WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK Nieuwe zaak Gerard de Kok: Wigwam-Topgroep in H'zand Multi Vlaai nu ook NU DE ZOMER KOMT Installatiebedrijf Zuid in nieuw pand te Kamperland MEDISCHE DIENST Aandacht voor 65+ op maandagmorgen VAN WESTEN 't Paard van Troje verloot studiebeurzen Libelle-kwekerijdagen bij Sluishoek Borssele Manpower Goes van start i’.'i Kampman lange vorststraat 57 goes, tel. 01100-30214 Gratis oog- en oogdrukmeting tevens 65,- korting op komplete bril. 99 99,= 99,= 59,= 99,= K j Woensdag 14 juni 1995 DE BEVELANDER voor 17 en 18 juni 1995 PANTALONS SHIRTS 7^ 2 VOOR JACKS 27^= JEANS EN VELE ANDERE ZEER ZONNIG GEPRIJSDE AANBIEDINGEN Deze aanbieding geldt tot 24 juni Gemeente Goes DRANKPROBLEMEN? Tel. 01198-1126 01134-2262 01107-1433. menMKM poeó M ALARM (,06-11 ALS ELKE SECONDE TELT tl A* ««Mg 3- i HUISARTSEN: TANDARTSEN: APOTHEEK: VERLOSKUNDIGEN DIERENARTSEN: HOMEOPATEN KRUISWERK Installatiebedrijf Zuid (IBZ) te Kamperland is dezer dagen ver huisd naar een nieuw pand aan Het Rip 1 te Kamperland. Dit als gevolg van het toegenomen aan tal activiteiten en gestage groei, waardoor IBZ aan een grotere vestiging toe was. Met een druk bezocht open huis werd de offi ciële opening afgelopen zater dag afgerond. De heren Henk Zwemer en Henk Versluis mochten rond de ope ning op de nieuwe locatie veel ontvangst vorige haar vesti- de regio nu, naast Goes, vesti gingen in Vlissingen, Terneuzen, alsmede vijf kantoren in West- Brabant. Manpower verleent bemiddeling voor werkzoekenden in de admi- tiemarkt belangrijk is, hebben ook veel bedrijven en particulie ren de weg naar IBZ weten te vinden. Het is dus allesbehalve een seizoenbedrijf. Een bedrijf in deze opzet vraagt om de nodige ruimte. Die was op de vroegere lokatie niet voldoende. Daar had IBZ de beschikking over een pand van circa 150 vierkante meter. Dat is nu op Rip 1 ruim 500 m2 geworden. Tevens beschikt men in het nieuwe pand over een aantrekkelijke showroom. nistratieve technische en indus triële sfeer. Er zijn momenteel meer dan 75 Manpower-vestigingen in Neder land en meer dan 2000 in de hele wereld. LANGE VORSTSTRAAT 98-102 TEL.:OIIOO-I5755 weten te vinden die zorgdragen voor mooi aangeklede plekken van de kwekerij en schuur met potterie, tuinbeelden, kunst, rots planten, groendecoratie, kuip- planten en produkten van zomer fruit. Dit alles in een landelijke omgeving met de nodige geur en kleur van bloemen uit de kweek tuin en eigen tuin. Een gezellig terras is ingericht om te genieten van een consumptie en eigen gebakken babbelaars. De kwe kerij is gevestigd Jurjaneweg 5 te Borssele en geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan dagochtend 08.00 uur. M. van Veen, tel. 01100-21670 (verloskundige). Apotheek De Spinne, De Spinne 11- 62/11-64, Goes. Tel. 01100-28228. Openingstijden voor dringende ge vallen: op zaterdag van 08.30-17.30 uur; op zondag van 10.00-11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. Spreekuren zaterdag- en zondag morgen van 10.00-11.00 uur. dr. B. Rijksen, Vroonlandseweg 9, Kapelle, 01102-43669, tel. 06-527 713 98. KRUISVERENIGING RONDOM DE OOSTERSCHELDE Voor wijkverpleging en intensieve thuiszorg: 24 uur per dag bereikbaar via tel. 01100-51177. Spreekuren en uitleen verpleegarti- kelen op werkdagen tussen 13.00 en 13.30 uur. Uitleen verpleegartikelen 's avonds in Goes (Beukenstraat van REGIO ZEELAND A. van Schaik. Tel. 01184 - 78969. 18.30 - 19.30 uur; in Heinkenszand (Warande) en Kruiningen (Burg. Vogelaarstraat) van 18.30 - 19.00 uur. Inlichtingen over cursussen en dieet advies via tel. 01100-49200 (tijdens kantooruren). WIJKVERPLEGING St. Thuiszorg Nederland is 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 01100 - 29003 STICHTING PROVINCIALE KRAAMZORG ZEELAND Kraamcenrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal in- schrijfbur., tel. 01100 - 49249: ma. t/m vr. van 9.00 uur -16.00 uur. MAATSCHAPPELIJK WERK: 01100 - 49480. Werkd. van 8.30- 12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gok- spreekuur do. 16.30-18.30 uur. Bui ten kantooruren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulpdienst 01180-15551. OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Regio Zeeland. Tel.: 01107 - 1680 of 01112-2286. Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEL: 01103-2829/01195-5849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur 01100-12350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Eigenhaardstr. 2, 4331 HS Middel burg, 01180-12280. DIABETES INFORMATIE POST OCG OUDERS VAN HOMOSEXUELE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 01103-1437 en 01106-3112. Op veler verzoek is het vanaf nu mogelijk om maandagochtend ver se vlaaien te halen bij Multi-Vlaai. De gezamenlijke Multi-Vlaai-onder- nemers hebben de koppen bij elkaar gestoken en de bakkers in Sevenum vriendelijk doch dringend verzocht om een paar uurtjes vroeger uit de veren te komen. De bakkers hebben hier positief op gereageerd zodat ook de winkels aan het einde van de route voor 9 uur op maandagochtend bevoorraad zijn. Derhalve hebben de Multi- Vlaai-winkels in Goes en Middelburg besloten op maandag om 9.30 de deuren te openen. Natuurlijk is het mogelijk om maandagochtend de vlaaien thuis of op het werk te laten bezorgen. Met frisse moed kan men U voortaan op maandagmorgen om half 10 begroeten. (Dinsdag t/m zaterdag vanaf half 9). boeken) ontvang je een gratis lot. Dit lot geeft kans op één van de vijf 'studiebeurzen' van ƒ100,-! Maar dat is nog niet alles: bij een besteding van 50,- aan schoolspullen (uitge zonderd boeken) krijg je een gra tis Parker Jotter met je eigen naam erin gegraveerd! Deze actie loopt tot 15 september 1995. den beschouwd als de betere huishoudzaak. Er wordt een breed assortiment geboden, ter wijl de persoonlijke service in de winkel een belangrijke rol blijft spelen. "De klanten waren dat in onze winkels al gewend; en dat willen we graag voortzetten", aldus mevr. De Kok, die samen met haar man in 1976 - nu dus al weer bijna twintig jaar geleden - de hobbyzaal in Heinkenszand opende. Die was gecombineerd met het schildersbedrijf. In de Dorpsstraat heeft de fam. de Kok verder de bekende drogisterij. Het is begrijpelijk dat een derge lijke organisatie om een goed team van medewerkers en medewerksters vraagt. Welnu, dat is aanwezig. "En bovendien zijn we flexibel. Dat houdt in dat we in geval van ziekte of dat er anderszins moet worden inge vallen, mensen van de ene naar de andere zaak kunnen", aldus. Topgroep-winkel heeft te bieden. Voor grote en kleine huisdieren Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen door: W. Verboom, Alexanderstraat 46, Kapelle. Tel. 01102-42486. Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: dr. Van Dijk, Simonswei 2, Heinkens zand. Tel. 01106-1290. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: De praktijk wordt afwisselend door de dierenartsen L. Huiskens-Corne- lisse en S. Verhoeven waargeno men. Molenlaan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. Marijke de Kok, die intussen ook voor wat betreft de Topgroep- winkel terug kan vallen op doch ter Melanie. Zoals gezegd is onder hetzelfde dak als de Top- groep-huishoudwinkel, de speel- goedhoek van Wigwam te vin den. "Dat merk brengt een mooie collectie die is afgestemd op het betere genre speelgoed", aldus Marijke de Kok. Wat de winkel zelf betreft, deze is royaal van opzet, uitstekend toegankelijk, ook voor wie slecht ter been is, en bovendien goed bereikbaar. Er is een mooie parkeerplaats vlak vóór de deur. Kortom: een aanwinst voor koopcentrum Heinkenszand, dat er wederom een mooie speciaalzaak heeft bijgekregen. Aldus de mening van veel klanten die afgelopen dagen een kijkje kwamen nemen en verrast waren door het brede assortiment dat de Wigwam- Goes en Kloetinge: De praktijk van dr. Buijs, dr. Posthu mus, dr. Schut, dr. Slager, dr. v.d. Werft wordt waargenomen: dr. R. Schut, van Dusseldorpstr. 3, Goes, tel. 01100-52114. De praktijken van de huisartsen Kei zer, Kooiman, Oortman, Schruer, Van der Stoep en Thijssen worden waargenomen van vrijdag 18.00 tot zaterdag 19.00 uur door dr. M.J. Kooiman, Van Hoogendorplaan 6, Goes. Tel. 01100-14450, van zater dag 19.00 tot zondag 19.00 uur door dr. van den Stoep, Oostsingel 130, Goes. Tel. 01100-15306. Spreekuur voor spoedgevallen van 10.00 tot 10.30 uur en van 17.00 tot 17.30 uur. Heinkenszand, ’s-Heer Arendsker- ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. A.P. v.d. Vlugt, Veerweg 6, Wolphaarts dijk. Tel. 01198-1231. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Mier- mans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. C.T. Miermans, Kloe- tingseweg 3, 's-Heer Abtskerke. Tel. 01103-2089 b.g.g. 01106-3074. Hansweert, Schore en Yerseke: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. J. Kok, Zeeburg 1, Yerseke. Tel. 01131- 3520. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waarde en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. A. Con- standse, Noordweg 14, Krabbendij ke. Tel. 01134-1444. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. J. Eckhardt, Koningin Emmastraat 16, Wemeldin ge, 01192-1438. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-1 T.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, ’s-Gravenpolder, Ovezande en ’s-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargeno men van 17 en 18 juni, tot 08.00 uur door: dr. A. Korstanje, Langeweg 40, 's-Gravenpolder, 01103-1747 en op 18 juni na 08.00 uur door dr. H.H.M. Zwartelé, Werrilaan 43, 's-Heeren hoek. Tel. 01105-1280. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waarge nomen door: dr. W.J. Klein Wassink, Havelaarstraat 28, Colijnsplaat. Tel. 01199-5304. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middelburg, tel. 01180-28555. Ook in het weekend. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 01100-49400. Infectieziektenbestrijding. Melding en adviezen geslachtsziek ten, tel. 01180-34085. T uberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 01184- 18395. Spreekuur rijdende bus: Goes: "Ter Valcke" (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1 e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Jeugdgezondheidszorg. 4-19-jarigen Vragen over jeugd- en schoolge- zondheidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel. 01100-49420. HUMANISTISCHE UITVAARTBEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of begrafenis voor buitenkerkelijken. Aanvragen via tel. 01180-14251 CROHN EN COLITIS ULCEROSA VER. NEDERLAND AFD. ZEE LAND. Voor informatie bellen met: 01102- 42591 of 01188-2836. ALZHEIMER VERENIGING 'ROND DE SCHELDE'. Als dementie ook in uw omgeving voorkomt en u er over wil praten of informatie wil omtrent dementie bel dan de Alzheimer Stichting. Tele foonnummer: 05129-1202 (dag en nacht bereikbaar). REUMAPATIËNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen met 01100- 14812 of 01180-29487. nemen. Hun installatiebedrijf werd vier jaar geleden opgericht en heeft, zoals gezegd, sinds dien een gestage groei doorge maakt. Het bedrijf richt zich vooral op de recreatiemarkt, welke in de regio rond Kamperland sterk ontwik keld is. IBZ heeft een team van jonge medewerkers en IBZ is veelzijdig: sanitair, dakbedek- kingswerk en loodgieterswerk. Verder aanleg en onderhoud van electrische installaties, CAI-aan- leg, c.v. e.d. Hoewel de recrea- Kwekerij Sluishoek in BorsseleJs gespecialiseerd in vaste planten die het goed doen in de klei. Naast de vaste planten is er een collectie rozen, clematis en hor tensia's. Ans Kloet en Theo Nijs- se zijn de enthousiaste eigena ren van deze kwekerij. De kwe kerij neemt 23 en 24 juni deel aan de Libelle Kwekerijdagen. Lezers en lezeressen krijgen op vertoon van hun Zomertuin- Libelle 10% korting op de plan ten. Kwekerij Sluishoek organi seert er ook een tuinmarkt bij en heeft enthousiaste mensen grote in de aldus Marijke de Kok, die de leiding heeft over de winkel. Bovendien heeft deze Topgroep-zaak een mooie col lectie speelgoed in huis, waarbij het bekende merk Wigwam wordt gevoerd. Deze gecombineerde Wigwam- Topgroep winkel is te vinden op het adres Kerklaan 1b, in het hartje van Heinkenszand dus. dat de winkel ongetwijfeld voor de hele Zak van Zuid-Beveland een aanwinst is, bleek tijdens de eerste dagen van opening. Marij ke de Kok schat dat er de eerste dag alleen al zo'n duizend bezoekers in de winkel waren. "En bovendien krijgen we heel leuke reacties van de mensen. Want ze vinden dat een dergelij ke zaak in Heinkenszand ont brak. Ik heb er dan ook alle ver trouwen in dat we hier een goe de stap mee hebben gezet", ver telt ze. De Topgroep, waarvan de zaak deel uitmaakt, kan wor- Het schooljaar is nog niet om of er wordt al gedacht aan het vol gende. Een grote keur aan nieu we agenda's en andere school spullen. Duur genoeg allemaal, vandaar dat Boekhandel Het Paard van Troje in Goes een leuke school actie heeft verzonnen: Bij elk aankoop van min. ƒ10,- aan schoolspullen (uitgezonderd Uitzendbureau Manpower heeft week nieuwe ging in Goes officieel in ge bruik genomen. Het kantoor is te vinden op de Grote Markt 14, op de eerste verdieping van het onlangs eveneens in gebruik geno men nieuwe Postkantoor. Manpower Goes staat on der leiding van Bianca van der Meijden. Sa men met haar collega's in Goes, Albert Meiresonne en Michel van Opbergen, kon ze bij de opening tal van collega's van andere vestigingen begroeten, terwijl ook andere relaties waren uitgenodigd. Manpower heeft in Leger des Hells Zondag 18 april: Heiligingssamen- komst om 10.00 uur, o.l.v. de korps officieren. ‘s Avonds geen dienst. TELEFOONCIRKELS GOES EN NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en infor matie: Stichting Welzijn voor Oude ren, tel. 01100-23723. VREDESBURO Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 01100-11167 C. van Duin, tel. 01100-28072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN Wij zijn open maandag van 13.30- 16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 01100-32233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 01100-35000. HOBBY WERKPLAATS DE"BEVELANDEN" Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpL: di. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hob by electronica: di. van 18.30 tot 21.00 uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00- 1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 01100 - 20563 15496 30955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 01100-23837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood/ tel. 01180-15551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreek uren: Middelburg: op maandagmid dag en donderdagavond, uitsl. op afspraak via 01180-37120. Goes: Zonnebloemstraat 53, maandag 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur woensdag en vrijdag van 13.SO IT.00 uur. Telef. bereikbaar op werk dagen van 9.00-17.00 uur op 01100- 50908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 01180-38080. Bereikbaar: 14.00- 20.00 uur. PATIËNTENVER. SAMEN BETER: Centraal tel.nr. 01140-20069/15420 of 01106-3309. Dit nummer kunt u bellen voor hulp, informatie en klach ten met betrekking tot de gezond heidszorg. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zon nebloemstraat 53, Goes, tel. 01100- 21270. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening aan alle Zeeuwse gehandicapten. Heren gracht 52, Middelburg. Tel. 01180- 23592 van 's morgens 9.00-12.00 uur. 's Middags 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de dichtstbijzijnde pastor. N.V.S.H. Tel. 01650 - 49961 of landelijk 070 - 3469709. VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: tel. 033- 620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418, 1400 AK Bussum. SPEEL-O-THEEK 'DE WISSELPLAATS’: voor kinderen die zich "anders” ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Lenie Marinussen, Kapelseweg 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 01100- 15231, b.g.g. 11850. STICHTING THUISZORG EN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK ”DE BEVELANDEN” Zonnebloemstraat 53, Goes, 01100- 21270, op werkdagen van 08.30- 12.30 u. en 13.30-17.30 u., buiten kantooruren: 01180-28743 Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 01131-3520. Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00- 10.00 uur, 01135-1800. Kapelle: fysiotherapie de Hond, w.dag: 14.00- 15.00 uur, 01102-42925. Heinkens zand: wijkgebouw, v.dag 09.00- 09.30 uur, 01106-1615. Kortgene: wijkgebouw, w.dag 9.00-9.30 uur, 01108-1378. ASTMA Aangepaste bewegingsoefeningen en zwemmen voor mensen met Cara o.l.v. fysiotherapeut van het Astma- fonds, 01102-43296. NPV THUISZORG N. Eggebeen 01198 - 1491b.g.g. 01100-33990. FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 01180- 27311. KONTAKT BORSTKANKERPATIËNTEN Iedere dinsdag tel. spreekuur van 11.00-12.00 uur. Tel. 01100-21270. Elke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spr. uur borst- prothesen in Magnolia, k. 70, 14.00- 16.00 uur. ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS BUREAU VERTROUWENSARTS inzake KINDERMISHANDELING Tel. 01180-28800. CLIËNTENBOND AFD. ZEELAND, BOND VOOR PSYCHIATRISCHE EN (EX-)PSYCHIATRISCHE PA TIËNTEN Joannaplantsoen 2, 4462 AV te Goes, tel. 01100-50465. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054, 4460 MB Goes. Tel. 01100-49389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; Onder steuning patiëntenorganisaties; Be langenbehartiging patiënten consu menten in de gezondheidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 01100-13930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11 YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzofre- ne mensen. Tel. 01100-12221 of 01148-2217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GEHANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 01188-3404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aan sluitingen op het Bejaarden- en Ge handicapten alarm. Kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Het Clarahofje, Maarten- broersweg 82, Hansweert. Tel. 01130-83698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50- plussers beschikbaar voor iedereen, 01100-28084. JONGEREN ADVIES INFORMATIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of vragen over sociale wetgeving, huis vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44,4461 BB Goes, tel. 01100-51850. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP Telefoon 21576, ’s morgens van 9.00 tot 11.30 uur, 5 dagen in de week. WIJKINFO-WINKEL ”DE GOESE POLDER” Voor vragen-hulp bij (pers.) proble- men-adviezen. Op het gebied van de yvoonomg., discriminatiebestr., uitke ringen, vrijwilligerswerk, voeding en konsumentenzaken. Ook voor jonge ren. De Spinne 11-66/67, tel. 01100- Kort geleden is in Heinkens zand de derde vestiging van Gerard de Kok geopend. Het gaat om een riante zaak van circa 400 vier kante meter, waar huishou delijke artikelen in het betere genre worden verkocht. "Maar dan wel tegen zeer con currerende prij- zen, waarmee i we het kunnen 1 opnemen tegen zaken stad", mevr. I X. gelukwensen in

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 13