.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK. Paulien Sentse houdt 181 LIT Natuurvakanties Zeeuws Vocaal Ensemble f799. 198 voor jongeren in Zeeland Theaterprogramma Reimerswaal biedt volop afwisseling geeft Zomeravondconcert Huiskamer Sponsordiner Nieuw pand in Goes voor Profile Tyrecenter Tissink gEEN1.328MAAr ÓOK VOOR DIESEL Kapelse gaat op wereldtoemee Culturele werkprogramma heeft programma rond vanaf DE LAAGSTE BENZINE-PRIJS BIJ JAN BRUUNS Leger-winkels zijn dicht Orgelconcert met 4 handen en 4 voeten ALLES IS VÉÉL GOEDKOPER BIJ Zomerfeest in Kattendijke op zaterdag 24 juni Samen zingen voor het GPZ JAN BRUUNS L p*ofile rnicfwn Woensdag 21 juni 1995 DE BEVELANDER postkantoor Boekenmarkt I WINKELCENTRUM DE BUSSEL - GOES ZUID Roefeldag van Jantje Beton te Goes Historie Veiligheids-teststraat Je regelt 't op het Ca>- tissink - Ml jKNGBAANQÖsr- GOES WEST mannenkoor NS STATION Brabant en Zuid-Holland gaan we sloten uitgraven en rietscher- men plaatsen. We overnachten in tenten. IVN-natuurvakanties duren een week, van maandag tot en met zaterdag en kosten 47,50 of 80,-. Het onderkomen is een voudig: in een boerenschuur, een kampeerboerderij of in ten ten. Een brochure is gratis te ver krijgen bij het IVN tijdens kan tooruren, tel. 020-6228115. April jl. werd een aantal concer ten gegeven samen met een Litouws koor. Voor 1997 staat een concert-reis naar Panevezys (Litouwen) op het programma. Stichting Steun aan Israël houdt zaterdag 24 juni een boeken markt onder de Graanbeurs aan de Dam in Middelburg. Geopend van 10.00-15.00 uur. Het gaat om gebruikte boeken. Tevens is er een stand van nieuwe boeken van genoemde stichting. MET VOLOP PARKEER GELEGENHEID RONDOM HET WINKEL CENTRUM PER LITER Momenteel is het Z.V.E. hard op zoek naar versterking. Er is plaats voor een sopraan, een tenor en een bas. Voor inlichtin gen kan men bellen met 01102- 42773 of 01100 - 27428. De winkels van het Leger des Heils zijn wegens vakantie van de medewerkers gesloten van 1 juli tot 15 augustus. Tijdens slui ting van de winkels bestaat de mogelijkheid kleding aan te voe ren. Gaarne deponeren in de grote gesloten container, die voor de gebouwen (Leliestraat 24) staat. Deze container wordt dagelijks geledigd. Voor spoed gevallen betreffende het leveren van meubels etc. kunt u bellen 01100-28235. taal". Ze zingen liedjes over trei terende muggen, kunnen de hele avond een zaal vermaken met een simpele plank, lieten zich inspireren door Laurel en Hardy en zijn de winnaars van het Camerettenfestival 1992 en van de CJP-podiumprijs 1994. Een plesante avond met twee Belgen en u bent de lachende derde! Dorpshuis "De Meiboom" Krab- bendijke. Aanvang: 20.00 uur. Voorint. prijs: 12,50/met pas ƒ10,-. 11 november: Spaanse Avond met Ines Contreras Y su Grupo Op zaterdag 24 juni a.s. wordt de serie concerten op het Marcus- senorgel van de Grote of Maria Magdalenakerk te Goes voortge zet met een bijzonder concert. De organisten Rinus Verhage en Piet Westhoeve brengen dan een concert ten gehore met muziek voor vier handen en vier voeten. Rinus Verhage en Piet Westhoe ve zijn als organist werkzaam op Goeree-Overflakkee. Zij ontvin gen hun opleiding aan het Rot terdams Conservatorium (uitvoe rend musicus bij Arie Keijzer, kerkmuziek bij Barend Schuur man). Daarna studeerde West hoeve nog enige tijd bij Hans van Nieuwkoop en volgde Verhage interpretatielessen bij Kees van Eersel. Sinds 1982 vormen zij een vast duo dat zeer regelmatig (ook voor de microfoon) te be luisteren is. Het concert begint op 20.00 uur. Toegang 7,50 CJP en 65+ 6,-. Kinderen 3,-. S CT Vraag naar onze 2750 andere bestemmingen. JAN BRUUNS PER W LITER De eerste Jantje Beton Roefel dag in Goes wordt gehouden op zaterdag 24 juni. Deze zal om 9.15 uur geopend worden door Burgemeester Van der Zaag op het terrein van de Hollandsche Hoeve. Ruim 180 kinderen gaan op deze dag een kijkje achter de scher men nemen van het Goese bedrijfsleven, dat enthousiast heeft gereageerd op dit nieuwe evenement. Er zijn 22 bedrijven bereid gevonden hun medewer king te verlenen aan deze dag. Het programma is als volgt: 9.15: Opening Roefeldag door Burge meester van der Zaag. 10.00- 12.00: eerste Roefelronde langs bedrijven. 12.00-13.00: lunch pauze en verrassingsactiviteit voor de kinderen op het terrein bij Hollandsche Hoeve (clown en ballonnenwedstrijd). 13.00- 15.00: tweede Roefelronde. tuurde aardappeltjes, dessert surprise en koffie mét. De tafel biedt plaats aan maximaal 14 gasten. De data dat kan worden gereser veerd zijn: donderdag 22, vrijdag 23, zaterdag 24 juni, donderdag 29 juni, vrijdag 30 juni en zater dag 1 juli. Voor knoflookliefheb- bers is er een aangepast menu op donderdag 6, vrijdag 7 en zaterdag 8 juli. Wie aan het diner wil deelnemen dient een week vantevoren te reserveren. Dat kan via tel. 01102-41764. Voor grotere groe pen kan overigens ook op ande re data worden geserveerd, aldus Paulien. De historie van Profile Tyrecen ter Tissink gaat terug tot 1964 toen de heer C.M. Tissink en mevrouw L.C. Tissink-Sonke het bedrijf in Middelburg oprichten. In 1968 komt Jan Murre bij Tis sink Banden, zoals het bedrijf toen heette, in dienst als mon teur. In 1970 werd het filiaal van Vulcano Hoevelaken in de Zuid- vlietstraat overgenomen, vijf jaar later verhuisde men naar de Marconistraat. In januari 1980 overlijdt de heer Tissink plotse ling en zet mevrouw Tissink het bedrijf samen met Jan Murre voort. Een jaar later verhuist Tis sink Banden naar de Verrijn Stu- artweg 33 in Goes, waar het bedrijf een forse groei door maakt. In 1990 stopt mevrouw Tissink om gezondheidsredenen en verkoopt ze het bedrijf dat inmiddels ook vestigingen heeft in Vlissingen en Middelburg aan Jan en Ineke Murre, die zich aansluiten bij Profile Tyrecenter. Vanaf dat moment heet het bedrijf Profile Tyrecenter Tissink. Begin dit jaar volgde de aankoop van het pand aan de Verrijn Stu- artweg 14A, dat werd gereno veerd en uitgebreid tot een ultra modern en efficiënt bedrijfspand, dat aan strenge milieu-eisen vol doet en prettige atmosfeer biedt voor het personeel, dat met drie mensen werd uitgebreid naar zeven. Het nieuwe pand, dat op het 4.500 vierkante meter grote ter rein volop parkeerruimte biedt, is uitstekend bereikbaar op Indus trieterrein De Poel 1 en vormt nabij de belangrijkste Zeeuwse verkeersaders een belangrijk steunpunt voor het vrachtver keer. zekering, zakgeld en reiskosten v.v. Om op een originele manier de financiële lasten wat te ver lichten, is het idee geboren: voor het huiskamer-sponsor-diner bij mij thuis". Voor de prijs van honderd gulden per couvert wordt een culinair etentje geboden dat er zijn mag met o.a. aperitief, gemarineerd zeebanket, courgettesoep, geite- bout met Griekse salade, gefri- Zo beschikt het bedrijf nu over een indrukwekkende computer gestuurde veiligheids-teststraat waarmee een belangrijk deel van de APK-keuring wordt uitge voerd. De teststraat is onder meer uit gerust met een zijslipmeter, een schokbreker-testbank, een rem- men-testbank, een ijkmogelijk- heid voor de snelheidsmeter en sporingsmeting. Al deze testen kunnen in enkele minuten vol automatisch worden afgenomen bij personenauto's en bestelwa gens tot 3.500 kilo. Naast deze 17 meter lange teststraat, beschikt Profile Tyrecenter Tis sink over een aparte werkplaats voor bedrijfsvoertuigen, waarin NORMALE KAARTVERKOOP Deze vindt plaats vanaf 10 dagen voor de voorstelling via de VVV in Yerseke en het gemeen- PICSEL ’ll!. Jongeren van 15 tot 30 jaar die het leuk vinden om met natuur en milieu bezig te zijn kunnen hun hart ophalen. Voor hen organiseert het IVN Vereniging voor natuur- en milieu-educatie twintig natuurva kanties in Nederland, op terrei nen van o.a. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Actieve vakantieweken waar je samen met andere jongeren van de natuur kunt genieten. Bovendien kun je hier zelf je han den uit de mouwen steken voor het behoud van de natuur. Maar ook het opknappen van een een denkooi kan tot het werk beho ren. Van 10 juli toten met 15 juli orga niseert het IVN een natuurvakan- tie voor jongeren van 18 tot 30 jaar op een eendenkooi in St. Philipsland. In deze eendenkooi op de grens van Zeeland, Noord- RICHTING ZIERIKZEE ROTTERDAM z I 8 Muziekschool en bespelen fluit, klarinet en piano. Het repertoire bevat zowel oorspronkelijke composities als voor deze bezet ting enigszins aangepaste wer ken. Het Zeeuws Vocaal Ensemble is opgericht in 1988 en voert zowel geestelijke als wereldlijke koor muziek uit. Het ensemble treedt meerdere keren per jaar in zowel binnen- als buitenland op. Onlangs nog werd opgetreden in Engeland (York en Malton). Het zomerfeest van Kattendijke wordt dit jaar gehouden op zater dag 24 juni a.s. het zal in het teken staan van oude ambach ten zoals schapenscheren, bab belaarsbakken, kaasboerderij (diaserie), hoefsmid, matten- vlechter, volksdansen (Medio- burgum.) Tevens staan er kramen op het dorp, er zal een vrijmarkt zijn voor kinderen en het Rad van Avontuur wordt gedraaid. De muziekvereniging O U zal het geheel omlijsten. 's Avonds om 19.00 uur stok brood bakken voor de kinderen, hierna muziek met barbecue. Namens de Vereniging Dorpsbe langen die het Zomerfeest orga niseert, meldt mevr. C. de Vos- Korsuize dat er nog mogelijkhe den zijn om een kraam te huren. Inl. via tel. 01192-2553. in het Zeeuws en Zeeuwse ver telseltjes van Jan Zwemer en zang van Anja Kopmels (Kortge- ne) en het Westkappels Kwartet. Dorpshuis "Luctor et Emergo" Rilland. Aanvang: 20.00 uur. Voorint. prijs: 12,50/met pas 10,-. 20 april 1996: Reinder van der Naait, conferencier, clown en typeur met zijn tweede program ma "Pendelen". Ook Reinder is geen onbekende. Hij was al eer der in Hansweert met zijn eerste programma "Volg de pijlen". In "Pendelen brengt hij doldwaze verhalen en komt u terecht in bizarre situaties. Een program ma waarbij ontspanning vereist is. Wederom een heerlijk avond je lachen! Dorpshuis "Kaj Munk" te Hansweert. Aanvang: 20.00 uur. Voorint. prijs: 12,50/met pas 10,-. Jacques Boonman vertelt: "Ten slotte zijn we nog bezig met Hans Dorresteijn, maar een en ander is wat gecompliceerd. Hans wil namelijk zijn optreden in' Yerseke graag combineren met een dag vogels kijken in Zeeland. Hij wil daarom twee aaneengesloten dagen hiervoor beschikbaar hebben. Hij is ech ter zo populair dat dit niet op kor te termijn geregeld kan worden. We blijven proberen Hans met zijn nieuwe programma "Gesmolten Ijsberen" nog dit seizoen te contracteren. Mocht dit echter niet lukken dan komt hij in elk geval volgend sei zoen!!!" een 25 meter lange straat met uitlijnput en spelingsdetector is aangebracht. De 275 vierkante meter grote showroom biedt plaats aan een ruime receptiebalie, een fraaie collectie lichtmetalen velgen en een plezierige zithoek, die via een glaswand direct zicht biedt op de werkplaats. Verder is een instructieruimte aanwezig om medewerkers te trainen en om voorlichting te geven aan bedrijfsmatige gebruikers van wielen en banden. CENTRUM Eric Vaarzon Morel. Een schitte rende Flamenco voorstelling met Ines, Eric en 7 onvervalste Anda- lusische zigeuners. Deze voor stelling is mede mogelijk gemaakt door de Rabobank. Een voorstelling die u absoluut niet mag missen! Dorpshuis "Luctor et Emergo" Rilland. Aanvang: 20.00 uur. Voorint. prijs: ƒ15,- /met pas 12,50. 23 december: Hans Visser Friends, starring Marianne Rolle met het vervolgprogramma "One night hot music II". Zij behoeven geen introduktie meer. Het is al de vierde keer dat ze in Reimers waal optreden. Een kwalitatief sublieme voorstelling, met schit terende muziek en een grandio ze stem van de Amerikaanse neger-zangeres Marianne Rolle. Voor een stemmige start van het lange Kerstweekend! Dorpshuis "De Zaete" te Yerseke. Aanvang: 20.00 uur. Voorint. prijs: 15,- /met pas 12,50. Woensdag 10 januari 1996: Stef Bos met zijn programma "Scha duw in de Nacht". Na zijn suk- sesvolle programma "Tussen de liefde en de leegte" vindt Stef het tehuis in Kruiningen. leuk om weer een try-out voor stelling voor zijn nieuwe pro gramma in Yerseke te spelen. We zijn er van overtuigd dat we hiermee veel mensen een groot plezier doen. U zult er geen spijt van hebben! Dorpshuis "De Zae te" Yerseke. Aanvang: 20.00 uur. Voorint. prijs: 15,-/met pas 12,50. 3 februari 1996: Willem Verman- dere met zijn programma "Oud en Nieuw". Ook Willem behoeft geen introduktie meer! Hij kreeg op 26 januari 1995 in Middelburg nog de "Visser Neerlandia-prijs" uitgereikt voor zijn verdiensten voor de Nederlandse taal en cul tuur. Deze Westvlaamse trouba dour, filosoof, beeldhouwer en verteller zal in Rilland, begeleid door zijn trouwe rasmuzikanten, zowel oude als nieuwe liedjes ten gehore brengen. Tot drie februari! Dorpshuis "Luctor et Emergo" Rilland. Aanvang: 20.00 uur. Voorint. prijs: ƒ15,- /met pas 12,40. 23 februari 1996: Cabarettalent Pieter de Rijk met zijn nieuwe programma "Mag ik es met je praten?" Je bent 34 en bent bereid het leven te nemen zoals het komt, maar dan doe je een verschrikkelijke ontdekking. Het komt niet meer! Pieter de Rijk kan schitterend immitaties en stemmetjes produceren en heeft hele originele vondsten: kortom verfrissend, amusant cabaret van klasse! Dorpshuis Waarde. Aanvang: 20.00 uur. Voorint. prijs: 12,50/met pas 10,-. 2 maart 1996: Scheldeloodsen- koor "River Scheldt Pilots Choir" met een schitterend en amusant avondvullend programma vol muziek, zang en theater. Het repertoire bestaat uit sea-songs en shanties, de zeemansliedjes die op de oude zeilschepen wer den gezongen om het eentonige zware werk wat te verlichten. "Ons Dorpshuis" Kruiningen. Aanvang: 20.00 uur. Voorint. prijs: 10,-/met pas 7,50. 23 maart 1996: "Zeeuwse Avond" met Jan Zwemer, Anja Kopmels en "Het Westkappels Kwartet". Zoals gebruikelijk: Kof fie met een bolus gratis!! Het belooft een zeer afwisselende avond te worden met sprookjes BEACHPOP IS TEN BATE VAN HET AIDSFONDS Goes, Grote Markt 14-16, tel. 01100 - 51333 LULinnum „ut uu BEUKENSTRAAT1 ZZZjijKSWËG~ASR~~ Zaterdag 24 Juni zal er in de Ned. Herv. Kerk van Kapelle een massale koor- en samenzang avond gehouden worden. Deze avond zal worden opgenomen op CD/MC, dus is er in het pro gramma veel plaats gemaakt voor samenzang. Deze samen zang zal bestaan uit de Psalmen van Datheen. De medewerkenden aan deze avond zijn een samengesteld gemengd koor van ca. 180 leden bestaande uit "Sursum Corda" uit Middelburg, "Con Amore" uit Meliskerke en "De Lofstem" uit Wolphaartsdijk en verder een samengesteld bestaande uit "Duiveland" uit Oosterland en "Elim" uit 's-Gra- venpolder. De koor- en samenzang zal op het orgel begeleid worden door de organist Pieter Heykoop, die tevens solistisch werk zal laten horen. De opening en sluiting zal worden verzorgd door Dhr. C. van den Bovenkamp uit Waarde. Tevens roept de organisatie zowel jong als oud op om deze avond te bezoeken en mee te zingen t.b.v. het Gereformeerd Psychiatrisch Ziekenhuis en voor een goede opname. De aanvang van deze avond is om 19.30 uur en de deuren zijn vanaf 19.00 uur geopend voor het publiek. De toegang is vrij. U wordt nu al in de gelegenheid gesteld de CD/MC te bestellen, de prijs bedraagt CD 39,90 en de MC 20,- (excl. verzendkos ten) besteladressen 01100 - 28171 of 21696 of op 03404 - 32114. Woensdagavond 28 juni geeft het Zeeuws Vocaal Ensemble (ZVE) samen met het Scaldis- trio een zomeravondconcert in de Ned. Herv. Kerk te Dom burg. Het ZVE telt veel leden van Zuid-Beveland. Dirigent is Kees van Eersel. De aanvangstijd is 20.30 uur en de toegangsprijs bedraagt 10,-. Het Scaldistrio is enige jaren geleden ontstaan uit een hout- blazerskwartet. De leden zijn allen docent aan de Zeeuwse GOES ZUID - S^geUKENSTB^ WINKELCENTRUM „DE BUSSEL,, BEUKENSTRAAT1 Paulien Sentse uit Kapelle gaat binnenkort een wereldtoemee maken met "Up with People". Maar die toernee, waarbij ze een jaar lang met een zang- en dans- show de wereld rondreist, kost geld: US 12.100 om precies te zijn. Om dat te kunnen betalen orga niseert Paulien komende weken een Huiskamer-sponsordiner in de familiewoning aan de Vroon- landseweg 15 te Kapelle. Daar wordt voor sponsors een interna tionaal zesgangen diner geser veerd. En iedereen kan daarbij aanschuiven aan tafel; als spon sor dus. Bij mooi weer kan er op het terras buiten worden gege ten. Paulien Sentse, 24 jaar en bijna afgestudeerd aan de Heao in Vlissingen, vertelt: "Na een selektieprocedure, ben ik blij op 22 juli a.s. naar Denver, USA, te kunnen vliegen, om een jaar op wereldtoemee te gaan met "Up With People". Up With People is een niet com merciële organisatie, die jonge ren over de hele wereld de kans geeft om een jaar lang met elkaar, met een wervelende show van zang en dans rond te reizen. Deze show is mede bedoeld als een entree tot inter culturele, maatschappelijke, sociale en zakelijke contacten. Om de organisatie kostendek kend te laten zijn, moet iedere deelnemer US 12.100 inbren gen. Dit bedrag is exclusief ver- ZATERDAG 1 JULI aan de Brouwersdam, tussen Renesse en Scharendijke. Programma: DE DIJK, SJAKO!, THE PILGRIMS, DE RAGGENDE MANNE, 2 BROTHERS ON THE 4TH FLOOR, T.O.F., ROOTS SYNDICATE, CROSSHEAD SOUTHSIDE HORNS, TRACER, GOIZE LUDWIGSON en LOU PATRICKS. Presentatie: Fer Abrahams (Paperclip) en Nance Rutten (Twenty Four Seven, Love is...) Zij zorgt tevens voor een waanzinnige act met 2 IT-dansers. Aanvang 09.30 uur. Kaarten: fl 27,50, kinderkaarten(4 t/m 12 jaar) fl 10,-.Prijzen incl. voorbespreekkosten Kaarten verkrijgbaar bij alle VVV- voorbespreekbureau's Losse kaartverkoop: Free Recordshop Middelburg, Vlissingen en Goes, Delta Disc Zierikzee en WV Renesse. Scharendijke en Burgh-Haamstede Gedurende gehele dag diverse activiteiten, waaronder bunji-jump en katapulting. een kinderdorp, grote markt, eet-en drinkgelegen- heden en ludieke sdfesex voorlichting. Met een ge slaagd open huis heeft Pro file Tyrecenter Tissink afgelo pen zaterdag zijn nieuwe pand op Indus trieterrein De Poel 1 te Goes in gebruik genomen. De officiële ope ning was een dag eerder en daarvoor had men burge meester drs. Van der Zaag van Goes uit genodigd. Tissink heeft in Goes de beschikking gekregen over het meest moderne Profile Tyre center in ons land. Want de ver huizing naar het nieuwe, 1.100 vierkante meter grote pand werd door Jan Murre, directeur/eige- naar van de drie vestigingen van Profile Tyrecenter Tissink, aan gegrepen om het bedrijf met de modernste apparatuur in te rich ten. ANTHONY FOKKERSTRAAT De werkgroep Culturele Evene menten heeft het theaterpro gramma voor de gemeente Rei merswaal rond. In augustus a.s. zal een programmaboekje met uitgebreide informatie uitkomen. "Dat gebeurt bewust in die perio de, aangezien het anders moge lijk in de vergetelheid zou raken in verband met de komende vakanties", aldus Jacques Boon man van de werkgroep. Vooruitlopend op de presentatie van het nieuwe theaterprogram ma geven we in De Bevelander al een overzicht van de voorstel lingen in de gemeente Reimers- Flamenco met als speciale gast waal. Op deze wijze kan men er mogelijk in de agenda al reke ning mee houden. Hieronder de speeldata e.d.: 16 september: Peter Faber met zijn nieuwe soloprogramma "Vrolijke verhalen voor Onder weg". Een heel veelzijdige, enthousiaste theaterpersoonlijk heid. Onder andere bekend van de televisie ("Prettig Geregeld") en van een groot aantal Neder landse speelfilms. Een avondje genieten van een bijzondere ver teller! "Ons Dorpshuis" Kruinin gen. Aanvang: 20.00 uur. Voor int. prijs: 12,50/met CJP/65+ pas 10,-. 6 oktober: Cabaretduo "Lebbis en Jansen" met hun nieuwe theaterprogramma "Lange halen gauw thuis". Lebbis en Jansen zijn nu nog leuker! "U leeft maar 1 keer en Lebbis en Jansen horen daarbij! Voor een avondje lachen in dorpshuis "De Mei boom" Krabbendijke. Aanvang 20.00 uur. Voorint. prijs: 12,50/met pas 10,-. 28 oktober: Spectaculaire kin- dermiddag met Clown Gray. Voor alle kinderen een gratis consumptie! Het programma van Clown Gray bestaat uit gooche len, jongleren en spelletjes, maar hoofdzakelijk uit clownerie! "Ons Dorpshuis" Kruiningen. Aan vang: 14.30 uur. Toegangsprijs: 7,50 (incl. consumptie). 4 november: Belgisch Cabaret duo Kommil Foo met hun nieuwe cabaretprogramma "Neander-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 9