25 Jaar Vrede lust in Yerseke Blessures, maak Ruim 400 bezoekers SPORT Bevelanden in ’t kort CULTUUR KORT er geen sport van Vrouwen investeren Togo C toont klasse Reis door Tijd van g.v. Olympia Kapelle in de toekomst Suikerziekte en (top)sport Bridgeclub Z.-Beveland Ouderen Biljart B.B.C.B. Le Bastion met 2 teams in landelijke competitie 3 g Fed. Ouderverenigingen Zeeuwse Kampioenschappen Jeu de Boules in Goes Woensdag 26 april 1995 27 DE BEVELANDER Open huis Ouderenzorg Manifestatie op 5 mei a.s. li Kinderopvang Gospelavond in Wemeldinge v.v. Hansw. Boys v.v. Kapelle i? G >1 L 9 n e n J S.V. Robur Collecte Baraolt PCOB N. Beveland v.v. Kruiningen voor promotie Collecte Simavi Poppentheater Caravan-keuring v.v. Kloetinge Volleybal vereniging Mytilus H.S.V. "Kortgene" v.v. Yerjeke v.v. Goes Ombat in 't Beest Dubbelconcert in 't Beest Goes De Goese jeu de boulesclub k.v. Kapelle Film 't Beest Tentoonstelling sport-figuren Over hulpvraag-verduidelijting Informatie-avono Goes MM 1. 4 i i 1 i 1 J De Stichting Ondersteuning Kin- te zien. Aanvang 20.30 uur. Entree 12,50/CJP 10,-. i Woensdag 3 mei a.s. is er een groot en gratis gospelconcert in Het Dorpshuis te Wemeldinge. Het wordt verzorgd door Coura ge, Foundation en OrTamim. De gospelavond wordt gegeven in het kader van de feestweek die in Wemeldinge tussen Koningin nedag en 5 mei wordt gehouden. De avond begint om 19.00 uur. dagen een nieuwe folder uitge bracht met als titel "Kinderop vang, de eerste stappen". Dit in en is bedoeld om aanstaande ouders gerichte informatie te geven over de gang van zaken bij het huren van een kindplaats. besteed aan de Ouderbijdragen in kinderopvang en ook vindt men in de folder nuttige adres sen. de-Lepoeter, ruim 50 jaar lid, waarvan 15 jaar bestuurslid. Dhr. L.C. Wisse, 50 jaar lid en 30 jaar bestuurslid. Mw. J.E. van Strien- Daane, 55 jaar lid. Zij kregen allen een onderscheiding opge speld door de voorzitter van het regiobestuur, dhr. J. Verplanc- ken. Speciale aandacht kreeg Mw. K.J. Schrier-Schrier. Zij is al bijna 60 jaar lid van de vereni ging. Een spiegelgravure werd haar overhandigd door regio- secretaris Dhr. P. Moerland. ters, Peter Viergever, Vincent Joziasse, Viola Kuipers, Femke Vleugel, llona Lindenbergh en Verschoore en Erik van Zon (trai- Esther Lobbezoo. 3e Rij: Anne- ner). Programma v.v. "Hansw. Boys". Programma jeugd: 29 april: Apollo E2 - H. Boys E1 10.00 uur. Senioren 30 april: H. Boys 1 - Volharding 1 14.30 uur; Volhar ding 3 - H. Boys 2 12.30 uur. Zeelandia 6 - H. Boys 3 10.30 uur. Wedstrijdbal bij H. Boys 1 - Volharding 1 geschonken door Garage Sonke, Kapelle. +598; 2. Heinkenszand 27 +559; 3. Yerseke 27 +4714. Lewedorp 1 27 +449; 5. Krabbendijke 27 +426. Na lange tijd als koploper is Heinkenszand na een gevoeli ge nederlaag nu 2e. Kapelle 1 is ondanks zijn rustweek 1e. In de laatste week is nog van alles mogelijk. Wie winnaar wordt is nog een groot vraagteken. 3 y i gesteld op 5 mei in het Arsenaal- café in Vlissingen. De tentoonstelling wordt georga niseerd i.s.m. M. Schieman, staf docent Kunstzinnige Vorming van het Oosterschelde College te Goes. Belangstellenden kun nen nadere informatie krijgen en zich aanmelden (voor 28 april) bij het Centrum voor internationale samenwerking (COS) Zeeland, Anneloes Steglich en Bieneke Berg, tel. 01100-50051. 19.00 uur: Kapelle A1 - Kloetinge A1; 19.00 uur: Kapelle E1 - Kruiningen E1; 11.15 uur: Kapel le C1 - Walcheren C1 halve fina le beker; terrein Nieuwdorp; 10.00 uur: G.P.C. D1 - Kapelle D1. b b u h p Suikerziekte ofwel diabetes mellitus is een aandoening, welke voor de (top)sporter een aantal disciplinemaatregelen vereist. Het grote probleem bij een sporter met diabetes mellitus is een tekort aan het hormoon insuline. Dit hormoon, insuline, reguleert de hoeveelheid suiker in het bloed. De insuline stuurt namelijk glucose ofwel suiker uit de bloedbaan naar de spieren en de lever. De spieren en de lever fungeren als reserve-depots. Bij een tekort aan insuline wordt de hoeveelheid suiker in het bloed te hoog (="hyper"). Om dit probleem te compenseren moet de sporter zelf insuline tot zich nemen middels de insulinespuit. Het suikergehalte kan ook te laag worden in het bloed (="hypo"). Oorzaak hiervan kan een combinatie zijn van een te hoog insulinegebruik, te weinig voeding (suiker) nuttigen en te zware lichamelijke inspanning. Kenmerkend van het "hypo"-beeld is dat de sporter bleek, zwak en zweterig wordt. Suikerklontjes of iets derge lijks bieden dan uitkomst. De (top)sporter met suikerziekte moet het fijne samenspel tussen insulinespuit, voeding en lichamelijke inspanning haarfijn aanvoelen. Hiervoor dient hij/zij dus verstand te hebben van de voeding, welk hij/zij nuttigt. Het z.g. koolhydraatgehalte (suikers) van de voeding is dus een belangrijk gegeven. Daarnaast dient hij/zij verstand te heb ben van wat er gebeurt met het lichaam bij lichamelijke inspanning. Tijdens lichamelijke inspanning verbruiken de spieren namelijk suiker als brandstof, waardoor er weer minder insuline nodig is. Is er echter sprake van lichamelijke inspanning met een duidelijk wedstrijdele ment (topsportevenement) dan zal het lichaam z.g. stresshormonen produceren. Stresshormonen zoals corticosteroiden en adrenaline gaan de werking van insuline tegen. Hierdoor heeft het lichaam meer insuline nodig dan normaal. Kortom: inzicht in zake voeding en inspanningsfysiologie is voor diabetici onder de sporters van groot belang. Als de (top)sporter in staat is om de hoeveelheid suiker bin nen bepaalde aanvaardbare onder- en bovengrenzen te houden is er verder niets aan de hand. Is de (top)sporter hiertoe niet in staat dan is de kans op slecht zien, vaatstoornissen of nierstoornissen op lan ge termijn mogelijk. P.M. van Hoeve, (sport)fysiotherapeut, 's-Gravenpolder. Bridgeclub Zuid-Beveland heeft op 21 maart de 4e kompetitieronde afgesloten. De B-lijn had een zeer spannend verloop. Hier werd op de laatste avond beslist wie zou promoveren of degraderen, doordat de paren vrijwel gelijke scores hadden. De volgende paren zijn gepromoveerd: A.-lijn: 1. Hr. Zomer-Ladowski 56,88%; 2. Echtp. Noordhoek 55,87%; 3. Hr. Buys-Hoogdoorn 54.74%; 4. Mevr. Hurk- mans - Dhr. Schliekelmann 52.33%. B-lijn: 1. Hr. Bos - Nuyten 58.86%; 2. Dms. Kole - Pieters 55,45%; 3. Echtp. de Bruin 51.99%; 4. Dms. v. Eerden-Götte 51.74%. C-lijn: 1Dms. Buys - Hoogedoorn 55.88%; 2. Hr. Bolluyt - Janssen 54.07%; 3. Dms. Hage - Polderman 54.12%; 4. Dms. v.d. Linden-Agerbeek 54.07%. D-lijn: 1. Hr. Doggen - Mevr, de Ruyter 57.43%; 2. Dms. Prins - Vommandeur 53.32%; 3. Dms. Bos - Meyer 56.47%; 4. Dms. Goense - v.d. Leur 49.52%. ■j s£ h? i i i in n 'O hi Zondag de laatste competitie wedstrijd en wel tegen IJzendij- ke. Voor Robur volgt dan nog de nacompetitie met als inzet een promotieplaats. Het team kende een uitstekende strart, legde beslag op de periodetitel, hield in het begin van de tweede helft nog uitzicht op de titel, maar kon in de slotfase geen vuist meer maken. Robur 2 deed het ook lang niet slecht en is naar de reserve 2e klasse gepromo veerd. Ook onze jeugd draait goed mee. Wilt u lid worden dan kan dat. Aanmelden bij J. Koens, tel: 21872 of bij J. Quinten, tel: 51074. Programma zaterdag 29 april: Zaterdagsenioren: Robur 1 - Rithem 1, aanvang 12.45 uur. Jeugd: Robur: D1 - Dauwendae- le D3, aanvang 10.00 uur. Zondag 30 april: IJzendijke 1 - Robur 1, aanvang 14.30 uur; Dreischor 1 - Robur 2, aanvang 14.30 uur; Robur 3 - Cortgene 2, aanvang 10.30 uur. Op 1, 2 en 3 mei organiseert Comité Baraolt weer de jaarlijkse huis-aan-huis-collecte. Er wordt gecollecteerd in Goes, Kloetin ge, Kattendijke, Wilhelminadorp, Wolphaartsdijk, Oud Sabbinge, 's-Heer-Arendskerke en 's-Heer van deze collecte houdt'gebruikt produkties uit het seizoen~93-'94 orin het ziekenhuis van Baraolt te renoveren. Donderdagmiddag 27 april houdt de Prot. Chr. Ouderenbond Noord-Beveland haar jaarverga dering. Tevens wordt het winter seizoen afgesloten. Dat gebeurt in het De Casembroothuis te Kamperland, aanvang 14.00 uur. Naast enkele bijdragen door eigen leden zal mevr. N. Scherft uit Colijnsplaat een dia-serie ver tonen over het Midden-Oosten. Zaterdag speelt Kruiningen de eerste promotiewedstrijd, thuis tegen Dauwendaele. De winnaar van deze partij staat op de drem pel van de 3e klas. Op sportpark de Kruse Mat is ongetwijfeld een spannende partij voetbal te zien. 14.30 uur: 1e Promotiewedstrijd: Kruiningen - Dauwendaele. in Zeeland waar binnenkort een ger^P dit gebied te melden? informatie-avond wordt gehou- De onlangs in Goes en 's-Heer Hendrikskinderen gehouden col lecte van Simavi heeft ƒ6.049,10 opgebracht. De col lecte stond in het teken van de aanleg en verbetering van drink watervoorzieningen in de derde wereld. Simavi is als particuliere organisatie al vanaf 1925 actief om de gezondheidszorg in de ontwikkelingslanden te verbete ren. Deze jeugdleden van de korfbal vereniging Togo uit Goes wer den voor dit zaalkorfbalseizoen ingedeeld in de C-klasse voor 10-11-jarigen. Voorheen korfbal den ze op D-niveau. De promotie naar C heeft ook wat veranderingen met zich meegebracht. Ze moesten gaan korfballen met een bal die zwaar der en groter is. De tegenstanders zijn groter. De korf hangt op 3.50 m. i.p.v. 3.00 m. De speelduur van de wedstrij den is langer én de aanvallende of verdedigende functie wordt bepaald door het aantal doelpun ten (na twee doelpunten vakwis- seling). De Togo-C leden vonden dit een leuke uitdaging. Deze positieve instelling zorgde voor positieve uitslagen. Op 18 maart j.l. werd het kampioenschap een feit. Samen met hun kampioensbloe- Uitterhoeve. Midden: Johan Kos- lies Dommisse (trainster) Marcel metje gingen ze op de foto. Voor aan v.l.n.r.: Dennis Boelman, Margreet Simpelaar en Wendy In Zeeland werken het COS en het Emancipatiebureau Zeeland samen bij de ondersteuning en coördinatie van activiteiten om een breed publiek kennis te laten maken en te betrekken bij de wij zen waarop vrouwen overal ter wereld werken aan hun positie verbetering. Hoogtepunt van de campagne is een grote manifes tatie i.s.m. het Bevrijdingsfestival in Vlissingen. Motto van het Bevrijdingsfestival is: Allemaal anders, maar toch 1. Het Arse- naaltheater en plein zullen 5 mei in het teken staan van de mani festatie 'Vrouwen investeren in de toekomst'. Tijdens een infor- matiebeurs op het plein en door middel van een doorlopend cul tureel programma van 11.00 tot 17.00 uur in het Arsenaal theater zal aan het thema vorm en inhoud gegeven worden. Eén van de initiatieven daarbij is de organisatie van een tentoon stelling van werk van (amateur) kunstenaars in Zeeland rondom het thema 'Vrouwen investeren in de toekomst'. Gevraagd het thema op eigen wijze te verbeel den. Daarbij kunnen vrouwen in Zeeland of elders in de wereld als uitgangspunt genomen wor den; dat staat ieder vrij. Ook het materiaal waarmee gewerkt wordt is vrij gelaten, de kunst werken mogen echter niet groter zijn dan 1 x 1 meter. Uit de inzendingen worden 35 weken geselecteerd en tentoon- Donderdag 4 mei geeft poppen theater André Verhagen een kin dervoorstelling in de zaal aan de Herengracht 74 te Middelburg. De toegang is gratis. De titel: "De droomreis van Jan Kalebas". De organisatie is in handen van de Baptistengemeente. Aanvang 15.00 uur en toegankelijk voor kinderen vanaf 4 jaar. Inl. 01180- 40399. Heden, woensdag 26 april, wordt op het politiebureau aan de Valckeslotlaan te Goes een i voor mensen met een caravan. De avond maakt deel uit van de jaar lijkse caravan-keuring die zater dag 29 april a.s. wordt gehouden op het terrein bij het ANWB-sta- tion nabij Vierwegen onder Kapelle. De aanvang van de gra tis keuring is om 09.00 uur. Er kunnen die dag maximaal 20 caravans worden gekeurd. Inl. 01100-45000. Vrijdag, 21 april was de uitvoe ring van G.V. "Olympia" uit Kapelle. Ruim 400 mensen bezochten deze "Reis door de tijd". In de pauze werd er een onverwacht onderdeel toege voegd aan het programma. Showkorps "Jonge Kracht" was mert mini- en majoretten aanwe zig en verzorgden een serenade. Dit alles omdat enkele leden van "Olympia" zonder dat zij dit van te voren wisten, in het zonnetje werden gezet. Mw. C. v.d. Vre- Op zaterdag 29 april a.s. worden weer de jaarlijkse Zeeuwse Kampioenschappen Jeu de Bou les (Zeeuws Bolus Toernooi) op de Boulodrome van Ie Bastion in het Hollandse Hoeve gebied gespeeld. Er hebben tot nu toe 32 doublettes ingeschreven, met deelnemers uit Middelburg, Roosendaal, Breda, Terheyden, Oudenbosch, Hoek van Holland, Rotterdam en natuurlijk uit Goes. Als favorieten gaan van start de Zeeuwse kampioen van 1994 Filiberto de Filippis met Leo Vrouwen zijn door de eeuwen voor veel kunstenaars een inspi ratiebron geweest van hun ver beelding. Dit is dan ook de aan leiding om bij de organisatie van activiteiten in Zeeland rondom de Vierde VN Wereldvrouwen conferentie een oproep te doen aan creatieve vrouwen en man nen in Zeeland hun visie op vrou wen in de toekomst te verbeel den. In 1995 organiseert de Ver enigde Naties voor de vierde maal een Wereldvrouwenconfe rentie. Om aan de inhoud van deze conferentie in Nederland aandacht te schenken zijn de Centra voor Internationale Samenwerking in Nederland een campagne gestart met als motto 'Vrouwen investeren in de toe komst'. Wouters uit Middelburg; ook favoriet zijn de doublettes van de organiserende vereniging Eddie Hollestelle met Marco van Iwaar- den en Piet Maartense met Jan Limonard die vorig jaar op de tweede plaats eindigden. Als outsiders gaan van start Bert van Veen met Cor van de Broek uit Middelburg en Arjen van Noppen met Thijs de Lang van Le Bas tion uit Goes. Het toernooi begint om 10.30 uur, de finale wedstrij den worden rond 17.00 uur gespeeld. De toegang is gratis. Uitslagen: Goes 3 - Yerseke +39Z+63; Goes 2 - Lewedorp 1 +19/+128; Ovezande - Goese Polder 2 -20/-14; 's-Heerenhoek 1 - Heinkenszand 0/-51; Goese Polder 1 - Wemeldinge +51Z-17; Lewedorp 2 - Kruiningen -5Z-74; Krabbendijke - Goes 1 +22/-1; Erasmus - 's-Heerenhoek 2 +38/+30. Stand: 1Kapelle 1 27 delust en personeelsfeestjes zijn te zien. Ook zijn er oude boeken uit het archief te zien waaruit blijkt hoe punktueel men vroeger was met het noteren van inkomsten er uitgaven. Ook dikke notulenbor ken getuigen hiervan. Daar het materiaal uit het arc’ef zo boeiend is heeft het besuur besloten de geschiedenis v<i de armenzorg in Yerseke in boek vorm uit te geven. De leer H- Waverijn uit Yerseke «eft de kroniek samengesteld het eer ste exemplaar werd o maandag 24 april aangeboden^ de heer J.W.P. Cornelisser wethouders Ouderenbeleid va de gemeente Reimerswaal. Het boek is van*f heden te koop in Vredelust, tpens kantooruren. Zit de competitie van het seizoen 1994/1995 voor de meeste zaterdagclubs erop, begint voor Kloetinge 1 nog een echte finale. A.s. zaterdag speelt het team van de scheidende trainer Kees Zwamborn thuis op het Wesselo- park, net als vorig seizoen, tegen RVVH uit Ridderkerk. Toen bleek deze tegenstander een te grote hindernis voor Kloetinge. Ook dit jaar zal deze "tactische" tegenstander voor een punt naar het Wesselopark komen. Het elftal van Kloetinge daarte gen zal zeker willen bewijzen dat zij niet voor niets het gehele sei zoen achter kampioen Strijen op de 2e plaats heeft gestaan. Zowel van kampioen Strijen als van RVVH pakte Kloetinge de afgelopen competitie drie pun ten. Door hun wisselvallig optre den ging een kampioenschap verloren. De jongens van Kloe tinge kennend staan zij zaterdag op scherp om voor hun publiek in de laatste thuiswedstrijd nog eens te laten zien waartoe zij in staat zijn. Want in deze na-com- petitie geldt het bekende gezeg de "de eerste klap is een daalder waard". Uw bezoek aan het Wesselopark zou een geweldige steun in de rug voor deze jon gens van Kloetinge zijn. Het spreekt voor zich dat U a.s. zaterdag van harte welkom heet op het Wesselopark. Programma van deze week: Zaterdag om 14.30 uur: Kloetinge 1 - RVVH 1; Zaterdag om 14.30 uur: Apollo 3 - Kloetinge 7; Zaterdag om 10.00 uur: Kloetinge D2 - Wemeldinge D1; Zaterdag om 10.00 uur: Kloetinge E1 - Krabb.dijke E1; Woensdag om 18.30 uur: Kloe tinge E2 - Volharding E1; Woensdag om 18.30 uur: Kloe tinge E4 - Nieuwland E1; Don derdag om 19.00 uur: Kapelle A1 - Kloetinge A1 Op zaterdag 29 april vinden de laatste wedstrijden van het sei zoen 1994/1995 plaats in sport- punt Zeeland aan de Zwembad- weg te Goes. Om 14.30 uur wer ken de volgende teams hun wed strijd af: Mytilus dames 1 - Dyna mo '70 1 (Middelburg) in de pro motieklasse. Mytilus heren 3 - Delta 1 (Colijnsplaat) in de eer ste klasse. Mytilus heren 4 - CVC (Clinge) in de tweede klasse. Om 16.30 uur zijn er de volgende wedstrijden: Mytilus heren 1 - Scheldesport 1 (Terneuzen) in de promotieklasse. Mytilus heren 2 - Scheldesport 2 (Ter neuzen) in de eerste klasse. Mytilus dames 2 - Scheldesport 1 (Terneuzen) in de eerste klas se. De uitslag van de 4e competitie wedstrijd die eerste Paasdag werd gehouden te Borssele vak 3. 1e Theo de Loof 99 cm., 2e Lou Koole 87 cm, 3e Frans de Hollander 84 cm, 4e Dies Slab- bekoorn 75 cm, 5e Bert Brander- horst 74 cm, 6e Dik van den Berg 69 cm, 7e Leunie Slabbekoorn- Versluis 66 cm, 8e Leen de Fouw 56 cm, 9e Gerrit de Kam 51 cm en 10e Cor de Bruine 46 cm. De waardebon voor de eer ste dame ging naar Mevr. Leunie Slabbekoorn-Versluis. De beker voor het eerste jeugdlid was voor Collin Slabbekoorn. Er waren 36 deelnemers, wat voor eerste paasdag grandioos was. Alle deelnemers kregen, omdat het pasen was, een doos eieren mee naar huis. Komend wekeinde is er maar een bepe<t voetbalprogramma i.v.m. korviginnedag. Yerseke 1 gaat op tszoek naar N.O.A.D.'67 te St. PMipsland voor een vriendschappelijke pot en de Yerse<e dms. spelen vrijdag 28 april de halve finale van de Ze<uwse beker tegen Oostka- pje dms. Deze wedstrijd wordt jespeeld op het terrein van de /.v. Nieuwland. Volledige pro gramma: 28 april, 19.00 uur: Oostkapelle ds. Yerseke dms. 29 april: 14.30 uur: N.O.A.D.'67 1 - Yerseke 1 Aanstaande zondag de laatste competitiewedstrijd voor Goes 1 Goes speelt thuis tegen O.J.C. Rosmalen. En misschien is het voorlopig wel de laatste wedstrijd in‘de Eerste Klasse van Goes. De supporters hopen dat Goes wat meer inzet en bezieling tonen dan in de uitwedstrijd tegen Rood-Wit en mede-degra- datiekandidaat OJC met lege handen terug kan naar Rosma len. De uitwedstrijd was een gelijkspel 0-0. Als Goes wint van OJC, VES verliest van TSC, De Valk verliest van WSC en JVC verliest van Rood-Wit dan volgen er nog beslissingswedstrijden. Het is maar theorie, maar Goes heeft op dezelfde wijze ook al eens een periodetitel behaald. Wij hopen nog vele supporters te mogen begroeten die hun club ook deze laatste wedstrijd komen aanmoedigen. Het volle dige programma is: Zaterdag 29 april: 14.30 uur Dauwendaele A1 - Goes A1; Zondag 30 april: 14.30 uur Goes 1 - O.J.C. Rosmalen 1; 10.30 uur: Zeelan dia 3 - Goes 3; 10.30 uur: Goes 4 - Jong Ambon 3; 12.30 uur: Lewedorpse Boys 3 - Goes 5. Vrijdagavond 28 gxil staat in Podium 't Beest te tioes de voor stelling Ombat rret zijn theater monoloog 'Et \oila!' Nu vindt Peter de Graef net tijd voor een nieuwe uitdagng: een nieuwe, zelfgeschreven en -gespeelde solo: 'Omba'. Het verhaal van een man dé, overtuigd van zijn fundamentele goedheid, een taak op rich nam die hem in staat zot stellen deze goedheid over df wereld uit te storten. Wanneer hij begint te vertellen zijn erjaren verstreken. Maar hij zelf bijkt er nog steeds niet over heen- En het enige dat hij ter ver- dedging heeft aan te bieden is eei verontschuldigend geiten lachje. Weer een prachtige voor stelling die geselecteerd is voor net theaterfestival 1994. Tijdens Hendrikskinderen. De opbrengst dat festival zijn de beste theater- Zaterdag 29 april staan in Podi um 't Beest Drowning Accidents en The Hoost. Aanvang 22.00 uur. The Hoost komt uit Goes en presenteert deze avond haar eerste demo. De band maakt technopop in de traditie van Front 242, Carter USM en Nine Inch Nails. Een drumcomputer, een synthesizer en een paar gitaren zijn voldoende om de zaal te laten stuiteren. Drowning Accidents presenteert vanavond hun CD-single. Deze single is geheel in eigen beheer geprodu ceerd, van opname tot hoesont- werp. Het optreden van Drow ning Accidents wordt geen gewoon optreden, maar een happening (hippe term uit de jaren '60). Drowning Accidents maakt dansbare gitaarnoise en heeft lak aan de wetten en clichés van de rock 'n roll. Hier door wordt de band arrogant en betweterig genoemd, maar ook verfrissend, ontwapenend en overtuigend. Op de CD-single, die opgenomen werd na het ver trek van hun toetsenist, staa' enkele zeer veelzijdige nurnnYs die vooral de noisy en psychede lische kant van de band accentu eren. Hiermee boren zij ee' bre der publiek aan en ligt ee' door braak buiten Zeeland in iet ver schiet. Middelburg. Carla Roose v?’ de Federatie van Ouderverenigin gen vertelt: "In de zorg vo^ men- Voor het eerst in de geschiedenis van Jeu de Boules club "Le bas tion", maar ook voor de Zeeuwse Jeu de Boules, doen er twee teams mee in de 2e klas landelijke competitie. Team 1 bestaat uit de spe lers: Piet Maartense, Theo Koens en Arjen van Noppen en voor het tweede team komen uit: Martin Willemsen, Marco van Iwaarden en Eddie Hollestelle. Dit team wist vorig jaar ongeslagen kampioen te worden van de 3e klas. Zij hebben ook al verschillende toernooien gewonnen; het laatste afgelopen zondag in Bergen op Zoom. Er doen verder nog 3 teams mee in de 3e klas en 1 team in de 4e klas. Er wordt op 3 zondagen gespeeld, t. w. 23 april, Z mei en 21 mei. Voor de tweede klas achtereenvolgens in Gouda, Zoetermeer en in Breda. Voor de derde t/m vijfde klas in Middelburg, Breda en Bergen op Zoom. Per dag worden er 5 wedstrijden gespeeld, in totaal 15 wed strijden, t.w. een halve competitie. Op 6 mei 1995 speelt Korfbalver eniging Kapelle de volgende wedstrijden: 09.30 uur: Swift F4 - KVK F; 09.30 uur: Swift B3 - KVK B2; 10.00 uur: KVK D - Swift D3; 10.00 uur: BKC B - KVK B1; 10.00 uur: KVK A - Blauw Wit A; 11.00 uur: KVK C - Good Luck C111.30 uur: KVK G - Togo G1 16.00 uur: Togo 3 - KVK 1 EVENEMENTEN IN GOES PERIODE 27 APRIL T/M/4 MEI 27 april: Hotel Terminus, 20.00 uur: lezing over Paul Gauguin door Claude Verdier. 27 april: Prins van Oranje, 20.00 uur: 'Der Vetter aus Dingsda', uit voering door de Goese Operettevereniging. 28 april: 't Beest, 20.30 uur: Ombat', theatermonoloog door 'Nova Zembla' met Peter De Graef. 2 mei: Grote Kerk, 13.30-14.30 uur: Carillonbespeling door stadsbei aardier Sjoerd Tamminga. te krijgen via een project dat de naam "Hulpvraagverduidelijking" zal dragen. Tijdens de informatie-avond in De Rank te Goes zal door mede werkers van de projectgroep en zo mogelijk door een deskundige ouder toelichting gegeven wor den over het project Hlupvraag- verduidelijking en zal er na afloop een inschrijfformulier wor den uitgereikt, waarmee men zich in kan schrijven om in aan merking te komen voor deelna me aan het eerdergenoemde project Hulpvraagverduidelijking. EXPOSITIES april: Lunchcafé" Pastel- en olieverfschilderijen van mevrouw Won- dergem uit Goes (info: 01100-28795). t/m 27 april: Bibliotheek: Tentoonstellng over de Islam in Nederland. (Info: 01100-13620). t/m 29 april: Galerie van den Berge: "Bruiklenen van het M.I.T". (The Museum of Imaginary Totality) van Thorvaldur Thorsteinsson. t/m 5 mei: Stadskantoor: "Kleur in beweging", tentoonstelling van werken van de in 1993 overleden Goese kunstschilder W. Wisse (info: 01100-49740). t/m 8 mei: Oosterscheldeziekenhuis: "Foto Nationaal" Landelijke fotowedstrijd van de Nederlandse Bond voor Amateur-fotografie. (info: 01100-34566). t/m 28 mei: Galerie "Mi Parti": Decoratieve schildertechnieken, in combinatie met decoratieve objecten voor in- en exterieur (info: 01100-31819). t/m 6 juni: Museum voor Zuid- en Noord-Beveland" Naïeve schilderij en met Zeeuwse onderwerpen van Kees de Back (info: 01100- 28883). t/m 30 juni: Gezondheidscentrum "Magnolia": Schilderijen van Rie Baauw (info: 01100-49000). hele jaar: Galerie llona: Naïeve schilderijen van llona Schmit en sie raden van U. en S. Zöllner-Krumme (info: 01192-1242). hele jaar: Galerie Jan Boer: Olieverven van Jan Boer (info: 01198- 2031). t/m 30 juni: Medisch Centrum "De Pijlers": Werken van Safian Ashot (info: 01100-27104). andersom. Daarbij is de voor- keur uitgesproken voor de men op 27 april in de Klimopscho^ te sen die op de wachtlijst staan. - - Naar aanleiding hiervan heeft de F.v.O. de taak op zich genomen om te trachten een duidelijke sen met een vorstandere han- individuele hulpvraag boven tafel dicap zijn er veel veranderingen gaande. Onze kijk o' mensen met een verstandelijk handicap is in de loop der jare' veranderd en dat betekent Jat we ook anders naar de zeg- en dienst verlening kijken. Tegenwoordig zijn er meerde6 vormen van zorgverlening pogelijk." "Niet alleen d F.v.O., maar ook politici, zeeverzekeraars en zorgaanbie<ers praten over zorg op maat. Jat dit niet altijd lukt heeft vee te maken met de wet en regajeving, die zich maar moeilijklaat veranderen. Geluk- Donderdag 27 en vrijdag 28 april a.s. draait in 't Beest te Goes de deropvang Zeeland heeft dezer film "Death and the Maiden", aanvang 20.30 uur. Wie zich door de saaie neprotiek van Polanski's vorige film heeft samenwerking met de Zeeuwse geworsteld kan opgelucht adem- kinderopvang-organisaties. De halen bij zijn nieuwe produktie folder wordt verspreid door de 'Death and the maiden', de ope- stichting Provinciale Kraamzorg ningsfilm van het Filmfestival van Rotterdam. Deze film over de confrontatie tussen een Zuid- amerikaanse verzetstrijdster en haar voormalige beul biedt sub- Onder meer wordt aandacht stantie. Het verhaal draait om Paulina, haar man Gerardo en Dr. Roberto Miranda. Mensen- rechten-advocaat Gerardo fun geert slechts als buffer tussen Paulina en Dr. Miranda. Paulina is een vervelende vrouw, wan neer Dr. Miranda wordt geïntro duceerd, wordt duidelijk hoe Paulina zo'n gespannen rotwijf is Valckeslotlaan te geworden: door de martelingen theorie-avond gehouden die ze als studente geblinddoekt onderging. Tot aan het eind van dé film moet de kijker in span ning blijven over de schuld of de onschuld van Dr. Miranda. In het gemeentehuis te Hein kenszand is van 27 april tot en met 19 mei een tentoonstelling te zien van Arie de Wolff. Hij stelt ,L Sport-figuren tentoon. De organi- satie is in handen van de Cultu rele Raad Borsele. Openingstij den: maandag tot en met don derdag van 09.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur. Tevens donderdagavond van 18.30- 20.00 uur en vrijdag van 9-12.00 uur. Dezer dagen is het 25 jaar gele den dat aan de Damstraat te Yerseke door de stichting Oude renzorg het nieuwe huis Vrede- Iqst in gebruik werd genomen. Deze week wordt dat zilveren jubileum van nieuw-Vredelust gevierd met een middag voor de bewoners en personeel en vrij willigers, met een receptie op vrijdag 28 april tussen 16.00 en 18.00 uur en met een open huis op woensdag 3 mei a.s. Ieder een is dan tussen 14.00 en 20.00 uur van harte welkom. Tevens is er een tentoonstelling gewijd aan "Vredelust door de jaren heen". Deze is dagelijks tot eind augus tus te bezichtigen voor alle belangstellenden. Verschillende foto's van voorma lige bestuurders, het oude \Jre- Goes is één van de drie plaatsen kig zn er positieve ontwikkelin- in Zeeland waar binnenkort een geröP dit gebied te melden." informatie-avond wordt gehou- In .eeland wil de Provincie Inte- den over het project "Hulpvraag- ringelden voor 1996 anders verduidelijking" van de Federatie tasteden. Men is van menig dat van Ouderverenigingen Zeeland, iet geld nu verdeeld moet wor- De avond wordt 26 april gegeven den op basis van individuele in "De Rank" aan de Beuken- hulpvragen; het aanbod moet op straat 58 en begint om 19.30 uur de vraag aansluiten in plaats van De andere info-bijeenkomste' zijn op 25 april in Terneuzen-n

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 27