Reünie Weelruiters SPORT Bevelanden in ’t kort CULTUUR KORT Omloop Veerse Meer Expositie Ashot Safian in Oosterschelde College Zuid-Bevelandtoernooi Arjaan de Schipper Trofee Ouderen Biljart B.B.C.B. van Bridgeclub Nachtvolleybaltoernooi sv Atlas Heinkenszand Manhuistuinconcerten Goes Kennismaken met tafeltennis voor ouderen Woensdag 3 mei 1995 15 DE BEVELANDER Oecumenische dienst Avondvierdaagse Yerseke v.v. Hansweertse Boys s.v. Robur Ypsilon Voorjaarskursus Aquarel Luctor '88 SSV'65 v.v. Yerseke 4 Mei-herdenking te Kamperland Stijldansen voor ouderen Gift Julianafonds 's-Heer Abtskerke Nieuwe brandweer commandant Goes Galerie Trés Unique Cursus schrijven handleidingen k.v. Tjoba Women's Aglow Peuterbeurs in Oudelande Film ’t Beest K.V. Blauw-Wit k.v. Togo Vliegeren v.v. Kloetinge Magie Paperclip Tour zoekt scholen Nivon Goes After Care Goes v.v. Kapelle N.C.V.B. Kloetinge 35e Avondvierdaagse in Vlissingen Artemis 7 Ter gelegenheid van ’’Zondag Jubilate” organiseert de Raad van perken van Goes en omstre ken zondag 7 mei een oecu menische dienst in de Wester- kerk aan de Westwal te Goes, aanvang 10.00 uur. Medewer king verlenen Ds. K.W. Kakes en Pastor H. Buijssen en diverse leden van de liturgiegroep van de R.v.K. Het zangkoor ’’Halleluja” van de Vrije Evangelische Gemeente o.l.v. de heer P.v.d. Klooster werkt eveneens mee. Van maandag 15 t/m donderdag 18 mei organiseert A.D.V. het Kompas de Avondvierdaagse te Yerseke. De start van beide afstanden, 5- en 10 km, is zoals gebruikelijk om 18.30 uur vanaf het schoolplein van C.B.S. ”Het Kompas” aan de Oude Boogaert. Het inschrijfgeld bedraagt 4,50. Inschrijvingen aan de start op maandag 15 mei vanaf 17.30 uur. Inlichtingen bij CBS Het Kom pas, tel. 01131 - 1743. A.s. zondag speelt H. Boys 1 de eerste van twee promotiewed strijden tegen Aardenburg 1. Nadat vorig seizoen de promo tiewedstrijden tegen Domburg op een domper waren uitgelo pen, hopen de Boys dit seizoen wel de stap te maken naar de 1 e klas van de zondagsafdeling. Gezien het spelersmateriaal en de resultaten in de 2e periode, die zeer overtuigend is gewon nen, moet dit zeker mogelijk zijn. In de competitie werd uit met 1-0 verloren en thuis met 4-0 gewon nen van Aardenburg. We hopen dat er veel supporters komen naar sportpark 't Eerste Sluus- je" om onze jongens te steunen. Voor de uitwedstrijd op 14 mei proberen we 2 bussen met sup porters vol te krijgen. Kaarten voor deze reis zijn te bestellen bij F. van Witsen. Pupil v.d. week is dit keer Ronald Breyaert. De Stichting "Arjaan De Schipper Trofee" is voornemens om in 1996 een A-Amateur wielerklassieker te organiseren in de vrije competitie. Het wedstrijdparcours is in het Midden-Zeeuwse. Start en aankomst- plaats wordt in de komende weken vastgesteld. De uitslag van de wedstrijd tegen IJzendijke was op het moment van inleveren van dit artikel nog niet bekend. Wint IJzendijke dan is dit team gepromoveerd. Robur speelt dan in de nacompetitie tegen Graauw of Clinge. Bij het verschijnen van dit blad is een en ander bekend. Robur speelt de eerste wedstrijd voor de nacom petitie uit. Voor a.s. zaterdag is er voor alle pupillenteams een 4 tegen 4 toernooi georganiseerd. Er wordt op verschillende plaat sen gespeeld. In onze vereniging is plaats voor iedereen. Meldt u aan als lid! Een telefoontje naar J. Quinten, tel. 51074, of naar J. Koens, tel. 21872, is voldoende. Programma zaterdag 6 mei: Bru- se Boyw B1 - Robur B1aanvang 12.45 uur. Voor alle pupillen teams het 4 tegen 4 toernooi. De vereniging Ypsilon is een ver eniging van ouders en andere familieleden van chronisch psy chotische en schizofrene men sen. Deze vereniging zal een bij eenkomst voor haar (toekomsti ge) leden houden op dinsdag 9 mei om 19.00 uur in het Heer Hendrikhuis, te Werfstraat 18 in 's-Heer-Hendrikskinderen. Voor nadere informatie kunt u bellen: 01100-12221. "Nu de lente de natuur weer tot leven wekt en er alom kleur te beleven is, is het ook bij uitstek de tijd om te leren schilderen met aqauerelverf", zegt Martin Schie man van het Oosterschelde Col lege. Wie wil leren aquarelleren krijgt dan ook volop de kans. Op dinsdagmiddag 16 mei begint er in Goes een kursus voor begin ners. De kursus duurt 8 dinsdag middagen en kost 99,-. Vanaf woensdagmiddag 10 mei kun nen gevorderden terecht voor een kursus van 8 weken die geheel gericht is op het werken op lokatie en vanaf donderdag 11 mei begint een kursus voor gevorderden die zich verder wil len bekwamen in en experimen teren met nieuwe aquareltech- nieken. Deze kursussen zullen 125,- gaan kosten. Inl. tel. 01100-31170. Komende zaterdag vindt voor Luctor de eerste wedstrijd plaats van de nacompetitie. Op het moment dat dit artikel geschre ven werd, was nog niet voor 100% zeker wie de tegenstander zou zijn. Naar alle waarschijnlijk heid zal dit Koewacht zijn. Dit is een tegenstander die ook tijdens de competitie in de top mee draait. De spelers en trainer zul len er aalles aan doen om een goede start te maken van de na competitie, zodat dan alsnog een plaats afgedwongen kan worden in de derde klasse. Aanvang 14.30 uur. Voordat deze voetbal- kraker van start gaat zal er een voorwedstrijd gespeeld worden en wel tussen de veteranen en de vrouwen/vriendinnen van de spelers van het eerste elftal van Luctor'88. De aanvang is 12.30 uur. Allen welkom op het Sport park van Luctor '88. EVENEMENTEN IN GOES PERIODE 4 MEI T/M 11 MEI 1995 5 mei de Griffioen, Wolphaartsdijk 19.30 uur: Bevrijdingsconcert door Fanfare 'Advendo'. 7 mei De Manhuistuin 12.00 - 13.00 uur: Concert door Brassband "Ons Genoegen" uit Kamperland. 9 mei Grote Kerk 13.30 - 14.30 uur: Carillonbespeling door stadsbei aardier Sjoerd Tamminga. 11 mei 't Beest 20.30 uur: 'Lekker als je niet weet wat er in zit' pre mière van cabaret groep De Kuil. EXPOSITIES mei Lunchcafé: Poppen en textiel vormgeving van mevrouw Leny van den Eerenbeemt (info: 01100 - 28795). 8 mei t/m 1 juli Stadskantoor: Schilderijen en werk op papier van Simone Wijnschenk uit Kattendijke (info: 01100- 49740). t/m 5 mei Stadskantoor: "Kleur in beweging", tentoonstelling van wer ken van de in 1993 overleden Goese kunstschilder W. Wisse (info: 01100-49740). t/m 8 mei Oosterscheldeziekenhuis: "Foto Nationaal" Landelijke foto wedstrijd van de Nederlandse Bond voor Amateur-fotografie (info: 01100 - 34566). t/m 28 mei Galerie "Mi Parti": Decoratieve schildertechnieken, in combinatie met decoratieve objecten voor in- en exterieur (info: 01100-31819). t/m 6 juni Museum voor Zuid- en Noord-Beveland: Naïeve schilderij en met Zeeuwse onderwerpen van Kees de Back (info: 01100 - 28883). t/m 30 juni Gezondheidscentrum "Magnolia": Schilderijen van Rie Baauw (info: 01100 - 49000). t/m 30 juni Medisch Centrum "De Pijlers": Werken van Safian Ashot uit Armenië (Info: 01100 - 27104). hele jaar Galerie llona: Naïeve schilderijen van Ilona Schmit (info: 01192- 1242). Hele jaar Galerie Jan Boer: Olieverven van Jan Boer (info: 01198 - 2031). Programma: Dinsdag 2: mei vriendschappelijk: SSV 1 - Wolf- aartsdijk 119.00 uur. Zaterdag 6 mei: VCK A1 - SSV A1 om 12.45 uur. Programma v.v. Yerseke voor zaterdag 6 mei. Zaterdag begint voor Yerseke 1 de nacompetitie met een uitwedstrijd tegen Arne- muiden 1. Twee weken geleden won Yerseke nog met 7-0, maar toen stond er voor Arnemuiden niets meer op het spel. Zaterdag a.s. zal er waarschijnlijk een meer gemotiveerde ploeg tegen over Yerseke 1 staan. Volledige programma: 14.30 uur: Arnemui den 1 - Yerseke 1; 12.30 uur: Arnemuiden 6 - Yerseke 6; 12.45 uur: S.K.N.W.K. B1 - Yerseke B1. Uitslagen laatste ronde competitie: Goes 1 - Hansweert +1/-15; Kruiningen - Krabbendijke +38/-15; Wemeldinge - Lewedorp 2 -47Z+34; Heinkenszand - Goese Polder 1 +57/+14; Kapelle 2 - 's- Heerenhoek 1 +62Z+99; 's-Heerenhoek 2 - Kapelle 1 -4Z-56; Goese Polder 2 - Erasmus +40/+35; Lewedorp 1 - Ovezande +8Z+42; Yer seke - Goes 2 +24Z-17. Eindstand competitie: Kamp. 1. Heinkens zand +616 car.; 2. Kapelle 1 +542 car.; 3. Yerseke +495 car.; 4. Lewedorp 1 +457 car.; 5. Krabbendijke +411 car.; 6. 's-Heerenhoek 1 +383 car.; 7. Kapelle 2 +361 car.; 8. Goese Polder 2 +337 car.; 9. Lewedorp 2+296 car.; 10. Erasmus+277 car.; 11. Goes 1 +192 car.; 12. Goese Polder 1 +117 car.; 13. Kruiningen +54 car.; 14. Ovezan de+19 car.; 15. Hansweert -98 car.; 16. Goes 2-146 car.; 17. 's-Hee renhoek 2 -198 car.; 18. Wemeldinge -229 car.; 19. Goes 3 -260 car. Aanmeldingen nieuwe ouderenverenigingen, telef. 01195-5708 voor het komende seizoen begin september. Op 21 april organiseerde de Bridgeclub Zuid-Beveland het jaarlijkse Zuid-Beveland toernooi. 40 Paren streden in de Landbouw te Goes om de Wartenabeker. Het echtpaar Groen behaalde met 67.76% de hoogste score. Uit handen van Ruud Wartena, de zoon van de schenker, mochten zij de beker in ontvangst nemen. De volgende paren scoorden boven de 50%: 1Echtpaar Groen 67.76%; 2. Hr. van Oost-Lubbers 65.23%; 3, Hr. Breedveld-verburg 62.69%; 4. Dms. Poppinga-Storm 59.68%; 5. Hr. Bos-Meyer 56.77%; 6. Hr. Krij- ger-Krijger 56.20%; 7. Echtp. Krediet 55.92%; 8Z9 Hr. de Jonge- Westveer 55.65%; 8Z9. Hr. Wisse Nijsse-v. Oeveren 55.64%; 10. Echtp. Rijnberg 54.42%; 11. Hr. Buys-Hoogeboom 53.67%; 12. Echtp. Noordhoek 53.38%; 13. Mevr. Schiekelmann-Hr. Hurkmans 52.63%; 14/15. Dms. Kips-Wisse 52.07%; 14Z15. Mevr. Hurkmans- Hr. Schliekelmann 52.07%; 16/17. Dms. Louwerse-Janse 51.88%; 16/17. Hr. Hultermans-Louwerse 51.88%; 18. Dms. Buys-Hooge boom 51.69%; 19. Mevr, de Ruyter-Hr. Doggen 51.60%; 20. Mevr. Harmsen-Hr. Wisse 51.50%; 21Mevr. Kole-Hr. Leynse 50.56%; 22. Echtp. Grootjans 50.38%. Na 50 jaar nog teruggaan naar die oorlogstijd? Te lang geleden om erover te praten? Een ex- concentratiekampgevangene antwoordde hierop: "Pardon, het was gisteren". Op 4 mei is er een samenkomst uitgaande van de Herv. Gemeente, de Ger. Kerk en de Ger. Gemeente. Deze begint om 19.15 u. en wordt gehouden in de Herv. Kerk te Kamperland. Sprekers hierbij zijn ds. F. van Vliet en ds. Th. van Stuijvenberg. Er is o.a. samenzang en het koor 'Zingend Getuigen' o.l.v. Ben van Belzen verleent zijn medewerking. De belangstelling voor de ken- nismakingsmiddagen was groot. Om ieder in de gelegenheid te stellen hieraan deel te nemen, heeft de Zeeuwse Sportraad besloten een kennismakingsron- de in te stellen. Voor Tholen wordt dat 10 mei in sporthal Meulvliet van 14.00 tot 16.00 uur. Voor Zierikzee wordt dat 15 mei in het Multifunctioneel Cen trum aan de Huibertstraat van 13.30 tot 15.30 uur. Voor Goes wordt dat 4 oktober in de Spinne van 13.30 tot 15.30 uur. Deze lessen zijn gratis. Ook zal er van af oktober elke maand een oefenmiddag stijldansen worden georganiseerd in iedere regio. Ook privé-lessen behoren tot de mogelijkheden. Voor meer inlich tingen belt u met dansinstructeur Gerard Bras 01180-38345. Op vrijdag 12 mei zal om 20.00 uur het startschot klinken voor het 7e nachtvolleybaltoernooi van S.V. Atlas te Heinkenszand. Zoals gebruikelijk staat deze nacht weer open voor deelname van gemengde teams met daar bij het gezellige, ontspannende en recreatieve karakter. De ani mo voor deelname is elk jaar weer overweldigend. Er zijn zelfs teams die al voor de 7e maal meedoen, waarvan zelfs spelers en speelsters uit het hele land komen. De plaatsingsnormen zijn niet streng. Wie het eerst inschrijft is verzekerd van plaat sing. Tevens moeten de teams vol doen aan minimaal twee speel sters in het veld gedurende de wedstrijden. Toch moet de orga nisatie elk jaar weer teams teleurstellen vanwege een te groot aanbod. Er kunnen maxi- Het Juliana Welzijn Fonds heeft aan Stichting Dorpsgemeen schap 's-Heer Abtskerke te 's- Heer Abtskerke een bijdrage toe gekend van 30.000,- voor de nieuwbouw van een dorpshuis. Het Juliana Welzijn Fonds steunt in het hele land groepen en orga nisaties die zich inzetten voor het maatschappelijk welzijn. Activi teiten die het Fonds steunt zijn onder andere: maatschappelijk werk, vrijwillige hulpdiensten, activiteiten van en voor ouderen, begeleid wonen, opvanghuizen, verslavingszorg, club- en buurt huiswerk, jongerencentra, dorps huizen, wijkcentra, opbouwwerk en organisaties van minderhe den en vrouwen. In de titels van deze schilderijen vindt men de bezigheden terug van de mensen die hij obser veerde: "schilders in Arbat- straat", "Muzikant in Arbatstraat", "Bedelaar in Arbatstraat", etc. In deze schilderijen maakt hij via lij nen een verbinding tussen ab stract en foto-realisme. land en Nederland op zijn naam staan. In de tentoonstelling in het Oosterschelde College ziet men de Serie Arbat. Van 1990-1993 verbleef Safian in Rusland. Het was een tijd van veranderingen: hij maakte de omwenteling mee die resulteer de in het uiteenvallen van de USSR. De ondergang van de USSR betekende voor veel men sen een hard gelag. Zij werden gescheiden van vrienden en familieleden. In deze periode woonde Safian in Arbatstraat in Moskou. Hij observeerde de mensen in deze straat en dit inspireerde hem. Hij schilderde de serie "Arbatstraat" in 11 schil derijen. langs het Veerse Meer. De twee grootste routes gaan ook nog over de Pijlerdam en de Zee- landbrug. De tochten zijn vrije toertochten; dat wil zeggen: Iedere deelnemer kan zijn of haar tempo bepalen, de tochten kunnen ook nog gefietst worden als sterrit. De routes zijn hele maal uitgepijld. Inschrijving en vertrek café Royal, Lepelstraat 9, Wolphaartsdijk, vertrek tussen 9.00-11.00 uur; eindcontrole tot 15.00 uur. Voor inlichtingen kan men zich wenden tot tel. 01198- 1287. De heer L.P.A. van Dijk uit Sneek is per 1 augustus 1995 benoemd tot commandant van de brandweer in Goes. Na zijn opleiding aan de Rijks- brandweeracademie werkt de heer Van Dijk vanaf 1988 als plaatsvervangend commandant bij de Regionale brandweer in Zuid West Friesland. Tevens is hij vrijwillig officier bij de vrijwilli ge brandweer in Sneek. De heer Van Dijk is geboren op 9 november 1959 in Lobith. Hij is gehuwd en heeft drie kinderen. De heer Van Dijk heeft al een band met Zeeland. Hij woonde enkele jaren in Goes en Vlissin- gen. In galerie Trés Unique te Goes begint deze week, de expositie "Muziek in druk", grafiek van Saskia Eggink; "Muziek in brons", beelden van Hansje den Hollander en "Geometrische fi guren", pentekeningen van Rian Krull. De expositie duurt tot eind mei. De galerie is geopend dins dag t.e.m. vrijdag van 9.00-17.00 uur, donderdagavond van 19.00- 21.00 uur en zaterdag van 9.00- 16.00 uur. Adres: Schuttershof 31 Goes, tel. 01100-52573. maal 16 teams meedoen. Hier van zijn er uiteraard ook een paar van de eigen leden van S.V./ Atlas bij. Vanaf 20.00 uur tot ca. 5.45 uur zal de strijd worden aangebon den voor de verovering van de 16 plaatsen. Sporthal de Stenge, thuisfront van S.V. Atlas, zal weer garant staan voor een gezellige ontvangst en een uitge breid assortiment aan versnape ringen. Verder is daar ook weer het Rad van Avontuur voor ieder een die een gokje wil wagen. De middenstand van Heinkenszand is weer bereid gevonden om een aantal schitterende prijzen voor dit evenement ter beschikking te stellen. Heeft u zin in een sportief spektakel en een gokje of een drankje dan is dat allemaal mogelijk. De toegang is voor alle belangstellenden uiteraard gra tis. De Zeeuwse ren- en toerclub Theo Middelkamp en café Royal organiseren in samenwerking de Omloop van het Veerse Meer voor wielertoeristen. De tocht wordt gehouden op zondag 7 mei. Net als vorige jaren staat deze tocht open voor alle fietsen- thousiasten, zowel individuelen als voor leden van clubs, om het even in welk verband ze zijn aan gesloten. De afstanden die kun nen worden gefietst zijn 30-80- 125 km en de routes gaan over rustige en landelijke polderwe gen en uiteraard gedeeltelijk De Hogeschool Zeeland organi seert opnieuw de driedaagse cursus ’’Schrijven van handlei dingen gebruiksaanwijzingen”. De cursus is bedoeld voor de functionarissen binnen bedrijven die belast zijn met het samen stellen van gebruikershandlei dingen. De cursusdata zijn: dinsdag 13, 20 en 27 juni van 14.00 tot 21.00 uur. De kosten van de cursus bedragen 825,- inclusief cur susmateriaal en broodmaaltijd. Schriftelijke informatie over de cursus kan aangevraagd worden bij mevrouw Y. Hoeboer, tel. 01184-89334. Achtergrond van de cursus is dat door recente ontwikkelingen (Machinerichtlijn CE-merk) en de Wet Produktenaansprakelijk- heid steeds vaker aandacht besteed moet worden aan het schrijven van handleidingen. Wedstrijdprogramma zaterdag 6 mei: Deze middag komt Quick 1 uit Dordrecht op bezoek bij ons eerste team. Quick verkeert in de onderste regionen en doet het na de hervatting van de veldkompe- titie niet bepaald goed. Voor het eerste dus een uitgelezen moge lijkheid om de punten in eigen huis te houden. Hierdoor blijft het meedoen om het kampioen schap en de tweede plaats, die ook recht geeft op promotie.Tjo- ba 2 ontvangt PSV 2 uit Eindho ven. Om niet af te zakken moet deze wedstrijd in winst worden omgezet. De mogelijkheden hiervoor zijn er zeker. Tjoba 3 krijgt Animo 2 uit Souburg op bezoek. Het lijkt erop dat deze ploeg een maatje te groot is voor het derde. Thuiswedstrijden: 15.30 uur: Tjoba 1 - Quick 1; 14.00 uur: Tjoba 2 - PSV 2; 12.30 uur: Tjoba 3 - Animo 2; 10.00 uur: Tjoba A1 - Luctor A1 10.30 uur: Tjoba B - Swift B2; 11.30 uur: Tjoba D - Togo D; 9.30 uur: Tjoba F2 - Top F1. Voor inlichtingen en aanmelding nieuwe leden: Ko de Schipper, ‘elefoon 01107-1672. Women's Aglow Fellowship Goes, houdt woensdag 10 mei haar maandelijkse samenkomst in hotel Terminus, te Goes. Vrou wen uit alle kerken en kringen en zij die willen groeien in hun ge loof, zijn hartelijk welkom op de Aglow-morgen, met zang, Woord en lofprijs. Spreekster: Nanny Ketel uit Schiedam. Onderwerp: "Vergeving". Aanvang: 9.45 u. vanaf 9.00 uur koffie. Kinderop pas is aanwezig. Inlichtingen: 01188-2357 of 01182-2835. De peuterspeelzaal 'Duimeland' houdt 13 mei van 13.00 tot 16.00 uur een peuterbeurs in het Dorpshuis aan de Van der Bijl- parkstraat 1 te Oudelande. Naast tweedehands kleding, speelgoed zijn er ook meubeltjes te koop. Voor informatie omtrent het inleveren van spullen kunt u bellen naar tel. 01104-8286. Donderdag 4 en zaterdag 6 mei draait in filmtheater ’t Beest te Goes "The Wooden Man’s Bride” in de regie van Juang Jianxin. Het desolate woestijnlandschap van Noordwest-China is het uit gelezen decor voor een vertel ling uit de tijd dat het land nog beheerst werd door feodale gebruiken. In The Wooden Man’s Bride van Juang Jianxin wordt een jonge bruid (Wang Lang) gedwongen te trouwen met een houten pop omdat haar aanstaande echtgenoot aan de vooravond van het huwelijk om het leven is gekomen. Eenzaam en vernederd zoekt ze troost in de armen van de drager Kui (Chang Shih) die haar eerder al eens uit de handen van een roversbende redde. De wraak van de schoonfamilie die op dit ’overspel’ volgt is niet gering. Zaterdag 6 mei: Zaterdag 6 mei is een druk programma aange zien alle teams van korfbalver eniging Blauw Wit moeten spe len: Thuiswedstrijden op veld "de Weitjes" aan de Oranjeweg. 16.00 uur: BI. Wit 1 - All Ready; 14.00 uur: BI. Wit 2 - Swift 4; 12.00 uur: BI. Wit 3 - Animo 5; 10.00 uur: BI. Wit B - Stormvo gels B; 11.15 uur: BI. Wit E - Swift E; 10.15 uur: BI. Wit F - Zaamslag F. Uitwedstrijden: 16.00 uur: Keep Fit 3 - BI. Wit 4; 10.00 uur: KVK A - BI. Wit A; 10.00 uur: Luctor C - BI. Wit C. Voor meer inlichtingen over korf balvereniging Blauw-Wit kun je bellen met Mirjam van de Pen nen, tel. 01100-31650 of met Rob of Els van Diemen, tel. 01100-11709. tes en dergelijke zijn welkom bij de organisatoren van de reünie. Ook niet-leden die zich wel en wee van de Weelruiters meer dan gemiddeld hebben aange trokken zijn welkom, en voor de partner van elk (ex)-lid geldt het zelfde. Niet van alle oud-leden zijn adressen bekend. De organi satoren van de reünie rekenen dan ook op een goed werkend "zegt het voort-circuit". Reünis ten wordt gevraagd contact op te nemen met Anneke Phernam- bucq om hun komst te bevesti gen, telefoonnummer 01194- 9541. Dit jaar is het 25 jaar geleden dat Landelijke Rijvereniging en Ponyclub "de Weelruiters" uit Nisse is opgericht. Daarom wil het bestuur zo veel mogelijk mensen te verzamelen, die een deel(tje) uitmaken van de geschiedenis van deze enthou siaste (en inmiddels 100 leden tellende) paarden/ponyclub. Want op zaterdag 24 juni zal een grote Weelruiter-reünie plaats vinden. De reünie brengt ook een zoektocht met zich mee naar materiaal dat 25 jaar Weelruiters in beeld brengt. Foto's, krante- knipsels, filmmateriaal, anekdo- Zaterdag 7 mei komt Togo bin nen de lijnen tegen Luctor 1Bei de ploegen staan ongeveer gelijk op de ranglijst. Luctor is altijd een lastige tegenstander voor Togo, dus winst in Terneuzen zou dubbele winst betekenen. Togo 2 komt uit tegen Ondo 3, deze ploeg is de laatste weken aan een eindsprint begonnen en is Togo 2 tot op 3 punten gena derd. Togo 3 speelt tegen KVK 1 en zorgt wellicht voor een verras sing, net als in de vorige wed strijd. Togo 4 reist naar Middel burg voor de ontmoeting met Swift 5. Togo A1 zal alles in het werk stellen titelkandidaat Swift A2 te verslaan. Togo A2 wacht een lastige wedstrijd tegen Luc tor A2. Programma Sportpark Het Schenge: 10.00 uur: Togo F - Swift F1; 10.00 uur: Togo A1 - Swift A2; 10.30 uur: Togo B - Zuidwesters B; 11.30 uur: Togo G2 - Zaamslag G; 16.00 uur: Togo 3 - KVK 1. Uitwedstrijden: 10.00 uur: Luctor A2 - Togo A2; 10.30 uur: Korvo C1 - Togo C; 11.30 uur: KVK G - Togo G1; 11.30 uur: Tjoba D - Togo D; 14.00 uur: Swift 5 - Togo 4; 15.30 uur: Luctor 1 - Togo 1; 16.00 uur: Ondo 3 - Togo 2. Voor meer inlichtingen over korfbalvereni ging T.O.G.O. kunt u bellen met Ineke Schipper, tel. 01100- 30473. Op zondag, 7 mei openen de Zeeuwse Vlieger Vrienden bij het strandje Katse Veer het vlieger- seizoen 1995 met een clubvlie- gerdag. Veel van de ruim 450 leden van die vereniging hebben de winterstop benut om een of meer nieuwe vliegers te maken en die zullen ze beslist aan het publiek willen laten zien. Bij gun stig weer zal er dan ook weer veel moois te zien zijn, vanaf een eenvoudige vlieger tot werkelijk grootse en ingewikkelde bouw sels. Ervaren stuntvliegeraars laten zien dat een stuntvlieger tot op de centimeter nauwkeurig te besturen is, tewijl het bij een gunstige wind mogelijk is spron gen van tientallen meters te maken. Het vliegerfestijn begint om 11.00 uur en eindigt rond 16.00 uur. Ook niet-leden van de ver eniging zijn met hun vlieger wel kom! Door een duidelijke overwinning in de na-competitie van 5-1 op RVVH maakte het team van was Zwamborn haar aspiraties duide lijk. Wanneer deze inzet en scherpte vastgehouden worden, zullen zij hun gezamenlijke doel stelling weten te bereiken. Op dit moment is nog niet bekend of er a.s. zaterdag wordt geoefend of getraind. Het meest voor de hand liggende lijkt het laatste, doordat de week erop de belang rijke uitwedstrijd tegen Roda Boys op het programma staat. Het tweede team speelt vriend schappelijk in en tegen Wol- faartsdijk. Zaterdagochtend wordt op het Wesselopark het door de KNVB afd. Zeeland georganiseerde 4 tegen 4 pupil- lentoernooi gehouden. Door belangstelling van de ouders, opa's en oma's belooft het weer een gezellige ochtend op het sportpark te worden. Ook U bent van harte welkom. Het is een mooie gelegenheid om kennis te maken met onze vereniging. Voor meer informatie kunt U in de bestuurskamer terecht waar altijd wel iemand is om U te woord te staan. Ook op Beveland zoekt de NCRV contact met scholen die eventueel willen deelnemen aan de Magie Paperclip. De Magie Paperclip Tour belooft ook dit jaar weer een groots spektakel te worden. Op de dag dat de Magie Friends Sjors Fröhlich en Peter Plaisier bij een geselecteerde school langskomen, zullen er tal van activiteiten worden georga niseerd. Er zijn live-optredens van artiesten uit binnen- en bui tenland, een live-uitzending van het radio 3-programma Magie Friends, een opname van het programma Paperclip Magazine, waarin schoolbands kunnen optreden en ter afsluiting een party met een grandioze laser show. Verder staat de school de hele week centraal in allerlei radio 3-programma's. Vorig jaar was de Magie Paperclip Tour een groot succes. Er kwamen in totaal meer dan tienduizend bezoekers en er werd meer dan tienduizend gulden ingezameld voor een goed doel. Geïnteres seerde scholen kunnen informa tie opvragen bij de NCRV, post bus 25000, 1202 HB Hilversum of via fax 035-719246. Omdat tafeltennis ook Meer Bewegen voor Ouderen kan zijn, wordt er speciaal voor ouderen een mini-cursus tafel tennis georganiseerd. De Zeeuwse Sportraad biedt in samenwerking met tafelten nisvereniging Arnemuiden een minicursus aan op dins dag 9,16 en 23 mei en op don derdag 11,18 mei en 1 juni. De *mini-cursus bestaat uit 3x één les van 13.45-15.45 uur inclu sief rustpauzes en wordt gege ven in het tafeltennisgebouw Matchpoint '82, Korenbloem- laan 3, Arnemuiden, telefoon nummer 01182 - 3059. Per cur sus kunnen maximaal 24 per sonen deelnemen. Opgaven vooraf is gewenst. U ontvangt dan een plattegrond plus een overzicht van het openbaar vervoer. Voor inlichtingen en opgave kunt u terecht bij de Zeeuwse Sportraad, Irene van Zwieten 01180-40700. Nivon afd. Goes houdt een fiets tocht rond het Veerse meer op zondag 7 mei. De grote route van 70 km vertrekt om 9.00 uur NS Goes, Lijnbaan. Eventueel kan men, om deze route korter te maken, met ’t veerpontje bij Kamperland oversteken naar Veere. De kleine route van ca. 25 km vertrekt om 13.00 uur NS Goes, Lijnbaan. De beide groepen ont moeten elkaar om plm. 14.30 uur 15.00 uur in restaurant ’De Meerkoet’ aan het Veerse Meer. Leden en andere belangstellen den zijn van harte welkom. In. tel. 01100- 13216. Dinsdagmiddag 9 mei organi seert After Care Goes een show van badmode en lingerie, die door Damesmode Stobbelaar- Nolet uit Yerseke wordt ver zorgd. Ook 14.00 uur bent u van harte welkom in het gebouw van de Stichting Algemeen Maat schappelijk Werk, Zonne- bloemstr. 53 te Goes. After Care is een vereniging voor borstope- ratie-patiënten. Op zondag 7 mei gaat de traditionele serie Manhuistuinconcerten van start. Er zijn 17 deelnemende verenigingen. Sommigen verzor gen een gecombineerd concert. Het totaaloverzicht ziet er als volgt uit: 7 mei: Brassband "Ons Genoegen” Kamperland. 14 mei: Jeugdorkest "Euphonia" met slagwerkgroep. 21 mei: Kon. Harmonie E.M.M. Kruiningen. 28 mei: Fanfare "Advendo" Wolphaartsdijk. 11 juni: Brassband "Excelsior" 's-Heer Arendskerke. 15 juni: Barbershopkoren "The Goose City Singers" en "The Gag gling Ganders Gang" (19.30 uur). 18 juni: Muziekvereniging "De Echo" Wilhelminadorp. 25 juni: Brassband "Excelsior" Kloetinge. 2 juli: Fanfare "Ons Genoegen" Kapelle. 9 juli: Oosterlands Fanfare. 16 juli t/m 20 augustus: geen concerten i.v.m. vakantie. 9 aug.: Seniorenorkest (14.30 uur). 27 aug.: Fanfare "O.N.D.A." Ritthem. 3 sept.: "Con Affezzione" Kwadendamme. 10 sept.: Harmonie "Scheldegalm" Hansweert. 17 sept.: Zeeuws Mannenkoor en Koper^nsemble Paul van Belzen. 24 sept.: Fanfare "Euphonia" Goes. De concerten duren van 12.00-13.00 uur. De toegang is gratis. De Manhuistuin is bereikbaar via het poortje rechts naast het REC in de Zusterstraat 11. Bij slecht weer tijdens de concerten wordt uitgewe ken naar de Grote Kerk. Woensdag 3 mei: 19.00 uur: Kloetinge veter. - Kapelle 4. Zaterdag 6 mei: 14.30 uur: Kapelle 3 - Kats 1; 14.30 uur: Kapelle 4 - Middelburg 4; 11.00 uur: Kapelle B1 - Walcheren B1 14.30 uur: Aardenburg A1 - Kapelle A1??? Bekerfinale Kapelle C1??? 12.45 uur: Krab bendijke A1 - Kapelle A2; 9.00 uur: Pupillen 4 tegen 4. N.C.V.B. afdeling Kloetinge houdt op 10 mei een bijeenkomst in het Geerteshuis te Kloetinge. Mevr. Hilly Hartog uit Vlissingen leert hoe we ’kleur’ in ons leven kunnen brengen, d.m.v. een kleuranalyse. Aanvang 19.30 uur. Gasten zijn van harte wel kom. De w.s.v. De Vrolijke Tippelaars organiseert alweer voor de 35e maal de avondvierdaagse in Vlissingen van 15 t/m 18 mei a.s. Start elke avond vanaf het klub- huis Zeeland Sport, Baskens- burgplein. De afstanden zijn 5, 10, 15 km per avond. De avond vierdaagse staat onder auspi ciën van de K.N.B. v. L.O. Kring W. Brabant-Zeeland. De starttij- den: maandag, dinsdag, woens dag 5-10 km 18.30 uur, de 15 km om 18.00 uur. Donderdag 5 km 18.30 uur, 10 km 18.00 uur, 15 km 17.30 uur. Inschrijving: maandag 15 mei aan het startbu- ro, voorinschrijving op 10 mei van 18.30 uur tot 19.30 uur in het klubhuis van Zeeland Sport. De laatste avond worden de wande laars op het Stadhuisplein in de bloemetjes gezet en gaan ze onder muzikale begeleiding naar het eindpunt. Iedereen kan en mag meedoen. Nadere inlichtin gen zijn verkrijgbaar bij het sekretariaat. Mevr. A. Meerman, Westerzicht 90, 4385 AN Vlissin gen, tel. 01184-64753. Nog tot en met 3 juli a.s. expo seert de Arm eense kunste naar Ashot Safian in het gebouw van het Ooster schelde Colle ge aan de Zus terstraat 11 te Goes. Safian is geboren in 1963 in Yere van (Armenië). Hij heeft daar gestudeerd voor architect aan het Poly technisch Instituut. Tevens heeft hij de kunst academie doorlopen. Hij heeft reeds een aantal exposities in Armenië, Rus land, Zwitser- Artemis arbeidsbegeleiding houdt inloopspreekuur voor vrouwen die over hun werk willen praten, of die (ander) werk zoe ken. Wel koffie, geen kosten. Donderdag 4 mei van 19.00 uur tot 20.00 uur, Piccardtstraat 6 Goes, tel. 01180 - 42979, 01100 -16551.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 15