SPELREGELS DOELGROEPENSCHEMA W O O N B O N Woningaanbod Woningstichting Borsele Heinkenszand 12 SENIORENWONINGEN EN 4 APPARTEMENTEN aan de Blikhoek te 's-Heerenhoek JJi* woningstichting borsele Heinkenszand tel. 01106-2010 tel. 01106-2010 fax 01106-2081 Mr. Dr. Meslaan 1 Mr. Dr. Meslaan 1 fax 01106-2081 Starter* BORSELE 's-HEERENHOEK OUDELANDE HEINKENSZAND OVEZANDE 's-GRAVENPOLDER NIEUWDORP 's-HEER ABTSKERKE Garage* Doorstromer* DE BEVELANDER advertentienr.: 5040221 advertentienr.: 5040081 advertentienr.: 5040041 advertentienr.: 5040141 advertentienr.: 5040101 advertentienr.: 5040061 advertentienr.: 5040121 advertentienr.: 5040031 advertentienr.: 5040111 advertentienr.: 5040171 DER verschijnt. advertentienr.: 5040051 advertentienr.: 5040131 BELANGRIJK OM TE WETEN advertentienr.: 5040241 advertentienr.: 5040181 advertentienr.: 5040071 advertentienr.: 5040191 advertentienr.: 5040091 advertentienr.: 5040201 advertentienr.: 5040011 aan met advertentienr.: 5040151 Woonwerkverkeer advertentienr.: 5040211 advertentienr.: 5040021 advertentienr.: 5040231 Huursubsidie GROEP A 18 tot 23 jaar 1 persoon B 18 tot 23 jaar 1 persoon vanaf 1.900,- C 18 tot 23 jaar 2 of meer personen D 18 tot 23 jaar 2 of meer personen vanaf 2.600,- WSB E 23 tot 65 jaar 1 persoon F 23 tot 65 jaar 1 persoon vanaf 2.500,- G 23 tot 65 jaar 2 of meer personen tot 3.300,- uur. H 23 tot 65 jaar 2 of meer personen vanaf 3.300,- I 65 jaar of ouder 1 persoon tot 2.100,- J 65 jaar of ouder 1 persoon vanaf 2.100,- Heinkenszand K 65 jaar of ouder 2 of meer personen Postadres: Postbus 30 L 65 jaar of ouder 2 of meer personen vanaf 2.800,- 4450 AA HEINKENSZAND Het verkrijgen van huursubsidie is afhan kelijk van uw belastbaar inkomen. Als u wordt uitgenodigd voor een gesprek zult u hierover nader worden ingelicht. Wanneer u op het moment dat u gaat huren jonger bent dan 23 jaar, moet u er rekening mee houden dat bij een huurprijs boven 524,17 géén huursubsidie wordt verstrekt. Onze openingstijden zijn: Maandag t/m donderdag: tussen 8.15 uur en 12.15 uur en tussen 13.00 uur en 17.00 Wanneer u geen uitnodiging voor een gesprek van ons heeft ontvangen dan komt u dus niet in aanmerking voor de woning. U kunt dan weer reageren op de nieuwe advertentie die in de BEVELAN- Medische en sociale urgentie Voor een urgentie komen alleen inwoners van de gemeenten binnen de regio Rondom de Oosterschelde in aanmerking, die minimaal 1 jaar in deze regio wonen. Urgenties worden slechts zelden afge geven. Sociale urgentie wordt bijvoorbeeld niet afgegeven voor: - echtscheiding waarvoor nog geen von nis van de rechtbank is afgegeven; - relatiebreuk; - vrijwillige verkoop van de eigen woning; - gezinsuitbreiding. De medische urgentie wordt op verzoek van de WSB en op kosten van de woning zoekende, beoordeeld door hiervoor door de WSB aangewezen artsen. Er is sprake van woonwerkverkeer als u een dienstverband van minimaal 18 uur in de regio rondom de Oosterschelde en het Sloegebied heeft, maar niet in die regio of in Walcheren woont. U bent op zoek naar een woning in de Gemeente Borsele en u wilt zelf bepalen naar welke woning u wilt verhuizen en op welk tijdstip. Woningstichting Borsele geeft u die keus. Hoe werkt het? Op deze pagina staan de woningen die binnenkort bij de WSB voor verhuur vrijko men. Bij elke woning staat aangegeven aan welke voorwaarden u minimaal moet vol doen om in aanmerking te komen voor die woning. Per woning is dit afhankelijk van leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling. Heeft u belangstelling voor een woning en voldoet u aan de voorwaarden, vul dan de woonkeuzebon volledig in. Uw bon moet uiterlijk maandag volgend op de plaat sing, vóór 12.00 uur in ons bezit zijn. Wanneer u meer dan één woning ziet waarop u wilt reageren dan kan dat. Per advertentiepagina kunt u op maximaal drie verschillende woningen reageren. U kunt hiervoor heel eenvoudig een kopie van de bon maken, invullen en opsturen. Per bon mag u maximaal één woning vermelden. Let dus goed op welke categorie er aan gegeven staat in de advertentie. Het heeft geen zin om als starter te reageren op een woning bedoeld voor doorstromers of omgekeerd. De aanbieding Als u in aanmerking komt voor de woning, nodigen wij u uit voor een persoonlijk gesprek. Hier controleren wij alle gege vens. Kloppen alle gegevens dan bieden wij U de woning in principe aan. U dient dan binnen 3 dagen een beslissing te nemen. U bent niet als eerste geselecteerd? Wie krijgt de woning aangeboden? Aan de hand van een aantal regels bepaalt de WSB wie als eerste voor de betreffende woning in aanmerking komt. Hierbij maken wij onderscheid tussen star ters en doorstromers. Doorstromers U behoort tot deze categorie als u nu reeds zelfstandige huisvesting heeft en uw woning vrijkomt bij het aanvaarden van een andere woning. Als doorstromer heeft degene die het langst op het huidige adres woont voorrang. Woont u op dit moment bijvoorbeeld al 10 jaar in uw huidige woning, dan heeft u voorrang op iemand die nog maar 5 jaar geleden zijn of haar huidige woning heeft betrokken. Ook hier geldt weer de uitzondering voor mensen met een medische of sociale urgentie en mensen met woonwerkverkeer. Starters U behoort tot de categorie starters als u op dit moment nog geen zelfstandige huis vesting heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u nog bij uw ouders woont of wanneer er sprake is van relatiebreuk (beëindiging samenwoning of echtschei ding). In het algemeen heeft bij de starters dege ne met de hoogste leeftijd voorrang. Een uitzondering wordt gemaakt voor woning zoekenden met een medische of sociale urgentie en degenen die in de regio rond om de Oosterschelde en het Sloegebied werken, maar niet in die regio of in Walcheren wonen (woonwerkverkeer). LEEFTIJD HOOFDBEWONER SAMENSTELLING HUISHOUDEN TOTAAL INKOMEN BRUTO P. MND. Prunusstraat 76 huurprijs: 801,16 eengezinswoning 4 slpkm bestemd voor: groep F G H J L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 21 juni 1995 Ploegstraat 3 huurprijs: 681,85 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep D F G H I J K L DOORSTROMER/STARTER bijzonderheden: luchtverwarming beschikbaar: 15 juli 1995 Diepeneestraat 19 huurprijs: 566,86 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep B D E F G J K STARTER/DOORSTROMER beschikbaar: 21 juni 1995 Diepeneestraat 20 huurprijs: 686,95 eengezinswoning 4 slpkm bestemd voor: groep D F G H I J K L STARTER/DOORSTROMER beschikbaar: 21 juni 1995 Magnoliastraat 95 huurprijs: 416,02 benedenwoning 1 slpkm bestemd voor: groep A t/m H STARTER/DOORSTROMER beschikbaar: 15 juli 1995 Diepeneestraat 6 huurprijs: 686,95 eengezinswoning 4 slpkm bestemd voor: groep D F G H I J K L STARTER/DOORSTROMER beschikbaar: 21 juni 1995 Westsingel 3 huurprijs: 683,00 seniorenwoning bestemd voor: groep F t/m L DOORSTROMER bijzonderheden: seniorenwoning met 1 sl. kamer op beganegrond en 2e sl. kamer op verd. beschikbaar: juli 1995 advertentienr.: 5040161 lepestraat 23 huurprijs: 686,95 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep D F G H I J K L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 1 augustus 1995 STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: HR-combiketel beschikbaar: 15 juli 1995 Pr. Margrietstraat 12 huurprijs: 783,85 eengezinswoning 4 slpkm bestemd voor: groep F G H J L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 15 juli 1995 Van Steestraat 29 huurprijs: 627,82 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep B C D F G J K STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: HR combiketel beschikbaar: 21 juni 1995 Eendvogelstraat 12 huurprijs: 791,25 eengezinswoning 4 slpkm bestemd voor: groep F G H J L DOORSTROMER/STARTER bijzonderheden: 2e toilet op verdie ping, beschikbaar: 1 juli 1995 Spreeuwehof 31 huurprijs: 686,95 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep C F G H I J K L DOORSTROMER/STARTER bijzonderheden: HR combi ketel beschikbaar: 21 juni 1995 Merelhof 12 huurprijs: 747,60 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep F G H J L STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: badkamer met ligbad, slaapkamer met balkon, zolder met vaste trap beschikbaar: 21 juni 1995 Mauritsstraat 45 huurprijs: 645,31 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep E t/m L STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: Luchtverwarming beschikbaar: 21 juni 1995 Slagtweistraat 15 huurprijs: 543,11 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep BCDEFHJK STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: HR-combiketel beschikbaar: 15 juli 1995 Stationsstraat 9 huurprijs: 514,50 seniorenwoning bestemd voor: groep E t/m L DOORSTROMER/STARTER bijzonderheden: kleine een gezinswo ning met 2 slaapkamers, 1 slaapkamer en douche op begane grond beschikbaar: 15 juli 1995 Pr. Willem Alexanderstr. 21 huurprijs: 705,17 eengezinswoning 4 slpkm bestemd voor: groep D F G H J L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 21 juni 1995 Mr.Dr.Messtraat 31 huurprijs: 427,54 bejaarden bovenwoning bestemd voor: groep I t/m L DOORSTROMER bijzonderheden: lift aanwezig bijzon der geschikt voor ouderen beschikbaar: 15 juli 1995 alle vermelde huurprijzen zijn inclusief het lidmaatschap van het glasfonds, rioolontstoppings- en gotenfonds en servicefonds. vermelde huurprijzen zijn incl. de per 1 juli 1995 te berekenen huurverhoging. Dregmansstraat 40 huurprijs: 686,95 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep D F G H I J K L STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: HR-combiketel beschikbaar: 21 juni 1995 Mr.Dr.Messtraat 27 huurprijs: 427,54 bovenwoning 1 slpkm bestemd voor: groep E t/m L DOORSTROMER/STARTER bijzonderheden: lift aanwezig, bijzon der geschikt voor ouderen beschikbaar: 21 juni 1995 19 Woensdag 21 juni 1995 n Borszeestraat 68 Dregmansstraat 28 huurprijs: 556,43 huurprijs: 686,54 eengezinswoning 3 slpkm eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep BDEFGHJK bestemd voor: groep D F G H I J K L STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: hoekwoning beschikbaar: 1 augustus 1995 Pr. Christinastraat 17 huurprijs: 702,75 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep D F G H J K L STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: hoekwoning lucht- verwarming beschikbaar: 1 juli 1995 Pr. Margrietstraat 87 huurprijs: 686,95 eengezinswoning 3 slpkm bestemd voor: groep E F G H I J K D STARTER/DOORSTROMER bijzonderheden: hoekwoning zolder met vaste trap beschikbaar: 21 juni 1995 Woningzoekenden kunnen hun verzoek om in aanmerking te komen voor een urgentie richten aan het Hoofd Woondiensten van de WSB. vrijdag: tussen 8.15 uur en 11.30 uur. Kantoor: Mr.Dr. Meslaan 1 I Datum: woningstichting borsele Voorgevel Telefoon tot 1.900,- Woonplaats Voorletters tot 2.600,- Bruto gezinsinkomen/maand* fl. Advertentienummer Adres tot 2.500,- tot 2.800,- Aan de Blikhoek te 's-Heerenhoek wordt door de WSB momenteel een projekt gerealiseerd van in totaal 12 woningen en 4 appartementen. Het geheel is gelegen in het centrum van het dorp naast "de Jeugdhoeve" en de R.K. kerk. Op de begane grond bevin den zich 12 seniorenwoningen gelegen rondom een algemene tuin. De wonin gen zijn bereikbaar via een gesloten centrale hoofdingang en om de tuin lopende gang. Voor de bewoners is er tevens een uitgang aan de kerkzijde via de hal van het Kruisgebouw dat samen met de woningen wordt gerealiseerd. De huurprijzen van de seniorenwonin gen variëren van 678,- tot 755,- per maand excl. servicekosten. Op de verdieping bevinden zich 4 appartementen met een eigen toegang. Inlichtingen betreffende dit projekt kunt u tijdens kantooruren verkrijgen bij de afdeling Woondiensten van de WSB. Indien u zich als kandidaat voor deze woningen aan wilt melden dient u de in deze advertentie opgenomen Woonbon volledig ingevuld aan de Woningstichting Borsele toe te zenden. Bij het advertentienummer moet u dan invullen "de Blikken". I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I km I I 10 2 1 o i T- I 61 Y- I cm; I I I I I I .Voorletters I I I I I I I I I I Achternaam Geb.Datum I Adres Postcode I Naam Partner J Geb.Datum partner Totaal aantal personen i- i i i i i i j Zelfstandige woonruimte n ja i i Economische binding* Urgentieverklaring* Overgangsregeling* Plaats: I i J Onjuist of onvolledig ingevulde bonnen kunnen niet in behandeling worden genomen. Genoemde gegevens zullen door alle adverteerders als basisgegevens worden gebruikt. Opsturen naar: Woningstichting Borsele, Postbus 30, 4450 AA Heinkenszand Zie toelichting/aankruisen wat van toepassing is nee n ja o nee Zo ja, aantal km woon- werkverkeer a ja nee O ja a nee Handtekening: Zo ja, datum woonachtig sinds De huurprijzen van de appartementen variëren van 681,- tot 701,- per maand excl. servicekosten.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 19