WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK i Surrender in Kiekieris (,06-11 .WAT EEN STREEK Lenteshow en open dagen Bruun de Beer Yerseke Houtland De Kam uitgebreid en op nieuwe lokatie Dierenspeciaalzaak v.d. Vreede heropend nabij Molenplein 4 l Bij aankoop van een komplete bril 50,- korting of een zonnebril op sterkte kado. MEDISCHE DIENST Fragment bij De Geveltjes I 1-jarig bestaan kado- shop tearoom "Nummer 9" l a I optica Kampman lange vorststraat 57 goes, tel. 01100-30214 Uitstapje van ’t Opstapje in de natuur Woensdag 12 april 1995 DE BEVELANDER 13 voor 15,16 en 17 april 1995 Lente-project Driewegen Kunst en mode bij A3 in Wemeldinge Pasen in open huis Bonte Koe Goes /I ALARM ALS ELKE SECONDE TELT Expositie Lunchcafé O -ill! nu v k- SB i J. Bi V Tel. i/W 't HUISARTSEN: TANDARTSEN: APOTHEEK: VERLOSKUNDIGEN DIERENARTSEN: HOMEOPATEN KRUISWERK nieuwe maakt v.d. te heeft week waar De de kan tijd De kei schipperen met de ruimte. De heer Van Riet van de Dierenspe ciaalzaak is dan ook blij met de nieuwe huisvesting. Hij is al bijna 20 jaar verbonden aan de zaak. Dankzij de verhuizing naar de nieuwbouw is, zoals gezegd, het assortiment uitgebreid. Zo heeft men meer aquaria in huis kun nen onderbrengen. De bereik baarheid van de nieuwe winkel is wikkeling in het aantal en soort artikelen dat op de markt komt". Bovendien heeft het bedrijf zelf thans het voordeel dat ook de regelmatige aanvoer van artike len beter kan worden uitgevoerd. Met drie feestelijke dagen werd de opening van de nieuwe Hout- land De Kam in Kamperland gevierd. Wie de openingsaanbie- dingen van vorige week mocht hebben gemist, kan overigens ook komende tijd eens een kijkje gaan nemen in de nieuwe win kel, waar men een vergroot aan bod van artikelen zal aantreffen en waar men bovendien te allen tijde terecht kan voor deskundige advisering. Vrijdag 14 april a.s. treedt in bar-dancing Kiekieris De Geveltjes te ’s- Heerenhoek de Zeeuwstalige formatie Surrender op. Het concert maakt deel uit van ”De Stikke d’r of’-toernee. Dat is tevens de titel van de laatste CD van Surrender. Als voorprogramma, c.q. support- act, is er een onvervalste Achterhoekse Karaoke-show. Aanvang van dit alles om 20.30 uur. "A3 Modes op z'n Paasbest." Onder dat motto wordt tien dagen lang - tot en met zater dag 15 april a.s. - bij A3 Modes in Wemeldinge een open huis van kunst en mode gehouden. De leden van de Wemeldingse schildersclub stellen hun werk tentoon in de winkel aan de Wilhelminastraat. Tevens kan men daar een fraaie, in de sfeer van Pasen, gedekte tafel aantreffen. REGIO ZEELAND: M. Oosthoek. Tel. 01100-50194. Spreekuren zaterdag- en maandag morgen van 10.00-11.00 uur. dr. H.J.J. Houg, Van Dusseldorpstraat 5, Goes, tel. 06-527 713 98. Op zondagmiddag 16 april orga niseren de gezamenlijke kerken van Goes en het Leger des Heils een gezellige Paasmiddag in de Bonte Koe aan de Beesten markt. leder die zin heeft kan deelnemen aan de Paaslunch. De muzikale gast deze middag is mw. Schermer. Iedereen is van harte welkom! De toegang is gra tis. Voor vervoer: tel. 50405 of 12814. Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m dins dagochtend 08.00 uur. Y. Oyevaar, tel. 01100-51404. Apotheek De Spinne, De Spinne 11- 62/11-64, Goes. Tel. 01100-28228 tot 15 april, 17.30 uur, daarna De Voorstad, v. Dusseldorpstr. 1Goes. Tel. 01100-27104. Openingstijden voor dringende ge vallen: op zaterdag van 08.30-17.30 uur; op zondag en maandag van 10.00-11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. 's avonds in Goes (Beukenstraat van 18.30 - 19.30 uur; in Heinkenszand (Warande) en Kruiningen (Burg. Vogelaarstraat) van 18.30 - 19.00 uur. Inlichtingen over cursussen en dieet advies via tel. 01100-49200 (tijdens kantooruren). WIJKVERPLEGING St. Thuiszorg Nederland is 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 01100 - 29003. STICHTING PROVINCIALE KRAAMZORG ZEELAND Kraamcenrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal in- schrijfbur., tel. 01100 - 49249: ma. t/m vr. van 9.00 uur -16.00 uur. ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 1, 4461 EV Goes, 01100 - 49480. Werkd. van 8.30- 12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gok- spreekuur do. 16.30-18.30 uur. Bui ten kantooruren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulpdienst 01180-15551 OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Regio Zeeland. Tel.: 01107 - 1680 of 01112-2286. DRANKPROBLEMEN? Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEL: 01103-2829/01195-5849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur. Tel. 01100- 12350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Eigenhaardstr. 2, 4331 HS Middel burg, 01180-12280. OCG OUDERS VAN HOMOSEXUELE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 01103-1437 en 01106-3112. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middelburg, tel. 01180-28555. Ook in het weekend. Drie bandleden van Fragment treden zaterdagavond 15 april op in De Geveltjes te 's-Hee- renhoek. Het concert begint om 21.00 uur. De Fragment- formatie bestaat uit Dave Mari ner, Jono Fosh en Tim Alexan der. Fragment beleefde in kor te tijd een doorbraak. Enige tijd geleden maakte men fuore met onder meer het concert in Ahoy, waar "The Party to end all partys" werd gegeven. KRUISVERENIGING RONDOM DE OOSTERSCHELDE Voor wijkverpleging en intensieve thuiszorg: 24 uur per dag bereikbaar via tel. 01100-51177. Spreekuren en uitleen verpleegarti- kelen op werkdagen tussen 13.00 en 13.30 uur. Uitleen verpleegartikelen MAATSCHAPPELIJK WERK: Op de foto: Surrender. In Lunchcafé "Stadhuis" te Goes is in de maand april werk te zien van Jan Jaap Wondergem en Gabriele Grothe. Van eerstge noemde portretten in olieverf en pastel, terwijl Gabriele Grothe zijdeschilderijen toont Het gaat om totaal 22 werken, groten deels te koop. De openingstijden zijn: dinsdag tot en met zaterdag van 9.00-18.00 uur en op don derdagavond bovendien tot 21.15 uur. Beide exposanten wonen in Kloetinge. o.l.v. fysiotherapeut van het Astma- fonds, 01102-43296. NPV THUISZORG N. Eggebeen 01198 - 1491b.g.g. 01100-33990. FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 01180- 27311. KONTAKT BORSTKANKERPATIËNTEN - Iedere dinsdag tel. spreekuur van 11.00-12.00 uur. Tel. 01100-21270. Elke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spr. uur borst- prothesen in Magnolia, k. 70, 14.00- 16.00 uur. gebied van de bouw heeft, is voor de vele klanten mooi mee genomen. Men kan daardoor vakkundig advies krijgen. Het bouwbedrijf richt zich zowel op utiliteitsbouw als particuliere bouw. Wat de nieuwe Houtland- winkel betreft, deze kan thans een vergroot assortiment artike len voor de doe-het-zelver en vakman bieden. Bovendien is dankzij de uitbreiding van het vloeroppervlak in het nieuwe pand, de presentatie aantrekke lijker geworden. Makkelijk uit zoeken dus van de verschillende artikelen. "Dat was ook wel nodig", aldus de heer Pieter de Kam, "want er zit nog steeds ont- uitstekend, hetgeen uiteraard belangrijk is voor dierenliefheb bers die voor hun voeders e.d. in de winkel moeten zijn. Tijdens de drie open dagen had de winkel aantrekkelijke aanbiedingen. Voor de jeugd loopt er bovendien een kleurwedstrijd. Platen daar voor kunnen nog steeds in de nieuwe winkel worden afge haald. Voor grote en kleine huisdieren Goes, ’s-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen door: dr. B.J. Boer, Schuitweg 1's-Gravenpolder, 01103 -3050 Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: dr. M.P.C. Karelse, 's-Heer Hendriks- kinderendijk 118, Goes. Tel. 01100- 20656. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: De praktijk wordt afwisselend door de dierenartsen L. Huiskens-Corne- lisse en S. Verhoeven waargeno men. Molenlaan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. X. Goes en Kloetinge: Van vrijdag 18.00 uur tot zaterdag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. M.J. Kooiman, Van Hoogendorplaan 6, Goes. Tel. 01100-14450. Van zaterdag 19.00 uur tot zondag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. R. Schut, van Dusseldorpstr. 3, Goes, tel. 01100-52114. Van zondag 19.00 tot maandag 19.00 uur dr. H. Slager, Van Dussel dorpstraat 3, Goes. Tel. 01100- 21344. Spreekuur van 10.00-10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. Heinkenszand, 's-Heer Arendsker- ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot zondag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. Har- ten-Heilig, Clara's Pad 12, Heinkens zand. Tel. 01106-1234. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Mier- mans. Van vrijdag 17.30 uur tot dins dag 08.30 uur: dr. C.T. Miermans, Kloetingseweg 3, 's-Heer Abtskerke. Tel. 01103-2089 b.g.g. 01106-3074. Hansweert, Schore en Yerseke: Van vrijdag 18.00 uur tot maandag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. A.J. de Wijs, Zeeburg 1, Yerseke. 01131-3520. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waarde en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot maandag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-1115 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. J.W. Kuyl, Vinkenissestraat 2, Rilland- Bath. Tel. 01135-1343. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. J. Eckhardt, Koningin Emmastraat 16, Wemeldin ge, 01192-1438. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Van zondag 16 april 23.00 uur tot maandag 17 april 23.00 uur: dr. J.A. de Jong, Biezelingsestraat 57, Kapelle, tel. 01102-41290. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00- 17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, 's-Gravenpolder, Ovezande en 's-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargeno men door: dr. A. Korstanje, Lange- weg 40, 's-Gravenpolder, 01103- 1747. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waarge nomen door: dr. H. van der Veen, Ooststraat 30, Wissenkerke, 01107- 2565. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44, 4461 BB Goes, tel. 01100-51850. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 uurendond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP Telefoon 21576, 's morgens van 9.00 tot 11.30 uur, 5 dagen in de week. WIJKINFO-WINKEL ’’DE GOESE POLDER” Voor vragen-hulp bij (pers.) proble- men-adviezen. Op het gebied van de woonomg., discriminatiebestr., uitke ringen, vrijwilligerswerk, voeding en konsumentenzaken. Ook voor jonge ren. De Spinne 11-66/67, tel. 01100- 51254 (ook op do.av.). Openbare Basisschool Opstapje" te Driewegen heeft afgelopen weken aan een "lente-project" gewerkt. Het project werd vorige week afgesloten met onder meer een wandeling over één van de mooie Zeeuwse bloemdijken en een bezoek aan Plantencentrum Hoon- dert te Ovezande, waar de kinderen een lentebakje hebben gemaakt, 's Mor gens de groepen 1 t/m 4 en 's middags de groepen 5 t/m 8. De wandeling ging over de Schoondijksedijk. De kinderen verzamelden onderweg wat materiaal (takken, bladeren, enz.) om in hun lentebakje te verwer ken. Bij Hoondert werden we verwelkomd met koffie en limonade, waarna de kinderen aan de slag gin gen. Naast hun eigen mate riaal kregen ze de beschik king over een paasei-kaars, een pluche-paaskuikentje, paastakken, klimop, stro en een tweetal narcissen. De gemeeakte lentebakjes werden na afloop deskun dig bekeken en nadat de school de firma Hoondert een aardigheidje had aan geboden, ging het met een luid "hoera" weer richting Driewegen. Op zaterdag 15 april a.s. is het feest in de Lange Vorststraat. Kado shop Tearoom nummer 9 is dan precies 1 jaar open, en dit wil men niet ongemerkt voorbij laten gaan. Kadoshop tearoom Nummer 9 is een nevenlokatie van d.v.o. "De Rank". Nummer 9 komt voort uit kadoshop "het Bruggetje" welke was gevestigd aan de keizersdijk bij de Stenen Brug, maar door ruimtegebrek werd deze lokatie al gauw te klein. In het voorjaar van 1994 deed zich de mogelijkheid voor om te gaan verhuizen naar de binnenstad van Goes. In "Nummer 9" wer ken 10 verstandelijk, gehandicapte mensen, de doelstelling van num mer 9 is het bieden van een in de maatschappij geïntegreerde werk plaats, er zijn altijd 2 personeelsleden aanwezig, zij helpen de deel nemers daar waar nodig. Een aantal producten die worden verkocht, komen van het d.v.o. de "Krokus" en het d.v.o. de "Rank" en andere instellingen. Het gebak dat in de tearoom wordt geserveerd, wordt gemaakt in de bakkerij van de "Krokus"; hier komen ook de appel- rondjes en de cakes vandaan. Zaterdag 15 april zijn er voor de klan ten een aantal aanbiedingen (zie ook de advertentie elders in deze krant). De medewerkers in "Nummer 9" staan dan net zo als altijd weer voor U klaar. waren waaronder wordt verstaan babymeubelen, kinderwagens, buggy's, kinderstoelen, boxen en de complete verzorging die daar bij hoort van baby uitzet tot baby foons. Wij zijn Bébèl-dealer". De winkel is verdeeld in verschil lende afdelingen o.a. Hardware babykleding, kinderkleding, babyspeelgoed, knuffels en kado-artikelen. Vóór in de winkel bevindt zich de kinderkleding t/m maat 128 in diverse merken o.a. Jean Bourget, Galipette, Kanz, Doppel Moppel enz. De collectie kenmerkt zich in vrolijke speelse kleuren en een uitstekende kwa liteit. En verder: "In het sigment baby kleding hebben we een aparte hoek ingericht midden in de win kel. In boxpakken hebben we verschillende merken o.a. Petit Bateau, Sucre d'Orge, Absorba, Top Kid enz. Naast de toonbank bevinden zich het speelgoed en de kado- artikelen voor baby's welke zich kenmerken door veiligheid en vrolijke kleuren. De gehele winkel heeft een speels karakter door het beren- thema (knuffels) wat in de winkel steeds weer terugkomt. Service en kwaliteit staan bij Bruun de Beer bovenaan. Wij plaatsen de meubels altijd zelf en eventuele reparaties of ver vanging van onderdelen voeren wij in eigen beheer uit". Leger des Heils ZONDAG 16 april: Heiligingssamen- komst om 10.00 uur, o.l.v. de korps officieren. Verlossingssamenkomst om 18.30 uur, o.l.v. de korpsofficie ren. Of straatzang. TELÊFOONCIRKELS GOES EN NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en infor matie: Stichting Welzijn voor Oude ren, tel. 01100-23723. VREDESBURO Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 01100-11167/C. van Duin, tel. 01100-28072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN Wij zijn open maandag van 13.30- 16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 01100-32233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 01100-35000. HOBBY WERKPLAATS DE"BEVELANDEN” Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpl.: di. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hob by electronica: di. van 18.30 tot 21.00 uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00- 1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 01100 - 20563 15496 30955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 01100-23837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 01180-15551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreek uren: Middelburg: op maandagmid dag en donderdagavond, uitsl. op afspraak via 01180-37120. Goes: Zonnebloemstraat 53, maandag 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur woensdag en vrijdag van 13.30- 17.00 uur. Telef. bereikbaar op werk dagen van 9.00-17.00 uur op 01100- 50908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 01180-38080. Bereikbaar: 14.00- 20.00 uur. PATIËNTENVER. SAMEN BETER: Centraal tel.nr. 01140-20069/15420 of 01106-3309. Dit nummer kunt u bellen voor hulp, informatie en klach ten met betrekking tot de gezond heidszorg. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zon nebloemstraat 53, Goes, tel. 01100- 21270. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening aan alle Zeeuwse gehandicapten. Heren gracht 52, Middelburg. Tel. 01180- 23592 van 's morgens 9.00-12.00 uur. 's Middags 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de dichtstbijzijnde pastor. N.V.S.H. Tel. 01650 - 49961 of landelijk 070 - 3469709. VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: tel. 033- 620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418, 1400 AK Bussum. SPEEL-O-THEEK 'DE WISSELPLAATS’: voor kinderen die zich "anders” ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Lenie Marinussen, Kapelseweg 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 01100- 15231, b.g.g. 11850. STICHTING THUISZORG EN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK ”DE BEVELANDEN" Zonnebloemstraat 53, Goes, 01100- 21270, op werkdagen van 08.30- 12.30 u. en 13.30-17.30 u., buiten kantooruren: 01180-28743 Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 01131-3520. Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00- 10.00 uur, 01135-1800. Kapelle: fysiotherapie de Hond, w.dag: 14.00- 15.00 uur, 01102-42925. Heinkens zand: wijkgebouw, v.dag 09.00- 09.30 uur, 01106-1615. Kortgene: wijkgebouw, w.dag 9.00-9.30 uur, 01108-1378. ASTMA Aangepaste bewegingsoefeningen en zwemmen voor mensen met Cara vragen over sociale wetgeving, huis- Enige tijd gele den is de baby- kinderspeciaal- zaak "Bruun de Beer" in nieuwe handen over gegaan. Voor eigenaresse Toos Cornelis- se is de nieuwe lente alle reden om zich wat duidelijker met haar zaak te presenteren. Dat gebeurt deze week, vrij dag 14 en zaterdag 15 april, met twee open dagen. Tevens is er dan een lente show, waarbij de nieuwe col lecties worden getoond. "Bruun de Beer" is te vinden op het adres Kerkplein 8 te Yerseke. De eigenaresse is sinds ruim tien jaren actief als peuterleidster in Yerseke. Ze vertelt: "Medio sep tember 1994 deed zich de gele genheid voor de baby- en kinder- speciaalzaak "Bruun de Beer" in Yerseke over te nemen. Na een inwerkperiode en de plezierige samenwerking met parttime medewerkster Marie-Louise Goud, die al meerdere jaren ervaring had in deze branche, willen wij van de gelegenheid gebruik maken open huis te hou den. De winkel is gespecialiseerd in baby en kinderkleding en hard- GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 01100-49400. Infectieziektenbestrijding. Melding en adviezen geslachtsziek ten, tel. 01180-34085. T uberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 01184- 18395. Spreekuur rijdende bus: Goes: ”Ter Valcke” (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1 e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen Vragen over jeugd- en schoolge- zondheidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel. 01100-49420. HUMANISTISCHE UITVAARTBEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of begrafenis voor buitenkerkelijken. Aanvragen via tel. 01180-14251. CROHN EN COLITIS ULCEROSA VER. NEDERLAND AFD. ZEE LAND. Voor informatie bellen met: 01102- 42591 of 01188-2836. ALZHEIMER VERENIGING ’ROND DE SCHELDE’. Als dementie ook in uw omgeving voorkomt en u er over wil praten of informatie wil omtrent dementie bel dan de Alzheimer Stichting. Tele foonnummer: 05129-1202 (dag en nacht bereikbaar). REUMAPATIËNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen met 01100- 14812 of 01180-29487. BUREAU VERTROUWENSARTS inzake KINDERMISHANDELING Tel. 01180-28800. CLIËNTENBOND AFD. ZEELAND, BOND VOOR PSYCHIATRISCHE EN (EX-)PSYCHIATRISCHE PA TIËNTEN Joannaplantsoen 2, 4462 AV te Goes, tel. 01100-50465. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054, 4460 MB Goes. Tel. 01100-49389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; Onder steuning patiëntenorganisaties; Be langenbehartiging patiënten consu menten in de gezondheidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 01100-13930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11 YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzofre- ne mensen. Tel. 01100-12221 of 01148-2217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GEHANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 01188-3404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aan sluitingen op het Bejaarden- en Ge handicapten alarm. Kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Het Clarahofje, Maarten- broersweg 82, Hansweert. Tel. 01130-83698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50- plussers beschikbaar voor iedereen, 01100-28084. JONGEREN ADVIES INFORMATIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of Dierenspeci aalzaak Vreede Goes vorige met drie open huisdagen haar nieuwe huis vesting in gebruik geno men. Deze is te vinden op het adres Houttuin 22-24 te Goes, hoek Molen plein, vlakbij de lokatie waar destijds v.d. Vreede aan de Kade een zaak had. De zaak deel uit van het riante winkel en appartementencomplex dat op genoemde lokatie werd gebouwd. In de nieuwe winkel, met een vloeroppervlak van circa 180 vierkante meter, heeft v.d. Vreede de mogelijkheid gekre gen een uitgebreider assortiment dierenvoeders en benodigdhe den voor dieren te voeren dan voorheen. Met name het afgelo pen jaar was het in een noodwin- Houtland De Kam te Kam perland komende vooruit. Doe-het-zelf zaak heeft vori ge week met feestelijk ver toond de nieu we behuizing in gebruik geno men. Deze is te vinden op het adres Het Rip 4-6 te Kamper land, Houtland Kam beschikking heeft gekregen over een riante winkel van 750 vierkante meter. Een aanzienlijke uitbreiding dus ten opzichte van de vorige lokatie aan de Veerweg. Daar was Houtland De Kam in de loop der jaren uit de zaak gegroeid. Bovendien heeft men aan Het Rip de beschikking gekregen over een pand met een goede ontsluiting en parkeermogelijk- heden. Houtland De Kam maakt deel uit van de HDB-gfroep. Het gaat om zelfstandige onderne mers die scherpe prijzen kunnen hanteren dankzij hun samenwer king. Bovendien is er een groot assortiment artikelen binnen bereik en wordt sterk op goede kwaliteit gelet. Het feit dat De Kam ook een eigen bedrijf op f".. <*0

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 13