.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK. VAN ZEELAND! Deco Home van der Linde Geslaagde show Adja in De Haven Yerseke Kinderkamp Borsele op zoek naar leiding 2e Paasdag concert in N.H. Kerk Kapelle De Adria-sloepen nu ook bij Beekman Watersport in Goes De Goese botenbouwer, die vooral sport- en visboten produ ceert, voert sinds kort ook het gerenomeerde merk Adria. Adria staat voor stoere Hollandse kwa- liteitssloepen die ook regelmatig worden geleverd aan de over heid. Ze doen zelfs als reddings sloep dienst. E LAAGSTE BENZINE-PRUS Aanzienlijke uitbreiding van Bouwmarkt Van Maris Juke Joints in Pompe De Kraker Kapelle stapt over op Deco-Homeformule specialist in kleuren Restaurant An Fong werd feestelijk geopend An Fong aan de Stationsweg 1 te Heinkens zand heeft een ingrijpende verbouwing on dergaan. Het Vietnamees, Chinees Indisch taurant thans beschikking gekregen over 128 zitplaat sen. Dat is meer dan een verdubbeling ten van Toen had An Fong de be schikking over een 50-tal cou verts. Onder de huidige directie onderging het restaurant, dat haar klanten in heel Midden-Zeeland heeft, een flinke groei. Uitbreiding was daarom noodzakelijk. Met name in het weekend had men behoef te aan meer ruimte. Dat is mede gevolg van het feit dat men op zaterdag, zondag en feestdagen een Vietnamees, Chinees en Indisch buffet heeft. En daar is veel belangstelling voor. Evenals trouwens voor catering en party service. Ook werd tijdens de jongste verbouwing en uitbrei- Jansen juweliers geopend in Lange Vorststraat Goes hl h vi Lv I Veel sfeer en sterk uitgebreid Dankzij nieuwe kleur-mengcomputer Dit jaar kwarteeuw in Kapelle Ab Brouwer en André van Vliet uw U&L 0)0/ 177 194 119 Woensdag 12 april 1995 DE BEVELANDER 7 II DIESEL SUPER k. - WINKELCENTRUM DE BUSSEL \GOES- ZUID^ Facehugger in De Vrijbuiter Inloophuis De Oase EURO LOODVRIJ 4 I 1 ik,?., K LITER werkt l w - I i- vorige plaats onder opzichte vroeger. en Res- heeft de een en en de PER LITER De Bevelandse Rhythm Blues Band The Juke Joints is zondag 16 April (1e paasdag) te vinden in café De Pompe in Goes. Dit in het kader van April Bluesmaand in De Pompe. De Joints zijn in hun nu ruim 11-jarig bestaan doorgedrongen tot de top van de Nederlandse blues en stond o.a. op het fameuze Bluesrockfesti- val Tegelen waar de band het podium deelde met Alvin Lee, Little Charlie The Nighcats en Dave Hole. Afgelopen jaar tour- de de band in de States met als hoogtepunt een festivaloptreden met BB King, Dr. John en Little Body en wacht. Leuke nachthemden in kort en lang en van de beste merken zoals "Ringella" en Mar gret. Iedereen was 't er over eens dat het een geslaagde avond was, daarbij Adja duidelijk liet zien dat men op modegebied sterk up-to- date blijft werken. Medewerking aan de show werd verder ver leend door Bloemenhuis Poley, Kapsalon Mathilda, Speelgoed de Koeyer en Reisbureau Rosa uit Goes. nog niets los. Alle kinderen krij gen informatie en een opgave formulier mee. (Geef je snel op, want per week kunnen er maar 45 kinderen mee). Ben je 18 jaar of ouder dan kun je trouwens ook mee, als leiding, met kinderkamp Borsele. Je bent zelfs van harte welkom want voor veel kinderen is veel leiding nodig (48)! En ook voor de lei ding geldt. Geef je op en je zult wat beleven! Inlichtingen: Lucian Voet: 01195 - 5735 of Monique Morauw: 01100-21386. generatie in de persoon van Erik Jansen. Ondanks de verhuizing én daarmee gepaard gaande modernisering, is Jansen Juwe liers van plan vast te blijven hou den aan enkele goede principes. Dat zijn onder meer goede servi ce, vakmanschap en persoonlijk advies. Het pand op het adres Lange Vorststraat 4 heeft een ingrijpen- GEEN 2J15MAAR U&L GEEN UTMAAR LITER schitterende Badmode-kollektie van Sun Flair - Naturama - Red Pont - Triumph en niet de verge ten Anita. Van dit laatste merk werden ook de zwangerschaps- badpakken getoond. Ook dit maal waren het de kleintjes die de show stalen. De nachtmode, die een grote plaats innneemt in de Body Boetiek, werd vlot getoond. Daarbij ook de Shortama's. voor dames, heren en kinderen, waar deze zomer veel van wordt ver in de Ned. Hervormde Kerk te Kapelle wordt Tweede Paasdag, maandag 17 april, een concert gegeven. De organisatie is .in handen van het comité Zuid- Beveland van de stichting "Woord en Daad". Deze is een nieuwe actie gestart om geld in te zamelen, ditmaal voor de bouw van een ziekenhuis in Haï ti. Het concert op Tweede Paas dag begint om 19.30 uur. Mede werking wordt verleend door de jonge organist André van Vliet. Hij is een veelgevraagd begelei der en solist. Hij zal de samenzangen begelei- <1 Schildersbedrijf De Kraker te Kapelle heeft kort geleden beslo ten zich aan te slutien bij Deco Home. Deze formule van de Vakgroep Verf en Behang biedt betere mogelijkheden om opti maal in te spelen op de wensen van de klant op gebied van verf, behang, raamdecoratie en ande re facetten om de woning te ver fraaien. Dat houdt in dat De Kra ker een duidelijke splitsing heeft doorgevoerd voor het al vele jaren bestaande schildersbedrijf en de winkel aan de Ooststraat nummer 13 te Kapelle. Bij de Deco Home-formule zijn in ons land momenteel ruim 100 zelf standige ondernemers aange sloten. De positie van de onafhankelijke winkelier wordt steeds arbeidsin tensiever. Deze ontwikkeling zien wij niet alleen in Nederland grote winkel, heeft Van Maris nog eens de beschikking over een bouwhal van zo'n 1000 vier kante meter. Van oudsher staat van Maris verder bekend als de zaak waar men uitstekend terecht kan voor uitvoeren van opdrachten in hout, waarbij scherpe prijzen worden gehan teerd. Een andere tak van het bedrijf is Vamar Kreatief, welke winkel is gespecialiseerd op gebied van creatieve technieken, waarbij met name de inbreng wordt geleverd door mevr. Tini van Maris. Dankzij de jongste uit breiding kan het grote assorti- de verbouwing ondergaan. Het resultaat is een schitterende juwelierszaak in het hart van Goes, waar afgelopen dagen velen gebruik maakten van de mogelijkheid om de uitgebreide collecties goud, zilveren horlo ges en klokken te bekijken. Tevens had men rond de ope ning aantrekkelijke aanbiedin gen. Kinderkamp Borsele is weer op tournee langs de Borselse basis scholen. In de klas houden vrij willigers een praatje voor de kin deren uit de groepen 6, 7 en 8 over wat er zoal te beleven valt tijdens de kampeerweken. Deze zijn dit jaar als volgt: week 13 juli t/m 8 juli, week 2: 10 juli t/m 15 juli, week 3: 17 juli t/m 22 juli. Naast deelname aan allerlei akti- viteiten, beleven de kinderen weer een echt avontuur, binnen een thema, in de bossen van Ossendrecht. Maar over dat avontuur laten de vrijwilligers den en het trompetspel van Ab Brouwer, de free-lance trompet tist uit Kapelle. Het Kerkkoor "V.Z.O.S." uit St. Annaland o.l.v. M. van Gorsel hoopt een aantal Paasliederen ten gehore te bren gen. De dirigent zal niet alleen dirigeren, maar ook enkele solo stukken zingen. Tevens zal de sopraan-soliste M. Vermeere- Verwijs optreden. De heer J. 't Lam, oud-voorlichter van de stichting, hoopt iets te vertellen van het projekt in Ganthier. De entree bedraagt 5,- voor vol wassenen, en 2,50 voor kinde ren t/m 12 jaar. Deco Home van der Linde aan de Dorpsstraat 57 te Heinkens- zand heeft kort geleden de beschikking gekregen over een kleurcomputer, waarmee snel elke gewenste kleur verf kan worden gemengd. De mogelijk heden van de kleurspecialist in Heinkenszand zijn daarmee ver der verruimd. Van der Linde was als zelfstandige ondernemer reeds aangesloten bij de Deco Home-organistie de specialist is op gebied van verf, behang en gordijnstoffen, alsmede raamde coratie. Een nauwkeurige afstemming van de verschillende kleuren op elkaar is daarbij erg belangrijk. De nieuwe mengcomputer kan Deze spiegelsloep kenmerkt zich door de overnaadse bouwwijze, wat de sloepen hun karakteristie ke uiterlijk geeft. De polyester rompen zijn dubbelwandig en beschikken over een goed drijf- vermogen, goede stijfheid en correcte afwerking. De vaarei- genschappen van deze boot zijn prima, met name door een spie- fn café De Vrijbuiter te Goes speelt vrijdagavond 14 april de Amsterdamse band "Facehug- ger". Aanvang vanaf circa 22.00 uur, de entree is vrij". Net vóór het optreden zijn de dames Facehugger nog live te beluiste ren middels een mini-interview, hun gezamelijke Rock Top 3 en een-nummer van hun nieuwste demo-release in het stevige radio-programma "Barracuda" op Radio Goes, beginnende om 22.00 uur. gel in plaats van een spitsgat vormgeving. De reactie op het roer is direct zodat de de Adria goed manoeuvreerbaar is. Daar bij zorgt de doorlopende kielbalk bovendien nog voor een grote koersvastheid en stabiliteit. De beslissing om sloepen te gaan voeren met name als een uitbrei ding gezien worden. Sloepen zijn op dit moment erg populair, aan gezien je geen vaarbewijs nodig hebt. De Adria-sloepen zijn leverbaar vanaf 4.00 tot 6.30 meter in diverse uitvoeringen: in- en outboard en met dieselmotor of electromotor uitgevoerd. Beekman Watersport CV, Kloe- tingseweg 5 4462 AT Goes. naars mochten veel complimen ten in ontvangst nemen over het bereikte resultaat. An Fong is verder voornemens in komende tijd ook de kaart nog wat te gaan aanpassen, zodat men ook inhoudelijk op dat punt nog ver dere kwaliteitsverbetering tege moet kan zien. Kortom: An Fong is in de nieuwe opzet een restaurant geworden met veel mogelijkheden en een romantische uitstraling waar men zich uitstekend thuis kan voelen. Op het adres De Spinne 12-34 in de wijk Goese Polder te Goes is inloophuis De Oase gevestigd. Daar zijn op Tweede Paasdag meerdere activiteiten, zoals eieren zoeken voor de kinderen, een fietstocht, mogelijkheden tot een spelletje en gezellig bijeen zijn. De fietstocht vertrekt om 11.30 uur na de koffie. De activi teiten worden gehouden tussen 10.00 en 13.00 uur. Verdere openingstijden van het inloop huis: maandag tot en met don derdag van 09.30 - 11.30 uur en woensdagavond van 19.00 - 21.30 uur. maar ook in ons omringende lan den. De veranderingen in de verf- en behangbranche gaan snel. Om bij te blijven biedt de formule kans om de goede repu tatie van De Kraker BV te behou den en in combinatie met de ken nis van ’’Deco Home" haar posi tie in de markt te verbeteren. Niet alleen door een nieuw gezicht naar buiten en een opti male presentatie in de winkel profiteert men ook van de moderne reklame- en voorlich- tingsmiddelen. Deze worden vanuit de overkoepelende orga nisatie aangeboden. Daarnaast heeft men de beschikking over de nodige com merciële en bedrijfseconomische informatie. Zeker niet onbelang rijk is dat door bundeling van krachten en inkoop een scherp prijsbeleid gekoppeld aan goede daarbij helpen. Deze namelijk ’’spat-zuiver*’. Wanneer u de keus bepaalt voor de kwaliteit; hoogglans, zijde- glans, voor binnen of buiten, op water- of terpentine-basis, doe- het-zelf of professionele kwaliteit en tot slot het formaat, maakt de computer uw kleurwensen pre cies op "toon”. Om de door u gekozen kleur in de door u gewenste verf te krijgen, is de benodigde informatie opgesla gen in het geheugen van de computer. De gekozen kleur wordt inge toetst op het toetsenbord; de mengmachine doet de rest. Dat betekent dus, dat de machine bekijkt welke kleurpasta’s nodig Bouwmarkt Van Maris aan de Dijkwelse- straat te Kapel le kan tereug- zien op een zeer geslaagde heropening. Deze vond eind week met meer een open huis, waarbij de ver nieuwde bouw markt vrijelijk kon worden be zichtigd waarbij klanten boven dien werden getracteerd op diverse aanbie dingen, tuinshow demonstraties. Bouwmarkt Van Maris heeft de laatste jaren in Kapelle gestaag gewerkt aan verdere uitbouw. De jongste ver bouwing heeft een aanzienlijke uitbreiding met zich meege bracht. Men beschikt nu over een bouwwinkel voor vakman en doe-het-zelver met een opper vlakte van 500 vierkante meter. Dat houdt een verdubbeling in ten opzichte van de vorige situ atie. Bas en Tini van Maris open den dit jaar op de kop af 25 jaar geleden hun zaak in Kapelle. Dat gebeurde toen onder de naam 't Kapels Hobbyhuis. Naast de ver- ment artikelen voor doe-het-zel- vers en bouwers nog beter wor den gepresenteerd. De fam. Van Maris heeft daarnaast ook op tuingebied het nodige te bieden, zoals tuinhuisjes, schermen, per gola's tot zandbakken aan toe. Een staalkaart van dit assorti ment was te zien op het voor plein van de bouwhal tijdens de open dag. Ook op gebied van techniek kan men er uitstekend terecht, zo bleek tijdens de demonstraties met onder meer Bosch elektrisch gereedschap, KEW-hogedrukreinigers en de autoboenmachine. Feat. De vorig jaar verschenen CD 'Tin House' was mede de aanleiding voor de organisatoren van het festival om de Joint boe ken. Verder speelde de band in de fameuze BB King's Blues Club in Memphis. De band is nu alweer druk doende met de voor bereiding van de nieuwe CD die begin volgend jaar zal verschij nen. Het optreden in café De Pompe start om 22.00 uur. (Don derdag 20 april speelt de uit Mis sissippi komende RL Burnside zijn 'traditional' blues in De Pom pe. Aanvang 22.00 uur). (Foto: Adri Huibregtse). kwaliteit kan worden gevoerd, waardoor het beste niet persé duur hoeft te zijn. Ook het assortiment is up to date met de adviesbehoevende pro- dukten die je alleen maar in een Speciaalzaak kan verwachten en waar vakkennis aanwezig is om de noodzakelijke technische informatie te verschaffen. Door de overstap op de Deco Home-formule heeft De Kraker onder meer een mooie collectie gordijnstoffen binnengehaald. Bovendien is de winkel uitge breid met een kleurcomputer- mengmachine, waarmee eind vorige week al demonstraties werden gegeven. Het gaat om een Sigma-kleurcomputer waar mee uit verschillende kleuren- waaiers iedere gewenste kleur gemaakt kan worden. Dat gebeurt terwijl u erop wacht. zijn om de verf op kleur te bren gen, in welke verhoudingen deze moeten worden gebruikt en daarna zelf het doseren uitvoert. Vergissingen zijn nauwelijks mogelijk. Er wordt met de grootste nauwe- keurigheid gewerkt en boven dien is de kleurcomputer bevei ligd tegen ongelukjes. Geen bus aanwezig? De computer meld het en weigert te doseren tot de bus er is. Bovendien is er het voordeel van de snelheid. De kleurcomputer voert de opdrach ten vlekkeloos en snel uit, waar door de klant niet lang hoeft te wachten. Iets dat zeker een voordeel is als meer klanten geholpen willen worden. GEEN 1^8 MAAR HA PER HA PER HA PEF 1ITFR LITER LITE >z jUn Jansen Juwe liers is al vele jaren in Goes en wijde omge ving een begrip. Dezer dagen is de zaak verhuisd van de St. Adri- aanstraat naar de Lange Vorst. In de laatste straat, op nummer 4, heeft de juwe lier de beschik king gekregen over een riante winkel, waar de collectie sie raden, de uur werken, parels en horloges uit stekend tot hun recht komen. Met de heropening op 4 april werd aan een nieuw hoofdstuk begonnen en tevens werd een belangrijke periode in de St. Adriaanstraat afgesloten. Jansen Juweliers behoort tot de oudere zaken in de binnenstad van Goes. Het gaat om een gerenome- meerd familiebedrijf dat momen teel wordt geleid door de derde ding het afhaalgedeelte van An Fong vergroot en toegankelijker gemaakt. Kortom een ingrijpen de verbouwing. Mede dankzij een goede planning en snelle uit voering hoefde het restaurant zelf maar een week dicht te zijn. Het afhaalcentrum bleef gewoon open tijdens de verbouwing. Het restaurant is ook sfeervoller geworden. Het interieur onderging een ver fraaiing, er is veel gewerkt met de stijlvolle kleuren Bordeaux rood en zacht-rose en de eige- Adja's Boetiek Beenmode, met zaken te Goes en Yerse ke, kan terug zien op een geslaagde modeshow. Deze werd vori ge week gehouden in gebouw De Haven te Yer seke, waar onder flinke belangstelling de nieuwe col lecties op gebied van lin gerie, badmo- de, ondermode en nachtkle ding werden getoond. De show werd geopend met de uit gebreide collectie lingerie. Deze werd getoond door een vijftal dames in verschillende maten. Daaronder bekende labels, zoals Lovable, Anita, Duet, Boops en Bloomers en Ten Cate. Bij het onderdeel ondermode speelde de jeugd een belangrijke rol. Getoond werd onder meer ondermode van Ten Cate, Ples- sing, Beeren en Götz. Na een korte pauze kwamen de dames en kindereren met de -

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 7