Binnenkort introductie van nieuwe Mercedes E-Klasse van Goese Merkendealers Citroën Xantia in ons land uit Hyundai breidt Lantra-serie Drie dagen lang grote occasionshow in Goes Succesnummer Mondeo Saab Lease operationeel bij De Jager te Goes in de prijzen De BMW 323i komt terug: dynamisch en zuinig opnieuw bekroond Fiat: 500.000 maal '500' Ook Toyota Corolla in Engeland in produktie Miljoenste wereldauto van Ford Accessoires levert uw merken-dealer op maat ZWARTEPOORTE UW BMW DEALER De Goese merkendealers e.o.: 19 Woensdag 19 april 1995 DE BEVELANDER F Dynamisch Succesvol Auto van het jaar Europese eisen Auto Adria, Autobedrijf Akkermans, Autobedrijf Centrum Goes, Auto Dagevos, Eurocar Goes, Autobedrijf van Fraassen, Autobedrijf de Groene, Auto Hendriks Goes, Autobedrijf de Jager, Autobedrijf A.C. de Jonge, Autobedrijf van Oeveren, van Strien Car, Auto v.d. Vliet, PTA Goes, Autobedrijf H.J. Rijk, Garage Sjaak Sonke, Autobedrijf Sorber, Garage van Strien, Autobedrijf Tramper, Garage Gebr. Vermeulen, Autobedrijf Jan Hop, Autobedrijf Zwartepoorte. ■MM Beveland-Mobiel it'Jv BMW MAAKT RIJDEN GEWELDIG. sedan in zijn segment. De voor het eerst door Mercedes-Benz Mercedes-Benz heeft drie ver schillende design- en uitrustings- varianten ontwikkeld die tege moetkomen aan de toenemende vraag van klanten naar een op Hyundai heeft met ingang van heden in ons land de Lantra-serie uitgebreid met een nieuw type. Daarbij is rekening gehouden met de wensen die er waren bij veel klanten. Er komen namelijk nogal wat mogelijke kopers de showrooms binnen die graag een Lantra 1.5i GL - het basistype van de serie - zouden willen heb ben, maar dan met stuurbekrachtiging. Ook de mogelijkheid om de kofferbak van achter het stuur te ontgrendelen en getint glas, blijken hoog op de verlanglijstjes te staan. In die wensen is nu voorzien met een nieuwe uitvoering. Deze komt met zijn prijs van 24.450,- tussen de 1.5i GL en de 1,5i GLS in. De uitrusting is als die van de 1,5i GL, maar dan mèt stuurbekrachting, mèt een kofferbakopener, mèt getint glas en ook nog een in hoogte verstelbaar stuurwiel als extra's. Wie het na gaat rekenen, zal zien dat voor deze extra's samen 1500,- wordt berekend en daarmee is deze tweede uitvoering van de 1,5i GL ronduit scherp geprijsd. klasse en de recent geïntrodu ceerde 'Sprinter' symboliseren het veranderde gezicht van onze onderneming dat minstens zo attraktief en dynamisch wordt als deze nieuwe modellen", aldus Helmut Werner, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Merce des-Benz AG. De periode van ontwikkeling tot en met de introductie van de nieuwe E-klasse nam slechts 38 maanden in *beslag. Door een In dit, in net twee jaar bereikte, recordaantal is ook de vorig jaar gestarte produktie van de Ameri kaanse versies van de Mondeo, de Ford Contour en Mercury Mystique begrepen. In Neder land bezet de Ford Mondeo inmiddels de eerste plaats in zijn klasse en is daarmee de meest gevraagde auto in de grotere middenklasse. Het wereldsucces van Fords eer ste echte 'wereldauto' wordt ver der onderstreept door alweer een bekroning. Het toonaange vende Britse auto-consu menten blad 'What Car?' De lezers van het blad verleenden niet alleen 'Ford of Britain' hun 'Consumers Award', maar tevens werd de Mondeo 1,8 Wagon gekozen tot de stationcar van het jaar 1995. Het is de zoveelste trofee die de Ford Mondeo in de wacht sleept. Eerder werd hij door de interna tionale jury van vakjournalisten al bekroond met de prestigieuze titel 'Auto van het Jaar', terwijl hij vorig jaar ook werd verkozen tot 'Auto 1een verkiezing die jaar lijks wordt georganiseerd door een groep Europese autobladen, waartoe ook het Nederlandse 'AutoWeek' behoort. De consumentenprijs van 'What Car' werd aan Ford verleend op grond van de activiteiten van de autofabrikant op het gebied van de veiligheid, vooral doordat Fords veiligheidssystemen toe gepast worden in alle modellen van het programma. Bij de foto: een beeld van de occasionshow die afgelopen najaar in De Zeelandhallen te Goes werd gehouden. Maar liefst 86 goede occasions von den daar een nieuwe eigenaar. De Cinquecento is in alle Euro pese landen op de markt gebracht, met verkoopaantallen per 31 december 1994 van 200.000 in Italië, 25.000 in Duits land, 12.000 in Groot-Brittannië, 10.000 in Nederland en 9.000 in Spanje. Het kleinste model van Fiat is vooral geliefd bij de vrouwen, die 67% van het koperspubliek vor men. Autobedrijf Zwartepoorte bv MA. de Ruytërlaan 8-16 4461 GE Goes Telefoon: 01100-28545 Fax:01100-32626 Industrieweg 27-29 4382 NA Vlissingen Telefoon: 01184-14400 Fax:01184-17562 Schaepmanlaan 3 4623 XV Bergen op Zoom Telefoon: 01640-39393 Fax: 01640-39999 wordt gegeven en die bovendien scherp geprijsd zijn. Tijdens de show in De Zeelandhallen te Goes bestaat de mogelijkheid om de aangekochte auto te laten financieren en te verzekeren. De afgelopen jaren is gebleken dat deze gezamenlijke verkoopshow een schot in de roos was. Gemiddeld éénderde van de aangeboden occasions kregen een nieuwe eigenaar. krachtige als soepele tweeliter zestien kleppen injectiemotor met contraroterende balansas sen. Het produktpakket is zeer door dacht en omvat zaken als finan ciële (service) lease, operatione le (service) lease, privé- lease en financiering van zowel gebruikte als nieuwe Saabs. Daarnaast kunnen diverse extra services in het leasetarief worden opgeno men. Hiertoe kunnen onder meer een brandstofpas, een autotele foon, maar ook parkeer en break-down services gerekend worden. Het Saab leasepro- gramma steunt op een hechte samenwerking tussen de dealer, de importeur en Saab Lease Nederland. Bij de foto: De Saab 900 Coupé "De Toyota Corolla heeft in de loop der jaren bij de Europese automobilist een prima reputatie opgebouwd", aldus Alan Marsh, vide chairman van Toyota Motor Europe Marketing and Enginee ring. "In 1994 verkochten wij in Europa maar liefst 130.000 Corolla's terwijl dit model al vele jaren de best verkochte auto ter wereld is. Door de Corolla dich ter bij de Europese afzetmarkt te 20, vrijdag 21 en zaterdag 22 april a.s. deze week dus. Er wordt belangstelling uit heel Zee land verwacht, terwijl de laatste jaren ook in toenemende mate mensen van buiten onze regio de weg naar de occasionshow weten te vinden. Volgens de organisatie is het momenteel een goede tijd voor aspirant- kopers om tot de aanschaf van een goede gebruikte auto over te gaan. Immers: einde vorig jaar en ook begin dit jaar zijn de ver kopen van nieuwe auto's aange trokken. Dat betekent dat er een grote keuze is aan ingeruilde occasions, waarop in veel geval len een uitstekende garantie gende elementen van de nieuwe zes procent lager ligt dan dat van E-klasse. De traditionele lijnen van Merce des-Benz zijn echter duidelijk herkenbaar gebleven. In de nieuwe E-klasse dragen meer dan 30 technische novitei ten bij aan onder meer een ver mindering van het brandstofver bruik, verdere optimalisering van de veiligheid en een vergroting van het comfort. De speciale car- rosseriestructuur en de toepas sing van veiligheidssystemen, die voorkomen dat inzittenden bij een aanrijding in contact komen met de carrosserie, maken de respect voor het milieu volkomen in balans zijn met de klassieke kwaliteiten van BMW: beweeg lijkheid, handzaamheid en dyna miek. Zescilinders van BMW zijn onge veer synoniem met draaicultuur en soepele krachtsontplooiing. De nieuwe generatie is tot in de details verder vervolmaakt en door toepassing van een alumi nium motorblok lichter gemaakt. De 2.0 liter versie debuteerde in het najaar van 1994 in de 320i, de 2,8 liter volgde begin dit jaar in de 328i. In mei introduceert BMW in deze motorenlijn een 2,5 liter versie: met de nieuwe 323i is er een aantrekkelijk alternatief tussen de 110 kW/150 pk sterke 320i en het topmodel 328i met maar liefst 142 kW/193 pk. Zoals gezegd kregen brandstof- economie, gunstige uitlaatgas- Toyota zal de capaciteit van haar fabrieken in Groot Brittannië bin nen drie jaar hebben verdubbeld. Eind 1996 start Toyota Motor Manufacturing (UK) Ltd. naast de reeds bestaande fabriek in Burnaston met de bouw van een assemblage-fabriek in Burna ston, die de capaciteit heeft voor een jaarlijkse produktie van 100.000 Toyota Corolla's. De Corolla is na de Toyota Carina E het tweede model van Toyota dat in Groot Brittannië in produk tie gaat. De uitbreiding vergt een investering van tweehonderd miljoen pond en gaat maar liefst duizend nieuwe arbeidsplaatsen opleveren. Toyota Motor Manu facturing (UK) Ltd., opgericht in leasetarief. Via Saab Lease levert De Jager Personenwa gens b.v. nu een Saab 900 in de Coupé-uitvoering voor 1185 gul den per maand. Daarvoor mag 80.000 kilometer gereden wor den in vier jaar tijd. De Saab dealer prijst zich dan ook gelukkig met de komst van deze Saab 900 serie die zojuist als coupé en vijfdeurs versie naast de bestaande S en SE modellen in het programma is opgenomen. De Coupé versie kost 49.950 gulden inclusief btw en bpm en is evenals de vijf deurs uitvoering uitgerust met een airbag, ABS remsysteem, elektrische bediening van ramen en spiegels, centrale deurver grendeling, wis/was installatie op de koplampen en een even Onder de naam Saab Lease introduceert Saab een uniek en omvangrijk leaseprogramma waarmee De Jager Personenwa gens b.v. meer dan ooit kan inspelen op het specifieke karak ter van de Saab rijder. Boven dien is het voor de Saab dealer nu mogelijk om te opereren met zeer concurrerende leasetarie- ven. De terugkeer van Saab in de top van het D-segment met een model onder de 50.000 gul den, speelt daarbij een belangrij ke rol. De sterke positie van Saab op de Nederlandse markt en de toene mende aantrekkingskracht van het Zweedse merk in de zakelike markt vormden voor importeur A.I.M. van Saab mede aanlei ding om alle leaseaktiviteiten onder te brengen bij Saab Lease Nederland. Saab Lease Nederland is een nieuwe aktiviteit van de A.R.M.- groep waartoe ook de Neder landse Saab importeur behoort. Het uitgebreide produktpakket stelt De Jager Personenwagens b.v. in staat om een volledig op de Saab rijder afgestemde leaseconstructie te bieden-, De Saab rijder wordt als het ware beloond voor zijn of haar betere rij- en schadegedrag ten opzich te van de gemiddelde rijder. In combinatie met een hoger gecal culeerde restwaarde vertaalt zich dit in een zeer gunstig samenstelling en soevereine krachtsontplooiing bij de ontwik keling van deze motor - evenals bij de 2,8 liter versie - prioriteit. Een van de gevolgen daarvan is dat het tot de verbeelding spre kende maximale koppel van 245 Nm al bij 3.950 l/min ter beschik king staat. Bovendien is de 2,5 liter motor goed voor prestaties en rijplezier zoals geen enkele andere automobiel in de catego rie van ca. 170 pk die kunnen bieden: de 100 km/h is in acht seconden bereikt. En wie er op staat is - waar verkeersomstan digheden en regels het toelaten - met zijn 323i ruim 227 km/h snel. "Maar met een verantwoord vlot te rijstijl is een gemiddeld ver bruik (DIN 1/3 mix) van 8,3 liter/100 km (1 op 12) loodvrij Eurosuper zonder meer haal baar," aldus BMW. Kort geleden is in de Fiat Fabriek in het Poolse Bielsko-Biala de 500-duizendste Cinquecento van de band gerold. Van de Cinquecento, die sinds maart '92 op de markt is, zijn er tot eind '94 335.000 verkocht. In het A-segment heeft de Fiat Cin quecento een Europees markt aandeel van 48,95% bereikt en een marktaandeel van 53,8% in Italië. De Citroën Santia heeft onlangs opnieuw een aantal prijzen in de wacht gesleept. De Association Frangaise de la Presse Automobile (297 journalisten) kende Citroën twee van de drie prijzen voor 1994 toe: voor techni sche vernieuwing in de Xantia Activa, en de grand prix van de auto pers voor het technische en commerciële succes van de Xantia Acti va, en de berichtgeving aan de pers. Het Britse autoblad What Car? onderscheidde de Citroën Xantia voor de tweede maal met de Best Family Car Award. Ditmaal werd de Xantia 1.9 TD winnaar van zijn klasse. Het is voor het eerst dat deze prijs bij een dieselauto terecht komt - waaruit mag blijken dat als het op zuinigheid en prestaties aankomt, de Citroën Xantia diesel zijn benzine-concurrenten resoluut voorbij stevent. De trofee "Onderstel/veiligheid" van "Siemens Elektronische Compo nenten voor Automobielen" ging naar de Xantia Activa voor zijn sys teem van actieve stabilisatie. Wie een goede occasion zoekt, moet deze week in De Zeeland hallen te Goes zijn. Daar wordt de halfjaarlijkse grote occasion show van de Goese Merken dealers gehouden. Naar schat ting rond de 250 goede gebruikte personenauto's van een groot aantal merken zullen daar klaar staan voor een koper. Het gaat om de grootste occasionshow in haar soort in Zuidwestelijk Nederland. En hoewel deze occasionshow elders al enige navolging heeft gevonden, blijft het brede aanbod dat de Goese merkendealers samen hebben te bieden uniek. De verkoopshow wordt gehouden op donderdag In juli a.s. maakt de BMW 323i zijn ren tree in ons land. De ver nieuwde versie van de 323i zal vanaf die tijd als sedan en coupé in de showroom van de BMW- dealers in ons land Voor regio Autobedrijf Zwartepoorte. De type-aan- duiding 323i heeft een roemrijk verle den. Met ingang van juni 1995 herleeft bij BMW 323i. Een moderne zescilinder met een cilinderinhoud van 2.494 cc, vier kleppen per cilinder en een ver mogen van 125 kW/170 pk. De laatste twee cijfers van de type aanduiding geven bij BMW in de regel de cilinderinhoud aan. Bij deze 323i geven zij een indicatie van het bij een dynamische 2,3 liter motor behorende vermogen. Want een indrukwekkend koppel en een vlak koppelverloop kre gen bij de ontwikkeling voorrang boven een topvermogen. De nieuwe 323i is daardoor - zeker vergeleken met zijn roem ruchte voorganger - beduidend soevereiner van karakter gewor den. En in verschillende opzich ten rijper en gecultiveerder. Het is een automobiel waar aspecten als veiligheid, economie en (Advertentie) staan, onze is dat In de Fordfabrieken in het Belgi sche Genk is onlangs de miljoen ste Ford uit de Mondeo-familie van wereldauto's van de band gerold. nodig is voor de periode tussen design en serie-produktie aan zienlijk worden teruggebracht. De produktie van de E-klasse vindt plaats in Rastatt en Sin delfingen en zal ongeveer 1.000 eenheden per dag bedragen. De nieuwe E-klasse is de opvolger van het tot op heden meest suc cesvolle model van Mercedes- Benz. Van de huidige E-klasse zijn inmiddels over de gehele wereld meer dan 2.6 miljoen hun “persoonlijke wensen afge- eenheden verkocht sinds de pro- stemd produkt. "De nieuwe E- duktiestart in 1984. Europese onderdelen bestaan. Daardoor zijn de Corolla en de Carina E auto's voor Europa, die door Europeanen wordt gebouwd. Mercedes Benz is momenteel op nieuwe E-klasse tot de veiligste veel fronten actief. Binnenkort is in ons land de introductie te ver wachten van de nieuwe E-Klas- geleverde side-bags leveren een se. En evenals dat het geval was belangrijke bijdrage aan een ver- bij de introductie van de Sprinter mindering van de kans op letsel bestelwagen, wil de Goese MB- bij een zijwaartse aanrijding, dealer Van Oeveren aan deze E- presentatie de nodige aandacht Brandstof geven. We gaan in kort bestek in deze Het consequente gebruik van Autokrant al wat nader in op de gewichtsbesparende materialen, kwaliteiten van de nieuwe E- de aërodynamische vormgeving klasse. De markante voorzijde met vier elleptische koplampen en de coupé-achtige achterzijde en verdere perfectionering van de motoren zorgen ervoor dat thet brandstofverbruik van de zijn de meest in het oog sprin- nieuwe E-klasse gemiddeld zo'n speciale projektmatige aanpak i en een vrijwel produktiegereed zijn voorganger. Het motoren- ontwerp kon de tijd die normaliter programma omvat ondermeer een nieuwe direkt ingespoten dieselmotor met een verbruik van minder dan zes liter per hon derd kilometer. belangrijke exportfunctie; circa driekwart van de geproduceerde Toyota Carina E's vindt een koper in een van de zestien Europese landen waar Toyota UK naar exporteert. Europa zal ook voor de vanaf 1998 te pro duceren Colrolla de belangrijkste afzetmarkt worden. Belangrijk is dat Toyota vasthoudt aan de 'tachtig procent local content' regel, wat betekent dat alle in Engeland geproduceerde Toyo- ta's, dus ook de carina E, voor minimaal tachtig procent uit beter in staat zijn om tegemoet te komen aan de snel verande rende eisen van de Europese kopers. "Toyota UK produceert momenteel de Toyota Carina E als vierdeurs Sedan en vijfdeurs Liftback, met benzinemotoren van 1.6 en 2.0 liter, een extra zui nige 1.8 liter Lean-burn benzine motor en een 2.0 liter dieselmo tor. In mei aanstaande zal aan deze range de Stationwagon toegevoegd worden. Toyota ver wacht in 1995 90.000 auto's te bouwen. i

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 19