55 Sporttassen voor alle SPORT Bevelanden in ’t kort CULTUUR KORT Jeugdtoernooi SSV '65 op zaterdag 3 juni a.s. Sponsor-zwemloop bij Sportpunt Zeeland Donderdagavond 1 juni organi seert de werkgroep Roemenië van de Gereformeerde kerk te Goes een zwem-loop-actie, in rekreatiegebied "Hollandse Hoe ve" en "Sportpunt Zeeland". Van 19.00 uur tot 20.00 uur kan er gesponsord gelopen worden. Er is een ronde uitgezet van 1 km die minimaal 1x en maximaal 15x gelopen mag worden. Jan Willem de Wolf vertelt namens de organisatie: "Van 20.30 uur tot 21.30 uur is het zwemuur in het wedstrijdbad van "Sportpunt Zeeland", die bad en kleedkamers belangeloos ter beschikking stelt. De deelne- Hellenburg-trofee inzet dressuurwedstrijd honden Wielerfeest met trimmers en ligfietsen zaterdag 3 juni te Krabbendijke 24 Uurs 's-Heerenhoek weekend 17-18 juni In teken van 30-jarig bestaan Woensdag 31 mei 1995 16 zware Ropa-run Ten bate actie Ghindari Open Tuindagen Bingo Goese Polder Pinksteren 1995 in de Bethelkerk EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ JEZELF Pinkstermarkt FNV Jongeren opent weer vakantiewerklijn 2 tegen 2 Volleybaltoernooi bedrag wordt op 10 juni overhan- BOK Wandeltocht en picknic s.v. Robur DE BEVELANDER Bingo Sint Maarten Jan v.d. Weijde: Fietspuzzeltocht van Scheldegouwen Praise-avond in Geersdijk De ambitie speelt Garcia Lorca Expositie Borselse amateur-kunstenaars Women's Aglow Grote rommelmarkt t.b.v. Zeeuwse gehandicapten Collecte Astmafonds in gemeente Kapelle Film 't Beest Bridge Rommelmarkt Kattendijke de zeker als we weten dat ook Noord-Frankrijk moest Op de foto het tweede elftal van digd. te Tuinliefhebbers kunnen binnen kort weer terecht op de Open Tuindagen, welke worden gege ven door de fam. J. Zwaan aan de Kerkeweg 14 te Wemeldinge. De tuin is 1 ha groot en bevat o.a. een kruidentuin, een rosari um, bijzondere bomen en twee vijvers. Op 3 en 4 juni, én 1 en 2 juli is de tuin open van 10.00 - 17.00 uur, toegang ƒ5,-. Ook mag men een kijkje nemen op de tegenover de tuin gelegen vlied berg van 12 m hoog, met een meer dan honderd jaar oude lin deboom op de top. Donderdag 1 juni organiseert Wijkvereniging Goese Polder voor de laatste keer van dit sei zoen een Seniorenbingo in wijk- gebouw "de Spinne" te Goes. De aanvang van deze middag is 14.00 uur en de entree bedraagt 2,50. Men speelt vier ronden bingo, waarbij weer mooie prij zen te winnen zijn. De kaartjes kosten voor deze middag 0,50 p. stuk. In de pauze kopje koffie of thee. Aanvang om 14.00 uur in het wijkgebouw te Goes-Noord. In de Bethelkerk Tulpstraat 2 te Goes worden op 1 e Pinksterdag, zondag 4 juni, 2 diensten gehou den waarin de voorganger ds. Dijk is en de organiste mevr. D. v.d. Vrie. In de morgendienst verleent het zangkoor "Halleluja" o.Lv. Peter v.d. Klooster mede werking en de avonddienst wordt georganiseerd door de werk groep voor zending en diaconie. Dan verleent medewerking het jongerenkoor "Happiness" o.l.v. Rudy Gorsse. Iedereen is van harte welkom. Op de bijgevoegde foto is pak- werker J. Zijl in gevecht met de bouvier Tessa. Alle 55 senioren van de sportver eniging Nieuwdorp kunnen vanaf heden hun spullen goed kwijt. De senioren kregen namelijk allen een sporttas aangeboden van enkele sponsors van de club. Goes een sterke vereniging, die met 16 teams deelneemt aan de competitie: 5 Seniorenteams, 8 Juniorenteams, 2 Zaalteams en Totaal dus 55 tassen. Ze werden ter beschikking gesteld door Meulpolder Assurantiën en Van Boven Diervoeders. sv Nieuwdorp met leider Gijs van der Does en de sponsors Rein van Boven en Piet Meulpolder. EVENEMENTEN IN GOES PERIODE 1 JUNI T/M 8 JUNI 1,2, 3 en 8 juni 't Beest 20.30 uur: 'Pulp Fiction', film van Tarantino. 5 juni Start, Sport Punt Zeeland: Fietstocht, maritieme ontdekkings tocht Goes en omstreken. 6 juni Grote Kerk 13.30 - 14.30 uur: Carillonbespeling door stadsbei aardier Sjoerd Tamminga. Z juni Bibliotheek 14.00- 14.45 uur: Voorlezen voor kinderen van 5-8 jaar. 15.00 uur. De jeugd in de leeftijd van 8 tot 14 jaar kunnen zich opgeven bij het secretariaat van de 24- uurs of tijdens de inschrij ving op zaterdagmiddag 15.00 uur in eet-café De Kroon te 's-Heerenhoek'. Nog te vermelden is dat net als vorig jaar in twee cate gorieën gestreden gaat worden om het kampioen schap. De deelnemende ploegen kunnen zich opgeven, het inschrijfgeld per ploeg be draagt 150,- en moet bij inschrijving worden over gemaakt op rekeningnr.: 34.60.52.297 van de rabo- bank t.n.v. Groot Wielerfes- tijn 24-uurs van 's-Heeren- hoek. Voor inlichtingen en informatie kunt u contact opnemen met het secretari aat 24-uurs: Gaby Schol ten, Schumanstede 11-26, 4463 BB Te Goes, telefoon: 01100-30049. EXPOSITIES t/m 2 juni Goes Binnenstad: Goes "En-Passant" (info: 01198- 1720). t/m 6 juni Museum voor Zuid- en Noord-Beveland: Naïeve schilderij en met Zeeuwse onderwerpen van Kees de Back, (info: 01100 - 28883). t/m 26 juni Oosterscheldeziekenhuis: Kunstwerken van 'Aboriginal' kunstenaars uit Arnhem land, (info: 01100 - 34566). 8 juni t/m 2 juli Galerie "Mi Parti": Combinatie/stock overzicht, (info: 01100-31819). t/m 30 juni Gezondheidscentrum "Magnolia": Schilderijen van Rie Baauw. (info: 01100 - 49200). t/m 30 juni Medisch Centrum "De Pijlers": Werken van Safian Ashot uit Armenië, (info: 01100- 27104). t/m 1 juli Stadskantoor: Schilderijen en werk op papier van Simone Wijnschenk uit Kattendijke (info: 01100 - 49740). t/m 3 juli Zusterstraat 11, ma. t/m vr. 8.30 tot 17.00 uur: Werken van Safian Ashot Serie Arbat (info: 01100-31170). hele jaar Galerie llona: Naïeve schilderijen van Ilona Schmit en sie raden van U. en S. Zöllner - Krumme (info: 01192 - 1242). hele jaar Galerie Jan Boer: Olieverven van Jan Boer, (info: 01198 - 2031). Vrijdag 2 juni wordt op het Buys Ballot College te Goes een grote Pinkstermarkt georganiseerd ten bate van een schoolbibliotheek voor Chileense jongeren, die onze financiële hulp hard kunnen gebruiken. Deze markt maakt onderdeel uit van een project van de Unie voor Christelijk Onderwijs. Het is de bedoeling dat de leerlingen hiervoor 5.000,- bij elkaar brengen. Op de Pinkstermarkt worden c.d.'s, platen, boeken en spellen ver kocht. U bent vrijdag van harte welkom van 13.00 - 16.00 uur aan de Bergweg 4 in Goes. FNV Jongeren opent 1 juni voor de vijfde maal de vakantiewerk lijn. Jongeren kunnen deze lijn bellen met vragen en klachten over vakantiewerk. De vakantie werklijn is een onderdeel van de jaarlijks terugkerende Vakantie- werkcampagne die dit jaar op 24 juni officieel van start gaat. FNV Jongeren wil hierin zo veel mogelijk jongeren informeren over hun rechten en plichten. Jongeren die vakantiewerk doen kunnen bij de vakantiewerklijn terecht voor informatie over lonen, contracten, studiefinan ciering, kinderbijslag, ziektekos tenpremie, belasting, vakantie toeslag en nog veel meer. De vakantiewerklijn is geopend op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Het telefoonnummer is: 06 - 8212147 en kost twintig cent per minuut. Jongeren kunnen ook een informatiepakket en een gra tis folder bestellen bij de vakan tiewerklijn. Beide bevatten infor matie over al deze onderwerpen. Het pakket is gratis voor leden van FNV Jongeren, niet-leden betalen 5,50 (incl. verzendkos ten). De volleybalvereniging BOK uit Kapelle organiseert op vrijdag 23 juni 1995 vanaf 18.30 uur haar jaarlijks 2 tegen 2 volleybaltoer nooi in de sporthal te Kapelle. Gespeeld wordt in vier klassen: damescompetitie, herencompeti tie; dames recreatief en heren recreatief. Teams van twee spe- lers/speelsters komen tegen elkaar uit op een veld van 41/2 m. breed en 6 m. diep. Inschrijven is mogelijk tot 13 juni. Het inschrijf geld bedraagt 8 gulden per team en kan tijdens het toernooi wor den voldaan. Aanmelden bij: Marcel Puylaert, Lange Gracht 14421 EW Kapel le, 01102-43934. Buurtvereniging Watervliet Heinkenszand organiseert op 5 juni (2e Pinksterdag) een Pink- sterpicknickwandeltocht van cir ca 5 kilometer. De kosten bedra gen voor leden 2,50 en voor niet-leden 4,-. Een picknick voor onderweg wordt verzorgd. Ontvangst aan de Van Citters- straat 3A te Heinkenszand (buurthuis) om 9.45 uur. Start om 10.00 uur. Opgave vóór 1 juni bij K. Krediet, Eendvogelstraat 17 te Heinkenszand. Betaling s.v.p. bij aanmelding. Voor meer info: tel: 01106-2716 of 01106-2396. caat, bij dit onderdeel moet de hond zijn moed tonen en onder alle omstandigheden de pakwer- ker tot staan brengen, de hond krijgt een overval en twee stok slagen te verduren. De Hellenburg wisseltrofee is in Eindelijk is het dan gelukt! Robur 1 is gepromoveerd. Na verschil lende malen de boot te hebben gemist was het nu raak. In het En uiteraard de spelers met de nieuwe tassen. Op vrijdag 2 juni a.s. organiseert verzorgingshuis Sint Maarten in de Groe in Goes Zuid een bingo- middag voor de bewoners van het verzorgingshuis en voor bewoners uit de wijk. De bingo vindt plaats in het restaurant van het verzorgingshuis en vangt aan om 14.30 uur. De entree bedraagt 3,50, inclusief 10 bin gokaarten, koffie en cake. Sint Maarten in de Groe bevindt zich in de directe omgeving van de Watertoren in Goes Zuid aan het Laantje van Westdorp 1ingang via de Beukenstraat. MAC "Scheldegouwen" organi seert op 2e Pinksterdag (5 juni a.s.) een fietspuzzeltocht voor het hele gezin. De route is te vol gen via een eenvoudige routebe schrijving en onderweg kunnen er vragen, voor kinderen aparte vragen, en opdrachten gesteld worden. Voor de kinderen is er altijd prijs, mits de kontrolekaart ingeleverd is. De inschrijving en start, van 13.00 tot 14.00 uur is op de Markt (voor de PZC) te Middelburg. De lengte van deze tocht is 23 kilometer en de deel nemers moeten uiterlijk om 16.30 uur de kontrolekaart bij de finish inleveren. De prijsuitreiking is bij Alassio te Middelburg, zo snel mogelijk na binnenkomst van de laatste deelnemer. Voor informatie: 01180 - 34371 Op vrijdagavond 9 juni 1995 wordt in het gebouw van de Evangelische Christengemeen schap "Noord-Beveland" een Praise-avond georganiseerd. Op deze avond zal er veel samen zang zijn uit de bundel Opwek king. Het doel van deze avond is om de Levende God te eren en te prijzen. De toegang is vrij en u bent van harte welkom. Het adres is Hoek Barkey Wolfstraat Geersdijkseweg te Geersdijk. Aanvang 20.00 uur. Deze praise- avonden worden iedere twee weken op vrijdagavond gehou den. Voor meer informatie: bel 01192-2271 of 01182 - 3794. De Volwassenenafdeling van de Amateurtheaterschool "De Ambi tie" presenteert op zaterdag 3 juni om 20.30 uur, vrijdag 9 juni om 20.30 uur en zaterdag 10 juni om 20.30 uur in het Vestzak- theater in Vlissingen de voorstel ling "Het huis van Bernarda Alba" van Federico Garcia Lorca in een regie van Naveen Visser. De Amateurtheaterschool "De Ambitie" is een gezamenlijk ini tiatief van het Zeeuws Centrum voor Amateurtoneel en de sector cultuur van VMC Zeeland. De spelers in deze voorstelling vol gen voor het tweede jaar lessen op "De Ambitie". In het eerste jaar en een gedeelte van het tweede jaar is er aan de scholing gewerkt op het gebied van de verschillende spelonderdelen. Het tweede jaar sluit met deze theaterproduktie af. Kaarten voor deze voorstellingen zijn in de voorverkoop te krijgen bij VMC Zeeland, sector cultuur (01180 - 34880) en aan de kassa van het Vestzaktheater. De kaarten kos ten 9,- (c.j.p. 7,50). Tot 16 juni is in het gemeente huis van Heinkenszand werk te zien van twee Borselse amateur- kunstenaars. Zij geven hun indruk weer van het landschap in de Zak van Zuid-Beveland. Dies Karelse, geboren en nog steeds wonende in Borssele, geeft zijn visie in de vorm van tekeningen in Siberisch- en pastelkrijt. Kees van Burg wonende in Hoede- kenskerke, zet zijn indrukken met olieverf op het doek. Beide kunstenaars zijn familie van elkaar en hebben een oom als beroepsschilder. Deze tentoon stelling is een goed voorbeeld van enkele technieken in de schilderkunst en verschillende gezichtspunten van landschap pen in dezelfde omgeving. f ge te Goes. Wat het jeugdtoernooi van zater dag 3 juni a.s. betreft, dat staat in het teken van het zesde bestaanslustrum. De commissie vertelt: "Dit jubileum werd niet uitbundig gevierd; wel wordt er voor de A1 junioren en D1 D2 pupillen een eigen (internatio naal jeugdtoernooi gehouden. Het is alweer enkele jaren gele den, dat er een dergelijke aktivi- teit werd georganiseerd. Wij wil len dit graag jaarlijks organise ren. Wij zijn al enkele maanden bezig om dit toernooi voor te bereiden. Aanvankelijk hadden wij meer buitenlandse clubs uit genodigd, zoals Oxford United, waar onze A1 junioren te gast waren geweest, FC Anderlecht, K.F.C. Germinal Ekeren en Man chester City. Doch vanwege interne afspraken en verschui vingen werd dit niet, 20 mei jl„ maar 3 juni a.s. Gelukkig was Royal Antwerp Fc bereid te komen, meldt Jeugdsecretaris Ad Van Gilst. SSV streeft ernaar van het jeugdtoernooi a.s. zaterdag een gezellige en sportieve dag voor jong en oud te maken. Jos Plan ken, voorzitter, verwacht veel belangstelling op Sportpark Het Schenge. Verscheidene bedrij ven sponsoren het toernooi. Er worden o.a. ballonnen uitge deeld aan alle D-pupillen die opgeblazen -aan een houdertje- worden gebracht door Make laarskantoor Sinke Komejan uit j de mooiste clubhuizen van de Provincie Zeeland. Het Clubhuis I staat naast het hoofdveld van I SSV'65 op Sportpark Het Schen- Women's Aglow Felloship Goes houdt woensdag 14 juni haar maandelijkse samenkomst in hotel Terminus, te Goes. Vrou wen uit alle kerken en kringen en die willen groeien in hun geloof zijn hartelijk welkom op de Aglow-morgen, met zang, woord en lofprijs. Spreekster: Toos Rosies uit Heverlee. Onderwerp: "De reis van je leven". Aanvang: 9.45 uur; vanaf 9.00 uur koffie. Kinderoppas is aanwezig. Inlich tingen: 01188 - 2357, 01182 - 2835. Zaterdag 3 juni is er op de grote markt te Goes een grote rommel markt t.b.v. de Zeeuwse gehan dicapten, georganiseerd door de Stichting Hulp Gehandicapten. Het assortiment is enorm, van een vaasje, asbak e.d. tot bijna nieuwe meubels en elektrische apparatuur. Er is misschien ook iets van uw gading bij, voor spot prijsjes. Ook kunt u nog spullen beschikbaar stellen t.b.v. de Zeeuwse gehandicapten; bel dan even met het secretariaat van de Stichting Hulp gehandi capten, Heernisseweg 80, Goes, tel. 01100-21186. achtige Derk Thijs. Deze heren zullen zeker borg staan voor een Zeeuws tintje tijdens deze wie- lermiddagl! De ligfietswedstrijden worden verreden onder auspiciën van de NVHPV, de Nederlandse Vereni ging voor Human Powered Vehi cles en de deelnemers komen uit het hele land. De trimwedstrijden staan onder auspiciën van TMZ, de Trimfederatie Midden-Zee- land. De permanence ingericht in Hotel-Café-Restau- rant 'de Koophandel', Dorps straat 82. Starttijden: 12.30 uur: Ligfietskri- terium (1 uur 1 ronde); 13.40 uur: B/C-kategorie trimmers (resp. 42 en 37 km); 15.00 uur: indiv. meter); 16.00 uur: A-kategorie (63 km). Het bekende parcours zal weer worden gebruikt, tw. Noordweg - Dorpsstraat - Oostweg - Doel- straat - Spoorlaan - Noordweg en de jury/geluidswagen van Peters Geluid Beneden-Leeu- wen zal weer aanwezig zijn met professionale geluids- en kom- munikatieapparatuur. Speaker is de heer Kees Korstanje uit Kapelle. De Astma-collecte die onlangs in de gemeente Kapelle werd gehouden, heeft in de verschil lende plaatsen het volgende resultaat opgeleverd; zo meldt Ineke Slis-Voet namens de orga nisatie: Kapelle 3474,20, Wemeldinge 1526,30, Bieze- linge ƒ991,55 en Schore 258,60. Alle gevers en collec tanten worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage. Afgelopen weekeinde werd Rotterdam-Parijs-lange afstandsloop gehouden, waar aan werd deelgenomen door Goes. Verder komt de echte ijs- coman van Maestro Gelato, Erwin de Koeijer uit Goes, ijsjes verkopen voor een leuk prijsje. Hij komt vanaf 11.00 uur met een Italiaanse ijskar voor het Clubge bouw. Alle jeugdigen krijgen uit handen van de direkteur van Sportpunt Zeeland, Dies van der Velde, uit Goes als aandenken een handige katoenen tas. Het nieuwtje van dit toernooi kwam ook eigenaar van kapsalon Charlie Hair Jeroen van Gastel ter ore. Er worden -tijdens de wedstrijden door- loten verkocht en Jeroen van Gastel zal 3 prij zen ter beschikking stellen in vorm van een rondje kijken voor de Spiegel van de Kapper, met gratis wassen knippen en föhnen voor zowel de winnende dames als heren. Het programma voor de D-pupil len begint om 9.30 uur. Dat van de A-junioren om 13.15 uur. Deelnemende teams zijn: A-juni oren. v.v. Utrecht, Wemeldinge, Wissenkerke, SSV '65 en Royal Antwerp F.C. D-pupillen: Robur, Meeuwen, SSV '65 2, SSV 65 1v.v. Utrecht en Serooskerke. Zaterdag 3 juni staat in Krabben dijke in het teken van een groots opgezet wielerspektakel, waar van de organisatie in handen is van de Wieler-, Trim- en Toer- vereniging Krabbendijke. De wielerdag voor trimmers wordt voor de zeventiende maal gehouden en onderdeel is deze keer een wedstrijd voor ligfiet sen. De toegang is gratis en er wordt traditiegetrouw veel belangstelling verwacht. Mensen die op de meest uiteenlopende ligfietsen wedstrijden rijden zijn benaderd en zullen acte de pre sence geven in een kriterium én in een individuele tijdrit. Tussen door zal er op het Dorpsplein gelegenheid zijn om deze, vaak zelfgebouwde, ligfietsen te aan schouwen. Het verheugt de organisatie zeer ook enkele beroemdheden te hebben kun nen aansporen om aanwezig te zijn tijdens dit ligfietsgebeuren en wel in de personen van de Middelburger Bram Moens, die sinds 1994 het werelduurrekord ligfietsen op naam heeft met een afstand van 77,123 km (I!) en de winnaar van de ligfietswedstrijd Parijs - Amsterdam 1994: de eveneens op Walcheren woon- Er kunnen zich nog ploe gen aanmelden voor de 24 Uurs van 's-Heerenhoek, welk wielerfestijn wordt gehouden in het weekeinde van zaterdag 17 en 18 juni a.s. Deze wedstrijd over 24 uur staat open voor trim mers en recreanten, in ploegen van 5 personen en een ploegleider. Op deze dag worden diverse onder delen uit de wielersport verreden zoals: criteriums, afvalrit, koppeltijdritten, ploegtijdritten, individuele tijdrit en een sprinttoer- nooi. Ook voorde ploeglei ders en tijdens de neutrali satie zijn mooie prijzen te winnen in 's-Heeren-hoek. Gaby Scholten vertelt: 'Net als vorig jaar hebben we de 'Dikke banden wedstrijd' (gewone fietsen met dikke banden, zonder versnel ling) voor de jongeren. Deze zal op zondagmiddag worden verreden vanaf Donderdag 1vrijdag 2, zaterdag 3, donderdag 8 en zaterdag 10 juni draait in 't Beest te Goes de film Pulp Fiction. Aanvang 20.30 uur, regie Tarantino. Pulp Fiction is een ingenieus aan elkaar ver bonden drieluik: drie korte verha len die niet veel meer zijn dan een spel met genre-clichés: een jong stel bedenkt een plan om restaurants te overvallen; een bokser die een verkochte wed strijd moet verliezen besluit zijn opdrachtgever te bedriegen; een gangster moet op de vrouw van zijn baas passen zonder aan haar te komen. Pulp Fiction is een film die je alleen maar kunt zien en meemaken in de filmzaal van 't Beest. Een zeldzaam voor beeld van wat zo vaak omschre ven is als "de magie van het wit te doek". den gelopen. Er waren zware klas hoger speelt. waarvan iedereen lid kan wor den, ook u. Aanmelden bij J. Koens, tel. 21872 of bij J. Quin- ten, tel. 51074. Programma zaterdag 3 juni: Robur E2 en Fa toernooi bij v.v. Walcheren; Robur D1 toernooi bij S.S.V. Zondag 11 juni: sportdag voor alle leden van de s.v. Robur. Zaterdag 3 juni a.s. wordt te Goes een inter nationaal jeugdvoetbal- toernooi gehouden. De organisatie is in handen van SSV '65, welke vereniging dit jaar 30 jaar bestaat. Er is een speciale commissie in het leven geroepen die het grote jeugdtoernooi van komende zaterdag heeft voorbereid. In die toernooi- commissie de 4e klasse van de K.N.V.B. Een mooi succes voor de schei- deze Ropa-run liep. Met name in dende trainer Jos van Belzen, Noord-Frankrijk moest onder zeker als we weten dat ook moeilijke omstandigheden wor- Robur 2 volgend seizoen een den gelopen. Er waren zware klas hoger speelt. regenbuien en de temperatuurs- j Robur is een gezondevereniging wisselingen waren groot. Jan van der Weijde maakte deel uit van een acht man sterk team, waarvan één loper moest afha ken. De ploeg slaagde er niette min in om met zeven man de geplande tijd aan te houden. Men had. 39 uur en 34 minuten nodig om de afstand Rotterdam- Parijs te overbruggen. Doel van de run was geld bijeen te krijgen voor de Daniël den Hoedkliniek in Rotterdam. Daarin is men geslaagd. Er waren vijftig deel nemende ploegen. Het sponsor- mers dienen minimaal 1 x 150 meter te zwemmen of een veel voud van 150 meter tot maxi maal 15x, is 2250 meter. Men mag aan beide onderdelen maar kan ook aan 1 onderdeel mee doen. Er zijn nog deelname/sponsorkaarten ver krijgbaar bij P. Verwijs, Middel meet 55, Goes en bij J.W. de Wolf, C. v.d. Lindenstr. 183, Goes. Inschrijven: loop-uur van af 18.15 uur, zwem-uur vanaf 19.15 uur, beide in de hal van Sportpunt Zeeland. De opbrengst van dit evenement gaat naar de bevolking van Ghin dari in Roemenië". Hondensportvereniging 'de Bevelanden' organiseert zater- dag 3 juni, in samenwerking met Bouvier Dressuurgroep Baar land, een clubkampioenschap in de volgende klassen: - Het V.Z.H. programma. Dit bestaat uit een aantal appèloefe- ningen, zoals het aangelijnd vol gen, het vrij volgen, zit oefening, af oefening, komen op bevel en er wordt getest op schotvastheid. - Het I.P.O, programma. Dit bestaat uit: Speuren er wordt een spoor uitgelegd met daarop een aantal voorwerpen deze moet de hond tijdens het speu ren verwijzen. Appèl: er moeten een aantal gehoorzaamheid oefeningen afgewerkt worden zoals het afleggen met afleiding aangelijnd volgen, het vrij vol gen, zit oefening, af oefening, het apporteren van een voor werp. Verdedigingswerk: de combina ties werken het programma af van het hoogst behaalde certifi- hebben zitting Umberto Hagen, Ad van Gilst en Jos Planken. Zij vertellen: "Enthousiasme en ple zier staan bij het spelen voorop. Dat hebben we afgelopen jaren binnen onze vereniging SSV treedt nagestreefd en ook bij het toernooi is dat uitgangspunt". De zaterdagvoetbalvereniging SSV'65 te Goes werd opgericht in april 1965. De afkorting staat voor 'Samen Sporten Vereent'. Inschrijving bij de K.N.V.B. Zee land leverde aanvankelijk proble men op, omdat de voetbalbond vond, dat de bestuurders 'te jong' waren. Maar na twee vergeefse pogingen bleek de K.N.V.B. toch bereid, SSV'65 in juni officieel toe te laten. Het enthousiasme van de bestuursleden is sinds de oprich tingsdatum nauwelijks veran derd. Voorzitter Maarten Rink- hout en beheerder van het Club gebouw Bram Bouwense bij voorbeeld zijn mensen van het allereerste uur. Zij funktioneren beiden nog tot heid en apporteren, beginnen en I tevredenheid van de leden. Op 's middags omstreeks 13.30 uur dit moment is v.v. SSV'65 uit is het verdedigingswerk aan de beurt. Het terrein is gelegen tussen Oudelande en Baarland aan de Hellenbrugstraat, het voormalige j 1 G-team. Bovendien kan de ver- sportveld, en is vrij toegankelijk eniging, met meer dan 250 leden voor publiek. I bogen op het bezit van één van 1994 gewonnen door K. Karelse met de rottweiler Dingo. De verrichtingen van de combi naties worden beoordeeld door keurmeester dhr. Dominicus; wedstrijdleider is dhr. A. Korsui- ze. De pakwerkers zijn de heren J. Zijl en G. Snaterse. Het speuren wordt om 9.00 uur afgewerkt in de omgeving van 's-Gravenpolder (achter het ANWB-station). Vanaf omstreeks 11.00 uur zal men op het terrein van BD Baar land met het appèl, gehoorzaam- Bridgeclub Zuid-Beveland heeft het kompetitie-seizoen afgeslo ten, vanaf 30 mei start op de dinsdagavonden het zomer- avondbridge in de Landbouw. Ook niet-leden zijn hier tegen een geringe vergoeding van har te welkom. De wisselbeker van de paren werd gewonnen door de Hr. Zomer - Ladonski, zij waren het hele seizoen no. 1 De uitslag van de laatste kompetitie- ronde is: A: 1. Hr. Zomer - Ladonski 57.24%; 2. Hr. Buys-Hooge- boom 55.07%; 3. Mevr. Hurk- mans - Hr. Schliekelmann 54.49%; 4. Mevr. Boneterie - Hr. Verbrugh 53.13%. B: 1. Hr. Bos - v.d. Hoven 55.07%; 2. Echtp. van Malde- gem 54.65%; 3. Hr. Bolluyt-Jans- sen 53.90%; 4. Echtp. Leynse 53.19%. C: 1. Hr. Dagelinckx - Lubbers 58.15%; 2. Echtp. Roose wordt 52.49%; 3. Hr. Kostermans - Mevr. Bonebakker 52.27%; 4. Mevr. Bordui - Hr. v.d. Bout 51.61%. D: 1. Hr. Asjes - Mevr. Kopmels 57.38%; 2. Dms. Swenne - Dek ker 51.09%; 3. Hr. Lijdsman - Mevr, van Oord 50.55%; 4. Mevr, tijdrit ligfietsen (1700 Kant-Hr. van Toer 50.49%. Bij de foto: De Goese voetbal vereniging SSV staat ook bekend om haar activiteiten buiten het voetbalveld. Zoals hier, waar de jeugd zich een gezellig etentje met elkaar goed laat smaken. (Foto archief Setiakawan). Zaterdag 3 juni houdt het muziekgezelschap Oefening en Uitspanning te Kattendijke haar jaarlijkse rommelmarkt. Deze vindt plaats op het schoolpleintje aan de Deltastraat en begint om 11 uur. Er is een ruim aanbod van nuttige, nostalgische en gewoon leuke gebruiksvoorwer pen. In de onmiddellijke nabij heid zijn een hapje en een drank je verkrijgbaar. De opbrengst komt ten goede aan de muziek vereniging. beslissende duel ging Clinge, dat de huid al had verkocht voor de onder meer Jan van der Weijde j beer geschoten was, met 1-0 ten uit Kapelle. "Een pittig avontuur", I onder. Robur promoveert naar zo meldde ons de lange afstand- de 4e klasse van de K.N.V.B. j KIS a. S -w -j-j—l t-- slope:; die voor de eerste maal Een mooi succes voor deschei- sv Nieuwaoro-semoren

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 16