Drie maal sneller bruin dankzij unieke combinatie van capsules en spray Gigantische Chesterfield Show PHYTO BRONZ plus TIJD VOOR NIEUWE IDEEËN 1 FASSAERT F II WOTIEK Twee halen één betalen. INTERIEURVERRASSINGEN-KASTSYSTEMEN-PLAFONDS Murre-Moens heeft een pasklare oplossing! 1 MARTIN WIJDEMANS so inU keuken L!üN studio SJ. Gemeente Noord-Beveland INFORMATIERUBRIEK EXTRA LAGE PRIJZEN Vrijdag 26 en zaterdag 27 mei 2 unieke dagen! Stadsschouwburg Middelburg OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN ■w y9 Pro«?er™X,,e PHYTO BRONZ BrwmiÉ PHYTI BRON Showmodellen met extra korting! i •SP®LE- J droomjaponnen ggg Woensdag 24 mei 1995 DE BEVELANDER 4 BOUWPLANNEN K. t Iedere zondag open van 13.00 -17.00 uur FLEKHT1 Molenwater 99 t/o Mini-Walcheren INWERKINGTREDING BELASTINGVERORDENINGEN ORIGINEEL ENGELS CHESTERFIELD Schots rundleder met certificaat van echtheid. 3-1-1 zits. Normaal 6260,- SLUITING GEMEENTE-SECRETARIE OPENINGSTIJDEN BUREAU BURGERLIJKE STAND Op vrijdag 26 mei zal het bureau burgerlijke stand geopend zijn van 9.30 tot 10.30 uur. Gedurende dit tijdstip worden enkel aangiften van geboorte en overlijden behandeld. Drogisterij Parfumerie SHOE-SERVICE 0 E D BEKEKEN! LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 1995-1996 Tijd voor een nieuwe keuken! Bij ons staan de nieuwste modellen uit de LEICHT-collectie al op U te wachten. Met een aansprekend design, veel functionele details en tech nische snufjes. Uw droomkeuken zit er vast en zeker tussen. 1''.WSM INTRODUCTIE VRAAGAFHANKELIJK OPENBAAR VERVOER wfert wife diepe plos Ook (ruwe) zijde Wegens verbouwing en reorganisatie nu o.a. nieuwe lange Van al je foto's een tweede afdruk gratis.* j k Kortgene, 24 mei 1995 Kortgene, 24 mei 1995 4 L 4 Presto Print. Ongelooflijk goed in kleur. Exclusief verkrijgbaar bij: 8 Kom kijken naar de oplossingen die wij bieden. Ook zult versteld staan van de vele mogelijkheden. Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur Zaterdag 10.00 -16.00 uur Donderdag: Koopavond ARNESTEINWEG 23. MIDDELBURG TEL. 01180-37005, FAX 01 180-13478 Openingstijden showroom: ma.-vr. van 09.00-17.00 uur en za. van 09.00-13.00 uur. Extra rende brAihfspray Wat kost het vraagafhankelijk openbaar vervoer? Op de vraagafhankelijke ritten zijn alle vervoerbewijzen zoals strippenkaart, sterabon- nement, OV-studentenkaart enz. geldig. U hoeft voor deze service dus niet extra te beta len. Deze nieuwe vorm van vervoer wordt officieel in gebruik gesteld op 29 mei a.s. door mevr. J.M. Meulenberg-op 't Hof, loco-burgemeester van de gemeente Noord-Beveland. N.B.: Voor het bezoeken van scholen voor voortgezet onderwijs kan dus geen gemeen telijke vergoeding in de vervoerskosten worden verstrekt. U kunt hiervoor eventueel een verzoek indienen via de rijksregeling "Tegemoetkoming in de studiekosten". Om voor het schooljaar 1995/1996 in aanmerking te komen voor een gemeentelijke tegemoetkoming in de vervoerskosten dient u voor 1 juni aanstaande een aanvraag in te dienen bij het gemeentebestuur. Hiervoor zijn speciale formulieren verkrijgbaar bij de afdeling Welzijn, telefooonnum- mer 01108-1553, mw. A. van der Werf, op maandag t/m woensdag. Bouwaanvragen bouw stal Jacobadijk 26 te Kamperland; bouw garage Satumuslaan 4 te Kamperland. Bouwvergunningen uitbreiden woning Vlietenburgweg 2-3 te Wissenkerke; plaatsen dakkapel Weststraat 21 te Kortgene; bouw garage Rippad 2 te Kamperland. Ingediende meldingen bouw berging Veerdam 56 te Kortgene. Positief afgewerkte meldingen bouw tuinhuisje Druivenlaan 4 te Kortgene. Informatie omtrent de in deze rubriek genoemde bouwplannen kan worden verkregen bij mw. I. Wattel ter gemeentesecretarie, afdeling grondgebied, Hoofdstraat 79 te Kortgene, tel. 01108-1553. De "Verordening tot wijziging van de verordening Toeristenbelasting 1995", vastgesteld door de raad van de gemeente Noord-Beveland bij raadsbesluit van 28 maart 1995, is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zeeland bij besluit van 17 mei 1995 onder nummer 951962/Dir.AB/FBT. De "Verordening tot wijziging van de verordening Watertoeristenbelasting 1995", vast gesteld door de raad van de gemeente Noord-Beveland bij raadsbesluit van 28 maart 1995, is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zeeland bij besluit van 17 mei 1995 onder nummer 951963/Dir.AB/FBT. De "Verordening tot wijziging van de verordening Onroerende-Zaakbelasting 1995", vastgesteld door de raad van de gemeente Noord-Beveland bij raadsbesluit van 28 maart 1995, is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zeeland bij besluit van 11 mei 1995 onder nummer 951968/Dir.AB/FBT. De "Verordening tot wijziging van de verordening Reinigingsheffing 1995", vastgesteld door de raad van de gemeente Noord-Beveland bij raadsbesluit van 28 maart 1995, is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zeeland bij besluit van 10 mei 1995 onder nummer 951966/Dir.AB/FBT. De "Verordening tot wijziging van de verordening Hondenbelasting 1995", vastgesteld door de raad van de gemeente Noord-Beveland bij raadsbesluit van 28 maart 1995, is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zeeland bij besluit van 9 mei 1995 onder nummer 951961/Dir.AB/FBT. De "Verordening tot wijziging van de verordening Forensenbelasting 1995", vastgesteld door de raad van de gemeente Noord-Beveland bij raadsbesluit van 28 maart 1995, is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zeeland bij besluit van 8 mei 1995 onder nummer 951964/Dir.AB/FBT. Deze verordeningen treden in werking met ingang van de achtste dag na deze bekend making en liggen ter inzage op de gemeentesecretarie bij de afdeling financiën. Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, de secretaris, Mr. F.G.A.G. Weijmans de burgemeester, M.L. Everaers toonzaal: Livingstoneweg 44 4462 GL Goes tel. 01100-52143 KEUKEN MASTER Brouwerijstraat 59 Oostburg tel. 01170-54861 Openingstijden: Vrijdag 10.00-21.00 uur. Zaterdag 10.00-17.00 uur. De "Verordening Havengeld 1995", vastgesteld door de raad van de gemeente Kortgene bij raadsbesluit van 22 december 1994, is goedgekeurd bij besluit van de staatssecreta ris van Binnenlandse Zaken van 10 mei 1995, onder nummer FBA 95/7/U 11. lange vorslstraat 63 goes let. 01100 -14405 Hoe bestelt u vraagafhankelijk openbaar vervoer? Vanaf huis: u belt één uur voordat u van de halte wilt vertrekken naar telefoonnummer 01110-21000. Vanuit lijn 10 of 31: wilt u vanuit lijn 10 of 31 aansluiting hebben op het vraagafhanke lijk openbaar vervoer dan kunt u dit via de chauffeur van de bus regelen. U geeft dit aan bij het instappen. De dienstregeling en alle overige informatie over deze nieuwe vorm van openbaar ver voer kunt u lezen in de dienstregelingfolder van Noord-Beveland. Deze folder zal huis- aan-huis worden verspreid. U kunt ook bellen naar OV-Reisinformatie 06-9292 (50 ct. p.m.). De "Verordening tot wijziging van de verordening Rioolrechten 1995", vastgesteld door de raad van de gemeente Noord-Beveland bij raadsbesluit van 28 maart 1995, is goed gekeurd door Gedeputeerde Staten van Zeeland bij besluit van 11 mei 1995 onder num mer 951967/Dir.AB/FBT. De "Verordening staangelden kermissen 1995", vastgesteld door de raad van de gemeen te Kortgene bij raadsbesluit van 22 december 1994, is goedgekeurd bij besluit van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 10 mei 1995, onder nummer FBA 95/7/U 11. De gemeente-secretarie is gesloten op donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei a.s. Lange Kerkstraat -16 - Goes Tel. 01100-28714 Md-.i INTERIEUR WAARBORG voor S 1 Modieuze schoenen. Ook geschikt voor uw eigen steunzool. Oude Vismarkt 10 - GOES - 01100-27526 Tevens uw adres voor losse steunzolen BIJ ONTWIKKELEN EN AFDRUKKEN VAN UW VOLLE FILMPJE 10 x 15 cm Ouders van leerlingen die vallen onder de Wet op het Basisonderwijs en de Interimwet op het Speciaal Onderwijs maken wij hierbij attent op de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Noord-Beveland. Op grond van deze verordening kunnen ouders/verzorgers in bepaalde gevallen aan spraak maken op een gehele of gedeeltelijke vergoeding indien: - uw kind(eren) een school voor basisonderwijs bezoekt/bezoeken en de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde voor uw kind(eren) toegankelijke school meer dan 6 km bedraagt; - uw kind(eren) jonger dan 20 jaar, een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bezoekt en hiervoor tenminste 2 km moet reizen. Afhankelijk van het soort (voortge zet) speciaal onderwijs en de handicap van het kind kan er met afwijkende kilome- terbegrenzingen worden gerekend. UVA-licht. Phyto Bronz Plus doet dat wèl. Het bèta-caroteen in de capsules sti muleert niet alleen de vorming van pigment, maar absorbeert ook de UVA-stra- len. Daardoor wordt de eerste zonnebrand voorkomen en krijgt de huid de kans op een verantwoorde manier bruin te worden en te blijven. Dit maakt Phyto Bronz Plus erg geschikt voor in de zon en onder de zonnebank. De mooiste bruining wordt bereikt door al zo'n 15 dagen voor de bloot stelling aan zon, zonnebank of gezichtsbruiner te beginnen met twee capsules Phyto Bronz Plus per dag. De bescherming is dan optimaal en als de zomer voor bij is blijft u lange tijd egaal en natuurlijk bruin. Zeker bij een bleke of gevoelige huid is Phyto Bronz Plus aan te raden. Waar u ook zont- aan zee, in de bergen, op de zonnebank of lekker thuis in de tuin-, breng om de twee uur de spray aan over het lichaam en smeer het uit. Zo vormen Phyto Bronz Plus-capsules en -spray een perfecte combinatie een veilige en natuurlijke bruining. Phyto Bronz Plus is verkrijgbaar in een verpak king van 50 capsules voor f. 24,95 en de spray met 100 ml inhoud voor f. 29,95. Phyto Bronz Plus is een natuurprodukt van Indros Pfiuger. Voor meer informatie bel onze consumentenservice tel: 036 - 537 08 71 houden de UVB-zonnestralen tegen, maar bieden minder bescherming tegen het Echte schoonheid komt van binnenuit. Dat verklaart ook het succes van Phyto Bronz Plus, de unieke combinatie van inwendige (capsules) en uitwendige (spray) bruiningsprodukten op puur natuur lijke basis. Phyto Bronz Plus zorgt voor een snelle, egale en zeer intensieve bruining en voorkomt rimpels. Bruin, goed beschermd en géén veroudering, dat is Phyto Bronz Plus. Phyto Bronz Plus capsules spray. Het unieke van Phyto Bronz Plus is het gebruik van capsules en spray. De capsules zorgen voor een versnelde en natuurlijke bruining (pigmentvorming) van binnenuit. Tevens beschermen zij tegen alle schadelijke invloeden van de zonnestralen (door de zogenaamde anti- oxidanten werking). De huid blijft jong en gezond aanvoelen. De capsules bevatten uitsluitend natuurlijke ingrediënten: bèta-caroteen, vitamine E en zuiver wortelconcentraat. De Phyto Bronz Plus spray versterkt de natuurlijke barrière tegen zonnestralen en zorgt dat de huid extra bruint. Bovendien blijft uw gezonde teint langer behouden. Dankzij de rijke combinaties van kokosnootolie, vitamine E en bèta-caroteen blijft met Phyto Bronz Plus de huidvochtigheid en -elasticiteit behouden. Echt veilig bruiner, ook onder de zonnebank. Veel zonnebrandmiddelen Met ingang van 28 mei a.s. wordt lijn 33 Goes-Kortgene v.v. op het trajectgedeelte Kortgene-Colijnsplaat-Kats v.v. van maandag t/m zaterdag uitgebreid met vraagafhan kelijk openbaar vervoer. Dit vraagafhankelijk openbaar vervoer geeft aansluiting op lijn 10 bij halte Zeelandbrug en op lijn 31 in Kortgene. v iwr een langdurig bmmeMrt Opt 1 maal recent gedragen japonnen r vanaf4UU," Open van maandag t/m zaterdag van 10 tot 17 uur. Bij voorkeur op afspraak, ‘s Avonds vanaf 19.00 uur, alleen op afspraak. Leverbaar in diverse kleuren. Ook andere combinaties mogelijk. Bijvoorbeeld: 3+2 Springvale LONDONvan 4950,- voor ƒ2695,- 3+2 Springvale NEW CHURCH (groot model) van 6950,- voor ƒ3995,- 3+2 Springvale ABERDEENvan 7995,- voor ƒ5995,- 3+1+1 Springvale CASTLE (hoog model)van 9950,- voor ƒ7995,- CHESTERFIELD hoge masterfauteuilvan 1995,- voor ƒ1499,- advies-en installatieburo voor: luxe keukens kastenwanden badkamermeubelen

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 4