Goes 1 SPORT Bevelanden in ’t kort CULTUUR KORT Tovaaljeugd maakte trips naar Schotland tegen Ajax 1 Fiat-dealer Dagevos Goes sponsor wegwedstrijd Togo blijft aktief China Corner Goes sponsort j kampioen k.v. Blauw-Wit China Corner en Blauw-Wit vormen een kampioens- kombinatie. Triathlon voor 55+-ers Toyota de Jonge-bokaal gewonnen door Krijger Van Hekken J Jeu de Boules: team uit Goes promoveert Woensdag 21 juni 1995 18 DE BEVELANDER H EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ JEZELF Praise-avond Zomerconcerten E.M.M. te Kruiningen Schotse Huizen Speeldag Hoogste punt co- Cursus roofvogels Parkieten Speciaal Club Dag van het Paard Afscheid, bij Ooster scheldeziekenhuis Hoogste punt bij OBS De Tweemaster Openluchtdienst Nachtzwem-marathon Manhuistuinconcert door Excelsior Puzzelrit Zomeravondconcert Plantencursus IVN Gezinsfietstocht View Indicator 4 Open huis Bonte Koe Beestenmarkt Goes Expositie Gehoorzaamheid voor honden Viswedstrijd De Kwallen Alleenstaanden Twee nieuwe presentaties in Zeeuws Museum Inzameling kuilfolie en zakgoed 1995 Michielsen (tel. zo. 14-16.30 uur. Expositie duurt tot 3 aug. Op zaterdag 24 juni a.s. wordt in het Buys Ballot College aan de Bergweg 4 in Goes een Praise- avond gehouden. Het thema is "Heart without a Home". Muzika le medewerking wordt verleend door een interkerkelijke band. De organisatie gaat uit van de Chris telijke Gereformeerde Kerk te Goes. De avond begint om 19.30 uur en toegang is vrij. Iedereen welkom! Bij gunstige weersomstandighe den zal E.M.M. binnenkort weer een tweetal optredens in Kruinin gen verzorgen. Op zondag 25 juni is er een koffieconcert op camping Den Inkel. Het concert zal om 11.30, uur aanvangen. Op maandag 26 juni is er een con cert in de Pasteurstraat. Dit con cert zal om 19.30 uur beginnen. In het museum "De Schotse Hui zen" aan de Kaai 25-27 te Veere loopt vanaf 25 juni tot en met 2 september een tentoonstelling Op zaterdag 24 juni a.s. houdt de speeltuinvereniging 's-Graven- polder haar jaarlijkse speeldag. Om 10.00 uur begint de dag met een rommelmarkt, waarop een ieder zijn of haar spulletjes weer aan de man kan brengen. De volgende aktiviteiten voor deze dag zijn: Springkussen - Ponyrij- den - Schiettent - Grabbelen - Schminken - Hindernisbaan (Scouting). Tussen 15.00 uur en 16.00 uur wordt de dag besloten met een kinder-bingo waarmee leuke prij zen zijn te winnen. Indien door de weersomstandigheden het buitenprogramma niet kan door gaan, dan wordt het een en ander verplaatst naar de grote zaal van het dorpshuis. Vrijdag 16 juni werd het hoogste punt van het nieuwe schoolge bouw De Tweemaster te Goes bereikt. Deze mijlpaal is natuur lijk uitbundig gevierd door de leerlingen die de vlag hesen. Ook het logo van de Tweemaster werd onthuld. Eind 1995 wordt het gebouw in gebruik genomen en zullen alle leerlingen hier hun plekje vinden. De ontwikkeling en de bouw van de school zijn in handen van Architectenbureau Archikon bv Goes en Bouwbe drijf Rijk bv Goes. Bij de foto: Con Beun overhan digt steen aan Dick Moelker. Zondag 11 juni werd op het Veerse Meer vanaf het badhotel de eerste Toyota de Jonge van werd de start een uur uitgesteld. Om en nabij één uur klonk het EVENEMENTEN IN GOES PERIODE 22 JUNI T/M 29 JUNI 1995 24 juni: Grote Kerk, 20.00 uur: Orgelconcert door Rinus Verhage en Piet Westhoeve (vierhandig/-voetig programma). 25 juni: De Hollandse Hoeve, bij de skateboardbaan te Goes: Open luchtdienst de gospelgroep "Foundation" em het jeugdorkest van de'' Chr. Muziekvereniging Onda uit Middelburg. 25 juni: Manhuistuin, 12.00-13.00 uur: Concert brassband "Excelsior" Kloetinge o.l.v. Arno Appelo. 27 juni: Grote Kerk, 13.30-14.30 uur: Carillonbespeling door stads beiaardier Sjoerd Tamminga. 28 juni: Bibliotheek, 14.00-14.45 uur: Voorlezen voor kinderen van 5- 8 jaar. IVN De Bevelanden wil na de zomervakantie starten met een Roofvogelcursus. Dit als vervolg op de geslaagde cursus van afgelopen jaar. Ineke Bruk ver telt: "Tijdens de kursus wordt ingegaan op het verschil tussen roofvogels en uilen en de funktie van beide groepen en het eco systeem. De jachtmethoden zul len worden behandeld. Ook wor den braakballen uitgeplozen en wordt nagegaan wat kan worden afgeleid van de samenstelling van de braakballen. Het geheel zal worden toegelicht met dia's en (vogel)geluid". Programma: 5, 12, 19 en 26 september van 19.30-21.45 uur in het MEC te Goes. Excursie naar het Zwin (vogelpark) op 7 oktober. Voor informatie en aanmelden: IVN de Bevelanden, Ineke Bruk, 01192- 2496 en Jet Remijn, 01193- 9620. de in EXPOSITIES 23 juni t/m 18 september: Museum voor Zuid- en Noord-Beveland: Kastelen van de Bevelanden (info: 01100-28885). t/m 24 juni: Grote Kerk: Overzichtsexpositie "Goes En Passant" (info: 01198-1720). t/m 26 juni: Oosterscheldeziekenhuis: Kunstwerken van "Aboriginal" kunstenaars uit Arnhemlaan, (info: 01100-34566). t/m 30 juni: Gezondheidscentrum "Magnolia": Schilderijen van Rie Baauw (info: 01100-49200). t/m 30 juni: Medisch Centrum De Pijlers': Werken van Safian Ashot Uit Armeniër, (info: 01100-27104). t/m 1 juli: Stadskantoor: Schilderijen en werk op papier van Simone Wijnschenk uit Kattendijke (info: 01100-49740). t/m 2 juli: Galerie "Mi Parti": Combinatie/stock overzicht (info: 01100- 31819). t/m 3 juli: Zusterstraat 11. Ma. t/m vr. 8.30 tot 17.00 uur: Werken van Safian Ashot Serie Arbat (info: 01100-31170). hele jaar: Galerie llona: Naïeve schilderijen van Ilona Schmit en sie raden van U. en S. Zöllner-Krumme (info: 01192-1242). hele jaar: Galerie Jan Boer: Olieverven van Jan Boer (info: 01198- 2031). Op zaterdag 24 juni organiseert de Parkieten Speciaal Club regio Midden-Zeeland een baby-show in restaurant "De Blauwe Rei ger", Dorpsstraat 50, te Hein- kenszand. De leden komen daar met 200 eigen gekweekte jonge grasparkieten, agaporniden en grote parkieten van 1995. Keur meesters van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers zul len de vogels keuren en bespre ken met de leden. Tevens is er een grote enveloppe-verkoop. Aanvang 11.00 uur. De toegang is gratis. van Hekken, Nacra 5.5; 2. Rudy Waterschoot Monique Water schoot, Nacra 5.5; 3. Ron v.d. Kuyl Mario, Nacra 6.0; 4. Henk Landa Miriam Landa, Prindle 16. Zaterdag 24 juni wordt op het terrein van Manege De Een dracht aan de Rijkebuurtweg 8 te Vrouwenpolder de Zeeuwse Dag van het Paard gehouden. In totaal 800 paarden en ponies worden er verwacht. Het gaat om een familiedag waar iedere paar denliefhebber welkom is. De springrubrieken beginnen 's mor gens al om 08.00 uur. In de mid dag is er een gevarieerd non- stopprogramma in de hoofdring, er zijn springwedstrijden en het geheel wordt afgesloten met een show van trekpaarden. Entree volwassenen zes gulden, kinde ren drie gulden. Per 1 juli a.s. neemt de heer D. Zanen afscheid bij het Ooster scheldeziekenhuis te Goes. De heer Zanen is ruim dertig jaren werkzaam geweest als internist. Er wordt de scheidende specia list een receptie aangeboden op donderdag 29 juni a.s. van 16.30-18.00 uur voor in de hal op de eerste verdieping van het ziekenhuis te Goes. Vrienden, patiënten, medewerkers en col lega's kunnen daar afscheid van hem nemen. Op vrijdag 16 juni was het zover. De Tweemaster, de nieuwe basisschool in de Goese Polder aan de Kuyperlaan, bereikte het hoogste punt. wordt gehouden op het recre atieterrein "de Hollandse Hoeve" te Goes, aanvang 15.00 uur. Medewerking wordt verleend door de heer J. Sinke, gospel groep Foundation en het jeugd orkest van Onda Middelburg. Er zijn stoelen, maar men kan ook een eigen tuinstoel meebrengen. De organisatie van de dienst is in handen van de vrije Evangeli sche Gemeente Goes. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de Bethelkerk. Iedereen is welkom. "Het is niet voor u alleen". Dat is het thema van de jaarlijkse open luchtdienst die zaterdag *25 juni -rellen hoofdzakelijk het Zeeuwse landschap Zwemvereniging "De Stelledui- kers" organiseert ook dit jaar weer een nachtmarathon van 20.00-08.00 uur onder de naam "Nachtmerrython". Een ploeg bestaat uit minimaal 6 personen en 2 reserves, die elkaar elk half uur aflossen. De nachtmarathon zal dit jaar gezwommen worden op 25/26 augustus. "De Stelle- duikers" melden dat er nog enke le ploegen kunnen inschrijven. Inlichtingen: Hr. J. van Hese, tel. 01106-1897, mevr. J. Welleman, tel. 01106-2757. Auto Dagevos verbindt haar naam graag aan het evenement, omdat ook het merk Fiat model staat voor sportieve prestaties met een brok temperament. concert van de serie Manhuis tuinconcerten van dit seizoen plaats. Dit zal worden verzorgd door Brassband "Excelsior" uit Kloetinge oJ.v. Onno Apelo. De expositie wordt zaterdag 24 juni '"J‘ l a.s. verricht door de kunsthistori ca drs. Marije van Frankfoort. t en met zaterdag van 10.00-17.00 uur en maandag van 13.00- 17.00 uur. Zondag 25 juni vindt het*achtste waarop werk te zien is van Henri Cassiers. Deze Belgische kun stenaar leefde tussen 1858 en 1944 en heeft veel in Nederland gewerkt. De opening van de Auto- en Motorclub "De Zeeu wen" uit Vlissingen organiseert op 24 juni aanstaande een puz zelrit. Deelname is voor iedereen mogelijk in de A-klasse (gevor derden) en de B-klasse (begin ners). Iedereen is in staat om aan de finish te komen. Inschrij ving en start zijn in de Kanovijver aan de Burg, van Woelderenlaan te Vlissingen, alwaar ook de finish zal plaatsvinden. De rit zal worden verreden over goed begaanbare binnenwegen. In schrijven kan van 19.00 tot 20.00 uur. Uitzetter is de heer A. Wou ters uit Oost-Souburg. Voor iedereen is er na afloop een prijs. Op dinsdag 27 juni a.s. geeft de fanfare Euterpe uit Heinkens- zand een populair concert op de Muziektent in de Kerklaan. Omdat de muziektent weinig of niet meer als zodanig gebruikt wordt en de bestemming binnen kort gaat veranderen, wil de plaatselijke fanfare een soort afscheidsconcert geven. Het concert duurt van 19.30 uur tot 20.30 uur en is uiteraard gratis. Op vrijdagochtend 30 juni 1995 vanaf ca. 9.00 uur organi seert Sportfondsen Borsele alweer voor de 5e keer de triathlon voor 55+-ers voor Zeeland. De prestatie ligt niet in het zo snel mogelijk uitvoeren van de diverse aktiviteiten, maar in het feit dat de deelnemers op een ochtend 5 km wandelen, mee doen aan de ochtendgymnastiek en/of watergymnastiek en naar keus: aqua-jogging (voor geoe- fenden) of aerobic. Tot slot volksdansen op de speelweide voor iedere belangstellende. Het inschrijf- en vertrekpunt, resp. 9.00 uur en 9.30 uur, is het gezellige ontmoetingscentrum "De Stenge" te Heinkenszand. Van hieruit wordt er 2,5 km gewandeld naar het verwarmde openluchtzwembad "De Stelle- plas". Voor de wateraktiviteiten dient de deelnemer eigen bad- goed mee te nemen. Na de wandeling terug naar "De Stenge" wordt gezamenlijk de lunch gebruikt. Opgave vóór 27 juni: kosten 15,- p.p. Informatie "De Stenge" tel.: 01106-1865. IVN de Bevelanden (voorheen edukatieve werkgroep KNNV) organiseert een Plantenkursus na de zomervakantie. De kursus bestaat uit 2 lesavonden en 3 excursies. Verschillende zaken komen aan de orde: opbouw en funktioneren van de plant, over levingsstrategieën, dieren in relatie tot planten enz. Er is een excursie bloemdijken, stadsplan ten en zoutplanten. De theorie- avonden worden gegeven in het MEC in Goes. De kursus is gepland op 14, 21, 28 augustus en 2 en 4 september. Voor infor matie en aanmelden: Ineke Bruk, 01192-2496 en Dineke Lubbers, 01100-27823. Het bestuur heeft, als waarde ring dat hij zoveel tijd heeft gestoken in de diverse bouwcoö- peraties, een gedenksteen laten maken. Tijdens de Algemene Ledenvergadering eind mei, kreeg Dick Moelker die steen uit handen van voorzitter Con Beun overhandigd. Deze steen zal in de muur van de nieuwe Togo- kleedaccommodatie geplaatst worden. Togo hoopt zo snel mogelijk in 't nieuwe seizoen (de korfbalcompetitie start weer in september) van de nieuwe kleedkamers materiaalruimte gebruik te kunnen maken. De jeugdafdeling van de Goese rugbyclub Tovaal maakte on langs haar jaarlijkse trip naar het buitenland. Ruim 56 spelers en begeleiders van de Goese Rugbyclub Tovaal en het Middelburgse Oemoe- menoe verbleven 5 dagen in Schotland voor het spelen van wedstrijden en het bezoeken van de belangrijkste toeristische attracties. Er werden wedstrijden gespeeld tegen West Hartlepool R.F.C., Lincoln en Biggar. In totaal werden er 12 wedstrijden gespeeld, waarvan de Zeeuwen er een behoorlijk aantal wisten te winnen. Na de wedstrijden was de gastvrijheid enorm en werd het gezelschap steevast getrak teerd op een maaltijd. Voorts werden veel geschenken en her- inneringsvaantjes uitgewisseld. Naast de sportieve ontmoetin gen stonden ook bezoeken aan toeristische attracties op het pro gramma. Zo werd een bezoek gebracht aan de befaamde Muur van Hadrianus en een whisky- stokerij, waar door de begelei ders het een en ander geproefd kon worden. Tijdens het verblijf in Fort William v.d. Pas, Matthijs v.d. Velde, Richard de Jonge, Jannet Ver boom, Marjo v.d. Velde (train- ster). Zittend v.l.n.r.: Charlotte, Claudia Timmerman, Heleen Nouse, Dianne v.d. Pennen, Yvonne Flipse. In het kader van het 100-jarig bestaan van de v.v. Goes speelt het eerste elftal van die vereniging op woensdag 19 juli een vriendschappelijke wedstrijd tegen de eerste selectie van Ajax. De Amster damse landskampioen is in die periode in Zeeland voor de competitievoorbereiding. De voorverkoop van de kaarten voor deze bijzondere wedstrijd begint deze week al. Kaarten zijn op de Bevelanden ver krijgbaar bij sportzaak Sport- score (Goes) en café New Inn (Goes). Toerclub Rilland organiseert op zaterdag 1 juli een gezinsfiets tocht over een afstand van 50 kilometer. De tocht is geheel uit- gepijld en loopt door de polders van de Zuid-west-hoek en de bossen rondom Huybergen. Starten: in Rilland bij Cafetaria Eldorado of in Huybergen bij café de Kroon tussen 13.00 en 14.00. Deelname staat vrij voor jong en oud, men bepaalt zelf de snelheid die men wil fietsen. Kosten: 3,50 per persoon. Informatie: 01134-2547. In galerie Van den Berge aan de Wijngaardstraat 3 te Goes is tot en met 1 juli een tentoonstelling ingericht onder de titel "View Indicator IV". Het gaat om een terugblik op het afgelopen sei zoen en een vooruitblik op komende exposities. Verder is in de galerie werk te zien van Helgi Thorgils Fridjonsson (Ijsland). Zij exposeert tekeningen, aqua rellen en schilderijen in de ach terzaal. Geopend: donderdag tot en met zondag van 13.00-17.00 uur en na afspraak. werd een uitstapje gemaakt maar Loch Ness en een aantal doorzetters bereikte de top van de 1343 meter hoge Ben Nevis, de hoogste berg van Groot-Brit- tannië. Tourorganisator Arthur Hogesteger, die eerder trips organiseerde naar Engeland, Wales en Frankrijk, kan terug kij ken op een zeer geslaagde trip: "Voor alle deelnemers was het een geweldige ervaring. De onvangst bij de clubs was gewel dig en we hebben veel van Schotland gezien. Het enige minpuntje was dat het monster van Loch Ness zich niet liet zien". De Goese Rugbyclub Tovaal onderhoudt inmiddels uitsteken de contacten met rugbyclubs uit Groot-Brittannië. Volgend sei zoen kunnen er twee spelers op stage naar het Engelse Marlow R.F.C., terwijl twee anderen de fijne kneepjes van het rugbyspel kunnen leren bij Bath R.F.C. en dat is op rugbygebied de num mer 1 in Engeland. Voor informa tie over de Goese Rugbyclub Tovaal kan men zich wenden tot Hans Markusse, Simone Veilhof 19 in Goes, telefoon: 01100- 15048. Foto: Een aantal Zeeuwse rug byers op de top van de 1343 m. hoge Ben Nevis. Op zondagmiddag 25 juni orga niseren de gezamenlijke kerken van Goes en het Leger des Heils weer de inmiddels overbekende "open Huis-middag". Vanaf 14.00 uur tot 16.30 uur is ieder een weer van harte welkom voor een gezellig samenzijn, een kop je koffie of thee, of zomaar even voor een gesprek. Mevrouw Van Balen zal deze middag voor een activiteit zorgen. Pastoor Kem- pers is namens de pastores aan wezig. De toegang is gratis, maar mocht u problemen met vervoer hebben, bel dan: 50405 of 12814. In Galerie 't Haentje te Paart exposeren Frangoise Aquillard uit Abcoude (etsen) en José v.d. Valk uit Zevenbergen (beeld houwwerken). De galerie is gevestigd aan Spanjaardstr. 19 te Middelburg. Open: do., za. en Volleyballen Wilt u voordat u op vakantie gaat, nog even werken aan uw conditie? Kom dan op woensdag 21 en 28 juni a.s. een partijtje volleyballen in 's-Gravenpolder. Iedereen is van 20.00 tot 21. 30 uur van harte welkom in sporthal De Zwake. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paulien Keyzer (tel. 01194- 9746). Zaterdag 24 juni wordt een z.g. obediencewedstrijd georgani seerd op het terrein van voetbal vereniging Lebo te Lewedorp. Het duurt van 10-17 uur. De toe gang is gratis. De organisatie is in handen van de Dutch Obe dience Society. Keurmeester zijn Sandra Egg, Jim Egg, Brian McGovern en Erik Kerkhof. Sponsor is Van Boven Dierbeno- digdheden. Obedience is een uit Engeland afkomstige wedstrijd sport voor baas en hond. Er zijn 6 wedstrijdklassen, oplopend in moeilijkheidsgraad. Er is één 'maar1: er worden uitsluitend wedstrijdhonden op het terrein toegelaten. Nadere informatie: Lenie Kasteleijn, 01196-13749. Visvereniging De Kwallen houdt in samenwerking met café Julia na te Colijnsplaat een viswed strijd op zondag 25 juni aan de Schapendijk te Colijnsplaat. De hoofdprijs is 500 gulden en er zijn veel andere mooie prijzen. Inschrijven tussen 11.00 en 12.30 bij Juliana. Deelname 7,50 voor volwassenen en 5,- voor jeugd. Alle aas, uitgezon derd zachte krab, is toegestaan. Bent u alleenstaand en woont u in West-Brabant of Zeeland? Kom dan ook eens naar de gezellige alleenstaandenclub van Kapasi in Goes. Waar u op ongedwongen wijze nieuwe vrienden kunt maken bij een drankje en een dansje. Onze laatste dansavond voor dit sei zoen is 24 juni. De aanvang is 21.30 uur in wijkgebouw 'De Spinne' te Goes-Noord. Inl. 01100-30616. uitvoering duurt van 12.00 tot 13.00 uur. De ingang van de Manhuistuin bevindt zich bij het Openingstijden: dinsdag tot poortje rechts van het REC- gebouw aan de Zusterstraat 11 (voorzijde) of bij het hek in het Schuttershofgebied (achterzij de). Bij slecht weer wordt uitge weken naar de Grote Kerk. bokaal, een wedstrijd voor cata- met hun iets kleinere Dart 18 op marans, gezeild. Doordat de de vijfde plaats. wind 2 beaufort of minder was Een eervolle vermelding was er voor de jongste deelnemende fokkemaat Arko Hoondert (8 startschot en vertrokken de 10 jaar) die samen met zijn moeder deelnemers op weg naar het vlot de negende plaats veroverde. bij de Veersegatdam. Bij dat eer- Uitslag: 1. Kees Krijger René ste keerpunt had het duo v/d Kuyl-Mario een voorsprong van ongeveer 2 minuten op de num mers 2 Krijger en Van Hekken. Vanaf daar werd door de wind koers gezet richting de Piet, waar de Bastiaan de Langeplaat moest worden gerond. Door knap voor de wind zeilen pas seerden Krijger en Van Hekken de koplopers, en bereikten als eersten de finish. Zij hadden pre cies 1 uur, 51 minuten en 25 seconden nodig om deze wed strijd te volbrengen terwijl de langzaamste boot iets meer als 2,5 uur tijd nodig had. Omdat er gevaren werd met ver schillende boottypes wordt er gebruik gemaakt van een handi- capsysteem zodat pas na afloop van de wedstrijd blijkt of de eerst gefinishte boot ook werkelijk heeft gewonnen. Deze keer bleek dit dus wel het geval en eindigden andere favorieten, Frans en Jeanette van Waas, Tot en met eind september zijn twee nieuwe presentaties te zien in het Zeeuws Museum te Mid delburg. Uit eigen collectie zijn de 19e eeuwse werken van het depot gehaald die gedurende de zomermaanden voor het publiek te bezichtigen zijn. Het betreft hier vooral stadsgezichten, mari- neschilderijen van de schilders- familie Schütz en figuurstukken in Zeeuwse klederdrachten. Onlangs zijn de werken op papier uit de collectie geconser veerd in het kader van het Delta plan voor Cultuurbehoud. De portretten van Zeeuwse boeren en boerinnen uit 1932 gemaakt door baron C.A.C.A.M. van Lamsweerde maken deel uit van de zomerpresentatie. In dezelfde zaal wordt aandacht besteed aan het conserveringsproject onder het thema "Scheuren of verkleuren". De diverse stadia van zowel de actieve als de pas sieve conservering worden uit gelegd en aanschouwelijk gemaakt. Fiat-dealer Auto Dagevos te Goes zal ook dit jaar weer als sponsor optre den voor de wegwedstrijd te Wolphaartsdijk, een atletiek- klassieker in Zeeland. Auto Dagevos is al langer sponsor deze grootste 2 weg-atletiek- wedstrijdloop in deze provincie, zo meldt Adrie Verstelle namens organisatie Wolphaartsdijk. De wedstrijd over vijftien kilometer wordt gehouden op zaterdag 5 augustus a.s. en de organisatie is in handen van AV56 uit Goes en de Commissie Wegwedstrijd Wolphaartsdijk. Bij de foto: De heer D. Dage vos (links) toont het pas gete kende sponsorcontract met Frans Verwei van de organisa tie. (Foto Willem Mieras). De nationale competitie van de Nederlandse Jeu de Boules Bond, afdeling 13 (Zeeland/ West-Brabant) is na het spelen van de prom./degr. wedstrijden op 11 juni j.l. in Goes weer afge sloten. Aan deze competitie werd door een 6-tal teams van Club Jeu de Boules "Le Bastion" uit Goes deelgenomen. In de 2e klasse A werd het team Willemsen/Hollestelle/van Iwaar- den eerste en promoveerde door dit resultaat naar de 1e klasse. De overige teams, resp. uitko mend in eveneens 2e, 3e en 4e klasse, handhaafden zich ruim schoots in hun klasse. Inmiddels is ook de afdelings Zomer Club Competitie voor viertallen over zes te spelen wedstrijden van start gegaan, waaraan ook een team van Le Bastion deelneemt. Hiervan wer den al 4 wedstrijden door dit team gewonnen, zodat zij riant aan de leiding gaan en een kam pioenschap in het verschiet ligt. Hebt u ook interesse om eens een balletje te gooien kom dan gerust eens kijken op dinsdag- of donderdagavond op ons bou- lodróme bij de Hollandse Hoeve vanaf 19.00 uur of bel voor meer informatie 01100-28136 of 14019. kunnen bij China Corner (geves tigd in Goes Noord) èn Blauw wit terecht. Gezellige sportieve mensen van jong tot oud zijn altijd welkom, aldus het bestuur. Op de foto: het kampioensteam: v.l.n.r. Tom van de Boom, Niek De veldkorfbalkompetitie is afge lopen. Toch is de korfbalvereni ging Togo uit Goes nog volop aktief op sportpark "Het Schen- ge". Zij zijn bezig met 't bouwen van een eigen kleedaccommo- datie. Ook zal er een ruimte gecreërd worden waar 't korfbal- materiaal kan worden opgebor gen. De Togo-leden hebben zelf zoveel mogelijk bij de diverse bouwaktiviteiten de helpende hand toegestoken. Togo-lid Dick Moelker is algemeen bouwcoör- dinator bij deze kleedruimtes, zoals hij dat ook was bij eerdere T ogo-bouwprojekten (opbouw eigen klubhuis en later de uitbrei ding hiervan). Dat deze kom- binatie voor succes staat, lieten de aspi ranten C van korfbalvereni ging Blauw-Wit zien door kam pioen te wor den. Hun enthousiasme, zoals bij héél Blauw-Wit, bracht een kampioen schap, nadat ook al de aspi ranten B en pupillen E van Blauw-Wit kampioen waren geworden. Suc ces binnen Blauw-Wit dus! China Corner was trots op de kampioensploeg Blauw-Wit aspi ranten C en nodigde de hele ploeg uit voor een heerlijke maal tijd. Diegenen, die ook de sfeer van gezelligheid willen proeven Op diverse plaatsen en tijden kan in de week van 26 t/m 30 juni weer kuilfolie en zakgoed wor den ingeleverd voor hergebruik. De gemeentemedewerker voert bij de inname van het materiaal aan het inzamelpunt een contro le uit aan de hand van een aantal aanleveringsvoorwaarden. Zo moet het materiaal bezem- schoon, vrij van stenen en ande re verontreinigingen zijn en het moet worden gebundeld in hand zame pakketten van maximaal 20 kg per stuk. Het zakgoed dient daarenboven voor bunde ling volledig leeg (dus geen zak ken in elkaar stoppen) te zijn. De genoemde aanleveringsvoor waarden zijn in 1994 door de Gewestelijke Raad middels een folder verspreid onder alle land bouwers in Zeeland. Het aange boden materiaal wordt handma tig gesorteerd naar soort zak goed of type kuilfolie. Vervolgens wordt dit per soort geperst in gro te balen en aangeleverd bij Wavin Re-use in Helmond, daar wordt het materiaal herverwerkt. Bij vragen over de inzameling kunt u kontakt opnemen met Expositie De Fazant mevrouw C. Michielsen (tel. 01100-12220). 'n Lu;chK?af® - De Fazant', Noordstraat 2 te Kam perland kunt u kijken naar teke ningen en aquarellen van Cees Burger-Dieleman. De tekeningen hebben de Zeeuwse kleder dracht tot onderwerp, de aqua- A

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 18