Opnieuw zwemkaart 'van het zuiverste water' uitgebracht: Indo-Rock-dansavond SC •OPRUIMING WMRDECHEQUE l GROOT FEEST EN OPEN HUIS BIJ TISSINKIN GOES PROFILE TYRECENTER TISSINK in De Prins te Goes PAAUWE KLEURENFOTO'S 1C SUP1R BONUS MILES K K J BIJ AANKOOP VAN FL 75; OF MEER ONTVANGT U 15 BONUS MiiES K COUPONS iNLEVERENT/M ZATERDAG 17 JUNI STEÜTEL GRAND THEATER GOES 01100-15165 FILMPROGRAMMA VANAF DO. 15T/M WO. 21 JUN11995 weekblad voor zuid- en noord beveland OUTBREAK SLECHTS 2 WEKEN! T Deze week: Woensdag 14 juni 1995 - 47e jaargang no. 24 Toestand r o shirts 1 voor 69,- 2 voor 98,- zwemwater niet overal veilig... Veel informatie Tips BIJ ELKE BESTEDING VAN FL 25; Pas op! Dubbel voordelig df ZE MIDDELBURG FOTOl Goes Lange Kerkstraat 44^ GOES, Schuttershof 18 Zomers Concert ZE26fj^ ZE38O I he very special sales of Benetton! (ook de kinderkleding) 125 C ZE40 VERSOHOORE Een huis inrichten tot een thuis F’ ''1 :130 O Terneuzen h' Laat uw zonnige zomer niet in 't water vallen! Bruinisse Zierikzee :E16 ZE10 ZE9 O Domburg 11 ZE33 - ierger NB6 ZE41 Vhssingeri ZE1 99 10/ WWW rat UMH «M*W» M Zondag Woensdag Aan de noordelijke oevers van de Bevelanden gaat het nog (alleen bij het Goese Sas is de kwaliteit van het water niet echt jofel). Op een groot aantal plaatsen is de bacteriologische toestand van het water beneden peil. Het zwemwater lijkt daar schoon en veilig, maar is dat niet. Maar aan de boorden van de Westerschelde haalt het zwem water nergens de kwalificatie 'goed'. En in de Westerschelde wordt toch op redelijke schaal gezwommen door inwoners van de nabijgelegen dorpen Deze conclusies kunnen getrok ken worden uit de nieuwe kaart 'Zwemwaterkwaliteit Nederland', die wordt uitgegeven door de ANWB, de gezamenlijke provin cies en de waterschappen. De kaart van 1995 verscheen recen telijk. (Van een onzer redacteuren) Toch is er bij oppervlaktewater altijd het gevaar van een plot seling vervuiling. Die kan ver oorzaakt worden door bijvoor beeld een afvallozing of door algengroei". Maar er is hoop: "Ook 's zomer worden de aan gegeven lokaties regelmatig gecontroleerd". Zwemmers kunnen zich daaraan verwonden", aldus de samen stellers op de kaart. "Ook voorbijvarende schepen en onzichtbare stromingen zijn risi co's. Zwem daarom nooit alleen,- blijf binnen de drijflijnen (indien aanwezig) en let op eventuele waarschuwingsborden". De zwemwater-kwaliteitskaart is ooit geïntroduceerd, omdat in ons land op een zomerse dag veel mensen naar het water trek ken. Niet alleen naar de zee, maar ook naar de rivieren, de meren, de plassen of de grind- putten. "Vanaf de kant kunt u niet zien, of het zwemwater veilig is. Hoe wel het water er prachtig en schoon kan uitzien, kunnen er op de bodem glasscherven liggen, puin, illegaal gedumpt afval en veel andere gevaarlijke zaken. Maar de zwemwater-kwaliteits kaart, die zich als een echte landkaart laat openvouwen, bevat veel méér informatie dan de groene rondjes (veilig), de oranje vierkantjes (aanvaard baar) en de rode driehoekjes (slecht), die de bacteriologi sche kwaliteit van het betrok ken zwemwater aangeven. Op de kaart staat per zwemloka- tie ook duidelijk vermeld, of er entreegeld geheven wordt, of er parkeergeld betaald moet wor den en of de zwemlokatie per openbaar vervoer bereikbaar is. Voorts staat schematisch de aanwezigheid aangegeven van: horeca, toiletten, douches, afval- Op maandag 19 juni verzorgt muziekver. Prinses Juliana een luchtig zomers concert op de muziektent in Baarland. De aan vang is 19.30 uur. Dit concert staat in het teken van de "Anjer- collecte". Het geheel staat onder leiding van dirigent Ary Goud. o.a. de CD "A touch of Rose Val ley" kopen. Ink: 01100-16323. Bij de foto: Rose Valley De zwemlokaties die in Zeeland veel bezoekers trekken, worden jaarlijks diverse malen bemonsterd. Ze zijn allemaal op deze kaart aangegeven. De rondjes betekenen 'bacteriologisch veilig zwemwa ter', de vierkantjes betekenen 'bacteriologisch aanvaardbaar zwem water'. Driehoekjes ('slecht') telt Zeeland niet. Tot slot geven de samenstellers van de zwemkaart een aantal rij voor ruim 430 lokaties in heel het land! stevenen we op de zomer af. In Nisse wordt de overgang naar de zomer gevierd met het traditionele schaapscheerdersfeest. Het wordt zaterdag 17 juni a.s. voor de 17e maal gehouden. In De Bevelander leest u er meer over. Verder bij deze uitgave een Autokrant met veel informatie van de Goese Merkendealers en algemene informatie over nieuwe types en modellen. Actueel als altijd. Voor de motorfans wordt 't eveneens een weekeinde vol actie. Er zijn motortreffens in Hoedekenskerke en Borssele. En een wegrace voor lichte motoren op het nieuwe Kanaalcircuit te Wemeldinge. Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag, dinsdag Woensdag EEN DODELIJK VIRUS GRIJPT OM ZICH HEEN EN DE GROOTSTE MEDISCHE RAMP UIT DE GESCHIEDENIS IS AKELIG DICHTBIJ. C«« i&fta&f «AW ts J&&B. StN WALVLS VAK 3 TfiW. M» WÖWlSnUWl» VR ifM»SCHAF TOEGANG SLECHTS 5,- 14.00 u. 14.00 u. 20.00 U. 19.00-21.30 U. 19.00-21.30 U. 19.00-21.30 U. 20.00 U. 20.00 u. O Marconistraat 15, Goes 01100-20840 12000m2 showroom Profile Tyrecenter Tissink is verhuisd naar een prachtig nieuw pand aan de Verrijn Stuartweg te Goes. En dat gaan we vieren met uitbundige akties: Gratis hapjes drankjes, gratis ogentest, gratis ijs, gratis rit in rijsimulator, rondleiding langs de elektronische teststraat, tot eind augustus APK voor slechts ƒ45,-enz, enz. Kom zaterdag langs (met de kinderen) om samen met iedereen de nieuwe zaak feestelijk te openen. GOES - Ind.-terr. "De Poel 1", Verrijn Stuartweg 14 A. Tel. 01100-1 52 85, Fax 3 08 52. S> ft® s Middelburg Lange Geere 28 (naast ANWB-kantoor) Goes Grote Markt 7 bakken, ligweides, surfmogelijk- heden, drijflijnen en ehbo. Ook wordt vermeld, of de bodem wel geleidelijk afloopt (tot 1,40 m diepte minder dan 6%), of de onderwaterbodem veilig is (geen diepe kuilen of scherpe voorwer pen) en hoe groot het doorzicht van het water in decimeters is. Voorwaar een enorme uitzoeke- Hoewel op de kaart (voor leden gratis verkrijgbaar bij de ANWB) in één oogopslag te zien is, waar het zwemwater deze zomer goed of slecht is, waarschuwen de samenstel lers toch voor verrassingen: "De provincies en de water schappen controleren de loka ties meerdere malen per jaar. Bij de vraag of het zwemwater 'goed, 'aanvaardbaar' of 'slecht' is, worden de normen aangehou den van het ministerie van Volks gezondheid, Ruimtelijke Orde ning en Milieu (VROM). Langs de Noordzee en de Oosterschelde is het zwemwatei vrijwel overal van uitstekende kwaliteit. (Foto: VVV Zeeland). De plaatsen die op Noord- en Zuid-Beveland zijn bemonsterd geven we hier weer: ZE 42 Veersedam binnenzijde, ZE 42a Veersedam Noordzeezijde, ZE 10 Roompot thv Wissenkerke, ZE 11 Schotsman- Ruiterplaat Kamperland, ZE 12 Oranjeplaat, ZE 13 De Inlaag, ZE 14 Katseveer, ZE 33 Goese Sas, ZE 41 Buffer Kreekrak, ZE 34 Stelle- plas Heinkenszand, ZE 25 Borssele, ZE 6 Baarland, ZE 26 spuika- naal Bath, ZE 30 Westerschelde Bath. - duik niet in ondiep of troebel water - duik zéker niet, als u de diepte van het water niet kent ZEIS ZE32 In De Prins van Oranje te Goes vindt zaterdag 17 juni a.s. weer een Indo-Rock-dansavond plaats. Naast Rose Valley treedt die avond de rock-reggea-groep De Hell Cats op. Aanvang 20.00 uur. Naast de loterij en andere attrakties is ook de Indische keu ken "Dapur Louise" aanwezig. Kortom een avond van jong en oud. Tevens kunt u die avond NOORD- EN ZUID-BEVE- LAND - Nog altijd kan er aan de oevers van Noord en Zuid-Beveland niet over al veilig gezwommen wor den. V IN ELKE KLASSE VOOR ELKE PRIJS l-UUR FOTOSERVICE STANDAARDPRINT: 0.99 Kleurenfoto's Mb vanaf V W Hulst 's-Gravenhofplein 8 Terneuzen Noordstraat 6 (25 m. naast HEMA) v Oude Tonge ZE17 O tips, waarmee iedereen zijn voordeel kan doen. LANGE KERKSTRAAT 41 GOES ZE4É VeereQ ZE42a - zwem nooit bij varende en afgemeerde schepen, sluizen, gemalen, afvoerleidingen, pie ren en strekdammen. - zwem niet in sterkstromend water - lees waarschuwingsborden, ze staan er niet voor niets. - in oppervlaktewater zwemt u altijd voor eigen risico - ga nooit alleen zwemmen SteenbergenA \n|NB51 ZE15 Tholen ZE15a DUSTIN HOFFMAN Mevrouw Jansen woont in België. Ze is er geboren en getogen. Waar het prachtige land van onze zuiderbu ren zelf veel karakteristieke specialiteiten voortbrengt, behoort Mevrouw Jansen tot de nog steeds groeiende groep Belgen die hun wekelijkse boodschappen in Nederland doen. Bij Jan Bruijns! Mevrouw Jansen: “Vanaf mijn huwelijk kom ik hier. Bovendien is het natuurlijk ook zo dat jullie hier van die typische dingen hebben als pindakaas en hagelslag. Dat smaakt bij ons allemaal wat anders. Sommige dingen zijn ook niet te krijgen en als ze wel te koop zijn, zijn ze veel duurder. Want dat is een feit: Jan Bruijns is gewoon spotgoed koop. Daar kan geen andere supermarkt zich mee meten. Je hoeft de verschillende advertenties maar een Mevrouwn Jansen: "..Jan beetje met elkaar te vergelijken om dat te achterhalen. Bruijns: daar kan geen Voor de rest is het een kwestie van goed op de aanbie- andere supermarkt zich mee dingen letten. Als je bepaalde producten of artikelen me,en- echt kunt gebruiken en zijn deze in de aanbieding, dan is het natuurlijk verstandig wat meer ervan mee te nemen. Dat is dubbel voorde lig!” Al jaren vaste klant. We vragen onze gesprekspartner of er veel veranderd is. Mevrouw Jansen: “Neen. De gemoedelijke en gezellige sfeer is altijd aanwezig geweest. Natuurlijk heeft de winkel wel vernieuwingen ondergaan. Neen, als u het zo vraagt dan moet ik zeggen dat Jan Bruijns steeds met de tijd is meegegaan. Hier en daar moderner, maar in vergelijking met andere supermarkten toch steeds de goedkoopste!” ““J! «ratatif 9 <9 Colijnsplaat Kamperland Kortgene ZE6 ZE35 Goe< O O ZE38 ZE39L O Yerseke n8reskens 1.1 Oostburg

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 1