Een hooggewaardeerde rotstuin in een dichtbevolkte woonwijk^ Twee koren in concert f MM i TOTALE LEEGVERKOOP Baarland, Driewegen, Ovezande en Ew'dijk in Oude Anischten GROENLEER GOES in N.H. Kerk Kapelle O Macaulay Culkin Ri$iieRi(Jh I Leerlingen Buys Ballot maken poëzie-bundel f Zaterdag 27 mei Woord en Daad-avond in T-SHIRTS en BERMUDA’S GRAND THEATER GOES 01100-15165 7 Woensdag 24 mei 1995 - 47e jaargang no. 21 heeft deze week een aantal leuke aanbiedingen s BRAD PITT ANTHONY HOPKINS AIDAN QUINN. (Van een onzer redacteuren) ■'Al*' ww. ra Kom snel kijken... op op OPRIL GROTE MARKT 11, GOES TEL. 01100-31479 GRANDIOZE VERBOUWINGSUITVERKOOP Groene asperges Leuk verhaal FILMPROGRAMMA VANAF 00. 25 T/M Dl. 31 MEI Belgisch bezoek -f jj S’ Speciaal voor u begint Wim op dinsdag 23 mei met een vaste korting van GOES -- Het was ontzaglijk moeilijk kie zen! In het zicht van de zomer werden die zaterdag overal de tuinen opengegooid. Janboerenfluitjes Tweemaal 60 jaar getrouwd in Goes Latent aanwezig Bingo Goes-Oost Zij Scheurde ze uit elkaar. De legende begint. MOTORMAAIERS va. 550,- ZITMAAIERS va 2.495,- - Z s mmbbbb*ma* 5 S j het huis van Kees Markusse MODE VOOR MANNEN Korte Kerkstraat 9 Goes 01100 31112 AnneMareL 3 O i w. woensdag vrijdag zaterdag zondag woensdag We gaan het programma nog even verder langs. We doen een greep uit de agen da. Op vijf plaatsen (in 's-Gravenpol- der, Borssele en Goes 3x) gooi den de kwekers van cactussen en vetplanten hun deuren open. Maar alles wat groeit en bloeit houdt ons ook elders in de ban. Bij de foto: Mannenkoor Salva- tori In het verleden hebben we in De Bevelander het open huis van deze vereniging al eens vaker onder de loep genomen. En het leverde altijd wel een 'leuk verhaal op. Vorig jaar nog géén gezicht. Na lang wikken en wegen kiezen we voor 'Succu- lenta', de vereniging van liefheb bers van cactussen en andere vetplanten. waren we te gast bij de fami lies De Jonge en Weezepoel, die kort tevoren in de Scheldé- straat in Goes naast elkaar kwamen te wonen en allebei een schitterende vetplanten tuin hebben. Maar eenmaal terug in Holland kwam daar niks van. Te druk. En niet meer aan gedacht. In die periode was atletiek (en dan vooral de loopsport) voor de heer Markusse het belangrijkste in het leven. "Ik wilde lopen. Alleen maar lopen", zegt hij nu. Hij deed dat overigens niet zonder suc ces, want in 1973 pakte hij zowaar het Zeeuws record op de marathon: 2 uur 32 min 6 sec. Intussen is hij dat record overi gens weer al lang kwijt. Hij bekent eerlijk, dat de flora vroeger nooit zijn sterkste kant was. "Toen ik in dejaren '70 hier n de Koos Vorrinkstraat kwam wonen, wist ik nauwelijks wat een afrikaantje was. Maar na Direct daarna stoppen ook nog enkele auto's met Nederlandse kentekens in de Koos Vorrink straat. Het ziet ernaar uit, dat het open huis, herstel: open deur, nu echt is begonnen. We laten de heer Markusse alleen met zijn bezoekers. Bij het vertrek zegt hij nog: "Die aspergetelers zijn óók goed bezig, hoor. Ze hebben een goeie promotie. Kijk, die paar kilo die ze vandaag méér verkopen, brengen natuurlijk geen brood op de plank. Maar ze timmeren goed aan de weg. Met veel pro- woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag, dinsdag woensdag .20.00 u. 20.00 u. .21.30 u. .21.30 u. .21.30 u. .20.00 u. .20.00 u. motie, veel speciale avonden, veel proeverijen. Dat levert op de duur betere afzetmarkten op". 14.00 u. 19.00 u. 19.00 u. 14.00-19.00 u. 14.00 u. Als de wolken hun tranen wat ophouden stoppen een paar Bel gische auto's bij Kees Markus- se's tuin. De inzittenden zijn ook lid van Succulenta (in België) en Rebben in hun clubblad gelezen over het 'open huis' bij de Neder landse leden. Hun eerste opmerking is, dat 'open huis' toch maar een rare uitdrukking is. In België spreekt men van 'open deur'. En dat dekt de lading beter, vinden ze. Dat vinden wij ook. Vijf vrienden, een butler en een hond beleven het rijkste avontuur van hun leven... van bijzondere gebouwen treft de lezer ook interessante foto's van klederdrachten en groepsfo to's aan, zoals klassefoto's met de vermelding van de namen van de leerlingen, afbeeldingen van het haventje van Ellewouts- dijk en de Ringspoorlijn mogen uiteraard in dit boek ook niet ont breken. De vele foto's zijn voorzien van informatieve teksten. De prijs van dit kijkboek bedraagt 32,50. Het boek is uitsluitend verkrijg baar bij boekhandel De Koperen Tuin in Goes. Albert Plesmanweg 5 - 4462 GC Goes Ind.terrein De Poel 1 - 3e bedrijf rechts 01100-12820 Zaterdag open tot 15.00 uur X- CQ CL o o CL Q 40 op de laatste collectie-stukken. DUS TOT ZIENS BIJ: Unieke mannen-, vrouwen-, en schoenmode Appelmarkt 7 Zierikzee 01110 14889 “1 *4** z dens deze avond zal dhr. I 't Lam van de stichting Woord en Daad een appèlwoord houden over het projekt "Zeeland bouwt een zie kenhuis op Haïti." Hij zal de aan wezigen vertellen wat dit projekt inhoud. Daarna zal er een samenzang zijn met kollekte voor dit doel. Men hoopt dat weer veel mensen deze avond zullen bezoeken. De entree bedraagt voor volwassenen 5,- en voor kinderen t/m 12 jaar 2,50. Tuinen kijken in opdracht van de krant is een dankbare en leerzame bezigheid, maar helaas: je kunt slechts op één plek tegelijk zijn Wat zou het deze zaterdag wor den? In de regio Noord- en Zuid- Beveland was de keuze zó groot, dat er gemakkelijk zeven dagen mee gevuld konden worden. ATTENTIE! Onze modecheques die wij in april uitgegeven hebben zijn nog geldig t/m 31 mei a.s. De meeste plantjes kweekt de heer Markusse zelf, in zijn kas je. Jaarlijks zaait hij 200 soor ten cactussen en 150 soorten rotsplantjes. "Ze komen niet allemaal op, maar je moet het wel op deze manier doen, anders moet je alles kopen". Maar wat moeten we nu met al deze informatie? We kunnen de dag op talloze verschillende manieren besteden. We kunnen tuin-in tuin-uit. Maar wat is er leuk aan al dat gehol en gevlieg? We voelen een beetje mee met Godfried Bomans, die ooit schreef: "Naarmate je méér leert, kom je steeds méér tot het inzicht dat je weinig weet". Waar heen vandaag? Of zullen we maar gewoon thuis blijven? De lucht begint dicht te trekken. De eerste spatten regen vallen al. En de wind is trouwens de hele dag al knap frisjes geweest.... Maar nee, we zullen toch een keuze moeten maken, want anders blijft deze pagina van De Bevelander blanco. En dat is En de Vereniging Succulenta dan? "Als wij geen open dagen zouden houden, zou den er geen jonge leden bij komen. Dan zou het ledenbe stand snel vergrijzen. Bijna alle nieuwe leden hebben in het verleden wel eens een open dag van Succulenta bezocht. Dat zegt genoeg....". Dat zelf kweken van zijn nieuwe plantjes doet hij, naar eigen zeg gen, op zijn janboerenfluitjes. "Anderen gebruiken daarvoor zaaimachines met onderwarmte, en méér van dat soort techni sche ingewikkeldheden. Ik doe gewoon wat grond in een potje, ik leg de zaadjes erop, met wat aquariumgrind eroverheen. Ik laat de potjes zich volzuigen met water en daarna zet ik ze alle maal in een tempexbak, afge dekt met plastic. De rest gaat vanzelf, en het gaat voor 80% goed. Daar heb ik verder weinig werk aan. Ik zou bij wijze van spreken gewoon op vakantie kunnen gaan". legde, had hij achter en naast zijn woning een heidetuin. En die oogstte vroeger bij de wijkvereni- ging Goese Polder altijd veel bewondering: de jury van de tui- nenwedstrijd beloonde Kees altijd met een 9. Evenals zijn kennis Heinz van der Velde, die enkele tientallen meters verder op woont in de Van Hallstraat: óók altijd een 9. De heer Markusse staat van daag overigens een beetje met zijn ziel onder zijn arm in zijn cactuskasje. Want de wind trekt aan, de wolken scheuren lang zaam open en het hemelwater begint schuchter te spikkelen. Het zit niet mee vandaag. Ach teraf zal blijken, dat alle open dagen en fietsdagen te lijden hebben van het koude, winderi ge en natte weer. De mens blijft dan kennelijk liever bij de cv zit ten. Deze week vieren in Goes twee echtparen het feit dat ze zestig jaar geleden in het huwelijk tra den. Het gaat om de fam. De Zeeuw-de Jongste en de Fam. Janse-Van Eijkeren. De laatste, woonachtig aan het Rimmeland- plein 3, was maandag 22 mei zestig jaar getrouwd. De heer Adriaan Janse is geboren op 16 juni 1905 in Heinkenszand en is zelfstandig ondernemer (woning inrichting) geweest in 's-Heeren- hoek. Mevrouw Maria Janse-van Eijkeren is geboren op 27 maart 1908 in 's-Heer Arendskerke. Het huwelijk is op 22 mei 1935 in 's-Heerenhoek gesloten. Het echtpaar heeft 4 kinderen, 9 kleinkinderen en 6 achterklein kinderen. Vandaag, woensdag, viert het echtpaar De Zeeuw-De Jongste de 60-jarige bruiloft in Ter Valcke. De heer Adrianus de Zeeuw is geboren op 18 januari 1909 in 's-Gravendeel en is werkzaam geweest als heibaas. Mevrouw Maria Trijntje De Zeeuw-De Jongste is geboren op 6 oktober 1914 in Oud-Beijer- land. Het huwelijk is op 24 mei 1935 in Numansdorp gesloten. Het echtpaar heeft 1 dochter, 2 kleinkinderen en 3 achterklein kinderen. Dezer dagen is verschenen "En toen ben ik maar naar binnen gegaan", een bundel poëzie, geschreven door leerlingen van het Goese Buys Ballot College. De poë zie werd geschreven ter gele genheid van de opening van het nieuwe schoolgebouw in oktober van het vorig jaar. Naast allerlei activiteiten was er toen ook een poëzie-festi- val. Uit het grote aanbod van de jonge dichters en dichte ressen werd een aantrekkelij ke bloemlezing samenge steld, de moeite waard om te bewaren en opnieuw te lezen. De gedichten zijn in de volgorde van de klassen afgedrukt van klas 1 tot klas 6, een volgorde die parallel loopt met de ontwikkeling van de leerlingen. Er komen aller lei thema's aan de orde, van narigheid en verdriet, via natuur, eenzaamheid en humor tot het onvermijdelijke thema in de poëzie: de liefde of de hunkering ernaar. Oudere en jonge poëzie-lief- hebbers vinden iets van hun gading in het boekje, waarin natuurlijk ook alle winnende gedichten van het poëzie- festival zijn afgedrukt. De leerlingen van het B.B.C. zul len op school wel een exem plaar te pakken kunnen krij gen. Andere belangstellen den kunnen in de Goese boekhandels terecht. Tijdens een praatje in zijn cac tuskas vertelt de heer Markus se (in het dagelijks leven chef kok in de verzorgingshuizen De Horst en De Schakel), dat hij vroeger eigenlijk nooit zo'n 'groenfanaat' was. "Ik denk, dat ik de liefde voor de rots plantjes heb opgedaan in Zwit serland, toen ik daar in de jaren '60 enige tijd heb gewerkt. Vlak bij mijn werk plek was een prachtige Alpen tuin en ik kan me herinneren, dat ik toen wel eens bij mezelf gedacht heb: dat ga ik later ook eens doen". In Kwadendamme was de sier- tuin Berkenhof van de familie Antes weer open als start van het 5e seizoen. Er waren nogal wat nieuwigheden te bewonde ren: een Japanse tuin, een varentuin en een bamboetuin. Zelfs uit het historische gehucht Baarsdorp kwam deze zaterdag concurrentie. Daar hield de Amsterdamse tuinarchitect Arend Jan van der Horst 'open huis' in en rond zijn hoeve Heu velhof. Minpuntje: je moet vijf pieken neertellen er binnen te mogen. Da's natuurlijk niet écht een 'open dag'. In Vlissingen houdt de Zeeuwse fuchsia-vereniging een soort voorjaarsfeest. 'Stekkenbeurs' noemen ze het zelf. Je kunt er stekjes krijgen, je kunt er heerlij ke wafels eten, voor de kinderen is er een speeltuin. De toegang is gratis. Onlangs is verschenen het boek "Baarland, Driewegen, Elle- woutsdijk en Ovezande in oude ansichten". De auteurs zijn mevrouw Annette Kuiper-Tim merman en de heer Leen Moer land. Beiden zijn medewerkers van de archiefdienst in Goes. Het boekwerk telt 80 pagina's en is rijkelijk geïllustreerd. Aan de hand van oude tekeningen en foto's wordt een beeld gegeven van diverse onderwerpen uit het verleden van Baarland, Driewe gen, Ellewoutsdijk en Ovezande. Behalve romantische straatbeel den van weleer en afbeeldingen Marcel van de Ketterij. Het jon gerenkoor bestaat uit ca. 75 enthousiaste leden, die Neder landse muziek ten gehore bren gen. Beide koren zullen op het prachtige orgel begeleid worden door niemand minder dan de talentvolle Jan Mulder. Deze jon ge organist heeft al enkele CD's op zijn naam staan en is ook geen onbekende meer wat betreft het bewerken van muziekstukken. Verder is hij een enthousiast improvisator. Kort om een avond met 2 jonge musi ci, die van deze avond iets aparts proberen te maken." Tij- In wijkcentrum "De Jan Ligthart" te Goes-Oost wordt zaterdag 27 mei een bingo-avond gehouden, aanvang 20.00 uur. Leden gratis entree, andere bezoekers 2,50. Er worden zes ronden gespeeld. Inl. 01100-23389. BRAD PITT ANTHONY HOPKINS /S'Z AIDAN QUINN Op Noord-Beveland houden de aspergetelers toevallig óók open huis. Niet de telers van witte asperges, want die hebben een saaie teelt. Nee, de Noordbeve- landers (De Jonge-Kamperland, Van Maldegem-Wissenkerke, Van Weele-Colijnsplaat en Wis- se-Colijnsplaat) houden zich bezig met de teelt van groene asperges. En dat is véél leuker, want groene asperges groeien boven de grond. En ze zijn sma kelijker. Maar dat zou ik óók zeg gen, als ik kweker was. Maar de tuin van Kees Markusse (52) in de Koos Vorrinkstraat (Goese Polder) mag er óók zijn!' Hij heeft geen gewone vetplan tentuin, maar een heuse rotstuin. En voordat hij zijn rotstuin aan- verloop van tijd heb ik hier toch een mooie heidetuin gemaakt. Ik denk, dat de interesse wel latent aanwezig was. Anders lukt dat niet". Maar gaandeweg werd de heide tuin in de loop van de jaren '80 omgebouwd tot een- rotstuin, waarin nu honderden soorten rotsplantjes staan (waaronder uiteraard ook cactussen en andere vetplanten), zoveel mogelijk in een natuurlijk-nage- bootste omgeving. 'Klein Zwitserland' rond pi dit misten. Is dat de volledige keus, deze zaterdag? Welnee, het kan nog erger. Want laat het vandaag nou óók nog Landelijke Fiets dag en Landelijke Molendag zijn! Er is één voordeel: de bei de evenementen vallen samen. Een nadeeltje: het is niet gratis. Zaterdag 27 mei a.s. is er weer een koor- en samenzangavond van de stichting "Woord en Daad" in de Ned. Herv. Kerk van Kapelle. De aanvang is vroeg, namelijk om 19.00 uur. De heer A. Geuze van genoemde stich ting, die zich inzet voor het zie- kenhuis-project op Haïti, vertelt: 'Met deze avond wordt de serie voorjaarsconcerten afgesloten. Medewerking wordt verleend door het Mannenkoor Salvatori uit Nunspeet en het jongeren koor Viva Vox uit Elspeet. Beide koren staan onder bezielende leiding van de jonge dirigent Ti 'W' A

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 1