Cultureel Gekleurd Bram Kwekkeboom Eindstand bedrijfs- zaalvoetbal De Zwake Bertholt Brecht in Podium 't Beest speelt "Kwarre" in café De Patrijs Tweede Paasdag jeugd comedie in "De Prins" Humanitas Zeeland zoekt gastgezinnen Goese Lyceum op bezoek bij Rijksuniversiteit Utrecht programma 't Beest Musical "Laat ze maar praten" Dierenasiel Tussenhaven Overeenstemming over plan Bekhof met ABN AMRO-Projectontwikkeling TUSSENHAVEN Woensdag 12 april 1995 27 DE BEVELANDER Maaltijden in 't Beest Advizie Tel. 01100- 12473. l EMM Kortgene Voorgeschiedenis Parkeergarage Films K n v t j I I i I (Foto: Reyn van Koolwijk). aan het theater, tel. (01100)15154. Ook op de dag aan- "Bab el-oued city" te zien. Aanvang steeds 20.30 uur. I stadhalte voor alle streekbussen die via Goes rijden. Het nieuwe ingenieursbureau Advizie, gevestigd aan de Markt 2 te Ellewoutsdijk, heeft voor het eerst een kwaliteitssysteem vol gens ISO x 9001 verzorgd en wel voor de firma Twice te 's-Heeren- hoek. Naast het verzorgen van Iso-kwaliteitszorg, houdt Advizie zich ook bezig met CE-regelge- ving, welke betrekking heeft op veiligheidseisen die de Europese Unie aan produkten stelt. Ook wordt technische ondersteuning gegeven aan midden- en klein bedrijf. Nü is het de tijd dat er veel dieren naar de asielen worden gebracht. In de afgelopen week zijn er nog al wat honden afge staan en gevonden. In het asiel in Goes zijn een aantal leuke honden op zoek naar een nieuw baasje: een Mechelse Herder reu van 2,5 jaar, een kruising Bouvier Herder teef van 1 jaar, een prachtige Bouvier reu van net 5 jaar en ook nog zo’n twintig leuke, lieve mooie volwassen katten. In Wolphaartsdijk is een Boerenfoks gevonden en tot op heden heeft haar baasje zich niet gemeld. Er zijn mensen die, wanneer ze hun huisdier kwijt zijn, er alles aan doen om het dier terug te vinden. Maar er zijn ook mensen, die dan maar gewoon een nieuw huisdier nemen. In het asiel komen veel gevonden katten en ook een aantal gevonden honden, die niet meer worden opgehaald door hun baasjes. In Nederland is al jaren een organisatie aktief, die zich inzet om alle weggelopen huisdieren terug bij hun baasjes te krijgen. De organisatie, die AMIVEDI heet, is sinds kort ook in Zeeland aktief. Wanneer u uw huisdier kwijt bent kunt u bellen met Mevr. Dekkers van AMIVEDI, tel. 01102-42401. Maar heeft u een dier gevonden dan belt u zo spoedig mogelijk met het asiel èn met Amivedi. Steeds maar weer horen we mensen zeggen: ”lk heb een kat gevonden, maar het gaat niet met mijn eigen katten, kan ik hem naar het asiel brengen?” Dus als het wel met de eigen kat was gegaan, kan de rechtmatige eigenaar naar zijn kat ’’flui ten”. Hoe vaak hoor je niet: "Mijn kat is een ’’aanloper”, maar een aanloper is een wegloper! Bedenk dat er iemand onttroostbaar kan zijn, omdat ze hun kat of hond kwijt zijn. Dus meld het even bij het asiel en Amivedi. Zo is er nu al 14 dagen een eigenaar op zoek naar zijn hondje van 6 maanden oud. Een klein peper- en zout kleurig hondje, weggelopen in Colijnsplaat. Niemand heeft gemeld dat ze dit hondje gevonden hebben. Ook de eigenaar van een Herder in Rilland zoekt nog steeds naar zijn hond en een mevrouw in het Oostmolenpark wil graag weten waar haar 12 jaar oude kat is gebleven. In de Violenstraat in Goes werd vorige week woensdag een gewonde kat gevonden. Zijn ene voorpoot hing erbij. Hoe dat is gekomen, zal men wel nooit te weten komen, maar van opzet is voorlopig geen bewijs. De kat wordt naar de dierenarts gebracht. Er vindt overleg plaats tussen de dierenarts en de beheerder van het asiel. Wat doen we met deze kat? Altijd maar weer is er de vraag: Is het dier na operatie nog ’’plaatsbaar" in het asiel, wanneer blijkt dat het dier geen eigenaar heeft. In deze tijd, waar er het hele jaar door tientallen katten in het asiel wachten op een nieuw baasje, blijft een kat met een licha melijk mankement soms meer dan een jaar in het asiel zitten. Ook al is het verder een hele lieve kat. Nu blijkt deze kat, uit de Violenstraat ook nog half verwilderd te zijn. Dat betekent dat men het dier niet met blote handen kan pakken, voor zo’n kat is al niemand te vinden, als hij gewoon gezond zou zijn geweest. Laat staan als het dier ook nog een poot mist. Dan moet het asiel een beslissing nemen. In overleg met de dierenarts werd besloten het onfortuinlijke dier in te laten slapen. Dat heeft tot enkele boze reakties geleid, maar niemand was bereid de kos ten voor de noodzakelijk amputatie te betalen of om de kat in huis te nemen. Dan moet het asiel beslissen, ook in het belang van de kat. En denk nou niet dat dit soort beslissingen in het asiel routine worden, want ook de medewerkers van het asiel zijn begaan met het lot van de dieren. maputra. In het zuiden zijn er moerassen en in het noorden aan de voet van de Himalaya, de bam boebossen. Van oudsher heeft de taal er de cultu rele en artistieke tradities bepaald. Ze zingen over het mystieke verlangen naar ver nemen haar niets kwalijk: ze is zo goed als ze kan zijn. De góden willen alleen maar dat Shen Te zoveel mogelijk aan de anderen laat zien dat ze een goed mens is, en als ze daarvoor af en toe de gedaante van Shui Ta moet aannemen, dan moet dat maar. Brecht, en zeker de Brecht van 'De goede mens van scented souls" vertoond. Vrijdag is "L'odeur de la papaya verte" te zien, zaterdag 15 april draait i Dezer dagen werd de bedrijfszaalvoetbalcompetitie "De Zwake" afgesloten. De eindstand ziet er voor beide poules als volgt uit: Pou le A: Wendy's Snackbar 16 14 1 1 29; Op Weg 16 13 1 2 27; Rasen- berg 16 8 2 6 18; SGS Ecocare 16 6 4 4 16; TMZ 16 7 18 15; De Zwaan 16 7 1 8 15; Nami Boys 16 7 2 7 1; Blauwe Reiger 16 2 2 12 6; Pechiney 16 10 15 2. Poule B: Snackb. Grote Markt 16 13 2 1 27; Porto Bello 16 10 1 5 21; Mid City Koja 16 9 4 3 22; CHZ Kapelle 16 9 3 4 21; Bison Lijmen 16 5 2 9 12; Deltan 16349 10; Rijschool Dek 16 4 2 10 10; Street Boys 16 5 1 10 11; ZVC Ruimzicht 16 3 3 10 9. de wensen van het gastge zin. Ook wordt er gekeken of er huisdieren zijn, dit in ver band met angst of allergie van het te plaatsen kind, etc. Zo vindt een zorgvuldige wer ving en voorbereiding van het gastgezin plaats. De kinderen die tussen de 6 en 12 jaar oud zijn worden in de week van 1 t/m 8 juli met de bus vanuit Rotterdam gebracht en ondergebracht in gastgezinnen. Elk gezin dat spontaan een week ruimte en aandacht biedt, kan gastgezin zijn en dat gastgezin kan dan ook vaak ervaren, dat (ook in Nederland) kinderen vaak in heel andere omstandigheden opgroeien dan men wel eens denkt! Dat kan soms wel eens ver velend zijn of verdrietig stem men, veel vaker zo niet bijna altijd betekent het een extra ervaring, voor de Rijnmond- kinderen zelf maar ook voor de gastgezinnen. Als u er niet tegenop ziet om één of twee kinderen een zorgeloze vakantie te geven, geef u dan op als gastge- zin/gastouder. Informatie en aanmeldingen bij Humanitas, tel. 01100- 21440. Overzicht van gevonden dieren die tussen 18 maart en 30 maart naar dierenasiel Tussenhaven in Goes zijn gebracht: Klein getijgerd poesje Abel Tasmanstr. Goes, zwart/wit poesje Yerseke, bruin/zwarte krielkip Goes-N, rode kater Trompstraat Goes, kortharige zwart/witte Foks teef Wolphaartsdijk, kruising Beagle Heinkenszand. Laat uw poezen en katers op tijd door de dierenarts steriliseren of castreren! Dit voorkomt veel dierenleed. Bent u uw huisdier kwijt of is er bij u een kat of hond aan komen lopen, meld dit dan binnen drie dagen bij het dierenasiel in Goes! Tel. 01100 - 12473 en geef de beschrijving van het dier door aan AMIVEDI, tel. 01102-42401. Openingstijden dierenasiel "Tussenhaven” Dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 11.30 uur, 13.00 - 15.30 uur, zater dag 10.00 - 13.00 uur, zondag en maandag gesloten. Adres: Westhavendijk 140, 4463 AE Goes. Dierenasiel Tussenhaven is op zoek naar enthousiaste mensen die op vrijwillige basis één a twee ochtenden per week in het dierenasiel willen komen helpen met dieren ver zorgen. i ii Afgelopen zaterdag 1 april gaf de Koninklijke Muziekvereni ging EMM uit Kortgene een concert met als motto: EMM Goes Hollywood. Voor enkele bezoekers was dat aanleiding om middels De Bevelander hun waardering uit te spreken aan het adres van de muzikan ten. We ontvingen afgelopen weekeinde het volgende inge zonden stuk: afkomstige Bram Kwekkeboom, professioneel acteur. Regisseur is Guido Wevers. Kwarre is geschreven door de Limburgse auieur G. Rapaille. Jan Zwemer heeft het vertaald en bewerkt naar het Zeeuws. De tekst van het toneelstuk wordt in de vorm van een boekje uitgegeven en is te koop na afloop van de voor stelling in het café. Begin 1993 werd het toneelstuk voor het eerst en met groot succes gespeeld in cafés in Zuid-Lim- burg en de Belgische Voers treek. Op initiatief van de Provin cie Zeeland is het stuk nu naar Zeeland gehaald. De Zeeuwse versie is een co-produktie van VMC Zeeland te Middelburg en de Theaterwerkplaats Het Kruis van Bourgondië uit Maastricht. (foto: Ruben Oreel). Het was inderdaad geen 1 april grap in de "Pompweie"Wij, als toeristische Zeeland-liefhebbers, volgen de muzikale vooruitgang van de E.M.M. al heel wat jaren. Zo ook waren wij nu present. Wij pretenderen niet een recentie te schrijven maar willen slechts onze bewondering uitspreken over de organisatie en het enthousiasme waarmee wordt gespeeld. Vooral onder leiding van dirigent Dhr. v. Duiven bleek geen stuk te moeilijk. De sponta niteit waarmee alle medewer kenden van de E.M.M. zich wier pen op deze avond was voor ons verbazingwekkend. Deze thema- avond van filmmuziek werd op ludieke wijze geïllustreerd door Dhr. Weijmans, evenals vorig jaar. Daarnaast traden leerlingen van een school op als ware "Apachen". Er was een heuse James Bond én jagers, waarvan de laatsten, zoals is gebleken, niet op commando maar op gevoel hun rythmische schoten losten! Voor de 1e burgervader van Noord Beveland moet deze avond duidelijk zijn geweest: Eendracht maak Macht. Wim en Jos Visser, Arhstelveen, 2-4-1995 In café De Patrijs aan de Voor straat te Colijnsplaat komt don derdagavond 13 april a.s., mor gen, Bram Kwekkeboom met zijn toneelsolo "Kwarre". Kwekke boom treedt in de maanden april en mei in een 30-tal café's in "Zeeland op met dit toneelstuk. De voorstelling in Colijnsplaat begint om 20.00 uur, entree vijf gulden. Kwarre (knoest) is het verhaal van een ex-cafébaas. Een brand verwoestte zijn her berg. Mogelijk kwamen zijn vrouw en kind daarbij om?! De geruchten willen dat Kwarre, zoals men hem is gaan noemen, zijn café zelf in brand heeft gestoken. Kwarre keert terug naar de 'plek des onheils'. Zal de waarheid boven tafel komen? Kwarre wordt gespeeld door de van oorsprong uit Arnemuiden Onderwijsvernieuwing - prach tig! Met de regelmaat van de klok verschijnen interessante rapporten. Hierin wordt duide lijk gemaakt, dat na bijna 30 jaar mammoet de laatste jaren van het havo- en vwo-onder- wijs anders moeten. Zo langza merhand is iedereen overtuigd van de juistheid van deze stel ling. Als leerling en maatschap pij veranderen, moet de school mee. Maar nu concreet... Wat gaat er veranderen? Leerlin gen moeten zelfstandiger wor den. Ook heeft de school tot taak de kloof met het vervolg onderwijs te verkleinen. Dit klinkt mooi, maar is niet van de ene op de andere dag te reali seren. Met een en ander is een begin gemaakr. Dat Het Goese Lyceum niet geïsoleerd staat ten opzichte van bedrijfsleven, beroepsopleidingen en univer- siteiten staat als een paal boven water. Op Het Goese Lyceum krijgen vierdeklassers de gelegenheid 'snuffelstages' te lopen. Volop maken ze gebruik van de mogelijkheden die bedrijven, instellingen en opleidingen bieden. De versla gen die de docenten Neder lands corrigeren, maken duide lijk dat de eendaagse snuffel stages zeer zinnig zijn. De eindexamenkandidaten wor den door decanen A. Bierste ker en J. Minnaard in contact gebracht met beroeps- en uni versitair onderwijs. Zelf regelen ze dan een 'meeloopdag' om zich te oriënteren op hun even tuele vervolgstudie. Wat doe je nu met de tussengroep, vwo- 5? Als gezegd: snuffelstages Sezuan', staat niet voor een ideologie, staat niet voor: zo moet het en niet anders. Brecht schopt dingen ondersteboven, scherpt morele vraagstukken aan in plaats van ze te verdedi gen of te verkopen. De Volks krant: "Na vijand aan het Volk en Troje Trilogie heeft Terpstra zijn status van hét regietalent van deze tijd opnieuw onderstreept; o.a. Joost Prinsen, Oda Spelbos en Cees Geel. In de regie van Koos Terpstra." Reeds vanaf eind jaren tachtig wordt er gesproken over een nieuwe invulling van het gebied Bekhof. Dit omdat een groot deel van de randbebouwing sterk ver ouderd was en doordat het op het binnenterrein gevestigde bedrijf werd verplaatst. Van meet af aan is het de bedoeling geweest dat de ontwikkeling van dit gebied zou worden overgela ten aan een projectontwikkelaar, uiteraard begeleid door de gemeente. APO wordt eigenaar en exploi tant van de parkeergarage. Vijf tig van de tweehonderddrieën- dertig parkeerplaatsen zijn bestemd voor het in het plan opgenomen kantoor. Buiten kan tooruren zijn deze plaatsen in principe beschikbaar voor ande re gebruikers. Voor realisering van de parkeergarage levert de gemeente Goes onder meer aan APO een eenmalige bijdrage van 600.000,-. Overeengekomen is dat de gemeente in de omgeving van Bekhof een beleid voert, gericht op het stimuleren van het gebruik van de parkeergarage. zijn nuttig en ook meeloopda- gen werpen hun vruchten af. In klas vwo-4 weten de leerlingen nog van niets, in klas 6 worden ze geacht hun keuze te bepa len. Zo'n tussenliggend jaar blijkt ideaal om diverse aspec ten van de universiteit te belichten! In samenwerking met de Rijksuniversiteit Utrecht (RUU) organiseerde coördina- tor-vwo D.P. van Ree voor afgelopen week een dag voor vwo-5-leerlingen van Het Goe se Lyceum. Tevoren hadden ze kenbaar gemaakt waar ongeveer hun interesses lagen. Vervolgens werden ze ingedeeld in drie groepen: geïnteresseerden in rechten, natuurkunde en ruimtelijke wetenschappen. Natuurlijk was slechts een handjevol er zeker van, later deze studie te zullen volgen. Daarom was met de RUU overeengekomen, dat bij elk van de drie vakken ook ver wante vakken aan de orde zou den komen, 's Middags kregen de leerlingen de kans op prakti sche wijze informatie van het vak van hun keuze te verwer ven. De ochtend stond in het teken van de algemene informatie. Er werd geopend met een uitste kende uiteenzetting over de gang van zaken op een univer siteit: waarin verschilt de uni versiteit van het hbo, waarin van het vwo; hoeveel uren col lege loop je gemiddeld; wat is een studentenvereniging (en: heb je wel tijd voor een lidmaat schap). De ochtend werd besloten met een bezoek aan een indrukwekkende infotheek. bouwplan voorziet in een gebouw in drie en deels in vier lagen met daarin detailhandel en commerciële dienstverlening en horeca (ca. 4.100 m2), ca. acht tien bovenwoningen, een kan toorgebouw ten behoeve van de ING Bank, een parkeergarage in twee bouwlagen met 233 par keerplaatsen en parkeermoge- lijkheden voor ongeveer 200 fiet sen. Naar verwachting wordt eind 1995 met de bouw gestart. De oplevering is gepland voor het eerste kwartaal van 1997. De totale investering voor het plan Bekhof bedraagt ongeveer 38 miljoen gulden. Architect van het plan is Henk Klunder Architecten uit Rotterdam. Het project wordt gebouwd door Hillen en Roosen. Om een logische overgang te krijgen naar het naast het Bekhof gelegen winkelcentrum Schut tershof en de andere in het cen trum gelegen winkelgebieden wil de gemeente een aantal voorzie ningen treffen aan de Van de Spiegelstraat. Hiermee is een bedrag gemoeid van ongeveer 800.000,-. Inmiddels heeft de gemeente hiervoor 175.000,- uit het fonds stadsvernieuwing gereserveerd. De gemeente houdt er rekening mee dat de rijksoverheid voor dit verblijfsge- bied subsidie geeft. Dit omdat voor de Van de Spiegelstraat gedacht wordt aan een binnen- Vrijdagavond 14 april a.s. wordt in Podium 't Beest te Goes de theatervoorstelling "De goede mens van Sezuan" van Bertolt Brecht opgevoerd. Aanvang 20.30 uur. In 'De Goede mens van Sezuan' wordt Shen Te, een meisje van lichte zeden, door de góden voor een goede daad beloond met een zak geld. Ze grijpt de kans om haar slechte verleden achter zich te laten en koopt een tabakswinkel. Vervol gens kruisen allerlei profiteurs haar pad. Shen Te raakt verzeild in noodlottige liefdes en situaties doorspekt met list en bedrog. Van een goedaardig meisje ver andert zij in een koele zaken vrouw. Vermomd als Shui Ta zet ze alle profiteurs aan het werk, maar komt in steeds grotere pro blemen: als Shen Te wordt ze door iedereen belazerd, als Shui Ta komt ze in conflict met haar eigen geweten. De góden Het theaterprogramma vermeldt voor maandag 17 april, tweede Paasdag, een vooprstelling voor de jeugd (en ouderen) in De Prins van Oranje te Goes. Daar brengt de Jeugdkomedie Amsterdam de musical "Laat ze maar praten" op tekst van Rients Gratama en muziek van Joop Stokkermans. De voorstelling begint om 15.00 uur. 'Laat ze maar praten' is het verhaal van een broer en zus die heel goed met elkaar kunnen opschieten. Jammer genoeg heeft hun vader het zo druk op zijn kantoor dat hij eigenlijk daar woont, in plaats van thuis, en is hun moeder bijna altijd op reis voor haar baan. Daardoor zijn ze haast nooit met z'n allen bij elkaar en is het ook niet echt gezellig, want de ouders hebben nooit tijd om samen met hun kinderen leu ke dingen te doen. Daarvoor hebben ze het veel te druk met hun werk. De kinderen Maaike en Michiel, hebben samen afgesproken dat Maaike een beetje op haar moeder 'zal passen' en Michiel op zijn vader, dus woont Maaike bij moeder in huis en Michiel bij zijn vader op kantoor, maar het allerlief ste waren ze natuurlijk gewoon bij elkaar. Ze pro beren dan ook vanalles te verzinnen waardoor ze weer wat meer samen kunnen zijn. Als hun ouders opeens allebei tegelijkertijd op reis moeten krijgen ze een prachtige kans om weer bij elkaar te komen, waar ze op een hele slimme en spannende manier gebruik van maken. Kaarten kosten 10,00 en zijn Hierin is opgeslagen de infor matie over alle mogelijke hbo- en universitaire studies. Iedere leerling kreeg als opdracht met gebruikmaking van allerlei materiaal te formuleren op wel ke plaatsen in Nederland hij twee van zijn voorkeurstudies kan volgen. Tevens moest hij aangeven waarin de universi taire studies van zijn keuze ver schilden van de vergelijkbare hbo-studies. Tenslotte moest hij kijken naar de verschillen tussen bijvoor beeld de studies Nederlands aan de universiteiten van Amsterdam, Groningen, Lei den Utrecht. Heel wat leerlin gen werden met verrassingen geconfronteerd: "Hé, kan dit ook op hbo-niveau?!" of "Als ik het zo zie, kan ik toch maar beter niet naar Groningen gaan." Deze uitlatingen waren voor de begeleiders van deze excursiedag overtuigend genoeg: 's ochtends reeds waren velen wijzer geworden! 's Middags werden de geïnte resseerden in rechten aan een 'case-study' gezet. De natuuir- kundeclub zag hoe nieuwe zonnecellen worden ontwikkeld en hoe een deeltjesversneller diensten bewijst aan de archeologie. De ruimtelijke wetenschappers trokken de polder in om te zien wat het verband was tussen konijneholen en de planologie van de gemeente Utrecht. In de bus terug werd aan de leerlin gen gevraagd, of een soortge lijke dag voortaan jaarlijks moet worden georganiseerd. Het antwoord laat zich raden! Voor het tweede jaar wil Humanitas Zeeland aan de "actie frisse lucht" deelne men. Humanitas wil kinderen die dat nodig hebben een vakantie aanbieden in de week van 1 t/m 8 juli. Vorig jaar op de Bevelanden, Schouwen-Duiveland en Walcheren, dit jaar ook in Zeeuws-Vlaanderen. De "actie frisse lucht" is bedoeld voor kinderen die door omstandigheden van sociale, financiële, lichamelij ke en/of geestelijke aard in knelsituaties verkeren. Een week per jaar zijn de kinde ren er even helemaal uit, door de activiteiten van Humanitas en door de spon tane bereidwilligheid van mensen, die dergelijke kinde ren gewoon een week lang in huis opnemen. In 1994 zijn zo'n 20 jongens en meisjes naar Zeeland gekomen. Dit jaar hopen we ongeveer 45 jongens en meisjes een vakantie in Zee land aan te kunnen bieden. Humanitas Rotterdam werft de kinderen en Humanitas Zeeland regelt de gastgezin nen. De kandidaat-gastge- zinnen worden voordien bezocht door iemand van Humanitas. Gelet wordt op Verder zijn er deze week enkele Cultureel Gekleur de films in 't Beest te zien. Woensdag 12 en don- eniging met het goddelijke, over liefde, over het derdag 13 april wordt "The woman from the lake of leven en de dood. Dit onder begeleiding van de ektar, een instrument met één snaar waarmee tok- kelend een rijk gamma aan tonen wordt geprodu- "Kosh Ba Kosh" en woensdag 19 april is de film ceerd. Als extra ritmische begeleiding zijn er klei nere pauken, trommels, cymbalen en bellen. Vorige week hebben de gemeente Goes en ABN AMRO- Projectontwikkeling (APO) de samenwerkingsovereenkomst Bekhof Goes afgesloten. Namens de gemeente tekende de burgemeester, de heer drs. D.J. van der Zaag; namens ABN AMRO-Projectontwikkeling de heer dr. E.J. Prins. Na jarenlang praten, overwegen en onderhan delen met diverse ontwikkelaars is het gemeentebestuur er zeer content over dat er nu met ABN AMRO-Projectontwikkeling over eenstemming is bereikt. "De ont wikkeling van het Bekhofgebied betekent een positieve impuls voor de positie van Goes als één van de belangrijkste koopcentra van Zeeland", aldus het gemeen tebestuur. Hoofddoelstellingen van het plan Bekhof zijn het creëren van een zorgvuldige aansluiting bij het bestaande winkelgebied in het centrum en het vormen van een winkelas tussen Piet Hein- straat/Van de Spiegelstraat/ Schuttershof. De Piet Heinstraat maakt deel uit van de route voor doorgaand verkeer en ligt nabij het NS-station en op loopafstand van het winkelgebied in het his torisch centrum van de stad. In de overeenkomst is vastge legd dat APO voor eigen reke ning en risico het Bekhofgebied te Goes gaat ontwikkelen. Het gaat om een ritmische, rondtrekkende groep met eten klaargemaakt in 't Beest. Voor 12,50 is het mensen die van dorp tot dorp hun vreugdezangen mogelijk om te eten tussen 18.00 en 20.00 uur. U ten gehore brengen. Ze zijn afkomstig van de Ben- kunt hiervoor reserveren op telefoonnummer galen, het deltagebied van de Ganges en de Brah- 01100- 28142. dagelijks van 11.00 tot 14.00 uur in voorverkoop vanaf zeven jaar, maar is ook heel leuk als theater aan het theater, tel. (01100)15154. Ook op de dag voor het hele gezin. Dat bleek onlangs in Middel- van de voorstelling zijn vanaf een uur vóór aan- burg, waar deze musical al met groot succes werd vang nog kaarten aan de zaal verkrijgbaar. "Laat gebracht. ze maar praten" is een voorstelling voor kinderen (foto: Herry Hubert). Deze week biedt Podium 't Beest te Goes een theaterprogramma dat in het teken staat van het festival Cultureel Gekleurd. Zaterdag 15 april is er 's middags een gratis voorstelling met onder meer Eric Vaarzon Morel met zang en dans en Ghazal- muziek door Raj Mohan. Aanvang 14.00 uur. De middag begint met een optreden van Bhagola. Zij maken traditionele Indiase volksmuziek (Baitek Gana Muziek). Het is vrolijk, swingende Indiase volksmuziek. Daarna is er een optreden van de percussiegroep Tak 'n Djola. Zij zijn sinds 1992 aktief met voorna melijk Westafrikaanse percussie. De leden van de groep bespelen de 'Djembe' een bekervormige trommel met een breed toonbereik. Naast de Djembe worden er verschillende begeleidingsin- strumenten gebruikt. Dan Erik Vaarzon Morel met dans en zang. Eric Vaarzon Morel is één van de drijvende krachten achter Cuadro Flamenco. In deze kleine bezetting zijn ze eerder te zien geweest in 't Beest en met veel succes. Tot slot Raj Mohan. Haj Mohan de enige Hindoe- staanse zanger in de Surinaamse gemeenschap die zich heeft gespecialiseerd in Ghazal- en bhan- janliederen. De Bhanjan is het devotionele Indiase lied. De Ghazal is het liefdeslied dat in Perzië ont stond en via de Arabische wereld op het Indiase subcontinent terecht kwam. De teksten zijn meest al in het Urdu. Raj Mohan is een leerling van sitar speler Jamaluddin Hartuya, die op zijn beurt een leerling was van Ravi Shankar. Hij zingt en speelt harmonium. Hij wordt begeleid door Siddharta Krishna op tweede harmonium, tablaspeler Suresh pUma Das Baul is de bekendste Baulzanger van Sardjoe en Anand Makhan op de twaalfsnarige nu. Hij heeft met zijn groep net zijn CD Bauls of gitaar. Bengal uitgebracht. Een aantal jaren geleden was Raj Mohan eerder in Aanvang 21.00 uur, entree 12,50, 10,- (pas- 't Beest. Het optreden was toen ingetogen en sen). sereen. Prachtige muziek die je een uurtje van de wereld brengt. Het avondprogramma in 't Beest begint om 21.00 uur met een optreden door Purna Das BauL Het Qp vrijdag 14 en zaterdag 15 april wordt er Indiaas gaat om een ritmische, rondtrekkende groep met eten klaargemaakt in 't Beest. Voor 12,50 is het I Westhavendijk 140 Goe: tel. 01100-12473 X

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 27