WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK Schoonheidssalon Moederdag-ontbijt- service ten bate Bedrijf in Goes zet films oorlogsjaren gratis op de video Over the Edge in café De Vrijbuiter Liberty Goes nu in Kamperfoeliestraat Feestelijke heropening Pearle Opticiëns Goes Funny Bag: nieuwe winkel met jeugdige uitstraling van Kinderboerderij sen half negen en hatf elf 's morgens thuisbezorgd.. De kosten bedragen 25 gul den per ontbijtpakket. Overi gens is dat royaal gevuld. Het bestaat uit div. luxe broodjes, boter, sinaasappelsap, ge kookt ei, beleg, servet, jam, suiker, thee, fruit en een ver rassing. Bij aankoop van een komplete bril f 50,- korting of een zonnebril op sterkte kado. MEDISCHE DIENST Nieuwe naam in Goes in tassenmode op-tics Kampman lange vorststraat 57 goes, tel. 01100-30214 I Woensdag 26 april 1995 DE BEVELANDER 17 Expositie Kapelle 1940-1945 VREDESBURO I voor 29 en 30 april 1995 schoonheidssalon I HUISARTSEN: TANDARTSEN: APOTHEEK: VERLOSKUNDIGEN DIERENARTSEN: HOMEOPATEN KRUISWERK tuur. Reparaties aan brillen wor den in voorkomende gevallen gratis uitgevoerd. Bij de foto: De vernieuwde vestiging van Pearle te Goes. Bij de foto: Tijdens de verbou wing van de winkel aan de Kol- veniershof gingen medewer kers van de optiekzaak hand en spandiensten verlenen bij Dierenasiel De Tussenhaven te Goes. Spreekuren zaterdag- en zondag morgen van 10.00-11.00 uur. dr. S.M. Tamminga, Grote Kade 28, Goes, tel. 06-527 713 98. REGIO ZEELAND A. van Schaik. Tel. 01184 -78969. 29- 4 - 30-4, 10.00 u.: Apotheek De Spinne, De Spinne 11-62/11-64, Goes. Tel. 01100-28228. 30- 4, 10.00 u. - 4-5: De Voorstad, v. Dusseldorpstr. 1, Goes. Tel. 01100- 27104. Openingstijden voor dringende ge vallen: op zaterdag van 08.30-17.30 uur; op zondag van 10.00-11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan dagochtend 08.00 uur. Y. Oyevaar, tel. 01100-51404. KRUISVERENIGING RONDOM DE OOSTERSCHELDE Voor wijkverpleging en intensieve thuiszorg: 24 uur per dag bereikbaar via tel. 01100-51177. Spreekuren en uitleen verpleegarti- kelen op werkdagen tussen 13.00 en 13.30 uur. Uitleen verpleegartikelen Joyce de Klerk Kamperfoeliestraat: 46 Goes tel. 01100-27287 per 10- IO-’95: tel. 0113-227287 's avonds in Goes (Beukenstraat van 18.30 - 19.30 uur; in Heinkenszand (Warande) en Kruiningen (Burg. Vogelaarstraat) van 18.30 - 19.00 uur. Inlichtingen over cursussen en dieet advies via tel. 01100-49200 (tijdens kantooruren). WIJKVERPLEGING St. Thuiszorg Nederland is 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 01100 - 29003. STICHTING PROVINCIALE KRAAMZORG ZEELAND Kraamcenrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal in- schrijfbur., tel. 01100 - 49249: ma. t/m vr. van 9.00 uur -16.00 uur. MAATSCHAPPELIJK WERK: ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 1, 4461 EV Goes, 01100 - 49480. Werkd. van 8.30- 12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gok- spreekuur do. 16.30-18.30 uur. Bui ten kantooruren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulpdienst 01180-15551. OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Regio Zeeland. Tel.: 01107 - 1680 of 01112-2286. DRANKPROBLEMEN? Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEL: 01103-2829/01195-5849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur. Tel. 01100- 12350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Eigenhaardstr. 2, 4331 HS Middel burg, 01180-12280. OCG OUDERS VAN HOMOSEXUELE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 01103-1437 en 01106-3112. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middelburg, tel. 01180-28555. Ook in het weekend. In de periode 26 april tot en met 4 mei is in het gemeentehuis van Kapelle de tentoonstelling 1940- 1945 te zien. In dat kader wor den in De Cederhof op 2 en 3 mei tevens films vertoond. Aan vang 19.00 uur. Ook dit jaar bestaat de moge lijkheid om moeder op 14 mei eens extra te verwennen. Rotaract Club Goes organi seert een Moederdag-Ontbijt- service. De opbrengst van deze actie is bestemd voor de Kinderboerderij bij de Holland- sche Hoeve te Goes. De ont bijtservice beperkt zich overi gens niet tot Goes. Er wordt rondgebracht door heel Zuid en Noord-Beveland. Op zon dag 14 mei worden, indien tij dig besteld, de pakketten tus- Remaco Videoprodukties Promotie te Goes heeft in het kader van de 50-jarige bevrijdingsherdenking een aktie opgezet voor iedereen die in het bezit is van oude oorlogsfilms. Deze worden gratis door het bedrijf op videoband gezet. Omdat Remaco veel films overzet op video die net zo oud of zelfs nog ouder dan 50 jaar zijn, kwam men op het idee om de oude smalfilms die opgenomen zijn in de jaren '40- '45 nu eens helemaal gratis over te zetten. "We weten dat er nog veel mensen oud filmmateriaal bezitten van die oorlogsjaren", aldus Paul Colijn van Remaco. "Uiteraard is men hier heel zuinig op en is men heel voorzichtig om dit materiaal uit handen te geven. Wij zetten als bedrijf al heel wat jaren films over, dus we weten waar we over pra ten. De oudste films zijn van begin 1900 toen Koningin Emma op bezoek was in Middelburg. Deze films zijn ook op televisie vertoond in een dokumentaire. Dit kan uiteraard alleen wanneer én de films in goede staat blijven én het gescande materiaal er professioneel uit ziet. Daar staan we garant voor". De films hoeven niet persé iets met de oorlog te maken hebben, maar kunnen ook familiealbums zijn. Als ze maar opgenomen zijn tussen 1940 en 1945. Enige tijd geleden sloot parfume rie Liberty aan de Lange Vorst straat haar deuren. De aan Liberty verbonden schoonheids salon, die al achttien jaar wordt geleid door Joyce de Klerk, is verhuisd naar de Kamperfoelie straat te Goes. Daar heeft Liber ty de beschikking gekregen over een mooie, nieuw ingerichte salon. Joyce vertelt: ’’Dankzij de goede contacten die destijds via de par fumerie van mijn moeder zijn ontstaan met bekende cosmeti- ca-huizen, blijven we gebruik maken van uitstekende produk- ten. En uiteraard is er in het ver leden ook de nodige aandacht geschonken aan goede opleidin gen, zoals de tweejarige oplei ding bij de bekende Adrie Her mans in Rotterdam en aanvul lende gespecialiseerde cursus sen. Mede dankzij een grote vaste cliëntenkring en aangezien ik nog steeds met plezier en enthousiasme het vak uitoefen, werd besloten Liberty in afge- slankte vorm voort te zetten. In haar salon aan de Kamperfoe liestraat 46 in Goes werkt ze onder meer met de bekende merken Helena Rubinstein en Jeanne Gatineau als huidverzor- Funny Bag: dat is de naam van de nieuwe winkel vol leuke tas sen en reisbagage die kort gele den in Goes is geopend. De nieuwe zaak is te vinden op het adres Lange Vorststraat 60, op dezelfde lokatie waar voorheen Wim Jeremiasse Lederwaren was te vinden. "Funny Bag wil een winkel zijn met een jeugdige uitstraling", aldus de heer J.C. Sinke van Hans Sinke Lederwaren b.v. aan de Ganzepoortstraat te Goes. Hans Sinke is in de lederwaren branche al vele jaren een begrip in 't Zeeuwse. De zaak aan de Ganzepoortstraat dateert uit 1948. In de loop der jaren is deze winkel steeds verder uitgebouwd en gemoderniseerd. "Maar we merkten dat we ondanks onze relatief grote winkel van 225 vier kante meter, toe waren aan een deels andere presentatie. Door dat de heer Jeremiasse zijn acti viteiten wilde verleggen, waren we in de gelegenheid daar vorm aan te geven. Funny Bag is een winkel die heel toegankelijk moet zijn, waar je terecht moet kunnen voor een collectie leuke tasserf en reisbagage. Er is op dat gebied de laatste jaren een sterke uitbreiding van de collecties geweest. Die vraagt om een goede presentatie, regelmatige wisseling ook", aldus Hans Sinke die bij Funny Bag kan beschikken over een enthousiast team van mede werksters in de persoon van Mariëlle, Eveline en Ingrid. Zoals gezegd, wil de winkel een jeugdi ge uitstraling bieden. Daartoe is niet alleen de collectie aange past, ook verlichting en voorpre- sentatie zijn vernieuwd. De win kel heeft een eigen gezicht. "En dat moét ook", aldus de heer Sin ke. "Want hij is anders van opzet dan onze zaak in de Ganze- In café De Vrijbuiter te Goes speelt vrijdagavond 28 april vanaf 22.00 uur de Zeeuws-Rotterdamse heavy-metalformatie "Over the Edge". Voor de fans een hernieuwde kennismaking, nadat in 1994 noodge dwongen een optredens-stop werd ingelast. Over the Edge bestaat uit René Meester, Pé van Dorst, Jaap Zandee, Jeroen Polderman en Kees de Graaf. Voor grote en kleine huisdieren Goes, ’s-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen door: dr. A. Mossel man, Hogenakker 8, Kruiningen. Tel. 01130-81233. Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: dr. M.P.C. Karelse, 's-Heer Hendriks- kinderendijk 118, Goes. Tel. 01100- 20656. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: De praktijk wordt afwisselend door de dierenartsen L. Huiskens-Corne- lisse en S. Verhoeven waargeno men. Molenlaan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. gingsprodukten. Verder met John van G. voor de afwerking en gezichtsbehandeling. Voor de dagelijkse verzorging kunnen de cliënten gebruik maken van de gebruikte en aanvullende pro- dukten. De nieuwe salon is inge richt met de nieuwste apparatuur welke anno 1995 bij een schoon- heidsbehandeling wordt ge vraagd^ teitsprodukten in samenhang met scherpe prijzen. Men treft er dan ook bekende mérken, zoals Christian Dior en La Coste, maar ook goedkopere modieuze mon turen. Persoonlijke service en totaaloplossingen bij zichtproble- men completeren het pakket. Verder kan men bij Pearle terecht voor gratis oogmeting door professionele medewerkers en met de modernste appara- Pearle Opticiëns aan de Kolve- niershof 22-24 te Goes heeft een feestelijke heropening achter de rug. De zaak van Henk en Lous Uiterwijk is grondig verbouwd, hetgeen mede verband hield met veranderingen bij het aangren zende pand van C. en A. Het resultaat is een fraaie nieuwe overzichtelijke optiekzaak waar nog betere service dan in het verleden kan worden gegeven. De winkeloppervlakte is overi gens hetzelfde gebleven: circa 100 vierkante meter. Royaal van opzet dus. Pearle heeft een vol ledig nieuw interieur gekregen. Daarmee is het één van de meest moderne zaken binnen de Pearle-organisatie geworden. De opstellingen zijn overzichtelij ker geworden, er is een entree gekomen voor rolstoelers en met name de oogmeetruimte onder ging uitbreiding. De ingrijpende verbouwing werd overigens in hoog tempo en efficiënt uitge voerd. Tijdens de verbouwing togen medewerkers van Pearle naar het dierenasiel om daar enkele dagen de helpende hand te bieden. En tijdens de feestelij ke opening werden giften ont vangen welke eveneens bestemd waren voor het dieren asiel "De Tussenhaven" te Goes, waarmee Uiterwijk Optiek b.v. uitstekende contacten onder houdt. Wat de filosofie van Pearle betreft, deze blijft ook in de ver nieuwde zaak onverkort van kracht. Dat wil zeggen: Pearle legt sterk de nadruk op kwali- poortstraat. We willen in de nabije toekomst de collecties verder aanpassen. Maar dat is een proces dat moet groeien. We zijn blij met de nieuwe moge lijkheden die we kunnen bieden in lederwaren, tassenmode en reisbagage. We kunnen nu een nog completere collectie aanbie den. Een mooie uitbreiding dus en tevens een verjonging". Funny Bag is heropend met aantrekke lijke aanbiedingen en voorjaars- prijzen. De winkel heeft een oppervlakte van circa 120 vier kante meter. De bestaande zaak van Hans Sinke aan de Ganze poortstraat had reeds een win kelvloer van 225 vierkante meter. Een aanzienlijke uitbreiding dus. "Al moet je de zaken eigenlijk los van elkaar zien. Want ze hebben beide een eigen gezicht", aldus de heer Sinke. Goes en Kloetinge: Van vrijdag 18.00 uur tot zaterdag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. D.P. Keizer, Frans den Hollander- laan 29, Goes. Tel. 01100-16405. Van zaterdag 19.00 uur tot zondag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. J.A. v.d. Werff, Van Dusseldorpstraat 3, Goes. Tel. 01100-27451. Heinkenszand, ’s-Heer Arendsker- ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. A.P. v.d. Vlugt, Veerweg 6, Wolphaarts dijk. Tel. 01198-1231. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Mier- mans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. J.A. Fortrie, Zangvo- gelstraat 86, Heinkenszand. Tel. 01106-3074. Hansweert, Schore en Yerseke: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. J. Kok, Zeeburg 1, Yerseke. Tel. 01131- 3520. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waarde en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. A. Plai- sier, Burg. Vogelaarstraat 2, Kruinin gen. Tel. 01130-81566. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. J.A. de Jong, Biezelingsestraat 57, Kapelle, tel. 01102-41290. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, 's-Gravenpolder, Ovezande en 's-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargeno men door: dr. J. Geldof/J. de Graaf, Korteweg 23, Driewegen. Tel. 01195-5275. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waarge nomen door: dr. J.A. Kersseboom, Ooststraat 15, Kortgene. Tel. 01108- 1319. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. Wie gebruik wil maken van deze ontbijtservice, kan bellen naar Rotaract Club Goes, tel. 01100-51893, 33436 of 23991. Leger des Heils ZONDAG 30 april: Heiligingssamen- komst om 10.00 uur, o.l.v. de korps officieren. ‘s Avonds dienst in P.Z.Z. o.l.v. kapt. v. Triest. TELEFOONCIRKELS GOES EN NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en infor matie: Stichting Welzijn voor Oude ren, tel. 01100-23723. Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 01100-11167 C. van Duin, tel. 01100-28072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN Wij zijn open maandag van 13.30- 16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 01100-32233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 01100-35000. HOBBY WERKPLAATS DE ’’BEVELANDEN" Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpl.: di. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hob by electronica: di. van 18.30 tot 21.00 uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00- 1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 01100-20563/ 15496/30955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 01100-23837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 01180-15551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreek uren: Middelburg: op maandagmid dag en donderdagavond, uitsl. op afspraak via 01180-37120. Goes: Zonnebloemstraat 53, maandag 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur woensdag en vrijdag van 13.SO IT.00 uur. Telef. bereikbaar op werk dagen van 9.00-17.00 uur op 01100- 50908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 01180-38080. Bereikbaar: 14.00- 20.00 uur. PATIÊNTENVER. SAMEN BETER: Centraal tel.nr. 01140-20069/15420 of 01106-3309. Dit nummer kunt u bellen voor hulp, informatie en klach ten met betrekking tot de gezond heidszorg. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zon nebloemstraat 53, Goes, tel. 01100- 21270. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening aan alle Zeeuwse gehandicapten. Heren gracht 52, Middelburg. Tel. 01180- 23592 van ’s morgens 9.00-12.00 uur. 's Middags 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de dichtstbijzijnde pastor. N.V.S.H. Tel. 01650 - 49961 of landelijk 070 - 3469709. VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: tel. 033- 620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418, 1400 AK Bussum. SPEEL-O-THEEK ’DE WISSELPLAATS’: voor kinderen die zich "anders” ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Lenie Marinussen, Kapelseweg 20, 4481 PE Kloetinge, tél. 01100- 15231, b.g.g. 11850. STICHTING THUISZORG EN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK ”DE BEVELANDEN” Zonnebloemstraat 53, Goes, 01100- 21270, op werkdagen van 08.30- 12.30 u. en 13.30-17.30 u., buiten kantooruren: 01180-28743 Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 01131-3520. Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00- 10.00 uur, 01135-1800. Kapelle: fysiotherapie de Hond, w.dag: 14.00- 15.00 uur, 01102-42925. Heinkens zand: wijkgebouw, v.dag 09.00- 09.30 uur, 01106-1615. Kortgene: wijkgebouw, w.dag 9.00-9.30 uur, 01108-1378. ASTMA Aangepaste bewegingsoefeningen en zwemmen voor mensen met Cara o.l.v. fysiotherapeut van het Astma- fonds, 01102-43296. NPV THUISZORG N. Eggebeen 01198 - 1491b.g.g. 01100-33990. FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 01180- 27311. KONTAKT BORSTKANKERPATIËNTEN Iedere dinsdag tel. spreekuur van 11.00-12.00 uur. Tel. 01100-21270. Elke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spr. uur borst- prothesen in Magnolia, k. 70, 14.00- 16.00 uur. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 01100-49400. I nf ectiez I ektenbestri jd I ng Melding en adviezen geslachtsziek ten, tel. 01180-34085. T uberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 01184- 18395. Spreekuur rijdende bus: Goes: ”Ter Valcke” (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1 e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen Vragen over jeugd- en schoolge- zondheidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel. 01100-49420. HUMANISTISCHE UITVAARTBEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of begrafenis voor buitenkerkelijken. Aanvragen via tel. 01180-14251 CROHN EN COLITIS ULCEROSA VER. NEDERLAND AFD. ZEE LAND. Voor informatie bellen met: 01102- 42591 of 01188-2836. ALZHEIMER VERENIGING ’ROND DE SCHELDE’. Als dementie ook in uw omgeving voorkomt en u er over wil praten of informatie wil omtrent dementie bel dan de Alzheimer Stichting. Tele foonnummer: 05129-1202 (dag en nacht bereikbaar). REUMAPATIËNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen met 01100- 14812 of 01180-29487. BUREAU VERTROUWENSARTS Inzake KINDERMISHANDELING Tel. 01180-28800. CLIËNTENBOND AFD. ZEELAND, BOND VOOR PSYCHIATRISCHE EN (EX-)PSYCHIATRISCHE PA TIËNTEN Joannaplantsoen 2, 4462 AV te Goes, tel. 01100-50465. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054, 4460 MB Goes. Tel. 01100-49389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; Onder steuning patiëntenorganisaties; Be langenbehartiging patiënten consu menten in de gezondheidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 01100-13930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11 YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzofre- ne mensen. Tel. 01100-12221 of 01148-2217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GEHANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 01188-3404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aan sluitingen op het Bejaarden- en Ge handicapten alarm. Kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Het Clarahofje, Maarten- broersweg 82, Hansweert. Tel. 01130-83698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50- plussers beschikbaar voor iedereen, 01100-28084. JONGEREN ADVIES INFORMATIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of vragen over sociale wetgeving, huis vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44, 4461 BB Goes, tel. 01100-51850. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP Telefoon 21576, ’s morgens van 9.00 tot 11.30 uur, 5 dagen in de week. WIJKINFO-WINKEL ”DE GOESE POLDER” Voor vragen-hulp bij (pers.) proble- men-adviezen. Op het gebied van de woonomg., discriminatiebestr., uitke ringen, vrijwilligerswerk, voeding en konsumentenzaken. Ook voor jonge ren. De Spinne 11-66/67, tel. 01100- 51254 (ook op do.av.). H'S w

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 17