NAAR DE HAVEN OM EEN NAAM VOOR JE KIND TE ZOEKEN Concert Heliko in 's-Heer Abtskerke Uitvoering 85-jarige Olympia Kapeile op namen- gebied" ■5I “Complete anarchie GROENLEER GOES £,V)<z(^on 22 April a.s. Oranjefeest in Kats weekblad voor zuid- en noord beveland 1 UUR FOTOSERVICE 1 GRAND THEATER GOES 01100-15165 FILMPROGRAMMA VANAF DE LEEUWEK0NINB Woensdag 19 april 1995 - 47e jaargang no. 16 JIM CARREY JEFF DANIELS Tel. 01100-12820 PILAAR I (Van een onzer redacteuren) 4 7 I i Baby's krijgen tegenwoordig de meest exotische namen Lachen, Gieren en eh FOTO VERSCHOORE KJ 14.00 u. STOMWEG DE LEUKSTE FILM VAN 1995! Nauwelijks serieus Televisie en film TARA JOHANNA Nanne Vercouteren Bart Coppoolse Jens 4336 LA Middelburg, 4 april 1995 Amnestylaan 82 Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze zoon en broertje Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van ons zoon tje en broertje Wij zijn heel blij met de geboorte van onze dochterei mijn zusje Middelburg, 6 april 1995 Turfkaai 11 Goes Lange Kerkstraat 44 DO. 20 T/M WO. 26 APRIL DIRK BENJAMIN We noemen hem Benjamin Henk en Gerry Krijger Daniël 4373 AM Biggekerke, 6 april 1995 Zoutelandseweg 5 tel. 01185-1504 Tijdelijk adres: Streekziekenhuis Walcheren. PATRICK Wim en Anja Wondergem Mirna en Monique 4356 AN Oostkapelle, 6 april 1995 Transportbedrijf Wondergem B.V. Brouwerijstraat 14 tel. 01188-3395 Bezoek graag tijdens de kraamdagen. Bijna alles mag BOUWMATERIALEN GOES 01100-15401 Kom 's hier! MOTORMAAIERS v.o. 550,- ZITMAAIERS va 2.495,- Naar een familielid Wij zijn heel blij met de geboorte van DAVID SALOMON Karin Prins Micha de Vries Sarah - k 1 'God toebehorend' Een aantal geboorteadvertenties die op een morgen in de PZC stonden. Drie van de vier namen maken een vrij traditio nele indruk. Maar Tara 1 V "cool I” En we noemen hem I de DUMBDUM8ER kind 'een heel onbekende naam' voor hem wilden. Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag. Op de vraag 'Hoe kwam uw kind aan zijn naam?' biechtte een echtpaar uit 's-Heer Arendskerke openhartig op, dat hun kind was genoemd naar de plaats waar het was verwekt. Zo gaat dat tegenwoordig. Hij leidt dat onder meer af uit het feit, dat het aantal (nieuwe) voornamen plotseling explo sief groeit, met maar liefst 30%. Verhoudingsgewijs zijn Het verhaal van het echtpaar De Leeuw staat in het boekje 'De voornamen van nu'. Daarin zijn nu eens niet alle betekenissen samengebracht van alle in ons land voorkómen de geboorte- en doopnamen. Nee, auteur Peter Roorda heeft aan de ouders van honderden pasgeboren baby's gevraagd, hoe hun kind aan zijn/haar naam komt. Intussen heeft het echtpaar De Leeuw nóg een dochtertje gekre gen, en wel in januari j.l. Zij heet Yara. Waar de naam vandaan komt? "Nergens vandaan", lieten de ouders vorige week aan ons weten. "We vonden het gewoon een mooie naam. Vandaar!". Haydn; Jachtkwartet, KV 458, in Bes-groot van Wolfgang Ama deus Mozart; Strijkkwartet nr. 2 in D-groot van Alexander Boro din. De Culturele Commissie van de Nederlands Hervormde Kerk te 's-Heer Abtskerke startte vorig jaar met het organiseren van drie klassiek en folkloristisch georiën teerde concerten. De commissie wil het onlangs gerestaureerde kerkgebouw, met zijn prachtige acoustiek, een functie geven in regionale culturele evenemen ten, die passen bij de aard van het gebouw. Eigenlijk nemen de ouders het geven van een naam aan hun baby tegenwoordig nauwelijks meer serieus, zo valt af te leiden uit de reacties van de nieuwbak ken ouders. Op dezelfde manier vonden Lie- neke Zwalua en haar man uit Almelo een naam voor hun baby. Zij speurden echter niet in Ter- neuzen, maar in Antwerpen. Op een Joegoslavisch schip zagen ze de naam Goranka staan. Dat vonden ze een mooie naam voor hun dochtertje! En dus heet het kind nu zo. Dat de televisie en de bioscoop films een dankbare bron van kin- dervoornamen zijn, is al langer bekend. Ziende het bovenge- In het boekje van Peter Roorda komen de volgende voorbeelden voor van tv- en film-namen voor baby's: Errol (naar Errol Flynn), Justin (naar de zanger van de Moody Blues), Ivo (naar Ivo Nie- he), Melissa (naar een figuur uit 'Het kleine huis op de prairie'), Yuri (naar dr. Zjivago), etc. Eeuwenlang gebeurde dat zo. Niet uit historisch besef, maar gewoon omdat het zo hoorde. Tot slot nog een enkele opmer king over de acceptatie van de namen bij de burgerlijke stand. Als u morgen bij de ambtenaar De voornaam van Eljosha Kroe- se bestaat uit de elementen 'El' (God) en 'Joshua' (Jezus). "Het herinnert ons eraan, dat elk mens uniek is, en dat God met elk mens een doel heeft", aldus haar ouders. Toen in de jaren zestig de tv- serie 'Rawhide' populair was, wil den veel ouders hun kind Rowdy noemen. Maar: dat mocht niet, ging niet, sorry mijnheer, echt niet. Tegenwoordig wordt Rowdy moeiteloos geaccepteerd. de naam Doppie. Maar hij had het toch maar laten passeren Wat is er sindsdien véél veran derd! 20.00 u. 19.00-21.30 u. 19.00-21.30 u. .19.00-21.30 u. 20.00 u. 20.00 u. 20.00 u. Gymnastiekvereniging Olympia uit Kapeile bestaat 85 jaar. In dat kader wordt vrijdag 21 april a.s. een grote uitvoering gegeven in sporthal "Het Groene Woud" aan de Vroonlandseweg te Kapeile. Zaal open om 19.00 uur, aanvang 19.30 uur. In de pauze wordt een grote verloting gehouden, lootjes kosten 1,- p/s 6 voor 5,-. Er zijn zo'n 80 prijzen ter beschikking gesteld door de middenstand. Ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de vereniging is het thema van de avond "Olympia's reis door de tijd". Van de Batavierentijd tot een 17e eeuwse wals en via cowboys- en girls gaan we naar de 30er jaren. In totaal zullen 11 groepen zich presenteren met dans, maar vooral met gymnastiek. Speciaal deze avond is de "Tafel van toen". Veel oud materiaal is verzameld en wordt tentoongesteld. Bijvoor beeld gymkleding uit ongeveer 1930. Gewonnen bekers uit verver- vlogen tijden, maar ook zeer recente prijzen die de springgroep heeft gewonnen zijn te bewonderen. Streven is een boekje te maken met veel fotomateriaal van jeugddagen, uitvoeringen en optredens. Heeft u hiervoor belangstelling? Bestel het alvast; voor 12,50 wordt het bij u thuisbezorgd. Bel of schrijf Arja van Harten, Veerweg 5a, 4421 HW Biezelinge, telefoon 01102 - 43555. den heet naar zijn grootvaders Adrie en Jan. Warndrick Koe horst heet zijn naar opa's Warn- der en Hendricus. En Taco Scheltens heet naar zijn grootva ders Toon en Cornelis. We stoppen hier de opsom ming van al die mooie en min der mooie babynamen. In het boekje van (wijlen) Peter Roor da staan er duizenden genoemd. Het voert natuurlijk te ver, die allemaal te behan delen. De zoon van Rob en Inez Ver- straeten uit Terneuzen heet Indio. Vader en moeder gingen naar de Westerschelde om daar op de schepen een pas sende naam te ontdekken. Het werd Indio. Eén van de ambtenaren van de burgerlijke stand, die in het kader van Roorda's boek aan het woord komen, vertelde dat hij kort geleden nog moeite had met In zijn onderzoek kwam Peter Roorda maar liefst vier kinderen tegen met de naam Nikita, naar het bekende liedje van Elton John. In het jaar dat deze song in de hitparade stond (wekenlang op nummer 1 moeten 500 tot 1000 meisjes die naam gekre gen hebben. Dat is 0,5 tot 1% van alle meisjes die in dat jaar geboren werden. En dan te bedenken, dat de Russische naam Nikita eigenlijk een jon gensnaam is In het verleden was ook Romy een succesnummer (naar Romy Schneider, van de Sissi-films), evenals Sebastian (naar de Franse zwijmelserie uit de jaren zestig). Een soortgelijk verhaal komt uit Kudelstaart. Daar noemde een echtpaar hun dochter Marina ('van de zee'), omdat het kind verwekt was tijdens een zeereis. De vader was zeeman. Omdat dat allemaal gebeurde op het zeeschip Nedlloyd Clarence werd de tweede geboortenaam Clarence. NOORD- EN ZUID-BEVELAND - Uiteindelijk is het ver haal uit 's-Heer Arendskerke toch het allerleukst. De naamgeving valt onder te verdelen in de volgende catego rieën: En tegenwoordig? Op beperkte schaal (22,1%) worden nog wel baby's vernoemd naar hun opa's of oma's, maar de naamgevers veroorloven zich daarbij toch veel vrijheden. Ze vernoemen met een variatie. Willem wordt Wilbert, Jacob wordt Jacco, Wil helmina wordt Eliane. Albert Plesmanweg 5 - 4462 GC Goes Ind.terrein De Poel 1 - 3e bedrijf rechts H Zaterdag open tot 15.00 uur Maar ook in deze categorie zijn er weer ietwat bizarre, prozaï sche naamgevingen te noteren. De dochter van een sterrenkun dige kreeg de naam Stella ('ster'). Daisy Stout heet naar het Engelse woord voor madeliefje. Nuray Tigelaar werd midden in de nacht geboren. Haar naam betekent 'lichte maneschijn'. 'Knap bij de geboorte' is de bete kenis van de Ierse naam Kevin. Daarom werd Kevin de Olde zo genoemd. En moeder José Boessen vernoemde haar kind naar de maand waarin het gebo ren werd (April). Dat deden Wim en Lien de Kok ook: Mei. 1Malle redenen (32,8%) 2. Van tv, film (26,3%) 3. Naar een familielid (22,1%) 4. Vanwege de betekenis (18,8%) Lisanne Huijgens uit Bergen op Zoom kreeg haar naam, omdat haar pa en ma geen geschikte naam konden vinden. Toen de ouders tijdens een vakantie doodmoe op het strand van Egmond aan Zee gingen liggen, riep een vader in de buurt aan zijn dochter: "Lisanne, kom eens hier!". Zo werd het Lisanne. van de burgerlijke stand komt om uw pasgeboren dochtertje als 'Fromml' in te laten schrijven, zou de ambtenaar dan de werk- brauwen fronsen? Misschien wel, maar hij zou de naam verder zonder blikken of blozen inschrij ven. Zondag, woensdag Huilt Een echtpaar uit Rotterdam noemde zijn dochtertje Jhemila. Pa was in Libanon in dienst geweest en had de naam daar gehoord. Een echtpaar uit Barendrecht noemde hun zoon tje naar één van de ijsbeertjes van Diergaarde Blijdorp: Lars. Vrijdag 21 april concerteert het strijkkwartet Helikon in de Ned. Herv. Kerk van 's-Heer Abtsker ke. De aanvang is 20.00 uur en de toegang is gratis dankzij een subsidie van de Culturele Raad Borsele. De leden van Helikon kennen elkaar vanuit het Zeeuws Orkest. Het kwartet bestaat twee en een half jaar en wordt gevormd door Ellie Kopmels, eerste viool, Clara Brouwer, tweede viool, Petra Flipse, altvi ool en Greetje Buytendijk, cello. Op het programma staan: Ada gio uit het Keizerkwartet, opus 76 nr. 3 in C-groot van Joseph Maar het kan nog erger: Rosa- linde Hendriksen uit Leid- schendam heet naar haar vader (Rob), moeder (Astrid), grootmoeder (Lien) en groot vader (Aad). Het eerdergenoemde echtpaar uit 's-Heer Arendskerke valt in de eerste categorie. Vader en moe der noemden hun dochtertje naar de Griekse plaats waar 'het' gebeurde. "Stel je voor, dat de ouders hun dochtertje thuis (in 's- Heer Arendskerke) verwekt had denstelt Peter Roorda in zijn boekje. Wat was het vroeger toch alle maal simpel! De oudste zoon werd genoemd naar de opa van vaders kant. De tweede zoon werd genoemd naar de opa van moeders kant. En voor meisjes gold eenzelfde systematiek. Voor de eerste vier kinderen (vooropgesteld dat het 2 jongens en 2 meisjes waren) hoefde je dus eigenlijk nooit naar een naam te zoeken. De lezer mag zelf verzinnen, hoe de volgende kinderen aan hun naam zijn gekomen: Barbra, Monique, Nigel, Nickey, Naomi, Samantha, Raisa, Agnetha, Dylan, Avalon, Yoshi, Lionel, Ramses, Neville, Melvin, Angela, Ralph, Bo en Clint. noemde percentage (26,3%) neemt die invloed van de audio visuele media nog altijd toe. Hij verstuurde honderden brie ven aan al die ouders en in de meeste gevallen kreeg hij erg openhartige antwoorden terug. Zo ook van het echtpaar uit 's- Heer Arendskerke. Jeanet en Adrie de Leeuw vertelden zonder schroom, dat hun dochtertje Talitha (geboren in maart 1992) als tweede geboortenaam 'Naoussa' heeft. En Naoussa is het plaatsje op het Griekse eiland Paros, waar Talitha 'in de steigers werd gezet'. Tenminste, dat vermoeden de ouders, want helemaal zeker weet je dat natuurlijk nooit. Immers, tegenwoordig mag bijna alles, op het terrein van de voor namen. Onwelvoeglijke of bespottelijke namen mogen niet. Achternamen mogen ook niet. Maar voor het overige mogen bij na alle voornamen. Veel van die namen hebben betrekking op het Opperwezen. Ze zijn gelieerd aan het geloof van de ouders. Manuela Stoter kreeg haar voornaam omdat deze 'God is met ons' betekent. De voornaam van Lemuël Schoonderwoord betekent 'God toebehorend'. Volgens de ouders (zij zijn Jehova's Getui gen) is de naam toepasselijk voor alle kinderen, die geboren worden. Veel jongetjes heten Ruben vanwege de betekenis 'Ziet, een zoon!'. het vooral de meisjes die nooitgehoorde, nieuwe voor namen krijgen. Waarom? Geen idee! En soms wordt een genoemd naar twee of meer grootouders: Arjan van der Lin- In Kats gaan de feestelijkhe den rond koninginnedag reeds op zaterdag 22 april a.s. van start. Een week eerder dus dan in de meeste plaatsen. Het programma speelt zich voor een groot deel af in dorpshuis De Vriendschap, waar om drie uur 's middags een jeugdvoor stelling wordt gegeven door Mario Magic met zijn goochel en theatershow. Toegang en één consumptie gratis en bovendien draait het Rad van Avontuur, 's Avonds om negen uur begint het Oranje- bal met live dansmuziek en verschillende rondjes Rad van Avontuur met mooie prijzen. Entree drie gulden. Wie nog lid wil worden van de Oranjever eniging die dit alles organi seert, kan terecht bij de heer J. Kesteloo, Dijkstraat 55 te Kats, tel: 01109-377. Baby Joep van der Stoep kreeg zijn voornaam uitsluitend, omdat deze rijmt op zijn achternaam. En moeder Sylvia Stevens uit Zuid-Limburg vond haar servies van Laura Ashley zó mooi, dat ze haar nieuwbakken dochtertje Ashley noemde. Thorben Kersten uit Winterswijk heet zo, omdat zijn ouders per se EXPRESS Kleurenfoto's die uw herinneringen I mooier maken! Klaar terwijl u winkelt 7 Kodak Royall Papier Kodak Express kwaliteitscontrole Middelburg Unge Geere 28 (naast ANWB-kantoor) Grote Markt 7 's-Gravenhofplein 8 Terneuzen Noordstraat 6 (25 m. naast HEMA) Hij deed dat in zijn functie van hoofdredacteur van het ouder- blad 'Groter Groeien'. Hij kwam op het idee voor die enquête, nadat hij in de Nederlandse geboorteadvertenties steeds gekkere namen tegenkwam, waarmee vaders en moeders hun kroost tooiden: Lazahroni, Yentl, Livai, Romay en zelfs Tur bo II. ”...huh?” Peter Roorda (hij kwam helaas eind 1994 bij een verkeersonge luk om het leven) concludeert in zijn boekwerkje overigens, dat 'opa- en oma-namen' bijna niet meer bestaan. Plotseling opko mende modenamen (waarbij iedereen zijn baby plotseling Kim of Jessica noemde) zijn ook ver dwenen. "Ik constateer op namengebied tegenwoordig slechts een complete anarchie", aldus Roorda. En dan is er ten slotte (toch) nog een categorie Nederlandse ouderparen (18%), die zijn kin deren een naam gaf vanwege de betekenis van die voornaam/voornamen. Géén vernoeming dus naar opa of oma, géén gedoe met tv-namen, géén malle invallen, nee, gewoon een naam die móói is.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 1