Bas Mouris winnaar Succesvol seizoen voor SPORT Bevelanden in ’t kort CULTUUR KORT korfballers Blauw-Wit van de Opel Corsa Danny Blind bij v. v. Kloetinge VU Politie Brandweer Ambulance Bel snel 06-11. s- 29 DE BEVELANDER Woensdag 12 april 1995 Derde prijs Green White Expositie Grafiek Expositie bibliotheek 's-Gravenpolder Open dag bakkerij S.v. Heinkenszand Kleurwedstrijd s.v. Orion v.v. Hansw. Boys Disco in Goes-Oost Schrift in Beeld Expositie raadhuis NCVB Wissenkerke v.v. Kloetinge Kinderkledingbeurs v.v. Wolfaartsdijk Expositie De Pijlers v.v. Kapelle K.B. Blauw-Wit Galerie Van den Berge Natuur Neeltje Jans Paasjubel De Piek Jeu de Boules Zendeling uit Peru te Geersdijk k.v. Kapelle Wienkeltje open v.v. Kruiningen Goed gekapt Paasmarkt bij De Regenboog Razor Blade Blues Band v.v. Goes Nieuwe brandweer kazerne Heinkenszand Beestenboel-middag NCVB Kamperland s.v. Robur Zomer kinderkledingbeurs Grote babyartikelen v.v. Yerseke Intentieverklaring SSV65 Indonesisch koken Leven vanuit je hart Simavi Kapelle V De Tijdens de Gouden Tulp nationa le scholenwedstrijd te Utrecht wist Petra Nagelkerke uit Lewe- dorp een 3e prijs in de wacht te slepen. Petra loopt stage bij stu dio Dzjell te 's-Heerenhoek. Rian Karelse, één van de eigenares sen van deze kapsalon, was haar model en tevens trainster tijdens deze wedstrijden. Met een beker en een mooie bos "Gouden" tulpen kan zij trots huiswaarts keren. Bij Buitenplaats Ipenoord onder Oostkapelle is tot en met 1 juli a.s. een tentoonstelling te zien van werk van Piet van 't Hage- land uit Kats, Etiënne Veldkamp- Knook en Co van Driel. Ze expo seren respectievelijk schilderij en, beelden en thuissculptures. De openingstijden zijn dagelijks van 17.00-21.00 uur, zaterdag en zondag van 12.00-21.00 uur, verder op afspraak. De tentoon stelling draagt de naam "Green White", hetgeen verband houdt met de verbondenheid natuur en cultuur. Van 16 april tot en met 13 augus tus is in het Marie Tak van Poort- vlietmuseum te Domburg gra fisch werk te zien van kunste naars die vanaf einde 19e eeuw in Domburg en omgeving hun inspiratie vonden. De tentoon stelling omvat honderd werken van negentien kunstenaars die allen aan de Domburgse ten toonstellingen tussen 1911 en 1922 deelnamen - o.a. Jacoba van Heemskerck, Jan en Char ley Toorop, Lodewijk Schelfhout, Ferdinand Hart Nibbrig en Jan Heyse. Een aantal van de nu geëxposeerde werken is tussen '11 en '22 ook in Domburg ten toongesteld. Geen reconstructie dit keer, maar een zorgvuldig samengesteld overzicht van bij na veertig jaar grafisch werk - veelal geïnspireerd door het Zeeuwse licht en de Zeeuwse motieven van toen. In de bibliotheek van 's-Graven polder, Magnoliastraat 10, is van 12 april t/m 10 mei a.s. een expo sitie te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek van Mevr. M. Snoey-Klaassen. Zij maakt poppen van verschil lende soorten materiaal, o.a. Fimoklei, Darwiklei en onge bleekte katoen. Het gaat om fan tasie- en bosfiguren. Met een geslaagde open dag heeft bakkerij Van Kleunen in Kortgene vorige week de over name van de zaak gevierd. Zoals bekend werd eerder de bakkerij overgenomen door de heer Van Kleunen. Deze vond het een goed idee de bezoekers een nadere kijk te gunnen in de bak kerij, welke vanaf januari in de nieuwe situatie draait. Programma 15 april: 14.30 uur: H'zand 1 - Meeuwen 1; 14.30 uur: H'zand 4 - Krabbendijke 4; 12.45 uur: H'zand 5 - Arnemui- den 5; 11.15 uur: H'zand A1 - RCS A2; 12.45 uur: Nieuwdorp B1 - H'zand B110.00 uur: Zierik- zee D1 - H'zand D1; 10.00 uur: H'zand D2 - Vlissingen D2; 10.00 uur: SSV E1 - H'zand E1; 10.00 uur: Borssele Fa - H'zand Fa; 10.00 uur: H'zand Fb - Lebo Fb. Voor de scholen die hebben meegedaan met het schoolhand- baltoernooi van s.v. Orion (tij dens de voorjaarsvakantie) was er een kleurwedstrijd. De jury werd gevormd door vier leer krachten van verschillende scho len. Per groep werd de mooiste kleurplaat beloond. Winnaar Groep 1 Joyce Wal- hout, De Reiger; Winnaar Groep 2 Sharon Huige, Jan van Schen gen; Winnaar Groep 3 Lieke Scheepers, De Slotdreef; Win naar Groep 4, Paula v.d. Guchte, De Reiger; Winnaar Groep 5 Diana Schrijver, Anne Frank; Winnaar Groep 6 Lennart v. Overbeeke, De Slotdreef; Win naar Groep 7 llsanne v.d. Gou we, Andendiek; Winnaar Groep 8 Jet de Muynck, Anne Frank. De prijzen moeten inmiddels via de scholen bij de kinderen zijn bezorgd. Programma Jeugd: 15 april: Krabbendijke D1 - H. Boys D1 10.00 uur; H. Boys F - Yerseke F 10.00 uur. Senioren 15 april: H. Boys 1 - Apollo 1 14.30 uur; H. Boys 2 - Apollo 2 14.30 uur; Waarde 2 - H. Boys 3 12.45 uur. schuure, Karin Deurloo, Niek Zan- dee. Zittend vlnr.: Monique Ekke- bus, Blaas de Ridder (trainer), Daniëlle van de Berge, Ilse Pauwe. Bij de foto: de prijzen worden getrokken ter afronding van de grote loterij van de v.v. Kloe tinge. Danny Blind stond daar bij centraal. Later overhandig de hij de sleutels van de Opel Corsa aan winnaar Bas Mouris (foto Anton Dingemanse). Programma 15 april: Kloetinge 1 - Smitshoek 1 14.30 uur; Good Luck 2 - Kloetinge 2 14.30 uur; Waarde - Kloetinge 3 (VR) 14.30 uur; Rillandia 4 - Kloetinge 6 12.45 uur; Kloetinge Dames 2 - Bevelanders Dames 11.15 uur; Kloetinge A1 - Goes A1 14.30 uur; SKNWK B1 - Kloetinge B1 12.45 uur; Rillandia B1 - Kloetin ge B2 11.15 uur; Yerseke C1 - Kloetinge C1 11.15 uur; Oostka pelle D1 - Kloetinge D1 10.00 uur; Lewed. Boys D1 - Kloetinge D2 10.00 uur; Kloetinge D4 - RCS D5 10.00 uur; Lewed. Boys D2 - Kloetinge Dm 11.15 uur; Volharding E1 - Kloetinge E2 10.00 uur; Kloetinge E3 - Patrij zen E3 10.00 uur; Luctor E2 - Kloetinge E4 10.00 uur; Kloetin ge E5 - Goes E2 10.00 uur; Kloe tinge Fa - Kapelle Fa 11.15 uur; Kloetinge Fc - Waarde Fa 11.15 uur; Kwadendamme Fb - Kloetin ge Fd 10.00 uur. EVENEMENTEN IN GOES PERIODE 13 APRIL T/M 20 APRIL 1995 MUZIEK-FILM-TONEEL-THEA TER 13 april: 't Beest, 20.30 uur: "The Woman from the lake of scented souls", Chinese film. 14 april: 't Beest, 20.30 uur: "Lodeur de la papaya verte", Frans- Vietnamese film. 14 april:'t Beest", 20.30 uur: "De goede mens van Sezuan", toneel stuk van Bertold Brecht. 15 april:'t Beest, gehele dag: Diverse optredens in het teken van het festival Cultureel Gekleurd. 15 april: 't Beest, 21.00 uur: Concert Bengaalse groep "Purna Das Baul". 15 april: 't Beest, 20.30 uur: "Kosh Ba Kosh", Russische film van Koe- dojnasorov. 17 april: Prins van Oranje, 15.00 uur: Jeugdmusical "Laat ze maar praten". 18 april: Grote Kerk, 13.30-14.30 uur: Carillonbespeling door stads beiaardier Sjoerd Tamminga. 19 april: Bibliotheek, 14.00-14.45 uur: Voorlezen voor kinderen van 5-8 jaar. 20 april:'t Beest", 22.00 uur: Concert Dutrone en Perverts. Wijkvereniging Goes-Oost houdt op zaterdag 15 april een disco- avond voor de jeugd van 11 tot en met 15 jaar in wijkcentrum "de Jan Lighthart", gelegen aan de Bergweg 12. Entree 1,00. Aan vang 19.00 uur. Einde 22.00 uur. Inlichtingen bij Eddy of Coby, tel.: 01100-23389. VERWACHT: 21 april: Concert door de Maastrichter Staar (Grote Kerk: 20.00 uur). EXPOSITIES april: Lunchcafé: Pastel- en olieverf schilderijen van mevrouw Wan- dergem uit Goes (info: 01100-28795). t/m 22 april: Galerie Bekenes: Diverse technieken van Alie Bekenes (info: 01192-2489). t/m 23 april: Galerie De Hoekweide: Werken van Lutgart Verdonck (info: 01198-1152). t/m 29 april: Galerie van den Berge: "Bruiklenen van het M.I.T." (The Museum of Imaginary Totality) van Thorvaldur Thorsteinsson (info: 01100-50499). t/m 5 mei: Stadskantoor: "Kleur in beweging", tentoonstelling van werken van de in 1993 overleden Goese kunstschilder W. Wisse (info: 01100-49740). t/m 6 juni: Museum voor Zuid- en Noord Beveland: Naïeve schilderij en met Zeeuwse onderwerpen van Kees de Back (info: 01100- 28883). t/m 30 juni: Gezondheidscentrum: Schilderijen van Rie Baauw, "Mag nolia": (info: 01100-49000). Hele jaar: Galerie llona: Naïeve schilderijen van Ilona Schmit en sie raden van U. en S Zöllner-Krumme (info: 01192-1242). Hele jaar: Galerie Jan Boer: Olieverven van Jan Boer (info: 01198- 2031). t/m 30 juni: Medisch Centrum "De Pijlers": Werken van Safian Ashot, (info: 01100-27104). "Een mooie tekst calligraferen en verzorgen en die vervolgens met behulp van een zeefdruktech- niek afdrukken in een oplage van laten we zeggen vijftien stuks. Zo voorziet u uw relaties van wel een zeer persoonlijk geschenk." Vanuit deze gedachte organi seert het Oosterschelde College een kursus "Schrift in Beeld", waarin deelnemers leren hun zelfgecalligrafeerde teksten te zeefdrukken. De kursus begint op dinsdagmiddag 25 april en omvat acht bijeenkomsten die in Goes worden gehouden. Inclu sief materiaal kost de kursus 130,-. Inl. en inschrijving Oos terschelde College, tel. 01100- 31170. In het gemeentehuis van Kapelle is de maandelijkse expositie gewijd aan zelf gebouwde scheepsmodellen, aquarellen en tekeningen. Ze zijn het werk van J. Verhage en A.L. Stobbelaar. De tentoonstelling loopt nog tot en met 21 april en is geopend op alle werkdagen van 08.30-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur. Woensdag 19 april houdt de NCVB haar vergadering in "Vre- destein"; aanvang 19.30 uur. Spreekster is mevr. Bookelaar. Zij komt vertellen over "Thuis zorg". Gasten zijn van harte wel kom! Met voor Kloetinge 1 nog één wedstrijd te gaan zijn de kaarten in die klasse min of meer geschud. Als de meest regelma tige ploeg in deze klas is Strijen kampioen geworden. Voor Kloe tinge betekent dit deelname aan de na-competitie om alsnog pro motie naar de eerste klas te bewerkstelligen. Om in het ritme te blijven wordt er a.s. zaterdag waarschijnlijk thuis vriendschap pelijk geoefend tegen 3de klas- ser Smitshoek. Wanneer deze wedstrijd onverhoopt niet door kan gaan, is het toch interessant om naar het Wesselopark te komen. Zo is er om half drie de derby Kloetinge A1 tegen Goes A1. De jongens van Goes zullen zeker op sportieve revanche uit zijn voor de geleden thuisneder laag. Beide teams verdienen Uw belangstelling. Woensdag 19 april a.s. wordt in het Dorpshuis te Wemeldinge een beurs van zomerkinderkle- ding en speelgoed gehouden. De organisatie is in handen van Speel-O-Theek 't Ruiluus." Openingsuren: van 08.30-11.30 uur. Inl. bij Heleen de Waard en Anneke Tissing, tel. 01192-2579 en 1655. Zaterdag 15 april: Wolfaartsdijk 4 - Dauwendaele 5, aanvang 14.30 uur; Wolfaartsdijk 5 - Mevo 3, aanvang 12.45 uur; Wolfaarts dijk B1 - Oostkapelle B1, aan vang 11.15 uur; Zonnemaire C1 - Wolfaartsdijk C1, aanvang 11.15 uur; WIK D1 - Wolfaartsdijk D1, aanvang 10.00 uur; Wolfaartsdijk E1 - Arendskerke E1, aanvang 10.00 uur; Wolfaartsdijk E2 - Apollo E2, aanvang 10.00 uur; Dreischor E1 - Wolfaartsdijk E3, aanvang 10.00 uur; Kruiningen Fa - Wolfaartsdijk Fa, aanvang 10.00 uur; Yerseke Fb - Wol faartsdijk Fb, aanvang 10.00 uur. Maandag 17 april (2e Paasdag): Kwartfinale beker Wolfaartsdijk 1 - Bevelanders 2, aanvang 14.30 uur. Tot en met 30 juni exposeert de Armeense kunstenaar Safian Ashot in "De Pijlers" Van Dussel- dorpstraat 1-11 te Goes. Safian Ashot is in 1963 in Yerevan (Armenië) geboren. Hij heeft daar gestudeerd voor architect en volgde een opleiding aan de kunstacademie. Hij heeft reeds vele exposities in Armenië, Rus land, Zwitserland en Nederland achter zijn naam staan. In de tentoonstelling in "De Pijlers" komen drie tijdvakken tot uiting waar hij heeft gewoond: de Ar meense, de Russische en Nederlandse periode. Zij werken stralen een religieuze sfeer uit. Voorts legt hij graag verband tus sen muziek en zijn schilderkunst. Te zien van maandag tot en met vrijdag van 08.00-18.00 uur. 14.30 uur: Veere 1 - Kapelle 1; Kapelle 2 vrij. 14,30 uur: Duive- land 2 - Kapelle 3; 14.30 uur: S.S.V. 65 4 - Kapelle 4; Kapelle A1 11.15 uur: Kapelle A2 - Krabbendijke A1; 12.45 uur: Kapelle B1 - H.V.V. 24 B1; 11.15 uur: Goes C1 - Kapelle C1; 11.15 uur: Kloetinge C2 - Kapelle C2; 10.00 uur: Dauwendaele D1 - Kapelle D1; 10.00 uur: Kapelle D2 - D.F.S. D1. Kapelle D3 vrij. 10.00 uur: Kruiningen E1 - Kapelle E1; 11.15 uur: Kloetinge Fa - Kapelle Fa; 10.00 uur: Kapelle Fb - Rillandia F; 10.00 uur: Kapelle Fc - Krabbendijke F. Zaterdag 15 april: Zaterdag 15 april staat er maar één wedstrijd op het programma, namelijk O.N.D.O. 2 - Blauw Wit 2. De wedstrijd begint om 16.00 uur in Oost-Souburg. De trainingen voor alle teams zijn weer op het veld begonnen. Senioren 1/2 trainen op dinsdag en donderdag van 19.30 - 21.00 uur. Senioren 3/4 trainen op donderdag van 19.30 - 20.30 uur. Junioren dins dag en donderdag 18.30 -19.30 uur. Aspiranten en pupillen dins dag van 18.15 - 19.15 uur. De pupillen F trainen iedere zater dag van 10.00 - 11.00 uur in de gymzaal aan de Oranjeweg. Lijkt korfbal je een leuke sport of zou je de draad wel weer eens op wil len pakken? Kom dan gerust eens kijken naar de training. In galerie Van den Berge aan de Wijngaardstraat 3 te Goes is tot en met 29 april een expositie te zien van "Bruiklenen van het M.I.T. (het Museum of Imaginary Totality." Openingstijden: don derdag tot en met zondag van 13.00-17.00 uur en verder op afspraak. Zondag 16 april is er weer een excursie door de natuur op Neel tje Jans in de monding van de Oosterschelde. Start om 14.00 uur bij het bord van Natuurmonu menten en het Zeeuws Land- schap op de hoge parkeerplaats bij Delta Expo. Wie in groepsver band eens op excursie wil gaan op Neeltje Jans, kan bellen naar mevr. P. Sloof, tel. 01199-5431 Op Paasochtend 16 april a.s. is er van 8.30 uur tot 9.15 uur een Paasjubel op de Grote Markt in Goes. Mensen uit de verschillen de kerken in Goes en omgeving zijn van harte welkom om samen te zingen tot eer van de opgesta ne Heer. Men zal samen zingen uit de bundel van Opwekking. Vrijdag 14 april is er een optre den van Hans Dulfer in De Piek, Hellebardierstraat 13 te Vlissin gen. De aanvang is 22.00 uur en de entree is 15,-. Helaas zijn voor dit optreden vrijkaarten niet geldig, omdat we met een maxi mum bezoekersaantal zitten. Zaterdag 15 april is er een café- optreden van de Hillbilly en blue grass formatie Ranch House Favorites. De aanvang is 22.00 uur en de entree is 10,-. Op dinsdagavond 4 april is Le Bastion weer met de zomerpe riode begonnen; dit gebeuren gaat altijd gepaard met kaas en Franse wijn. Op deze avond kon men tevens 3 nieuwe leden inschrijven, zij konden tevens genieten van het Meleetoernooi, dat door 30 deelnemers bezocht werd. Hierbij eindigde Dinie Weststrate als eerste, tevens de eerste dame, die alle wedstrijden wist te winnen. Op de tweede plaats eindigde Johan v.d. Have met op de derde plaats ex. aequo Jan Gerritsen en Niek Nelissen. Mocht U ook belang stelling hebben in Jeu de Boules, kom gerust eens kijken of spelen op dinsdag- en donderdag avond, of op woensdagmiddag. Jeu de Boulesballen zijn voor handen. Op vrijdagavond 21 april a.s. zal een Praise- en Zendingsavond gehouden worden te Geersdijk. Op deze avond zal Zendeling en Evangelist Ger Prakken uit Eind hoven voorgaan. Ger Prakken is jarenlang zendeling geweest in Peru. Een aantal jaren geleden is hij moeten vluchten voor de toenemende bedreigingen van de guerillagroep Het Lichtend Pad in Peru. Aangezien hij zijn leven niet meer zeker was, is hij met zijn gezin teruggekomen naar Nederland. De avond begint om 20.00 uur en zal gehouden worden in het kerkge bouw van de Evangelische Christengemeenschap "Noord- Beveland" te Geersdijk. Adres: hoek Barkey Wolfstraat-Geerse- dijkseweg. De toegang is vrij. Voor informatie kunt u bellen: 01192-2271. Aanstaande zaterdag wordt door KVK slechts 1 wedstrijd gespeeld: 9.45 Swift G1 - KVK G. Deze allerkleinsten hebben natuurlijk veel plezier in het spel en voor de toeschouwers is het ook erg leuk ze te zien spelen. Naast toeschouwers bij de wed strijden zoekt KVK ook leden. Bent u geïnteresseerd in een gezellige club die naast het ech te 'korfbalwerk' ook nog regelma tig nevenactiviteiten organi seert? Train dan eens een keer mee! We zijn weer volop begon nen op ons veld in Wemeldinge waar de senioren op maandag en donderdagavond trainen van 19.00 tot 20.00 uur. Voor verdere inlichtingen kunt u zich melden bij secretaris dhr. C. Deurwaar der, tel.nr. 01102-42630. In het Paasweekeinde opent 't Wienkeltje van Wullempje" in Hoedekenskerke weer haar deur. Zaterdag 29 en zondag 30 april begint het zomerseizoen en vanaf die datum is de kleine museumwinkel elke zondag ge opend. In 't Wienkeltje zijn onder meer ambachtelijke produkten te koop, snoep, souvenirs en sinds kort ook zwartebessenwijn van de familie Boonman. Zaterdag is het eerste elftal vrij van competitieverplichtingen. Het 2e elftal speelt het cruciale duel tegen Bruse Boys 3, een wedstrijd die beslissend voor het kampioenschap kan zijn. 14.30 uur: Kruiningen 2 - Bruse Boys 3; 14.30 uur: Kruiningen 3 - Yerse ke 5; 12.45 uur: Kruiningen 5 - SKNWK 4; 14.30 uur: Nieuwdorp 3 - Kruiningen 6; 11.15 uur: Bru se Boys B1 - Kruiningen B1; 11.15 uur: Kruiningen C1 - Apol lo C1; 10.00 uur: Rillandia D1 - Kruiningen D1; 10.00 uur: Krui ningen E1 - Kapelle E1; 10.00 uur: Kruiningen F - Wolfaartsdijk Fb Petra Nagelkerke uit Lewedorp, leerling van de afdeling Uiterlijke Verzorging van het Oosterschel de College uit Goes heeft op de nationale kampioenschappen dames- en herenkappen, die kort geleden in Utrecht onder de naam "Golden Tulip Toernooi" in Utrecht zijn gehouden, een zeer goede prestatie geleverd. Ze behaalde de derde prijs in de categorie consumentenkapsel. Haar deelname had zij eerder verdiend door in de prijzen te val len in de provinciale voorrondes. Op de Chr. Basisschool Regenboog te Hoedekenskerke wordt donderdag 13 april, mor gen dus, een Paasmarkt gehou den. Deze is geopend tussen 14.00 en 17.00 uur en iedereen is welkom. De markt wordt ver zorgd door leerlingen en docen ten. Er is van alles te koop: van zelfgemaakte sierdoosjes en placemats tot planteprikkers. De opbrengst is bestemd voor het project "Rekenen op elkaar" dat verbetering van het christelijk onderwijs in Suriname beoogt, waardoor kansarme kinderen meer mogelijkheden krijgen. Zaterdagavond 15 april vindt bij café De Steiger op het Haven plein te Hoedekenskerke de pre sentatie plaats van een nieuwe demo door de Razor Blade Blues Band. Dat gaat om de tweede demo met als titel "Blowing the Fuse". Hierop staan, naast covers van onder meer Chuck Berry en The Yardbirds, Patrick, Koen, Gudy, Henry en Jordan. De avond begint om 20.30 uur. Aanstaande weekend slechts een beperkt programma. Alleen voor de jeugd is een volledig pro gramma vastgesteld. Goes A1 moet uit tegen Kloetinge A1 Goes heeft nog wat goed te maken tegen Kloetinge A1; de laatste wedstrijd ging verloren en kan wel eens het kampioen schap gekost hebben. Om te laten zien dat dit een vergissing was, zullen de jongens alles op alles zetten om nu wel beide punten binnen te halen. In het kader van het honderd-jarig bestaan speelt Goes A2 maan dag 17 april tegen een Engelse Club Thornhill FC de wedstrijd begint om 14.30 uur. Wij wensen onze A2 junioren heel veel suc ces en hopen dat het beter gaat dan in de oefenwedstrijd tegen Goes 4. Het volledige programma is: Pro gramma zaterdag 15 april: 14.30 uur Kloetinge A1 - Goes A1; 12.45 uur Rillandia A1 - Goes A2; 11.15 uur: Goes C1 - Kapel le C1; 11.15 uur Borssele C1 - Goes C2; 10.00 uur Veere D1 - Goes D1; 10.00 uur Apollo E1 - Goes E110.00 uur Kloetinge E5 - Goes E2; 10.00 uur Patrijzen F - Goes F; 18.30 uur Goes 5 - Lewed. Boys 3. Op 6 mei a.s. wordt in Heinkens zand door het brandweerkorps de nieuwe kazerne officieel in gebruik genomen. Daarmee komt een einde aan een periode van inwoning bij gemeentewer ken. De officiële opening wordt gevierd met onder meer een ont vangst op het gemeentehuis te Heinkenszand, gevolgd door een bezichtiging voor genodigden. Op woensdag 19 april vindt bij het Zeeuws Biologisch Museum een Beestenboelmiddag plaats. Het thema is "April doet wat hij wil" en gaat over het weer. Met name de wind en de wolken komen spelenderwijs aan bod. Natuurlijk zijn er veel buitenop drachten (bos en strand), omdat daar het weer aan den lijve ondervonden kan worden. Kin deren van 6 t/m 12 jaar kunnen deelnemen. Voor maximaal 30 kinderen is een plaatsje beschik baar, dus vooraf aanmelden is belangrijk (01188-2620 of Duin- vlietweg 6, Oostkapelle). De kos ten bedragen 5,- per deelne mer (incl. entree, consumptie, materiaalkosten). Laarzen en regenkleding zijn belangrijk. De Beestenboelmiddag begint om 14.00 uur en is om 16.00 uur afgelopen. Op woensdag 19 april is er weer een bijeenkomst van de NCVB afd. K'land in het Jhr.Mr. de Casembroothuis, Nieuwstraat 46. Aanvang 19.30 uur. Kleur- en stijlanaliste "Sietske" uit Middel burg zal deze avond verzorgen. Belangstellenden zijn van harte welkom. De mannen van trainer Jos van Belzen kunnen zich op gaan maken voor de strijd in de nacompetitie. Alhoewel de uit slag van de wedstrijd tegen kop loper Clinge op moment van inle veren van dit programma nog niet bekend was, is Robur door de nederlaag tegen Renesse uit geschakeld voor de titelstrijd. Alle zondagsteams zijn in het Paasweekend vrij. Programma zaterdag 15 april. Zaterdagsenioren: Bevelan ders 3 - Robur 2, aanvang 14.30 uur. Jeugd: Hoedekenskerke B1 - Robur B1 11.15 uur; Robur E1 - Kwadendamme E1 10.00 uur; Apollo Fa - Robur Fb 10.00 uur. Wijkvereniging "Goese Polder" organiseert op 19 en 20 april een zomer kinderkledingbeurs met daarbij de mogelijkheid om grote babyspullen (kinderwagens, wiegjes, boxen e.d.) te verkopen. De beurs wordt gehouden in de "Spinne". Avondverkoop op: woensdag 19 april van 21.00 tot 22.00 uur en de ochtendverkoop op: donderderdag 20 april van 9.00-10.00 uur. Wilt u meedoen, maar heeft u nog geen eigen nummer, bel dan: 01100-21445. Programma voor 15 april: Yerse ke 1 maakt gebruik van de com- petitievrije dag om thuis het ster ke Dauwendaele I uit Middelburg te ontvangen. Yerseke 2 gaat op bezoek bij Dauwendaele 2. Vol ledig programma: vr. 14.30 uur: Yerseke 1 - Dauwendaele 1vr. 14.30 uur: Dauwendaele 2 - Yer seke 2; vr. 16.00 uur: Yerseke 3 - City Plumbring 1; C. 12.45 uur: Kruiningen 3 - Yerseke 5; C.: 12.45 uur: Yerseke 6 - Apollo 3; B. Kloetinge 1 dms. - Yerse ke 1 dms. 14.30 uur: Zierikzee A1 - Yerseke A111.15 uur: Yer seke B1 - Mevo B1; 11.15 uur: Yerseke C1 - Kloetinge C1; 10.00 uur: Walcheren D1 - Yer seke D1; 10.00 uur: Yerseke D2 - Dauwendaele D3; 10.00 uur: Yerseke E1 - Luctor '88 E1; 10.00 uur: Hansw. Boys Fa - Yerseke Fa; 10.00 uur: Yerseke Fb - Wolfaartsdijk Fb. De directie van de Oosterschel- deziekenhuizen te Zierikzee en Goes heeft vrijdag 7 april een intentieverklaring getekend waarbij ook de handtekening werd gezet door de CZ-Groep en medische staf. Doel is een bete re controle te krijgen op de hono raria en kwaliteit van de zorgver lening. Het gaat om een lokaal initiatief. Met de vaststelling van een budget wordt voorkomen dat de specialistenhonoraria worden getroffen door verdere kortingen. Daarnaast zal het door mevrouw Borst afgekondigde restitutie- besluit geen problemen opleve ren voor patiënten van de Oos- terscheldeziekenhuizen. Vanwe ge een al lang slepend conflict dreigde de situatie dat zieken fondspatiënten contant zouden moeten gaan afrekenen met specialisten om vervolgens deze kosten te declareren bij hun zie kenfonds. Met de ondertekening van deze intentieverklaring is dit van de baan. Afgelopen zaal- seizoen is geschiedenis geschreven in het bestaan van korfbalvereni ging Blauw-Wit. Het eerste, tweede en der de team speel den om promo tie, en alle teams wonnen deze beslis singswedstrij den. Blauw-Wit 2 en 3 werden door deze be slissende wed strijden tevens kampioen. Doordat Blauw- Wit de wedstrijd in Oude Tonge tegen DSO met 11-12 won, promoveert de ploeg naar de derde klasse van het dis- trikt. Foto: staand achterste rij vlnr.: Carola v.d. Linde, Ingrid de Witte, Programma zaterdag 15 april: Vriendschappelijk: SSV1 - Colpl. Boys 1 14.30 uur. Voor de com petitie: WIK 2 - SSV 2 14.30 uur het restant van de wedstrijd: SSV 4 - Kapelle 4 14.30 uur; SSV 5 - Rillandia 3 12.45 uur. Jeugd SSV'65: SSV A1 - Dau wendaele A2 11.15 uur; Beve landers B1 - SSV B1 11.15 uur; SSV C1 - Arnemuiden C1 11.15 uur; Zeelandia D1 - SSV D1 1115 uur; SSV D2 - Hoedekens kerke D1 10.00 uur; SSV E1 - Heinkenszand E1 10.00 uur; Wemeldinge Fa - SSV F 10.00 uur; SSV G2 - Dauwendaele G2 10.00 uur. Meteen na de trekking werd de winnaar opgehaald en nam Bas Mouris - een clubman met het VV-hart op de goede plek - sym bolisch de auto in ontvangst. Een gezellig samenzijn onderstreep te daarna de prima relatie tussen club, sponsor, spelers en belangstellenden. Wijkvereniging Goes-Oost start met een cursus Indonesisch koken op 25 april in het wijkcen trum "Jan Ligthart" aan de Berg weg 12 te Goes. De cursus bestaat uit 10 lessen van twee uur en wordt zowel 's middags als 's avonds gegeven. Voor informatie en inschrijving kunt u telefonisch kontakt opnemen met 01193-9681. Bas Mouris uit Kloetinge is win naar geworden van de grote lote rij van de v.v. Kloetinge. Uit han den van Danny Blind nam hij de sleutels in ontvangst van de gloednieuwe Opel Corsa in de showroom van Opel-dealer Auto Hendriks te Goes. Een jaar geleden startte de loterij van Voetbal Vereniging Kloetin ge ten behoeve van een nieuwe tribune. Vele prijzen waren er al maandelijks uitgegaan met als hoogtepunt de uitreiking van de auto. Autobedrijf Zwartepoorte, Auto Lease Zuid-West (beiden sponsors van de V.V.K.) hadden met de PR.-kommissie van de André Minnaard, Bernard de Waard, Jeroen Meeuwse, Léon van Hekke. Tweede rij vlnr.: Ever- dien Vermeulen, Léon Ver- Dinsdagavond 9 mei start de kur sus: "léven vanuit je hart". Veel mensen hebben rondom hun hart een pantser gevormd, zodat ze niet meer weten wat ze nog echt voelen en willen. Veel han delingen worden dan harte-loos. Dat is jammer, want hoe meer kontakt we met ons hart hebben, hoe warmer jeZelf en daardoor je omgeving wordt. In 4 avonden (met eventueel een vervolg) zul len we een ontdekkingstocht ondernemen naar onze wezenlij ke harte-behoeften. De kursus vindt plaats in Kapelle en wordt georganiseerd door de Gestalt- praktijk en staat o.Lv. Angèle Nederlof. Informatie: 01184- 67542. De Simavi-collecte in de gemeente Kapelle verliep suc cesvol. De opbrengst was in de verschillende plaatsen: Kapelle ƒ3173,75; Wemeldinge 1327,25; Biezelinge ƒ859,75; Schore 265,- en Eversdijk 34,90. De actie had het thema "Schoon drinkwater, een nood zaak voor een gezond leven". De opbrengst wordt gebruikt voor allerlei gezondheidsprojekten, maar ook voor installatie van eenvoudige waterpompen. Gemiddeld kunnen voor slechts 1.500,- ruim 3.000 mensen worden geholpen aan schoon drinkwater. vereniging de handen ineen geslagen. Onder het genot van een hapje, drankje en fijn stukje muziek werden door notaris van Sisse- ren en de heer Slabbekoorn de eerste 25 maandelijkse "stan- daard"-prijzen uitgereikt, waarna het moment naderde waarop de ruim 200 aanwezigen hadden gewacht. Zoals het een ware sportman betaamt, kwam Danny Blind in een sportieve Tigra de hal binnen gereden en hij stuur de deze vakkundig onder bege leiding van Queen's "We Are The Champions" richting podium waar hij het winnende lot trok.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 29