Vier wereldkampioenen tegelijkertijd: ZOMERKOOPJESMARKT De Bank verlegt grenzen. A1ONTEL BIFI-BEL-BIOSWVWW 06-93631 Verdronken land op expositie in Goes 1)01 axel STEÜTEL KLEURENFOTO'S Oei 9 °o/\ <GOES> ■MltK De Bank van Nederland GRAND THEATER GOES 01100-15165 weekblad voor zuid- en noord beveland Woensdag 21 juni 1995 - 47e jaargang no. 25 shirts VERSCHOORE t Rapid Morgen meteen naar: VANAF 29 JUNI PREMIERE FLODDER 3 1 voor 69,- 2 voor 98,- donderdag 22 juni op de Grote Markt, Goes van 8.00 tot 16.00 uur ^VOG^ 025 De vier wereldkampioenen op één foto. Bon voor korting GOESE MIDDENSTANDSCENThALE GRATIS 06-0251126 EEN GMC BON KADO - EEN GOED IDEE Vreugde FOTOl O Rapid Service Goes 20.00 u. Nu speciale inruilaktie vanaf f 27.950,- LANTRA BIOSCOOPINFO RESERVERINGEN (24 UUR PER DAG) FILMPROGRAMMA VANAF 00. 22 T/M WO. 28 JUN11995 Bekendheid HYUNDAI Auto v/d Vliet Goes Misvattingen ONTDEK HET SUCCES VAN HET NIEUWE WERELDMERK IN ELKE KLASSE VOOR ELKE PRIJS l-UUR FOTOSERVICE STANDAARDPRINT: 0.99 Wie wint? De baasjes met een deel van hun dieren. V.l.n.r. Hans, Marjo en Angelique de Kunder. i m r. 1 BRUCE WILLIS JEREMV IRONS SAMUEL L. JACKSON THINK FAST LOOK ALIVE DIE HARD Afspraak vooraf niet nodig. Klaar terwijl u wacht. Prijzen incl. montage. Vaste prijzen. Originele Ford onderdelen. Vroeg open, laat dicht. j ƒ25,- korting bij F100,- besteding in de Rapid Service. J Knip uit en neem mee. I Geldig t/m 1 juli 1995. i Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag, dinsdag Woensdag De keurmeesters vonden hen liever, aardiger, gezonder en beter verzorgd dan de concur rentie. En onder de 15.000 hon den, waarvan 600 teckels, uit de hele wereld werden uiteindelijk vier 's-Gravenpolderse honden (nou ja, hondjes) aangewezen als winnaars. In de hondenhuishouding van de familie De Kunder aan de Zaaldijk in 's-Gravenpolder is het nieuws over het wereld kampioenschap met vreugde ontvangen. Bij thuiskomst van de prijswinnaars gaven alle ruwharige en kortharige tec kels een passend blafconcert, Het echtpaar De Kunder steekt niet onder stoelen of banken, dat een wereldkampioenschap een uitstekende bijdrage is aan de faam van de kennel. Hoewel, die faam IS al wereldwijd. Regelma tig komen teckelfokkers uit heel Europa (vorige week nog uit Fin land) naar 's-Gravenpolder toe om daar hun hondje te 'kruisen' met een bewoner van de Stoof- hoeve. En geloof maar, dat dat hun karakter, zwakke punten. Later blijkt, dat de hondjes aan 'verre' eigenaren uitsluitend wor den verkocht als ze op een spe ciale manier worden vervoerd. eigenlijk min of meer vanzelf in de teckelfok-hobby gerold, nadat moeder De Kunder in Nieuwdorp (die daar al een klein clubje tec kels had) een ongeluk kreeg. Marjo verzorgde schoonma, ver- Hond en baas hebben elkaar nodig. Dat geldt óók thuis. Vooral thuis, in 's-Gravenpolder. Want hoe hou je bij 50 van nature ongehoorzame teckels de wind eronder? Volgens Hans de Kun- Middelburg Lange Geere 28 (naast ANWB-kantoor) Goes Grote Markt 7 ren. Hij moet weten, dat de baas boven hem staat. Dat de baas de baas is. Als een teckel dat over looft hij zich steeds méér vrijhe den en pikt hij steeds méér ter rein in". En Marjo: "Teckels hebben een speciale aanpak en opvoe ding nodig. Helaas voeden veel baasjes hun dieren te wei nig 'hondgericht' op. De men sen passen zich aan aan de hond. Dat is niet goed. Een mens moet mens blijven, en een hond moet hond blijven. Dat is het beste evenwicht". Zaterdag14.00 u. Zondag14.00 u. Woensdag.14.00 u. LU Westhavendijk 150 Goes - Tel.: 01100 20440 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur. zaterdag 9.00 - 15.00 uur. 20.00 u. 19.00-21.30 U. 19.00-21.30 u. 19.00-21.30 U. 20.00 u. Alle beroemde meubelmerken onder één dak. Elke dag geopend tot 18.00 uur, alleen vrijdags tot 21.00 uur. (let op: zondags gesloten). Tel 01155 - 62010. Sie Matic Keukenstudio 1e verdieping a»- W I N K E L S T A D der kan dat alleen maar met orde en gezag. "Teckels kun je alleen maar onder de duim houden door een goede discipline. Je moet overwicht over de honden houden, over alle 50. Dan kan in een kennel, waar ze allemaal samenleven, maar op één manier, namelijk door streng te zijn en (indien nodig) te straffen". Door de bekendheid via de wereldkampioenschappen gaan de hondjes letterlijk de hele wereld over. Ze zijn al verkocht in vrijwel alle Europese landen, maar ook in Singapore, Antillen, Aruba, USA, Mozambique, Mala wi en Zambia. Soms worden ze verkocht aan ingezetenen van die landen, soms ook aan Neder landers die er werken (veelal art sen en zakenlieden). dat tot ver in de omgeving te horen was. Maar vaste bezoe kers van de kennel weten, dat iedereen altijd met passend geblaf begroet wordt.... Jaren geleden al zei mevrouw De Kunder regelmatig, dat ze het aantal van 50 tot 60 teckels graag aanzienlijk zou verminde ren. Maar het aantal blaffende viervoeters is nooit afgenomen. Integendeel. "Het lukt gewoon weg niet", zegt mevrouw De Kunder (47). "Telkens wordt er weer een mooi hondje geboren om mee te fokken. Er zit nog steeds vooruitgang in. De hond jes worden nog altijd mooier, lie ver, gemakkelijker en gezonder". Daar komt bij, dat echtgenoot Hans (49) nog altijd dolgraag op pad gaat om bij wereldkam pioenschappen met de honden te 'lopen' en de contacten met andere fokkers uit de wereld warm te houden. Wereldkam pioenschappen buiten Europa zijn aan het echtpaar De Kunder overigens niet besteed: Hans durft niet te vliegen. Voor zover het 'wereldkam pioenschap mooie honden' in Europa werd gehouden, heeft het altijd wel een kampioen uit 's-Gravenpolder opgeleverd: 2 reservekampioenenen, 2 jeugdkampioenen en (in 1992) een heuse wereldkampioen. Maar dit jaar 4 tegelijkertijd: dat was even schrikken zorgvuldig gaat. Want de familie De Kunder kent alle 50 hondjes bij naam en toenaam, inclusief hun lichamelijke eigenschappen, sterke punten, classic MB DE ALLERLEUKSTE HONDJES ZIJN TERUG! Klein Frankrijk 23, tel. 01100-28751 Overigens is het een misvat ting te denken, dat iedereen zomaar een teckel bij de fami lie De Kunder kan kopen. "Alleen aan hen, UJ 55 a Maar wie wint nou eigenlijk zo'n prijs? Het hondje? Het baasje? Hans de Kunder is daar zeer expliciet in. Hij legt zijn visie uit op de volgende, plastische manier: "Je kunt de fiets van In- durain wel kopen, maar dan kun je nog geen Tour de France win nen. Daar heb je Indurain zelf bij nodig. Zo is het ook bij het hon- den-WK. Hond en baas hebben elkaar nodig". In de teckel-categorie ruwhaar kaninchen werd de vrolijke Ziroc- co afgetekend wereldkampioen. In de categorie ruwhaar kanin chen bij de 'jongeren' werd Xan- tos jeugdwereldkampioen. Twee andere honden keerden als reserve-wereldkampioen naar 's- Gravenpolder terug: dwergruw- haar Maestro Junior en dwerg- korthaar Coco Chanel. Reserve- wereldkampioen is een titel die (laten we het eenvoudig houden) ergens tussen de eerste en tweede plaats in hangt. Drie van de vier honden hebben als achternaam 'Van Zeelands Roem', een heeft als achternaam 'Van de Stoofhoeve'. De kennel van het echtpaar Marjo en Hans de Kunder heet 'Zeelands Roem' en de kennel van dochter Angeli que de Kunder en a.s. schoon zoon Roel Boekholt (in 's-Hee- renhoek) heet 'De Stoofhoeve'. Vandaar. "De nieuwe eigenaren moeten per se vliegen met een lucht vaartmaatschappij, waar de hondjes op schoot vervoerd mogen worden. We willen onder geen voorwaarde, dat onze hondjes in een laadruim terecht komen. Er zijn mensen die een grote omweg moeten maken om met een bepaalde luchtvaart maatschappij te kunnen vliegen. Dat moeten ze er maar voor over hebben". We zullen tegelijkertijd nog een paar misverstanden uit de wereld helpen: a) van wereld kampioenschappen word je steenrijk en b) een kennel brengt geld op. Fout, fout. Een wereldti tel levert alleen maar eeuwige roem op: En een kennel brengt alleen maar geld op, als je de die wij honden niks te eten geeft, als je En in de vakanties, als de eige naren naar Nederland komen, worden de hondjes weer 'thuis' gebracht bij de familie De Kun der. Dan komen de kinderen weer terug bij 'papa en mama'. De vakantieperiodes zijn in de 's- Gravenpolderse teckelkennel vaak één grote familiereünie. ze niet verzorgt, als je de dieren arts nooit nodig hebt en als je nooit naar buitenlandse shows gaat. Maar ja, aangezien de De Kunders dat allemaal wél doen "Verdronken land, Valkenisse en Keizershof, Archeologisch en historisch onderzoek van een verdronken stukje Zuid-Beve- land". Onder deze titel wordt in het museum te Goes een ten toonstelling gehouden over een bijzonder stukje buitendijks Beveland. Buiten de Wester- scheldedijk bij Waarde bevindt zich een immens schorren- en slikkengebied. Door diverse oor zaken spoelden daar de afgelo pen jaren steeds meer resten bloot van het middeleeuws dorp Valkenisse. In de zomer van 1994 werden er ter plaatse opmetingen verricht door de afdeling Zeeland van de Archeo logische Werkgemeenschap Zeeland en medewerkers van het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten te Middelburg. Dit ging onder begeleiding van de provinciaal archeoloog van Zeeland. Thans worden de resultaten van deze campagne getoond, aan gevuld met een aantal archeolo gische vondsten. Bovendien wordt in deze tentoonstelling aandacht besteed aan het fort Keizershoofd. Dit thans verdwe nen bolwerk vormde in de zeven tiende eeuw een van de vele grendels die de Westerschelde afsloten. Het lag in de buurt van Valkenisse. Na de sluiting van de Vrede van Munster (1648) ver loor het zijn functie en werd ont- iot! Wie durft^ Kwaliteits-stoffen designbank, fraaie ronde belijning met voortreffelijke zit. Nou ja...wie durft ‘t niet voor zo'n prijs! V Bet RaMoekje. 2-zits S S zeeuws-vloanderen LANGE KERKSTRAAT 41 GOES Kleurenfoto's Hulst 's-Gravenhofplein 8 Terneuzen Noordstraat 6 (25 m. naast HEMA) Marjo en Hans de Kunder zijn nvoruuirht Ir. 'VCI VVIVIIl "Gehoorzaamheidscursussen zijn eigenlijk aan teckels niet besteed. Die cursussen gaan te veel uit van gehoorzaamheid en belonen. Dat is in beginsel niet zorgde de teckels, en de rest laat verkeerd, maar het past niet bij zich raden. Dat was 26 jaar gele- het karakter van een teckel. Een den. Al 22 jaar doet de familie De teckel moet je overwicht aanle- Kunder (moeder Marjo, vader Hans, zoon Marten, dochter Angelique en a.s. schoonzoon Roel) nu mee aan wedstrijden, wicht niet krijgt aangeleerd, gaat En met stijgend succes. hij met je op de loop. Dan veroor- geschikt achten voor onze hondjes", is het parool. "De teckels worden bij ons op karakter gefokt. Hondje en baasje moeten dus bij elkaar passen". 's-Gravenpolderse teckels maakten het wel erg 'bruin (Van een onzer redacteuren) 'S-GRAVENPOLDER -- In het verleden heeft het teckel- volk van de familie De Kunder uit 's-Gravenpolder wel vaker een wereldkampioen voortgebracht. Maar onlangs in Brussel maak ten de teckels het wel érg bruin: op de wereldhondenshow in de Belgische hoofdstad 'verkochten' ze zichzelf zó goed, dat er vier honden als wereldkampioen resp. reserve-wereldkampioen naar huis kwamen. manteld. Valkenisse en de res tanten van het reeds in onbruik geraakte fort verdween in 1682 voorgoed onder de golven. In de tentoonstelling zijn bijzondere archeologische voorwerpen te zien die werden gevonden in en rond Valkenisse. Verder is er his torisch kaartmateriaal aanwezig, reconstructies van het dorp in bewoonde staat, en veel foto's van de opmetingsactiviteiten. Het geheel geeft een boeiend beeld van een eens welvarend dorp dat vanaf de zestiende eeuw in een voortdurende strijd met het water was gewikkeld en het uiteindelijk niet kon bolwer ken. Tegelijk met de tentoonstelling verschijnt bij uitgeverij De Kope ren Tuin een boek met dezelfde titel als de tentoonstelling. Hierin biedt een keur aan auteurs arti kelen die tesamen een goed his torisch overzicht van Valkenisse en het fort Keizershoofd geven. De tentoonstelling wordt gehou den van 10 juni tot en met 28 oktober. Het museum is ge opend van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur, zaterdags van 13.00 tot 16.00 uur. Op zondag en maandag is het museum gesloten. Toe gangsprijzen: Volwassenen f3,50, CJP, 65+ en groepen vanaf 10 personen f2,-. Jeugd tot 16 jaar f 1,-. Museumjaar- kaart gratis.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 1