MEDEWERKERS iiïin 9 5 0 7 .19 4 GERARD DE KOK OQ Oj Uitgeverij de Bevelander Personeel PART TIME I 3S2 O o 5. 9.- u 95 95 I B Zeeland Village te Scharendijke Gefeliciteerd met je nieuwe job!! ±1 Gevraagd voor INFORMATIERUBRIEK H I ZELFSTANDIGE SCH00NMAAKKRACHT M/V CENTRALE DIENST GEMEENTEWERKEN GEMEENTE NOORD-BEVELAND Gemeente Noord-Beveland Gemeente Noord-Beveland as. i KERKLAAN 1b, 4451 BE HEINKENSZAND TELEFOON 01106-3669 rY Aanmeldingen: Voorstad 24, Goes of telefonisch 01100-14110 zoekt een vakantie- bezorger/ster voor Nisse in de maand juli □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□o Vadest B.V. Schoonmaakbedrijf Woensdag 31 mei 1995 DE BEVELANDER 17 OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN BOUWPLANNEN Ben je geïnteresseerd? B 7A 7b \1 7A 1) Ik 7d v 7A 7A A ■I 7A 7A 7b rJ fft' STEUN DE 7FGFAZAANVAL OP HET ONVERWACHTE. VOUWKRAT NU 7.95 DIVA HET PAARD N WAAR f BARBIE l ALTIJD MEE GAAT RIJDEN. VAN 69.95 VOOR 19.- TEKENDOOS 68 DEUG VAN 19.95 VOOR 9.- FANTASTISCHE PLAYMOBIL TAKELWAGEN VAN 39.95 tU VOOR 19.- E= KOOKWEKKER KOKSMUTS VAN 7,50 VOOR 5.- Dan kun je vanaf eind juni werken, geef dan een telefonische reaktie naar Villapark Zeeland Village, t.n.v. mevr. Y Idema, tel.nr. 01117 - 2955. voor keuken en bediening. Bij voorkeur uit de omg. Scharendijke. Enige kennis Duitse taal gewenst. Leeftijd vanaf 16 tot 26 jaar. BARBECUE OPVOUWBAAR VAN 7.95 VOOR 5.- ma Nationaal Epilepsie Fonds-De Macht van het Kleine. Al 100 jaar actief. W Postbus 9587,3506 GN Utrecht. Tel. 06-8212411. HELP DE 40.000 KINDEREN MET EPILEPSIE EN GEEF. GIRO 222111. MELD UW MILIEUKLACHT! Voor deze afwisselende horecabaan zoeken wij VERBOUW/UITBREIDING GEMEENTEHUIS TE WISSENKERKE STOFFEN CLOWN, ■x. 75 CM LANG. tO VAN 24.95 VOOR 10.- AFVALBAK TOPFIX 50 LITER VAN 19.95 VOOR 14.95 WATERPISTOOL SCHIET WEL 9 METER. VAN 12.95 VOOR 5.- BOUW BERGING POPULIERENLAAN 5 TE KAMPERLAND BEKENDMAKING WET MILIEUBEHEER THERMOSKAN 1 LITER VAN 19.95 VOOR 10.- L? ‘25 I i i il L 1 1 1 1 7& 1 1 V V nnnnnnnu/e-- 8® 3 1 30 I I Bouwvergunningen plaatsen dakkapellen Weststraat 20 te Wissenkerke; plaatsen dakkapel Dorpsdijk 28 te Wissenkerke; bouw havenkantoor Havenweg 6a te Kamperland; bouw dakkapel Spieringstraat 13 te Kamperland; wijziging verbouw woning Provincialeweg 33/35 te Geersdijk; verbouw woning Valkenlaan 24 te Kortgene. Informatie omtrent de in deze rubriek genoemde bouwplannen kan worden verkregen bij mevr. I. Wattel ter gemeentesecretarie, afdeling grondgebied, Hoofdstraat 79 te Kortgene, tel. 01108 - 1553. Kortgene, 31 mei 1995 Op de secretarie van het gemeentehuis te Kortgene is de brochure "Meld uw milieu- klacht!" gratis af te halen. De brochure bevat een schat aan informatie over hoe en bij welke instantie milieu-klach- ten gemeld kunnen worden. Hierdoor komen meldingen en melders beter tot hun recht. De brochure is voorts gratis te verkrijgen bij o.a. politiebureaus, bibliotheken, milieu- educatieve centra en de Zeeuwse Milieufederatie. Ben je bereid een eigen carrière op te bouwen? Wil je alles leren betreffende de verkoop? Wil je jezelf integreren in een dynamisch en snel groeiend bedrijf? vraagt met spoed voor een objekt te Goes een Wij bieden u een prettige werkkring en een goed loon. Werktijden ma. 09.00-11.00 uur, di., woe., do., vrij, van 09.00-10.30 uur. Soil, tijdens kantooruren 010 - 44.22.000 CAR StRVia 2?OI12/2MM In opdracht van het gemeentebestuur van Noord-Beveland heeft Archikon b.v. uit Goes een planopzet vervaardigd welke voorziet in het verbouwen/uitbreiden van het gemeen tehuis van de voormalige gemeente Wissenkerke, Voorstraat 31 te Wissenkerke, tot nieuw gemeentehuis voor de op 1 januari jongstleden ontstane nieuwe gemeente. De voorgestane opzet voldoet niet aan de uitgangspunten van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Bebouwde kom Wissenkerke II" (inclusief 2e herziening), maar is wel in overeenstemming met een nog door de gemeenteraad vast te stellen nieuw bestemmingsplan voor het centrale gedeelte van de (oude) kern van Wissenkerke. Burgemeester en wethouders overwegen de voor realisatie van de planopzet vereist zijn de vrijstelling van het voomoemde bestemmingsplan, c.q. de daarvoor benodigde bouw vergunning, dan ook te verlenen met toepassing van de artikelen 19 en 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en 50, lid 5 van de Woningwet. Voordat over het verlenen daarvan een beslissing wordt genomen ligt bedoelde opzet, ingaande donderdag 1 juni 1995, gedurende twee weken voor een ieder ter gemeente secretarie (afdeling Grondgebied), Hoofdstraat 79 te Kortgene, ter inzage. Eventuele bedenkingen tegen het verlenen van voomoemde vrijstelling/vergunning kun nen gedurende de hierboven genoemde termijn schriftelijk kenbaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, Hoofdstraat 79, 4484 CD te Kortgene. Kortgene, 31 mei 1995 De loco-burgemeester van Noord-Beveland, I.M. Meulenberg-op 't Hof Wij bieden je: - een enorme carrièremogelijkheid - een kwaliteitsprodukt - een allesomvattende opleiding - en een zeer goed betaalde job! Wij vragen mensen (m/v) met een positieve aan pak, de wil om te presteren, in bezit van eigen auto, per direkt beschikbaar, leeftijd 20 tot 40 jaar. Bel vrijdag 2 juni van 11.00- 16.00 uur of dinsdag 6 juni van 11.00 - 16.00 uur naar 01100 - 29358. De heer Pielanen heeft een bouwplan ingediend dat voorziet in de bouw van een berging bij de woning Populierenlaan 5 te Kamperland. Realisatie van de beoogde planopzet heeft evenwel tot gevolg dat ingevolge de bestem mingsplanvoorschriften voor zomerhuizen de berging binnen 1 meter ten opzichte van de zijdelingse perceelsgrens wordt gesitueerd. Burgemeester en wethouders achten de bouw van de berging uit planologisch oogpunt echter aanvaardbaar en overwegen daaraan dan ook medewerking te verlenen. Daarvoor dient wel toepassing te worden gegeven aan het bepaalde in artikel 3, lid 4, sub c, en 5 van het bestemmingsplan "2e Totale Herziening Schotsman-Ruiterplaat". Voordat over het verlenen van de ingevolge bovengenoemd artikel mogelijk zijnde vrij stelling voor het overschrijden van de perceelsgrensafstand een beslissing wordt geno men ligt het bouwplan, ingaande donderdag 1 juni 1995, gedurende twee weken (der halve tot en met woensdag 14 juni 1995) voor belanghebbenden ter gemeentesecretarie (afdeling Grondgebied), Hoofdstraat 79 te Kortgene, ter inzage. Eventuele bedenkingen tegen het voorgestane bouwplan kunnen gedurende de hierbo ven genoemde termijn schriftelijk kenbaar worden gemaakt bij het college van burge meester en wethouders van Noord-Beveland, Hoofdstraat 79 te Kortgene. Kortgene, 31 mei 1995 De loco-burgemeester van Noord-Beveland, J.M. Meulenberg-op 't Hof Bi’ w De directeur van de Centrale Dienst Gemeentewerken te Serooskerke, namens de gemeentebesturen van de bij de dienst aangesloten gemeenten, gelet op de desbe treffende bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer (Wm), maakt het volgende bekend: Bij het college van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland zijn tussen 1 april en 1 juni 1995 de volgende kennisgevingen ingediend: AMvB-akkerbouwbedrijven voor de inrichtingen aan: Anna Mariaweg 1 te Geersdijk; Baashuisweg 12 te Kamperland; Bosdijk 1 te Kamperland; Campvlietweg 4 te Wissenkerke; Dorpsdijk 98a te Wissenkerke; Dorpsweg la te Wissenkerke; Frederiksdijk 3 te Kortgene; Geersdijkseweg 20 te Geersdijk; Geersdijkseweg 31 te Geersdijk; Jacobadijk 10 te Kamperland; Keihoogteweg 6 te Wissenkerke; Kruisweg 1 te Kamperland; Prinsendijk 1 te Kortgene; Prinsendijk 3 te Kortgene; Prinsendijk 7 te Kortgene; Prinsendijk 13 te Kortgene; Prinsendijk 15 te Kortgene; Provincialeweg 6 te Wissenkerke; Scherpenisseweg 2 te Wissenkerke; Stekeldijk 1b te Kamperland; Stekeldijk 18 te Kamperland; Wilhelminaweg 2 te Kamperland. AMvB-opslag propaan voor de inrichtingen aan: Geersdijkseweg 31 te Geersdijk; Oostzeedijk 14 te Kats; Rippolderseweg 1 te Geersdijk. De stukken met betrekking tot de kennisgevingen kunnen van 1 juni tot en met 28 juni 1995 worden ingezien ter secretarie, Hoofdstraat 79 te Kortgene, elke werkdag tijdens kantooruren alsmede op donderdagavond van 19.00 tot 22.00 uur, na telefonische afspraak. Bij de Centrale Dienst Gemeentewerken zijn aangesloten de gemeenten Amemuiden, Brouwershaven, Domburg, Mariekerke, Noord-Beveland, Valkenisse, Veere en Westkapelle. w 05 H O O CD O -S P O) 2 cz O O s O) o P o> CD O- O) o c: s ra 5 ,S> "o C CD 5

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 17