Goese Golf Club Nieuwe tassen voor de SPORT Bevelanden in ’t kort CULTUUR KORT Open tennistoernooi 't Halve Maantje start al 17 juni De Goese tennisvereniging 't Halve Maantje organiseert van 19 juni tot en met 25 juni haar "open C-D toernooi". Gezien het grote aantal inschrijvingen wordt met het toernooi reeds begon nen in het weekend van 17 op 18 juni. 1 juli aan de slag Auto Adria sponsor van wegwedstrijd Wolphaartsdijk Wegraces 50 cc en brommers op Kanaalcircuit Wemeldinge D-pupillen Rillandia Lange afstand zwemmen Den Inkel Kruiningen Sportpunt Zeelandloop Woensdag 14 juni 1995 DE BEVELANDER 32 Bingo-dansant Universele Leer Amnesty Internationaal De Levende Steen Oprichters Tovaal weer in actie Toertocht Koffie-ochtend Nivon afd. Goes Jeugddienst Themamiddag Cerebraal Opvoedtelefoon Manhuistuinconcert Disco Goes-Oost Op zaterdagochtend voor iedereen Kledingbeurs Korfbalvereniging Kapelle Bingo in Kortgene Inschrijving open EPZ-klassieker voor trimmers Agrarisch ondernemen Thuisfrontcollege KN NV-werkgroep zoekt natuurfotografen Grote Avond O.B.S. "de Achthoek" Alpen-vereniging Brassband neemt afscheid van haar dirigent Lavendelstokjes Tuinendag Excursies Den Inkel t ge. Subsponsors zijn: Pieralisi Rombouts kunststof ge coureurs, welke in hoofdzaak ment Stellendam, Drew Ameroid Zaterdag 17 juni houdt wijkver- eniging Goese Polder de laatste bingo-dansant van het seizoen in wijkgebouw De Spinne te Goes- Noord. De muziek wordt ver zorgd door Splash. Aanvang 20.30 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Entree gratis voor leden, anderen vijf gulden. Er worden drie rondes bingo gespeeld met tot slot een verloting met mooie prijzen. Werkelijk mens worden: dat is de titel van de lezing die maandag 26 juni wordt gegeven in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg. De avond wordt georganiseerd door het Lectori- um Rosicrucianum en begint om 20.00 uur. Er kunnen op de avond vragen worden gesteld over de Universele leer. Ieder een is welkom, toegang gratis. Maandag 19 juni a.s. kunnen er brieven worden geschreven voor mensen die vanwege hun politie ke of godsdienstige overtuiging, hun ras, taal, geslacht of etni sche afkomst vervolgd worden of gevangen zitten. Dat kan van 19.00 uur - 20.00 uur in het zaaltje achter de R.K. Kerk te Lewedorp. Voorbeeld brieven zijn aanwezig. Er kunnen ook brieven afgehaald worden. Donderdagavond 15 juni houdt de Levende Steen Gemeente een avond in het gebouw aan de Beatrixlaan 32 te Goes, aanvang 19.30 uur. Een medewerker van de stichting "Open Doors" komt spreken over de positie van christenen in de moslimwereld. Tevens wordt het diaklankbeeld "In de schaduw van de moskee" vertoond. Toegang gratis. uur aan de start verschijnen voor 2 wedstrijdmanches, welke bei- Kapelle. Tevens zal er een wedstrijd ver reden worden voor de KNMV 50 legd. Na het voltooien van de gekozen afstand ontvangt men een brevet plus een fraai gebor duurde badge (embleem). Het wedstrijdelement is niet van toe passing, de sportieve prestatie staat voorop, zodoende gaat het personeel van het zwembad er vanuit dat dit een gezond evene ment voor het gezin is. Voor de veiligheid moet de leeftijdsgroep t/m 12 jr. in het bezit zijn van een zwemdiploma. Zaterdag 17 juni is het weer zover, de kosten zijn 4,- deeln. (excl. toegang). Het openluchtzwembad in Kruiingen is een akkommodatie met ver warmde buitenbaden, met een min. temp, van 20 graden. Inlich tingen: 01130-81952 (na.-vrij. na 13.00 uur). Aanstaande zaterdag 17 juni sluit de Goese Rugbyclub Tovaal het succesvolle seizoen af met de traditionele wedstrijd tussen de oprichters en een huidige selektie. In het oprichtersteam maken deze keer oud-spelers als Jack van Biemen, Stoffel van Iwaarden, Ron Burgs en Arno Witkam hun opwachting, terwijl de huidige selektie wordt aange vuld met oud-jeugdspelers. Het duel wordt gespeeld op sport park Het Schenge en de kick-off is om 15.20 uur. Na afloop is er bij het clubhuis van de Goese Rugbyclub Tovaal bij de ingang van sportpark Het Schenge een barbecue, waarbij onder meer •een varken aan het spit geroos terd wordt. Voor informatie over de Goese Rugbyclub Tovaal en de afsluiting van het seizoen kan men terecht bij Jan Moelker, Havenweg 13 te Nieuwdorp. Telefoon: 01196-12580. Bij de foto: Voor het eerst sinds vele jaren weer weg races in Zeeland. Nu dus in Wemeldinge op het nieuwe Kanaalcircuit. (foto Wegrace Info A. Kievit). Op zaterdag 17 juni a.s. organi seert Toerclub Walcheren een fietstocht in Zeeuws-Vlaanderen. De afstand van deze tocht is ca.100 km. De route voert o.a. gedeeltelijk door België (dus denk om uw paspoort). De start en aankomst is café Dorpszicht, Dorpsplein 6 te Koudekerke. Er kan worden ingeschreven vanaf 8.30-10.00 uur. EVENEMENTEN IN GOES PERIODE 15 JUNI T/M 22 JUNI 15 juni: Manhuistuin, 20.00-21.00 uur: Concert Barbershopkoren "The Goose City Singers' The Gaggling Ganders Gang'. 16 en 17 juni: De Hoogte, 19.30 uur: 'Peter en de Wolf', uitvoering door leerlingen en docenten van de Zeeuwse Muziekschool. 18 juni: Manhuistuin, 12.00-13.00 uur: Concert fanfare 'De Echo'. 20 juni: Grote Kerk, 13.30-14.30 uur: Carillonbegeleiding door stads beiaardier Sjoerd Tamminga. 21 juni: Bibliotheek 14.00-14.45 uur: Voorlezen voor kinderen van 5- 8 jaar. Zondag 18 juni is in de Legerdiek te Goes van 11.00 tot 12.30 uur de koffie-ochtend. Het is de laat ste koffie-ochtend van dit sei zoen. Leden en ook belangstel lenden zijn van harte welkom. Inl. tel. 01100 - 13216. strijd Wolphaartsdijk gehouden op zaterdag 5 augustus a.s. Vorig jaar werd in Wolphaartsdijk het Nederlands kampioenschap Halve Marathon gehouden, dit jaar is weer de "gewone" editie van de 15 kilometer aan de beurt. Al jaren is Auto Adria één W In overleg met bondsgedele- geerde Arno van Trigt zijn de vol gende plaatsingen verricht: Herenenkel C1: 1 Martijn Proos (Halve Maantje); 2. Erwin de Keijzer (Kruiningen): 3/4 Chris Versteeg en Marlon Wisse (bei den Halve maantje). Damesenkel C1: 1. Diana Smid- Anrochte (De Schelde); 2. Han- neke Snijder (De Sprink); 3/4. Monique van Sabben (Kruinin gen) en Corine Blankenburgh (MLTC). Herenenkel C2: 1. Nu ToVan (Halve Maantje): 2. Piet Bek (Halve maantje); 3/4 Harrie van Gellecum en Martin Wissekerke (beiden Halve Maantje). Damesenkel C2: 1Sandra van Eenennaam (Kapelle); 2. Wendy Jansen (MLTC); 3/4. Sabrine de Marco (Halve Maantje) en Anne- marie Verschuure (Yerseke). Herenenkel D17: 1. Coen Raas (De Puye); 2. Ivo Walraven (Hal ve Maantje); 3/4 Henk van Sab ben (De Puye) en Arno van Trigt (Halve Maantje). Damesenkel D17: 1. Rose de Vrieze (Halve Maantje); 2. Ilona Beeke en Robbert v. Strien. De pupillen van Rillandia doen het uitstekend. Ze werden in hun klasse kam pioen tijdens de voorjaarscom- petitie. EXPOSITIES 16 t/m 24 juni: Grote Kerk: Overzichtsexpositie. t/m 26 juni: Oosterscheldeziekenhuis: Kunstwerken van 'Aboriginal' kunstenaars uit Arnhemlaan. (info: 01100-34566). t/m 30 juni: Gezondheidscentrum "Magnolia": Schilderijen van Rie Baauw (info: 01100-49200). t/m 30 juni: Medisch Centrum: 'De Pijlers': Werken van Safian Ashot uit Armenië, (info: 01100-27104). t/m 1 juli: Stadskantoor: Schilderijen en werk op papier van Simone Wijnschenk uit Kattendijke (info: 01100-49740). t/m 2 juli: Galerie 'Mi Parti': Combinatie stock overzicht (info: 01100- 31819). t/m 3 juli: Zusterstraat 11. Ma. t/m vr. 8.30 tot 17.00 uur: Werken van Safian Ashot Serie Arbat (info: 01100-31170). hele jaar: Galerie llona: Naïeve schilderijen van Ilona Schmit en sie raden van U. en S. Zöllner-Krumme (info: 01192-1242). hele jaar: Galerie Jan Boer: Olieverven van Jan Boer (info: 01198- 2031\ 4 Bakker, leider Peter Schoutens. Onder L. naar R.: Martin Hart- hoorn (E-pup); Robbert Jans sens, Achmed Mariani (E-pup.), Michiel v. Gils (E. Pup.), Wouter Ko^en, Murat Goko Glugil, Leon van de meest trouwe sponsors van de wedstrijd in Wolphaarts dijk. Op de foto ondertekenen direkteur Kees Groeneveld van Auto Adria en Frans Verwei van de organisatie de sponsor-over- eenkomst. (foto: Willemj^ieras). A.s. zaterdagmorgen 18 juni is er een jeugddienst. In deze dienst staan de jongeren centraal. Het thema van deze dienst is "Licht en Leven". Het jongerenkoor "Happiness" werkt mee deze morgen, evenals ds. Dijk en organist Rudy Gorsse. U bent van harte welkom in de Vrije Evangelische Gemeente, Tulp straat 2 te Goes. Aanvang 10.00 uur. Zaterdag 17 juni houdt de vereni ging Cerebraal een themamid dag in het Oosterscheldezieken huis te Goes. Onderwerp: coma, oorzaak en gevolg. Het program ma begint om 13.30 uur met ont vangst, gevolgd door een ope ning van de middag door de voorzitter van Cerebraal afd. Brabant-Zeeland. Mevr. K. Ber tens houdt een inleiding. Cere braal is een vereniging voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en direct betrokke nen. Op vrijdagavond 16 juni organi seert AV'56 in samenwerking met Sportpunt Zeeland voor de eerste maal de Sportpunt Zee- landloop, over een afstand van 3, 5.8, 8.6 of 11.4 kilometer. De loop vindt plaats rondom het Hol landse Hoeve-gebied en een deel van Goes-Noord over een gevarieerd parkoers. De wed strijd staat open voor wedstrijdlo- pers en trimmers, waarbij de trimmers kunnen kiezen uit een van de vier afstanden, de wed- strijdlopers lopen 11,4 kilometer. Gedurende het zomerzwemsei- zoen wordt op een aantal zater dagochtenden het recreatieve lange afstand zwemmen georga niseerd. De deelnemers kunnen die ochtend tussen 11.00 en 12.30 uur een keuze maken uit één van de volgende lange afstand brevetten, t.w. 400, 600, 800, 1000, 1500 en 3000 mtr. In het 50 mtr. bad is een parkoers uitgelegd van 100 mtr. Dat door de deelnemers een aantal malen, afhankelijk van de geko zen afstand moet worden afge- Sinds kort is Zeeland één van de provincies in ons land die mee doen aan de landelijke Opvoed- telefoon. Elke provincie levert bij toerbeurt een telefoonteam dat bestaat uit professionele mede werkers die door opleiding en ervaring deskundig zijn op het gebied van opvoedingsvragen en problemen van ouders. De meeste gesprekken zijn advise rend en ondersteunend en vol doen daarmee aan het doel van de Opvoedtelefoon: steun bie den als er spanningen zijn, maar de problemen nog niet zo hoog zijn opgelopen dat hulpverlening nodig is. Voor meer complexe opvoedingsproblemen is telefo nische ondersteuning niet toerei kend. In die situaties worden ouders gewezen op mogelijkhe den voor verdere hulp. De Opvoedtelefoon kan gebeld wor den van maandag tot en met vrij dag van 09.00 uur tot 17.00 uur en op maandag-, dinsdag- en woensdagavond van 19.00 uur tot 21.30 uur. Donderdag 15 juni vindt het zes de concert van de serie Man- huistuinconcerten van dit sei zoen plaats. Dit zal worden ver zorgd door het herenbarber- shopkoor "The Gaggling Gan ders Gang" in combinatie met het damesbarbershopkoor "The Goose City Singers". De uitvoe ring duurt van 19.30 tot 20.30 uur. De ingang van de Manhuis tuin bevindt zich bij het poortje rechts van het REC-gebouw aan de Zusterstraat 11 (voorzijde) of bij het hek in het Schuttershofge- bied (achterzijde). Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de Grote Kerk. range is inmiddels in uitste- In wijkcentrum Jan Lighthart te Goes-Oost houdt de wijkvereni- ging zaterdag 17 juni de laatste disco-avond van het seizoen. Jeugd tussen 11 en 15 jaar is welkom. Aanvang 19.00 uur, ein de rond 22.00 uur. Entree één gulden. Inl. 01100-23389. Liplijn (MLTC). Herenenkel D35: 1. Ger Voeten (Bongerd): 2. Simon op 't Hof (Bongerd); 3/4 Wim Terporten (Kapelle) en Klaas van Belzen (De Schenge). Herenenkel D2: 1. Marco Borg- hart (Halve Maantje); 2. P.J.J. Mertens (Goes); 3/4 Jan San ders (MLTC) en Ruud Kalau (Halve Maantje). Damesenkel D2: 1. Monique Baarends (Goes); 2. Monique Hondsmerk (Kruiningen). Herendubbel C1: 1. Peter-Jan Manten Erwin de Keijzer (Kruin ingen); 2. Martijn Proos Marco Jongsma (Halve Maantje). Damesdubbel C1: 1. Corine Blankenburgh Jeantien v.d. Dries (MLTC); 2. Marije van Bel zen Wendy Jansen (MLTC). Herendubbel D17: 1. K. van Bel zen J. Jansen (De Schenge MLTC: 2. Bert van Sabben Henk van Sabben (MLTC De Puye). Damesdubbel D17: 1. Willie v.d. Dries Martha Rentmeester (Ovezande); 2. Ineke Rinsema Rose de Vrieze (Halve Maantje); Herendubbel D2: A. Kuijpers M/ Vermet (Zer Oirts DOS); 2. Her man Heffelaar Vincent van Oosterhout (Goes). Damesdubbel D2: 1Bep Traas Judith Lagendijk (Bongerd): 2. Carin Naessens Eveliene Mus-* kens (Goes). Gemengd C1: 1. Peter-Jan Man ten Monique van Sabben (Kruiningen); 2. Marlon Wisse Tinta van Wely (Kapelle). Gemengd D17: 1. Jaap den Engelsman Thea Honingh (Bongerd); 2. Bert van Sabben llona Liplijn (MLTC). Gemengd B2: Eddy de Dreu Rie de Dreu (Bongerd); 2. Theo Spinnewijn Ine Spinnewijn (Goes). Voor liefhebbers van het lange afstand-zwemmen is het open luchtzwembad "Den Inkel" te Kruiningen het zwembad bij uit stek. Wijkvereniging Goese Polder houdt woensdag 14 en donder dag 15 juni een beurs van zomerkinderkleding en trendy- kleding jong volwassenen. Ope ningstijden in De Spinne, woens dag van 21.00-22.00 uur, don derdag van 09.00-10.00 uur. Inl. 01100-21445. De deelname bedraagt vijf gul den bij voorinschrijving en zeven gulden vijftig bij na inschrijving voor wedstrijdlopers, trimmers, betalen zeven gulden vijftig. Voorinschrijving bij Hannie de Jager, tel. 01192-2109. De start vindt plaats om 19.30 uur, inschrijven kan vanaf 18.30 uur bij het Sportpunt Zeeland aan de Zwembadweg te Goes. Voor alle deelnemers is er na afloop een fraaie herinnering en de moge lijkheid om gratis gebruik te maken van het zwembad. Dit jaar hebben 225 tennisfana ten hun inschrijvingskaart inge stuurd, hetgeen betekent dat er ongeveer 200 wedstrijden moe ten worden gespeeld. Er wordt in 5 categorieën gespeeld, zowel single, dubbel als gemengd. De speelsterkten C1, C2-+17, D1- 17+, D1-35+ en D2-17+ komen aan bod. De finales zijn op zon dag 25 juni. In maar net 5 maanden hebben zich bij de Goese Golf Club goed 200 leden aangemeld en die kunnen binnenkort aan de slag. Want op zaterdag, 1 juli nemen daar definitief de aktivi- teiten een aanvang. Dan worden met enig ceremo nieel het clubgebouw met res taurant, de golfshop en de golfschool met alle oefenfacili teiten opengesteld. De driving Aanstaande zaterdag 17 juni houdt KVK weer het jaarlijkse Kapelle kernen-Korfbal-toernooi. Dit gezellige evenement, dat gesponsord wordt door Garage Hoogesteger uit Kapelle, is door korfballers georganiseerd voor niet-korfballers. Er zijn 16 teams die zich opgegeven hebben, waarvan 6 juniorenteams. Het toernooi begint om 12.30 uur en de finale zal om 16.50 uur gespeeld worden. Tussen de wedstrijden door strijden alle ploegen ook om de "schutterstro- fee", welk team scoort dit jaar de meeste doelpunten? Na de finale is de prijsuitreiking. Natuurlijk willen alle ploegen flink gecoached worden, dus bent u de hele middag van harte wel kom op het veld aan de Benzij- weg in Wemeldinge. Voor de kin deren zijn er ook activiteiten! kende conditie en heeft 20 afslagplaatsen, waarvan 12 overdekt. De putting green en oefenbunkers liggen er ook goed bij en zijn klaar voor gebruik. Vanaf de eerste juli zullen de beide professionals, Jan Stevens en Barbara van Strien starten met een volledig les-programma van privéles- sen, groepslessen en clinics. Ook niet-leden kunnen zich opgeven voor een aantal proeflessen. Golfstokken e.d. kunnen beschikbaar worden gesteld aan degenen die nog niet toe zijn aan de aanschaf van eigen materiaal. Er kun nen vanaf 15 juni op de golf- school telefonisch op nummer 01100-29557 afspraken wor den gemaakt voor de lessen in juli. Het totale banencomplex van De Goese Golf, 18 holes en 9 oefen holes, wordt op zaterdag, 26 augustus a.s., in aanwezigheid van diverse autoriteiten, overige genodig den en pers, feestelijk inge wijd met een royaal opgezette open dag. In dorpshuis "De Pompweie" te Kortgene wordt zaterdag 17 juni een bingo-avond gehouden, aanvang 20.00 uur. Na afloop van het bingo is er live muziek. Liefhebbers kunnen dan dansen. Zaterdag 24 juni wordt voor de derde maal door Sportclub EPZ Zeeland een klassieker voor trimmers verreden. De start en finish vinden plaats op de EPZ- lokatie Zeeland aan de Zeedijk 30 te Borssele. Het afwisselende parkoers van deze trimklassieker die om 14.00 uur van start gaat is uitgezet in Zuid-Beveland over een afstand van 98 kilometer en staat open voor A-, B- en C-trim- mers met een geldige TMZ-licen- tie. Maximaal kunnen er 150 ren ners aan deze klassieker deelne men. Er zal worden uitgegaan van één uitgebreid eindklasse ment. De inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar tijdens alle wedstrij den voor trimmers die in Zee- land/Brabant georganiseerd wor den door de Stichting Trimbelan- gen Midden-Zeeland/BWF. Bovendien zijn de inschrijfformu lieren te verkrijgen bij de organis- toren: "Tourclub EPZ-Zeeland" (Frank Jansens, Jan van Haneg- hem, Eleen Smulder, telefoon 01105-6000). De groene volkshogeschool 'Zeeland Studiecentrum' heeft in samenwerking met het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf een leergang ontwikkeld voor agrari sche- en plattelandsvrouwen die in de Zak van Zuid-Beveland wil len starten met een eigen stuk ondernemen op het bedrijf. In de leergang maakt de cursist de keuze in de voor haar meest kansrijke bedrijfsrichting. In de loop van het winterseizoen werkt de cursiste haar eigen bedrijfs plan uit, gevoed met kennis rond bedrijfseconomie, bedrijfskunde en marketing. Uiteindelijk zal het plan getoetst worden door diver se vakdocenten. In mei 1996 zal zo een professioneel bedrijfsplan zijn ontstaan. De leergang wordt verzorgd in tweedaagse cursus blokken telkens per twee weken. De eigen bijdrage voor de cursus zal 750,- bedragen (incl. cur susmateriaal en verzorging van 74 cursusdagdelen tussen okto ber 1995 en mei 1996). Informa tie: Zeeland Studiecentrum, bij Sandra Dusoir, tel. 01177-2292. In de week van 4 tot en met 9 december wordt in Goes e.o. deelgenomen aan de landelijke thuisfrontcollecte van Pit en de Gezamenlijke Thuisfronten. De heer J. van Zanten te Goes is plaatselijk contactpersoon en deelt mee dat collectanten wel kom zijn. Inl. 01100-21676. De Werkgroep van de Kon. Ned. Natuurhistorische Ver. afdeling Bevelanden zoekt contact met amateur-natuurfotografen om ervaringen uit te wisselen. De eerste ontmoeting is gepland op zaterdag 17 juni a.s. om 13.00 uur in recreatiegebied Den Inkel onder Kruiningen. Inl. Joop Wes- terweel, tel. 01134-1969. De openbare basisschool "de Achthoek" organiseert vrijdag 16 juni haar 2-jaarlijkse Grote Avond in de Griffioen te Wol phaartsdijk. Gedurende deze avond zullen de verschillende groepen leerlingen hun eigen musical opvoeren. In de pauze is er een loterij met vele leuke prij zen. De entree bedraagt: 1,-. Aanvang 19.00 uur in Dorpshuis "de Griffioen", Oostkerkestraat 24, Wolphaartsdijk. Tochtenplanning: dat is het onderwerp waaraan aandacht wordt besteed tijdens de kring- avond van de afdeling West-Bra- bant en Zeeland van de Kon. Ned. Alpen-vereniging. De avond wordt donderdag 15 juni gehouden in De Nobelaer te Etten-Leur, aanvang 20.00 uur, entree ƒ2,50. Iedereen is wel kom. Marcel de Bont vertelt: Deze avond is zinvol voor ieder een die plannen heeft te gaan wandelen of klimmen in de ber gen. Het doel is een ieder ver trouwd te maken met verschillen de informatiebronnen. Verder bestaat de mogelijkheid dat er problemen ontstaan bij het zelf standig plannen van een tocht. Dit alles zal worden verduidelijkt via een aantal verschillende cases. Na een periode van ongeveer 15 jaar als dirigent van de brass band Excelsior muzikale leiding gegeven te hebben aan de leden van dit gezelschap heeft de heer Rinus Kramer te kennen gege ven te stoppen met zijn aktivitei- ten. Ter gelegenheid van het afscheid van de heer Kramer wordt in de kerk van 's-Heer Arendskerke op vrijdag 16 juni om 19.00 uur een concert gege ven. Aansluitend vindt om 20.15 uur een receptie plaats in het Arendshuis eveneens te 's-Heer Arendskerke. De heer Kramer zal worden opgevolgd door de heer G. Blom. Op zaterdag 17 juni a.s. zullen na een periode van 14 jaar weer motorwegraces verreden wor den in de provincie Zeeland. Namelijk 50 cc en Brommerweg- races op het "Kanaalcircuit" te Wemeldinge. De jonge stichting Promotor heeft hiermee de primeur voor Zuid-West Nederland. Deze wedstrijden worden onder auspi ciën van de KNMV (Koninklijke Nederlandse Motorrijders Ver eniging) en de SOBW (Stichting Organisatie Brommer Weg races) georganiseerd en tellen mee voor het Nederlands kam pioenschap. Ton van Kruiningen van Promotor Zeeland vertelt: "Op deze dag zullen ca. 150 cou reurs uit Nederland en België de strijd aanbinden in zeven ver schillende klassen. Elke klasse zal na de trainingen welke om 9.30 uuraanvangen, vanaf 12.30 Auto Adria Official Ford-dealer uit Goes sponsort weer de Atle- tiek-wedstrijd over 15 kilometer van Wolphaartsdijk. De grootste en bekendste Zeeuwse weg- atletiek-wedstrijd wordt door de Goese Atletiekvereniging A.V. '56 en de Kommissie Wegwed- het kanaal door Zuid-Beveland en de CZAV-gebouwen. Het de bepalend zijn voor een dagre- publiek zal vanuit het dijktalud sulfaat en voor het Nederlands kampioenschap 1995". De offi ciële opening zal verricht worden door Mevr. C.W.A. Kole, wethou- De D-pupillen van de voetbal vereniging Ril landia uit Ril land zijn kort geleden voor zien van nieu we sporttas sen. Ze werden gesponsord door de fam. Verdult van cafetaria 't Ach- terwegje aan de Adr. Buteyn- weg. De eige naars vierden dezer dagen het 1-jarig be staan van hun zaak. Overi gens maakt de Fam. Verdult het de pupillen ook mogelijk om een reisje naar het Feijenoord-stadion te maken. Op de foto vlnr: Martina, dochter Anouk, Luciën Verduld, Ismael Celiktas, Jeroen Meyer, Marco Minnaard, Martin Koelen, Roel Atelier Kreafleur in het Ambachtscentrum bij de Hol landse Hoeve te Goes start met een nieuwe cursus Lavendel stokjes. De cursus wordt gehou den op vrijdag 23 juni. Men kan zowel 's morgens, 's middags als 's avonds deelnemen. Kosten 7,50. Inl. bij Dineke Geerligs, tel. 01100-14102 of 13273. Ze vertelt over de korte cursus: "Met deze kursus probeer ik mensen enthousiast te maken om de geurige lavendel weer te gaan gebruiken en wel op een origine le manier. Van de vers geplukte lavendel vlechten we met een mooi sierlint een geurig bosje of stokje dat zo tussen het linnen goed gelegd kan worden. Maar ook verwerkt in een droogboe- ketje voor in de kamer of in het toilet kan het goede diensten bewijzen. Als klein kadootje zal het lavendelstokje eveneens hoog scoren, denk ik". "De Stichting Vrouwen voor Vrouwen organiseert een Tui nendag op donderdag 22 juni, in Middelburg en Nisse van 10.00 uur tot 17.00 uur. Locaties: Gen. Eisenhowerlaan 25, 33 en 54 (wijk Klarenbeek), Middelburg en Zuidweg 3, Nisse. Hier wordt o.a. een workshop gegeven door Beatrijs van der Vlist (tuinorna menten van wilgetenen). In de tuinen worden allerlei artikelen verkocht die Uw tuin zullen ver fraaien. De opbrengsten van de verkoping gaan naar de Stichting Vrouwen voor Vrouwen en wor den gebruikt om evangeliserend vrouwenwerk in de Derde Wereld te ondersteunen. Voor moderne informatie: 01115- 2367". duktieracers. Als sluitstuk zullen om ca. 17.15 uur alle 3 eerst geklasseerden andere bedrijven. Met_deze wed- J. van elke klasse aan de start ver schijnen voor een wedstrijd om de "Zeelandcup". Het "Kanaalcir cuit" heeft een lengte van 1700 m en voldoet aan alle gestelde veiligheidseisen. Het is gelegen nabij het voormalige sluizencom- plex, direkt in de nabijheid van Afdeling Beveland van de Koninklijke Nederlandse Natuur historische Vereniging organi seert weer natuurwandelingen in het recreatiegebied "Den Inkel" in Kruiningen. De wandelingen zijn steeds op de 2e en 4e dins dagavond van de maanden juni, juli en augustus. Om te beginnen dus op 13 en 27 juni. Tijdens het wandelen zal een ervaren gids u vertellen over het ontstaan van het gebied en de rijke flora en fauna. Iedereen is welkom! Inlichtingen: J. Westerweel, tel. 01134-1969. Aanvang: parkeer plaats Den Inkel om 19.30 uur. Prijs: niet KNNV leden betalen 2,50 per persoon. een schitterend overzicht heb ben op het wedstrijdgebeuren. Dankzij bijdragen van het bedrijfsleven is dit evenement der van sportzaken Gemeente gratis toegankelijk. Hoofdspon sor is: John Bos Kreidler import/export uit Goes Einwe- cc Juniorcup een klasse van jon- decanteercentrifuges Bleiswijk, ge coureurs, welke in hoofdzaak Rombouts kunststof techniek gebruik maken van Yamaha-pro- Tholen, Reko industrial equip- -J,-L'- ment Stellendam, Drew Ameroid Nederland Rotterdam en diverse strijd hoopt Promotor Zeeland de L voor deze regio nog onbekende tak van motorsport onder de aandacht van het publiek te brengen en interesse te wekken bij eventuele nieuwe beoefe naars van deze wedstrijdsport. vz. "MM 'ZUr '/M 'M,

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 32