Collectebus Hart Giraffen, gnoes, zebra's en nijlpaarden in de tuin van ex^Bevelarider Jaap Auperlé: SCU NDllRS 1ST ■9 DE MUYNCK OPTIEK GROENLEER GOES 12 OSCAR stichting in Goes april) in ons land de Hartweek. De bus is bedoeld als ondersteu ning van de nationale collecte die dan wordt gehouden. WIP’ 3?_S's' C 1 UUR FOTOSERVICE GRAND THEATER GOES 01100-15165 weekblad voor z C ^feoÊLB^^ L Woensdag 26 april 1995 - 47e jaargang no. 17 JI Zaterdag 29 april gesloten PILAAR Tel. 01100-12820 iland I gggBP' I Op veler verzoek I 3 voorstellingen ’’...Zonde van je geld Br FOTO VERSCHOORE 4 JODIE FOSTER LIAM NEESON 1 i Omgeving Uitreiking Culturele Prijs gem. Goes Lelijke Eend Toegang slechts 5,- Onrust M0T0RMAAIERS va 550,- ZITMAAIERS va 2.495,- NOMINATIES BauEï RDCES De grootste skate-speciaalzaak van Nederland! Toeval? FILMPROGRAMMA VANAF 00. 27 APRIL T/M WO. 3 MEI Weer Kenia Verkoping van Rode Kruis Kantoor van De Bevelander 5 mei gesloten Nu al maken wij onze adverteerders en andere relaties erop attent, dat het kantoor van Weekblad De Bevelander op vrijdag 5 mei de gehele dag zal zijn gesloten in het kader van Nationale Bevrij dingsdag. In verband met het goed kunnen verwer ken van opdrachten en redactionele informatie, verzoeken we u daarom vriendelijk uw opdrachten voor het nummer van woensdag 10 mei zoveel mogelijk reeds op don derdag 4 mei aan te leve ren. Overigens is aanleve ring van advertenties uiteraard ook op maan dag 8 mei nog normaal mogelijk. En zijn fl B I ^LB I l geeft alleen deze week nog modecheques uit t.w.v. 5,00 bij iedere besteding van f 50,00. Nu kopen is straks geld verdienen!! Zaterdag 29 april geopend van 9.30 tot 17.00 uur OPRIL GROTE MARKT 11, GOES TEL. 01100-31479 NAIVASHA (KENIA) -- Aan de rand van het bos staan giraffen te eten van de bomen. Waterbokken grazen vre dig naast de zebra's en de gnoes. JODIE FOSTER - BESTE ACTRICE f ■i i I - A w I 11 weken. horlogemaker uit Kapelle Hierbij zijn verhaal, opgetekend door Chris Debets. (Van een onzer redacteuren) C-'A OOGMERK OPTICIEN 14.00 u. L... Maandag ..19.30 u. Dinsdag ....19.30 u. Woensd ....19.30 u. Het gebied bestaat uit zo'n 100 hectare groengebied. Veel daar van is weiland, waar vee wordt gehouden. Maar in de niet gebruikte, beboste of braaklig gende delen zijn de inheemse We lopen langs het meer, waar de wevervogels hun ingenieuze nesten in de bomen gebouwd hebben. Op een kleine zand plaat, niet ver uit de oever, zit een grote kolonie pelikanen en aalscholvers. komt hij in contact met een ex-inwoner van de Bevelanden, namelijk voormalig horlogemaker Jaap Auperlé uit Kapelle- Biezelinge. planten en dieren de baas. En midden tussen hen in woont Jaap Auperlé (49), met zijn vrouw en kinderen. De 100 hectare natuur- en vee- teeltgebied behoort bij een boer derij van een Engelse familie. De langwerpige houten woning van het gezin staat ergens verloren in die omgeving. We gaan stilletjes zitten achter een paar bosschages en we kij ken een hele poos naar twee spelende kleine vosjes, naar de zebra's, de gnoes en cie water bokken. De giraffen gaan onver stoorbaar verder met hun maal tijd. "Zo moet het paradijs eruit gezien hebben", schiet het door me heen. De Culturele Prijs Goes 1994 is onlangs toegekend aan de heer Izaak Ruissen. De uitreiking van deze onderscheiding zal plaats vinden op vrijdag 27 oktober om 20.00 uur in "De Hoogte", Popu lierenstraat 29 te Goes. De uitrei king zal muzikaal worden opge luisterd door onder meer de Chr. Oratoriumvereniging, de cantorij van "De Hoogte" en leerlingen van de heer Ruissen. niet meer economisch verant woord vond. Enkele jaren tevoren had hij zich in Kapelle gevestigd (aan de Zijn zwerftocht door Afrika duur de 7 jaar. Toen kwam hij aan in Kenia. Hij werkte er een tijdje, voordat hij terugging naar Euro pa. Dijkwelsestraat 22, waar nu De Kromme Spaak is), nadat hij in Zierikzee de zaak van zijn vader (ook horlogemaker) had overge nomen. De zaken in Zierikzee liepen echter niet zo goed. Daar om verkaste hij naar Kapelle, in de hoop daar minder concurren tie te hebben. Maar de reislust was niet meer uit zijn lijf te bannen. Hij kocht een Lelijke Eend-bestelauto en trok via Italië, Spanje en Portu gal naar Noord-Afrika, onder weg levend van de amandel-, druiven- en sinaasappelpluk. Daar wonen ze nu nog. En ze zullen er niet gauw meer ver trekken. Jaap verdient er de kost met een transportbedrijf (samen met een compagnon). Hij handelt in stro, hooi en z.g. coffeesticks (stammetjes van de koffieplant). Zijn vrouw heeft in één van de arbeidershuisjes in de buurt een naaiatelier. Ook zij heeft het goed naar de zin. Ze hebben hun draai in Kenia gevonden. Ze zijn 'gesettled'. Door zijn lange zwerftochten in Europa en Afrika, én door zijn huwelijks met een Marokkaanse vrouw, beheerst hij vele talen. De één wat beter dan de ander, maar: hij spreekt en verstaat ze allemaal. Het indrukwekkende lijstje: Nederland, Frans, Engels, Duits, Spaans, Portugees, Itali aans, Marokkaans, Arabisch en Swahili. 'ontdekkingsreiziger' Chris Debets onverhoopt in contact kwam met zijn streekgenoot Jaap Auperlé. 20.00 u. 19.00-21.30 u. 19.00-21.30 u. 19.00-21.30 u. En die gelegenheid had Chris. Hij verbleef 7 dagen lang bij Jaap Auperlé. Voor de lezers van De Bevelander leverde het een mooi verhaal op. BOUWMATERIALEN GOES 01100-15401 Kleurenfoto's die uw herinneringen mooier maken! I Klaar terwijl u winkelt 7 Kodak Royall Papier Kodak Express kwaliteitscontrole Middelburg Lange Geere 28 (naast ANWB-kantoor) Goes Grote Markt 7 Hulst 's-Gravenhofplein 8 Terneuzen Noordstraat 6 (25 m. naast HEMA) THE MASK Zondag, woensdag Da rust die nu is ingetreden in het dagelijks leven van Jaap Auperlé staat in schrille tegen stelling tot de onrust, die hem bekroop toen hij in 1973 in Kapelle zijn horlogewinkel annex zilver- en goudsmederij moest sluiten, omdat hij het zakendoen OOGMETING-CONTACTLENZEN Optometrist O.V.N. - Contactlensspecialist A.N.V.C. Albert Plesmanweg 5 - 4462 GC Goes Ind.terrein De Poel 1 - 3e bedrijf rechts Zaterdag open tot 15.00 uur De Muynck Optiek, Ganzepoortstraat 3,4461 JX Goes, telefoon: 01100-15214 B T' TB Dat is de omgeving, waarin Jaap Auperlé woont. Zijn huis staat midden in een enorm groenge bied, waar de Afrikaanse planten en dieren in hun natuurlijke omgeving vóórkomen. Dit is Kenia. Dit is Naivasha, 80 km ten westen van de Keniaanse hoofd stad Nairobi. Maar dat bleef een vrome wens. De concurrentie kwam er toch. En ook de goudprijs ging omhoog. Dat maakte de zaken minder rendabel. Vrijgezel Jaap Auperlé had zijn beslissing gauw genomen: hij zou op Corsica gaan wonen, samen met zijn hond. Hij was al eerder op dat zonovergoten Franse eiland ge weest. Hij zag dat wel zitten. Drie jaar woonde hij er, en verdiende de kost als zilversmid en paard- entrainer. Dan volgt een avontuurlijke reis door Marokko, Niger, Nigeria, Kameroen, Centraal Afrikaanse Republiek, Sudan en Kenia. Ver scheidene malen werd onder weg zijn auto opengebroken en zijn spullen gestolen. Er waren gigantische problemen met visa. En verscheidene keren was Jaap door malaria en cholera te ziek om zijn auto te besturen. "Dan moest ik stoppen. Normaal uitstappen kon ik niet meer. Ik liet me gewoon uit de auto vallen en bleef ter plekke een poos in de schaduw liggen. Zó verzwakt was ik. Maar toch moest ik ver der, omdat kort daarop mijn visum verliep". Chris zelf is intussen weer verder getrokken. Zijn reisroute is voor lopig: Oost-Kenia, Noord-Kenia, eiland Zanzibar, Tanzania en Zimbabwe. U hoort nog van hem. Als we verder wandelen zien we plotseling de zeldzame 'bat eared fox' zitten, midden in een kudde gnoes. De 'bat eared fox' (we kennen de Nederlandse naam niet) is een vos met grote oren. Zijn oren lijken, sterk vergroot, op die van een vleermuis. Vandaar de naam. Dat verhaal is gauw verteld. Het was niet helemaal toeval. Een broer van Jaap Auperlés echtge note woont in 's-Gravenpolder. En toen daar bekend werd, dat een dorpsgenoot een trektocht door Oost-Afrika zou gaan maken, hebben ze hem voor de zekerheid Jaaps adres meege geven. Zo van: "Als je gelegen- Donderdag Vrijdag. Zaterdag Zondag Jaap Auperlé met vrouw en kinderen aan het picknicken in de buurt van hun huis. ...het was gigantisch veel goedkoper” werken we dan allebei!” In het winkelwagentje van Veronique vinden we blikjes hondenvoer. We vragen ernaar. "We hebben 2 honden en die moeten natuurlijk wel goed verzorgd worden. Zou ik naar een dierenspeciaalzaak gaan dan ben ik vele malen duurder uit. En dat terwijl ze hier alle bekende merken hebben. Mensen die niet naar prijzen kijken vind ik onverstandig han delen. Meer betalen voor exact hetzelfde is en blijft voor mij zonde van je geld. Bij Jan Bruijns is dat uitgesloten!” Unieke service Honderden skates van topmerken in voorraad Alle onderdelen uit voorraad leverbaar Ook verhuur BOULEVARD PLAZA TEL. 01184-31001 Zondagmiddag geopend Voor de lezer zal de vraag reste ren, hoe de 's-Gravenpolderse Goes is één van de plaatsen in ons land, waar de Collectebus van de Hartstichting deze week op bezoek komt. De bijzondere bus staat heden, woensdag 26 april, tussen 14.00 en 16.00 uur op de Oostwal te Goes. Locobur- gemeester C. Linssen is uitgeno digd een bezoek te brengen aan de bus. In de Collectebus geeft de Hartstichting informatie over haar werk. Bovendien loopt momenteel (van 23 tot en met 29 Op een tweede reis naar Kenia leerde hij in Marokko zijn huidige vrouw kennen. Ze ging met hem mee op reis. Na veel tegensla gen kwamen ze uiteindelijk (weer) in Kenia aan. Na verloop van tijd zijn ze in de gelegenheid het huisje op de grote farm bij Naivasha te huren. De Collectebus is een rijdende autobus, geheel beschilderd door kunstenares Astrid Engels samen met een groep hartpa- tiëntjes. Twee kussende figuren, omkranst door een serie harten, vormen het centrale deel van dit bijzondere mobiele'schilderij van 100 vierkante meter. Donderdag 27 april, morgen, wordt in huize Randhof aan de 's-Heer Elsdorpweg te Goes een verkoping gehouden door de Welfaregroep van het Rode Kruis, afd. Goes-Borsele. Tus sen twee en vier uur worden allerlei handwerken verkocht welke gemaakt zijn door de bewoners van verschillende bejaardenhuizen en particulieren in Goes en Borsele. Tevens draait het Rad van Avontuur. Van de opbrengst kunnen weer nieuwe materialen worden aan geschaft. iMiunii Arun- RkiiikiiI.ikikim ...SU |l*V Mimi ji'iin lu'iiK I V. spIKU k ulUUt.HIU ■vDi.. k «4-MIM rj I Pi'llIiKW lllMID I.MIKIUV1IIM Pl<IIKI>'. - j.'llll li'sllk 1.I1U NlIx'S Nil WH Rkihkiima Am' MlKkhlIW u SlMVIlUI - jlvllllk ,><no Dixii hnv'iii. i.i.i GkuiwPiui WiiiiiuXniioivix» MiKkH 1N>I11 Rimi’ Hl' M HIIU. 'MlftrolCIHIKN Mi ><lkl>,lllk|kk« lik >IIMlllUll>'(' Zijn kinderen spreken thuis Marokkaans en Swahili, maar ze verstaan het Nederland van hun vader goed. S '.b --JJ v y Jaap leest kennelijk mijn gedachten. "De meeste Europe anen denken, dat de wilde dieren alleen maar in de nationale par ken zitten", zegt hij. "Maar je ziet het zelf: overal lopen de dieren hier vrij rond. En niemand doet ze wat". Hij reist vanuit Nairobi (Kenia) via een nog onbekende route naar Harare (Zimbabwe). De reis duurt naar verwachting zo'n 11 weken. De redactie van De Bevelander had hem vooraf gevraagd, attent te zijn op leuke voorvallen, die misschien een mooi ver- haal voor onze lezers zouden kunnen opleveren. BB^ m m m m Zoals wij enkele weken geleden al in De Bevelander meldden, is amateur-fotograaf Chris Debets uit 's-Gravenpolder op dit moment bezig aan zijn vierde avonturentrektocht door een exotisch werelddeel. Jaap Auperlés woning op een enorm boerderijgebied in Kenia. Hier woont Jaap met vrouw en kinderen. i'V Hl IMW MiKkHwnm Mn hui trim PolyGram Een paar nijlpaarden houden ons vanuit het water quasi- onaangedaan, maar toch nauw lettend, in de gaten. Af en toe steken ze hun grote muilen geeuwend in de lucht. AnneMareL Deze cheques kunnen in de hele maand mei weer bij ons besteed worden (niet op aanbiedingen en!of' andere akties). Bij het huis van de ex-Kapellenaar lopen talloze dieren in het wild rond. Hier een giraffe, gewoon in de achtertuin (FOTO’S: CHRIS DEBETS) heid hebt om bij hem langs te gaan Op sommige plaatsen is het meer omzoomd door een metershoge 'muur' van prachtig papyrusriet, waaruit een concert van vogelgefluit komt, af en toe onderbroken door het gebrom van de nijlpaarden. Veronique Westergaard (24) trouwde 2 jaar geleden. Vanaf die tijd is ze vaste klant bij Jan Bruijns en is ze er iedere week te vinden. Beide werken, maar toch let Veronique op de kleintjes. "Eigenlijk werd ik via via op het spoor gezet. Mensen in mijn directe omgeving hadden het er steeds over dat het hier zo goedkoop is. Toen ik pas getrouwd was ging ik eerst naar een andere supermarkt. Maar omdat iedereen het steeds over Jan Bruijns had, ben ik het gewoon gaan probe ren en... jawel hoor, het was gigantisch veel goedkoper. Dat merkte ik al direct na de eerste keer. Of je het nu hebt over limonade, afwasmid delen, waspoeder, shampoo, badschuim, ja ei genlijk alles, bij de kassa scheelt het al gauw enkele tientjes. En dat is mooi meegenomen, al i OSCAft NOMINATIE VOOR _,z. S As. A Kan zij nu ooit nog terug... h eerder oetlc zij jrr..,und uit de 11 bewoonde wereld

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 1