.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK. Ovezande is klaar voor Heinkenszand 27 mei in teken van de Zwarte Bes ZATERDAG 27 en ZONDAG 28 MEI ZEELANDHALLEN GOES De Visser Optiek zoekt occasions E LAAGSTE BENZINE-PRUS Leerlingen Groot Stelle in touw voor De Sprienke Er zit groei in Groen Onderwijs Ook na 5 jaar A.O.C. Zeeland e.o. wordt bij het Centrum voor Groen Onderwijs opnieuw grote belangstelling vastgesteld voor de groene opleidingen. De groot ste belangstelling bestaat opnieuw voor het VBO en IVBO- Groen. Op de lokatie Goes, hoofdvestiging van A.O.C. Zee land e.o. groeit het leerlingaantal van 406 naar 480 en op de nevenvestiging te Sommelsdijk van 375 naar 410 leerlingen. VAN ZEELAND! 182 199 121 Klomppop en straattheater Keuze in wijkverpleging in Goes en omgeving Het is 16 mei a.s. al weer een jaar geleden dat er in het gezondheidscentrum "De Pijlers" in Goes een erkende kruisorga nisatie van start is gegaan. Deze organisatie, Stichting Thuiszorg Nederland (STN), heeft het mogelijk gemaakt, dat de inwoners in Goes, Kloetinge, Wilhelminadorp, Kattendijke en 's-Heer Hendrikskinderen een keuzemogelijkheid hebben in wijkverpleegkundige zorg. Hiermee haken zij in op de maat schappelijke ontwikkelingen, waarbij meer behoefte is aan inspraak in de zorgverlening. •De ervaren wijkverpleegkundi gen en wijkziekenverzorgenden hechten grote waarde aan de wensen van de cliënt en zijn familie. Dat betekent dat zij samen met de cliënt en zonodig zijn omgeving, de omvang en het tijdstip van de hulpverlening vaststellen waarbij de zelfred zaamheid niet uit het oog verlo- SGB op Hemelvaartsdag in de wolken Stoomtreindag in Goes met extra SGB-ritten Hemelvaartsdag, donderdag 25 mei, is traditiege trouw nationale stoomtreindag. Op deze dag biedt de Stoomtrein Goes-Borsele iets bijzonders: op 25 mei rijden er extra stoomtreinen door Zuid-Beve land. Eén van die stoomtreinen is een avondtrein naar Oudelande die door twee stoomlocomotieven zal worden getrokken. Een van die locomotieven is nr. 3 Bison (bouwjaar 1928), die na een zeer gron dige restauratie, waarbij deze locomotief onder meer een nieuwe stoomketel kreeg, sinds 1994 weer terug is bij de SGB. Bison trekt ook de trein die om 13.30 uur uit Goes naar Hoedekenskerke vertrekt. School hielp school aan kweektafels Brillenactie voor Ghana de SNUFFELMARKT... de gezelligste rommelmarkt van Nederland 00/ Goedkoper naar Museum Goes r Woensdag 24 mei 1995 9 DE BEVELANDER 1 DIESEL SUPER Aboriginal Art in Ziekenhuis Goes Lezing Rozenkruis Openingstijden: ZATERDAG 9-17 uur en ZONDAG 10-17 uur •J WINKELCENTRUM DE BUSSEL GOES- ZUID .fh?. AOC te Goes stelt vast: II EURO LOODVRIJ ft per B ft PER B ft PEI Straatfestival fy .-.<1 LITER LITER mm» Voor wie 't nog niet wist: ruim driekwart van de zwarte bessenteelt in Nederland speelt zich af in de Zak van Zuid-Beveland. Zaterdag 27 mei wil de gemeente Borsele nog eens benadrukken welke vlucht de teelt heeft genomen. Vandaar dat er die dag een Zwarte Bessendag wordt gehouden. Onderdeel daarvan is een aantrekke lijke fietstocht. Een uniek evenement waarbij een sportieve fietstocht door de streek wordt gecombineerd met allerlei boeiende informatie over de zwarte bes en zijn vele toepassingsmogelijkheden. De fietstocht begint en eindigt in Heinkenszand waar vanaf 10.00 uur in de speciale feesttent de routebeschrijving kan worden opgehaald. Na de feestelijke opening door de Commissaris der Koningin Drs. W. T. van Gelder en het hijsen van de speciaal voor deze dag gemaakte vlag, kun nen vanaf 10.00 uur de eerste deelnemers aan hun "rondje zwarte bes" beginnen. De tocht leidt allereerst naar Nisse, waar de deelnemers ken nis kunnen maken met de werkwijze van één van de 29 zwartebessentelers tekst en uitleg krij gen over het gebruik van machines alsmede de bezichtiging van de struiken geven hiervan een goed beeld. Tweede tussenstop is in 's-Heeren- hoek, waar 't Siepje open huis houdt. Dit ambachtelijke, kleinschalige bedrijf is gespeciali seerd in het bereiden van jams, sauzen, chut neys en andere exclusieve producten (zonder kunstmatige toevoegingen en conserverings middelen) waarin de zwarte bes de hoofdrol speelt. Diverse lekkernijen kunnen ter plaatse geproefd worden. In Nieuwdorp nodigen Lou en Tonny Boonman uit tot het proeven van een glaasje Rode Borselse blessenwijn. Hun wijn makerij geniet intussen grote bekendheid en is te bezichtigen. Let vooral op de afdronk van deze volle, pittige wijn die volgens kenners een beetje aan Port doet denken. Zowel bij 't Siepje als bij de wijnmakerij krijgt u een miniatuur flesje of potje cadeau. De laatste plleisterplaats is in Stelleplas waar deelnemers zich te goed kunnen doen aan een kopje koffie en bessengebak. Het tweede kopje is gratis. Echte Bakker Jan Rijk heeft specialiteit zwartebessengebak te koop in zijn winkel aan de Dorpsstraat te Heinkenszand. Dat de zwarte bes ook op een andere manier in de fles kan bewijst de firma Drikzwager. Deze oer-Hollandse, Schiedamse distilleerderij ver vaardigt op geheel ambachtelijke wijze van de zwarte bes een uitstekende "Crème de Cassis de Zélande". De bereiding vindt plaats in traditio nele vaten waarde bessen worden getrokken op de fijnste alcohol waardoor de natuurlijke fris heid behouden blijft en een prachtige dieprode kleur wordt verkregen. Voor degenen die om wat voor reden dan ook niet aan "Zwartebessendag" kunnen deelnemen is er één troost: alle boven genoemde zwartebessenprodukten zijn verkrijg baar bij delicatessen-specialist "De Koebel" in Heinkenszand. Deelname aan de Zwartebessendag kan boven dien een leuk extraatje opleveren. Elke deelne mer maakt kans op een waardebon verborgen in de routefolders, die recht geeft op een fles Crè me de Cassis, een fles bessenwijn of een potje chutney met recept. Deze prijzen zijn na afloop van de fietstocht af te halen bij De Koebel in Heinkenszand. Sowieso is er voor iedereen een leuk presentje, want ook bij slijterij De Koebel ontvangen de deelnemers per formulier (per groep/per gezin) na afloop van de fietstocht een miniatuurflesje Crème de Cassis de Zélande. mneer dan 200 leerlingen ver wachten. Er is een toename van de oude opleidingen Akkerbouw en Veehouderij. Voor Fruitteelt wordt een zeer matige belang stelling geconstateerd. Ook voor de opleiding Groene Ruimte met zijn vele perspectieven in deze provincie - openbaar groen en reactie-sector- wordt een nog grotere belangstelling verwacht in de dagopleidingen. Voor de vakopleidingen, met een bezet ting van ruim 200 leerlingen op de lokatie Goes, heeft een groei in Bloemschikken en de Groene Ruimte. Deze grote toename van leerlingen brengt werk met zich mee voor ruim 8 formatieplaat sen", aldus de heer Laros. Daar naast gaan bestuur en directie aan de slag om huisvestings- ruimte tijdig beschikbaar te heb ben." ren wordt. Vanzelfsprekend wer ken zij nauw samen met de huis arts, ziekenhuis of andere hulp verleners; ongeacht of dit vrijwil ligers, familieleden of beroeps krachten zijn. Inmiddels hebben al meer dan honderd mensen gebruik gemaakt van de dien sten van STN en zij hebben goe de tot zeer goede ervaringen met de verleende zorg. Dit blijkt uit een enquête die iedere cliënt na de zorgverlening krijgt toege stuurd. STN kan dan ook met tevreden heid terugkijken op het 1e jaar, waarin 2 keer het personeelsbe stand werd uitgebreid met 4 part time krachten. Ook vanuit andere instellingen in de gezondheidszorg in Goes zijn positieve reacties hoorbaar en er zijn onderhandelingen gaande met verschillende instellingen; zo is de ontwikkeling van een praktijkverpleegkundige in een ver stadium. PER LITER geven meerdere voorstellingen op een middag, of zijn doorlopend actief in de straten van Ovezande. aanvullingen zijn. Via een dagfolder die op zondag verkrijgbaar is bij de ingangen van het dorp, en de festivaltent, wordt u op de hoogte gehouden van de tijden speelschema. Bij slecht weer zullen alle voorstellingen zoveel als mogelijk doorgang vin den, o.a. in de festivaltent, en andere lokaties in het De straatartiesten, zullen vooral tussen 13.00 uur en 18.00 uur te zien zijn. Op de speellijst staan o.a.: Wil de Wel van de Suikerspintent (vocaal van Cecilia M. Meinders), en La Compagnie pour Rire (spektakeltheater "Adieu Pirate"). Het pro gramma is dan echter nog lang niet afgelopen, want aan het eind van de middag en 's-avonds zijn er in de festivaltent en op het festivalterras optre dens van o.a. The Corner Cats (fifties Rock Roll), de Ovezandse coverband Van Dickhoudt en als afsluitingsact, deze avond de fantastische rockco- ver band The Little Red Ridin'hoods. Ook dan zul len er nog "animatie" artiesten actief zijn. Bij de foto: Hans Dulfer, op Hemelvaartsdag in Ovezande. Boer, Mario Geldof en Alex v.d. Berg. Maandagavond 29 mei is er weer een avond in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek te Mid delburg van het Lectorium Rosi- crucianum, de Int. School van het Gouden Rozenkruis. Aan vang 20.00 uur. Er wordt een lezing gegeven met als titel "Is er een brug tussen natuurmens en geestmens?". De toegang is gra tis. daagse bestaan, zoals vissen, visfuik, slangen, krokodillen en dergelijke. Ze worden gemaakt door kunstenaars, die vanwege hun charisma toestemming heb ben deze en andere Dreamtime- motieven via schilderijen aan de buitenwereld te laten zien. Veel van de Dreamtimemotieven zijn nog geheim en worden alleen voor eigen rituele doeleinden afgebeeld. De tentoonstelling is gratis en alle dagen geopend. Telefoni sche informatie bij de Stichting ApaMana in Amsterdam: 020 - 6732268, of via het Oosterschel- deziekenhuis, telefoonnummer 01100-34566. i GEEN 2.10 MAAR GEEN 1.321 MAAR dan 100 mensen per dag komen. Om hen te helpen gaan wij uw bril inruilen voor 25,- (de bril mag ook van iemand anders zijn) bij aankoop van een nieuw mon tuur plus glazen. Wij knappen de oude brillen zo goed mogelijk op en sturen ze door naar Koster Van Voorenberghe. Voor een prettig voordeeltje waar u t/m 31 mei van kunt profiteren en voor de Ghanezen een kapitaal! Meerdere brillen inleveren mag natuurlijk ook, graag zelfs, u krijgt echter maar inruilkorting voor één bril. En brillen inleveren zonder iets te kopen is uiteraard ook toegestaan.' 'Occasions gevraagd'. Onder dat motto is Visser Optiek aan de Dorpsstraat 92 te Heinkenszand een actie gestart om brillen te gaan inzamelen voor Ghana. André de Visser vertelt: 'In samenwerking met koster Jack van Voorenberghe uit IJzendijke in Zeeuws-Vlaanderen gaan wij brillen inzamelen voor Ghana. Van Voorenberghe verzamelt al jaren brillen, kleding en tegen woordig zelfs fietsen voor de arme bewoners van Ghana. De brillen komen terecht bij pater Josef Cramers die naast zijn werk als missiepater vijf "optiek- zaken" beheert waar zelfs meer De Frustia's (smartlappen damestrio), Theater Schrikkel (levend schilderij), Trio Top 100 (straat muziek), Englishman Abroad (clowneske jongleur), Meatball VandeCamp (variété theater), Rijn Surrender, Swindle, en Sound Circus als gevestig- Trijn (kindertheater), Controledienst (animatieact de namen op het affiche prijken naast nieuwko mers als The Gain, Baby Bruce, Bad Little Sis en Screaming Meaning. De 15e editie heeft in ieder geval in diverse genres bands te zien, die er stuk voor stuk op uit zijn er een groot feest van te maken. Het festival begint op 25 mei om 12.00 uur en duurt tot na middernacht. perron te Goes. Locomotief nr. 4 trekt ook de trein van 14.45 uur uit Goes. Onderweg zullen de trei nen elkaar diverse malen ontmoeten. Neem dus vooral uw fototoestel mee. Als extra attractie zal de trein die om 14.45 uit Goes vertrekt, op de terug weg gedeeltelijk door beide stoomlocomotieven worden getrokken. Een unieke belevenis vormt ook de speciale avondstoomtrein die 's avonds om 19.00 uur uit Goes vertrekt en daar om 22.00 uur weer terug wordt verwacht. Als extra attractie zal deze trein het gehele traject door twee stoomloco motieven worden getrokken. Bovendien is het mogelijk in deze trein te dineren in het sfeervolle SGB-restauratie-rijtuig. Voor inlichtingen hierover en reserveringen kan men 01100 - 28307 bellen. De treinen overdag rijden naar Hoedekenskerke (11 kilometer vanaf Goes), alwaar het naast het station gelegen nieuwe natuur- en landschapspark gratis kan worden bezocht. De avondtrein rijdt via Hoedekenskerke door naar Oudelande. Overstap pen van de ene op de andere stoomtrein is moge lijk. Een dagkaart (geldig op 25 mei op alle treinen, alleen tweede klasse) kost 20,-. De SGB-stoom- treinen vertrekken vanaf het nieuwe SGB-station te Goes, gelegen vlakbij het NS-station Goes. Voor de automobilisten: volg de P+R aanduidingen op de ANWB-borden. Gratis parkeergelegenheid. (Foto: SGB-Jan Strooband) Het Museum voor Zuid- en Noord-Beveland, heeft besloten om ter verho ging van het bezoekersaantal vanaf zaterdag 6 mei de toegangskaartjes niet voor 3,50, doch slechts door 2,- te gaan verkopen. Dit besluit werd onlangs door het museumbestuur genomen. Het is bekend dat museumbe- zoek landelijk gezien aan het dalen is. Voor Zeeland geldt dat evenzeer. Dit komt onder meer doordat er steeds meer dagattrakties bijkomen, die met elkaar dingen naar de gunst van de bezoekers. Als proef, die voorlopig wordt gehouden van mei tot oktober, probeert het Goese museum vooral op zaterdagen meer bezoekers te trekken met deze korting. den tegenwoordig ook wel op litho's en etsen afgebeeld. Hier van zijn enkele fraaie voorbeel den te zien. Verder bevat de ten toonstelling enkele beschilderde houten geestenbeelden en gevlochten draagmanden. De kunstenaars zijn negenentwintig vrouwen en mannen, die wonen in en rondom de bestuurs-settle- ments Ramaningin, Maningrida, Oenpelli en in Pularumpi op Mel ville Eiland, één van de Tiwi- eilanden ten noorden van Dar win, dat in Arnhemland ligt. Voor kenners van Aboriginal Art zijn werken van enkele bekende kun stenaars te bewonderen. De motieven komen uit het alle- In het Oosterscheldeziekenhuis, 's Gravenpolderseweg 114 te Goes is tot woensdag 26 juni a.s. een tentoonstelling van vijftig kunstwerken te zien van Abori ginal kunstenaars uit Arnhem land. De Aboriginals weten zich nog grotendeels in leven te hou den met de produkten van de gevarieerde bush waar ze in leven. Vanwege hun geïsoleerde levenswijze maken de kunste naars onvervalste traditionele schilderingen op boombast. Deze Dreamtimebeelden wor- II De eerste trein, getrokken door stoomloc nr. 4 Ing. H.F. Enter, vertrekt om 11.30 uur vanaf het SGB- r Enkele maan den geleden werden de 4e klas leerlingen van de afdeling bouwtechniek van 'Groot Stelle1, School voor voorberei dend beroeps onderwijs in Goes bena derd door 'De Sprienke', Samenwer kingsschool voor speciaal en voortgezet 7 onderwijs aan lichamelijk gehandicapte leerlingen in Goes voor de bouw van een aantal speciale kweektafels voor de plantenkas van de nieuwe Mytylschool aan het Vivaldipad in Goes Zuid. Omdat de leerlingen van 'Dp Sprienke' bij het planten, verspe nen en zaaien zowel staand als zittend in een rolstoel moeten kunnen werken in de plantenkas werden kweektafels, ook wel tabletten genoemd, ontworpen die aan alle eisen voldoen. Voor een grotere flexibiliteit werd gekozen voor rubuuste, ver plaatsbare tafels, die een jaren lang gebruik garanderen. De houtverbindingen van de onder stellen werden zo uitgevoerd dat leerlingen met hun rolstoel pro bleemloos onder de tafels kun nen rijden en zittend aan het werkblad of tafel kunnen werken. Voor de leerlingen: Jos Baayens, Edwin den Boer, Mario Geldof en Alex van de Berg van het onder- Opnieuw kan ook vastgesteld worden dat bijna evenveel meis jes als jongens belangstelling hebben voor deze groene oplei ding. Centraal directeur ir. H. Laros vertelt: "Ook voor het MBO wordt een groei vastgesteld voor de meeste opleidingen. Hadden we in dit schooljaar 187 dag- schoolleerlingen in het MBO, nu mogen we het komende jaar - f GEEN 1-93 MAAR l ITPR LITER LITE wijsinstituut 'Groot Stelle' was verzorgd. Veel van de gekweek- het een leerzame opdracht. De te planten worden verkocht om zes normale tafels, een lage daarvan weer nieuw zaaigoed te tafel, een werktafel en een werk- kunnen kopen. blad konden seriematig via een Bij de foto: Leerlingen van De mal in produktie worden Sprienke aan de nieuwe gemaakt. Onder toeziend oog kweektafels. Op de achter- van de docenten H. Koel, grond de leerlingen van Groot groepsleerkracht van 'De Sprien- Stelle: Jos Baayens, Edwin de ke' en J. v. Eekelen, praktijkdo- cent van 'Groot Stelle' werden alle 9 tafels in de plantenkas van de Mytylschool gemonteerd en direct door de leerlingen van de afdeling V.S.O., Voortgezet Spe ciaal Onderwijs, in gebruik geno men. Op een ergonomisch ver antwoorde wijze kunnen de leer lingen, afkomstig uit heel Zee land, nu bijna dagelijks werken in de kweektunnel. Ook wanneer het buiten koud is, is het in de tunnel al heel snel warm. Een deel van het onderhoud in de tuin wordt door de leerlingen zelf De achtste editie van het Straatfestival Ovezande, dat voor het laatst in '91 werd gehouden, en door de Klomp dit jaar nieuw leven wordt ingeblazen. Weer vele duizenden bezoekers zullen op de been worden gebracht, en kunnen genieten een spekta- Bij de foto: Pitboel Theater, zondag op het Ove- kulair cultureel programma van straattheater, live- zandse straatfestival. .1 In Zeeland is de tijd van de festivals weer aange- muziek, clownerie en allerlei verrassingen. Zij zor- broken. Kort geleden werd in Kwadendamme een gen naast de omvangrijke braderie voor een zeer gezellig Rhythm- en Bluesfestival gehouden, op 25 gezellig gebeuren. Er is van alles te doen. In totaal en 28 mei is het de beurt aan Ovezande. Op zullen op deze dag ongeveer 15 groepen of straat- Hemelvaartsdag (25 mei) wordt daar de 15e editie artiesten te zien en te horen zijn. De meesten van het Klomppopfestival gehouden. Zondag 28 mei is 't de beurt aan het achtste Straatfestival van Ovezande. Beide festivals zullen zich afspelen op Tot het laatste moment kunnen er wijzigingen en en om het festivalterrein op het sportcomplex aan de Nieuwstraat in Ovezande. O.a. zullen daar een grote festivaltent, een buitenpodium, een bartent en een markt worden ingericht. Op zondag worden de activiteiten ook in een aantal straten gehouden. Deze Bevelandse "topevenementen", zijn mogelijk gemaakt door veel vrijwillige inzet van de vele fes- dorp, tival medewerkers uit Ovezande en omgeving. Bovendien is De Klomp dank verschuldigd aan de sponsors en aan de Culturele Raad Borsele en de Provincie Zeeland voor hun bijdrages. Op het pro- entertainment), Pitboel Theater (animatietheater), gramma dit jaar opnieuw enkele nationale top acts, - - Hans Dulfer band en The Bob Color. Plus een Britse nieuwe topbluesact The Hoax. Daarnaast zullen ook 7 Zeeuwse groepen te zien zijn, waarbij i L ^r. 1 ési!

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 9