WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK Fusie AOC heeft gevolgen voor agr. leerlingstelsel Donderdag 27 april Hoofdstad Operette in De Prins Goes Bea's Hairshop: nieuw in Koningstraat Goes Mooie combinatiemode op show bij Berco Goes L’ Bij aankoop van een komplete bril 50,- korting of een zonnebril op sterkte kado. Voorrondes Miss N'land- MEDISCHE DIENST verkiezing bij Kiekieris Met "Der Vetter aus Dingsda" 9p-ttca Kampman xkWSJj/ ,an9e vorststraat 57 goes, tel. 01100-30214 Schitterend!! De nieuwe collectie Perzen Berbers en Nepaltapijten o. &il& 4 Woensdag 19 april 1995 DE BEVELANDER 9 voor 22 en 23 april 1995 VERLOSKUNDIGEN DIERENARTSEN: Op 28 april en 26 mei a.s. Korte inhoud Rommelmarkt karnaval 's-Heerenhoek Rommelmarkt Met Hart en Hand BOSSTRAAT 24 BERGEN OP ZOOM 01640-42216 Henk Wijngaard in De Geveltjes 's-Heerenhoek lltar I 1 Advertentie LM. (Foto Leoni Ravestein) HUISARTSEN: TANDARTSEN: APOTHEEK: - a. HOMEOPATEN KRUISWERK Julia de Weert, de erfgename van Bovendien is de collectie van Berco opgebouwd in kleurthe- ma's, waarbij ook weer naar har telust kan worden gecombi neerd, aangezien de kleuren goed op elkaar zijn afgestemd. We noemen in dat verband geel, indigo, koraalrood met als onder steunende combinaties zwart en wit. Ook de mogelijkheden op gebied van blazers zijn bij Berco in het een groot fortuin en van het land goed De Weert, heeft als voogd haar oom Josse. Hij heeft zich met zijn vrouw Wimpel op het landgoed gevestigd en geniet van het rijke leven. Het moment nadert waarop Julia de beschikking krijgt over haar erfenis. Josse probeert het fortuin voor zijn familie te redden door August Kuhbrot, een - ook voor hem - onbekende neef, uit te nodi gen. Deze August moet hand en hart van Julia zien te veroveren. Dat zal moeilijk zijn, want Julia heeft jaren geleden trouw gezworen aan haar neef Roderich toen deze naar Batavia vertrok. nieuwe seizoen groot, terwijl men bovendien een inzicht gaf in de grote collectie hoeden die Berco in eigen huis voert. Tas sen en accessoires waren van Hans Sinke. Deskundig com mentaar tijdens beide geslaagde en druk bezochte shows werd gegeven door de heer R. Berks. Voor de enscenering van deze operette heeft men de Duitse regisseuse Sibylle Krantz aange trokken; voor de choreografie Mariël Delucchi, de vaste ballet- meester van de Hoofdstad Operet te. Jan van Hemert en Barbara von Lucadou hebben respektievelijk het ontwerp van de decors en kos tuums op zich genomen. Bij de foto: Een indruk van de modeshows bij Berco. Op zaterdag 22 april a.s. houdt de karnavalsstichting 'de Koen- kelpot' in 's-Heerenhoek haar jaarlijkse rommelmarkt. Mensen die graag snuffelen en kopen kunnen vanaf 13.00 uur terecht in de Heerenstraat te 's-Heeren hoek. Duizenden tweede-hands- artikelen wachten hier op een nieuwe eigenaar. Op deze gezel lige rommelmarkt worden de meest waardevolle artikelen om 14.00 uur bij opbod verkocht. REGIO ZEELAND: L.H. Moseman. Tel. 01194-9663. De jeugdvereniging "Met Hart en Hand" van de Geref. Gemeente Goes houdt zaterdag 22 april een rommelmarkt op het school plein van de Koelmanschool aan de Merellaan 1 te Goes. Ieder een is tussen 9.30 en 14.30 uur welkom. De opbrengst is be stemd voor de Jeugdbondactie "Onder Dak" die zich bezig houdt met de opvang in de maatschap pij van ex-gevangenen. Spreekuren zaterdag- en zondag morgen van 10.00-11.00 uur. dr. J.M.W. Chilla, Markt 11, Kruiningen, tel. 06-527 713 98. De Zeeuwse Apotheek, Grote Markt 10, Goes. Tel. 01100-15255. Openingstijden voor dringende ge vallen: op zaterdag van 08.30-17.30 uur; op zondag van 10.00-11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan dagochtend 08.00 uur. J. Stevens, tel. 01198-1186. 27311 KONTAKT BORSTKANKERPATIËNTEN Iedere dinsdag tel. spreekuur van 11.00-12.00 uur. Tel. 01100-21270. Elke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spr. uur borst- prothesen in Magnolia, k. 70, 14.00- 16.00 uur. KRUISVERENIGING RONDOM DE OOSTERSCHELDE Voor wijkverpleging en intensieve thuiszorg: 24 uur per dag bereikbaar via tel. 01100-51177. Spreekuren en uitleen verpleegarti- kelen op werkdagen tussen 13.00 en 13.30 uur. Uitleen verpleegartikelen 's avonds in Goes (Beukenstraat van MAATSCHAPPELIJK WERK: ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 1, 4461 EV Goes, 01100 - 49480. Werkd. van 8.30- 12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gok- spreekuur do. 16.30-18.30 uur. Bui ten kantooruren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulpdienst 01180-15551. OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Regio Zeeland. Tel.: 01107 -1680 of 01112-2286. DRANKPROBLEMEN? Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEL: 01103-2829/01195-5849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur. Tel. 01100- 12350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Eigenhaardstr. 2, 4331 HS Middel burg, 01180-12280. OCG OUDERS VAN HOMOSEXUELE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 01103-1437 en 01106-3112. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middelburg, tel. 01180-28555. Ook in het weekend. zoals de bedrijfsvoering en opti malisatie zijn hier sleutelwoor den. Op Anna Hoeve, Brielle kunnen leerling-werknemers terecht voor de vakrichting bloemschikken binden. Deze leerlingstelsel- opleiding wordt hier gegeven op het niveau van beginnend en zelfstandig beroepsbeoefenaar. In Goes verandert er wat het leerlingstelsel aangaat weinig. De opleidingen plantenteelt (b.b. en z.b.) blijven hun regionale kleur behouden, er wordt dus vooral opgeleid voor akkerbouw en fruitteelt. Verder worden hier de opleidingen bloemschikken binden en groenvoorziening uit gevoerd. Modehuis Berco aan de Lange Vorststraat te Goes hield kort voor de feestdagen de traditione le lente-modeshow in eigen huis. Zeven mannequins gaven een inzicht van de nieuwe mode voor lente en zomer 1995. Collecties, waarbij mooie combi naties zijn te maken, zoals de trouwe cliënten van Berco in het Zeeuwse overigens al langer weten. Hoven in het kappersvak zat. Dat jubileum werd op gepaste wijze gevierd. Daarbij dient te worden aangete kend dat Hans van den Hoven in de voorbije jaren open oog is blij ven houden voor nieuwe ontwik kelingen. Hij was één der eer sten die met computerprogram ma's ging werken en ook de ser viceverlening buitenshuis werd 15.00 uur, 01102-42925. Heinkens- zand: wijkgebouw, v.dag 09.00- 09.30 uur, 01106-1615. Kortgene: wijkgebouw, w.dag 9.00-9.30 uur, 01108-1378. ASTMA Aangepaste bewegingsoefeningen en zwemmen voor mensen met Cara o.l.v. fysiotherapeut van het Astma- fonds, 01102-43296. NPV THUISZORG N. Eggebeen 01198 - 1491b.g.g. 01100-33990. FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 01180- Telefoon 21576,’s morgens van 9.00 tot 11.30 uur, 5 dagen in de week. WIJKINFO-WINKEL ”DE GOESE POLDER” Voor vragen-hulp bij (pers.) proble- men-adviezen. Op het gebied van de woonomg., discriminatiebestr., uitke ringen, vrijwilligerswerk, voeding en konsumentenzaken. Ook voor jonge ren. De Spinne 11-66/67, tel. 01100- 51254 (ook op do.av.). Miss World Promotie Nederland organiseert op 28 april en 26 mei a.s. voorrondes van de Miss Nederland 1995 verkiezing in discotheek Kiekieris te 's-Hee renhoek. Per voorronde zullen 3 kandidates doorgaan naar de Miss Zeeland 1995 finale. Tij dens deze finale die op 30 juni eveneens in Kiekieris plaats vindt, zullen door John de Mol Produkties TV opnamen worden gemaakt. Miss Zeeland 1995 vertegen woordigt haar provincie tijdens de Miss Nederland finale. Deze finale wordt gedurende 2 dagen in het najaar live uitgezonden door RTL 4. De 12 provincie-win- naressen zullen hier strijden om de titel Miss Nederland. Voorafgaande aan de uitzendin gen worden de deelneemsters in de studio van John de Mol pro dukties voorbereid. Lessen in zingen, dansen, presentatietech niek en vooral veel praten en lachen met elkaar. De kennisma- Voor grote en kleine huisdieren Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen door: W. Verboom, Alexanderstraat 46, Kapelle. Tel. 01102-42486. Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: dr. Van Dijk, Simonswei 2, Heinkens zand. Tel. 01106-1290. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: De praktijk wordt afwisselend door de dierenartsen L. Huiskens-Corne- lisse en S. Verhoeven waargeno men. Molenlaan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. Goes en Kloetinge: Van vrijdag 18.00 uur tot zaterdag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. S. Buys, Van Dusseldorpstraat 3, Goes. Tel. 01100-15462. Van zaterdag 19.00 uur tot zondag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. B.J.M. Schruer, Patijnweg 30, Goes. Tel. 01100-14373. Heinkenszand, 's-Heer Arendsker- ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. D.P. van Driel, Vermetstraat 23, 's-Heer Arendskerke. Tel. 01106-1202. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Mier- mans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. J.A. Fortrie, Zangvo- gelstraat 86, Heinkenszand. Tel. 01106-3074. Hansweert, Schore en Yerseke: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. P. Pol derman, Zeeburg 1, Yerseke. Tel. 01131-3520. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waarde en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. J.D. Elzinga, Spoorlaan 2, Krabbendijke. Tel. 01134-1544. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. Bakx, Park- laan 1Kapelle, tel. 01102-41264. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, 's-Gravenpolder, Ovezande en 's-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargeno men door: dr. H.H.M. Zwartelé, Wer- rilaan 43, 's-Heerenhoek. Tel. 01105- 1280. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waarge nomen door: dr. B.J.H. Hasken, K. Nieuwstraat 4, Kamperland. Tel. 01108-1338. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. Zaterdagavond 22 april treedt Henk Wijngaard op in De Gevel tjes te 's-Heerenhoek. Eind zeventiger jaren maakte, hij in ons land furore als de zingende truckchauffeur en de combinatie van werk en hobby leverde hem een klinkende hit op: "Met de vlam in de pijp". In de loop der jaren volgden vele hits met even veel gouden platen. Halverwege de jaren tachtig werd het wat rus tiger rond Henk Wijngaard, maar er volgde een come-back. En het resultaat daarvan is komende Zaterdag te zien en te horen in De Geveltjes, waar overigens een week later weer een heel ander programma wordt gebo den. Want vrijdag 28 april is er een voorronde voor de Miss Zee- land-verkiezing. bestaat al jaren de opleiding beginnend beroepsbeoefenaar plantenteelt. Vanaf september 1995 start als vervolg hierop de opleiding "zelfstandig beroeps beoefenaar”. Tijdens de primaire opleiding ’’beginnend beroepsbeoefenaar" krijgen de leerlingwerknemers een brede oriëntering op de gehele akker- en tuinbouw. In de secundaire opleiding wor den de te behalen certificaten opgesplitst naar bedrijfstak: groenteteelt glas, groente open teelten, snijbloemen, potplanten, 18.30 - 19.30 uur; in Heinkenszand (Warande) en Kruiningen (Burg. Vogelaarstraat) van 18.30 - 19.00 uur. Inlichtingen over cursussen en dieet advies via tel. 01100-49200 (tijdens kantooruren). WIJKVERPLEGING St. Thuiszorg Nederland is 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 01100 - 29003 STICHTING PROVINCIALE KRAAMZORG ZEELAND Kraamcenrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal in- schrijfbur., tel. 01100 - 49249: ma. t/m vr. van 9.00 uur -16.00 uur. king met Ron Brandsteder, de presentator van de Miss Neder land finale, is een belangrijk onderdeel van de voorbereidin gen. Miss Nederland zal deelnemen aan de Miss World finale. De Miss World organisatie is in Lon den gevestigd en adopteert naast schoonheid een goed doel. Door middel van "fundrai sing" wordt hier ondersteuning aan gegeven; Beauty with a pur pose. De eerste Miss World ver kiezing werd in 1951 georgani seerd en was de eerste interna tionale Miss verkiezing. Thans strijden deelneemsters uit 85 landen om de titel Miss World. Miss Nederland 1994; Yoshka Bon is bij de eerste 15 kandida ten geëindigd tijdens de Miss World 1994 finale in Zuid-Afrika. de hoogtepunten van haar ver blijf waren haar ontmoeting met Nelson Mandela en haar bezoek aan het ondersteunde doel; Ope ration Hunger. De agrarische scholen in het zui delijk deel van Zuid-Holland en Zeeland werken al jaren samen. Deze samenwerking wordt ver der uitgebouwd in de op handen zijnde fusie van "De Gaarde" Barendrecht, "Anna Hoeve" Brielle en "Agrarisch Opleidings centrum Zeeland e.o. "Goes”. Door deze fusie worden alle agrarische opleidingen in dit gebied verzorgd door één agra risch opleidingscentrum: A.O.C. Holland-Zeeland, waarbij de hoofdvestiging in Goes zal zijn. Voor de leerlingen in het dagon derwijs zal er in eerste instantie akkerbouw enz. Onderwerpen niet veel veranderen. De fusie zal ook nauwelijks personele gevolgen hebben, over het alge meen zal elke lokatie de huidige personeels bezetting houden. Voor de opleidingen in het kader van het leerlingwezen gaat er in het aankomend schooljaar iets veranderen. De opleidingen in het kader van het leerlingwezen gaat er in het aankomend schooljaar iets ver anderen. De opleidingen plantenteelt (tuinbouw en akkerbouw) wor den geconcentreerd in Baren drecht en Goes. Op de lokatie Brielle stopt het leerlingstelsel met deze vakrichting. Op De Gaarde, Barendrecht De Hoofdstad Operette geeft donderdag avond 27 april een voorstelling in "De Prins van Oranje" te Goes van de operette "Der Vetter aus Dingsda" van Eduard Künne- ke. De voorstelling begint om 20.00 uur. Kaarten kosten 35 gulden, voor pashouders is de entree 28,-. "Der Vet ter aus Dings da", met muziek van componist Eduard Künne- ke en teksten van Hermann Haller en Rideamus, werd voor de eerste maal opge voerd op 15 april 1921 in het Theater am Nollendorfplatz te Ber lijn. Sindsdien is deze - qua muziek - fijnzinnige 'kameroperette' vele malen op de planken gebracht. Voor de Hoofdstad Operette is het de eerste keer in haar bijna 50-jari- ge bestaan dat het gezelschap deze operette op het repertoire neemt. sterk uitgebreid. Dat hield overi gens ook een toename van werkzaamheden in. En Hans van den Hoven hield daarbij vast aan de slogan dat de zaak niet de goedkoopste wil zijn, maar wel één van de beste. Vandaar deze samenwerking met Bea, die met haar eigen salon voor dames inhaakt op dit principe. Leger des Heils ZONDAG 23 april: Heiligingssamen- komst om 10.00 uur, o.l.v. de korps officieren. Verlossingssamenkomst om 18.30 uur, o.l.v. de korpsofficie ren. Of straatzang. TELEFOONCIRKELS GOES EN NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en infor matie: Stichting Welzijn voor Oude ren, tel. 01100-23723. VREDESBURO Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 01100-11167 C. van Duin, tel. 01100-28072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN Wij zijn open maandag van 13.30- 16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 01100-32233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 01100-35000. HOBBY WERKPLAATS DE "BEVELANDEN” Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpl.: di. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hob by electronica: di. van 18.30 tot 21.00 uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00- 1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 01100 - 20563 15496 30955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 01100-23837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 01180-15551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreek uren: Middelburg: op maandagmid dag en donderdagavond, uitsl. op afspraak via 01180-37120. Goes: Zonnebloemstraat 53, maandag 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur woensdag en vrijdag van 13.30- 17.00 uur. Telef. bereikbaar op werk dagen van 9.00-17.00 uur op 01100- 50908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 01180-38080. Bereikbaar: 14.00- 20.00 uur. PATIËNTENVER. SAMEN BETER: Centraal tel.nr. 01140-20069/15420 of 01106-3309. Dit nummer kunt u bellen voor hulp, informatie en klach ten met betrekking tot de gezond heidszorg. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zon nebloemstraat 53, Goes, tel. 01100- 21270. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening aan alle Zeeuwse gehandicapten. Heren gracht 52, Middelburg. Tel. 01180- GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 01100-49400. Infectieziektenbestrijding. Melding en adviezen geslachtsziek ten, tel. 01180-34085. T uberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 01184- 18395. Spreekuur rijdende bus: Goes: "Ter Valcke” (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1 e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen Vragen over jeugd- en schoolge- zondheidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel. 01100-49420. HUMANISTISCHE UITVAARTBEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of begrafenis voor buitenkerkelijken. Aanvragen via tel. 01180-14251. CROHN EN COLITIS ULCEROSA VER. NEDERLAND AFD. ZEE LAND. Voor informatie bellen met: 01102- 42591 of 01188-2836. ALZHEIMER VERENIGING 'ROND DE SCHELDE’. Als dementie ook in uw omgeving voorkomt en u er over wil praten of informatie wil omtrent dementie bel dan de Alzheimer Stichting. Tele foonnummer: 05129-1202 (dag en nacht bereikbaar). REUMAPATIËNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen met 01100- 14812 of 01180-29487. BUREAU VERTROUWENSARTS inzake KINDERMISHANDELING Tel. 01180-28800. CLIËNTENBOND AFD. ZEELAND, BOND VOOR PSYCHIATRISCHE EN (EX-)PSYCHIATRISCHE PA TIËNTEN Joannaplantsoen 2, 4462 AV te Goes, tel. 01100-50465. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, 23592 van 's morgens 9.00-12.00 Goes. Postbus 2054,4460 MB Goes, uur.’s Middags 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de dichtstbijzijnde pastor. N.V.S.H. Tel. 01650 - 49961 of landelijk 070 - 3469709. VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: tel. 033- 620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418, 1400 AK Bussum. SPEEL-O-THEEK ’DE WISSELPLAATS': voor kinderen die zich "anders” ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 utir. Inl.: Lenie Marinussen, Kapelseweg 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 01100- 15231, b.g.g. 11850. STICHTING THUISZORG EN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK "DE BEVELANDEN” Zonnebloemstraat 53, Goes, 01100- 21270, op werkdagen van 08.30- 12.30 u. en 13.30-17.30 u., buiten kantooruren: 01180-28743 Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 01131-3520. Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00- 10.00 uur, 01135-1800. Kapelle: fysiotherapie de Hond, w.dag: 14.00- Voor gratis adviezen op alle gebied i - ujj jg kennis en ervaring van 50- plussers beschikbaar voor iedereen, 01100-28084. JONGEREN ADVIES INFORMATIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of vragen over sociale wetgeving, huis vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44, 4461 BB Goes, tel. 01100-51850. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP Tel. 01100-49389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; Onder steuning patiëntenorganisaties; Be langenbehartiging patiënten consu menten in de gezondheidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 01100-13930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11 YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzofre- ne mensen. Tel. 01100-12221 of 01148-2217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GEHANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 01188-3404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aan sluitingen op het Bejaarden- en Ge handicapten alarm. Kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Het Clarahofje, Maarten- broersweg 82, Hansweert. Tel. 01130-83698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN "Je kunt niet alles zelf doen. Zeker niet als je betrokken bent bij je vak en één van de beste wilt zijn". Dat idee ligt ten grondslag aan de opening van Bea's Hairshop in de Koning straat te Goes. In samenwer king met de daar al vele jaren gevestig de gerenom meerde zaak van Hans van den Hoven is daar dezer dagen Bea's Hairshop geo pend. De salon van Bea Leerentveld is te vinden op de eerste verdieping bij Hans van den Hoven. "Bea is een ervaren en eerste klas dames- kapper die", zoals Hans van den Hoven het omschrijft, "samen met haar medewerkster Patricia garant staat voor een ware haar- verschuiving". Enige tijd geleden was het 20 jaar geleden dat Hans van den

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 9