GPdI/14 Vanaf dinsdag 2 mei nu ook in Heinkenszand AUTORIJLESSEN óók compact opleidingen en theoriecursussen A/B OPROEPKRACHT (Vr.) voor haar Koeriersdienst leeftijd tot 20 jaar in bezit van rijbewijs PARTTIME VERKOOPSTER MELSE TWEEWIELERS Personeel oo GASHAARDEN EN HOUTKACHELS 'egvervoer WHEELER A.T.B. FIETSEN CV ALPHA-GRASS PROFESSIONELE MOTORRIJSCHOOL - GRATIS - Banen op de weg j SWIJK ICN Feestaanbieding! Openingsdag, koffie met gebak Dinsdag 2 mei: Woensdag 3 mei: Vrijdag 12 mei: T.H.O. van Breemen B.V. 255,- 89,- Weststraat 23 - 4421 AC Kapelle - Telefoon 01102-42800 Dorpsstraat 68 - 4451 AC Heinkenszand - Telefoon 01106-2213 Informatie: Tel. 01100-50541 Vanaf 12.00 uur huid- en haaradvies verzorgd door Sebastian Nederland Kleuradvies door Nederlands beste kleurspecialist Mirco v.d. Donk (Matrix) Tel. reacties vanaf 9.00 uur tel. 01100-50265 VERTEGENWOORDIGERS m/v zoekt z.sp.m. VAN Gemeente Noord-Beveland g INFORMATIERUBRIEK VAKANTIEKRACHTEN 9/ papogeh 1 Woensdag 26 april 1995 21 DE BEVELANDER A.N.W.B. L.V.M. BOVAG BOUWPLANNEN oondespt BOUW TUINHUISJE DRUIVENLAAN 4 TE KORTGENE William's Coiffures is sinds 1991 een begrip in Kapelle-Biezelinge en ook wijd daarbuiten. Een begrip omdat we zorgdragen voor een optimale kniplijn die gegarandeerd aansluit op de eisen van de moderne tijd. We leven in een tijd waarin verwacht wordt dat een kapsel makkelijk te stylen en te restylen is. Deze kapsels eisen enige vaardigheid en omdat we op de hoogte blijven d.m.v. kursussen, seminars en vakliteratuur kunnen wij u deze modelijnen aanbieden. Stapt u eens binnen. U bent altijd (zonder afspraak) welkom. Perfecte sportieve ATB met aluminium velgen, Shimano Alivio onderdelen en comfortabele Grip Shift schakeling BOUW GARAGE WILLEM ALEXANDERSTRAAT 32 TE KORTGENE INVALIDENPARKEERPLAATS ACHTER NIEUWSTRAAT 109 TE KAMPERLAND BOUW WONING PATRIJZENLAAN 34 TE KAMPERLAND VOOR ALLE MOTORRIJOPLEIDINGEN BEL: 01100-52312 OF 01110-15081 WE HAVE THE KEY TO YOUR SUCCESS!! CALL NOW!! DEZE WEEK: VIDEO CONTROLE AKTIE, bij ons op de zaak! PAPAGO GOES B.V. Wij zoeken nl. voor direkt een Dealer: Middelburgsestraat 16-24, Goes □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□Dr □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□J RIJSCHOOL Div. houtkachels en inbouw- haarden met korting Chauffeurs m/v Briljant Triumfus Onion Products Silverskins BV Gedurende de maand mei A-KWALITEIT GRASZODEN Speelgazon 3,75 p. m2 Recreatiegazon 3,00 p. m2 c K.N.M.V. Instrukteurs 3 Kortgene, 26 april 1995 Speksteenkachel hoogrendement f i i j a «I Woonplaats: Telefoonnummer: Adres: Postcode: />y rionstant uit zo-’/t /6O moaeffen L. KERKSTR. 30 GOES 5 generaties vakmanschap waarborgen u deskundige service Burgemeester en wethouders van de gemeente Noord-Beveland maken bekend dat zij voornemens zijn een parkeerplaats aan de achterzijde van het pand Nieuwstraat 109 te Kamperland te reserveren als invalidenparkeerplaats voor de auto waarmee een bepaal de invalide pleegt te worden vervoerd. Het ontwerp verkeersbesluit ligt voor een ieder bij de afdeling grondgebied in het gemeentehuis te Kortgene ter inzage. Overeenkomstig de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht wijzen wij u erop, dat tegen het ontwerp verkeersbesluit zienswijzen naar voren kunnen worden gebracht bin nen vier weken na verschijning van deze bekendmaking. Bouwvergunningen Bouw terrasoverkapping Botterlaan 23 te Kortgene; bouw garage Veerweg 22 te Kamperland; verbouw woning Weststraat 5 te Wissenkerke; uitbreiden woning Cederlaan 2 te Kamperland; bouw bedrijfswoning Oost-Westweg 4 te Kamperland. Sloopaanvragen Sloop woning Patrijzenlaan 34 te Kamperland. Sloopvergunningen Sloop garage Veerweg 22 te Kamperland. Informatie omtrent de in deze rubriek genoemde bouwplannen kan worden verkregen bij mw. I. Wattel ter gemeentesecretarie, afdeling grondgebied, Hoofdstraat 79 te Kortgene, tel. 01108-1553. Kortgene, 26 april 1995 De burgemeester van Noord-Beveland, M.L. Everaers Kortgene, 26 april 1995 De burgemeester voomoemd, M.L. Everaers Kortgene, 26 april 1995 Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, de burgemeester, M.L. Everaers, de secretaris, Mr. F.G.A.G. Weijmans. Kortgene, 26 april 1995 Eb burgemeester voomoemd, M.L. Everaers. Breng dus nu een bezoek aan de grootste kachelzaak van Zeeland Warmtecentrum Zeeland, Westhavendijk 3, Goes, tel. 01100-28052 Dagelijks geopend van 9-18 uur, donderdagavond koopavond R.v.s. schoorsteenkanalen dubbelwandig en enkelwandig, rookgasafvoer Div. merken C.V., ketel en aansluitmaterialen Radiatoren in vele maten nu tegen 20% korting, leverbaar binnen 24 uur (Middelbare opleiding, ervaring in de modebranche en vaardigheid in de Duitse taal is een plus.) Jij staat voor energie en een overrompelend enthousiasme; je kan verkopen, je bent bekend met Papago-Cartell én je wilt graag deel uitmaken van ons jong en dynamisch team. Wij vragen: een representatief voorkomen, positieve aanpak, autobezit en direkt beschikbaar. Bel vrijdag 28 april tussen 11.00 uur en 16.00 uur of maandag 1 mei tussen 13.00 uur en 16.00 uur naar afd. Personeelszaken, tel.nr. 01100-29358. Informatie bij Joop van Gijs, tel. 01100-3 18 34, Goes, Piet Heinstraat 2b. Voorkom schade aan ogen en apparatuur. Laat tijdig uw videorecorder controleren. 'Z,; wi IIWWIIWIIMM GOES/KLOETINGE Lewestraat 43 Tel. 01100-13720 r Postbus 2080 4460 MB Goes Tel. 01100-13100 T.a.v. E. Schrijver Amerikaanse multinational zoekt voor haar kantoor in Goes: Schrijf of bel ons dan snel! (15-25 uur) tot max. 30 jaar voor ons filiaal in Middelburg. Voor inlichtingen in envelop (zonder postzegel naar: T.O.P. Silverskins BV Antwoordnummer 21 4400 VP 's-Gravenpolder Naam: De burgermester van de gemeente Noord-Beveland maakt bekend dat bij het college van burgeneester en wethouders een bouwplan is ingediend door de heer K. van Leeuwen e Kortgene voor de bouw van een tuinhuisje bij het pand Druivenlaan 4 te Kortgene. Dit bouwplan is niet in overeenstemming met het ter plaatse geldend bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders is echter voornemens om met toepassing van het atikel 18a van de wet op de ruimtelijke ordening, vrijstelling te verlenen van het geldendbestemmingsplan teneinde de bouwvergunning te verlenen. Tegen tet verlenen van vrijstelling als bovengenoemd kan een ieder binnen 2 weken na deze piblicatie schriftelijke bezwaren indienen bij het college van burgemeester en wet houder. Gedurende deze periode liggen de op dit bouwplan betrekking hebbende stuk ken ter inzage op de gemeentesecretarie, afdeling grondgebied, Hoofdstraat 79 te Kortgene (tel. 01108-1553). Wij hebben voor u div. gashaarden met hoge inruilpremie. Electrische schijnvuren en sfeerkachels v.a Div. electrische ventilatorkachels en radiatoren v.a Div. accessoires, o.a. haardstellen, vonkenschermen, houthakken etc. Voorzetschouwen en stijlschouwen in div. ral kleuren leverbaar. Reparatie-artikelen glas, kit, koord, verf, ruitencleaner etc. t Wij bieden: een enorme carrièremogelijkheid, een exclusief kwaliteitsprodukt, een allesomvattende commercië le opleiding en een goed betaalde job met bonussen en reizen. De burgemeester van de gemeente Noord-Beveland maakt bekend dat bij het college van burgemeester en wethouders een bouwplan is ingediend door de heer P.J. Kesteloo te Kortgene voor de bouw van een garage bij het pand Willem Alexanderstraat 32 te Kortgene. Dit bouwplan is niet in overeenstemming met het ter plaatse geldend bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders is echter voornemens om met toepassing an het artikel 18a van de wet op de ruimtelijke ordening, vrijstelling te verlenen van het geldend bestemmingsplan teneinde de bouwvergunning te verlenen. Tegen het verlenen van vrijstelling als bovengenoemd kan een ieder binnen 2 weken na deze publicatie schriftelijke bezwaren indienen bij het college van burgemeester en wet houders. Gedurende deze periode liggen de op dit bouwplan betrekking hebbende stuk ken ter inzage op de gemeentesecretarie, afdeling grondgebied, Hoofdstraat 79 te Kortgene (tel. 01108-1553). Met onze cross puls - test monitor kan feilloos de conditie van uw videorecorder worden vastgesteld. Ook bij u thuis is de controle mogelijk. Hiervoor geldt een speciaal aktietarief van f 12,50. Bel snel voor een afspraak: tel. 01100-13720 Gecontroleerd worden o.a.: - bandloopsnelheid - videokoppen - slipkoppeling - beeldstraling - gapinstelling - signaalsterkte Bouwaanvragen Uitbreiden woning Veerweg 141 te Kamperland; plaatsen dakkapellen Weststraat 20 te Wissenkerke; bouw schuur Weststraat te Wissenkerke; bouw tuinhuisje en veranderen dak Essenlaan 6 te Kamperland; verbouw woning Stekeldijk 12 te Kamperland; bouw woning Patrijzenlaan 34 te Kamperland. Voor vele Zeeuwse transportbedrijven zoeken wij 'beginnende' chauffeurs. U dient in bezit te zijn van rijbewijs C en E en het CCV-B-diploma. Het betreft zowel nationaal als internationaal werk. Aannemingsbedrijf Dekker en Walhout heeft een bouwplan ingediend hetwelk voorziet h de bouw van de woning Patrijzenlaan 34 te Kamperland. Realisatie daarvan gaat evenwel gepaard met een overschrijding van de toegestane oebouwde oppervlakte met 13 m2 en overschrijding van de minimale perceelsgrensaf- stand van 2 meter. Burgemeester en wethouders achten de voorgestane overschrijdingen uit planologisch oogpunt evenwel aanvaardbaar en overwegen daaraan dan ook medewerking te verle nen. Daarvoor dient wel toepassing te worden gegeven aan het bepaalde in artikel 3, leden 4, sub a en b en 5 van het bestemmingsplan "De Banjaard (2e herziening)". Voordat over het verlenen van de ingevolge bovengenoemd artikel mogelijk zijnde vrij stellingen voor het overschrijden van de bebouwde oppervlakte en overschrijding van de perceelsgrensafstand, een beslissing wordt genomen ligt het bouwplan, ingaande don derdag 27 april 1995, gedurende twee weken (derhalve tot en met woensdag 10 mei 1995) voor belanghebbenden ter gemeentesecretarie (afdeling grondgebied), Hoofdstraat 79 te Kortgene, ter inzage. Eventuele bedenkingen tegen het voorgestane bouwplan kunnen gedurende de hierbo ven genoemde termijn schriftelijk kenbaar worden gemaakt bij het college van burge meester en wethouders van Noord-Beveland, Hoofdstraat 79, 4484 CD Kortgene. NSTANT® Toonaagevend in de produktie en verwerking van zilveruien, consumptieuien, 1e-jaars plantuitjes, uienolie/-concentraat. Voor onze zilveruiencampagne, die we gepland hebben van 3 juli tot begin september, zijn wij op zoek naar tijdelijke in de leeftijd van 16 jaar en ouder die ons helpen bij de produktie van zilveruitjes. Tijdens de campagne werken wij hoofdzakelijk in dagdienst. Wij bieden: - een uitstekende beloning - 8% vakantietoeslag Heeft u belangstelling, vult u dan de bijgaande ant woordcoupon in, wij nemen dan contact met u op. Voor inlichtingen kunt u ook bellen: 01103-1255 (D. Bijl). Ingediende meldingen Bouw tuinhuisje Druivenlaan 4 te Kortgene; bouw garage Wilem Alexanderstraat 32 te Kortgene; bouw berging Eikenlaan 2 te Kamperland. Papago-Cartell staat voor mode in het midden- en hogere genre, met merken als o.a. Donaldson, Andres, Marccain en Di Bari. Cffi? HOFLEVERANCIER /sinds) o— w- \1834/ tC 41 Vestigingen in: Alkmaar, Alphen a/d Rijn, Amsterdam, Apel doorn, Deventer, Doetinchem, Dordrecht, Eindhoven. Geleen, Goes,, Groningen, 's-Hertogenbosch, Hooqeveen, Naaldwijk, Nieuwegein;; Nijmegen, Oldenzaal, Roosendaal, Rotterdam, Tilburg en Venloj De Gemeenschappelijke Personeelsdienst Wegvervoer verzorgt werk en scholing voor chauffeurs in het Beroepsgoederenvervoer. Het werk kan zowel op uitzendbasis als in vaste dienst via de GPdW bij j verschillende opdrachtgevers worden verricht. Bezorging mogelijk Tevens tuinontwerp - aanleg - onderhoud - bestratingen Hellegatsestraat 29 - Moerstraten (gem. Wouw) Tel. 01658 - 1415, b.g.g 06-53244649 ^>'zzzzzzzzzzzz'zz2Zzz‘zzZZ7zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz>—vzzzzz/zzzz. HF<

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 21