SPORT Bevelanden in ’t kort CULTUUR KORT Recreatief volleybal toernooi BOK 1 r i - Jan van der Weijde kenszand. Vorig jaar organiseer- start in RoParun Dames Kloetinge ongeslagen kampioen met promotie Open Dag te Kloetinge bij Schutterij Ravenstein Op zaterdag 20 mei houdt schutterij Ra- i Trimwielerkoers Vitesse in 's-Heer Abtskerke Zaterdag 20 mei wordt in 's-Heer Abtskerke weer een trimwieler koers verreden. De organisatie is in handen van Vitesse uit Hein- GROTE SHOW in serviezen, cassettes en pannensets v.v. Goes Luctor '88 Langste non-stop estafette Finales KNGB regio Zeeland Hollestelle Van Iwaarden Zeeuws kampioen Jeu de Boules S.V. Robur Woensdag 17 mei 1995 DE BEVELANDER 30 Vroege Vogels E Ontmoeting en Getuigenis a.s. donderdag van 14.00-17.30 uur vrijdag van 14.00-21.00 uur zaterdag van 10.00-16.00 uur Avond Fuchsiavrienden Samen Verder SSV '65 Doe-Dag Zeeuwse Kynologenclub Stoomtrein naar de Beurs? Caro Diaro Fietstocht Ouderen Fietspuzzeltocht Manhuistuinconcert Zuidindiaas theater Jaartentoonstelling Oosterscheldecollege CHC wandelt met "op hoge poten" Collecte Tear Fund in Kapelle Concert Brass Quintet Rommelmarkt van Terre des Hommes Polikliniek Zonneveld Goes Koffieconcert Toertocht Springkussen bij het postkantoor w.. Gift aan Jongeren- soos Colijnsplaat Aangepaste dienst Autopuzzelrit Rommelmarkt in Yerseke M ALARM 06-11 ALS ELKE SECONDE TELT TE ‘s-GRAVENPOLDER in Dorpshuis Ons Dorpsleven” Cursus-excursie door Jeugdbond Natuurstudie en spelen. Per jaar worden Open Berg). mei, gespeeld. mij nieuw. mogelijkheid om te dineren. 3 2031). u* - Donderdag 25 Regio 22, Zeeland, van de Ned. Kring van Fuchsiavrienden houdt vrijdag 19 mei a.s. een dia- en bingoavond in Hotel Vredebest te Wemeldinge, aanvang 19.30 uur en de toegang is gratis. De heer Willeboordse uit Souburg vertoont dia's over de vier jaar getijden. Na de pauze bingo. Iedereen is welkom. De Vereniging "Samen Verder" voor CVA-getroffenen en hun partners houdt op zaterdag 20 mei a.s. om 14.00 uur een bij eenkomst voor de regio ZH- eilanden en Zeeland. Deze bij eenkomst vindt plaats in De Pij lers, Van Dusseldorpstraat 3 te Goes. Tijdens deze bijeenkomst zal de film "Het onzegbare" getoond worden en zal de heer R. Posthumus, huisarts eventu ele vragen beantwoorden. Leden en belangstellenden en allen die te maken hebben (gehad) met een CVA Cerebro Vasculair Accident), ook wel beroerte, her senbloeding ofwel herseninfarct genoemd, zijn van harte welkom. Nadere inlichtingen kunnen wor den ingewonnen bij de heer Joh. Slinger, bereikbaar onder tele foonnummer 01180-28221 stond aan de basis van de huidi ge jeugdafdeling. voor jong en oud is duidelijk te zien bij Ravenstein: het jongste lid is 10 en het oudste lid is 85 jaar. Zowel het jongste als het oudste lid doen regelmatig mee jesteam in het veld. Reden om de dames in de bloemen te zet ten, aldus Wisse de Kok, die de dames traint. Op de foto: Staande van links naar rechts: Jeanine Sandee, Boudewijn Steynen: Leider Wen dy Wilting, Marie-Louise Stey- De volleybalvereniging BOK uit Kapelle organiseert op vrijdag 9 juni vanaf 18.30 uur haar jaarlijks Recreatief Volleybaltoernooi in de sporthal te Kapelle. Gespeeld wordt in drie klassen: dames, heren en gemengd (minimaal 3 dames in het veld). Per team Bij de foto: Indoor-schieting te Yerseke Middelburg, derde werd Peter Kommers met Hester Wijnen uit Bergen op Zoom die het Goese koppel Arie en Nel Kayser wisten te verslaan. Het troosttoernooi werd gewonnen door A. Faasse met B. Faasse uit Hoek van Hol land, tweede werden hier Jan Limonard en Piet Maartense van de organiserende vereniging Le Bastion uit Goes en derde Ada Wouters met Anita Knop uit Mid delburg. informatie kunt 01108-2128. om 16.00 uur de kontrolekaart bij de finish inleveren. Voor informa tie 01180-34371. mogen maximaal 2 NeVoBo- competitiespelers meedoen. Inschrijven is mogelijk tot 29 mei. Het inschrijfgeld bedraagt 20 gul den en kan tijdens het toernooi worden voldaan. Aanmelden bij: Marcel Puylaert, Lange Gracht 1 4421 EW Kapelle, 01102-43934. Zaterdag 20 mei: SSV D1 - Mid delburg D2 10.00 uur; SSV D2 en de gehele vereniging bedankt voor je inzet. Aan Lieven zijn onze A- junioren verplicht om tegen Sparta A1 te laten zien wat ze kunnen. De spelers van Sparta A1 staan aan het begin van een betaald voetbalcarrière en het moet voor onze A-junioren een uitdaging zijn om daar tegen te spelen. De wedstrijd begint om half drie en de toegang is gratis. Komt allen naar het Schenge. Zaterdag 20 mei houdt de Kyno logenclub Zeeland een Doe-Dag op sportpark "Den Hogen Blok" te Zierikzee, aanvang 10.00 uur Deelnemers kunnen zich aan melden via tel. 01110-17724. Publiek is welkom. Deze dag is bedoeld om zowel hond als baas in het zonnetje te zetten, dm.v. een aantal verrassende spelle tjes, waarin behendigheidson- derdelen, plezier en de liefde voor de hond centraal staan. Alle honden, groot of klein, ras of geen ras, pup of volwassen, zijn van harte welkom. Tijdens deze dag zijn er enkele leden van de Kynologenclub Zeeland aanwe zig waarbij u terecht kunt met vragen, die betrekking hebben op de opvoering en/of training van uw hond(en). Ook zijn er kraampjes waar diverse artikelen voor u en uw hond te koop zijn. De SGB gaat aandelen uitgeven, om financiën bij elkaar te bren gen voor een tweetal restauratie projecten. De eerste aandelen werden dinsdag 16 mei officieel overhandigd aan de burgemees ters van Goes en Borsele, van der Zaag en Mandos. De ver koop van de aandelen (bij inschrijving) start na dinsdag. Inl. M.H. de Bart 01193-9355 01180- 86527. Dat is de titel van de film die don derdag 18 en vrijdag 19 mei te De Werkgroep Aktiviteiten Oude renorganisaties Borsele organi seert op dinsdag 23 mei een fietstocht voor ouderen. Bij slecht weer wordt deze tocht op 30 mei a.s. gehouden. Als u twij felt of de tocht al dan niet door gaat, kunt u bellen met S.W.O.B. tel.: 01103-1760. Vertrekpunt is Ons Dorpsleven te 's-Gravenpol- der. Om 10.30 uur wordt er begonnen met gezamenlijk kof fiedrinken. Om 11.00 uur start de 32 kilometer lange tocht, waar van de snelheid aangepast wordt aan het fietstempo voor ouderen. De middagpauze is om 12.15 uur. L) wordt verzocht een lunch pakket mee te nemen en ook iets te drinken voor de middagpauze om 15.00 uur. Deelnemen aan deze tocht kost u 3,- per per soon. Misschien is 't een goede snel- heidstraining voor een hogere basissnelheid." Overigens heeft de lange afstandsloper voor komend seizoen méér op het programma staan. Hij wil nog een aantal marathons afwerken, een 100 km-wedstrijd lopen en verder gaat hij zich in de Oosten rijkse bergen voorbereiden op zijn derde Almere-loop, later dit jaar. MAC "Scheldegouwen" organi seert op hemelvaartsdag 25 mei a.s. een fietspuzzeltocht voor het hele gezin. De inschrijving en start, van 13.00 tot 14.00 uur is bij Eetcafé Dorpszicht, Dorps plein te Koudekerke. De lengte van deze tocht is 20 kilometer en de deelnemers moeten uiterlijk laucii van u. cii o. z-uiiiicfi-rxiuiiiiiic (iniu. ui i azc- hele jaar: Galerie Jan Boer: olieverven van Jan Boer (info: 01198- ding is mogelijk elke zaterdag- W..W..V V.VV Vt uur. Het gaat om een verfilming ei - Walcheren C1. Zaterdag 20 mei: 14.30 uur Goes A1 - Sparta A1 (Toegang gratis); Goes A2 toernooi te Walcheren; Goes C2 toernooi te Wissenker ke; Goes D1Goes E1Goes E2 en Goes F toernooi te Heinkens- zand. Hemel vaartsdag, wordt in Sportpunt Zeeland te Goes een evangeli- satiebijeenkomst gehouden met als thema "Ontmoeting en Getui genis". Het is een interkerkelijke dag, waar iedereen welkom is. Tussen 10.00 en 16.00 uur wordt een programma geboden van samenzang, woordverkondiging en koorzang. Voor de kinderen zijn er aparte programma's. Ben van Es leidt de dag. In de pauze kan er tegen gereduceerd tarief worden gezwommen in het over dekte zwembad en staan andere faciliteiten bij de Hollandse Hoe ve ten dienste. 25 mei: 't Beest, 20.30 uur: Corps/Etranger, moderne dansvoorstel- seert het Zeeuws Biologisch Museum een rondleiding met het thema "Vroege Vogels". Tijdens de rondleiding zullen de geluiden van vogels beluisterd worden en In de reeks Manhuistuinconcer ten te Goes is het op zondag 21 mei de beurt aan de Koninklijke Harmonie, E.M.M. uit Kruinin- gen. Deze harmonie is opgericht in 1864 en is daarmee één van de oudste muziekverenigingen in Zeeland. De vereniging bestaat momenteel uit circa 50 leden. De harmonie en de drumband staan respectievelijk onder leiding van dhr. A. van Nieuwenhuijze en dhr. J.M. Reyerse. j doel zo belangrijk is: de deelne mende teams verplichten zich namelijk om met steun van spon sors een financiële bijdrage te leveren aan het doel van de Stichting RoParun: de patiënten van de Dr. Daniel den Hoed Kli niek in Rotterdam. Zoals gezegd is Jan van der Weijde uit Kapelle Aanstaande zaterdag de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen en dat is dan ook een echte topper. Goes A1 - Sparta A1. In het noemd naar de drijvende kracht van het nieuwe Luctor’88. Hij venstein-Kloe- tinge EXPOSITIES mei: Lunchcafé: Poppen en textiele vormgeving van Leny van den Eerenbeemt. (Info: 01100-28795). t/m 1 juli: Stadskantoor: Schilderijen en werk op papier van Simone Wijnschenk uit Kattendijke. (info: 01100-49740). 18/5 t/m 2/6: Goese Binnenstad: Goes "En-Passant" (info: 01198- 1720). t/m 28 mei: Galerie "Mi Parti": Decoratieve schildertechnieken, in combinatie met decoratieve objecten voor in- en exterieur (info: 01100-31819). t/m 6 juni: Museum voor Zuid en Noord-Beveland: Naïeve schilderij en met Zeeuwse onderwerpen van Kees de Back (info: 01100- 28883). t/m 30 juni: Gezondheidscentrum "Magnolia": Schilderijen van Rie Baauw (info: 01100-49000). t/m 30 juni: Medisch Centrum "De Pijlers": Werken van Safian Ashot. Uit Armenië (info: 01100-27104). hele jaar: Galerie llona: naïeve schilderijen van Ilona Schmit en sie raden van U. en S. Zöllner-Krumme (info: 01192-1242). Podium 't Beest te Goes brengt donderdagavond 18 mei de theatervoorstelling Kattaikkuttu. De avond begint om 20.30 uur. Het gaat om een reeks niet eer der in ons land vertoonde Zuidin- diaanse theatervoorstellingen. Deze staan bekend om een kleur en theatrale karakter. aan wedstrijden. Een aantal leden schiet regelmatig tijdens afdelings-, nationale en interna tionale wedstrijden. Gezien de belangstelling die door passanten wordt getoond op de wekelijkse oefenavonden, wil Ravenstein zaterdag 20 mei iedereen de gelegenheid geven om kennis te maken met de handboogsport. Door diverse leden zullen demonstratie wor den uitgevoerd en zal uitleg wor- Op woensdagavond, heden, opent het Oosterschelde College' in Goes haar jaarlijkse tentoon stelling van werkstukken van deelnemers van de afdeling Kunstzinnige Vorming. Het is tevens de start van de open week van de Kunstzunnige Vor ming. Een week lang is het mogelijk de tentoonstelling te bekijken en informatie te krijgen over het aanbod van volgend seizoen en gratis openbare les sen bij te wonen. Woensdag avond gaan om 19.00 uur de deuren open in het gebouw van het Oosterschelde College in de Zusterstraat 11 in Goes. De week erna kan men er voor de tentoonstelling terecht tijdens kantooruren en voor de openba re lessen op de aangegeven tij den. De Zeeuwse afdeling van het CHC, de vereniging van gelovige homo's en lesbiennes heeft een primeur door op 21 mei a.s. als eerste een wandeling met 'Op Hoge Poten' te organiseren, de landelijk opererende wandelver- eniging voor homo's. De wande ling heeft een lengte van ca. 20 km en begint (10.30 u.) en ein digt in Nisse. Via Heinkenszand, 's-Gravenpolder en Kwaden- damme worden de mooiste plek jes van Zuid-Beveland bezocht. Aansluitend is er een gezamen- ke resultaten onder zijn bezielen de leiding. Zij konden zich altijd meten met de besten van Zee- land en diverse kampioenschap- kan men bellen naar het secreta- Penwerden behaald. Lieven haat van het CHC: 01194-9544. den gegeven over het schieten op de liggende wip en op de 25 meter-baan voor doel. Tevens zal een aantal geoefende schut ters op de lange baan, afstanden van 50- 60- 70- en 90 meter, op doel schieten. Naast uitleg mogen geïnteresseerden onder leiding van de instructeurs zelf schieten. De werkgroep Tear Fund Zuid- Beveland houdt in de week van 21 tot 27 mei een collecte in de gemeente kapelle. Doel is geld in te zamelen voor een ziekenhuis in Vietnam. Dat ziekenhuis ligt in een afgelegen gebied en heeft dringend behoefte aan een goe de drinkwatervoorziening. W. Jonkers vertelt: U kunt ons steu nen voor volgende week een bij drage in de collectebus te doen. Wilt u liever geld overmaken dan kan dat op gironummer 41400 ten name van Tear Fund Neder land, Postbus 104, 3970 AC Driebergen onder vermelding van "Gezond water voor zieken huis in Vietnam". Voor meer informatie kunt u contact opne men met Walter en Carolyn Jon kers, telefoon 01100-50179. de Trimbelangen Midden Zee land het Benelux-kampioen- schap voor trimmers in 's-Heer Abtskerke. Dit was voor het eerst in tientallen jaren weer een koers daar en bewoners vonden de sfeer en ambiance zodanig, dat men graag prolongatie zag. Vitesse organiseert al ruim 15 van onze vereniging worden een aantal speciale wedstrijden geor ganiseerd. Vorige week speel den onze C-junioren tegen Spar- ta C1De C-junioren van Sparta waren fysiek heel wat sterker en I Goes C1 kon niet voldoende tegenspel bieden: einduitslag 2- en. Het programma luidt als volgt: Zondag 21 mei: Robur 1 - Clin- ge 1, aanvang 14.30 uur. Jeugd: woensdag 17 mei: Robur Fa - Wemeldinge Fa, aan vang 18.30 uur. Donderdag 18 mei: Robur D1 - Yerseke D2, aanvang 18.30 uur. Zaterdag 20 mei: Toernooi bij Wolphaartsdijk voor B1 - E1 - E2 - Fa en Fb. Toernooi bij Seroos- kerke voor D1. Dag. Het schietterrein is gelegen aan het sportcom plex Wesselo- park te Kloetin- ge. De demon kader van het 100-jang bestaan stratieschieting is van 10.00 tot 16.00 uur. Schutterij Ra venstein is in 1992 opgericht omdat een aan tal Kloetingena- ren graag in hun eigen om geving boog- schietsport wil den beoefenen. De mogelijkheden van de hand boogvereniging zijn schieten op de liggende wip en op doel. Ravenstein is aangesloten bij de Nederlandse Handboog Bond en de bond voor Nederlandse Wip- schutters. Met medewerking van de Koninklijke Muziekvereniging "Eendracht Maakt Macht" te Kortgene, geeft het Amsterdam Brass Quintet op zondag 21 mei een koffieconcert in de Ned. Herv. Kerk te Kortgene. Aanvang 15.30 uur. Kerk open 15.00 uur. Kaarten voor dit concert zijn a 10,- in de voor-verkoop te ver krijgen bij firma Nagelkerke te Kortgene en Kamperland, bij het VVV te Wissenkerke en vanaf 15.00 uur bij de kerk. Op zaterdag 20 mei wordt er op de sportvelden van Luctor '88 te Heinkenszand wederom het Piet Vermeulen jeugdtoernooi geor ganiseerd, voor F- en E-pupillen. De aanvang van de wedstrijden is 09.00 uur en de finale is gepland om ca. 12.00 uur voor de F-pupillen. De E-pupillen beginnen hun wedstrijden om 13.00 uur en de finale is om 15.40 uur. Dit toernooi is ver- De werkgroep Terre des Hom mes in 's-Heer Hendrikskinderen houdt zaterdag 20 mei vanaf 9.30 uur de jaarlijkse rommel markt aan het Plein op het speel veld bij de kerk. Om 10.30 uur begint de verkoop bij opbod, en vanaf 11.30 uur kan de kerktoren worden beklommen. Verder biedt de werkgroep kinderspelle tjes en versnaperingen in de vorm van pannekoeken en wafels. Ook zal er een ponywa- gen rijden, waarmee de kinderen ritjes kunnen maken. De opbrengst van de rommelmarkt gaat naar een kindertehuis in Bombay, India. Op dinsdag 9 mei jl. heeft de polikliniek voor kinderrevalidatie te Goes de deuren van haar tij delijk onderkomen geopend. Tot voor kort maakte deze voorzie ning deel uit van het kinderrevali datiecentrum Zonneveld te Oost- kapelle. De polikliniek is voor de duur van ongeveer een half jaar gehuisvest in het nieuwe gezins vervangend tehuis voor lichame lijk gehandicapte kinderen in de Goese wijk Overzuid. Na deze periode zal een nieuw gebouw in dezelfde wijk gereed zijn, waar mee de definitieve vestiging van een voorziening voor de revali datie van kinderen van Walche ren, de Bevelanden en Schou- wen-Duiveland een feit zal zijn. Zaterdag 20 mei wordt in het kader van De Dag van de Muziek een koffieconcert gegeven in "De Jeugdhoeve" te 's-Heerenhoek. Medewerking verlenen de muziekvereniging "Vooruit" uit Waarde onder leiding van Ma thieu van Duiven en Sint Caecilia uit 's-Heerenhoek o.l.v. Cees Traas. De aanvang i 20.00 uur en de toegang is gratis. Er wordt een gevarieerd programma geboden. Op zaterdag 20 mei a.s. organi seert Toerclub Walcheren een fietstocht langs de Oosterschel- de. De afstand van deze tocht is ca. 160 km. De start en aan komst is café Dorpszicht, Dorps plein 6 te Koudekerke. Er kan worden ingeschreven vanaf 8.30-9.30uur. nen, Loes Oostrom, Anne Rooze, Tamara Jacobusse, Jet Oostrom, Wisse de Kok trainer. Zittend van l.n.r. Martine San dee, Miek Claessens, Wilma de Pundert, Kim Janse (aanv.), Liesbeth Schrier, Mijke den Rid der, Yolande Hoogerduin ont breekt op de foto. Op vrijdag 19 mei zal ter gele genheid van de opening van het nieuwe postkantoor een groot springkussen in de vorm van een postpak voor het postkantoor Grote Markt te Goes worden geplaatst. Vanaf 10.30 uur 's ochtends tot 18.00 uur 's avonds kunnen kinderen in de leeftijd van 2 tot 82 jaar op het postpak springen. Er zijn profes sionele begeleiders aanwezig die ook diverse spelletjes voor de kinderen organiseren. KvK D uur: KvK B1 - Swift B2; 10.00 uur: Animo A2 - KvK A; 11.15 uur: KvK C - Korvo C; 11.15 uur: Stormvogels B - KvK B2. Op 17 juni houdt KvK op hun veld in Wemeldinge het jaarlijkse Korf bal Kernen toernooi. Het toer nooi is bestemd voor alle inwo ners uit Kapelle, Biezelinge en Wemeldinge. Inl. 01192-2263. Het Juliana Welzijn Fonds heeft aan de Stichting Jongerensoos Colijnsplaat te Colijnsplaat een bijdrage toegekend van 4.000,- voor de aanschaf van apparatuur en spelen. Per jaar worden ongeveer 1100 a 1200 bijdragen toegekend voor een bedrag van in totaal ruim 22 miljoen. Het Juliana Welzijn Fonds is een onafhankelijk fonds dat zijn geld ontvangt uit onder andere de GiroLoterijBankLoterij en de Lot- to/toto. Op de afdeling Welzijn van de meeste gemeenten ligt de gratis folder "Welk Welzijn". Hierin staat welke bijdragen wor den toegekend en welke organi saties daarvoor in aanmerking komen. Zondag 21 mei wordt in de Vrije Evangelische Gemeente aan de Tulpstraat te Goes weer een aangepaste dienst gehouden voor en met verstandelijk gehan dicapten. Iedereen is welkom. Aanvang 10.00 uur. De dienst staat in het teken van Pinksteren en wordt geleid door Ds. Dijk. Na afloop koffie, thee e.d. De orga niserende commissie verwacht veel belangstelling. Zaterdag 20 mei organiseert M.A.C. "De Bevelanden" de eer ste puzzelrit van het zomersei zoen. Van 18.00 - 19.00 uur kunt u in de showroom van de spon sor van deze rit, garage Centrum aan de Marconistraat te Goes, inschrijven voor deze eenvoudi ge puzzelrit. Hier kunt u tevens het beknopte reglement doorle zen, hetgeen u aan de start krijgt uitgereikt (vanaf 18.30 uur). Aan deze rit, welke voert over goed begaanbare binnenwegen, kun nen zowel leden als niet-leden deelnemen in een klasse voor beginners (B-klasse) of een klas se voor gevorderden (A-klasse). In beide klassen zijn er leuke prij zen beschikbaar gesteld. Nadere u krijgen op Op zaterdag 20 mei organiseert de Gereformeerde Kerk van Yer seke weer een rommelmarkt die gehouden wordt op de Dreef en de Oude Torenstraat. Vanaf 8.30 uur zal met de verkoop worden begonnen. Voor deze Yersekse rommelmarkt zijn er weer veel mooie en nog waardevolle spul letjes opgehaald. Er is een geva rieerd aanbod, zodat er leuke en originele dingen te koop zijn. Om 10.00 uur worden de mooiste spullen met opbod verkocht. Een aantal kleine attrakties en een konsumptietent maken het tot een gezellig gebeuren. De opbrengst is bestemd voor de zwerfkinderen in Brazilië. De bekende Zeeuwse lange- afstandsloper Jan van der Weijde uit Kapelle vertrekt woensdag 24 mei a.s. in de vier de RoParun, de langste nonstop- estafetteloop ter wereld. De loopt begint in Rotterdam aan de voet van de Euromast en eindigt in Parijs aan de voet van de Eiffel- toren. Een afstand van meer dan i 500 kilometer! Een uitputtings- slag voor lopers en begeleiders, Rondom Sluis maar zowel sportief als sociaal De Zeeuwse Wandelsportbond een enorme uitdaging,jamdat het nodigt wandelaars uit o.a. Beve- land uit voor de wandeltocht "Rondom Sluis" welke op zon dag 11 juni wordt gehouden. Men kan kiezen uit de afstanden 5, 10, 20 of 30 km. deelname ƒ2,-. Inl. 01150-12820. Het tweede team van de vv Kloe- j tinge-dames is ongeslagen kam- I pioen geworden en promoveert naar de landelijke derde klas. Dat betekent de afsluiting van een zeer succesvol seizoen. De dames kwamen voor het eerst uit in de vrouwencompetitie. Vorig seizoen stond men nog als meis- één der deelnemers. Afgelopen tijd heeft hij een aantal sponsors uit het Zeeuwse bedrijfsleven weten te interesseren voor zijn deelname. Hij vertelt: "Met mijn i jaar de trimwielerkoers in Hein- deelname aan de tocht wil ik met -- m'n gezonde lichaam iets doen i Kanollfi voor een ander die dat geluk niet J •'dpeiie heeft. Bovendien is de loop voor Op zaterdag 20 mei worden door Korfbalver. Kapelle de volgende wedstrijden gespeeld: 10.00 uur: vrij. SSV E1 vrij.; SSV F Kloetin- Zaamslag F - KvK F, 10.00 uur: ge F 10.00 uur. Nieuwe leden - Stormvogels D; 10.00 I zijn nog altijd welkom. Aanmel- w R-i no- mnn ding is mogelijk elke zaterdag ochtend vanaf 9.00 uur in het clubgebouw. Tel. 01100-31188. r Zaterdag 20 mei worden in de sporthal Baskensburg te Vlissin- gen de finales gehouden van de verenigingswedstrijden VB- Accountants. De wedstrijden worden gehouden: 's-ochtends van 08.45 tot 13.25 uur en 's middags van 14.00 tot 18.45 uur. Het aantal deelnemers uit de verschillende verenigingen in de regio bedraagt ca. 500. Aan tal deelnemende verenigingen 25, aantal ploegen 72, aantal individuelen 80. Uit het rayon De Bevelanden doen de volgende verenigingen mee: Volharding Goes, Sparta Krabbendijke, WIK Wemeldinge, Olympia Kapelle en Atlas Heinkenszand. De tur- ners/sters komen elkaar tegen uit op de volgende disciplines: Meisjes/dames: sprong (paard/ kast), brug (ongelijk), evenwicht- balk, mat. Jongens/heren: sprong (paard/kast), brug, volti ge, mat, ringen, rekstok. De wed strijdleiding is in handen van mevrouw Nel van Zwienen, tel. j 01100-13360. In verschillende niveaus (leeftijdskategorieën) i hebben zich na twee voorwed- strijden per rayon de groepen en I individuelen geplaatst voor deze j finale. De Verenigingswedstrij den, gesponsord door VB- Accountants, zijn een niet meer in de regio Zeeland weg te den ken traditionele turnaktiviteit voor hoofdzakelijk rekreatieve tur- ners/sters. Onze andere junioren en pupil- weten te vinden om de Robur- Op d^ Boulodrome van Le Bas- len doen mee aan diverse toer nooien. Het volledige programma voor deze week is: Dinsdag 16 mei nog enkele competitiewedstrij- 19.00 uur Goes D1 - Duiveland den en deelname aan toernooi- D1; Woensdag 17 mei 18.30 uur Goes F - Volharding F; Donder- -- a - - I dag 18 mei 18.30 uur Goes E1- zien is in 't Beest te Goes. Aan- Yerseke E2; 18.30 uur Goes E2 - vang^beide avonden om ,20.30 Arnemuiden E4; 19.00 uur Goes van het dagboek Nanni Moretti en bestaat uit drie delen. De film won in Cannes '94 de prijs voor Best Director. Lengte 96 minu ten, leeftijd 16 jaar. kenszand. Het parkoers in 's- Heer Abtskerke is 4,8 km lang en gaat over de Gerbernesseweg (start/finish), de Polderweg, de Bergweg, Palmboomseweg en de Zuidweg. Voor deze wegen geldt tijdens de wedstrijd deels een geslotenverklaring en deels een eenrichtingsverkeer. Inschrijven in gebouw "Irene" en de starttijden zijn: 15.00 uur B- categorie; 15.02 uur C-categorie; 16.15 uur A-categorie. (Bij de A's start de plaatselijke favoriet Hans Harink). EVENEMENTEN IN GOES PERIODE 18 MEI T/M 25 MEI 1995 18 en 19 mei: 't Beest, 20.30 uur: 'Caro Diario', film van Nanni Moret ti. 18 en 25 mei: 't Beest, 20.30 uur: "Kattaikkuttu theater", dansgroep uit Zuid-India. 18 mei: Ter Valcke, 10.00 uur: Concert door het Zuid Bevelands dameskoor o.l. v. Jacqueline van Trirum. 19 mei: 't Beest, 20.30 uur: "Oidipous in kolonos", theater van Achil- lis. 20 mei: 't Beest, 22.00 uur: Concert van Thomas Chapin Trio. 20 mei: Museumplein 10.00-17.00 uur: Tweedehands boekenmarkt. 20 mei: Op het plein, 's-Heer Hendrikskinderen, 9.30-13.00 uur: Rommelmarkt Terre des Hommes. 20 mei: 'Den Inkel' in Kruiningen: Triathlon camping. 21 mei: Manhuistuin, 12.00-13.00 uur: Concert door Kon. Harmonie E.M.M. Kruiningen. 23 mei: Grote Kerk, 13.30-14.30 uur: Carillonbespeling door stads beiaardier Sjoerd Tammings. 25 mei: 't Beest, 20.30 uur: 'Once Were Warriors', film van Tamahori. Op zaterdag 20 mei a.s. organi- ling door Desiree Delauny en Marcelo Evelin. 25 mei: Manhuistuin/museumplein: Kunstmarkt en boekenbeurs. 25 mei: te Ovezande: Klomppop-festival. 25 mei: vertrek SGB-station Goes, 1e 11.30, 2e 13.30, 3e 14.45, de laatste rit 19.00 uur: Nationale stoomtreindag o.a. avondrit met gedetermineerd. De rondleiding beglnt om 6 qq uur en einc|igt om ongeveer 7.30 uur. Voor de rondleiding moet u zich van tevo ren aanmelden bij het Zeeuws Biologisch Museum, telefoon 01188-2620. De kosten zijn 5,- p.p., inclusief de entree voor het museum. Zondag speelt Robur voor de nacompetitie de thuiswedstrijd tegen Clinge. Het is de laatste en tevens belangrijkste wedstrijd van het seizoen, met als inzet promotie naar de 4e klas K.N.V.B. We hopen dat velen de weg naar het derde veld op het sportpark 't Schenge zullen jongens naar de overwinning te tion Goes in het Hollandse Hoe- schreeuwen. I vegebied zijn de Zeeuwse kam- Ook voor de jeugd deze week 1 pioenschappen Jeu de Boules - i gespeeld. - Als eerste zijn geëindigd: Eddie Hollestelle en Marco van Iwaar den van Le Bastion uit Goes, die dan ook van voorzitter Jan Ger ritsen de Zeeuwse wisselbeker in ontvangst mochten nemen. Als tweede eindigde Wim Roe- mersma en Max Claessen uit De NJN houdt zaterdag 20 mei weer een cursus-excursie, deze keer naar De Zwaakse Weel. Men vertrekt al vroeg om daar van het zangvogelkoor te genie ten. Belangstellenden zijn wel kom. Later op de dag zal men elders zich bezighouden met libellen en zweefvliegen. Er is deskundige leiding. Vertrek om 05.00 uur 's morgens per fiets van het NS-station te Goes. Inl. - 01100-12237 (Marloes van den 14 voor SParta C1; Onza A:jum- Berq\ oren wisselen goede wedstrijden 1 af met matige wedstrijden. Tegen Middelburg A1 speelden ze heel sterk en verloren onver diend met 3-2 voor de beker. Vorige week in de belangrijke wedstrijd tegen R.C.S. A1 voor het kampioenschap' waren de jongens lang zo scherp niet en won R.C.S. A1 verdiend met 0-2 en werd de terechte kampioen. Dat boogschieten een sport is Aanstaande zaterdag dus de --1 -‘■--‘-i»'. wedstrijd tegen Sparta A1; dit is dan tevens de laatste wedstrijd onder trainer Van Belzen. Al van af de D-pupillen heeft Lieven van Belzen deze groep onder zijn hoede. Heeft ze in de loop der jaren heel wat bijgebracht en in alle categorieën haalden zij leu- lijke maaltijd in Goes en een avondprogramma. Voor meer informatie over deze aktiviteit of over het CHC in het algemeen j namens alle jongens

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 30