PERKPLANTEN AANBIEDING MEI e I Unieke serviezenshow. II RONDHOUT - TUINHOUT KREDIET. MERHEID M;KATSMAN BOUWMARKT V. MARIS IW D®» Het waterschap: natuurlijk! DIT MAG II NIET MI^FN L/l I IVInVI Vz IMIEm I 1SINKE DE GRAAG KUSTSYSTEMEN' ƒ10,- den OUDEN ENSBERGEN Uw komplete speciaalzaak. S^itho watersehaptboiid F. STEVENS BELEGGEN EN SPAREN IN BELGIË 1! LLK k 20 - VLOERKLEDEN: ZONNIGE PRIJZEN! ill w s Abdijstraat 2 Biezelinge tel. 011 02-41746 ostaarde 10 Hsliedrecht van Murre-Moens: een ruimte-revolutie. liter f 20.- Tuinturf en... AANBIEDINGEN tot 40% korting Woensdag 17 mei 1995 31 DE BEVELANDER Groenteplanten o.a.: in zware grenen uitvoering P-m. 1 RADIO - TV - VIDEO DEN OUDEN V RADIO - TV - VIDEO DEN OUDEN NEDERLAND-WATERLAND FOTOWEDSTRIJD ■«KL per stuk 42,50 per stuk 95,00 5,50 0<85 De beste kwaliteit o.a.: Geranium, Fuchsia, Begonia, Afrikanen, Lobelia, Ijsbloem, Salvia, Petunia, Ageratum enz. enz. sla, andijvie, prei, kool, tomaat, peterselie, knol- en snijselderij. Geënte komkommer, paprika Verder laag in prijs: GIPSPLATEN D E N Ook repareren wij aan huis en berekenen geen voorrijkosten D E N Verder op maat leverbaar: Meranti, merbau of grenen geprofileerd kozijn- en raamhout R A D I O O U D E N O U D E N 645,- 725,- 690,- 349,- 795,- Open: ma. t/m zat. 9.00-12.30 uur ma. t/m do. 13.30-17.00 uur vrij. 13.30-19.00 uur RACHELS 22 x 50 DRUK GEÏMPREGNEERD GRENEN geschaafd 2x15 cm., lengte 3.60 x 4.00 m PALEN 7 x 7 cm., lang 2.70 m Westhavendijk 3A Goes Telefoon 01100-11942 Privé 23801 Faxnr. 01100-12780 Leverancier van: GEWOLMANISEERD TUINHOUT GECREOSOTEERDE PALEN GEWOLMANISEERDE PALEN GEFRAISDE PALEN BIELSEN PIKETTEN BANGKIRAI HARDHOUT Dealer van nieuwe SONY, ITT, PHILIPS KTV en video apparatuur Gespecialiseerd in REPARATIES van KLEUREN TV-, VIDEO HI-FI APPARATUUR en VIDEO-KAMERA'S TUINSCHERMEN 1.80 x 1.80 m TAFELKLEED; 160/170 rond/140 x 170 Nylon slechts per stuk 14,50 K zedka per m2 P-m. Zie onze grote collectie TAFELKLEDEN: groothandel in VOOR MEER INFORMATIE Stationsstraat 10, Essen, 00-323.667.33.90 STATIONSSTRAAT 10, ESSEN B. Onvoorwaardelijke staatswaarborg Gegarandeerd bankgeheim Zéér hoog rendement Kasbons 1 jaar: 5,50% - 2 jaar: 6,00% - 3 jaar: 6,50% - 5 jaar: 6,75% Tevens reisinlichtingen g* Dijkwelsestraat 36, Kapelle Tel. 01102-41540 (maandag t/m zaterdag geopend) MURRE-MOENS DEKKLEEDJES: 90 x 90, ruime keus per stuk v.a. 4,95 IJ G.F.T.) 4 x 30 liter kkkkkkkkkkkkkk k in ’s Gravenpolder Dorpshuis ”Ons Dorpsleven” Poelvoordestraat 3 LAN DE LIJKE WATERSCHAPSDAG OP 20 MEI 1995 Graag tot ziens bij u in de omgeving of... in onze zaak. Comni R A D I O T V Comnofit I KLOKSTRAAT 71KEIZERSDIJK 4 5 GOES, TELEFOON 27103 'K 2,80 p.stuk 13,50 lang 3.00 mp.stuk 15,00 RONDE PALEN, ROLBORDERS, TUINHUISJES enz. 4 JU kapelle biezelinge AfX 1 Het waterschap: natuurlijk! zeeuwse zuiver wol slechts 495,- X i a F winkelen zonder parkeerproblemen 4 v.a. 35,- v.a. 115,- Burgemeester Winklerplein 14 - Tel.: 01840-11016 donderdag koopavond - 's maandags gesloten (bij stoplicht links, 2e straat rechts) per stuk per stuk I modern 790,- klassiek zuiver wol zuiver wol Desso zuiver wol Ploeg zuiver wol, d.bruin (prachtkleed) hoogpolig handweef pluche voerd om de waterkwaliteit in het gebied te verbeteren. Tij dens een fietsroute die ook langs het gemaal "Maelstede" en de rwzi "Willem-Annapol- der" leidt, kan de jeugd deel nemen aan een raadselspel. 398,- 425,- nu 550,- 475,- 350,- 298,- ARNESTEINWEG 23. MIDDELBURG. TEL. 01180-37005. FAX 01180-13478 DE SCHITTERENDSTE /NTER/EUR-OPEOSS/NGEN ZIET U BIJ MURRE-MOENS 1 O) •E o m •O o Moderne kastsys- temen betekenen ontelbare mogelijkheden voor ruimtewinst. Kom kijken in onze showroom! De Fruitschuur VOORLICHTINGSRUBRIEK VAN DE ZEEUWSE WATERSCHAPPEN 1 AFWERKSYSTEMEN MNW< Vakmensen in elektronica Koewacht, waar werken zijn uitgevoerd ter verbetering van de waterkwaliteit. Medewer kers van het laboratorium geven uitleg bij het nemen van watermonsters. Ook de rwzi bij de brug te Sluiskil is openge steld. Het programma bevat verder: een rondleiding over het rwzi-terrein, een videopre sentatie, een kleurwedstrijd en fiets-/en autoroutes door het waterschapsgebied. Waterschap Noord- en Zuid- Beveland legt het zwaartepunt van de waterschapsdag bij de Zwaakse Weel. In een tent is daar een tentoonstelling te zien over het werk dat is uitge- VOOR nu 1499,- NU NU NU NU NU ENKELE VOORBEELDEN VAN Villeroy Boch cassette Lilia 9-pers. 60-dlg in luxe kist van 20877 WMF drinkservies Bianca A2 6-pers. 30-dlgvan 10957 Seltman servies Korenbloem 6-pers. 31-dig. comb.van 5257 Spring kookset G.L. serie, 4 digvan 7887 Fissler kookset Diplomat 4 digvan -6467 Eschenbach servies Malaga 6-pers. 31-dig. comb van 1OCS^ De Zeeuwse waterschappen hebben voor de waterschaps dag gezamenlijk een fotowed strijd uitgeschreven. Onder het motto 'Waterschapsdag: ja, natuurlijk!' kunnen bezoe kers van de waterschapsdag meedingen naar prijzen t.w.v. enkele honderden guldens: een fototoestel, een verrekijker en een disc-man. Wedstrijdformulieren zijn bij alle attracties te verkrijgen. Vragen omtrent onderwer pen uit deze informatieru briek kunt u richten aan de Zeeuwse Waterschapsbond Postbus 179, 4330 AD Middelburg, Tel. 01180-71581 Model “Korenbloem” Waterschap Schouwen-Duive- land brengt bij de Cauwersin- laag te Zierikzee en de Wevers- en Flaauwersinlaag te Kerkwerve borden aan met informatie over deze projec ten. Met het verwijderen van slib, het slaan van kwelputten en de aanleg van broedvogel- eilandjes is het herstel van deze gebieden voor water kwaliteit en flora en fauna in gang gezet. Ook de rwzi 'De Verseput' en het gemaal 'Prommelsluis' zijn vanaf 12.00 tot 16.00 uur opengesteld voor het publiek. Waterschap Walcheren geeft toelichting over de metamor fose van de waterpartijen bij kasteel Westhove tussen Dom burg en Oostkapelle. Het pro gramma is uitgebreid: o.a. een expositie over het herstelwerk, toelichting over de werking van watersystemen en kraam pjes met informatie van ande re bij het project betrokken organisaties, waaronder de Explosieven Opruimings Dienst van de Koninklijke Mari ne (met de munitievondsten uit de slotgracht). Een rond wandeling van 45 minuten met toelichting door deskundigen maakt duidelijk hoe en waar om Westhove is opgeknapt. 'ij j v.- - '.v, 1 - Nederland is een echt water land. Met name in de provincie Zeeland is overal wel water in de buurt. Voor een goede ver deling van dat water zorgen van oudsher de waterschap pen. Ze zijn ook verantwoorde lijk voor schoon water, water keringen, wegen, een mooi landschap en een leefbaar milieu. Waterschap Tholen verzorgt in nauwe samenwerking met de gemeente Tholen en de dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden een pro gramma rondom de water- kwaliteitsverbetering van De Vest te Tholen. In 'De Wingerd' is een expositie ingericht over de herstelwerkzaamheden met o.a. videofilms en een maquet te van een bergbezinkbassin. Ook is een schaalmodel van een milieuvriendelijke oever aanwezig. In de uitgezette wandelroute is ook polderge maal de "Eendracht" opgeno men. Tq-5-95 Man - alles uit y voorraad leverbaar Ook het Centraal Laboratori um Zeeuwse Waterschappen (CLZW) te Sluiskil doet mee aan de open dag. Apparatuur in meetopstelling en video beelden verduidelijken het werk achter de schermen. De zeven Zeeuwse water schappen en het Centraal Laboratorium Zeeuwse Water schappen (CLZW) zetten op 20 mei hun deuren open voor het publiek. Onder het thema 'Het wa terschap: Natuurlijk!' haken de Zeeuwse waterschappen in op de landelijke waterschapsdag. De Zeeuwse waterschappen hebben de afgelopen jaren een groot aantal natuurgerichte projecten uitgevoerd. Mede om ook deze vorm van waterschapswerk meer be kendheid te geven, zullen de waterschappen op 20 mei bij zondere aandacht besteden aan dit thema. Een fotowedstrijd met aan trekkelijke prijzen is ook bij uw waterschap onderdeel van het programma. Iedereen is tussen 10.00 en 16.00 uur van harte welkom. Waterschap De Drie Am bachten te Terneuzen is met een stand paraat aan de oevers van de Boschkreek te Bij waterschap Het Vrije van Sluis te Oostburg kunnen bezoekers op drie locaties terecht. Het Voorland Nummer Een, een buitendijks schor- en slikkengebied tussen Breskens en Hoofdplaat, is onlangs opnieuw ingericht voor de natuur. De aanleg van een broedvogeleiland en hollestel len en het beheer van het gebied worden nader uitge legd. Bij de Nieuwkerkse kreek, aan de Krabbendijk, is het mogelijk om tijdens een vaar tochtje de aanleg van de natuurvriendelijke oevers te bekijken. De rwzi aan de Maai- dijk te Oostburg is eveneens geopend. Via fietsroutes kun nen alle attracties worden aan gedaan. 160x230 170x240 170x240 170x240 140x200 200 x 200 170x240 Het waterschap Hulster Ambacht geeft bij de water loop Hulst-Groot Eiland (par keerterrein Havenfort te Hulst) uitleg over de herinrichting en baggerwerkzaamheden bij 'Het Groot Eiland'. Ook de rioolwaterzuiveringsinstalla ties (rwzi) te Hulst en Klooster- zande en het gemaal Paal aan de zeedijk te "Paal" zijn geo pend. Bezoekers krijgen tevens een fiets-Zautoroute uitgereikt (vanaf 15 mei al verkrijgbaar). In St. Jansteen (fa. Inghels en proefpercelen De Schomme ling) wordt het project geïnte greerde akkerbouw (verminde ring uitstoot van bestrijdings middelen en mineralen) nader toegelicht. X re Vele mooie gedekte tafels geven u een ruim inzicht van onze schitterende collectie Openingstijden: ma. t/m vr. 09.00-17.00 uur en za. 09.00-13.00 uur. Biezelingsestraat 6 Tel. 01102-41573 4421 BM Kapelle Fax 01102-41484

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 31