WAT EEN STREEK Ultra Video Goes wordt Videotheek 't Centrum WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK Apollo concerteert op het schoolplein Optiek de Jonge: maandlenzen-actie l 06-11 Verswinkel in Kortgene populair bij de klanten Goese braderie dit jaar op 13,14 en 15 juli Hulpmiddel tegen loszittend Aandacht voor 65+ MEDISCHE DIENST vereniging in oprichting Nieuwe vestiging Goes Gelders Crediet Z'land Tuinen open op Tholen kunstgebit Rinkie en Rob van Gastel zetten zaak voort Huurders- Gratis oog- en oogdrukmeting tevens f 65,- korting op komplete bril. Kampman vvö/ ,an9e vorststraat 57 goes, tel. 01100-30214 EO 1 a *5* Woensdag 21 juni 1995 15 a/ïwA nieuwJ ^tiee/cnieuws voor 24 en 25 juni 1995 DE BEVELANDER Deze aanbieding geldt tot 24 juni K* ALARM ALS ELKE SECONDE TELT sZ ■M. Tel. HUISARTSEN: TANDARTSEN: APOTHEEK: VERLOSKUNDIGEN DIERENARTSEN: HOMEOPATEN KRUISWERK eerste van en van de Dries is in Kortgene, Kats en Goes ook bekend van de SRV-wagen, waarmee hij de klanten langsgaat. Harold blijft dat werk gewoon doen: Zijn vrouw Patricia (op drukke dagen bijgestaan door Astrid van der naren hebben hun zolder opge ruimd om voor een prikkie hun overtollige spullen te verkopen. Naast de vele muziek en toneel activiteiten is er in de binnenstad te genieten van een CD-I/CD- Rom show, georganiseerd door Philips en is er een karaoke die wordt verzorgd door de postco deloterij. Daarnaast zijn er in de gehele winkelstad leuke prijzen te verdienen. Kortom, is er weer veel te beleven op de Goese Braderie, die U beslist niet mag Veer) staat dan in de winkel voor de dagverse produkten aan de Hoofdstraat 16. Patricia en Harold van den Dries in hun Verswinkel in Kortgene. Mede dankzij moderne produk- tietechnieken is het voor dragers van zachte contactlensen betaal baar geworden, over te stappen op z.g. maandlenzen. Dat zijn lenzen die speciaal zijn ontwik keld om elke maand vervangen te worden. De gezichtsscherpte is daardoor altijd optimaal en de lenzen krijgen niet de gelegen heid om verontreinigd te raken. Optiek de Jonge te Goes doet mee aan speciale maandlenzen- zomeractie van fabrikant Bausch Lomb, waarbij elke nieuwbe- ginnende 'maandlenzer' een bij zondere zonnebril (een Ray-Ban van het model Wayfarer) cadeau krijgt. het schoolplein van basisschool De Vliete, bij slecht weer wordt er uitgeweken naar de hal van de Cebeco-loods. Evenals tijdens het bevrijdingsconcert hebt u de mogelijkheid zittend te genieten van de uitvoering. Het concert begint om 19.30 uur. Spreekuren zaterdag- en zondag morgen van 10.00-11.00 uur. dr. J.A. ten Haaf, Van Hallstraat 2, Goes, tel. 06-527 713 98. De Zeeuwse Apotheek, Grote Markt 10, Goes. Tel. 01100-15255. Openingstijden voor dringende ge vallen: op zaterdag van 08.30-17.30 uur; op zondag van 10.00-11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan dagochtend 08.00 uur. Y. Oyevaar, tel. 01100-51404. REGIO ZEELAND M.C. van Haaren. Tel. 01180 25369. (Warande) en Kruiningen (Burg. Vogelaarstraat) van 18.30 - 19.00 uur. Inlichtingen over cursussen en dieet advies via tel. 01100-49200 (tijdens kantooruren). WIJKVERPLEGING St. Thuiszorg Nederland is 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 01100 - 29003. STICHTING PROVINCIALE KRAAMZORG ZEELAND Kraamcenrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal in- schrijfbur., tel. 01100 - 49249: ma. t/m vr. van 9.00 uur -16.00 uur. 01100 - 49480. Werkd. van 8.30- 12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gok- spreekuur do. 16.30-18.30 uur. Bui ten kantooruren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulpdienst 01180-15551. OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Regio Zeeland. Tel.: 01107 - 1680 of 01112-2286. DRANKPROBLEMEN? Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEL: 01103-2829 01195-5849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur 01100-12350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Eigenhaardstr. 2, 4331 HS Middel burg, 01180-12280. DIABETES INFORMATIE POST Tel. 01198-1126 01134-2262 01107-1433. OCG OUDERS VAN HOMOSEXUELE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 01103-1437 en 01106-3112. MAATSCHAPPELIJK WERK: Op woensdagavond 28 juni a.s. om 19.30 uur vindt in het zalen centrum De Prins van Oranje, Nieuwstraat 14 te Goes de oprichting plaats van de regiona le huurdersvereniging 'de Beve- landen'. De vereniging komt op voor de belangen van de huurders en vraagt aandacht voor woningen, woonomgeving en leefbaarheid. De vereniging gaat als gelijk waardige partner namens de huurders onderhandelen met de RWS en de gemeenten. De ver eniging is actief in het werkge bied van de Regionale Woning- vereniging Samenwerking. Ze bestrijkt de gemeenten Goes, Kapelle en Noord-Beveland. Voor de oprichtingsvergadering zijn alle 6.300 huurders van de RWS uitgenodigd. Een advies bureau assisteert de kerngroep en heeft statuten en een werk- Sinds kort is in Goes een nieuwe vestiging te vinden van Geldersch Crediet Zeeland. Het hoofdkantoor in Hengelo is een samenwer kingsverband aangegaan met de heer Han Langkemper, terwijl ook de naam van de heer Hervel aan Geldersch Crediet is gelieerd. Gel dersch Crediet is van oorsprong een onderneming die uit Zeeland stamt. In 1966 was de heer J.J. Koole die vanuit deze provincie een landelijke organisatie opzette als krediet-adviseur. In de loop der jaren is het bedrijf uitgegroeid tot één van de grotere kredietverstrek- kers in het land. Het hoofdkantoor in Hengelo heeft tientallen mede werkers in dienst die zich toeleggen op continue-kredietverlening, hypotheken, spaarsystemen en andere kredietvormen. Geldersch Crediet Zeeland heeft veel relaties in het midden- en kleinbedrijf, ter wijl de instelling ook bij familie-kredietverlening vaak wordt ingescha keld. Ook pensioenen en bedrijfsspaarregelingen maken deel uit van het dienstenpakket De heren Langkemper en Kervel hebben in de voorbije tijd een gerichte opleiding gevólgd om deskundig te kunnen adviseren vanuit hun kantoor in Goes. Het telefoonnr. is 01100- 13906. Zaterdag 24 juni worden op Tho len enkele tuinen voor het publiek opengesteld. De ope ningstijden zijn van 10.00-16.00 uur. De toegang tot de tuinen is gratis. Het betreft de volgende tuinen: Fam. A.P.M. van Gurp, "De Watermolen", Stenepad 1, St. Maartensdijk. Een landschaps tuin van bijna 3 ha. Fam. D.L. Koppenhol, "Weide- hof", Bram Groenewegeweg 4, Poortvliet. Een rozentuin met een uitgebreid sortiment rozen in diverse plantvormen. Mw. Van Lammeen, "De Lagu ne", Havenweg 8 (nabij de jacht haven) te St. Annaland. Bij deze tuin ligt het accent op romanti sche oude rozen. De tweede open tuindag van Toon-Tuinen Tholen is gepland op zaterdag 22 juli. Vrijdag 23 juni geven de Harmo nie en Slagwerkgroep van muziekvereniging Apollo te Wis senkerke een concert op het schoolplein. De Harmonie, onder leiding van Pierre van Broekho ven en de Slagwerkgroep onder leiding van Kees Hoogstrate bie den een vlot aantrekkelijk pro gramma aan. Te beluisteren zijn onder andere Country and Western van Harold L. Walters en Go West, een nummer wat in voetbalstadions uit volle borst wordt meegezon gen. Nieuw op het programma is Waltzing Mathilda. Dit nummer is bekend geworden door een ver tolking van Rod Steward. Na de Feestmars brengt de Slagwerk groep de bekende paso doble La Comparsita ten gehore. Dit num mer is gearrangeerd door Hans Reyerse. Na de Second Waltz, bekend van radio en t.v. besluiten we het concert met een gezamenlijk werk voor harmonie en slagwerk, Happy days are here again van N. Everaarts. We hopen u als gast te treffen op Goes en Kloetinge: De praktijk van dr. Buijs, dr. Posthu mus, dr. Schut, dr. Slager, dr. v.d. Werff wordt waargenomen: dr. R. Posthumus, Van Dusseldorpstraat 3, Goes. Tel. 01100-30318. De praktijken van de huisartsen Kei zer, Kooiman, Oortman, Schruer, Van der Stoep en Thijssen worden waargenomen van vrijdag 18.00 tot zaterdag 19.00 uur door dr. D.W. Thijssen, Heernisseweg 87, Goes. Tel. 01100-15003, van zaterdag 19.00 tot zondag 19.00 uur door dr. B.J.M. Schruer, Patijnweg 30, Goes. Tel. 01100-14373. Spreekuur voor spoedgevallen van 10.00 tot 10.30 uur en van 17.00 tot 17.30 uur. Heinkenszand, ’s-Heer Arendsker- ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. G.A.C. Aarnoutse, Havenweg 16, Nieuw dorp. Tel. 01196-12327. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Mier- mans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. J.A. Fortrie, Zangvo- gelstraat 86, Heinkenszand. Tel. 01106-3074. Hansweert, Schore en Yerseke: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. A.J. de Wijs, Zeeburg 1, Yerseke. 01131-3520. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waarde en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. C.l. Ris- seeuw, Burg. Vogelaarstraat 2, Kruiningen. Tel. 01130-81566. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. M.B. Rieme ijer, Parklaan 1, Kapelle. Tel. 01102- 41264. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, 's-Gravenpolder, Ovezande en 's-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargeno men op 24-6 tot 25-6, 08.00 uur door dr. A. Korstanje, Langeweg 40, 's- Gravenpolder, 01103-1747 en op 25- 6 v.a. 08.00 uur door dr. J. Peene, Monsterweg 8, Borssele, 01105- 1203. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waarge nomen door: dr. J.A. Kersseboom, Ooststraat 15, Kortgene. Tel. 01108- 1319. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middelburg, tel. 01180-28555. Ook in het weekend. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 01100-49400. I nfectieziektenbestrijding Melding en adviezen geslachtsziek ten, tel. 01180-34085. T uberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 01184- 18395. Spreekuur rijdende bus: Goes: "Ter Valcke” (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1 e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen Vragen over jeugd- en schoolge- zondheidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel. 01100-49420. HUMANISTISCHE UITVAARTBEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of begrafenis voor buitenkerkelijken. Aanvragen via tel. 01180-14251 CROHN EN COLITIS ULCEROSA VER. NEDERLAND AFD. ZEE LAND. Voor informatie bellen met: 01102- 42591 of 01188-2836. ALZHEIMER VERENIGING 'ROND DE SCHELDE'. Als dementie ook in uw omgeving voorkomt en u er over wil praten of informatie wil omtrent dementie bel dan de Alzheimer Stichting. Tele foonnummer: 05129-1202 (dag en nacht bereikbaar). REUMAPATIËNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen met 01100- 14812 of 01180-29487. De organisatie van de Goese Braderie is rond: donderdag 13, vrijdag 14 en zaterdag 15 juli staat de hele binnenstad weer op zijn kop. "Na de succesvolle fes tiviteiten van vorig jaar staan er ook dit jaar weer aan aantal topattracties op het programma. Bovendien staat er naast de don derdagavond ook vrijdag een koopavond op het programma. En ook daarna blijft het tot in de kleine uurtjes zeer gezellig in Goes", aldus Edwin Moens de komedie en harde actiefilms. Wat de presentatie betreft, deze wordt ook nog veranderd. Zo zal de bestaande balie meer cen traal in de winkel komen, het front van de zaak wordt aange past en, zoals gezegd, de eerste verdieping wordt uitgebreid en gereorganiseerd. Naast het huren van banden, kan men bij Videotheek 't Centrum ook te recht voor aankoop van nieuwe films. En wie tussendoor een ijs je wil eten, kan eveneens bij de videotheek terecht. Aan de ope ning van 30 juni a.s. is een leuke wedstrijd gekoppeld, waarmee een reisje naar Disneyland Parijs is te winnen. Voor mensen die een loszittend kunstgebit als uiterst hinderlijk ervaren, is er sinds kort een z.g. prothese-stabilisator op de markt. Het is een technische voorziening, die in ongeveer 3 uren tijd is aan te brengen. Kleef pasta wordt daarvoor overbodig. Ook tandtechnisch laboratorium Dental Goes BV aan de Van der Spiegelstraat kan de voorzie ning aanbrengen. Voor inlichtin gen en gratis advies: 01100- Voor grote en kleine huisdieren Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen door: dr. B.J. Boer, Schuitweg 1's-Gravenpolder, 01103 -3050 Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: dr. M.P.C. Karelse, 's-Heer Hendriks- kinderendijk 118, Goes. Tel. 01100- 20656. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: De praktijk wordt afwisselend door de dierenartsen L. Huiskens-Corne- iisse en S. Verhoeven waargeno men. Molenlaan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. KRUISVERENIGING RONDOM DE OOSTERSCHELDE Voor wijkverpleging en intensieve thuiszorg: 24 uur per dag bereikbaar via tel. 01100-51177. Spreekuren en uitleen verpleegarti- kelen op werkdagen tussen 13.00 en 13.30 uur. Uitleen verpleegartikelen 's avonds in Goes (Beukenstraat van 18.30 - 19.30 uur; in Heinkenszand De videotheek aan de kreukel- markt 9 te Goes is kort geleden in andere handen overgegaan. Rinkie en Rob van Gastel zet ten Ultra Video voort onder de naam Video theek 't Cen trum Goes. Overigens is er veel meer gaande dan een naamswij ziging alleen. De nieuwe eigenaars vol gen een nieu we koers, waarbij het ac cent nadrukke lijk komt te liggen op de verhuur van de allernieuwste videofilms. Verder wil men op de eerste ver dieping een grote aparte ruimte inrichten waar films voor volwas senen centraal staan: o.a. eroti sche films e.d. "Die afdeling bevindt zich nu in een opbouwfase, maar het is de bedoeling daar de komende weken nader vorm aan te geven", aldus Rob van Gastel. Videotheek 't Centrum Goes heeft de officiële opening gepland op, 30 juni a.s. De zaak ondergaat momenteel een face lift en ook de collectie banden wordt stevig aangepast. De videotheek wil proberen zoveel Een beginset voor wie over stapt op het dragen van maandlenzen: lenzen, zonne bril en verzorgingsmiddel. mogelijk nieuwe titels te bren gen. Momenteel beschikt men over zo'n 4000 verschillende titels. In de oude opzet bestond de videotheek aan de Kreukel- markt al zo'n veertien jaar. In de loop der jaren is het klantenbe stand gegroeid tot duizenden vaste bezoekers. "Sinds we bezig zijn, merk ik dat er ook weer mensen komen, die vroe ger in de zaak kwamen. Ze vin den 't een goede ontwikkeling dat we de nadruk meer op actu ele films zijn gaan leggen", aldus de nieuwe eigenaar. Vidiotheek 't Centrum heeft sinds de her opening gemerkt, dat er momen teel vooral belangstelling is voor winkelstad zullen de 200 winke liers die Goes rijk is, hun winkel een extra dimensie geven. Veel winkeliers staan ook zelf met een kraam in de winkelstraat om daar de bezoekers leuke aanbiedin gen te doen. Ook de Grote Markt is weer gevuld met ruim honderd stand houders die de grootst mogelijke variatie aan artikelen ten toon spreiden. Zaterdag vindt er op de Grote Markt, naast de week markt, een groots opgezette Leger des Heils ZONDAG 25 juni: Heiligingssamen- komst om 10.00 uur, o.l.v. de korps officieren. ‘s Avonds geen dienst. TELEFOONCIRKELS GOES EN NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en infor matie: Stichting Welzijn voor Oude ren, tel. 01100-23723. VREDESBURO Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 01100-11167 C. van Duin, tel. 01100-28072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN Wij zijn open maandag van 13.30- 16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 01100-32233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 01100-35000. HOBBY WERKPLAATS DE"BEVELANDEN” Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpl.: di. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hobj by electronica: di. van 18.30 tot 21.00 uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00- 1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 01100 - 20563 15496 30955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 01100-23837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 01180-15551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreek uren: Middelburg: op maandagmid dag en donderdagavond, uitsl. op afspraak via 01180-37120. Goes: Zonnebloemstraat 53, maandag 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur woensdag en vrijdag van 13.30- 17.00 uur. Telef. bereikbaar op werk dagen van 9.00-17.00 uur op 01100- 50908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 01-180-38080. Bereikbaar: 14.00- 20.00 uur. PATIËNTENVER. SAMEN BETER: Centraal tel.nr. 01140-20069/15420 of 011Ó6-3309. Dit nummer kunt u bellen voor hulp, informatie en klach ten met betrekking tot de gezond heidszorg. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zon nebloemstraat 53, Goes, tel. 01100- 21270. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening aan alle Zeeuwse gehandicapten. Heren gracht 52, Middelburg. Tel. 01180- 23592 van 's morgens 9.00-12.00 uur. 's Middags 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de dichtstbijzijnde pastor. N.V.S.H. Tel. 01650 - 49961 of landelijk 070 - 3469709. VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: tel. 033- 620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418, 1400 AK Bussum. SPEEL-O-THEEK 'DE WISSELPLAATS’: voor kinderen die zich "anders” ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Lenie Marinussen, Kapelseweg 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 01100- 15231, b.g.g. 11850. STICHTING THUISZORG EN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK "DE BEVELANDEN" Zonnebloemstraat 53, Goes, 01100- 21270, op werkdagen van 08.30- 12.30 u. en 13.30-17.30 u., buiten kantooruren: 01180-28743 Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 01131-3520. Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00- 10.00 uur, 01135-1800. Kapelle: fysiotherapie de Hond, w.dag: 14.00- 15.00 uur, 01102-42925. Heinkens zand: wijkgebouw, v.dag 09.00- 09.30 uur, 01106-1615. Kortgene: wijkgebouw, w.dag 9.00-9.30 uur, 01108-1378. ASTMA Aangepaste bewegingsoefeningen en zwemmen voor mensen met Cara o.l.v. fysiotherapeut van het Astma- fonds, 01102-43296. NPV THUISZORG N. Eggebeen 01198 - 1491 b.g.g. 01100-33990. FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 01180- 27311 KONTAKT BORSTKANKERPATIËNTEN Iedere dinsdag tel. spreekuur van 11.00-12.00 uur. Tel. 01100-21270. Elke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spr. uur borst- prothesen in Magnolia, k. 70, 14.00- 16.00 uur. ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 1, 4461 EV Goes, De Verswinkel 's Drieske in Kortgene heeft zich in korte tijd zeer populair gemaakt bij de klanten. Dat is de indruk Patricia Harold van den Dries, die vori ge maand de Verswinkel openden in de Hoofdstraat. Het assorti ment bestaat uit vleeswaren, kaas, nootjes, patés, salades en wijnen. Ver der is er een klein assorti ment bood schappen. Erg origineel is ook het aanbod van z.g. boodschap- penpakketten voor feest- en geschenkdoeleinden. De cliën ten komen uit het dorp, maar uiteraard stappen er ook veel vakantiegangers binnen. Harold BUREAU VERTROUWENSARTS inzake KINDERMISHANDELING Tel. 01180-28800. CLIËNTENBOND AFD. ZEELAND, BOND VOOR PSYCHIATRISCHE EN (EX-)PSYCHIATRISCHE PA TIËNTEN Joannaplantsoen 2, 4462 AV te Goes, tel. 01100-50465. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054,4460 MB Goes. Tel. 01100-49389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; Onder steuning patiëntenorganisaties; Be langenbehartiging patiënten consu menten in de gezondheidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 01100-13930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11 YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzofre- ne mensen. Tel. 01100-12221 of 01148-2217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GEHANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 01188-3404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aan sluitingen op het Bejaarden- en Ge handicapten alarm. Kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Het Clarahofje, Maarten- broersweg 82, Hansweert. Tel. 01130-83698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50- plussers beschikbaar voor iedereen, 01100-28084. JONGEREN ADVIES INFORMATIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of vragen over sociale wetgeving, huis vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44, 4461 BB Goes, tel. 01100-51850. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP Telefoon 21576, 's morgens van 9.00 tot 11.30 uur, 5 dagen in de week. WIJKINFO-WINKEL "DE GOESE POLDER” Voor vragen-hulp bij (pers.) proble- men-adviezen. Op het gebied van de woonomg., discriminatiebestr., uitke ringen, vrijwilligerswerk, voeding en konsumentenzaken. Ook voor jonge ren. De Spinne 11-66/67, tel. 01100- 51254 (ook op do.av.). i

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 15