55; 45; 119; 145; 65; 289; 149; 75; auping Aureo Bedlamp 57.50 Tapijt voor een goed gevoel Nu voor een prijs met een knipoog SAPHYR LAMINAAT.... cc 2 LU <1 axel 1695,- .A295,- ..1295,- De Bank van Nederland VLISSINGEN MIDDELBURG GOES LAMINAAT SUPER PARKET TE KOOP: SPEEDBOOT met 18 pk b.b. motor en wegtrailer Prijs: n.o.tk. LAMINAAT 3000 taberwaarde 3000 3 jaar garantie geschikt voor slaapkamers prijs per m2 LAMINAAT 4000 WATERSCHAP NOORD-EN ZUID-BEVELAND c/ï advies op maat 2e Paasdag open! De betere bankwereld van Montèl: lekker dichtbij exclusief zitdesign betaalbaar de beste DIAMONDS LAMINAAT op watervaste multiplex kern zelfs geschikt voor vochtige ruimte 5 jaar garantie prijs per m2 Bankboekje. IIP 25 Woensdag 12 april 1995 DE BEVELANDER m een zeer sterk Montèl. 2-zits TAPIJT-GORDIJN BEDDENSPECIALIST 2100 m2 woongenot in tapijt gordijnen bedden parket karpetten zonwering badmode en nog veel meer!!! bouclé tapijt, zowel woon- als slaap kamer geschikt normaal 165- p/mtr. nu p/mtr. een prachtig frissé tapijt, in diverse kleuren, 400 cm breed, met jute rug normaal 169.- p/mtr. nu p/mtr. Bij de Echte Auping Auronde Lange Vorststraat 94 Tel. 01100-14644 TAPIJT - GORDIJNEN Lange Viele 56-64 Tel. 01180-33592 TAPIJT - GORDIJNEN - BEDDEN Aagje Dekenstraat 18 (Scheldeplein) naast A.H. Tel. 01184-16996 TAPIJT - GORDIJNEN - BEDDEN Inl.: 01100-14840, t. 33 Tussen 18 en 19.00 uur: 01100-15252 taberwaarde 8630 5 jaar garantie extra slijtvaste toplaag tevens in onze collectie vindt u een zeer mooi assortiment parketvloeren prijs per m2 reeds v.a. Uw gratis Montèl-Bankboekje boordevol exclusief en betaalbaar zitkomfort ligt klaar. Even bellen en u krijgt 'm snel m de bus. taberwaarde 4000 3 jaar garantie geschikt voor woonkamer prijs per m2 prijs per m2 zeeuws-vlaan Pasen is een voorjaarsbloemetje op tafel, eieren zoeken, vers Paasbrood èn plannen maken voor een bezoek aan Want daar staat nu de bank waarvan u nog vele ‘Pasens’plezier gaat hebben! een wel zeer mooi tapijt voor een speciale prijs, in 2 kleuren, 400 cm breed, met jute rug normaal 159.- p/mtr. nu OQ CS p/mtr. Alle beroemde meubelmerken onder één dak. Elke dag geopend tot 18.00 uur, alleen vrijdags tot 21.00 uur, (let op: zondags gesloten). Tel. 01155-62010. Sie Matic Keukenstudio 1e verdieping. De meest complete en meest zorgeloze vloer BESLUIT AMBTSHALVE WIJZIGING LOZINGSVERGUNNING deren zuiver scheerwol len bouclé tapijt, 5 sterren kwaliteit, met liefst 70.- voordeel normaal 359.- - - p/mtr. nu ^3 CS p/mtr. 2 1/2+2-zits v.a. 2995r V r ^lankgnbuqgti kleuren leer. Eieren voor uw geld bij De Bank. Moderne chaise longue. Poten zijn leverbaar in diverse houtkleuren. Romantische bank in Chesterfield stijl. Uitgevoerd in prima kwaliteit leer. Modem, speels kuipfauteuiltje met een fragiele belijning. Uitgevoerd in leer. Een mooi compliment voor ons bedmodel Auronde is dat men wereldwijd geprobeerd heeft het na te maken. Maar alleen de Auping Auronde blijft de Echte Auronde. In de maanden maart en april 1995 krijgt u bij aanschaf van een complete tweepersoons Auronde, voorzien van twee Auping spiralen en twee Auping matrassen, een Aureo halogeen bedlamp cadeau. Kom dus nu bij ons langs. pot 2-zits v.a. 1610,- Excl. sierkussens. 2 'M-zits v.a. 3395,- Het dagelijks bestuur van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland maakt gelet op het bepaalde in artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend. Op 18 juli 1990 hebben wij aan Gebr. Weststrate te Krabbendijke een vergunning verleend op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor het lozen van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen op oppervlaktewater van de oostelijke wegsloot langs de Zuidweg te Krabbendijke. Aangezien de voorschriften verbonden aan deze vergunning ontoereikend zijn om de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater vol doende te beschermen hebben wij een besluit genomen tot ambtshalve wijziging van deze vergunning. In het besluit zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp-besluit. Ter inzage De vergunning en alle ter zake zijnde stukken liggen vanaf morgen gedurende zes weken ter inzage: - op het bureau Juridische Zaken van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland, Nassaulaan 8 te Goes, elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur en na afspraak (tel. 01100-41268) buiten de werkuren van 18.00 uur tot 21.00 uur. Desgewenst kan, met uitzondering van de avonduren, aldaar een mondelinge toelichting op de stukken wor den verkregen; - op de gemeentesecretarie van de gemeente Reimerswaal, Oude Plein 1 te Kruiningen, elke werk dag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur. Beroep/voorlopige voorziening Ingevolge artikel 20.1, eerste lid Wet milieubeheer j° artikel 20.10 Wet milieubeheer staat tot het einde van de bovenvermelde termijn beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor: a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit; b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit; c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingé bracht tegen het ontwerp van het besluit. De vergunning wordt van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt tenzij gedu rende de beroepstermijn, met toepassing van artikel 20.3 Wet milieubeheer en artikel 36 Wet op de Raad van State j° titel 8.3 Algemene wet bestuursrecht, bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan. Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet wor den gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State. Het besluit wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Goes, 12 april 1995 Het dagelijks bestuur voomoemd, ir. P.J. Gruijters, dijkgraaf mr. drs. J.A. de Visser, secretaris Elegante bijzetfauteuil met iets verhoogde aktieve zit. Keus uit diverse A1ONTEL p?/

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 25