Blessures, maak Zwemmerseczeem SPORT Tovaal kreeg onverwacht bezoek uit Rusland er geen sport van Bevelanden in ’t kort Zwemvierdaagse in Stelleplas H'zand Titel H.C.R. de Kroon/Wiska Kortgeense sportvissers sterk in Borssele Blind en Van Vossen weer naar Zeeland Inschrijving open Korfbal Mixedtoernooi van de k.v. Blauw Wit H. Quakkelaartoernooi Fam. Wisse-voetbaltoernooi in 's-Gravenpolder Zomerkorfbaltoernooi Togo op zaterdag 10 juni ■B 24 DE BEVELANDER Woensdag 7 juni 1995 Met sponsoractie Tanzania Surrender speelt in 's-Heer Arendskerke Proef met GFT- afval campings Burgerzaken Goes N.H.-Kerk Kapelle Roeivereniging Scaldis Goes viert 2e lustrum Terre des Hommes Jan Lataster in Goes Speelgoedbeurs Open aanbod scholen Natuur en Milieu Overwinning Zeeuwse Vrouwenraad Concert Kattendijke v.v. Kloetinge KvK start met 06-infonummer NCVB Kloetinge Toertocht Hoechst HSV-Kortgene Avondvierdaagse Veere w knipperden P.M. van Hoeve, sportfysiotherapeut, 's-Gravenpolder. Vrijdagavond 9 juni speelt Sur render een "thuiswedstrijd" in een tent op het veld van de v.v. Arendskerke. Het concert aan de Lange Achterweg begint om 22.00 uur. Entree tien gulden. De organisatie is in handen van de evenementencommissie van de vv Arendskerke. Iedereen is wel kom. Er is verder een gastoptre den van Hendrik Haverkamp, ex- Normaal). Vanaf juni tot en met september vindt op zes campings in Zee land een proef plaats om GFT (Groente-, Fruit-en Tuin)-afval in te zamelen. Het betreft de cam pings De Prinsenhoeve in Haam stede, De Roompot in Kamper land, De Schotsman in Kamper land, Dishoek in Koudekerke, De Paardekreek in Kortgene en De Wijde Bliek in Renesse. Als de gasten zich melden bij de recep tie krijgen zij een folder uitgereikt met daarin informatie over de proef. Voor de campeerterreinen is het aanbieden van voorzienin gen voor GFT-afval nieuw. De meeste terreinen hebben al wel inzamelpunten voor glas, papier, blik en overig huishoudelijk afval. Foto: Russische, Engelse en Goese rugbyers na afloop van het duel op sportpark Het Schenge gezamenlijk op de foto. Deelnemende ploegen deze dag zijn: Familie Uitterhoeve; Familie van Steenbergen; Familie van Ooijen; Familie Walrave; Familie Wisse; Familie de groot; Familie Buijze; De Brandpit; De Smidse; Bakker Leenheer; Garage Tramper; P.T.T.; RVS/Jan van Oord en Bison Kit. begint om 11.00 uur en het laat ste fluitsignaal zal ongeveer om 16.00 uur klinken. Sport en bui tenlucht maakt hongerig en daar om is er gelegenheid om vanaf 18.00 uur aan te schuiven voor een barbecue. Deelname aan het mixed-toer- nooi is gratis, echter voor de bar becue wordt een vergoeding van ƒ15,- gevraagd. Inschrijving is mogelijk tot 8 juni, zowel schrifte lijk als telefonisch bij: André Min- naard, Oostmolenweg 13, 4481 PJ Kloetinge, tel.: 01100-31700 of bij Anita Verschuure, Ina Bou- dier, Bakkerlaan 34, 4481 DB Kloetinge tel.: 01100-29455. Het. toernooi wordt gespeeld op het korfbalveld aan de Graaffstraat in Goes. Zwemmerseczeem is een schimmelinfectie aan de voet (tinea pedis). Deze lastige schimmelinfectie wordt vaak overgedragen in kleed ruimtes of doucheruimtes in sportaccommodaties. Met name in zwembaden komt deze voetschimmel veelvuldig voor door de aan wezigheid van warme en vochtige ruimtes. De voetschimmel nestelt zich voornamelijk tussen de tenen. Soms komt deze schimmel ook voor in de liesstreek. Ook deze plaats wordt gekenmerkt door warm te en vochtigheid. De voetschimmel herkent men door afschilfering van de huid en roodheid. De huid kan ook week en wit worden en laat uiteindelijk los van de onderlaag. In ernstige gevallen ontstaan er blaartjes en jeuk. Wat kan men tegen voetschimmel doen? Bij constatering van voetschimmel dient men zo spoedig mogelijk naar de huisarts te gaan. Hij/zij heeft hier een zalf voor bestaande uit zinkzalf met wat zwavel. Op de foto: zittend van I naar r: Yvonne Maas, Jo Verburg, Frank Verstelle, staand van I. naar r.: Jaap Brilman, Willy Jansen, Harm en Mart den Hol lander. Sinds vorige week vrijdag heeft de afdeling Burgerzaken op het Goese Stadskantoor een nieuwe inrichting. De huidige drie balies zijn door zes vervangen. De ambtenaren hoeven niet meer heen en weer te lopen met hun computers en de uitbreiding is bedoeld om het wachten te bekorten. Men kan vanaf heden ook met giro- en bankpassen met pincode betalen. Reisdocu menten, rijbewijzen, uittreksels e.d. kunnen direct worden mee gegeven. volgende: Eenieder kan deelne men en zich voor deze sportieve prestatie door familieleden en/of vrienden en kennissen laten sponsoren. Dit kan per onder deel (baantje of dag) of voor het geheel. Voor diegenen die het hoogste bedrag binnenbrengt, is er een aardige attentie! De totale opbrengst komt ten goede aan het project Tanzania. Eventuele nadere informatie kunt u krijgen bij de zwembad de Stelleplas (01106-2094), het secretariaat (01106-1730) of bij de voorzitter van Boot (01106-1557). De eer ste "start-dag", 12 juni, zal door de direkteur van de Rabo-bank Heinkenszand 's avonds aan de leden van de werkgroep Boot hun officiële sweatshirt worden uitgereikt, opdat men, bij specia le gelegenheden, beter herken baar is. "Het enige wat we nu nog kunnen doet is hopen op een grote deelname bij héél mooi weer!", aldus de organisa tie. bowling, tennis, tafelvoetbal en tafeltennis. Voordat aan het eind van de middag de tweede training op het pro gramma staat, is er eerst de inmiddels traditionele sport quiz met veel voetbalvragen en vragen over Danny Blind en Peter van Vossen. Het diner en een avond vol sport en spel vormen de afsluiting van de eerste dag van de voetbalstage in het Sport- en Recreatiecentrum in de bus die het gezelschap aflevert voor de overnachting in Hotel De Zeeuwse Stromen in Renesse. Ook op zondag, de tweede en laatste dag van de stage staan er twee trainin gen op het programma, maar het hoogtepunt van de dag is toch de finale van de strijd om de Penaltybokaal met als doelman Geert de Vlieger, doelman van Anderlecht. De strijd om de penaltybokaal, wordt gevolgd door de prijs uitreiking waarbij er prijzen zijn voor: de meest talentvol le speler, de meest talentvol le keeper, de winnaar van de penaltybokaal, de winnaar van het sport- en spelcircuit en de winnaars van de sport quiz. De prijzen worden uit gereikt door Jordi Bakker uit Arnemuiden en Nighel Hol mes uit Colijnsplaat. Jordi Bakker werd vorig jaar uitge roepen tot de meest beloven de speler en Nighel Holmes won toen de Penaltybokaal, oog in oog met Edwin van der Sar. De op Moederdag gehouden vis wedstrijd in vak 2 onder Borssele heeft een grote overwinning opgeleverd voor de sportvisser van de hengelsportvereniging Kortgene. De jaarlijkse confron tatie tussen de twee clubs pakte sterk uit voor Kortgene. Maar liefst 12 van de 18 prijzen gingen naar de pas opgerichte vereni ging. Het kon ook niet anders: 35 deelnemers tegen 16 van de Bevelanden. De organisatie was perfect wat betekent dat ze vol gend jaar naar Noord-Beveland komen. Alle dames kregen een Zwijndrecht. Met name de jeugd- klasse A is een sterk bezette poule met de topploegen binnen deze leeftijdsklasse van Zee land; nl. Swift, Animo, Tjoba en Togo. De poule wordt gekompleteerd met de ploeg van SSS: een onbekende ploeg, die door dit aspekt de poule alleen maar interessanter kan maken. Gespeeld wordt in alle "catego rieën vanaf 5 jaar tot en met de veteranen en het toernooi begint om 10.00. de prijsuitreiking zal zo rond de klok van 16.00 uur zijn. De dag wordt afgesloten met een gezellige feestavond. Zaterdagavond 10 juni wordt in de N.H. Kerk van Kapelle een orgelconcert gegeven door Petra Veenswijk uit Delft. Aanvang 20.00 uur, kerk open om 19.30 uur. Entree 7,50, voor pashou ders 5,-. Als concertorganist geeft zij regelmatig concerten in binnen- en buitenland. Naast organiste is zij ook claviniste en maakt deel uit van het Icarus Barokensemble waarmee zij een concerttournee maakte in Duits land en Japan. In 1992 is van haar een orgel-CD verschenen met Frans-Romantische orgel- Op zaterdag 17 juni viert de Goese roeivereniging Scaldis haar tienjarig bestaan. Wet houder Van de Merwe (sport zaken) en Nebas-voorzitter de heer Leenhouts (afd. Zeeland) Wiska de winnaar: 13-15 was de eindstand van de eerste set. In de tweede set liep de tegenstan der uit tot 14-4 en zelfs nog naar 14-7. Met heel veel service-wis- selingen, waarbij Wiska iedere keer een puntje erbij pakte, werd het 14-15 voor Wiska. Nog was de set niet binnen, er kwamen nog 7 service-wisselingen aan te pas voordat het 16e punt werd gescoord. Een hele opluchting want H.C.R. De Kroon/Wiska moest met 3-0 (in sets) winnen om kampioen te worden. Naaste belager Taxi Lemson had net voor deze wedstrijd een punt laten liggen. In de 3e set was De werkgroep Terre des Hom- j mes 's-Heer Hendrikskinderen Evangelist Jan Lataster ?n zijn team komen naar Goes en wel op vrijdag 9, zaterdag 10 en zon dag 11 juni. Lataster heeft mede dankzij de uitzending van Jam- bers op VTM en RTL-4 dit afge lopen jaar veel bekendheid gekregen in Nederland en Bel gië. Het bewuste T.V.-program- ma had een opname weergege ven van een genezingssamen- komst in Zoersel in België. Vrij dagavond 9 juni om 19.30 uur wordt de eerste samenkomst gehouden in het gebouw van de Levende Steen gemeente, Bea- trixlaan 32 in Goes. Op zaterdagmiddag 10 juni zal het team van Jan Lataster samen met de plaatselijke ge meente een speciale openlucht bijeenkomst houden om 13.30 uur op de parkeerplaats van de Singelstraat te Goes, 's Avonds wordt er om 19.30 uur weer een dienst gehouden in het gebouw van de Levende Steen gemeen te. Zondagmorgen begint de samenkomst om 10.00 uur en wel op hetzelfde adres. Bij de Goese Rugbyclub Tovaal kijken ze doorgaans niet op van bezoek van over de landsgren zen. De afgelopen jaren brach ten veel teams uit Frankrijk, Engeland, Wales en Schotland een bezoek aan sportpark Het Schenge om de strijd aan te bin den met een senioren- of een jeugdteam en zelf maakten de Goesenaren trips naar onder meer Praag, Frankrijk, Schotland en Wales. Onlangs knipperden de bestuursleden van de Goese Rugbyclub Tovbaal toch even met de ogen toen 's avonds een Russische bus bij het clubhuis parkeerde. In de bus zaten 35 jeugdspelers uit Rostov bij de Zwarte Zee, die een reis van 4 dagen achter de rug hadden. Bestuurslid Daan van Gorp ont fermde zich over de doodver moeide Russen: "Er was één begeleider die.zich redelijk in het Hoe kan men voetschimmel voorkomen? Zwemmerseczeem of voetschimmel kan men voorkomen door: 1de ruimtes tussen de tenen of de liesspleet goed droog te maken. 2. niet met blote voeten door een gymzaal, kleedruimte of douche ruimte te lopen. 3. het dragen van goed ademend schoeisel. lies van Guust tegen Nico de leeuw van Avontuur. Edwin ging onderuit tegen Ko Adriaanse van Scheldezicht in de 4e ronde, zodat in de 7e ronde Edwin nog 1 punt voorstond op Guust. In de finalepartij tussen Guust en Edwin ging goed van start en moest Guust een kloof overbrug gen van 25 carb. Mede door de 4 nullen van Edwin en de strijdlust van Guust was de titel in de 21 beurt binnen. Er was dus weer een waardig kampioen, die ook nog door de Wethouder van Sportzaken van Kapelle werd gehuldigd met een trofee. De eindstand is: 1Guust Boonen 11 pnt., Gem. Libre 4.11; 2. Edwin Geluk 10 pnt. Gem. Libre 3.13; 3. KoAnthonis- se 8 pnt., Gem. Libre 1.57; 4. Bram de waard, 7 pnt., Gem. Libre 1.67; 5. Gerard Nagelkerke 6 pnt. Gem. Libre 2.02; 6. Nico de Leeuw 6 pnt. Gem. Libre 1.07; 7. Jacco Vleugel 4 pnt. Gem. Libre 1.14; 8. Ko Adriaan se 4 pnt. Gem. Libre 1.73. Zaterdag 10 juni wordt op het veld van de sv Apollo te 's-Gra- venpolder het negende familie Wisse-voetbaltoernooi gespeeld. De opbrengst van dit toernooi is traditiegetrouw bestemd voor Huize Den Berg te Goes. En dan met name voor de huisband, "De Bergmuzikanten". Deze band zal ook deze middag weer een optreden verzorgen tij dens het toernooi (om ±15.15 uur). Vorig jaar kon aan het ein de van de dag het recordbedrag van ƒ3.155,- aan de heer Vlie land van Huize Den Berg wor den overhandigd. Alle acht edi ties bij elkaar heeft dit toernooi nu al zo'n 20.000,- opgeleverd Op zaterdag 10 juni a.s. organi seert de Kloetingse korfbal ver eniging Blauw-Wit weer haar jaarlijkse Mixed-toernooi. Het Mixed-toernooi wordt georgani seerd om oud-leden weer terug te zien maar ook om andere belangstellenden eens kennis te laten nemen van deze sport. Op dit toernooi zal iedereen door elkaar spelen, jong en oud, als mede wel of niet geoefende korf ballers. Kinderen t/m 11 jaar kun nen niet deelnemen aan het toer nooi, maar zij hoeven niet thuis te blijven want ook voor hun wordt er het een en ander geor ganiseerd. Deelname is mogelijk als team (4 dames 4 heren) maar ook individueel kan er inge schreven worden. Het toernooi Engels verstaanbaar kon maken en die liet een fax zien, dat ze de volgende dag welkom waren op de Nationale Cubs Kampioen schappen en dat er voor onder dak en eten gezorgd zou wor den". De Russen werden onder gebracht in een verwarmde kleedkamer van AV'56 en kon den in het clubhuis van Tovaal de inwendige mens versterken. De MKM-Collectorsclub uit Krab- bendijke is organisator van de grote internationale ruilbeurs "Exposition" van oud speelgoed die zondag 11 juni a.s. vóór de 34e maal in het Speelgoedmuse- um te Mechelen (B) wordt ge- houden. De ruilbeurs is geopend Orgelconcert IH van 10.00 -13.00 uur. Het speel- goedmuseum aan Nekkerspoel is dan eveneens geopend. Inl. 01134-3516. Donderdag 8 juni wordt het Open Aanbod Natuur en Milieu officieel aangeboden aan gedeputeerde L. Coppoolse. Alle basisscholen van Noord- en Zuid-Beveland ontvangen binnenkort een exem plaar van het Open Aanbod Natuur en Milieu. Het Open Aan bod Natuur en Milieu omvat onder meer werkkisten, lespak ketten, kweekpakketten, natuur- oudercursussen, audio visuele materialen, bezoek en excursies. De basisscholen kunnen gebruik maken van bovengenoemde materialen, diensten en activitei ten. Ajax komt deze zomer naar Zeeland. Van 17 tot en met 21 juli spelen de Amsterdam mers drie wedstrijden in Zee land, maar zo'n vijftig Zeeuw se voetballertjes zijn ver vóór die tijd al ruimschoots aan hun trekken gekomen. In het weekeinde van 10 en 11 juni doen zij mee aan de voetbal stage van Danny Blind en Peter van Vossen in Wester- schouwen. De beide Zeeuw se Europacup l-winnaars laten de Zeeuwse talenten twee dagen lang proeven van het leven als profvoetbal ler. In het Sport- en Recre atiecentrum- Westerschou- wen worden de voetballertjes zaterdagmorgen ontvangen en er is gelegenheid om ken nis te maken met trainers, begeleiders en natuurlijk met de beide Zeeuwse Ajacieden Danny Blind en Peter van Vossen. Overigens is ook Ajacied John v.d. Brom van de partij tijdens de stage, net als Mau rice van Ham (K.V. Meche len) en doelman Ruud Pen- nings (ex-VCV Zeeland en thans Veere). Veel rust wordt de spelers vervolgens niet gegund, want om tien uur staat de eerste training al op het programma. Die eerste sessie bestaat uit partij- en positiespel, de zogenaamde rondo, het afwerken op doel en de eerste ronde van de penaltybokaal. Na de lunch is er een ontspanningspro- gramma met gelegenheid tot roos voor Moederdag. 1. L. Koole, 280 cm; 2. mevr. Slabbe- koorn 256 cm; 3. G. de Kam, 253 cm; 4. L. v.d. Berg 221 cm; 5. L. de Nood, 146 cm; 6. J. de Looff 145 cm, 7. C. Slabbekoorn, 141 cm; 8. G. Geschiere 132 cm; 9. L. de Pree, 117 cm; 10. B. Branderhorst 98 cm; 11. M.W. Meulenberg, 93 cm; 12. J. de Vos, 67 cm; 13. L. de Haze, 66 cm; 14. Th. de Looff, 64 cm; 15. E. Kruizrnga, 59 cm; 16. W. Oudshoorn, 59 cm; 17. M. Hou- tekamer 48 cm en 18. J.P. de Nood, 46 cm. De volgende dag namen ze bui ten mededinging mee aan de Nationale Cubs Kampioen schappen, waarbij alle tegen standers moeiteloos werden ver slagen. De cubs van de Goese Rugby club Tovaal werden overigens Nationaal kampioen en zondag speelde Empils Rostov tegen de juniors van Tovaal, die werden aangevuld met enkele spelers In zwembad Stelleplas te Hein kenszand wordt van maandag 12 tot en met vrijdag 16 juni a.s. voor de 20e maal de zwemvier daagse gehouden. Tevens is er aan deze zwemvierdaagse een sponsoractie gekoppeld, waar van de opbrengst bestemd is voor het Boot-ontwikkelingspro- ject in Tanzania. S. v.d. Helm vertelt over de zwemvierdaagse: "Men zwemt 4 van de 5 beschik bare dagen een afstand van: 250 meter per dag: voor kinderen t/m 10 jaar; 500 meter per dag: van af 11 jaar en ouder. De tijden dat gezwommen kan worden en er speciale banen uitgezet zijn is: 's middags van 13.00-14.00 uur, 's avonds van 18.00-19.00 uur. Het zwembad meldt dat het reeds voor de 20e keer is dat in Hein kenszand de vierdaagse wordt georganiseerd. Inschrijvingen kunnen vanaf heden aan de kas sa (niet telefonisch) worden gedaan. Wat het sponsorzwem- men voor Tanzania betreft het Het Platform Zeeuwse Vrouwen raad houdt op dinsdagochtend 13 juni a.s. een Algemene Ledenvergadering in Restaurant Mondragon, Oude Haven 13 te Zierikzee. De huishoudelijke ver gadering begint om 9.30 uur en duurt tot 10.45 uur. Om 11.00 uur houdt de heer J.J.A. Franse, beleidsmedewerkers Volksge zondheid bij de Stichting VMC Zeeland, een inleiding met als titel "Wat is er aan de hand in de gezondheidszorg". Hij zal daarbij ingaan op recente politieke ont wikkelingen in de gezondheids zorg. Er is gelegenheid tot vra gen stellen. De vergadering wordt omstreeks 12.00 uur afge sloten. Belangstellenden zijn welkom! Op zondag 11 juni geeft het muziekgezelschap Oefening en Uitspanning een concert op de muziektent in Kattendijke. Dit optreden komt in de plaats voor het Manhuistuinconcert en begint om 11.30 uur. Onder lei ding van de dirigent Ad van Nieu- wenhuijze wordt een nieuw repertoire opgevoerd. Dit is een aangename mix van klassiek en modern en speciaal samenge steld voor uitvoering in de open lucht. Op het programma staan o.m. het saxofoontrio van de Saxophone Jubilee van Harm Evers en een cornetsolo "for Susanna (van Terry Kenny)." Verder worden gespeeld the Uni versal Band Collection van Jacob de Haan, de Second Waltz, bekend van André Rieux en de mars Bravura. Ook zijn er bewerkingen van nummers van Whitney Houston en Elton John. Bij slecht weer wordt het concert verplaatst naar vrijdag 16 juni om 19.30 uur. Op enkele aktiviteiten na zit het voetbalseizoen '947'95 voor de v.v. Kloetinge er op. Kijken wij op dit seizoen terug, dan kan er geconstateerd worden dat het een vruchtbaar seizoen voor de vereniging is geweest. Zowel in ontwikkeling als in sportief opzicht. Constructief overleg van bestuur met de gemeente Goes heeft uiteindelijk geresulteerd in aanvang van de renovatie van het Wesselopark. De start is gemaakt en in een dergelijke sfeer van overleg kan de uitein delijke doelstelling van Kloetin ge, accommodatie een 1e klas- ser waardig, worden bereikt. Sportief voetbalt Kloetinge komend seizoen op het hoogste niveau van het zaterdagvoetbal. Ook was verheugend dat in het afgelopen seizoen binnen de jeugd weer enkele elftallen kam pioen zijn geworden, de progres sie binnen het jeugdvoetbal zit er weer in mede door het voortref felijke werk van zoveel vrijwilli gers binnen de vereniging. De tot nu toe gespeelde toernooien zijn, op een enkel detail na, glad jes verlopen. Vrijdag 16 juni a.s.: Receptie pro lie 1e elftal van 20.00 tot 21,3u uur. Zaterdag 17 juni a.s.: Verenigingsdag met onderling toernooi en aanslui tend barbecue. voor het goede doel!! De opbrengst van dit toernooi komt evenals voorgaande jaren via allerlei kanalen binnen, zoals de adverteerders en sponsors van het programmablad, het inschrijf geld van de deelnemende ploe gen, een grote verloting tijdens het toernooi etc. Wiska oppermachtig en in een mum van tijd was het 5-15. Dus kampioen. De eindstand van poule B: 1. H.C.R. De Kroon/Wiska 14-31; 2. Taxi Lemson 14-30; 3. Verboom/Clu- zona 14-24; 4. Nobelpoort Peu geot 14-23; 5. Vishandel Van Beveren 14-16; 6. Café de Vlin der 14-16; 7. Pigalle Renesse 14-14; 8. Atlas/Korstanje 14-14. Vanaf 1 juni jl. is telefonische informatie uit de Handelsregis- ters van de Kamers van Koop handel te verkrijgen via speciale 06-informatienummers. Voor inzage in het handels-, vereni gingen- of stichtingenregister kunt u dan uitsluitend nog terecht op telefoonnummer: 06- 91122392 (voor gegevens van bedrijven uit Midden- en Noord zeeland) en 06-91122342 (voor gegevens uit Zeeuwsch-Vlaan- deren). Deze nummers zijn bereikbaar van maandag t/m vrij dag van 8.30 tot 17.00 uur. De kosten voor de gebruiker zijn 1,- per minuut. Een gemiddeld gesprek duurt ongeveer twee minuten. men. De laatste acht werden uiteinde lijk: Guust Boonen 64 carb. Del ta; Edwin Geluk 55 Carb. H.I.O.; Bram de Waard, 41 Card. Schel dezicht; Ko Anthonisse 30 carb. Kapelle; Gerard Nagelkerke 28 J carb. avontuur; Ko Adriaanse 30 carb. Scheldezicht; Nico de Leeuw 16 carb. Avontuur; Jacco Vleugel 16 Carb. Scheldezicht. Al vanaf de 1 e ronde werd duide lijk, dat Guust Boonen een geduchte tegenstander zou wor den. Na 5 ronden stond hij nog ongeslagen aan kop en moest hij een remise toestaan aan Bram de Waard, in de nabeurt van Bram, Guust's naaste concurrent Edwin Geluk van H.I.O. ging er in de 6e ronde overheen door ver- Op zaterdag a.s. wordt door de Goese korfbalvereniging Togo op sportveld "Het Schenge" te Goes voor de 15e keer het jaar lijkse zomertoernooi gehouden. Hieraan wordt deelgenomen door Nederlandse en Belgische verenigingen: in totaal 15 deel nemende verenigingen met ca. 65 ploegen. De hoofdpoule wordt gevormd door twee Belgi sche ploegen, nl. Volba en Voor waarts en twee Nederlandse ploegen, nl. SSS uit Wageningen en Togo. Deze ploegen gaan strijden voor de wisselbeker, die dit jaar beschikbaar gesteld werd door Vogel Spuitbeton uit NCVB-afdeling Kloetinge houdt op 14 juni een bijeenkomst in het Geerteshuis te Kloetinge. Het organiseerde op 20 mei j.l. een aangekondigde programma over rommelmarkt. De bruto- Terre des Hommes kan wegens opbrengst bedroeg ƒ7.276,75. ziekte niet doorgaan. Mevr. A. op De opbrengst gaat naar een kin- den Brouw-Nieuwdorp uit Goes dertehuis in Bombay, India, spreekt nu over alternatieve geneeswijzen. Aanvang 19.30. Gasten zijn van harte welkom. rekreatiecompetitie volleybal te Zierikzee heeft het mixedteam van H.C.R. De Kroon/Wiska uit Wissenkerke het kampioen schap behaald. Op veld 4 van sporthal "Onderdak" werd een heroïsche partij volleybal gespeeld: Vishandel Van Beve ren tegen H.C.R. De Kroon/Wis ka. In de eerste set keek het team van Wiska konstant tegen een achterstand aan. Tot 13-11 stond Vishandel Van Beveren nog voor, maar met een goede opslag van Wiska kwam er geen goede aanval meer uit en was die er wel, dan was het blok van op zaterdac; 10 ;iirn i.-. >rgani- r- 5 -•••rt H t Io,ut 1 aar -.U jaarlijkse toertocht. Men kan kie- zen uit twee afstanden: 75 of 120 j km. Start en finish van deze vrije I toertocht zijn op het bedrijfster rein van Hoechst in Vlissingen- - Oost (havennummer 9890). De I start is om 10.00 uur. De 120 km °P de laatste speeldag van de rit brengt de deelnemers via de Zeelandbrug van Zuid-Beveland naar Schouwen-Duiveland en vervolgens over de Stormvloed kering en Walcheren weer terug. De 75 km rit gaat over Zuid- Beveland, Noord-Beveland en Walcheren. Op elke rit zijn mini maal twee kontrole-Zverzorgings- punten aanwezig. Voor elke deelnemer is er een leuke herin nering. Er is voldoende kleed- en douchegelegenheid aanwezig. Het inschrijfgeld bedraagt 8,50 per persoon. Voor verdere inlich tingen Henk de Jong (tijdens kantooruren 01196-89400, privé 01100-20890) of Lianne Toore- naar (tijdens kantooruren 01196- 89375, privé 01106-17371). De 41 deelnemers aan de 6e competitiewedstrijd van de HSV was er één met weinig vis. De dames en de jeugd brachten het er het beste nog van af. De vangst bestond uit bot. 1e Lou Koole 110 cm; 2e W. Oudshoorn 60 cm; 3e J. Lohnstein 56 cm; 4e M. Houtekamer 34 cm; 5e Jenny de Haze 33 cm eerste Dame; 6e T. de Looff 31 cm; 6e H. Ludik- huize 31 cm; 8e L. de Fouw 30 cm;9e G. de Haan 29 cm; 10e Patrik v.d. Endt 26 cm eerste jeugd; 10e Edwin de Wee 26 cm eerste jeugd. De volgende wed strijd is 11 juni te Colijnsplaat; aanvang 14.00 uur 18 juni is er een zoetwaterwedstrijd te Stelle plas in Heinkenszand; aanvang 9.00 uur tot 11.30 uur. van het Engelse Marlow R.F.C. dat eveneens een weekend te gast was bij Tovaal. Via een try van Alex Vlieland en een conver sion van Tim Smith nam Tovaal al snel een 7-0 voorsprong Empils Rostov kwam nog voor rust terug tot 7-5 door een try van Andrei Bikov, maar in de tweede helft bepaalde winger Erik Meijknecht het duel definitief, zodat de Goesenaren hun aller eerste konfrontatie met een Rus sische tegenstander winnend afsloten: 12-5. Voor meer infor matie over de Goese Rugbyclub Tovaal kan men terecht bij Jan Moelker, Havenweg 13 te Nieuwdorp. Telefoon: 01196- 12580. Guust Boonen is winnaar gewor den van de 13e editie van het Henk Quakkelar-biljarttoernooi. Er werd vanaf 15 maart door 80 biljarters aan deelgenomen. Aan spanning ontbrak het zeker niet. In de voorrondes al sneuvelden tal van gedoodverfde kansheb bers, zoals Jan Beije van Ons Genoegen, Piet Scheffers van Scheldezicht en Silvia Eckel van OHGL. Er werd niet minder dan 24 avon den gespeeld en alle avonden verliepen in goede sfeer. Begin mei waren nog zestien speler i over en een loting moest bepa- werken. Op het concert in Kapel- j 'en w'e te9en w'e moest uitko- le speelt zij een aantrekkelijk en i gevarieerd programma met muziek van o.a. Brahms, Reger, Lemmens, Guilmant e.a., wat de liefhebbers zeker zal aanspre ken. De Wandelsportvereniging 't Zand uit Middelburg organi seert in samenwerking met de Wijkvereniging Zanddijk voor de 8e maal de avondvierdaagse te Veere. Deze wordt gehouden van dinsdag 13 juni t/m vrijdag 16 juni a.s. De afstanden die per avond gewandeld kunnen wor den zijn 5 of 10 kilometer. De start is om 19.00 uur vanuit 't Praetuus, het wijkgebouw van de Wijkvereniging Zanddijk, Frans Naereboutstraat 1, naast het gymnastieklokaal te Veere. Het startburo is geopend vanaf 18.00 uur. De laatste avond is de start voor de 10 kilometer wan delaars om 17.45 uur en voor de wandelaars op de 5 kilometer om 18.45 uur, dit in verband met de intocht, die om 19.30 uur ver- j trekt. Voor verdere informatie en/of voorinschrijving kan men zullen officieel dè nieuwe aan- contact opnemen met de tele- legwal openen. Gedurende de foonnummers 01180-37572 of middag zullen er roeiwedstrij- 01181-1306. den plaatsvinden. En er zullen diverse evenementen zijn voor jong en oud op het terrein aan de Westhavendijk. Oud-leden worden van harte uitgenodigd! Né de gezamenlijke maaltijd wordt de dag besloten met een feest mét drive-in-show! Daar bij is iedereen welkom!

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 24