Junioren SSV '65 zitten SPORT Bevelander in ’t kort Caesar Luikenaar in Oranje goed in de sponsors rugbyclub Wielerkoers te Lewedorp strate, Walter Smid, Wim Oosse, Gerard van Antwerpen, Stefan Koole en plaatselijk favoriet Johnny van de Klooster, zich zeker willen tonen. Na de T.M.Z.- renners komen om 16.30 de A- amateurs van de K.N.W.U. in actie voor hun wedstrijd over 84 kilometer. Ook hier kan een mooie strijd verwacht worden. Bekende deelnemers zijn Peter Hoondert, Antoine Goense, Francois Franse, Jos Schipper (winnaar in 1994) en Mario van Vlimmeren. Uit het buitenland komen Michael Hayman en Nestor Schnasse. Eén minuut na de start van de amateurs vertrek ken de nieuwelingen voor hun wedstrijd over 38 kilometer. Ger- dien Janse uit Wolphaartsdijk zal het hier op nemen tegen haar mannelijke collega's, van wie vooral Richard Slabbekoorn tot de kanshebbers gerekend moet worden. Het wielerspektakel te Lewedorp wordt omlijst door de traditionele kermis. De toegang is gratis. TOV, 13 DE BEVELANDER Woensdag 19 april 1995 Open dag v.v. G.O.E.S. Fototentoonstelling in Gasthuis Goes Fragment in De Pompweie Hoogaars Avondvierdaagse in Kruiningen NCVB Kapelle k.v. Tjoba Neeltje Janstocht Toertocht Rilland Vogelexcursie Koffieochtend Nivon Razzmatazz Fiets-toertocht Rommelmarkt in Lewedorp Drukke Pasen in De Piek Briljanten Speld K.V. Kapelle s.v. Robur v.v. Hansw. Boys Luctor '88 Wie spreekt mondje Frans? Ouders van een overleden kind Overdekte rommelmarkt Fancy Fair op school Kortgene Workshop Shibori Zwembad Stelleplas Tovaal SSV'65 Clubkampioenschap- pen S.V. Volharding v.v. Kruiningen Oud-militaire Indië-gangers Live in De Pompe Boekenmarkt Inzamelingsactie Avondvierdaagse in Kortgene Wandelvierdaagse in Heinkenszand NVVH Goes e.o. v.v. "De Patrijzen" H.S.V. Kortgene v.v. Yerseke Kapasi Nieuw blusvoertuig SS»» uur. Inl. 01100-30616. 7 F In de expositieruimte van verzor gingshuis "Gasthuis" aan de Kie- vitlaan te Goes is tot en met 27 mei een foto-tentoonstelling te zien welke tot stand kwam in samenwerking met het gemeen tearchief Goes. Onderwerp is de periode 1940-1945 in Goes en omstreken, waarbij vooral de nadruk ligt op de bevrijding. 21.30 uur. Maxwell Street Chica go is voor vele bluesfans een vast begrip, verbonden aan tal van grootheden uit de geschie denis van de blues. Vrijdagavond 21 april is er een live-optreden van Fragment in De Pompweie te Kortgene. De formatie, bestaande uit Jono Fosh, Tim Alexander en Dave Marriner, geniet in ons land grote bekendheid en heeft ook in Zee land veel fans. De stichting Behoud Hoogaars krijgt de beschikking over een derde schip: de Jachthoogaars Halve Maan VB 58 van eigenaar E. van de Dussen uit Moergestel. Met de komst van de Halve Maan kan de stichting gemakke lijker reageren op verzoeken om evenementen in de provincie op te luisteren met de aanwezigheid van één of meerdere hoogaar sen. De stichting is eigenaar van de in 1900 gebouwde mossel- hoogaars Andries Jacob, VE36, en heeft de in 1909 gebouwde jachthoogaars De Wet in bruik leen. De tijd van de avondvierdaagsen breekt weer aan. In Kruiningen wordt er een gelopen in de perio de van maandag 24 tot en met 27 april a.s. Afstanden 5 of 10 km per avond. Start telkens om 18.30 uur bij frituur "De Karre" aan de Markt. Inschrijfgeld vijf gulden, voor leden van erkend» wandelsportbonden twee kwart jes reductie. Inl. 01130-82979. De N.C.V.B., afd. Kapelle, verga dert op donderdag 20 april a.s. in de Vroone. De heer van Koeve- ringe (juwelier) houdt een lezing over: "Sieraden en hun Christelij ke oorsprong". Aanvang: 19.45 uur. Gasten zijn van harte wel kom! Zaterdag 22 april: Tjoba 1 gaat op bezoek bij Juliana 1 in Oud- Gastel. Gezien de klassering moet de volle winst behaald wor den, zodat nog volop wordt mee gedaan om de bovenste twee plaatsen, die beide recht geven op promotie. Tjoba 2 moet op bezoek bij Excelsior '54 2. Dat zal geen makje worden, hoewel in de strijd om de bovenste plaat sen de volle winst mee naar huis moet worden genomen. Tjoba 3 heeft de volle winst hard nodig om van de voorlaatste plaats weg te komen. De kans hierop is klein en of Vriendenschaar 3 mee wil werken is ook zeer de vraag. Thuiswedstrijden: 16.00 uur Tjo ba 4 - Animo 3,12.00 uur Tjoba 5 - Ondo 4, 16.00 uur Tjoba 6 - Ondo 3, 14.00 uur Tjoba 7 - Blauw-Wit 3, 10.00 uur Tjoba A2 - Atlas A, 11.30 uur Tjoba C - BKC C, 10.30 uur Tjoba D - Swift D2, 9.30 uur Tjoba F1 - Swift F1 Voor inlichtingen en aanmelding nieuwe leden: Ko de Schipper, telefoon 01107- 1672. Goesenaar aantrekkelijk: "We sparen ieder jaar door middel van een aantal ludieke akties geld bij elkaar. De afgelopen geweest en begin mei gaan we voor vijf dagen naar Schotland." de van Zaterdag 22 april organiseert de TC Rilland wederom de Neeltje Janstocht, een toertocht achter voorrijders over een afstand van 150 kilometer. Zoals elk voorjaar staan de meeste toerfietsers al te trappelen van ongeduld om eens een lekker stuk te fietsen. Zondag 23 april kan een vogel excursie worden gemaakt naar de Philipsdam. Onder begelei ding van KNNV-gidsen kan men daar vogels kijken, waaronder eenden, steltlopers, enz. Vanuit Beveland zijn er twee vertrek plaatsen voor de excursie. De ene bij de Carpoolplaats Colijns- plaat bij de Zeelandbrug, de andere bij het Landbouwcentrum aan de Westsingel 58 te Goes. Vertrek beide om 10.00 uur. Inl. en opgave voor de excursie bij Petra Sloof en Joop Westerweel, tel. resp. 01199-5431 en 01134- 1969. Zondag 23 april a.s. houdt Nivon Goes weer een koffieochtend in "De Legerdiek" aan de Westwal. Leden en andere belangstellen den zijn welkom tussen 11.00 en 12.30 uur. Inl. tel. 01100-13216. In het kleine theater Razzmatazz te Souburg wordt zaterdag 22 april een gitaarspecial gegeven door Pyramido, aanvang 21.00 uur. Het repertoire van Jeroen Molenschot, Juul Kerssemakers en Johan Hakkens bestaat uit eigen composities, variërend van Balkan en blues tot jazz en folk. Kaarten zijn in Goes verkrijgbaar bij Loes en Ad Lijnse, tel. 01100- 30168. Op zaterdag 22 april a.s. organi seert toerclub Walcheren een fietstocht over Walcheren en Zuid-Beveland, met een koffie- stop in Wemeldinge. De afstand van deze tocht is ca. 125 km. De route voert o.a. gedeeltelijk over Walcheren, waarna men Zuid- Beveland ingaat. De start en aankomst zijn in eetcafé Dorps- zicht, Dorpsplein 6 te Koudeker- ke. Er kan worden ingeschreven vanaf 8.30 - 9.30 uur. Zaterdag 22 april wordt bij het Verenigingsgebouw te Lewedorp een rommelmarkt gehouden. Tevens Rad van Avontuur en andere attracties. De markt is geopend van 9.00 -14.00 uur en de opbrengst komt ten goede aan de Actie Roemenië. In het weekend van vrijdag 21 april is er veel te doen in De Piek, Hellebardierstraat 13 te Vlissin- gen. Vrijdag 21 april is vanaf 21.00 uur een jamsessie, waarbij er een optreden is geïntegreerd van de Zeeland Kreore explo sion. Zaterdag 22 april is er een akoestisch optreden van de gitaarrockgroep Blue Guitars. De aanvang is 22.00 uur en de entree is 7,50. Zondag 23 april treden Herman brood en zijn Wild romance op in De Piek. De deuren gaan open om 15.00 uur en kaarten zijn in de voorverkoop te verkrijgen bij X-ray te Vlissin- gen, Middelburg en Goes en bij De Piek zelf. Vrijkaarten zijn voor dit optreden helaas niet geldig i.v.m. een maximum bezoekers aantal. Frans en Annita Sinac uit 's-Hee- renhoek zijn dezer dagen onder scheiden met de briljanten speld van Meida-Expresse, voor welke uitgeverij ze franchise-nemer zijn. De speld is bedoeld als onderscheiding voor hun inzet. Ze werden al drie maal eerder met de gouden speld onder scheiden. Op zaterdag 22 april worden door K.V.K. de volgende wed strijden gespeeld: 16.00 uur: KVK 1 - BKC 112.00 uur: KVK A - Animo A2; 12.00 uur: Swift B2 - KVK B1; 13.30 uur: KVK B2 - Stormvogels B; 11.30 uur: Korvo C1 - KVK C; 10.30 uur: Stormvo gels D - KVK D; 12.15 uur: KVK F - Zaamslag F. Alle thuiswed strijden worden gespeeld op ons veld aan de Bonzijweg in Wemeldinge. Iedereen is natuur lijk van harte welkom als suppor ter en als gast in de kantine. KVK is ook op zoek naar enthousiaste leden. Kom daarom eens kijken naar een van de korfbalwedstrij- den of train eens geheel vrijblij vend mee. Voor nadere inlichtin gen kunt u contact opnemen met de heer C. Deurwaarder, tel. 01102-42630. Zaterdag 22 april aanstaande vindt de 16e Ronde van Lewe dorp plaats. Evenals in voor gaande jaren zijn er wedstrijden voor A-, B- en C-trimmers. Dit jaar betreft het echter de officiële T.M.Z.-kampioenschappen voor deze categorieën. Daarnaast worden er wedstrijden georgani seerd voor nieuwelingen en A- amateurs. Om 12.00 uur bijten de C-trimmers de spits af. Zij rij den tien ronden op het 4,2 kilo meter lange parcours. Plaatselij ke favorieten in deze categorie zijn Martin de Kok en Adrie Hazen. Andere sterke renners zijn Jos Boot en de Belgische deelnemers A. Koonicks en Eric Claes. Het kampioenschap der B-trimmers begint om 13.15 en gaat over 55 kilometer. Kans hebbers zijn Wielhouwer, Been hakker, van Tongeren, Rommers en Harinck. De strijd om de medailles bij de A-trimmers barst los om 14.45 uur. In de 63 kilo meter lange wedstrijd zullen Huib Slabbekoorn, Jaap West- Voor het komend weekend ein delijk weer eens een programma waarbij alle Roburteams aan de bak komen. Programma zaterdag 22 april: Zaterdagsenioren: Dauwendaele 3 - Robur 1 aanvang 14.30 uur; Wolfaartsdijk 2 - Robur 2, 14.30 uur. Jeugd: Zierikzee B2 - Robur B1 12.45 uur; Robur D1 - Kloetinge Dm 10.00 uur; Waarde E1 - Robur E1 10.00 uur; Robur Fa - Kloetinge Fa 10.00 uur; Robur Fb - Waarde Fb 11.15 uur. Zondag 23 april: Robur 1 - Oost burg 1 14.30 uur; Robur 2 - Luc- tor '88 3 12.30 uur; Ouwerkerk 3 - Robur 3 12.30 uur. Breng eens een bezoek aan onze thuiswedstrijden. De toe gang is altijd gratis. Wij spelen op het derde veld van het sport park 't Schenge. Programma jeugd 22 april: Colpl. Boys A1 - H. Boys A1 12.45 uur; H. Boys D1 - Kwaden- damme D1 10.00 uur; H. Boys E1 - Apollo E2 10.00 uur; Waar de F - H. Boys F 11.15 uur. Senioren 23 april: Terhole 1 - H. Boys 1 14.30 uur; H. Boys 3 - Volharding 4 12.30 uur. den van de heer Van Midlum elk een sporttas. Hoewel de jeugd van SSV binnen de lijnen volop actief kan zijn, worden ook daar buiten de nodige activiteiten ondernomen. Op de foto: achter staand: Joos Planken, Johnny Liplijn, Jeroen Het einde van de competitie is in zicht voor de Heinkenszandse ploeg. Maar er zullen eerst nog een paar forse hindernissen genomen moeten worden. Komende zondag wordt eerst de thuiswedstrijd tegen de koploper "Zierikzee" afgewerkt. Luctor '88 staat op dit moment op de vierde plaats, maar zal toch zeker pro beren Zierikzee punten af te snoepen. Walcheren staat op dit moment op de tweede plaats en heeft nog kansen op de titel. De wedstrijd van Luctor tegen Zie rikzee zal er een zijn met nogal wat sentimenten: onze huidige trainer had vorig seizoen nog Zierikzee onder zijn hoede, en daarnaast is Walcheren aan een goede opmars bezig. Programma 22 april: 11.15 uur Luctor '88 C1 - Appollo C110.00 uur Vlissingen D1 - Luctor '88 D1, 10.00 uur Kapelle E1 - Luc tor '88 E1, 10.00 uur Luctor '88 Fa - Kwadendamme Fb, Luctor '88 E2 is vrij. Programma 23 april: 14.30 uur Luctor '88 1 - Zierikzee 111.30 uur Zierikzee 2 - Luctor '88 2, 12.30 uur Robur 2 - Luctor '88 3, 12.30 uur Patrijzen 3 - Luctor '88 4.10.30 uur Luctor '88 5 - Luctor '88 5. De stichting Europa Kinderhulp zoekt in Zeeland gastgezinnen waar Franse kinderen op bezoek kunnen komen voor een onbe zorgde vakantie. Mensen die een woordje Frans spreken genieten de voorkeur, al is 't maar bij wijze van spreken "Camping-Frans". Het gaat om kinderen tussen de 6-12 jaar die soms in erbarmelijke omstandig heden moeten wonen en graag drie weken naar Zeeland op vakantie zouden komen via Europa Kinderhulp. Inl. bij Karin van Baal, tel. 01100-28715. Zaterdag 22 april is er een open contactmiddag van de zelfhulp- organisatie "Ouders van een overleden kind". De middag wordt gegeven in het gebouw van Thuiszorg De Bevelanden aan de F. den Hollanderlaan 25 te Goes en begint om 13.30 uur. De organisatoren willen deze dag ouders die een kind hebben verloren, van welke leeftijd en op welke wijze dan ook, kennis laten maken met deze zelfhulp- organisatie en met elkaar. Na een inleiding is er gelegenheid om met andere ouders en groot ouders te praten over de eigen ervaringen bij en na het overlij den van een kind of kleinkind. Lobbezoo, Joey Wijnschenk, Dominic Schijf, Bart Aertssen, Talip Uysal. Voor: van links naar rechts: Joost Brouwer, Erik Bakker, Tim Joosse (keeper), Karsten Decor- te (aanvoerder), Ronnie Kali- singh, Wouter Lobbezoo. Op het adres Nieuwstraat 56 te Goes wordt vrijdagavond 21 april een overdekte rommelmarkt gehouden. Deze is geopend van 18.30 - 20.30 uur en de opbrengst is bestemd voor ver schillende doelen in binnen- en buitenland. Vertrek is om 10.00 uur aan de Hoofdweg te Rilland, via Yerse- ke, Wemeldinge langs de boor den van de Oosterschelde naar Noord-Beveland, waar na onge veer 50 kilometer de eerste stop is gepland. Over de Stormvloed kering, het voormalig werkeiland Neeltje-Jans komen we in Schouwen Duiveland. Ook daar houden we de Oosterschelde aan onze zijde, om vervolgens het eiland te doorkruisen. Op de Philipsdam is de tweede stop ingepland, vervolgens de laatste 43 kilometer over het eiland Tho- len en de Oesterdam terug naar Rilland. Tijdens de gehele rit zul len er wagens met verzorging meerijden. Start is om 10.00 uur aan de Hoofdweg te Rilland, inschrijven kan vanaf 9.00 uur in bar 't Bruintje, kosten bedragen 10,- per persoon. lands bezoek. In het weekend van 22 en 23 april organiseert de Goese Rugbyclub Tovaal het Nationale Cubs Toernooi en nemen de jeugdspelers het op tegen het Engelse Marlow R.F.C. Voor informatie over de Goese Rugbyclub Tovaal kan men terecht bij Jan Moelker, Havenweg 13 te Nieuwdorp. Telefoon: 01196-12580. Foto: Caesar Luikenaar voor het clubhuis van de Goese Rugbyclub Tovaal op het sportpark Het Schenge in Goes. kort een outfit, tenue trainings pakken werden geschonken door Auto Adria, waar de junioren in de persoon van directeur Cees Groeneveld een krachtige supporter heb ben gevonden. Als extra ont vingen junioren Financierings maatschappij Setiakawan een handdoek en avondje gratis zwemmen in Sportpunt Zeeland aangeboden. Dat werd hen namens de maatschappij aange boden door de heer E.U. Verha- ge, directeur van Setiakawan. Namens de ING Bank Goes kre gen de junioren verder uit han- Op vrijdag 28 april a.s. vanaf 18.00 uur tot ongeveer 20.00 uur houdt de openbare basisschool "de Zuidvliet" in Kortgene een grootse Fancy-fair. De Fancy-fair zal bestaan uit een rommel markt, een rad van avontuur, een openbare verkoop van oude schoolkaarten en diverse andere attrakties. Alle leerkrachten, en heel veel ouders en leerlingen helpen mee om van deze dag een succes te maken. De opbrengst komt dit keer ten goe de aan de kinderen van de school. Van de opbrengst wil men graag diverse audio-visuele hulpmiddelen kopen, zoals bij voorbeeld cassetterecorders, een nieuwe video en indien mogelijk nieuwe computers. Iedereen is van harte welkom op basisschool "de Zuidvliet", Wil- helminastraat 2a, in Kortgene. In De Vroone te Kapelle wordt dinsdag 9 mei een workshop shi bori gehoude, een oude Japanse techniek waarbij bijzondere patronen ontstaan door het ver vormen van stof en het beschil deren ervan. Er worden tijdens de workshop, die om 10.00 uur begint en tot 15.30 uur duurt, verschillende technieken toege past. Docente is Mareike Geer vliet, tel. 01623-22514. Deze week dinsdag 18 april is de voorverkoop gestart voor sei- zoenabonnementen voor zwem bad Stelleplas te Heinkenszand. Tijdens kantooruren is het kas- sapersoneel zowel persoonlijk als telefonisch bereikbaar om al uw vragen t.a.v. tarieven, tijden, leszwemmen enz. te beantwoor den. Het zwembad garandeert voor de aangemelde'zwemles- sers tijdens de voorverkoop dat deze direct vanaf 1 mei a.s. kun nen aanvangen met de zwemles. Ook de mogelijkheid van zwem- men-met-diploma-garantie zal na het succes van voorgaande jaren weer starten. Er is de mogelijkheid om 1, 2, 3, 4 of 5 maal per week zwemles te krij gen. Inlichtingen aan de kassa van het zwembad of telefonisch 01106-2094. Aanstaande zaterdag 22 april speelt de Goese Rugbyclub Tovaal op sportpark Het Schen ge de halve finale van het beker toernooi tegen Spakenburg. De Goesenaren bereikten de halve finale ten koste van Wrotters uit Gorredijk, Wallaby's uit Venlo en het Engelse legerteam Rhino's uit Rheindalen. Spakenburg, dat uit godsdienstige overwegingen op zaterdag speelt, behaalde onlangs het kampioenschap in de 3e klasse D. De kick-off van de wedstrijd is om 15.00 uur en de wedstrijdbal wordt geschon ken door Prénatal, Kolveniershof 26 te Goes. Voor informatie over de Goese Rugbyclub Tovaal kan men zich wenden tot Jan Moel ker, Havenweg 13 te Nieuwdorp, tel: 01196- 12580. Aanstaande zaterdag 22 april organiseert de Goese Rugbyclub Tovaal verder op sportpark Het Schenge in Goes de nationale Clubskampioenschappen voor spelers van 13 en 14 jaar. Het toernooi begint om 15.00 uur en de finale is gepland om 15.00 uur. De Goese Rugbyclub Tovaal behoort zelf tot één van de kanshebbers voor de titel. De juniors van de Goese Rugby club Tovaal bereiden zich aan staande zondag 23 april voor op hun trip naar Schotland. Op sportpark Het Schenge in Goes speelt Tovaal om 11.30 uur tegen het Engelse Marlow R.F.C.waar de Goesenaren vorig jaar zelf te gast waren op een groot internationaal toer nooi. De wedstrijdbal voor dit internationale duel wordt beschikbaar gesteld door restau rant De Witte Lelie uit Goes. Programma zaterdag 22 april: Met de laatste wedstrijden in de competitie voor de seniorenploe- gen deze zaterdag. SSV 1 speelt nog thuis om 14.30 uur tegen Zaamslag 1 met nog een water kansje om ook nog in de nacom- petitie terecht te komen. Zater dagmiddag om 16.30 uur zullen we meer weten! 's-H. Arendsker- ke 3 - SSV 2, 14.30 uur. Voor SSV 3 geldt ook nog een kans om op het hoogste plan te eindi gen: zelf winnen en de andere ploegen steken laten vallen; dus Duiveland 3 - SSV, 3 14.30 uur; SSV 4 vrij; SSV 5 - Kloetinge 7, 12.45 uur. Prpgramma jeugd SSV 65: Mid delburg A2 - SS A1, 12.45 uur; SSV B1 - Heinkenszand B1, 11.15 uur; Yerseke C1 - SSV C1 11.15 uur; SSV D1 - RCS D2, 10.00 uur; Kruiningen D1 - SSV D2, 10.00 uur, SSV E1 - Volhar ding E1, 10.00 uur; Kapelle F - SSV F, 10.00 uur. Na een zeer nuttige overwinning tegen B.V.V. 2-1 voor GOES en een weekend vrij van competitie- verplichtingen, staat aanstaande zondag de uitwedstrijd tegen Rood Wit op het programma. Thuis werd met 2-1 gewonnen en alleen bij winst zijn er nog mogelijkheden voor Goes om het eerste klasserschap te behou den. Rood Wit staat veilig en wanneer Goes net zo veel inzet en werklust toont als in de twee de helft tegen B.V.V. moet het mogelijk zijn beide punten mee naar Goes terug te nemen. Maar reken niet op een kado; er zal voor gestreden moeten worden. Wij wensen onze jongens heel veel succes en hopen dat er vele supporters aanwezig zullen zijn om onze jongens aan te moedi gen. Goes 2 speelt een zondag de laatste competitiewedstrijd uit tegen H.V.V. 2 en na de goede overwinning tegen Middelburg 2 is Goes 2 veilig. Jongens gefeli citeerd met het behoud van jullie plaats in de Reserve Tweede Klas. Jullie moesten dikwijls met een gehavend elftal aantreden, maar jullie hebben gestreden voor iedere punt en met behulp van verschillende A-juniore is het jullie gelukt. Goes 4 speelt uit tegen Zeeland Sport 5. Goes 4 heeft het kampioenschap niet meer helemaal in eigen hand, maar zij zullen in ieder geval moeten winnen en dan maar afwachten wat de concurrentie doet. Onze A1 junioren moeten uit naar Arnemuiden. Dat moet geen problemen opleveren en wij verwachten een ovenwinning voor A1-junioren. Het volledige programma is: zaterdag 22 april: 14.30 uur Arnemuiden A1 - Goes A114.30 uur Zierikzee A1 - Goes A2; 11.15 uur Goes C1 - R.C.S. Cl 11.15 uur Kruiningen C1 - Goes C2; 10.00 uur Goes D1 - Renes- se D1; 10.00 uur Goes E1 - Kruiningen E1; Goes E2 vrij; 10.00 uur Goes F - Heinkens zand Fb. Zondag 23 april: 14.30 uur Rood wit 1 -Goes 1; 14.30 uur H.V.V. 2 - Goes 2; 12.30 uur Goes 3 - Domburg 2; 10.30 uur Zeeland Sport 5 - Goes 4; 10.30 uur Goes 5 - Zeelandia 6. Op zaterdag 22 april organiseert turnvereniging sv Volharding de clubkampioenschappen voor meisjes en jongens. Ongeveer 150 turnsters en turners zullen strijden om de clubtitel in de ver schillende leeftijds- en oefenstof- categorieën. Aanvang wedstrijd om 10.00 uur in sportzaal 'De Poel' aan de Van Hertumweg te Goes-Zuid. Publiek is van harte welkom; de toegang is gratis. Zaterdag de laatste competitie wedstrijd, uit naar Dauwendaele. De inzet is tweeledig: De win naar neemt de 2e plaats in de eindrangschikking in, en een week later treffen beide ploegen elkaar waarschijnlijk in de nacompetitie. Winst kan dus een behoorlijke opsteker betekenen. 14.30 uur Dauwendaele - Krui ningen; 14.30 uur: Kruiningen 2 - Heinkenszand 2; 14.30 uur: Apollo 2 - Kruiningen 3; 14.30 uur Kruiningen 4 - Yerseke 4; 12.45 uur Kruiningen 5 - Hein kenszand 4; 12.45 uur: Dauwen daele 5 - Kruiningen 6; 11.15 uur: Hoedekenskerke B1 - Kruin ingen B1; 11.15 uur: Kruiningen C1 - Goes C2; 10.00 uur: Krui ningen D1 - SSV '65 D2; 10.00 uur: Goes E1 - Kruiningen E1; 10.00 uur: Kruiningen E2 - Hein kenszand E2; 11.15 uur: Kloetin ge Fb - Kruiningen Fa. Oud-militaire Indië-gangers uit Beveland zijn welkom op de gezelligheidsmiddag die zater dag 22 april a.s. in Het Meulen- gat te Sluiskil wordt gehouden. Op initiatief en uitnodiging van mevrouw Benjamins verzorgt de cabaretgroep B.A.C. daar een middag, die vrij toegankelijk is voor alle Oud-Militairen die in de periode 1940-1962 in het voor malige Ned. Indië en Nieuw-Gui- nea ingezet zijn geweest. Inl. G. Meeuwse, tel. 01100 - 28861 In café De Pompe te Goes geeft donderdagavond 20 april Jimmy Davis een concert. De entree is vrij en de muziek van "Maxwell Vluchtelingen Street" is te beluisteren vanaf Werk Goes Vluchtelingen Werk Goes orga niseert op zaterdag 22 april van 12.00 - 17.00 uur een Open Dag in haar nieuwe kantoor aan de Bergweg 12 te Goes. U wordt in de gelegenheid gesteld kennis te maken met het werk van de organisatie. Programma: wel komstwoord door Wethouder D.W. van de Merwe om 14.00 uur, videopresentatie, tentoon stelling schilderijen Luc Willem en Aras Kareem Bawa, informa tie en live muziek. De Zeeuwse stichting "Steun aan Israël" houdt zaterdag 22 april een boekenmarkt in De Graanbeurs aan de Dam te Mid delburg en wel tussen 10.00 en 15.00 uur. Men treft er gebruikte boeken, alsmede een assorti ment nieuwe boeken. De ver koop is bedoeld voor ontgin ningswerk bij Paran in de Negev- woestijn. Het Buys Ballot College te Goes organiseert vrijdag 2 juni een Pinkstermarkt waarop CD's, grammofoonplaten, boeken en spellen te koop worden aange boden. In de week van 24 t/m 28 april worden deze artikelen inge zameld. Heeft u CD's, platen, boeken of spellen voor een goed doel te missen, dan kunt u die volgende week afgeven aan het Buys Ballot College aan de Berg weg 4 te Goes. Kunt u de artike len niet zelf brengen naar de Bergweg, belt u dan gerust (01100-13010). De Pinkster markt wordt georganiseerd ten bate van een schoolbibliotheek voor Chileense jongeren die onze financiële hulp hard kunnen gebruiken. Deze markt maakt onderdeel uit van een project van de Unie voor Christelijke Onderwijs, waarvoor de leerlin gen maar liefst 5.000,- bij elkaar proberen te brengen. Van maandag 24 tot en met don derdag 27 april wordt in Kortge ne de avondvierdaagse gehou den. Deze wordt georganiseerd door de gymnastiekvereniging OKK. Men kan kiezen uit vijf of tien km per avond. Start om 18.30 uur bij Dorpshuis "De Pompweie". Inschrijven vanaf 18.00 uur. Deelname kost 4,25, voor leden erkende wan- delsportverenigingen twee kwartjes korting. Donderdag avond worden de deelnemers bij de haven ingehaald met muziek door EMM. Inl. via tel. 01107- 1971. De jaarlijkse wandelvierdaagse in Heinkenszand wordt gehou den van 24 t/ 27 aril a.s. Deelne mers kunnen kiezen uit de afstanden 5 en 10 km; inschrij ven kan vanaf 18.00 uur in "De Stenge". De organisatie is in handen van buurtvereniging "Ons Genoegen". Vrijdag 28 april is er gelegenheid een avond in te halen. De voor 20 april geplande lezing "Vrouwen van Oranje" door mevrouw Van Boxhoorn kan wegens omstandigheden niet doorgaan. Aldus deelt het bestuur van de afdeling Goes en omstreken van de Ned. Ver. van Huisvrouwen mee. De laatste uitwedstrijd in een reeks van 4 is voor Patrijzen mis schien wel de moeilijkste van het seizoen want die gaat tegen kampioen Terneuzen. Deze ploeg zal voor eigen publiek ongetwijfeld willen aantonen een terechte kampioen te zijn en een mooie partij voetbal voor willen schotelen. Dit zal niet in het voor deel van Patrijzen zijn want er dient nog steeds tegen degrada tie geknokt te worden. Toch is het inmiddels wel aangetoond dat Patrijzen van geen enkele tegenstander in de 3e klasse hoeft te verliezen want na de winterstop is er van geen enkele ploeg verloren en zeker de 0-4 uit overwinning op het hoog geclasseerde Unitas was een spectaculaire uithaal. Ook gezien de 5-5 uitslag in de eerste wedstrijd tegen Terneuzen toont wel aan dat deze ploeg Patrijzen min of meer wel ligt zodat we in ieder geval vooraf mogen hopen de noodzakelijke puntjes mee naar 's Heerenhoek te nemen. Dat het een spannende strijd zal gaan worden staat voor ons wel vast. Het volledige programma voor het aanstaande weekend: Zaterdag 22 april: 14.30 Patrij zen Dames - Apollo Dames; 14.30 Breskens B1 - Patrijzen B1; 11.15 Patrijzen C1 - Kloetin ge C11 0.00 Colijn PI. Boys D1 - Patrijzen D1, Patrijzen E1 - Vrij; 10.00 Patrijzen E2 - R.C.S. E2, Patrijzen E3 - Vrij; 10.00 Patrij zen 0 - Volharding 0. Zondag 23 april: 14.30 Terneu zen 1 - Patrijzen 1; 14.30 Patrij zen 2 - RCS 2; 12.30 Patrijzen 3 - Luctor 4; 12.30 uur Cortgene 2 - Patrijzen 4. Hengelsportvereniging Kortgene hield onlangs haar derde wed strijd voor de competitie. De uit slag ziet er als volgt uit: 1e D. v.d. Berg, 100 cm; 2e D.M. Slab bekoorn, 97 cm; 3e M.W. Houte- kamer, 89 cm; 4e B. de Haze, 66 cm; 5e I. de Vos, 65 cm; 6e E. de Kan, 62 cm; 7e mevr. T.C. Meu- lenberg, 55 cm; 8e L. Koole, 55 cm; 9e L. v.d. Berge, 54 cm; 10e mevr. I. de Neef, 36 cm; 11e P. Karreman, 35 cm; 12e mevr. I. Otterspeer, 35 cm; 13e mevr. M.J. Meulenberg, 35 cm; 14e M. v.d. Zande, 33 cm. Eerste jeugd lid Bonnie de Haze. Eerste dame mevr. T.C. Meulenberg. Aantal deelnemers 49. Programma zaterdag 22 april: voor Yerseke 1 wordt het zater dag een belangrijke dag. Als er in en tegen Arnemuiden gewon nen wordt, is het periodekam- pioenschap dichtbij en gezien de vorm van de laatste wedstrijden moet een overwinning mogelijk zijn. Volledige programma: donder dag 20 april: 19.30 uur Yerseke 3 - Veere 3. Zaterdag 22 april: 14.30 uur Arnemuiden 1 - Yerse ke 1; 14.30 uur Yerseke 2 - PIP F.C. (Londen); 14.30 uur Kruinin gen 4 - Yerseke 4; 14.30 uur S.V.D. 3 - Yerseke 5; 12.45 uur Krabbendijke A1 - Yerseke A1; 11.15 uur Yerseke B1 S.K.N.W.K. B1; 11.15 uur Yerse ke C1 - S.S.V.'65 C1; 10.00 uur Middelburg D1 - Yerseke D1; 10.00 uur Yerseke D2 - Lebo D2; 10.00 uur Apollo E1 - Yerseke E1; 10.00 uur Yerseke Fa - Ril- landia Fa; 10.00 uur Apollo Fa - l Yerseke Fb. Vriendenkring Kapasi komt zaterdag 22 april y/eer bijeen in De Spinne te Goes-Noord voor een gezellige bijeenkomst voor ander nieuw alleenstaanden. Aanvang 21.30 Het uur. Inl. 01100-30616. De brandweer in Rilland krijgt de beschikking over een nieuw blusvoertuig en i hulpverleningsmateriaal. wordt vrijdag 21 april a.s. over gedragen in het dorpshuis "Luc- Stichting Behoud tor et Emergo" tijdens een bij eenkomst met burgemeester A. Verbree. Na de overdracht is er een receptie, welke om 21.30 uur begint. De senioren van de Goese Rug- byclub Tovaal draaien uitste kend. Het kampioenschap in de 3e klasse D is zo goed als zeker en een plaats in de nationale bekerfinale kan de Goesenaren haast ook niet meer ontgaan. Ook de jeugdafdeling van de Goese Rugbyclub Tovaal her bergt voldoende talent. De pas 15-jarige Caesar Luikenaar maakty al een aantal maanden deel uit van de selektie van Pril Oranje, waarvoor rugbyspelers van 14 en 15 jaar in aanmerking komen. Onlangs speelde hij in Brussel zijn eerste officiële inter land tegen België. De Zuiderbu ren wonnen nipt met 15-12, maar binnenkort krijgt Caesar al kans om zich te revancheren. Op zaterdag 13 mei speelt Pril Oran- echte teamsport, want in je een- je op de Nationale Jeugd Rugby tje kunt je wel eens een tegen- Dag in Roosendaal opnieuw stander passeren maar nooit een tegen België. Als voorbereiding heel team." Ook de jaarlijkse op deze wedstrijd speelde Oran- trips naar het buitenland maken je op zaterdag 15 april in Gouda de rugbysport voor de 15-jarige tegen Maesteg uit Wales, één van de sterkste teams uit het land, waar rugby belangrijker is dan voetbal. Caesar kwam op 10-jarige leeftijd via zijn buurman jaren zijn we met de club al naar in aanraking met de rugbysport Frankrijk, Wales en Engeland en hij was er al snel aan verk nocht: "Het is een harde, maar eerlijke sport, waar je lekker je Ook op sportpark Het Schenge agressie in kwijt kunt. Het is een in Goes komt regelmatig buiten- De C1-Junio ren van SSV '65 uit Goes kregen geleden nieuwe Zowel als

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 13