn Margreet Leijdekker, Sjaak Schuit en Leen van Duivendijk. Het kunstproject i zes aan aan bouw zijnde huizen. Het Juliana Welzijn Fonds heeft in het kader van zijn Zeeuwse dorpshuizenproject aan de Stich ting tot Exploitatie van een Dorpshuis te Rilland-Bath te Ril land een bijdrage gegeven van 30.000,- voor de renovatie van het dak van het dorpshuis. Om de leefbaarheid in de kleine ker nen te behouden, is het Juliana Welzijn Fonds in februari 1994 een tweejarige actie gestart voor de Zeeuwse Dorpshuizen. Het Fonds stelt 990.000,- beschik baar om in de provincie Zeeland het voortbestaan van de dorps huizen veilig te stellen. 33 Dorps huizen krijgen bij toepassing van A.s. zaterdag 8 juli organiseert HSV 't Gondeltje weer haar jaar lijkse rommel- en scharrelmarkt aan de Dorpsstraat in Wemeldin ge. Tevens is er de hele dag ring- en stoeltjesrijden door de ringrijdersvereniging "Ons Genoegen"; aanvang 9.30 uur. 25 treffers 2e Frank Rentmees ter met resp. 39 - 24; 3. Boude- wijn Rooze 36 - 25. Voor de strijd tegen. Zeeuws-Vlaanderen 8 juli a.s. ziet de Zuid-Bevelandse selectie er als volgt uit: 1Emiel Joosse; 2. Frank Rentmeester; 3. Boudewijn Rooze; 4. Willem- Jan Bek; 5. Ruud Verdonk; 6. Wilco de Jonge; 7. Michel Koens; 8. Michael de Jonge; 9. Jeroen op 't Hof; 10. Kevin Rep- kes; 11Mark de Jonge; 12. Bert Rijk; 13. Daniël Boonman; 14. Danny Boonman; 15. Rowin Rohling en 16. Giel Govers. De wedstrijden beginnen om 14.00 uur en het is de bedoeling dat het Zuid-Bevelandse team om 13.00 uur met de boot van Kruiningen over gaat. De nummers 1 t/m 10 zijn vrijwel zeker van een plaats in het natio nale team zaterdag 19 augustus te Aardenburg. Of zij in dezelfde volgorde blijven staan moet 8 juli in Westdorpe uitkomen. Ook Heftruck Service De Vlieger treedt dit jaar weer op als spon sor van de atletiekwedstrijd die binnenkort in Wolphaartsdijk wordt gehouden en waaraan veel topatleten zullen deelne men. De traditionele 15 kilometer van Wolphaartsdijk wordt door het Tijdens de drie gehouden pelo- tonschietingen van de jeugdaf deling distrikt Zuid-Beveland van de Nederlandse Bond van Wip- schutters werd door 4 pelotons jeugdschutters op de staande- wippen te Kwadendamme om 10 plaatsen in het Nationaal team gestreden. Op 19 augustus a.s. is er te Aardenburg een inter- land-wedstrijd tussen Nederland en België, waarvoor dus nu om die plaatsen geschoten werd. Het viertal an Soranus-Willem Tell-Concordia werd éérste met 90 punten 2 ex. werden Spes Nostra en een Zorgvlied-Victoria combinatie met ieder 65 punten waarvan de eerste meer treffers had. Omdat niet iedere vereni ging voldoende jeugdleden heeft om een peleton te vormen wer den er dus gecombineerde vier tallen samengesteld, alléén Spes Nostra had een eigen vier tal. Persoonlijk kampioen werd Emiel Joosse met 40 punten uit tijd om eens lekker te luieren en te zonnen. Het kampterrein is direct gelegen aan het Veerse Meer. De kosten voor dit kamp bedragen ƒ270,- en het kamp wordt gehouden van 29 juli t/m 5 augustus. Zeilen en surfen doe je niet zomaar, daar moet je wel wat voor doen. Ervaren stafleden leren je de fij ne kneepjes van het vak en 's avonds organiseren zij leuke en maffe activiteiten. De data zijn 29 juli t/m 5 augustus (15-17 jaar) en van 5 t/m 12 augustus (14-16 jaar). De kosten van dit kamp bedragen voor de hele week 395,-. Voor meer infor matie kan er contact worden opgenomen met Ingeborg Marijs, 01171 - 1390, Scherp- bierseweg 6, 4503 GS Groede of met de YMCA Vakanties te Drie bergen, 03438-23333. Met ingang van maandag 4 sep tember a.s. gaat Omroep Zee land in samenwerking met de Landbouwmaatschappij ZMO elke week een programma over de Zeeuwse landbouw uitzen den. De presentatie komt in han den van Aly Wisse, akkerbouw- ster te Colijnsplaat. Het program ma zal elke maandag tussen 10.00 en 11.00 uur te beluisteren zijn. De uitzendingen worden financiëel mogelijk gemaakt door de ZMO. In het programma zul len diverse kanten van de Zeeuwse land- en tuinbouw voor het voetlicht worden gebracht. De luisteraars worden meegeno men naar de akkers en het boe renerf en krijgen uitleg over wat zich daar afspeelt. Daarbij zal zoveel mogelijk de loop van het seizoen worden gevolgd. In elke uitzending zullen één of meer deskundigen als gast aanwezig zijn om een toelichting te geven op de activiteiten, die in die week op het land te zien zijn. Luiste raars kunnen tijdens de uitzen ding vragen stellen over het onderwerp dat aan de orde is. Door middel van deze uitzendin gen hopen Omroep Zeeland en de ZMO de land- en tuinbouw dichter bij de mensen te brengen en duidelijk te maken waar de boeren in Zeeland dagelijks mee bezig zijn. De Stichting YMCA Vakanties Zeeland, onderdeel van CJV/YMCA Nederland (Christe lijk Jongeren Verbond) organi seert ook dit jaar weer enkele vakantieweken in Renesse en Veere. Voor de leeftijd van 8 t/m 11 jaar wordt er een kamp geor ganiseerd in Renesse. Het the ma dit jaar is een "Grenzeloos kamp". In dit kamp zijn alle gren zen voor iedereen open. Niets houdt je meer tegen. We kunnen bij iedereen op de koffie, naar het strand, in de bossen en op zeeën. Het wordt een te gek kamp met sport, spel en span ning. Dit kamp is van 22 juli t/m 29 juli en kost 235,-. Voor iedereen tussen de 12 en 14 jaar is er het "Avonturenkamp Vee re". Dit kamp zit vol spannende, gekke en zelfs nachtelijke avon turen. Maar natuurlijk is er ook Tot en met 21 juli is in de hal van het gemeentehuis van Kapelle een expositie ingericht van werk van cursisten van de afdeling Kunstzinnige Vorming van het Oosterschelde College. Het gaat om abstract werk. Te zien alle werkdagen van 08.30 -12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur. Entree vrij. de Heinkenszandse midden stand zorgt ook dit jaar weer voor een ruim aanbod van vette pre mies, terwijl er ook klassements- prijzen te verdienen zijn. Hoofdsponsor is Wielemaker Cleaning, Dorpsstraat 59 te Heinkenszand. "Special"-spon- sors zijn café De Bierbron, café 't Veerhuus, drukkerij Farr en Golf-supermarkt Houweling. Naast de sportieve reputatie staat de koers in Heinkenszand bekend als de gezelligste. Dit geldt zowel voor, tijdens, maar vooral na de koers. Zodra de laatste renner finisht start in de feesttent achter café 't Veerhuur het kermiswielerbal met sfeer muziek van de band "Gently". Gezelligheid kent dan geen tijd en het feest duurt vaak tot in de kleine uurtjes. De starttijden zijn als volgt: C- categorie 38 km 18.00 uur; B- categorie 40 km 19.00 uur; A- categorie 60 km 20.00 uur. Inschrijving en prijsuitreikingen in de feesttent achter café 't Veerhuus op de hoek Dorps- straat/Stenevate. Gedurende de wedstrijden van plm. 17.30 tot 21.45 uur is het parkoers voor alle verkeer afgesloten. Het par- de oprichters op een 7-3 voor sprong kwamen. Drie minuten later was het verweer van de hui- bij de Goese Rugbyclub Tovaal dige selectie definitief gebroken, het behaalde kampioenschap in Gastspeler Joop Baart liet langs de 3e klasse D nog uitbundig de zijlijn een aantal verblufte jon- vierde. Voor informatie over de geren zijn hielen zien en besliste de wedstrijd definitief. Opnieuw had Jan Moelker geen moeite met de conversion: 14 -3 In de Tijdens de traditionele afsluiting scheidsrechter Harry van Hels- van het seizoen heeft het 'oprich- land strak geleide duel had de tersteam' van de Goese Rugby- huidige selectie duidelijk hetjni- club Tovaal weer eens weten te winnen van de huidige selectie. De laatste 4 duels eindigden 3 Zaterdag 17 juni vond het Zeeuws Schoolkorfbal- toernooi op het Blauw-Wit-Veld te Kloetinge plaats. De Christelijke Basisschool 'De Poeljeugd" uit 's-Heer Hendrikskinde ren was hier met. de groep 5/6 én 7/8 ver tegenwoordigd. Groep 5/6 behaalde de eerste plaats en mocht op 24 juni naar Pur- merend om deel te nemen aan het Neder lands Kampioenschap school korfbal. Van de twaalf provincies eindigde "De Poeljeugd" als ver tegenwoordiger van Zeeland op een keurige zesde plaats. routiniers de wedstrijd meer en allerlaatste minuut was Jan meer naar zich toe. Halverwege Moelker ook nog dicht bij een try, de tweede helft ging de razend- maar werd enkele decimeters snelle Aryan Moelker vanaf eigen helft alleen op avontuur. Hij verschalkte een aantal tegen standers en drukte een try tus sen de palen: 5 -3. Zijn broer Jan De dag werd afgesloten met een benutte de conversion, waardoor barbecue, waarbij ondermeer een varken aan het spit werd gebraden en zowel jong en oud Goese A.V. '56 en de Commissie Wegwedstrijd Wolphaartsdijk gehouden op zaterdag 5 augus tus a.s. Heftruck-service de Vlie ger is gespecialiseerd in levering en reparatie van de bekende merken op het gebied van hef trucks. Het bedrijf in Lewedorp is één van de meest trouwe spon- spelers die de leeftijdsgrens van door de palen: 0 -3. 30 jaar reeds zijn gepasseerd. In In de tweede helft was de jonqe J- van T Vrijdag 7 juli wordt voor de 15e keer de kermiskoers voor trim mers in Heinkenszand verreden. Deze wedstrijd is uitgegroeid tot één van de meest aansprekende uit de provincie. Een grote opkomst van renners, veel publiek en een schitterend parkoers, aangevuld met kermis in het centrum en een feesttent met "live"-muziek achter de café's 't Veerhuus en de Bierbron zorgt voor een geweldige ambiance. Bij de A-categorie geldt als grote favoriet naast de plaatselijke ren ner Wim Hoondert de sterke Johnny van de Klooster. De win naar van de EPZ-klassieker 1995 zal rekening moeten hou den met sterke concurrentie van vele andere Zeeuwse, Brabant se, Zuid-Hollandse en zelfs Bel gische renners, waaronder Anjo van Loon, Gerben Suyk, en de gebroeders Weststrate. Ook de B-categorie belooft veel strijd op te leveren met als kanshebbers Cees Beenhakker en Wim Wiel- houwer. De C-categorie zal andermaal een strijd geven tus sen de jongeren uit de trimwiel- rennerij en enkele gevestigde namen. De spontane medewerking van tiatief. Jacco Korstanje, Jos Sin- ke en Robert Bierens zorgden voor een overwicht in de voor keer in een overwinning voor de waartsen, waardoor de driekwar- jongeren, maar dit keer trokken ten regelmatig in stelling konden de oprichters met 14-3 aan het worden gebracht. Dat leidde langste eind. regelmatig tot gevaarlijke situ- Van het oprichtersteam maakten aties in de defensie van de alleen Hand en René Markusse oprichters, maar toch duurde het de oprichting van de Goese Rug- tot de 25e minuut voor de huidi- byclub in 1978 daadwerkelijk ge selectie de eerste punten op mee. De rest van het team wordt het bord kreeg. Bart Spaas aangevuld met spelers en oud- schoot een penalty-kick feilloos Zondag 9 juli vindt het tiende concert van tuinconcerten van dit seizoen plaats. Dit zal worden verzorgd door de muziekvereniging "Oos terlands Fanfare" uit Oosterland. Deze vereniging is opgericht op 18 november 1898. Sinds november 1993 speelt men in de afdeling "Uitmuntendheid". De fanfare staat onder leiding van Jaap Knuist. De uitvoering duurt van 12.00 tot 13.00 uur. De ingang van de Manhuistuin bevindt zich bij het poortje rechts van het REC-gebouw aan de Zusterstraat 11 (voorzijde) of bij het hek in het Schuttershofge- bied (achterzijde). Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de Grote Kerk. -- energiebesparende maatregelen een bijdrage van maximaal 30.000,-. dinsdagmorgen. De beginners cursus bestaat uit 7 lessen; hier in komen een heleboel basis technieken in voor, zodat U na de cursus zelfstandig uit vele is ondergebracht in Origamiboeken kunt vouwen. Een cursus kaarten maken bestaat uit 6 lessen, en bestaat uit eenvoudige modellen waar- van op de les de kaarten kant en In de Watertoren te Souburg is klaar gemaakt worden. Een cur- tot en met 27 augustus weer een sus met theezakjes vouwen, kan expositie ingericht. Deze keer per boekje, in een les behandeld exposeren Pauline Prior en Thea worden. De tijden zijn 's avonds van den Heuvel. Beiden werken van 19.45 t/m 21.45 uur en onder de naam "Stichting Game 's morgens van 9.15 t/m 11.15 ron" aan projecten waarin beel- uur. U kunt zich nu al opgeven dende kunst en fotografie nauw en wel bij: Hannie van de Sluis, samengaan. Van Pauline Prior is tel: 01196 - 12703, Origami een vijftigtal daglicht-foto's van Docente van de Origami Socië- de klaagmuur, landschap en ver schillende religies in en rond Israël te zien. Verder is een installatie te zien onder de naam "Het water lost de problemen op". Tevens is tezelfdertijd in de watertoren werk te zien van Ton Slits. Hij toont kleine objecten en collages.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 17