SPELREGELS DOELGROEPENSCHEMA W O O N B O N Woningaanbod Woningstichting Borsele BOOMKWEKERIJ J.M. VAN LIERE INTERIEURVERRASSINGEN - KASTSYSTEMEN - PLAFONDS W woningstichting borsele S: CM' Mr. Dr. Meslaan 1 Helnkenszand tel. 01106-2010 fax 01106-2081 Heinkenszand tel. 01106-2010 fax 01106-2081 Mr. Dr. Meslaan P Murre-Moens heeft een pasklare oplossing! BAARLAND ELLEWOUTSDIJK HEINKENSZAND OVEZANDE 's-GRAVENPOLDER HOEDEKENSKERKE BORSSELE 's-HEERENHOEK KWADENDAMME LEWEDORP OVEZANDE DRIEWEGEN OUDELANDE Om nu te planten: Fruit- en laanbomen, Heesters, rozen, vaste planten en heideplanten Ook uw adres voor: Tuinaanleg Tuinontwerp Div. soorten tuinaarde Vijverplanten WONINGEN VOOR OUDEREN Palmboomseweg 1, Nisse, tel. 01103-1213. Oud Station Nisse O Starter* O Doorstromer* O Garage* 15 Woensdag 26 april 1995 DE BEVELANDER A 18 tot 23 jaar 1 persoon tot 1.900,- Woonplaats B 18 tot 23 jaar 1 persoon vanaf 1.900,- C 18 tot 23 jaar 2 of meer personen D 18 tot 23 jaar 2 of meer personen vanaf 2.600,- E 23 tot 65 jaar 1 persoon F 23 tot 65 jaar 1 persoon vanaf 2.500,- G 23 tot 65 jaar 2 of meer personen H 23 tot 65 jaar 2 of meer personen vanaf 3.300,- I 65 jaar of ouder 1 persoon J 65 jaar of ouder vanaf 2.100,- 1 persoon K 65 jaar of ouder 2 of meer personen L 65 jaar of ouder 2 of meer personen vanaf 2.800,- y i V /VIURRE-MOENS U bent op zoek naar een woning in de Gemeente Borsele en u wilt zelf bepalen naar welke woning u wilt verhuizen en op welk tijdstip. Woningstichting Borsele geeft u die keus. LEEFTIJD HOOFDBEWONER SAMENSTELLING HUISHOUDEN TOTAAL INKOMEN BRUTO P. MND. Mr.Dr. Messtraat 29 zie advertentie nummer 95.160 Pr.Wilhelminastraat 7 huurprijs f. 719,84 eengezinswoning met 3 slaapka mers bestemd voorgroep F-G-H-J-L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar26 april Kolewiegenhoek 5 huurprijs f. 656,55 aanpasbare woning met 3 slaapka mers bestemd voor: groep D t/m L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar26 april Diepeneestraat 6 huurprijs: f 665,76 eengezinswoning met 4 slaapka mers bestemd voor: groep D t/m L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 26 april Diepeneestraat 20 huurprijs f. 665,76 eengezinswoning met 4 slaapka mers bestemd voor groep D t/m L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar1 mei Prunusstraat 66 en 72 huurprijs: f. 771,39 eengezinswoning met 4 slaapka mers bestemd voor: groep F-G-H-J-L DOORSTROME R/STA RTE R beschikbaar: 29 maart Deken Tomaslaan 41 huurprijs: f. 656,55 aanpasbare woning met 3 slaapka mers - badkamer en mogelijkheid voor slaapkamer op begane grond bestemd voor: E t/m L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 1 mei Burg, van Horsighstraat 38 huurprijs: f. 471,83 eengezinswoning met 3 slaapka mers bijzonderheid: hoekwoning bestemd voor groep: B t/m L STARTER/DOORSTROMER beschikbaar: 15 mei Laustraat 25 huurprijs: f. 668,99 eengezinswoning met 4 slaapka mers bestemd voor groep: D t/m L DOORSTROME R/STA RTE R beschikbaar: 15 mei Marktstraat 21 huurprijs: f. 664,08 eengezinswoning met 3 slaapka mers bijzonderheid: HR combiketel bestemd voor groep: D t/m L STARTER/DOORSTROMER beschikbaar: 15 mei Kerkstraat 15 huurprijs f. 594,08 kleine eengezinswoning met 2 slaap kamers bestemd voor: groep D t/m L STARTER/DOORSTROMER beschikbaar15 juni Dortsmanstraat 15 huurprijs: f 664,08 eengezinswoning met 3 slaapka mers bijzonderheden: HR-combiketel bestemd voor: groep D t/m L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 12 april Pr. Willem Alexanderstraat 19 en 21 huurprijs: f. 679,- eengezinswoning met 4 slaapka mers bestemd voor groep D-F-G-H-J-L DOORSTROM E R/STA RTE R beschikbaar: 1 mei Mr.Dr Messtraat 29 huurprijs f. 401,19 woning met 1 slaapkamer 1e verd. met lift bijzonder geschikt voor ouderen bestemd voor groep A t/m L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar1 mei Pr. Willem Alexanderstraat 22 huurprijs: f. 534,74 eengezinswoning met 3 slaapka mers bestemd voor groep D t/m L STARTER/DOORSTROMER beschikbaar: 1 juni Borszeestraat 75 huurprijs: f. 678,89 eengezinswoning met 4 slaapka mers bijzonderheid: 2e toilet op verdieping bestemd voor groep: D-F-G-H-J-L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 1 juni Maaiklinkstraat 4 huurprijs: f. 656,55 aanpasbarewoning met 3 slaapka mers bestemd voor groep D t/m L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 1 juni Langeviele 19 huurprijs: f. 538,95 eengezinswoning met 2 slaapka mers bestemd voor groep D t/m L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 1 juni Spreeuwehof 31 huurprijs f. 664,08 eengezinswoning met 3 slaapka mers bijzonderheid: HR combiketel bestemd voor groep D t/m L STARTER/DOORSTROMER beschikbaar1 juni Sebastiaanstraat 10 huurprijs: f. 652,72 eengezinswoning met 3 slaapka mers bestemd voor groep: D t/m L STARTER/DOORSTROMER beschikbaar: 1 juni Hugo Kostenhoekstraat 4 huurprijs: f. 591,10 eengezinswoning met 3 slaapka mers bestemd voor groep D t/m L STARTER/DOORSTROMER beschikbaar: 1 juni I I I km I- i i* in 2 !- O) i 1— i alle vermelde huurprijzen zijn inclusief het lidmaatschap van het glasfonds, rioolont- stoppings- en gotenfonds en servicefonds. Past. Fransestraat 8 huurprijs f. 422,35 bejaardenwoning met 1 slaapkamer op de begane grond bestemd voor groep: I t/m L DOORSTROMER beschikbaar1 mei II woningstichting borsele advertentienummer: 95.141 advertentienummer: 95.147 advertentienummer: 95.159 advertentienummer95.154 advertentienummer: 95.142 advertentienummer: 95.148 en 149 advertentienummer95.160 advertentienummer: 95.155 advertentienummer: 95.143 advertentienummer: 95.150 advertentienummer: 95.161 advertentienummer: 95.156 advertentienummer: 95. 144 advertentienummer: 95.151 advertentienummer: 95.157 advertentienummer95.145 advertentienummer95.162 advertentienummer: 95.152 advertentienummer: 95.146 advertentienummer: 95.153 advertentienummer: 95.158 GROEP Telefoon Voorletters tot 2.600,- Bruto gezinsinkomen/maand* fl. Advertentienummer Adres tot 2.500,- Zo ja, datum woonachtig sinds tot 3.300,- tot 2.100,- tot 2.800,- Postadres: 1 1 A F W E R K S Y S T E M E N ARNESTEINWEG 23. MIDDELBURG TEL. 01180-37005, f AX 01 180-13478 Hoe werkt het? Op deze pagina staan de woningen die bin nenkort bij de WSB voor verhuur vrijkomen. Bij elke woning staat aangegeven aan welke voorwaarden u minimaal moet voldoen om in aanmerking te komen voor die woning. Per woning is dit afhankelijk van leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling. Heeft u belangstelling voor een woning en voldoet u aan de voor waarden, vul dan de woonkeuzebon volledig in. Uw bon moet uiterlijk maandag volgend op de plaatsing, vóór 12.00 uur in ons bezit zijn. Wanneer u meer dan één woning ziet waarop u wilt reageren dan kan dat. Per advertentiepagi na kunt u op maximaal drie verschillende woningen reageren. U kunt hiervoor heel een voudig een kopie van de bon maken, invullen en opsturen. Per bon mag u maximaal één woning vermelden. Wie krijgt de woning aangeboden? Aan de hand van een aantal regels bepaalt de WSB wie als eerste voor de betreffende woning in aanmerking komt. Hierbij maken wij onderscheid tussen starters en doorstromers. Starters U behoort tot de categorie starters als u op dit moment nog geen zelfstandige huisvesting heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u nog bij uw ouders woont of wanneer er sprake is van relatiebreuk (beëindiging samenwoning of echtscheiding). In het algemeen heeft bij de starters degene met de hoogste leeftijd voorrang. Een uitzon dering wordt gemaakt voor woningzoekenden met een medische of sociale urgentie en dege nen die in de regio rondom de Oosterschelde en het Sloegebied werken, maar niet in die regio of in Walcheren wonen (woonwerkver keer). Doorstromers U behoort tot deze categorie als u nu reeds zelfstandige huisvesting heeft en uw woning vrijkomt bij het aanvaarden van een andere woning. Als doorstromer heeft degene die het langst op het huidige adres woont voorrang. Woont u op dit moment bijvoorbeeld al 10 jaar in uw huidige woning, dan heeft u voorrang op iemand die nog maar 5 jaar geleden zijn of haar huidige woning heeft betrokken. Ook hier geldt weer de uitzondering voor mensen met een medische of sociale urgentie en mensen met woonwerkverkeer. De aanbieding Als u in aanmerking komt voor de woning, nodi gen wij u uit voor een persoonlijk gesprek. Hier controleren wij alle gegevens. Kloppen alle gegevens dan bieden wij U de woning in prin cipe aan. U dient dan binnen 3 dagen een Let dus goed op welke categorie er aangege ven staat in de advertentie. Het heeft geen zin om als starter te reageren op een woning bedoeld voor doorstromers of omgekeerd. Kom kijken naar de oplossingen die wij bieden. Ook zult versteld staan van de vele mogelijkheden. beslissing te nemen. U bent niet als eerste geselecteerd? Wanneer u geen uitnodiging voor een gesprek van ons heeft ontvangen dan komt u dus niet in aanmerking voor de woning. U kunt dan weer reageren op de nieuwe advertentie die in de BEVELANDER verschijnt. Woningzoekenden kunnen hun verzoek om in aanmerking te komen voor een urgentie richten aan het Hoofd Woondiensten van de WSB. Woonwerkverkeer Er is sprake van woonwerkverkeer als u een dienstverband van minimaal 18 uur in de regio rondom de Oosterschelde en het Sloegebied heeft, maar niet in die regio of in Walcheren woont. Huursubsidie Het verkrijgen van huursubsidie is afhankelijk van uw belastbaar inkomen. Als u wordt uitge nodigd voor een gesprek zult u hierover nader worden ingelicht. Wanneer u op het moment dat u gaat huren jonger bent dan 23 jaar, moet u er rekening mee houden dat bij een huurprijs boven 501,25 géén huursubsidie wordt ver strekt. nee Handtekening: BELANGRIJK OM TE WETEN Medische en sociale urgentie Voor een urgentie komen alleen inwoners van de gemeenten binnen de regio Rondom de Oosterschelde in aanmerking, die minimaal 1 jaar in deze regio wonen. Urgenties worden slechts zelden afgege ven. Sociale urgentie wordt bijvoorbeeld niet afge geven voor: - echtscheiding waarvoor nog geen vonnis van de rechtbank is afgegeven; - relatiebreuk; - vrijwillige verkoop van de eigen woning; - gezinsuitbreiding. De medische urgentie wordt op verzoek van de WSB en op kosten van de woningzoekende, beoordeeld door hiervoor door de WSB aange wezen artsen. I I I I I I I I I I I I I I I Ml I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Achternaam I Geb.Datum i Adres Postcode Naam Partner Geb.Datum partner I Totaal aantal personen I - I I I I I I - Zelfstandige woonruimte ja i I Economische binding* I Sociale binding* i Urgentieverklaring* Overgangsregeling* I Plaats: I Datum: I Onjuist of onvolledig ingevulde bonnen kunnen niet in behandeling worden genomen. Genoemde gegevens zullen door alle adverteerders als basisgegevens worden gebruikt. Opsturen naar: Woningstichting Borsele, Postbus 30,4450 AA Heinkenszand Zie toelichting/aankruisen wat vanjoepassing is Voorletters nee ja nee Zo ja, aantal km woon- werkverkeer O ja o nee ja nee a ja WSB Onze openingstijden zijn: Maandag t/m donderdag: tussen 8.15 uur en 12.15 uur en tussen 13.00 uur en 17.00 uur. vrijdag: tussen 8.15 uur en 11.30 uur. Kantoor: Mr.Dr. Meslaan 1 Heinkenszand Postbus 30 4450 AA HEINKENSZAND

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 15