WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK Gedekte Tafel Show Showroom Rowi Parket Car Audio Max: nieuw Hans Nooy terug in Goes met de Tinnen Kroese in 's-Gravenpolder Fotofeestweek bij Fotiek in Goes in Kapelle-Biezelinge Goes geheel vernieuwd MEDISCHE DIENST GROTE SHOW in serviezen, cassettes en pannensets Verrekijker-actie bij Foto Verschoore Goes O I Gratis oog- en oogdrukmeting tevens 65,- korting op komplete bril. Kampman lange vorststraat 57 goes, tel. 01100-30214 Huub Hangop in Geveltjes OhmH r* Woensdag 17 mei 1995 11 DE BEVELANDER I nwutcs ■1 Deze aanbieding geldt tot 24 juni a.s. donderdag van 14.00-17.30 uur vrijdag van 14.00-21.00 uur zaterdag van 10.00-16.00 uur Rommelmarkt TE ‘s-GRAVENPOLDER in Dorpshuis Ons Dorpsleven' Rr' 4 - f «u.. I i Jl T i WU voor 20 en 21 mei 1995 d£>3H3aOHVW MARCDEREGT oud gum der van HUISARTSEN: TANDARTSEN: APOTHEEK: VERLOSKUNDIGEN DIERENARTSEN: HOMEOPATEN KRUISWERK RowsPaAi'i v geleden Zaterdag 20 mei houden de Bridge Builders uit Kapelle een grote overdekte rommelmarkt van 9.00 uur tot 14.00 uur in de Nieuwstraat 56 te Goes (nabij De Prins van Oranje). Van 17 tot 27 mei a.s. is het ook bij Fotiek in de Lange Vorststraat in Goes fotofeest. Klanten ont vangen dan bij besteding van 25 gulden en meer een gratis 200 ISO film, met daaraan een extra aanbieding. Tevens zijn er leuke aanbiedin gen zowel in de Studio als in de winkel, bijvoorbeeld een T-shirt veran- Onder- daarvan onder enige jaren zijn eigen atelier in Kattendijke en eind vorig jaar opende hij een zaak in Steenwijk onder dezelfde naam. "Ik wilde in een volledig nieuwe omgeving uitproberen of ik een nieuwe zaak nog aankon. Dat bleek 't geval te zijn. En aangezien ik graag opnieuw in Goes wilde beginnen, leek de vestiging aan de Papegaaistraat me een goed idee". Dinsdag 9 mei vond de opening van De Tinnen Kroese op deze lokatie plaats. Aanvankelijk is getracht in een samenwerkings verband de winkel op te zetten. Dat voldeed niet en daarom is Hans Nooy nu voor praktisch honderd procent opnieuw gestart op het adres Papegaaistraat 6. Zelf zegt-ie: "Ik denk dat ik afge lopen jaren vakmatig nog verder gegroeid ben. Ik had er de tijd voor om nieuwe ideeën te ont wikkelen, voor ontwerpen en fij- Spreekuren zaterdag- en zondag- uur dr P.F.M. Gerritsen, Nassaulaan 151, Goes, tel. 06-527 713 98. Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan dagochtend 08.00 uur. Y. Oyevaar, tel. 01100-51404. De Voorstad, v. Dusseldorpstr. 1, Goes. Tel. 01100-27104. Openingstijden voor dringende ge vallen: op zaterdag van 08.30-17.30 uur; op zondag van 10.00-11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. KRUISVERENIGING RONDOM DE OOSTERSCHELDE Voor wijkverpleging en intensieve thuiszorg: 24 uur per dag bereikbaar via tel. 01100-51177. Spreekuren en uitleen verpleegarti- kelen op werkdagen tussen 13.00 en 13.30 uur. Uitleen verpleegartikelen 's avonds in Goes (Beukenstraat van 18.30 - 19.30 uur; in Heinkenszand (Warande) en Kruiningen (Burg. Vogelaarstraat) van 18.30 - 19.00 uur. Inlichtingen over cursussen en dieet advies via tel. 01100-49200 (tijdens kantooruren). WIJKVERPLEGING St. Thuiszorg Nederland is 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 01100 - 29003. STICHTING PROVINCIALE KRAAMZORG ZEELAND Kraamcenrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal in- schrijfbur., tel. 01100 - 49249: ma. t/m vr. van 9.00 uur -16.00 uur. MAATSCHAPPELIJK WERK: In Dorpshuis "Ons Dorpsleven" te 's-Gravenpolder wordt deze week een grote driedaagse Tafelshow gehouden. Deze wordt verzorgd door de firma Hensbergen uit Sliedrecht. Getoond worden collecties drinkserviezen, cassettes, serviezen en kooksets. Met name voor aanstaande bruidsparen kan een bezoek aan de show interessant zijn. Men brengt de laatste collecties en alle mogelijkheden worden daarbij geboden om een sfeervolle gedekte tafel te creëren. De firma Hensbergen is al bijna 25 jaren actief en geniet landelijke bekendheid als speciaalzaak die bekende merken voert. De openingstijden zijn: donderdag 18 mei van 14.00-17.30 uur, vrijdag van 14.00-21.00 uur en zaterdag van 10.00-16.00 uur. ne reparaties. "Overigens is de collectie in de winkel in Goes ten dele eigen werk. In het algemeen gebeurt dat op bestelling. Wèl is Hans Nooy erin geslaagd om een mooie en unieke collectie samen te stellen. En alles is zui ver tin. "Ik werk niet met legerin gen, zoals er al zoveel doen. Vandaar dat ik me etaleer als de enige echte tinwinkel in Neder land", aldus Nooy, die al ruim 20 jaren in het vak zit. Rond de terugkeer van De Tinnen Kroese in Goes heeft de zaak aantrekke lijke, aanbiedingen. Men kan er terecht voor deskundig advies, reparaties kunnen ter plekke worden uitgevoerd en men kan er zoals gezegd, ook werk in opdracht laten uitvoeren. Zo Edelsmid, Zetter, Ontwerper Diamantexpert, Edelsteendeskundige VlasmarktIO Goes heel sterk uiteen. De prijs wordt o.a. bepaald door de precisie waarmee lenzen en prima's geselecteerd, geslepen, gecoat en uitgelijnd worden. Tegen woordig zijn er kleine lichte com pact kijkers, die heel gemakkelijk mee te nemen zijn. Speciale gro te observatiekijkers zin magni fiek voor flatbewoners met een wijds uitzicht. laminaat overkomt wanneer het thuis ligt". De hele maand mei geeft Rowi korting op vloeren. Dat Rowi het in ons land uitste kend doet, moge blijken uit het feit dat er thans circa 50 vestigin gen zijn. Rowi Goes heeft heel Zeeland als werkterrein. Men kan er overigens niet alleen vloe ren kopen, lease behoort ook tot de mogelijkheden. bereikbare lokatie met een par keerplaats voor de deur, waar een tiental wagens ruimte heb ben. In de zaak zelf is ook de nodige ruimte, aangezien er voorheen een garagebedrijf was te vinden. Jan van Maldegem was er onder meer met zijn motorrijwielzaak gevestigd in het verleden. Car Audio Max voert meerdere werken, zoals Clarion, Voor grote en kleine huisdieren Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen door:*dr. A. Mossel man, Hogenakker 8, Kruiningen. Tel. 01130-81233. Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: dr. Van Dijk, Simonswei 2, Heinkens zand. Tel. 01106-1290. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: De praktijk wordt afwisselend door de dierenartsen L. Huiskens-Corne- lisse en S. Verhoeven waargeno men. Molenlaan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. Goes en Kloetinge: Van vrijdag 18.00 uur tot zaterdag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. M.J. Kooiman, Van Hoogendorplaan 6, Goes. Tel. 01100-14450. Van zaterdag 19.00 uur tot zondag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- i 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. D.W. Thijssen, Heemisseweg 87, Goes. Tel. 01100-15003. Heinkenszand, 's-Heer Arendsker- ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. Har- ten-Heilig, Clara's Pad 12, Heinkens zand. Tel. 01106-1234. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Mier- mans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. C.T. Miermans, Kloe- tingseweg 3, 's-Heer Abtskerke. Tel. 01103-2089 b.g.g. 01106-3074. Hansweert, Schore en Yerseke: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. P. Pol derman, Zeeburg 1, Yerseke. Tel. 01131-3520. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waarde en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. J.W. Kuyl, Vinkenissestraat 2, Rilland- Bath. Tel. 01135-1343. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. J. Eckhardt, Koningin Emmastraat 16, Wemeldin ge, 01192-1438. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van I 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, 's-Gravenpolder, Ovezande en 's-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargeno men door: dr. J. Peene, Monsterweg 8, Borssele, 01105-1203. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waarge nomen door: dr. H. van der Veen, Ooststraat 30, Wissenkerke, 01107- I 2565. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. Goes heeft een groot aantal des sins en kleuren van alle hout soorten in huis. De nieuwe inrichting werd mede verzorgd door Sanders Woonboetiek, die van de nieuwe Rowi-showroom een gezellige winkel hielp maken, waar men zich thuis- voelt. "Dat laatste was ook de bedoeling. Want we wilden de klanten tonen hoe het parket en over de vestiging van Rowi te Goes. Rowi heeft een grote keu ze aan parket-vloeren en lami naat, in nagenoeg alle beschik bare systemen. Rowi staat bekend om zijn fluisterstille vloe ren. Parket dus dat uitermate geschikt is voor onder meer appartementen en flats. Men mikt daarbij met name op de par ticuliere gebruiker. De zaak in Panasonic, JL Sound, MTX, GT Alarm, Pioneer, Kenwood en Alpine. Verder een flink assorti ment aan auto-accessoires en men kan er terecht voor kleinere verpakkingen Auto Glym, een poetsmiddel dat zich op de eer ste plaats op professionele gara gebedrijven richt. Verder heeft de zaak lakken van Motip in het pakket zitten. met daarop je eigen foto. Verde re akties met pasfoto's, fotoal bums, lijsten, camera's enz. Ook zullen er in het kader van de Foto feestweek in het hele land expo sities, evenementen en work shops worden georganiseerd, door musea, galeries en ver schillende fotohobbyclubs. Het Fotofeest '95 is tevens het start sein voor de jaarprijs voor de beste amateurfoto, de Nederland Foto Trofee. Omdat orginaliteit bij deze fotowedstrijd een belangrijke rol speelt, kan ieder een meedoen, een prijzenpakket van 28.000 gulden is niet niks. De wedstrijdformulieren met handige fototips zijn o.a. verkrijg baar bij Fotiek in Goes. Zaterdag 20 mei treedt Huub Hangop op in De Geveltjes te 's-Heerenhoek. De veelzijdige uit West-Brabant afkomstige en op 10 september 1960 te Hoeven geboren zanger-entertainer, ac teur, tapdanser en presentator Huub Hangop pakt, om precies te zijn sedert 1982, alles aan wat i hij kan. De carrière van Hangop start in 1982 met zijn eerste sing le "Wij hebben thuis een was automaat". In datzelfde jaar komt Huub in de finale terecht van de Frank Sinatra Imitatiewedstrijd (met in de jury mensen als Hans Vermeulen en Henny Huisman). Dus zingen kan ie dan wel. Tij dens zijn optredens haalt hij de vreemdste capriolen uit op het podium, op de bar, op straat, op het dak en zelfs bij de buren. Menig barbezoeker, bejaarde, kleuter, punk, junk, student, alleenstaande, discoganger, gedetineerde, e.a. doet hij verba zen met zijn opvallende show. Vooral het tapdansen slaat aan: winkel is te vin- F den op de hoek Korte Vorst en Papegaai straat. "Ik heb veel leuke reacties gekre gen van men sen die blij waren dat De Tinnen Kroese er weer was", aldus de heer Nooy, die in ons land en daarbuiten binnen zijn vakgebied een zeer speciale plaats inneemt. Hij is één van de weini gen die zich nog met het gieten en repareren van zuiver tinnen voorwerpen bezighoudt". De afgelopen jaren heeft Hans Nooy het noodgedwongen wat rustiger aan moeten doen. Als gevolg van een ernstig ongeluk leek het erop, dat hij definitief een streep moest zetten onder z'n werk. Na een lange periode van reva lideren hervatte hij echter enkele jaren geleden op een zacht pitje zijn activiteiten, onder meer in het Ambachtscentrum bij de Hol landse Hoeve in Goes. "Maar dat was toch niet helemaal naar wens. Veel van m'n oudere klan ten wisten me daar moeilijk te vinden en zelf miste ik er de bin nenstad", aldus de eigenaar van De Tinnen Kroese. Overigens had hij daarnaast al Van 17 tot en met 27 mei houdt Foto Verschoore te Goes een inruilactie van oude verrekijkers. Tevens treft men er een kijkshow van het hele programma kijkers heeft Hans Nooy werk voor van Swift en Bynolyt. Vogelvrien- bekende opdrachtgevers, waar- den, toneelliefhebbers, water- onder Defensie en anderen die sporters, wandelaars, bergbe- priio etallon norlonan I kiimiTIArS 7A nphrilikpn in tOAnA- tinwerk. De vogelvriend stelt weer andere eisen dan de watersporter. Waar men op moet letten bij de aan schaf en wat de verschillende getallen betekenen vindt u vaak in de catalogus van een goede fabrikant. Deze informatie is een goede hulp bij de keuze. Omdat ogen gevoelige en kostbare in strumenten zijn, is het verstandig om een zorgvuldige keuze te maken. Tijdens de tien dagen durende actie kan een oude kij ker, heel of stuk, gunstig worden ingeruild. REGIO ZEELAND A. Schaik, 01184-78969. De Tinnen Kroese is terug in Goes. Dezer dagen opende Hans Nooy zijn nieuwe winkel in de binnen stad. Deze eni- ge echte tin- prijs stellen op gedegen en mooi klimmers, ze gebruiken in toene- -<- mende mate (verre)kijkers. Ook het professionele gebruik door onder meer reddingsbrigades, de politie en beveiligingsbedrij ven groeit snel. Nederland heeft steeds meer oog voor de omgeving. Impor teur Technolyt uit Wormerveer i speelt in op deze trend en pre senteert kijkers in alle soorten en I maten. Foto Verschoore in Goes verkóópt ze en biedt u deskundig zicht op de zaak. De keuze van een kijker hangt niet alleen af van het gebruiksdoel, maar ook w t van de vergroting, gewicht, grootte en prijs. Prijzen lopen Car Max SU Hi-Fi auto's, en er voor accessoires. "Maar ik ver koop niet alleen. De klan ten hebben bij ons ook de mogelijkheid om zelf in te bouwen. De ruimte leent zich daar uitstekend voor. We hebben een goed geoutilleerde werkplaats en kunnen de klant ter plekke met advies helpen of zelfs de helpende hand reiken", aldus Max Luyk, die zelf al vele jaren ervaring heeft op gebied van inbouw van audio-appara- tuur. Particulieren kunnen er dus rechtstreeks terecht. De nieuwe zaak is te vinden op een goed Car Audio Max: dat is de naam ii van de nieuwe - zaak die kort te Kapelle-Bieze- f linge werd geo- j pend door Max Luyk. Audio levert voor auto-alarm men kan terecht Leger des Heils ZONDAG 21 mei: Heiligingssamen- komst om 10.00 uur, o.l.v. majoor en mevrouw C. Zürhaar. Thema-avond om 18.30 uur, o.l.v. de korpsofficie ren. TELEFOONCIRKELS GOES EN NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en infor matie: Stichting Welzijn voor Oude ren, tel. 01100-23723. VREDESBURO Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 01100-11167 C. van Duin, tel. 01100-28072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN Wij zijn open maandag van 13.30- 16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 01100-32233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 01100-35000. HOBBY WERKPLAATS DE"BEVELANDEN” Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpL: di. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hob by electronica: di. van 18.30 tot 21.00 uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00- 1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 01100 - 20563 15496 30955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 01100-23837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 01180-15551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreek uren: Middelburg: op maandagmid dag en donderdagavond, uitsl. op afspraak via 01180-37120. Goes: Zonnebloemstraat 53, maandag 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur woensdag en vrijdag van 13.30- 17.00 uur. Telef. bereikbaar op werk dagen van 9.00-17.00 uur op 01100- 50908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 01180-38080. Bereikbaar: 14.00- 20.00 uur. PATIËNTENVER. SAMEN BETER: Centraal tel.nr. 01140-20069/15420 of 01106-3309. Dit nummer kunt u bellen voor hulp, informatie en klach ten met betrekking tot de gezond heidszorg. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zon nebloemstraat 53, Goes, tel. 01100- 21270. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening aan alle Zeeuwse gehandicapten. Heren gracht 52, Middelburg. Tel. 01180- 23592 van 's morgens 9.00-12.00 uur. 's Middags 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de dichtstbijzijnde pastor. N.V.S.H. Tel. 01650 - 49961 of landelijk 070 - 3469709. VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: tel. 033- 620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418, 1400 AK Bussum. SPEEL-O-THEEK 'DE WISSELPLAATS’; voor kinderen die zich "anders” ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Lenie Marinussen, Kapelseweg 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 01100- 15231, b.g.g. 11850. STICHTING THUISZORG EN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK "DE BEVELANDEN” Zonnebloemstraat 53, Goes, 01100- 21270, op werkdagen van 08.30- 12.30 u. en 13.30-17.30 u., buiten kantooruren: 01180-28743 Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 01131-3520. Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00- 10.00 uur, 01135-1800. Kapelle: fysiotherapie de Hond, w.dag: 14.00- 15.00 uur, 01102-42925. Heinkens zand: wijkgebouw, v.dag 09.00- 09.30 uur, 01106-1615. Kortgene: wijkgebouw, w.dag 9.00-9.30 uur, 01108-1378. ASTMA Aangepaste bewegingsoefeningen en zwemmen voor mensen met Cara o.l.v. fysiotherapeut van het Astma- fonds, 01102-43296. NPV THUISZORG N. Eggebeen 01198 - 1491 b.g.g. 01100-33990. FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 01180- 27311. KONTAKT BORSTKANKERPATIÈNTEN Iedere dinsdag tel. spreekuur van 11.00-12.00 uur. Tel. 01100-21270. Elke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spr. uur borst- De showroom van Rowi Par ket aan de Piet Heinstraat te Goes is onlangs ingrij pend derd. deel was meer het ver- vangen van alle oude vloe ren door nieu we. "De opstel ling is overzich telijker en aan trekkelijker geworden", aldus bedrijfs- leidsters Rian Peeters-Maas die sinds enke le maanden het beheer voert zo tapt Huub voortreffelijk 'Oh when the Saints' en 'No no limit'. Thans oefent hij 'Paradise by the dashboardlight'. Hier verwachten we veel van. Naast zanger, morger) van 10.00-11.00 acteur en tapdanser is Huub pre- p p M rurritcan .i sentator: van soundmixshows tot popfestivals. Van beurzen tot I kwissen. Graag zou Huub een kwis willen presenteren op tv, maar een rol in een musical vindt hij ook goed. prothesen in Magnolia, k. 70, 14.00- 16.00 uur. ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 1, 4461 EV Goes, 01100 - 49480. Werkd. van 8.30- 12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gok- spreekuur do. 16.30-18.30 uur. Bui ten kantooruren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulpdienst 01180-15551 OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Regio Zeeland. Tel.: 01107 - 1680 of 01112-2286. DRANKPROBLEMEN? Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEL: 01103-2829/01195-5849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur 01100-12350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Eigenhaardstr. 2, 4331 HS Middel burg, 01180-12280. OCG OUDERS VAN HOMOSEXUELE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 01103-1437 en 01106-3112. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middelburg, tel. 01180-28555. Ook in het weekend. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 01100-49400. Infectieziektenbestrijding. Melding en adviezen geslachtsziek ten, tel. 01180-34085. Tubercu losebestrijd i ng Afspraak maken via tel. 01184- 18395. Spreekuur rijdende bus: Goes: "Ter Valcke” (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1 e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen Vragen over jeugd- en schoolge- zondheidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel. 01100-49420. HUMANISTISCHE UITVAARTBEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of begrafenis voor buitenkerkelijken. Aanvragen via tel. 01180-14251 CROHN EN COLITIS ULCEROSA VER. NEDERLAND AFD. ZEE LAND. Voor informatie bellen met: 01102- 42591 of 01188-2836. ALZHEIMER VERENIGING 'ROND DE SCHELDE’. Als dementie ook in uw omgeving voorkomt en u er over wil praten of informatie wil omtrent dementie bel dan de Alzheimer Stichting. Tele foonnummer: 05129-1202 (dag en nacht bereikbaar). REUMAPATIËNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen met 01100- 14812 of 01180-29487. BUREAU VERTROUWENSARTS inzake KINDERMISHANDELING Tel. 01180-28800. CLIËNTENBOND AFD. ZEELAND, BOND VOOR PSYCHIATRISCHE EN (EX-)PSYCHIATRISCHE PA TIËNTEN Joannaplantsoen 2, 4462 AV te Goes, tel. 01100-50465. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054, 4460 MB Goes. Tel. 01100-49389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; Onder steuning patiëntenorganisaties; Be langenbehartiging patiënten consu menten in de gezondheidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 01100-13930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11 YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzofre- ne mensen. Tel. 01100-12221 of 01148-2217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GEHANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 01188-3404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aan sluitingen op het Bejaarden- en Ge handicapten alarm. Kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Het Clarahofje, Maarten- broersweg 82, Hansweert. Tel. 01130-83698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50- plussers beschikbaar voor iedereen, 01100-28084. JONGEREN ADVIES INFORMATIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of vragen over sociale wetgeving, huis vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44, 4461 BB Goes, tel. 01100-51850. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP Telefoon 21576, 's morgens van 9.00 tot 11.30 uur, 5 dagen in de week. WIJKINFO-WINKEL "DE GOESE POLDER” Voor vragen-hulp bij (pers.) proble- men-adviezen. Op het gebied van de woonomg., discriminatiebestr., uitke ringen, vrijwilligerswerk, voeding en konsumentenzaken. Ook voor jonge ren. De Spinne 11-66/67, tel. 01100- 51254 (ook op do.av.). 4

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 11