1 r ■tnww.iJinaui.iiK Hu 50°/' OPEN HUIS in de week van het oog JE ZIET 'T VERSCHIL Kolveniershof 20 (naast C&A) Goes Telefoon: 01100-28727 OPTICIENS n Zet je ogen op scherp: actieweek van Opticiëns I. 101 60% kohin6 ItGBH l GORDJ»- db 1 UUöSfJ DOB 24 N® 5.00 po’ m»'6' KOKtt»6 Hu 15.00 pet *200 cm breed) h ser Optiek Alle tapijten kunnen gelegd en bezorgd worden optiek de pnge 1100’ Zien zz o-» syntf'6"?*' eroNo' r' tros 200 ctfl en AflOctn breed __2_— BFTER nesso i ^goss en parade Woensdag 17 mei 1995 9 DE BEVELANDER NATIONALE OGENTEST TEST 1 Van de acht regels kan ik regel TEST 3 De laatste instelling die ik lezen kan is TEST 4 Als ik de getallen die ik heb gezien bij elkaar optel, kom ik op het getal Filmpje 1 Filmpje 2 Filmpje 3 De geheime boodschap is Naam: Adres: Telefoonnummer: I G G Z G R A S M U en ontvang bij aankoop van een montuur met multi-focale glazen éénzelfde paar multi-focale glazen van dezelfde topkwaliteit gratis. Deze gratis (zonne)glazen zijn, omdat de zomer voor de deur staat voorzien van een bruintint van 75%. Marconiweg 12 Tel. 01184-65923 Vlissingen Bij Cosmo en achter MTS en HTS Geopend van dinsdag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur en van 13.30-17.00 uur, zaterdag van 10.00-16.00 uur en maandag van 13.30-17.00 uur voor de televisieuitzending op maandag 22 mei om 20.00 uur op Nederland 2 bij de TROS Uit onderzoek is gebleken dat 5% van alle Nederlanders 'onder de maat' ziet. Deze mensen zijn vaak zo gewend aan de beelden die ze zien, dat het niet in ze opkomt, dat hun gezichtsvermogen niet goed genoeg is. Hoewel daarover geen cijfers uit onderzoek bekend zijn, moet aangenomen worden, dat veel ongeluk ken mede veroorzaakt zijn doordat een of meerdere van de betrokkenen minder goed kon zien. gezeten. Een vermoeiende bezigheid, die bovendien leidt tot concentratiever lies. I - s-A* «r.. t'i In het TV-programma worden drie filmpjes getoond. In elk filmpje zit één fout verborgen. Noteer deze fouten in de vakjes hiernaast. Gevaarlijk in het verkeer Bijziende mensen die zich zonder gezichtshulpmiddel in het verkeer bewe gen, lopen het gevaar dat ze te laat reageren op naderend verkeer. Wie bin nen de bebouwing op zoek is naar een bepaalde straat, moet te ver het kruis punt oprijden, om zo'n naambord te kun nen lezen. Daardoor ontstaan onveilige situaties. Natuurlijk zal iemand die bijziend is, pro beren toch op afstand goed waar te nemen. Vaak zien we dan, dat met geknepen ogen achter het stuur wordt Ook opticiëns op Beveland haken in op de landelijke campagne die de stichting Beter Zien in de week van zaterdag 20 mei tot en met zaterdag 27 mei a.s. houdt. De actie draagt het motto "Zet je ogen op scherp" en is bedoeld om te benadrukken dat een goed gezichtsver mogen belangrijk is. Een kwart van de sporters ziet onvoldoende Alweer uit onderzoek blijkt dat een op de Postcode en woonplaats vier sporters een oogafwijking heeft. Dat leidt tot verminderde prestaties. Of er is sprake van zoveel energieverlies door (onnodige) extra attentie om het gemis aan voldoende gezichtsvermogen te compenseren. Jammer dat daardoor minder energie in de sport zelf kan wor den gestopt. Bij een enkele sport kan verminderd gezichtsvermogen echt ongelukken veroorzaken. Knip dit ingevulde formulier uit en lever dit voor a.s. zondag 28 mei in bij de dichtst bijzijnde optiekzaak, herkenbaar aan de actieposter. De prijswinnaars worden bekend gemaakt na 15 juni in TROS-Kompas en via alle optiekbedrijven. Ie prijs Sony Video-8 camera ter waarde van ƒ1.699,- 2e prijs Philips CD-I speler ter waarde van 999,- 3e prijs Design zonnebril of Waardebon van 250.- te besteden bij het optiekbedrijf 11 5 -z Goed zien op de werkvloer Ook op de werkvloer is een goed TEST 2 De kleur die ik in de test het scherpst zie is gezichtsvermogen een eerste vereiste. Hier gaat het vaak om problemen die met bijziendheid te maken hebben. Iemand zal dan juist dichtbij niet scherp kunnen zien. Bij werkzaamheden waarbij details moeten worden waargenomen, kunnen onveilige situaties ontstaan of worden er fouten gemaakt. Ook horen we vaak klachten over hoofdpijn of kramp in de nek. Geen wonder dat zo iemand sneller vermoeid zal zijn, met weer extra kans op fouten of gevaren. In het kader van de arbeidsomstandighedenwet zou meer aandacht besteed moeten worden aan het gezichtsvermogen. nog lezen ■k A u* rechts I - ■'S’' NOG 8 DAGEN T/M 24 MEI. ALLES MOET WEG!!! MAGA2IJNVERK00P RENAISSANCE: Bekijk het eens van de zonnige kant ■I Dorpsstraat 92 4451 AC Heinkenszand Telefoon: 01106-3214 André de Visser opticien - optometrist Pearle - Br lange vorstsfraat 40 4461 JP goes telefoon: 01100-1 1272 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I - vél! SPOJ- t u links te. 1 - ■Sa- W E iF' REL*

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 9