.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK Boekhandel als Café 'De Spinne' geopend Open tafel in Huize Randhof Videotheek 't Vosje voorziet in behoefte "Tolle Lege" verder Kleurlenzen Kampman lange vorststraat 57 goes, tel. 01100-30214 MEDISCHE DIENST Respo Goes plaatst SBG-afrastering reeds vanaf 99,- per paar Ticketservice in postkantoor Goes Het vernieuwde postkantoor op de Grote Markt te Goes is nu ook gestart met de verkoop van kaar ten voor (pop)concerten. Op dit moment zijn er kaarten verkrijg baar voor het eenmalige concert van de Simple Minds en voor het Lowland Festival. Rommelmarkt en fancy fair klapstuk bij Apollo Vader en zoon op orgel en viool in kerk Kapelle Bingo Goes-Oost Zomeravondconcert t.b.v. "Woord en Daad" te Kortgene Een andere kleur ogen voor het weekend of de vakantie 13 Woensdag 28 juni 1995 DE BEVELANDER nieuwe ïlteeAniautii voor 1 en 2 juli 1995 WBS Ingenieurs geven buitenspeelmateriaal TÜ M ALARM nA 06-11 ALS ELKE SECONDE TELT i ’te Al fcT IW ■hr| enia OJ MARCDEREOT beeldschoon HUISARTSEN: TANDARTSEN: APOTHEEK: VERLOSKUNDIGEN DIERENARTSEN: HOMEOPATEN KRUISWERK Aan deze avond werken 2 Chris telijk gemengde koren mee, t.w. "Sursum Corda" uit Middelburg en "De Lofstem" uit Wolphaarts- dijk. Beide koren staan onder lei ding van dirigent Henk Week hout uit Goes. Het orgel wordt deze avond bespeeld door Aad van de Wege uit Terneuzen, die zijn opleiding In het winkelcentrum De Spinne in de Goese Polder hebben Mar- ga en Leen Smits het bestaande café overgenomen. Ze hopen er in de nabije toekomst een gezel lig bruin café van te kunnen maken. Ze richten zich op een breed publiek, uiteenlopend van moe ders die koffie komen drinken als ze wat te vroeg zijn om de kinde ren van school te halen, tot en met de mensen die een potje wil- (buizenwerk en gaswerk) ge plaatst, inclusief poortjes. Verder is er 60 meter spijlenhekwerk geleverd. De afrastering van de SGB-ter- reinen bij Hoedekenskerke was één van de eerste grote opdrach ten van het nieuwe bedrijf Respo Goes, dat sinds kort voor heel Zuid-west-Nederland dealer is van de Respo-produkten. Respo levert onder meer straatmeubi- lair, fietsenstallingen, stalling- overkappingen, sportprodukten, genoten heeft aan de Muziek academie te Gent. Aad van de Wege is ondermeer organist geweest van de Ned. Herv. Kerk te Kruiningen. Hij zal de samen zangen begeleiden en tevens enkele orgelsoli ten gehore bren gen. De samenzang zal op deze avond ook een ruime plaats krij gen. Tijdens deze avond zal de voorzitter van het comité, dhr. C. Walhout, iets vertellen over het doel van de kollekte, t.w. het pro- jekt "Zeeland bouwt een zieken huis op Haïti". De gezamenlijke Zeeuwse comité's proberen dit jaar ongeveer 150.000,- bij elkaar te brengen voor de bouw van een nieuw gezondheidscen trum. Foto: De heer Nijhuis bij de afrastering rond het SGB-ter- rein in Hoedekenskerke. tosti's en andere snacks geser veerd. Na vermeld te hebben, dat het echtpaar Smits ook recepties, bruiloften en jubilea kan verzorgen, zeggen ze: "We hopen er een gezellig buurtcafé, van te maken, waar iedereen zich welkom en op zijn gemak voelt". Foto: Een beeld van café De Spinne. Links het echtpaar Smits. De concerten van Ry Cooder en David Linley en R.E.M. zijn al langer in de voorverkoop en er zijn ook voor deze concerten nog kaarten verkrijgbaar. Het concert van de Simple Minds zal woensdag 4 oktober worden gehouden in Ahoy Rotterdam. Het Lowland Festival vindt plaats op 25, 26 en 27 augustus in Walibi Flevo te Dronten. De con certen van R.E.M. worden op 13 en 14 juli gehouden in de Prins van Oranjehal van de Jaarbeurs te Utrecht. Voor meer informatie is de con certagenda ter inzage op het postkantoor aanwezig. De kaart verkoop loopt tijdens de open stelling van het postkantoor. Foto: Een beeld van de boek handel Tolle Lege. Spreekuren zaterdag- en zondag morgen van 10.00-11.00 uur. dr. S.M. Tamminga, Grote Kade 28, Goes, tel. 06-527 713 98. REGIO ZEELAND L.H. Moseman. Tel. 01194-9663. i I Zaterdag 1 juli staat Wissen kerke in het teken van Apollo. De muziekvereniging zorgt voor een dag vol vertier en ple zier. De Voorstad, v. Dusseldorpstr. 1, Goes. Tel. 01100-27104. Openingstijden voor dringende ge vallen: op zaterdag van 08.30-17.30 uur; op zondag van 10.00-11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan dagochtend 08.00 uur. J. Stevens, tel. 01198-1186. advies via tel. 01100-49200 (tijdens kantooruren). WIJKVERPLEGING St. Thuiszorg Nederland is 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 01100 - 29003. STICHTING PROVINCIALE KRAAMZORG ZEELAND Kraamcenrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal in- schrijfbur., tel. 01100 - 49249: ma. t/m vr. van 9.00 uur -16.00 uur. s MAATSCHAPPELIJK WERK: ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 1, 4461 EV Goes, 01100 - 49480. Werkd. van 8.30- 12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gok- spreekuur do. 16.30-18.30 uur. Bui- Edelsmid, Zetter, Ontwerper Diamantexpert, Edelsteendeskundige Vlasmarkt 10 Goes Op zaterdag 1 juli a.s. wordt door de Orgelcomrpissie Herv. Kerk Kapelle een concert voor orgel en viool georganiseerd. Uitvoe renden van dit bijzondere con cert zijn de organist Jan van Dijk en diens zoon David van Dijk. Jan van Dijk is geen onbekende in de Zeeuwse provincie. Voor dat hij in 1976 aangesteld werd als directeur van de Baren- drechtse muziekschool was hij docent aan de Zeeuwse muziek school. David van Dijk is een zeer talent volle 19-jarige violist die na de Barendrechtse muziekschool bij Joyce Tan aan het Utrechts Con servatorium studeerde. Thans is hij eerstejaars student aan dat Conservatorium. In 1994 ver scheen een uitvoering van hem van de "Vier Stücke" van Josef Suk op een CD van jong talent. Dit jaar ontving hij de "zilveren vriendenkrans" van het Concert gebouw in Amsterdam. Op het boeiende programma van dit zomerconcert staan werken van o.a. J.S. Bach, Vitali, Mendels sohn en Rheinberger. Aanvang concert: 20.00 uur. Deuren 19.30 uurgeopend. Toe gangsprijzen: 7)50, 5,- voor CJP; Pas 65: t.m. 12 jr. 5,-. In pauze consumpties verkrijgbaar. Voor grote en kleine huisdieren Goes, ’s-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen door: dr. A. Mossel man, Hogenakker 8, Kruiningen. Tel. 01130-81233. Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: dr. Van Dijk, Simonswei 2, Heinkens zand. Tel. 01106-1290. Praktijk voor gezelschapsdieren Yerseke: Dierenartsen L. Huiskes-Cornelisse en S.A.M. Nefs-Verhoever Molen laan 24, 4401 CC, tel. 01131 - 2756. Zat. spreekuur 9.30-10.00 uur, hele weekend na tel. afspraak voor drin gende gevallen altijd bereikbaar. mits tijdig via de receptie van Randhof aangevraagd. Uit eindelijk streeft Randhof ernaar in de toekomst de Open Tafel ook in het week end te houden. De introduk- tieprijs bedraagt 7,- per maaltijd. Vaste deelnemers kunnen gebruik maken van het keuze componentensys teem. Hierdoor is gevarieerde voe ding naar eigen keuze moge lijk. Met diëten kan rekening gehouden worden. U kunt zich op werkdagen monde ling of telefonisch aanmelden bij de receptie van Randhof, tel. 01100 -23530. De direk- tie hoopt dat vele ouderen belangstelling hebben voor deze nieuwe aktiviteit van het zorgcentrum. De fancy fair wordt geopend om 9.00 uur, waarna iedere snuffe laar volop aan z'n trekken kan komen. Vanaf 9.30 uur gaan er weer vele "kunststukjes" onder de hamer. Het spreekt voor zich dat naast allerlei antiquiteiten ook het spelplezier een rol speelt. Er is ook sjoelen met de langste sjoelbak van Noord- Beveland, schieten en andere activiteiten in de ooststraat. Dat er voor mensen die willen gokken ook geld te verdienen valt, moge duidelijk zijn. Het krasse, krasse, krasse speelt zich al jaren af in de vorm van het eenentwintigen en tik tak tor. Tevens zal, de gehele dag door, "De Uitkomst" tot uw beschikking staan. Gezien de veelheid van activiteiten bieden we u de mogelijkheid om lekker achter over in die muzikale stoel te genieten van allerlei hapjes en drankjes. Het wafelkraam draait ook weer op volle toeren, (Bij grote afname kunt u het beste de bestelling tij dig doorgeven). Om 19.30 uur sluiten we deze dag af met Bingoavond in "De Uitkomst". Om ongeveer 21.30 uur zal de trekking van de verlo ting plaatsvinden. Videotheek 't Vosje in Kapelle voorziet in een behoefte. Dat kan worden geconcludeérd, nu de winkel enkele weken geopend is. Volgens eigenaresse mevrouw Marianne Minneboo stellen de Kapellenaren het op prijs, dat ze niet meer naar haar videotheek in Yerseke behoeven te komen. En de mensen die gewoonlijk in Goes hun videobanden gingen huren, behoeven nu ook hun dorp niet meer uit. Dat alles leidt KRUISVERENIGING RONDOM DE OOSTERSCHELDE Voor wijkverpleging en intensieve thuiszorg: 24 uur per dag bereikbaar via tel. 01100-51177. Spreekuren en uitleen verpleegarti- kelen op werkdagen tussen 13.00 en als boeken wordt steeds aktueel gehouden met de nieuwste uit gaven. Naast dit alles is er een mooie collectie (ansicht)kaarten. Een gezellige winkel waar u rus tig eens kunt rondneuzen. Belangstellenden zijn uitgeno digd om de winkel eens te bezoeken en te doen wat de naam Tolle Lege betekent: Neem en Lees? Wijkvereniging Goes-Oost houdt op zaterdag 1 juli de laatste Bin goavond van dit seizoen, in het wijkcentrum "de Jan Ligthart", aan de Bergweg 12. De entree voor leden is gratis, niet-leden betalen 2,50. Er worden 5 ron des gespeeld waarvan de kaar ten 1,- per stuk kosten en 1 superronde waarvan de kaarten 2,50 per stuk kosten. Aanvang 20.00 uur. Inlichtingen: Coby of Eddy, tel: 01100-23389. ertoe, dat mevrouw Minneboo de start in Kapelle omschrijft als 'boven elke verwachting'. Het winkelpand op de hoek Dijkwel- sestraat/Weststraat is door makelaar Kole keurig opgeknapt. Het bedrijf in Kapelle is dagelijks open van 14-22 uur. In de zaken in Kapelle en Yerseke zijn in totaal 2700 titels te huur. Foto: Mevrouw Marianne Min neboo in haar tweede video theek: 't Vosje in Kapelle. Met de oplevering van de afras tering is vorige week het ver nieuwde terrein van de Stoom tram Goes-Borssele (SGB) bij het station Hoedekenskerke gereedgekomen. Het gaat om het terrein van de z.g. eindpunt- voorziening, die onder meer bestaat uit een paardenwei, een 'dierentuintje' voor kleinvee, en kinderboerderij, een speelplaats je en een labyrint. Rond enkele van deze onderdelen is 500 strekkende meter afrastering Onlangs heeft Tolle Lege haar deuren geopend in de Lange Vorststtaat te Goes. U vindt er een uitgebreide collectie in boe ken en muziek van christelijke signatuur. Niet alleen is er veel keus in bijbels en theologische boeken, maar ook in educatieve en opvoedkundige boeken. Tevens is er een grote collectie in kinder- en jeugdboeken, oor logsboeken en romans. En is er ook veel muziekkeus (CD's en MC's). Zowel de collectie muziek Op zaterdag 1 juli zal in de Ned. Herv. Kerk te Kortgene een Zomeravondconcert wor den gegeven. De organisatie is weer in handen van het comité Zuid-Beveland van de stich ting "Woord en Daad". De aan vang is 19.30 uur en de entree is vrij. Ter gelegenheid van de officiële opening van het nieuwe kantoor van de ingenieursbureaus Gront- mij Zeeland en Bravenboer Scheers Middelburg in mei jl. geven zij 'buitenspeelmateriaal' aan de S.M.Z. de Sprienke. De Sprienke is een provinciale school voor lichamelijk gehandi capte kinderen in Goes. Een groot aantal relaties en genodig den gaf gehoor aan de uitnodi ging bij te dragen aan dit geschenk. Donderdag 29 juni zal dit geschenk, een buitentennistafel met toebehoren, officieel aan directie, medewerkers en kinde ren van de school worden over handigd en op feestelijke wijze in gebruik worden genomen. Sinds enkele maanden is het voor ouderen van 65 jaar en ouder mogelijk deel te nemen aan de Open Tafel in het pro testants christelijk verzor gingshuis Randhof, 's-Heer Elsdorpweg 18 te Goes. Van af 11.30 uur is men welkom in de rekreatiezaal, gelegen aan het fraaie marktplein, voor een aperitief en om gezellig wat te praten met leeftijdsgenoten. Omstreeks 12.15 uur wordt de warme maaltijd (meestal 3 gangen) geserveerd. Einde Open Tafel om 13.00 uur. Een kopje koffie na de maaltijd is mogelijk. Deze service aan ouderen wordt verleend gedurende 5 (werk)dagen per week. Deel name is per dag mogelijk, 01100-35000. HOBBY WERKPLAATS DE"BEVELANDEN" Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpl.: di. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hob by electronica: di. van 18.30 tot 21.00 uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00- 1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 01100 - 20563 15496 30955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 01100-23837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 01180-15551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreek- CROHN EN COLITIS ULCEROSA VER. NEDERLAND AFD. ZEE LAND. Voor informatie bellen met: 01102- 42591 of 01188-2836. ALZHEIMER VERENIGING 'ROND DE SCHELDE’. Als dementie odk in uw omgeving voorkomt en u er over wil praten of informatie wil omtrent dementie bel dan de Alzheimer Stichting. Tele foonnummer: 05129-1202(dag en nacht bereikbaar). REUMAPATIËNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen met 011,00- 14812 of 01180-29487. BUREAU VERTROUWENSARTS inzake KINDERMISHANDELING Tel. 01180-28800. CLIËNTENBOND AFD. ZEELAND, BOND VOOR PSYCHIATRISCHE EN (EX-)PSYCHIATRISCHE PA TIËNTEN Joannaplantsoen 2, 4462 AV te Goes, tel. 01100-50465. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054, 4460 MB Goes. Tel. 01100-49389. Centraal adres op het gebied van de U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de gezondheidszorg en informatie over dichtstbijzijnde pastor. N.V.S.H. Tel. 01650 - 49961 of landelijk 070 - 3469709. VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: tel. 033- 620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418, 1400 AK Bussum. SPEEL-O-THEEK 'DE WISSELPLAATS’: voor kinderen die zich "anders” ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Lenie Marinussen, Kapelseweg (EN GEHANDICAPTEN) 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 01100- 15231, b.g.g. 11850. STICHTING THUISZORG EN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK "DE BEVELANDEN” Zonnebloemstraat 53, Goes, 01100- 21270, op werkdagen van 08.30- 12.30 u. en 13.30-17.30 u., buiten kantooruren: 01180-28743 Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 01131-3520. Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00- 10.00 uur, 01135-1800. Kapelle: fysiotherapie de Hond, w.dag: 14.00- 15.00 uur, 01102-42925. Heinkens zand: wijkgebouw, v.dag 09.00- 09.30 uur, 01106-1615. Kortgene: wijkgebouw, w.dag 9.00-9.30 uur, 01108-1378. ASTMA lö.uu uur. Uitleen verpieegartikelen ’s avonds in Goes (Beukenstraat van 18.30 - 19.30 uur; in Heinkenszand (Warande) en Kruiningen (Burg. Vogelaarstraat) van 18.30 - 19.00 uur. Inlichtingen over cursussen en dieet- ten kantooruren op werkd. tot 22.00 3 en zat en z0 09.00-22.00 uur. Via hulpdienst 01180-15551 OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Regio Zeeland. Tel.: 01107 - 1680 of 01112-2286. DRANKPROBLEMEN? Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEL: 01103-2829/01195-5849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur 01100-12350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Eigenhaardstr. 2, 4331 HS Middel burg, 01180-12280. DIABETES INFORMATIE POST Tel. 01198-1126 01134-2262 01107-1433. OCG OUDERS VAN HOMOSEXUELE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 01103-1437 en 01106-3112. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middelburg, tel. 01180-28555. Ook in het weekend. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 01100-49400. Infectieziektenbestrijding. Melding en adviezen geslachtsziek ten, tel. 01180-34085. alle patiëntenorganisaties; Onder steuning patiëntenorganisaties; Be langenbehartiging patiënten consu menten in de gezondheidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 01100-13930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11 YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzofre- ne mensen. Tel. 01100-12221 of 01148-2217. STICHTING BEJAARDEN- Goes en Kloetinge: De praktijk van dr. Buijs, dr. Posthu mus, dr. Schut, dr. Slager, dr. v.d. Werff wordt waargenomen: dr. S. Buys, Van Dusseldorpstraat 3, Goes. Tel. 01100-15462. De praktijken van de huisartsen Kei zer, Kooiman, Oortman, Schruer, Van der Stoep en Thijssen worden waargenomen van vrijdag 18.00 tot zaterdag 19.00 uur door dr. van den Stoep, Oostsingel 130, Goes. Tel. 01100-15306, van zaterdag 19.00 tot zondag 19.00 uur door dr. D.P. Kei zer, Frans den Hollanderlaan 29, Goes. Tel. 01100-16405. Spreekuur voor spoedgevallen van 10.00 tot 10.30 uur en van 17.00 tot 17.30 uur. Heinkenszand, ’s-Heer Arendsker- ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. A.P. v.d. Vlugt, Veerweg 6, Wolphaarts dijk. Tel. 01198-1231. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Mier- mans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. J.A. Fortrie, Zangvo- gelstraat 86, Heinkenszand. Tel. 01106-3074. Hansweert, Schore en Yerseke: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. L. Breu kers, Lange Geer 21, Hansweert. Tel. 01130-81344. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waarde en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. A. Plai- sier, Burg. Vogelaarstraat 2, Kruinin gen. Tel. 01130-81566. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. J.A. de Jong, Biezelingsestraat 57, Kapelle, tel. 01102-41290. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens kerke, 's-Gravenpolder, Ovezande en 's-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargeno men tot 1 juli 18.00 uur door: dr. A. Körstanje, Langeweg 40, 's-Graven polder, 01103-1747, na 18.00 uur door: dr. J. Peene, Monsterweg 8, Borssele, 01105-1203. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waarge nomen door: dr. W.J. Klein Wassink, Havelaarstraat 28, Colijnsplaat. Tel. 01199-5304 en dr. H. van der Veen, Ooststraat 30, Wissenkerke, 01107- 2565. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. len poolbiljarten. Binnenkort komt er een wedstrijdbiljart in het café te staan. Dan zou er op don derdagavond een biljartavond georganiseerd kunnen worden. Wellicht kan een vereniging wor den opgericht. Te allen tijde kan er een klaver- jasje worden gelegd, 's Zondags avonds is er prijsklaverjassen. De prijs is de inzet van de hele avond. Elke dag is er een happy hour (18-19 uur). Er worden ook speeltuintoestellen en hekwer ken. De fabriek bestreek vroeger van uit de vestigingsplaats Beerzer- veld (Ov.) zelf het gehele land, maar de afgelopen jaren heeft men -geografisch gespreid- 8 dealers aangesteld. Respo is er daarvan één. Respo Goes wordt geleid door René Nijhuis (31). l-r- Leger des Heils ZONDAG 2 JULI: Heiligingssamenkomst om 10.00 uur, o.l.v. majoor en mevrouw Drijver. 's Avonds dienst op camping De Roompot. TELEFOONCIRKELS GOES EN NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en infor matie: Stichting Welzijn voor Oude ren, tel. 01100-23723. VREDESBURO Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 01100-11167 C. van Duin, tel. 01100-28072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN Wij zijn open maandag van 13.30- 16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 01100-32233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. Tuberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 01184- 18395. Spreekuur rijdende bus: Goes: "Ter Valcke” (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1 e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen Vragen over jeugd- en schoolge- zondheidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel01100-49420 HUMANISTISCHE UITVAARTBEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of begrafenis voor buitenkerkelijken, uren: Middelburg: op maandagmid- Aanvragen via_tel._01_180-J4251. dag en donderdagavond, uitsl. op afspraak via 01180-37120. Goes: Zonnebloemstraat 53, maandag 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur woensdag en vrijdag van 13.30- 17.00 uur. Telef. bereikbaar op werk dagen van 9.00-17.00 uur op 01100- 50908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 01180-38080. Bereikbaar: 14.00- 20.00 uur. PATIËNTENVER. SAMEN BETER: Centraal tel.nr. 01140-20069/15420 of 01106-3309. Dit nummer kunt u bellen voor hulp, informatie en klach ten met betrekking tot de gezond heidszorg. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zon nebloemstraat 53, Goes, tel. 01100- 21270. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening aan alle Zeeuwse gehandicapten. Heren gracht 52, Middelburg. Tel. 01180- 23592 van 's morgens 9.00-12.00 uur. 's Middags 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 01188-3404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aan sluitingen op het Bejaarden- en Ge handicapten alarm. Kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Het Clarahofje, Maarten- broersweg 82, Hansweert. Tel. 01130-83698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50- plussers beschikbaar voor iedereen, 01100-28084. JONGEREN ADVIES INFORMATIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Aangepaste bewegingsoefeningen Voor persoonlijke problemen en/of en zwemmen voor mensen met Cara o.l.v. fysiotherapeut van het Astma- fonds, 01102-43296. NPV THUISZORG «4 vragen over sociale wetgeving, huis vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44,4461 BB Goes, tel. 01100-51850. N. Eggebeen 01198 - 1491 b.g.g. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 01100-33990. uurendond. 19.00-21.00 uur. FIOM ZEELAND MELDPUNT VRIJWILLIGE Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- THUISHULP en gezinsgesprekken, tel. 01180- Telefoon 21576,'s morgens van 9.00 27311tot 11.30 uur, 5 dagen in de week. KONTAKT WIJKINFO-WINKEL "DE GOESE BORSTKANKERPATIËNTEN POLDER" iedere dinsdag tel. spreekuur van Voor vragen-hulp bij (pers.) proble- 11.00-12.00 uur. Tel. 01100-21270. men-adviezen. Op het gebied van de Elke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- woonomg., discriminatiebestr., uitke- tenkontakt in St. Thuiszorg. Elke 3e ringen, vrijwilligerswerk, voeding en dinsdag v.d. maand: spr. uur borst- konsumentenzaken. Ook voor jonge- prothesen in Magnolia, k. 70, 14.00- ren. De Spinne 11-66/67, tel. 01100- 16.00 uur. 5Ï254 (ook op do.av.). st i. fa 'i A® |1

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 13