WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK Nieuwe waard en waardin NU DE ZOMER KOMT Motor 2000-dag in Heinkenszand VAN WESTEN Tuincentrum De Keyzer maakt nieuwe start Kombinne: gezellig café in Dorpsstraat Wemeldinge voor De Waardin Kortgene 06-11 MEDISCHE DIENST Aandacht voor65+ 69,= 99,= ©ptlcw Kampman lange vorststraat 57 goes, tel. 01100-30214 Gratis oog- en oogdrukmeting tevens f65,- korting op komplete bril. 39,= 69,= 89 149,= Aan Noordstraat Biezelinge ’II’ 11 si»»** Woensdag 7 juni 1995 11 DE BEVELANDER voor 10 en 11 juni 1995 PANTALONS 2 VOOR SHIRTS POLO’S JEANS 449^ 40^0 2 VOOR EN VELE ANDERE ZEER ZONNIG GEPRIJSDE AANBIEDINGEN Deze aanbieding geldt tot 24 juni Braderie Rilland met veel muziek Jacques Herb bij Geveltjes VREDESBURO oH ALARM ALS ELKE SECONDE TELT sa rar lil Ion a en tek’ dit Single CD te zetten. het oven- HUISARTSEN: TANDARTSEN: APOTHEEK: VERLOSKUNDIGEN DIERENARTSEN: HOMEOPATEN KRUISWERK "Maar we hadden ruimtegebrek. We waren dan ook blij eindelijk een geschikte lokatie te hebben gevonden. Al heeft het afwikke len van de zaak in het kader van bestemmingsplan en dergelijke veel tijd in beslag genomen, voordat we definitief een nieuwe stek hadden", aldus mevr. De Keyzer. Het resultaat mag er echter zijn. Dat hebben ook veel van de vaste klanten intussen gemerkt bij een bezoek aan Gar- behoefte aan is", aldus mevr. Vergouwen. Verder komt, zodra de vergunning binnen is, het ter ras buiten te staan. Dat kan ook voor de vele pas santen en toeristen die Wemel- dinge tegenwoordig aandoen, aantrekkelijk zijn. Want het is leuk toeven onder het lommer van de linden in de Wemeldingse Dorpsstraat, ver der dus een écht café waar iedereen welkom is. Maar dat zegt eigenlijk de uitnodigende naam al: Kombinne dus. Zaterdag W juni a.s. wordt vanuit Heinkenszand een motor-toerrit gehouden. Dit als onderdeel van de Motor 2000-Dag, welke is omge ven door tal van activiteiten. Bij Motor 2000 kan men op genoemde dag onder meer informatie krijgen van diverse importeurs van kle ding, banden, accessoires, helmen en uitlaten, verder is er een Trike- promotion, het Motor 2000 Raceteam met Arno Slabbekoorn presen teert zich en er is een Motoropstapdag waaraan wordt meegewerkt door Rijschool Van der Meet. De hele dag kan men gebruik maken van de Dynojet Hors Power Shoot Out. Van Aprilia is de modellenlijn te zien.’De toerrit begint om 09.30 uur em voert de deelnemers over een circa 100 kilometers lange route door Midden- en Noord-Zee- land. LANGE VORSTSTRAAT 98-102 TEL.’.OI I00-15755 REGIO ZEELAND J. v. Dam. Tel. 01188 - 3607. Spreekuren zaterdag- en zondag morgen van 10.00-11.00 uur. B.J.M. Groot, Laustraat 1 's-Heerenhoek, tel. 06-527 713 98. De Voorstad, v. Dusseldorpstr. 1, Goes. Tel. 01100-27104. Openingstijden voor dringende ge vallen: op zaterdag van 08.30-17.30 uur; op zondag van 10.00-11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan dagochtend 08.00 uur. Y. Oyevaar, tel. 01100-51404. KRUISVERENIGING RONDOM DE OOSTERSCHELDE Voor wijkverpleging en intensieve thuiszorg: 24 uur per dag bereikbaar via tel. 01100-51177. Spreekuren en uitleen verpleegarti- kelen op werkdagen tussen 13.00 en 13.30 uur. Uitleen verpleegartikelen 's avonds in Goes (Beukenstraat van 18.30 - 19.30 uur; in Heinkenszand (Warande) en Kruiningen (Burg. Vogelaarstraat) van 18.30 - 19.00 uur. Inlichtingen over cursussen en dieet advies via tel. 01100-49200 (tijdens kantooruren). WIJKVERPLEGING St. Thuiszorg Nederland is 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 01100 - 29003. STICHTING PROVINCIALE KRAAMZORG ZEELAND Kraamcenrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal in- schrijfbur., tel. 01100 - 49249: ma. t/m vr. van 9.00 uur -16.00 uur. MAATSCHAPPELIJK WERK: 01100 - 49480. Werkd. van 8.30- 12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gok- spreekuur do. 16.30-18.30 uur. Bui ten kantooruren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulpdienst 01180-15551. OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Regio Zeeland. Tel.: 01107 - 1680 of 01112-2286. DRANKPROBLEMEN? Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEL: 01103-2829/01195-5849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur 01100-12350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Eigenhaardstr. 2, 4331 HS Middel burg, 01180-12280. DIABETES INFORMATIE POST Tel. 01198-1126 01134-2262 01107-1433. OCG OUDERS VAN HOMOSEXUELE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 01103-1437 01106-3112. denMaster De Keyzer. Het tuin centrum is royaal van opzet, waarbij de grote hoogte der kas sen opvalt. "Bewust zijn die zo hoog opgebouwd, want dat schept rust en overzicht, wan neer je er rondloopt", aldus de eigenares. Bij De Keyzer treft men een mooie hoek potterie, een heel breed aanbod van plan ten, ook minder gezochte, die echter vaak juist heel leuke effecten kunnen geven. Kortom: een nieuwe start voor een goed gelegen en mooi opgezet tuin centrum in de regio. Zaterdag 10 juni wordt in Ril land de braderie gehouden. Die wordt om 13.00 uur geo pend door de muziekvereni ging Rillandia die vervolgens een rondgang door het dorp maakt. Om half drie is er een concert in het dorpshuis waar lichte muziek wordt gespeeld. Men rekent op veel belangstel ling. Sinds enkele weken heeft Tuin centrum De Keyzer een mooi nieuw komplex geopend aan de Noordstraat 59 te Biezelinge. Het tuincentrum heeft zich aan gesloten bij Garden-Master, een snelgroeiende organisatie in den lande die een breed assortiment kan bieden tegen scherpe prij zen. Tuincentrum De Keyzer, oor spronkelijk gevestigd aan de Stationsstraat te Kapelle, was al jaren dringend aan uitbreiding toe. "Het heeft ongeveer vijf jaar geduurd voor we eindelijk kon den verhuizen", aldus mevr. De Keyzer, die uiteraard verheugd is met de ingebruikname van het nieuwe tuincentrum. Het is te vinden direct bezuiden de spoor lijn aan de Noordstraat. Garden- Master De Keyzer beschikt daar nu over een complex van circa 4500 vierkante meter. Het omvat onder meer een riante kas van 1000 m2, een goed en royaal eigen parkeerterrein, een hoek vaste- en eenjarige planten, een tuinhout-afdeling en uiteraard een afdeling bielzen. "Die zijn gebleven en bovendien zijn ze nog steeds heel concurrerend in prijs", aldus de fam. De Keyzer, die destijds de basis voor een eigen tuinbedrijf legde met de verkoop van spoorbielzen en houten vaten aan de Stations straat. Van lieverlee zijn daar ook andere artikelen bijgekomen en eigenlijk had men de laatste Voor grote en kleine huisdieren Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen door: dr. A. Mossel man, Hogenakker 8, Kruiningen. Tel. 01130-81233. Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: dr. M.P.C. Karelse, 's-Heer Hendriks- kinderendijk 118, Goes. Tel. 01100- 20656. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: De praktijk wordt afwisselend door de dierenartsen L. Huiskens-Corne- lisse en S. Verhoeven waargeno men. Molenlaan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middelburg, tel. 01180-28555. Ook in het weekend. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 01100-49400. Infectieziektenbestrijding. Melding en adviezen geslachtsziek ten, tel. 01180-34085. T uberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 01184- 18395. Spreekuur rijdende bus: Goes: "Ter Valcke” (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1 e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen Vragen over jeugd- en schoolge- zondheidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel. 01100-49420. HUMANISTISCHE UITVAARTBEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of begrafenis voor buitenkerkelijken. Aanvragen via tel. 01180-14251 CROHN EN COLITIS ULCEROSA VER. NEDERLAND AFD. ZEE LAND. Voor informatie bellen met: 01102- 42591 of 01188-2836. ALZHEIMER VERENIGING ’ROND DE SCHELDE’. Als dementie ook in uw omgeving voorkomt en u er over wil praten of informatie wil omtrent dementie bel dan de Alzheimer Stichting. Tele foonnummer; 05129-1202 (dag en nacht bereikbaar). REUMAPATIËNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen met 01100- 14812 of 01180-29487. enigszins gevolgd; nü dus aan dacht bijvoorbeeld voor asper ges. Restaurant De Waardin wil zich ook buiten het vakantiesei zoen wat duidelijker profileren in de regio. Hoewel het restaurant normaliter op woensdag dicht is, zal het in de maanden juli en augustus zeven dagen per week zijn geopend. De keuken is dagelijks open van 12.00-22.00 uur. Ineke en Marcel mochten bij de heropening veel gelukwensen in ontvangst nemen. Een her opening overigens die heel gezellig verliep en een mooie aanzet was voor een "hernieuw de Waardin" in Kortgene. De serie live-optredens in De Geveltjes te 's-Heerenhoek wordt zaterdag 10 juni a.s. voort gezet met een optreden door zanger Jacques Herb, die kort geleden zijn copneback maakte met zijn nieuwe CD. De 46-jarige zanger gebruikt daarvoor het lied 'n man mag niet huilen", waar mee hij nu precies twintig jaar geleden hoog in de hitlijsten stond. De in Rotterdam woon achtige zanger is al enige tijd weer een veelgevraagd artiest, die vooral veel aanbiedingen voor optredens krijgt van studen ten en tegenwoordig veel succes heeft in het zgn. alternatieve cir cuit. De interesse voor de zanger is vooral veroorzaakt door zijn rol in de film "De tranen van Maria Marchita" van de jonge filmregis seur Paul Ruven, die verleden jaar tijdens het bekende filmfesti val in Utrecht drie onderscheidin gen kreeg. In deze film maakte Jacques Herb zijn debuut als acteur. Hij bereikte hiermee veel jongeren, die hem nu een twee de carrière bezorgen. Omdat zijn oude hit: 'n Man mag niet huilen" door de jeugd in discotheken en clubhuizen onbetwist als een topper wordt gezien, heeft de Brabantse Platenmaatschappij jaren alles in huis voor complete tuininrichting. vóór aan tafel te gaan. Ineke en Marcel Schoute, beiden zeker geen onbekenden binnen de horeca, willen de eetmogelijk- heid uitbreiden met lunches. Zakenlunches bijvoorbeeld. En er gaat een kleine terraskaart gehanteerd worden. Marcel, die de nodige ervaring op deed bij onder meer een kreeftenrestau rant, heeft de kreeft sterk naar voren gehaald op de grote kaart. Verder zijn er meerdere menu mogelijkheden. Maandelijks is er een wisseling in, waarbij de prij zen 42,50, 52,50, 62,50 en 72,50 worden gehanteerd. Daarbij worden de seizoenen rol in het café aan de Dorps straat. "We willen graag regel matig live muziek binnenhalen, zonder dat de omgeving daar overigens hinder van onder vindt", aldus de kasteleinsvrouw. Het café heeft een eigen biljart vereniging (dus ook een tafel!), dart-liefhebbers kunnen er terecht en er wordt gewerkt aan de oprichting van een klaverjas- club. Het interieur is wat opge- frist zonder dat er grote verande ringen zijn doorgevoerd. Dat kan later altijd nog wel, als daar Goes en Kloetinge: De praktijk van dr. Buijs, dr. Posthu mus, dr. Schut, dr. Slager, dr. v.d. Werff wordt waargenomen: dr. H. Slager, Van Dusseldorpstraat 3, Goes. Tel. 01100-21344. De praktijken van de huisartsen Kei zer, Kooiman, Oortman, Schruer, Van der Stoep en Thijssen worden waargenomen van vrijdag 18.00 tot zaterdag 19.00 uur door dr. D.W. Thijssen, Heernisseweg 87, Goes. Tel. 01100-15003, van zaterdag 19.00 tot zondag 19.00 uur door dr. D.P. Keizer, Frans den Hollander- laan 29, Goes. Tel. 01100-16405. Spreekuur voor spoedgevallen van 10.00 tot 10.30 uur en van 17.00 tot 17.30 uur. Heinkenszand, ’s-Heer Arendsker- ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. Har- ten-Heilig, Clara's Pad 12, Heinkens zand. Tel. 01106-1234. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Mier- mans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. C.T. Mier- mans, Kloetingseweg 3, 's-Heer Abtskerke. Tel. 01103-2089 b.g.g. 01106-3074. Hansweert, Schore en Yerseke: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. L. Breu kers, Lange Geer 21, Hansweert. Tel. 01130-81344. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waarde en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voo*-dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. J.W. Kuyl, Vinkenissestraat 2, Rilland- Bath. Tel. 01135-1343. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. Bakx, Park- laan 1, Kapelle, tel. 01102-41264. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, ’s-Gravenpolder, Ovezande en 's-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargeno men door: dr. J. Geldof/J. de Graaf, Korteweg 23, Driewegen. Tel. 01195-5275. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waarge nomen door: dr. H. van der Veen, Ooststraat 30, Wissenkerke, 01107- 2565. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. Leger des Heils ZONDAG 11 juni: Heiligingssamen- komst m.m.v. Amsterdam Staff Songsters om 10.00 uur, o.l.v. de korpsofficieren. Lofprijzingsavond met de Zeeuwse korpsen om 17.30 uur, o.l.v. de korpsofficieren. TELEFOONCIRKELS GOES EN NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en infor matie: Stichting Welzijn voor Oude ren, tel. 01100-23723. Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 01100-11167 C. van Duin, tel. 01100-28072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN Wij zijn open maandag van 13.30- 16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 01100-32233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 01100-35000. HOBBY WERKPLAATS DE ’’BEVELANDEN” Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpl.: di. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hob by electronica: di. van 18.30 tot 21.00 uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00- 1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 01100 - 20563 15496 30955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 01100-23837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 01180-15551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreek uren: Middelburg: op maandagmid dag en donderdagavond, uitsl. op afspraak via 01180-37120. Goes: Zonnebloemstraat 53, maandag 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur woensdag en vrijdag van 13.30- 17.00 uur. Telef. bereikbaar op werk dagen van 9.00-17.00 uur op 01100- 50908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 01180-38080. Bereikbaar: 14.00- 20.00 uur. PATIËNTENVER. SAMEN BETER: Centraal tel.nr. 01140-20069/15420 of 01106-3309. Dit nummer kunt u bellen voor hulp, informatie en klach ten met betrekking tot de gezond heidszorg. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zon nebloemstraat 53, Goes, tel. 01100- 21270. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening aan alle Zeeuwse gehandicapten. Heren gracht 52, Middelburg. Tel. 01180- 23592 van 's morgens 9.00-12.00 uur. 's Middags 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de dichtstbijzijnde pastor. N.V.S.H. Tel. 01650 - 49961 of landelijk 070 - 3469709. VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: tel. 033- 620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418, 1400 AK Bussum. SPEEL-O-THEEK 'DE WISSELPLAATS’: voor kinderen diezich ’’anders” ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Lenie Marinussen, Kapelseweg 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 01100- 15231, b.g.g. 11850. STICHTING THUISZORG EN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK "DE BEVELANDEN” Zonnebloemstraat 53, Goes, 01100- 21270, op werkdagen van 08.30- 12.30 u. en 13.30-17.30 u., buiten kantooruren: 01180-28743 Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 01131-3520. Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00- 10.00 uur, 01135-1800. Kapelle: fysiotherapie de Hond, w.dag: 14.00- 15.00 uur, 01102-42925. Heinkens zand: wijkgebouw, v.dag 09.00- 09.30 uur, 01106-1615. Kortgene: wijkgebouw, w.dag 9.00-9.30 uur, 01108-1378. ASTMA Aangepaste bewegingsoefeningen en zwemmen voor mensen met Cara o.l.v. fysiotherapeut van het Astma- fonds, 01102-43296. NPV THUISZORG N. Eggebeen 01198 - 1491b.g.g. 01100-33990. FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 01180- 27311. KONTAKT BORSTKANKERPATIËNTEN Iedere dinsdag tel. spreekuur van 11.00-12.00 uur. Tel. 01100-21270. Elke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spr. uur borst- prothesen in Magnolia, k. 70, 14.00- 16.00 uur. ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 1, 4461 EV Goes, Restaurant "De Waardin" te Kortgene heeft sinds vorige week woens dag een nieu we waard en waardin. Het zijn Ineke en Marcel Schou te. De overna me werd gevierd met een feestelijke receptie in ongedwongen sfeer. En het feit dat juist op de openings dag de nieuwe haring arriveer de, was natuur lijk mooi mee genomen, bekende, sfeervolle restaurant is gens voor Marcel Schoute al 'n tijdje bekend terrein. Want hij was er al een jaar werkzaam als chef-kok en hij blijft ook als eige naar in de keuken werken, terwijl Ineke als gastvrouw is gaan optreden. Bij De Waardin wor den onder de nieuwe eigenaars wel enige wijzigingen doorge voerd. Die zijn overigens ook aan de buitenkant al zichtbaar na de overname. Want het buiten terras aan de Hoofdstraat is uit gebreid en er bestaat een moge lijkheid om zowel in de tuin ach ter het restaurant, binnen in de gezellige ruimte als op het terras Café Kombin ne: dat is de naam die Albertina Ver gouwen en Jan Klap gaven aan het café dat ze kort geleden overnamen in de Dorpsstraat te Wemeldin ge. Het café, dat eerst de naam "old Friends" voer de, is te vinden in één van de mooiste dorps straten van Zeeland. "Dat is mooi meege nomen, maar we willen er vooral ook een gezellig café van maken, waar iedereen zich thuis kan voelen", aldus Alberti na. Café Kombinne opende half mei en er was een gezellige en drukke openingsreceptie. 't Leuke was dat veel oude klanten zich lieten zien en dat we, in de paar weken dat we nu open zijn, ook wat meer jongelui binnen zien komen", aldus Alber tina Vergouwen, die in 't Zeeuw se bekend is als zangeres en nog steeds regelmatig zingt bij een bekende Vlissingse band. Muziek speelt dan ook een flinke BUREAU VERTROUWENSARTS inzake KINDERMISHANDELING Tel. 01180-28800. CLIËNTENBOND AFD. ZEELAND, BOND VOOR PSYCHIATRISCHE EN (EX-)PSYCHIATRISCHE PA TIËNTEN Joannaplantsoen 2, 4462 AV te Goes, tel. 01100-50465. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054, 4460 MB Goes. Tel. 01100-49389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; Onder steuning patiëntenorganisaties; Be langenbehartiging patiënten consu menten in de gezondheidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 01100-13930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11 YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzofre- ne mensen. Tel. 01100-12221 of 01148-2217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GEHANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 01188-3404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aan sluitingen op het Bejaarden- en Ge handicapten alarm. Kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Het Clarahofje, Maarten- broersweg 82, Hansweert. Tel. 01130-83698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50- plussers beschikbaar voor iedereen, 01100-28084. JONGEREN ADVIES INFORMATIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of vragen over sociale wetgeving, huis vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44, 4461 BB Goes, tel. 01100-51850. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP Telefoon 21576, 's morgens van 9.00 tot 11.30 uur, 5 dagen in de week. WIJKINFO-WINKEL ”DE GOESE POLDER’’ Voor vragen-hulp bij (pers.) proble- men-adviezen. Op het gebied van de woonomg., discriminatiebestr., uitke ringen, vrijwilligerswerk, voeding en konsumentenzaken. Ook voor jonge ren. De Spinne 11-66/67, tel. 01100- 51254 (ook op do.av.). VNC besloten dit nummer opnieuw op te nemen en op 'fm,‘ 5

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 11