.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK. NU DE ZOMER KOMT Sjaak Priester uit Goes: Collega van het Jaar '95 Ook brilleninzameling bij Pearle Opticiens Nieuw gezicht voor De Boei Wolphaartsdijk Aandacht voor65+ MEDISCHE DIENST 100e Bedrijfsplaats voor Kinderopvang te Goes Vrijdag na Hemelvaart Jaarmarkt te Yerseke Gratis kramen op Goese Snuffelmarkt voor scholieren-studenten Café-restaurant in andere handen 149,= 99,= Verkiezing in woninginrichtingsbranche 69,90 199,= 449,= 399,= Gratis oog- en oogdrukmeting tevens 65,- korting op komplete bril. 39,= 69,= 59,90 99,= VAN WESTEN menswear goes 99,= 149,= ©ptlccsi Kampman lange vorststraat 57 goes, tel. 01100-30214 289,= 89,= 149,= F 17 DE BEVELANDER Woensdag 24 mei 1995 voor 25, 27 en 28 mei 1995 JACKS 249r= 34^= 449^ 2 voor 2 voor 349= JEANS +49= POLO’S 49= 2 voor 449- 449= SHIRTS ^99= REGENJASSEN LEREN JACKS SUEDE JACKS Deze aanbieding geldt tot 24 juni OVERHEMDEN PULL-OVERS BODYWARMERS KOLBERTS Twee concerten in De Piek Park Beukenhof Kon. Beatrix opent 26 mei Zilveren Schor PANTALONS Leger des Heils HUISARTSEN: TANDARTSEN: APOTHEEK: VERLOSKUNDIGEN DIERENARTSEN: HOMEOPATEN KRUISWERK Wonen (CbW), in samenwerking met Dienstenbonden FNV en CNV, gevoerd om aandacht te vestigen op de aantrekkelijke aspecten van het werken in de woninginrichting. Daarnaast wil men met deze campagne de vaktrots van de medewerkers in de branche vergroten. Bij de foto: Myrna Goossen, Karei van 't Wout (juryvoorzit ter) en de 'Collega van het Jaar 1995': Sjaak Priester van Paau- we's Woninginrichting b.v. uit Goes. Voor grote en kleine huisdieren Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. REGIO ZEELAND: L.H. Moseman. Tel. 01194-9663. Vandaag, woensdag 24 mei, wordt in Goes het contract getekend voor de 100e Bedrijfsplaats Kinderopvang. Mevrouw C. Roodenburg, die de acquisitie voert voor de stichting Kinderopvang, vertelt over de bedrijfsgerichte opvang: "Goede kinderopvang is zowel in het belang van de werkgever als dat van de werknemer. Opvang creëren voor kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 12 jaar is een activiteit die voor de meeste bedrijven en instellingen vreemd is. Het vereist specifieke deskundigheid. Daarom biedt de Stichting de mogelijkheid van bedrijfsgerichte professionele kinderopvang, waarbij het bedrijf of de instelling een overeenkomst sluit met een bestaande kinderopvang- voorziening. Dit houdt in.dat de werkgever het gewenste aantal dag delen voor opvang ten behoeve van de werkgever huurt bij de Stich ting". En verder: "Van 92,5 bedrijfsplaatsen eind 1994 is nu in mei de 100ste bedrijfsplaats een feit. Een groot verschil met het begin van de acquisitie in 1991 is dat veel bedrijven nu op de hoogte zijn van wat kinderopvang inhoudt. Bedrijven vragen informatie als er vraag is vanuit het personeel. In veel CAO's is kinderopvang een normaal onderdeel van het onderhandelingspakket. De voordelen van goede, flexibele kinderopvang voor hun werknemers is duidelijk geworden". Het centraal kantoor van de Stichting Kinderopvang De Bevelanden is te vinden op het adres Montgomerystraat 10 te Goes, tel: 01100- 28139. 13 Zeist tot van Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan dagochtend 08.00 uur. J. Stevens, tel. 01198-1186. KRUISVERENIGING RONDOM DE OOSTERSCHELDE Voor wijkverpleging en intensieve thuiszorg: 01100-51177. Spreekuren en uitleen verpleegarti- kelen op werkdagen tussen 13.00 en 13.30 uur. Uitleen verpleegartikelen 's avonds in Goes (Beukenstraat van 18.30 - 19.30 uur; in Heinkenszand VREDESBURO Voor inlichtingen over de wet gewe- 24 Mei (v.a. 17.30 u.) en 25 mei De Zeeuwse Apotheek, Grote Markt 10, Goes. Tel. 01100-15255. 26, 27 en 28 mei Apotheek De Spin- ne, De Spinne 11-62/11-64, Goes. Tel. 01100-28228. Openingstijden voor dringende ge vallen: op zaterdag van 08.30-17.30 uur; op zondag van 10.00-11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. (Warande) en Kruiningen (Burg. Vogelaarstraat) van 18.30 - 19.00 uur. Inlichtingen over cursussen en dieet advies via tel. 01100-49200 (tijdens kantooruren). WIJKVERPLEGING St. Thuiszorg Nederland is 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 01100 - 29003. STICHTING PROVINCIALE KRAAMZORG ZEELAND Kraamcenrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal in- schrijfbur., tel. 01100 - 49249: ma. t/m vr. van 9.00 uur -16.00 uur. MAATSCHAPPELIJK WERK: 01100 - 49480. Werkd. van 8.30- 12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gok- spreekuur do. 16.30-18.30 uur. Bui ten kantooruren op werkd. tot 22.00 en zat.' en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulpdienst 01180-15551 OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Regio Zeeland. Tel.: 01107 - 1680 of 01112-2286. DRANKPROBLEMEN? Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEL: 01103-2829/01195-5849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur 01100-12350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Eigenhaardstr. 2, 4331 HS Middel burg, 01180-12280. DIABETES INFORMATIE POST Tel. 01198-1126 01134-2262 01107-1433. OCG OUDERS VAN HOMOSEXUELE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 01103-1437 en 01106-3112. Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00- 10.00 uur, 01135-1800. Kapelle: fysiotherapie de Hond, w.dag: 14.00- 15.00 uur, 01102-42925. Heinkens zand: wijkgebouw, v.dag 09.00- 09.30 uur, 01106-1615. Kortgene: wijkgebouw, w.dag 9.00-9.30 uur, 01108-1378. ASTMA Aangepaste bewegingsoefeningen en zwemmen voor mensen met Cara o.l.v. fysiotherapeut van het Astma- fonds, 01102-43296. NPV THUISZORG N. Eggebeen 01198 - 1491b.g.g. 01100-33990. FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- 01130-81566. Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende by electronica: di. van 18Ï30 tot 21.00 u(jr |-|obby naaiclub: ma. van 10.00- 1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. ini. 01100 - 20563 15496 30955. gevallen: van 11.00-1115 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. J. Kok, Zeeburg 1, Yerseke. Tel. 01131- 3520. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waarde en Kruiningen: Do. 25 mei dr. C.l. Risseeuw, Burg, de ’’BEVELANDEN” Vogelaarstraat 2, Kruiningen. Tel. Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpl.: di. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hob- gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. A. Con- standse, Noordweg 14, Krabbendij- OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 01100-23837. Goes en Kloetinge: Wo. av. 18.00 - do. av. 19.00 u. dr. F. van Peer, Oostsingel 132, Goes. Tel. 01100-15306. Van vrijdag 18.00 tot zat. 7.30 u. dr. D.P. Keizer, Frans den Hollander- laan 29, Goes. Tel. 01100-16405. Van zat 7.30 u. tot 19.00 u. dr. M.J. Oortman, J.Q.C. Lenshoeklaan 10, Kloetinge, tel. 01100 - 31805. Van zat. 19.00 u. tot zon. 19.00 u. dr. B.J.M. Schruer, Patijnweg 30, Goes. Tel. 01100-14373. Spreekuur van 10.00-10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. Heinkenszand, 's-Heer Arendsker- ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Do. 25 mei - vr. 26 mei dr. A.P. v.d. Vlugt, Veerweg 6, Wolphaartsdijk. Tel. 01198-1231. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag ZONDAG 28 MEI: 08.00 uur.^Boodschappen zo moge- Heiligingssamenkomst om 10.00 uur, o.l.v. de korpsofficieren. Straatzang om 18.30 uur. lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt tELEFOONCIRKELS wordt waargenomen door: dr. G.A.C. GOES EN NOORD-BEVELAND Aarnoutse, Havenweg 16, Nieuw- Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en infor matie: Stichting Welzijn voor Oude- Vrijdag 26 mei is er een optreden van de Engelse R&B formatie Nine Below Zero in De Piek, Hel- lebardierstraat 13 te Vlissingen. De aanvang is 22.00 uur en de entree is 15,-. Zaterdag 27 mei zal de stichting Rasela een optreden van Kendreads and his band Dasjan in De Piek organi seren. De aanvang is 22.00 uur en de entree is 10,-. Vrijkaarten van De Piek zijn voor beide avonden niet geldig. inzameling voor dit ontwikke lingsland op zondag 30 april, na een gesprek met 'brillenkoster' Jacques van Voorenberghe. In de afgelopen dertig jaar verza melde hij zo’n 800.000 oude bril len, die worden doorgestuurd naar een pater-opticien in Gha na. Deze knapt de brillen op en verdeelt die onder de bevolking. Pearle blijft de komende periode optreden als inzamelaar van bril len voor Ghana. In elk filiaal is een punt ingericht - herkenbaar aan de sticker van 'Zondagskin deren' - waar consumenten oude brillen, al dan niet met manke menten, kunnen achterlaten. De Pearle-organisatie verzorgt de centrale inzameling en zorgt ervoor dat de brillen bij de NCRV terechtkomen. Met een markt aandeel van 12 procent is Pearle Nederland's grootste en best gespreide winkelketen in brillen, contactlenzen en verwante arti kelen. Adressen van de filialen zijn op te vragen via het gratis telefoonnummer 06-0125. LANGE VORSTSTRAAT 98-102 4461 JR GOES 01100-15755 na en Prins Bernhard aan het Nederlandse volk ter gelegen heid van het Koninklijk huwe lijksfeest in 1962. Nu opent Het Zilveren Schor zijn poorten als derde centrum van de Stich ting Nationaal Ontmoetings centrum (NOC), naast vakan- tiecentrum De Buitenjan te Veldhoven en buitencentrum St. Walrick te Overasselt. Het NOC is in 1984 opgericht op initiatief van het fonds van Jantje Beton (Nationaal Jeugd Fonds), waarvan H.M. de Koningin Beschermvrouwe is. De doelstelling van het NOC is onder meer om vakantiemoge lijkheden te bieden aan jeugdi gen voor wie zonder financiële ondersteuning geen vakantie is weggelegd. In Kapelle worden 42 service- appartementen gebouwd voor ouderen. Op 1 juni a.s. vindt de officiële eerste steenlegging plaats. Deze geschiedt door de heer I. Haverhoek, oud-Voorzit- ter van de Stichting Ouderenzorg Kapelle om 15.30 uur. Aanslui tend vindt er een informeel samenzijn plaats in 'De Vroone'. 'regen' van prijzen wegge ven aan de dan nog aanwe zige bezoekers. Tevens worden nog een twintigtal waardebinnen weggege ven aan de bezoekers van deze Jaarmarkt. De week markt wordt aangevuld met veel exclusieve kramen, o.a. kunstnijverheid uit ver re landen, curiosa, zelf gemaakte poppen, Suri naams eten, kaasproeverij, houtsnijwerken, sierraden maken ter plaatse, naam armbandjes en 'oude' boe ken van onze eigen biblio theek. 'Een dagje Yerseke is nu zeker de moeite waard'. Aldus de Ondernemersver eniging Handelsbelangen Yerseke. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening aan alle j gehandicapten. Heren gracht 52, Middelburg. Tel. 01180- 23592 van 's morgens 9.00-12.00 uur. 's Middags 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de Spreekuren zaterdag- en zondag- dichtstbijzijnde pastor. morgen van 10.00-11.00 uur. N.V.S.H. 25 en 26 mei dr. F^S. Heijers, Hoofd- Tel. 01650 - 49961 of landelijk 070 - straat 77, Kortgene, 27 en 28 mei dr. R. Du Toy van Hees, Prunusstraat 42, 's-Gravenpolder, tel. 06-527 713 98. In het centrum van Yerseke wordt traditiegetrouw op de vrijdag na Hemelvaarts dag, dit jaar is dat 26 mei, vanaf 9 uur tot 16 uur een feestelijke Jaarmarkt gehouden. Zowel op de Jaarmarkt, waar een hon derdtal kramen, winkelwa gens en showwagens staan, als vanuit vele win kels, worden gratis bonnen bij aankoop gegeven. Diverse attrakties en ter rassen zorgen voor extra gezelligheid. De gehele dag door worden vanuit de radiowagen vra gen aan het publiek gesteld. Het goede ant woord levert een prijsje op. Wethouder J.W.P. Corne lissen zal om 16 uur een ke. Tel. 01134-1444. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 01180-15551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreek uren: Middelburg: op maandagmid dag en donderdagavond, uitsl. op afspraak via 01180-37120. Goes: Zonnebloemstraat 53, maandag Gravenpolder en Hoedekenskerke: de eigen artsen 27 en 28 mei dr. W.J. heidszorg. Kronenberg, Molenstraat 15, Hoede- OUDEREN VOOR OUDEREN: kenskerke, tel. 01103-1747. Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zon- Noord-Beveland: nebloemstraat 53, Goes, tel. 01100- De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, 21270. dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waarge nomen door: dr. J.A. Kersseboom, Ooststraat 15, Kortgene. Tel. 01108- Zeeuwse 1319. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middelburg, tel. 01180-28555. Ook in het weekend. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 01100-49400. Infectieziektenbestrijding. Melding en adviezen geslachtsziek ten, tel. 01180-34085. T uberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 01184- 18395. Spreekuur rijdende bus: Goes: "Ter Valcke” (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen Vragen over jeugd- en schoolge- zondheidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel. 01100-49420. HUMANISTISCHE UITVAARTBEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of begrafenis voor buitenkerkelijken. Aanvragen via tel. 01180-14251 CROHN EN COLITIS ULCEROSA VER. NEDERLAND AFD. ZEE LAND. Voor informatie bellen met: 01102- 42591 Óf 01188-2836. ALZHEIMER VERENIGING 'ROND DE SCHELDE'. Als dementie ook in uw omgeving voorkomt en u er over wil praten of informatie wil omtrent dementie bel dan de Alzheimer Stichting. Tele foonnummer: 05129-1202 (dag en nacht bereikbaar). REUMAPATIËNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen met 01100- 14812 of 01180-29487. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP Telefoon 21576, 's morgens van 9.00 tot 11.30 uur, 5 dagen in de week. WIJKINFO-WINKEL "DE GOESE POLDER” Voor vragen-hulp bij (pers.) proble- men-adviezen. Op het gebied van de woonomg., discriminatiebestr., uitke ringen, vrijwilligerswerk, voeding en konsumentenzaken. Ook voor jonge ren. De Spinne 11-66/67, tel. 01100- 51254 (ook op do.av.). Heer Abtskerke. Tel. 01103-2089 b.g.g. 01106-3074. Hansweert, Schore en Yerseke: Do. 25 dr. A.J. de Wijs, Zeeburg 1, Yerseke. Tel. 01131-3520. Van vrijdag 18.00 uur tot zondag wjj zijn open maandag van 13.30- 22.00 uur. Spreekuur voor dringende 16 30 uur? dinsdag 9.00-12.00 en 4r- 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 01100-32233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 01100-35000. HOBBY WERKPLAATS De 120 vestigingen van Pearle Opticiens in ons land, waaronder de zaak aan de Kolveniershof te Hof te Goes, doen mee aan de grote inzamelingsactie van bril len ten behoeve van Ghana. Kort geleden werden al 10.000 brillen geschonken tijdens de grote inzamelingsactie waaraan werd meegewerkt door Jos Brink in het tv-programma "Zondagskin deren". Jos Brink vroeg de kij kers naar Zondagskinderen in een vorige uitzending van dit NCVR-programma brillen naar deze omroep op te sturen. Dui zenden particulieren hebben inmiddels aan die oproep gehoor gegeven. Ook verschillende leveranciers hebben brillen of onderdelen ter beschikking gesteld. De ingezamelde brillen zijn bestemd voor Ghana. Als overal zijn ook in dit ontwikke lingsland veel mensen die met een bril beter zouden zien. Veel Ghanezen ontbreekt het echter eenvoudigweg aan geld hier voor. Jos Brink begon zijn brillen- Sjaak Priester, als inkoper-ver- koper werk zaam bij Paau- we's Woningin richting b.v. in Goes, is tijdens een spannende verkiezings strijd op zater dagavond mei in gekozen 'Collega het Jaar 1995' in de woningin richtingsbran che. Uit handen van presentatrice Myrna Goos sen (bekend van het televi sieprogramma 'Eigen Huis Tuin'), juryvoorzitter Karei van 't Wout (één van de meest voor aanstaande woninginrichters) en de winnares van verleden jaar, Paula Huis in 't Veld, ontving de blij verraste Sjaak de bij de titel behorende trofee: een prachtige glazen miniatuur van de beken de Rietveld-stoel. Daarnaast kreeg hij een geheel verzorgde reis voor twee personen naar Florence aangeboden. Sjaak Priester is de derde werk nemer in de woninginrichtings branche die tot 'Collega van het Jaar' verkozen werd. Voor het dorp. Tel. 01196-12327. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Mier- rerii te| 01100-23723. mans, do. 25 mei en van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. C.TMiermans, Kloetingseweg 3^^s- tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 01100-11167 C. van Duin, tel. 01100-28072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN eerst werd dit jaar ook de 'Meest- belovende Jonge Collega’ geko zen. Deze ere-prijs ging naar Robert de Vries van Artistiek Breda uit Breda. Hij werkt daar als commerciële duizendpoot en kreeg een geheel verzorgd lang- weekend London aangeboden. De wedstrijden, die getuige de vele inzendingen goed aanslaan binnen de branche, zijn onder deel van de imago-campagne 'Je maakt 't mooit in de woningin richting'. Deze campagne wordt door de Centrale branchevereniging Café-restaurant De Boei aan de Watersportweg 2 te Wolphaartsdijk is kort geleden in andere handen overgegaan. De Boei, gelegen nabij de Landbouw- haven met fraai uitzicht over de jachthaven en Veerse Meer, is overgenomen door Walter en Ast rid van den Heuvel. Nieuwe gezichten dus. Maar dat betekent niet dat alles verandert in het café- restaurant. En daar zullen veel vaste bezoekers ook wel blij mee zijn. Want bijvoorbeeld de beken de "Boeigerechten", zoals kip-'t-pannetje, paling en mosselen zijn gebleven. Walter en Astrid vertellen: "We beschikken over een terras, een café-gedeel- te en een restaurant met vlees- en visspecialitei- ten. Vanaf heden bieden wij een aantal nieuwe gerechten zoals o.a. onze specialiteit: scholfilet op eigen wijze bereid. Verder bevelen wij aan: visschotel "De Boei", een gerecht met verschillende vissoorten voor 2 perso nen of zalmforel van het huis. Ook voor een echte Hollandse biefstuk kunt u bij ons terecht. Bij café-restaurant De Boei kan men verder terecht voor feestjes en partijen. Op zaterdag 27 en zondag 28 mei a.s. wordt in de Zeelandhallen te Goes weer een snuffelmarkt gehouden, georganiseerd door Organi- satieburo Lihssen uit Bergen op Zoom. Linssen vertelt: "Omdat wij het voorjaarsseizoen met een leuke geste af willen sluiten, bieden wij scholieren/studenten zondag 28 mei a.s. een gratis kraam aan. Wel even aanmelden, tel: 01640 -57521". Organisatieburo Linssen heeft een jarenlange ervaring opgebouwd voor wat betreft de organisatie van vlooien- c.q. snuffelmarkten en verheugt zich dan ook zeer in het feit dat de belangstelling voor deelname en bezoek aan dit soort manifestaties nog steeds enorm is. Wie dit graag eens mee wil maken, kan terecht op zaterdag 27 en zondag 28 mei a.s. in de Zee landhallen te Goes, geopend op zaterdag van 9 tot 17 uur en zondag van 10 tot 17 uur. De entreeprijs bedraagt voor volwassenen: 4,50 en voor kinderen van 6-12 jaar en 65+ met pas: 3,-. Wie graag eens wil deelnemen aan een snuffelmarkt kan kontakt opnemen met Orga nisatieburo Linssen, tel: 01640 - 57521 Koningin Beatrix verricht op vrijdag 26 mei om 15.30 uur de officiële opening van het totaal gerenoveerde ontmoetings centrum Het Zilveren Schor te Arnemuiden. Ontmoetings centrum Het Zilveren Schor maakte deel uit van het geschenk van Koningin Julia- 3469709. VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: tel. 033- 620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418, 1400 AK Bussum. SPEEL-O-THEEK DE WISSELPLAATS’; voor kinderen die zich ’’anders” ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Lenie Marinussen, Kapelseweg 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 01100- 15231, b.g.g. 11850. STICHTING THUISZORG EN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK ”DE BEVELANDEN” Zonnebloemstraat 53, Goes, 01100- 21270, op werkdagen van 08.30- 12.30 u. en 13.30-17.30 u., buiten kantooruren: 01180-28743 Spreekuren: De praktijk van dr A. Mosselman, dr Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, B.J. Boer en dr W. Verboom wordt w.dag 11.00-12.00 uur, 01131-3520. waargenomen door: dr. B.J. Boer, Schuitweg 1's-Gravenpolder, 01103-3050 Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: dr. M.P.C. Karelse, 's-Heer Hendriks- kinderendijk 118, Goes. Tel. 01100- 20656. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: De praktijk wordt afwisselend door de dierenartsen L. Huiskens-Corne- lisse en S. Verhoeven waargeno men. Molenlaan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. en ’s-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargeno men door: Do. 25 mei voor de praktijken geves- te[ 01'j 80-38080. Bereikbaar: 4.00- tigd te Borssele, Driewegen en 's- 20.00 uur. Heerenhoek: dr. H.H.M. Zwartelé, PATIËNTENVER. SAMEN BETER: Werrilaan 43, 's-Heerenhoek. Tel. Centraal tel.nr. 01140-20069/15420 01105-1280. of 01106-3309. Dit nummer kunt u Voor de praktijken gevestigd te 's- bellen voor hulp, informatie en klach- Gravenpolder en Hoedekenskerke: ten met betrekking tot de gezond- BUREAU VERTROUWENSARTS inzake KINDERMISHANDELING Tel. 01180-28800. CLIËNTENBOND AFD. ZEELAND, BOND VOOR PSYCHIATRISCHE EN (EX-)PSYCHIATRISCHE PA TIËNTEN Joannaplantsoen 2, 4462 AV te Goes, tel. 01100-50465. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054, 4460 MB Goes. Tel. 01100-49389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; Onder steuning patiëntenorganisaties; Be langenbehartiging patiënten consu menten in de gezondheidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 01100-13930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11 YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzofre- ne mensen. Tel. 01100-12221 of 01148-2217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GEHANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 01188-3404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aan sluitingen op het Bejaarden- en Ge handicapten alarm. Kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Het Clarahofje, Maarten- broersweg 82, Hansweert. Tel. 01130-83698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50- plussers beschikbaar voor iedereen, 01100-28084. JONGEREN ADVIES INFORMATIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of vragen over sociale wetgeving, huis vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44, 4461 BB Goes, tel. 01100-51850. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 en gezinsgesprekken, tel. 01180- uur en dond. 19.00-21.00 uur. 27311. KONTAKT BORSTKANKERPATIËNTEN Iedere dinsdag tel. spreekuur van 11.00-12.00 uur. Tel. 01100-21270. Elke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- 24 uur per dag bereikbaar via tel. tenkontakt in St. Thuiszorg. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spr. uur borst- prothesen in Magnolia, k. 70, 14.00- 16.00 uur. ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 14461 EV Goes, waargenomen door: Wo. av. 19.00 - do. av. 23.00 u. dr. M.B. Riemeijer, Parklaan 1, Kapelle. Tel. 01102-41264. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur dr. J.A. de Jong, Biezelingsestraat 57, Kapelle, tel. g nn-11 00 uur 01102-41290. BURO SLACHTOFFERHULP: Driewegen, Borssele, Hoedekens- Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur kerke, ’s-Gravenpolder, Ovezande woensdag en vrijdag van 13.30- 1 7 00 Telef. bereikbaar op werk dagen van 9.00-17.00 uur op 01100- 50908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 17