Drievoudig Europees kampioene naar Santa Fé Vervroegd aanleveren kopij i.v.m. Pasen GROENLEER GOES £■51 Hpr c Int. Zaalhandbaltoer- nooi van GSC te Goes degradatie dan ook niet voorko men worden. Bij de dames seni oren nemen Atomium, Heerle, en Typ het op tegen GSC. Ook het damesteam van G.S.C. is na 2 jaar 3e divisie gedegradeerd. Beide teams gaan volgend sei zoen hun krachten meten in de 1e klas afd. Rotterdam. Tijdens het tournooi houdt de jeugd en aktiviteiten commissie een grote loterij met vele tientallen prijzen. De wedstrijden worden gespeeld in Sportpunt Zeeland. Aanvang 9.00 uur. Pasen opening rijseizoen SGB - g Woensdag 12 april 1995 - 47e jaargang no. 15 F GRAND THEATER GOES 01100-15165 DE LEEUWEKONING weekblad voor zuid- en noord beveland F -1 JIM CARREY JEFF DANIELS PILAAR i Tel. 01100-12820 De grootste skate-speciaalzaak van Nederland! Oma Lachen, Gieren en eh eh "...huh?" OPRIL GROTE MARKT 11, GOES TEL. 01100-31479 STOMWEG DE LEUKSTE FILM VAN 1995! Perfectie Dromerig Fantasie FILMPROGRAMMA VANAF DO. 13T/M WO. 19 APRIL Platform Arme Kant 19.00-21.30 u. 19.00-21.30 u. 19.00-21.30 U. 20.00 u. BOUWMATERIALEN GOES 01100-15401 is zaterdag a.s. geheet in GRIEKSE sfeer Zondag, maandag, woensdag MOTORMAAIERS v.o. 550,- ZITMAAIERS va. 2.495,- Europese titel Bauer RDCES Bij de foto: Yvonne Hoogesteger in haar winkeltje in het Ambachtscentrum te Goes. Daar houdt ze af en toe work shops en is werk van de bekende poppenmaakster te zien. De poppen van Yvonne Hoogesteger uit Krabbendijke Met deze inzending "Oktober", 75 cm. groot, won Yvonne in 1992 de European Goldmedal tijdens Eurodoll. Fans '1 komen verder dan de kinderkamer. Ze reizen over de hele wereld: Japan, New York, Zwitserland. Echte globetrot ters dus. Enkele van haar creaties, fantasievol, kleurrijk, sprook jesachtig ook. T r i 4 1 DUBMIffi AnneMareL 14.00 u. Verder streeft Yvonne met haar Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag. Bij collega-poppenmakers over de hele wereld staat Yvonne bekend met haar wonderlijke col lectie van poppen. Ze hebben de vormen van muizen, niettemin zijn er sterk menselijke karakter trekken in te vinden. De maak ster vertelt in haar woningatelier aan de Roelshoekweg te Krab- bendijke: "Dat heeft misschien wel te maken met m'n jeugd. Ik ben een dromerig type, al ver wachten dat sommige mensen niet zo. Aan de ene kant wil ik mijn figuren sprekende karakters geven. Daarin leg je wat van jezelf. Aan de andere kant pro beer je dat ook weer te maske ren door de vormgeving. In mijn geval vaak dierlijke vormen". poppen perfectie na. "Half gaat niet. Dat is ook de reden dat ik niet zonder meer alle opdrachten direct kan uitvoeren, 't Gebeurt wel dat je wordt gevraagd met een nieuwe collectie te komen stoomtrein om Goes voor een rit naar Oudelan- de. Op de terugweg maakt de stoomtrein een lange stop te Hoedekenskerke, waar het nieu we natuur- en landschapspark kan worden bezocht. Dit park, dat direct naast het SGB-station meer een nieuwe stoomketel kreeg, sinds 1994 weer terug is en vormen. Bij mij moet het alle maal worden gemodelleerd, je moet ideeën hebben, inspiratie zo je wilt. En vooral de tijd om er rustig voor te gaan zitten. Daar ontbreekt 't me regelmatig aan. Ik heb een gezin, wil ook nog les sen kunnen blijven geven in mijn winkeltje in het Ambachtscen- trum, af en toe een workshop houden en bovendien is het van belang dat je je regelmatig laat zien met werk op beurzen en tentoonstellingen. Veel drukte dus rond het feitelijke poppen maken, waarmee ik overigens de laatste jaren professioneel bezig wil zijn". Hoewel Nederland wellicht min der traditie heeft in het maken van poppen, zijn er wel enkele gerenommeerde poppen-maak- sters in ons land te vinden. Yvon ne stelt vast dat ons land elders in de wereld vooral met fantasie- Op Tweede Paasdag (maandag 17 april a.s.) wordt in Goes een internationaal zaalhandbal-toer- nooi gehouden. Het gaat om het jaarlijkse toernooi van GSC. De organisatie is er in geslaagd een sterke bezetting te vinden. Ploe gen als Olse-Merksem en Alken uit België staan garant voor spectaculair handbal bij de heren senioren. Hieraan zullen Atomi- um en G.S.C. ook een steentje bijdragen. G.S.C. had hetdit jaar zwaar in de 3e divisie. Mede door een te smalle selectie kon ik bijvoorbeeld in Goes in het Ambachtscentrum met m'n win keltje nog steeds als een pure commerciële onderneming wordt beschouwd. Ik moet 17,5 pro cent BTW afdragen. Voor kun stenaars geldt een 6 procentsre- geling. Maar dan moet je wél een briefje kunnen tonen van de Cul turele Raad dat je als zodanig wordt erkend. En eerlijk gezegd heb ik de dames en heren nog Het Platform Arme Kant Goes houdt in de week van 18-22 april een protestactie Kwijtschelding Gemeentelijke Belastingen. In inloophuis "Case" kunnen men sen worden geholpen met het invullen van een kwijtscheldings- formulier. Voor meer informatie kunt u bellen naar tel.nr. 12057 in Goes. Het PAK nodigt nadruk kelijk iedereen met een minimum inkomen uit om deel te nemen aan deze aktie. "Hoe meer men sen deelnemen, hoe groter de kans is dat de gemeente Goes in de toekomst op een andere wijze omgaat met zijn beleid ten aan zien van heffingen en belastin gen en de kwijtschelding daar van", aldus het platform. 20.00 u. 20.00 u. 20.00 u. station te Goes, gelegen vlakbij het NS-station. Voor de automo bilisten: volg de P+R aanduidin gen op de ANWB-borden. Gratis parkeergelegenheid is ruim voor handen. Foto: Jan Strooband). In verband met Pasen dient kopij voor advertenties en redac tie vervroegd te worden aangeieverd. Advertentiemateriaal voor Weekblad De Bevelander van woensdag 19 april a.s. moet uiterlijk vrijdagmiddag 14 april a.s. om 17.00 uur binnen zijn. Kopij voor de redactie kan tot uiterlijk donderdagmiddag 13 april 16.00 uur worden aangeleverd. We hopen dat u hier mee rekening wilt houden. Maandag 17 april (Tweede Paas dag) is ons kantoor aan de Voorstad 24 te Goes gesloten. Kom nu kennis maken met deze kuituur en onze mooie voorjaarsmode. Vanaf 10.30 uur zullen 2 professionele mannequins u een selektie uit onze moddellen tonen Tevens ontvangt u bij iedere besteding van fl 50,00 een MODECHEQUE t. v. 'fl 5.00 die u in mei weer bij ons kunt besteden. BEZOEK ONZE STAND OP DE EXPO FLORA Albert Plesmanweg 5 - 4462 GC Goes Ind.terrein De Poel 1 - 3e bedrijf rechts u Zaterdag open tot 15.00 uur Hoé dat haar gelukt is, is anno 1995 mondiaal bekend. Ze is onlangs voor de derde maal Europees kampioene geworden. Haar specialiteit en gave is het maken van schitterende fanta- siepoppen. Beroemd in kenrrers- kring is van haar een heel tableau poppen met olifant, mui zen en andere wonderlijke pop penfiguren. Ze heeft het op een beurs in het buitenland kunnen verkopen voor 15.000 Duitse Mark. "Dat ging niet door, want ik wilde hem houden voor m'n win keltje in Goes", aldus Yvonne. Yvonne's poppen reizen vanuit Krabbendijke door alle werelddelen poppen sterk voor de dag komt. "Jullie zijn zo creatief wordt ons vaak verteld. Ik denk dat we dat vóór hebben op de Duitsers. Die zijn bijvoorbeeld weer ijzersterk met het maken van porseleinen poppen en bij de Amerikanen tref je bijvoorbeeld weer een grote creativiteit aan". De poppen van Yvonne Hooge- steger laten zich moeilijk beschrijven. Je moet ze zien, ze ondergaan. Thuis in Krabbendij ke heeft ze een knipselkrant met roemvolle recensies in buiten landse vakbladen met prachtige kleurenfoto's van haar poppen kinderen, post van fans uit het buitenland, uitnodigingen "all- over-the-world'. Zelf blijft ze er tamelijk nuchter onder, 'n tikkel tje Zeeuws wellicht. "Je moet jezelf kunnen blijven. Want het wereldje dat aan de top staat, heeft ook z'n negatieve kanten. Men is vaak ó-zo bang dat ande ren ideeën overnemen. Ik pro beer zo eerlijk mogelijk te wer ken, er voor méér dan 100 pro cent tegenaan te gaan. En je moet ook niet teveel dollar tekens in je ogen willen hebben. bij voor een belangrijke expositie. Voor veel collega-poppenma kers en -maaksters is dat nauwe lijks een probleem. Die werken met mallen, waardoor ze al direct kunnen beschikken over koppen Mevrouw Van Alem vinden we bij de wijnen en dat is niet vreemd. Zij en vooral haar man zijn wijnlief hebbers: ”Je zou het misschien niet verwachten van een supermarkt, maar bij Jan Bruijns hebben ze uit stekende wijnen. Neem nu Droë Steen, een Zuid- Affikaanse witte wijn. Kost hier nog geen zes gul den, maar bleek onlangs wel te behoren tot één van de beste wijnen onder de tien gulden! Staat hier in het rek, zo voor het pakken”, zegt een spontane Mevrouw Van Alem. Kijkend in het winkelwagen tje komen we snoep en andere lekkernijen tegen. Onze gesprekspartner blijkt ook inkopen te hebben gedaan voor haar kleinkinderen. "Mijn dochter heeft kinderen. Zij en haar man werken allebei en om haar te helpen komt de gemeente toch zeker drie keer per week bij ons eten. Dan moetje wat aan ver rassingen hebben liggen. Dat spreekt natuurlijk voor zich. Kleinkinderen zijn er om verwend te worden. Wij hebben daar natuur lijk geen enkel probleem mee. Integendeel, laat ze maar komen!" We vragen mevrouw Van Alem of haar dochter ook klant is van Jan Bruijns. Een overbodige vraag, zoals blijkt... "Natuurlijk. Bij ons zijn we prijsbewust, overigens ook merk- bewust. In beide gevallen ben je hier aan het juiste adres. Jan Bruijns is ook wat de merkartikelen betreft de goedkoopste!” Unieke service Honderden skates van topmerken in voorraad Alle onderdelen uit voorraad leverbaar Ook verhuur BOULEVARD PLAZA TEL. 01184-31001 Zondagmiddag geopend Maar evengoed regelmatig in het Ambachtscentrum te Goes. "Daar heb ik m'n winkeltje, waar ik doorgaans woensdagmiddag en in het seizoen ook 's zater dags ben", aldus Yvonne, die op Tweede Paasdag deelneemt aan een poppenexpositie in Slot Zeist en dezer dagen eveneens afreist naar Santa Fé, waar 200 van 's werelds beste poppenma kers en -maaksters bijeen komen voor een Benefit-mani- festatie. Yvonne (geb. 1954) is een jaar of tien geleden begonnen met het maken van poppen. "Vóór die tijd hield ik me creatief voornamelijk bezig met figuren in brooddeeg. Totdat ik in aanraking kwam met mensen die poppen maakten. Ik vroeg me toen af of ik dat ook kon. Het is immers meer ruimte lijk werken, 't Is me dus wel gelukt". Want dat gaat op een moment ten koste van je creativiteit en kun je in een spiraal naar bene den raken. Jammer vint ik 't, dat we in Nederland zo weinig response als kunstenaar krijgen. Dat komt ongetwijfeld, omdat er in de loop der jaren veel poppen makers zijn gekomen die louter willen produceren, waardoor de kwaliteit achterop is geraakt. Ik blijf 't echter vreemd vinden, dat Niettemin slaagt Yvonne Hooge steger er in gemiddeld per jaar zo'n zes grote creaties te maken. En de poppen waarmee ze voor de dag komt, baren opzien. In eigen land - ook in Zeeland - is dat minder bekend. In de Ver enigde Staten, Japan, Duitsland, Zwitserland, des te meer. Het zijn landen waar het maken van poppen als kunst wordt beschouwd. In haar kielzog rei zen bijvoorbeeld regelmatig enkele Zwitserse dames met Yvonne Hoogesteger mee langs beurzen in Europa. Ze willen zien wat de poppenmaakster uit Krabbendijke nü weer aan fanta sievolle creaties heeft te laten zien. "Ze zijn verslaafd geraakt aan poppen, zoals ik dat zelf tien jaar geleden ook ben gewordeh", aldus de Krabbendijkse. L Jan Bruijns is ook wal de merk artikelen betreft de goedkoopste!” De poppen van mevrouw Hoogesteger-Flipse zijn wereldberoemd. Ze heeft ze niet gekocht, maar ze maakt ze zelf. Dat doet ze al een jaar of tien. En samen met haar col lectie is ze regelmatig op beroemde poppenbeurzen en exposities te vinden. Op zaterdag 15 april start voor een zeer grondige restauratie, de Stoomtrein Goes-Borsele het waarbij deze locomotief onder- nieuwe rijseizoen. Zowel op zaterdag 15, zondag 16 (eerste paasdag) als maandag 17 (twee- bij de SGB. De trein bestaat ver- de paasdag) vertrekt de SGB- der uit rijtuigen uit de twintiger en 14.00 uur uit dertiger jaren die vroeger bij de Nederlandse en de Belgische spoorwegen dienst deden. In elke trein is een buffetrijtuig en een rijtuig dat speciaal is aange past voor het vervoer van rol stoelgebruikers aanwezig. Voor de kinderen is in het buffetrijtuig is gelegen, bevat ondermeer een gratis een leuke puzzel beschik- doolhof en een kinderboerderij, baar. De SGB-stoomtreinen ver- Het terrein is zo ingericht dat het trekken vanaf het nieuwe SGB- past bij het karakter van het Zuidbevelandse Landschap: zo is een oude hoogstam-boom- gaard opgenomen in het park. De stoomtreinen zullen worden getrokken door locomotief nr. 3 Bison (bouwjaar 1928), die na nooit bij me op bezoek gehad. Ze weten dus kennelijk niet waar ik mee bezig ben. In ieder geval hoop ik goed met m'n collectie in Santa Fé aan te komen. Twee honderd van 's werelds besten komen daar. Eerlijk gezegd ben ik wel 'n beetje zenuwachtig. Maar 't zal me ook daar wel weer lukken om er iets leuks van te maken. Of ik alleen ga? Jazeker. Want m'n man is weliswaar geïn teresseerd in wat ik doe, maar de beurzen en tentoonstellingen reis ik toch vrijwel altijd alleen af". J A - Z'L ”cool!”

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 1